Kontakt

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00 - 874 Warszawa
tel. +48 22 375 88 88
e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl
 
reprezentowany przez:
GDDKiA Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl
 

Inżynier Kontraktu/Nadzór:

Egis Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
 
Biuro Inżyniera Nadzoru: ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa
Biuro Inżyniera Rezydenta Zadanie Aul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa
Biuro Inżyniera Rezydenta Zadanie B i C:  ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa
 
Punkt Informacyjny dla kontaktów ze społecznością
ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa
 

Wykonawca robót budowlanych:

Zadanie A:

Webuild S.p.A. S. p. A. Oddział w Polsce
Złote Tarasy
ul. Złota 59 L07, 00-120 Warszawa
 
Biuro Budowy Zadania A:      
ul. Poloneza 93, 02-826 Warszawa
tel.   22 718 94 00
Adres do korespondencji Zadania A:
Webuild S.p.A. S. p. A. Oddział w Polsce
ul. Złota 59/L07, 00-120 Warszawa
 
Zadanie B:
 

GP Mosty
Gϋlermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt, A.Ş. Oddział w Polsce

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. 

Biuro Budowy Zadania B:      
ul. Bruzdowa 42, 02-991 Warszawa
adres e-mail:  biuro@gpmosty.pl

 

Zadanie C:

WARBUD S.A.,
ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa

Biuro Budowy Zadania C:      

ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa

tel.   48 883 368 866
e-mail:   pow-c@warbud.pl
 
 
 
Ostatnia aktualizacja: 2023-05-05
-A +A