Utrudnienia w ruchu Zad.B

W dniu 09.05.2018r. ok. godz 12.00 zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/4729/17 zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79 Wykonawca wdrożył Etap IV tymczasowej organizacji ruchu. Przedmiotowy projekt tymczasowej organizacji ruchu obejmie swym zakresem wlot ul. Europejskiej z ul. Przyczółkowej oraz przejście dla pieszych w poprzek ul. Europejskiej. Roboty wykonywane są w 4 etapach, a wygrodzenie jezdni ul. Europejskiej dostosowane jest do zakresu prowadzonych robót.  Etap I, II i III - zakończono realizację

Etap IV

Wygrodzenie jezdni po str. północnej. Zawężenie wlotu i wylotu do jednego pasa ruchu. Brak wydzielonego pasa skrętu w prawo w ul. Przyczółkową. Likwidacja przejścia dla pieszych przez ul. Europejską w rejonie ul. Przyczółkowej. Zmiana w działaniu sygnalizacji świetlnej. Zamknięcie wjazdu i wyjazdu ze stacji paliw w ul. Europejską oraz przeniesienie przystanku autobusowego przy ul. Przyczółkowej w kierunku południowym (w kier. ul. Europejskiej).

Orientacyjny termin wznowienia stałej organizacji ruchu jesień 2018 roku.

W dniu 23.04.2018r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PMC/4729/17  zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79, w związku z rozpoczęciem robót na ul. Dzięcioła wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Projekt organizacji ruchu zakłada 5 Etapów robót. We wszystkich etapach ul. Podbiałowa i ul. Rosiczki zachowają przejezdność w obu kierunkach oraz połaczenia z ul. Wał Miedzeszyński.

Etapy I do III - zwężenie ul. Rosiczki w rejonie skrzyżowanie z ul. Dzięcioła.

Etap IV i V - zamknięcie ul. Dzięcioła pomiędzy ul. Rosiczki a ul. Podbiałową z dopuszczeniem dojazdu do zabudowy.

W dniu 19.04.2018r. o godz. 14.00 zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PMC/4857/17  zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79, w związku z zamknięciem ul. Bruzdowej wprowadzeno tymczasową organizację ruchu. Ul. Bruzdowa zostanie całkowicie zamknięta na odcinku ok. 130 m i wyznaczony został objazd ulicami: Metryczna, Syta, Lercha.

W dniu 16.04.2018r. ok. godz. 13.00 zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PMC/1033/18  zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79, w związku z budową wodociągu na ul. Roschodnikowej wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Włączenie ul. Rochodnikowej do Wału Miedzeszyńskiego pozostaje bez zmian. Roboty prowadzone będą w dwóch etapach.

Etap I – 16.04.2018

Budowa objazdu w ciągu ul. Rozchodnikowej – zawężenie o 0,5 m jezdni ul. Rozchodnikowej.

Etap II

Ruch odbywać się będzie po wykonanym w Etapie I objeździe.

W dniu 17.11.2017r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/4575/17 zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79, częściowo wyłączono z ruchu ul. Wał Miedzeszyński i wprowadzono  Czasową Organizacej Ruchu. Na wyłączonym  odcinku znajdują się skrzyżowania  Wału Miedzeszyńskiego z ul. Ostróżki i z ul. Podbiałową. Wprowadzono objazd tego odcinka drogi. W toku postępu robót trasa objazdu będzie modyfokowana.  Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu - październik 2020r.

      Objazd na ul. Wał Miedzeszyński

W dniu 24.07.2017r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/2166/17 zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79, na czas budowy przyczółka mostu, wprowadzono Czasową Organizację Ruchu. Na ul. Wał Zawadowski wprowadzono objazd odcinka drogi. Przewidywany termin przywrócenia ruchu - czerwiec 2018r.

     Objazd na ul. Wał Zawadowski

Ostatnia aktualizacja: 2018-05-17
-A +A