Dane ogólne

                         

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” z podziałem na trzy zadania: Zadanie „A” od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła) o długości ok. 4,6 km; Zadanie „B” od węzła „Przyczółkowa” (z węzłem) do węzła „Wał Miedzeszyński” (z węzłem) o długości ok. 6,5 km; Zadanie „C” od węzła „Wał Miedzeszyński” (bez węzła) do węzła „Lubelska” (bez węzła) o długości ok. 7,5 km

z podziałem na trzy zadania:  

     od węzła „Puławska”  (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła) o długości ok. 4,6 km;  

     od węzła „Przyczółkowa” (z węzłem) do węzła „Wał Miedzeszyński” (z węzłem) o długości ok. 6,5 km;  

     od węzła „Wał Miedzeszyński” (bez węzła) do węzła „Lubelska” (bez węzła)  o długości ok. 7,5 km. 

 

W ramach realizacji POW na odcinku pomiędzy węzłem „Puławska" a węzłem „Lubelska” przewidziana jest m.in. budowa:

 • drogi ekspresowej długości 18,5 km, posiadającej 2 jezdnie po 3 pasy ruchu
 • tunelu pod Ursynowem
 • mostu przez Wisłę
 • estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym
 • węzłów: „Ursynów Zachodni”, „Ursynów Wschodni”, „Przyczółkowa”, „Wał Miedzeszyński”, „Patriotów” oraz docelowo przewidziano dodatkowy węzeł „Czerniakowska Bis”, który usytuowany będzie na odcinku pomiędzy węzłami „Przyczółkowa” i „Wał Miedzeszyński”
 • urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Projekt realizowany jest w systemie "projektuj i buduj".  Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to III kwartał 2020 roku.

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej S2 (Południowej Obwodnicy Warszawy):

 • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich
 • usprawnienie funkcjonowania transportu dla miasta Warszawy i okolic, kumulujących bardzo duże potoki ruchu
 • ograniczenie ruchu tranzytowego w mieście
 • skrócenie czasu podróży
 • oszczędności paliwa
 • zapewnienie komfortu jazdy
 • zmniejszenie ryzyka wypadków
 • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg
 • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów
 • usprawnienie połączenie pomiędzy dzielnicami Warszawy (od Mokotowa – Ursynowa do Wawra)
 • usprawnienie komunikacji pieszo – rowerowej – budowa nowych ścieżek rowerowych

Celem inwestycji jest:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży
 • wybudowanie odcinka drogi ekspresowej o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi
 • rozwój infrastruktury drogowej obszaru metropolitarnego
 • powiązanie sieci dróg miejskich z istniejącą autostradą A-2 (w węźle „Konotopa”) i planowaną autostradą A2 w węźle „Lubelska” i innymi drogami krajowymi
Ostatnia aktualizacja: 2023-05-05
-A +A