Zadanie A

Zadanie „A” obejmuje budowę fragmentu drogi o długości  ok. 4,6  km od w. Puławska (bez węzła) do w. Przyczółkowa (bez węzła), dwóch węzłów drogowych – Ursynów Zachód i Ursynów Wschód oraz tunelu pod Ursynowem. Tunel o długości ok. 2,3 km poprowadzony m.in. pod  I linią metra, będzie najdłuższym tunelem w Polsce. Każda z dwóch jezdni będzie mieć szerokości ok. 14,5 metra, po trzy pasy ruchu i pas awaryjny o szerokości ok. 3,75 metra. Po obu stronach jezdni zlokalizowane są drogi ewakuacyjne o szerokości 1 m od krawędzi jezdni. Tunel pod powierzchnię będzie wchodzić między ul. Indiry Gandhi a ul. Pileckiego, wychodzić  na skarpie, za ul. Nowoursynowską.

Wykonawca: Webuild S.p.A.  

Prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu 41 miesięcy od daty rozpoczęcia tj. od 11.12.2015 (do Czasu na Ukończenie nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Nr umowy 135/2015

Zakres umowy:  „Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” w zakresie zadania:

Zadanie „A” od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6 km”

Data podpisania umowy: 11.12.2015

Czas trwania umowy: 41 miesięcy od daty podpisania (z wyłączeniem okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca)

Wartość umowy:

  • 993 688 123,99 PLN netto
  • 228 548 268,52 PLN VAT
  • 1 222 236 392,51 PLN brutto
Ostatnia aktualizacja: 2023-05-05
-A +A