Zadanie C

Zadanie C – zaprojektowanie i budowę odcinka o długości ok. ok. 7,45 km wraz z budową dwóch estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym. Zadanie „C” obejmuje budowę fragmentu drogi o długości 7,45 km od  w. Wał Miedzeszyński (bez węzła) do w. Lubelska (bez węzła), dwóch estakad nad Mazowieckim parkiem Krajobrazowym oraz węzła Patriotów na przecięciu z linią PKP i ul. Patriotów. Na całej długości powstaną dwie jezdnie po trzy pasy ruchu.

Wykonawca Zadania "C": WARBUD S.A. 

Prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu 41 miesięcy od daty rozpoczęcia tj. od 11.12.2015 (do Czasu na Ukończenie nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca)

Nr umowy 137/2015

Zakres umowy:  „Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” w zakresie zadania:

Zadanie „C” od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła) do węzła Lubelska (bez węzła) o długości ok. 7,5 km”

Data podpisania umowy: 11.12.2015

Czas trwania umowy: 41 miesięcy od daty podpisania (z wyłączeniem okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca)

Wartość umowy:

  • 456 634 400,17 PLN netto
  • 105 025 912,04 PLN VAT
  • 561 660 312,21 PLN brutto

 

Ostatnia aktualizacja: 2023-05-05
-A +A