Utrudnienia w ruchu Zad.B

 

W dniu 08 sierpnia ok. godz. 22.00, Wykonawca zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu 1562/21, planuje wprowadzenie zmian w  organizacji ruchu dla potrzeb wymiany nawierzchni na ul. Ogórkowej bis.

Podczas prowadzonych robót jezdnia zostanie zawężona do jednego pasa ruchu. Ruch kołowy będzie odbywał się wahadłowo przy sterowaniu ręcznym. Ruch pieszy będzie przebiegał bez utrudnień. Zamknięte zostaną zjazdy na posesje oraz wjazd na parking w rejonie prowadzonych robót. Zgodnie z przedstawionym harmonogramem roboty prowadzone będą w godzinach nocnych (22.00 do 6.00) i zakończą się 11 sierpnia ok. 6.00.

 

W dniu 02 sierpnia 2021r. ok. godz. 22.00, Wykonawca zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu nr Z.2/4081/223/Z18/2021, wprowadził zmiany w  organizacji ruchu w trasie głównej od km 479+785 do km 480+611. Zmiany polegają na wyłączeniu 3 pasów ruchu. Ruch na wprost w kierunku zachodnim odbywa się prawym skrajnym pasem. W rejonie występowania 2-ch pasów do skrętu w prawo, jeden z nich funkcjonuje do jazdy na wprost. W czasie prowadzenia robót wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 80 i 60 km/h.

Podczas wprowadzonych zmian prowadzone są roboty związane z naprawą nawierzchni na moście głównym oraz wykonaniem oznakowania poziomego na naprawianym odcinku. Czas realizacji robót – 7 dni.

 

W dniu 22.12.2020r. Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym Projektem Z.2/4080/207.5/Z18/2019 wdrożył staał organizację ruchu Etap 3 dla ciągu S2 od węzła Przyczółkowa do granicy z POW Zadanie C, a także na skrzyżowaniu ulic Wał Miedzeszyński, Ogórkowa i droga dojazdowa DD19a. Oddano do użytkowania most przez Wisłę.

 

W dniu 21.12.2020r. ok. godz. 13.00, Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym Projektem nr PM/IO/1188/20, planuje wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Wał Zawadowski.

 

 W dniu 10.12.2020 ok. godz.12.00 zgodnie z otrzymaną decyzją o pozwoleniu na użytkowanie nr 1370/2020, Wykonawca wprowadził stałą organizację ruchu w ciągu ul. Wał Miedzeszyński.

 

W dniu 17.07.2020r. ok. godz.13.00, w związku z budową  poszerzenia jezdni pod tymczasowy objazd przy południowej granicy robót, Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu na ul. Wał Miedzeszyński. Zmiana polega na wprowadzeniu zwężenia przy południowej granicy robót ul. Wał Miedzeszyński. Ruch odbywa się jak będzie tak jak dotychczas – dwukierunkowo  po jezdni zachodniej.

 

W dniu 01.06.2020r. Wykonawca zlikwidował zmiany w organizacji ruchu na ul. Ruczaj. Ruch na ul. Ruczaj został przywrócony do stanu jak przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu.

 

W związku z wydanym przez WINB pozwoleniem na użytkowanie obiektu WD 03-09 na ul. Sytej, w dniu 13.05.2020r., Wykonawca wprowadził ruch na wiadukt na ul. Sytej oraz na nowe rondo. Jednocześnie na ul. Metrycznej nastąpiło przełożenie ruchu z lewej strony jezdni na prawą - ruch prowadzony jest wahadłowo (sterowanie sygnalizacją świetlną).

 

W dniu 03.02.20120r. ok. godz. 14.00, Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu na ul. Przyczółkowej. Zmiana polega na przełożeniu ruchu w kierunku północnym (w kierunku Centrum) na jezdnię docelową i likwidacji dotychczasowego objazdu.

Roboty przebiegają w dwóch etapach:

 • Etap 1:

wykonanie przejścia dla pieszych z sygnalizacją przez wschodnią jezdnię trasy objazdowej oraz wschodnią jezdnię docelową w północnej części zatoki autobusowej i likwidację przejścia dla pieszych w rejonie ul. Europejskiej wraz z budową przystanku autobusowego.

    ul. Przyczółkowa Etap I

 • Etap 2:

Ruch wzdłuż ul. Przyczółkowej odbywa się jednokierunkowo po obu jezdniach docelowych, na których przewidziano zawężenia i wygrodzenia umożliwiające kontynuację robót oraz wjazdy i wyjazdy z budowy, a także zawrotkę do ul. Europejskiej. Przewidziano zachowanie wjazdu/wyjazdu z ul. Karuzela na jezdnię zachodnią oraz wjazd/wyjazd na jezdnię wschodnią na wysokości ul. Marcepanowej.

      ul. Przyczółkowa Etap 2

 

W dniu 31.01.2020r. w związku z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Sytej i Metrycznej, Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu w rejonie ulic Syta/Metryczna.

Wykonawca wprowadził ruch wahadłowy:

 • na odcinku od granicy robót do końca wyłączenia nowej trasy ruch wahadłowy po wschodniej stronie ul. Sytej,
 • na odcinku od skrzyżowania do granicy robót po południowej stronie na ul. Metrycznej – ruch sterowany sygnalizacją świetlną.

Na skrzyżowaniu ulic Sytej i Metrycznej zamknięty został południowy wlot ul. Sytej, na której pozostawione jest istniejące połączenie z ulicą BruzdowąRuch pieszy na ul. Sytej odbywa się po tymczasowym ciągu pieszym po stronie zachodniej, a na ul. Metrycznejpo docelowym ciągu pieszym po stronie południowej. Zlikwidowany został również przystanek autobusowy na ul. Metrycznej (w kierunku ul. Bruzdowej). Istniejący w odległości ok. 220m.

    Syta/Metryczna rys.2b

 

Od dnia 20.12.2019r., Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu w rejonie ulic Sytej i Metrycznej. Nastąpiło zwężenie jezdni w miejscach styku tras objazdowych z ul. Sytą i Metryczną, zamknięcie południowego wlotu ul. Sytej (droga gminna DG) na skrzyżowanie oraz przeniesienie ruchu pieszego na zachodnią część ul. Sytej. Przystanek na ul. Sytej przy skrzyżowaniu z ul. Metryczną w kierunku Vogla został zlikwidowany. Istniejący przystanek na ul. Sytej oddalony jest o ok. 500m. Dojazd do ul. Sytej (odcinek południowy DG) jest możliwy od ul. Bruzdowej.

   Rysunek 1a              Rysunek 1b 

 

Od dnia 29.11.2019r. Wykonawca, zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/2526/19, wprowadził zmiany w organizacji ruchu na ul. Wał Miedzeszyński na wysokości budowanego węzła. Ruch w obydwu kierunkach został skierowany na nowo wybudowaną jezdnię. Jezdnia północna jest kontynuowana jako jezdnia serwisowa biegnąca obok głównej trasy obwodnicy, a południowa – Ogórkową Bis – łączy się z ul. Ogórkową. Połączenia z ul. Wał Miedzeszyński nie ma ul. Czarnuszki – dojazd do niej odbywa się ulicami Rozchodnikową i Celulozy.

Nową jezdnią jadą także autobusy linii 146 i 702 oraz nocnej N72. Zatrzymują się one na nowo wybudowanych przystankach: Podbiałowa i Rozchodnikowa.

 

Od dnia 25.11.2019r. Wykonawca, zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/2813/19, wprowadził zmiany w organizacji ruchu na ul. Przyczółkowej. Zmiana polegać na przełożeniu ruchu dla kieunku Warszawa - Konstancin na nową (docelową) jezdnię - pod obiektem WG 03-07. Ruch dla kierunku Konstancin - Warszawa odbywa się po istniejącej tymczasowej jezdni wschodniej

      ul. Przyczółkowa

 

Od dnia 23.09.2019r. ok. godz.13.00, w związku z budową przewodu tłocznego, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu nr 386/19, Wykonawca  wprowadził na ul. Sytej zmiany w organizacji ruchu. Ruch pojazdów odbywa się po objeździe wykonanym w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej jezdni.

     objazd na ul. Sytej

 

Od dnia 14.06.2019r.  Wykonawca skierował ruch pieszy i rowerowy  na nowy ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ul. Przyczółkowej. Jednocześnie została zamknięta ul. Karuzela (droga bez przelotu), przywrócona natomiast została organizacja ruchu na ul. Wiedeńskiej i Pałacowej.

 

Od dnia 06.06.2019r. ok. godz. 22.00 Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu na ul. Wał Miedzeszyński. Ruch został skierowany na objazd ul. Ogórkową Bis. Zamknięty został również wlot ul. Czarnuszki. Dojazd do ul. Czarnuszki skierowany jest na trasę Rozchodnikowa - Pelergonii.

 

W dniu 02.07.2018r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/1041/18 w związku z prowadzonymi robotami związanymi z budową gazociągu na ul. Ogórkowej wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. W związku z wprowadzeniem zmienionej organizacji ruchu, na odcinku ok. 12 m zawężono jezdnię do szerokości ok. 3 m i wprowadzono samoczynny ruch wahadłowy.

 

Od dnia  18.06.2018r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/661/18, na ul. Przyczółkowej obowiązują zmiany w organizacji ruchu. Ruch pojazdów w obu kierunkach odbywa się wyznaczonym objazdem. Zmiany  uwzględniają m.in.:

 • wprowadzenie wyjazdów z budowy,

 • wprowadzenie zawrotki w rejonie ul. Marcepanowej dla dotychczasowego skrętu w lewo z ul. Przyczółkowej w ul. Europejską,

 • przesunięcie przystanków autobusowych,

 • włączenie ul. Europejskiej do ul. Przyczółkowej wyłącznie na skręty w prawo (jak w docelowej organizacji ruchu),

 • przesunięcie przejść dla pieszych przez ul. Europejską i ul. Przyczółkową (przejście przez ul. Przyczółkową wzbudzaną przez pieszych),

 • połączenie ul. Przyczółkowej z ul. Karuzela poprzez nowy odcinek równoległy do ul. Przyczółkowej,

 • skierowanie ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Przyczółkowej na odcinku pomiędzy ulicami Pałacową i Karuzela na ciąg ulic Pałacowa – Wiedeńska – Karuzela.

ul. Przyczółkowa-objazd dla ruchu rowerowego i pieszego                   

Wyznaczony objazd ul. Przyczółkowa            

 

Od dnia 04.06.2018r. Wykonawca, zgodnie z projektem z dnia 06.06.2017 „Ulica Wał Zawadowski. Zamknięcie wału przeciwpowodziowego.”, ponownie wprowadził tymczasową organizację ruchu. Ponowne zamknięcie ścieżki rowerowej konieczne jest ze względu na bezpieczeństwo poruszających się nią rowerzystów oraz pracę ciężkiego sprzętu budowlanego w bezpośrednim jej otoczeniu. Zgodnie z założeniami Projektu czasowej organizacji ruchu, ruch rowerowy z wału przeciwpowodziowego zostaje przekierowany na ul. Włóki oraz Wał Zawadowski. Przywrócenie ruchu rowerowego planowane jest na dzień ok. 01.09.2018r.

 

W dniu 19.04.2018r. o godz. 14.00 zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PMC/4857/17  zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79, w związku z zamknięciem ul. Bruzdowej wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Ul. Bruzdowa zostanie całkowicie zamknięta na odcinku ok. 130 m i wyznaczony został objazd ulicami: Metryczna, Syta, Lercha.

 

W dniu 17.11.2017r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/4575/17 zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79, częściowo wyłączono z ruchu ul. Wał Miedzeszyński i wprowadzono  Czasową Organizację Ruchu. Na wyłączonym  odcinku znajdują się skrzyżowania  Wału Miedzeszyńskiego z ul. Ostróżki i z ul. Podbiałową. Wprowadzono objazd tego odcinka drogi. W toku postępu robót trasa objazdu będzie modyfikowana.  Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu - październik 2020r.

      Objazd na ul. Wał Miedzeszyński

 

W dniu 24.07.2017r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/2166/17 zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79, na czas budowy przyczółka mostu, wprowadzono Czasową Organizację Ruchu. Na ul. Wał Zawadowski wprowadzono objazd odcinka drogi. Przewidywany termin przywrócenia ruchu - czerwiec 2018r.

     Objazd na ul. Wał Zawadowski

Ostatnia aktualizacja: 2023-05-05
-A +A