Utrudnienia w ruchu Zad.B

 

W dniu 31.01.20120r. ok. godz. 11.00, Wykonawca planuje wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Przyczółkowej. Zmiana polega na przełożeniu ruchu w kierunku północnym (do Konstancina) na jezdnię docelową i likwidacji dotychczasowego objazdu.

 

W dniu 31.01.2020r. ok. godz. 13.00 w związku z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Sytej i Metrycznej, Wykonawca planuje wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w rejonie ulic Syta/Metryczna.

 

Od dnia 20.12.2019r., Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu w rejonie ulic Sytej i Metrycznej. Nastąpiło zwężenie jezdni w miejscach styku tras objazdowych z ul. Sytą i Metryczną, zamknięcie południowego wlotu ul. Sytej (droga gminna DG) na skrzyżowanie oraz przeniesienie ruchu pieszego na zachodnią część ul. Sytej. Przystanek na ul. Sytej przy skrzyżowaniu z ul. Metryczną w kierunku Vogla został zlikwidowany. Istniejący przystanek na ul. Sytej oddalony jest o ok. 500m. Dojazd do ul. Sytej (odcinek południowy DG) jest możliwy od ul. Bruzdowej.

  Rysunek 1a              Rysunek 1b 

 

Od dnia 29.11.2019r. Wykonawca, zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/2526/19, wprowadził zmiany w organizacji ruchu na ul. Wał Miedzeszyński na wysokości budowanego węzła. Ruch w obydwu kierunkach został skierowany na nowo wybudowaną jezdnię. Jezdnia północna jest kontynuowana jako jezdnia serwisowa biegnąca obok głównej trasy obwodnicy, a południowa – Ogórkową Bis – łączy się z ul. Ogórkową. Połączenia z ul. Wał Miedzeszyński nie ma ul. Czarnuszki – dojazd do niej odbywa się ulicami Rozchodnikową i Celulozy.

Nową jezdnią jadą także autobusy linii 146 i 702 oraz nocnej N72. Zatrzymują się one na nowo wybudowanych przystankach: Podbiałowa i Rozchodnikowa.

 

Od dnia 25.11.2019r. Wykonawca, zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/2813/19, wprowadził zmiany w organizacji ruchu na ul. Przyczółkowej. Zmiana polegać na przełożeniu ruchu dla kieunku Warszawa - Konstancin na nową (docelową) jezdnię - pod obiektem WG 03-07. Ruch dla kierunku Konstancin - Warszawa odbywa się po istniejącej tymczasowej jezdni wschodniej

      ul. Przyczółkowa

 

Od dnia 23.09.2019r. ok. godz.13.00, w związku z budową przewodu tłocznego, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu nr 386/19, Wykonawca  wprowadził na ul. Sytej zmiany w organizacji ruchu. Ruch pojazdów odbywa się po objeździe wykonanym w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej jezdni.

     objazd na ul. Sytej

 

Od dnia 06.08.2019 r. ok. godz.10.00, na czas budowy gazociągu, Wykonawca  zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu nr 81/19, wprowadził  zmiany w organizacji ruchu na ul. Ruczaj. Ruch odbywa się po wyznaczonym objeździe. Czas trwania robót - ok. 1 miesiąc.

    objazd ul. Ruczaj

 

Od dnia 14.06.2019r.  Wykonawca skierował ruch pieszy i rowerowy  na nowy ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ul. Przyczółkowej. Jednocześnie została zamknięta ul. Karuzela (droga bez przelotu), przywrócona natomiast została organizacja ruchu na ul. Wiedeńskiej i Pałacowej.

 

Od dnia 06.06.2019r. ok. godz. 22.00 Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu na ul. Wał Miedzeszyński. Ruch został skierowany na objazd ul. Ogórkową Bis. Zamknięty został również wlot ul. Czarnuszki. Dojazd do ul. Czarnuszki skierowany jest na trasę Rozchodnikowa - Pelergonii.

 

Od dnia 07.05.2019 r. ok. godziny 10.00, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu nr 1611/18, Wykonawca wprowadził na ul. Mozaikowej zmiany w organizacji ruchu. Zmiany polegają na zwężeniu ulicy Mozaikowej do 6 m na długości ok. 50 m, w lokalizacji pomiędzy ulicą Deptak a ulicą Brodnicką.

     zawężenie ul. Mozaikowej

 

Od 12.03.2019r zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/1181/18  od godz. ok. 13.00 na ul. Ruczaj, Wykonawca wprowadził  czasową organizację ruchu. Ruch pojazdów został przeniesiony na nową geometrię jezdni. Odcinkowo ruch pojazdów odbywać się będzie wahadłowo. Likwidacji uległa dotychczas obowiązująca organizacja ruchu.

    ul. Ruczaj

 

W dniu 02.07.2018r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/1041/18 w związku z prowadzonymi robotami związanymi z budową gazociągu na ul. Ogórkowej wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. W związku z wprowadzeniem zmienionej organizacji ruchu, na odcinku ok. 12 m zawężono jezdnię do szerokości ok. 3 m i wprowadzono samoczynny ruch wahadłowy.

 

Od dnia  18.06.2018r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/661/18, na ul. Przyczółkowej obowiązują zmiany w organizacji ruchu. Ruch pojazdów w obu kierunkach odbywa się wyznaczonym objazdem. Zmiany  uwzględniają m.in.:

  • wprowadzenie wyjazdów z budowy,

  • wprowadzenie zawrotki w rejonie ul. Marcepanowej dla dotychczasowego skrętu w lewo z ul. Przyczółkowej w ul. Europejską,

  • przesunięcie przystanków autobusowych,

  • włączenie ul. Europejskiej do ul. Przyczółkowej wyłącznie na skręty w prawo (jak w docelowej organizacji ruchu),

  • przesunięcie przejść dla pieszych przez ul. Europejską i ul. Przyczółkową (przejście przez ul. Przyczółkową wzbudzaną przez pieszych),

  • połączenie ul. Przyczółkowej z ul. Karuzela poprzez nowy odcinek równoległy do ul. Przyczółkowej,

  • skierowanie ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Przyczółkowej na odcinku pomiędzy ulicami Pałacową i Karuzela na ciąg ulic Pałacowa – Wiedeńska – Karuzela.

ul. Przyczółkowa-objazd dla ruchu rowerowego i pieszego                   

Wyznaczony objazd ul. Przyczółkowa            

 

Od dnia 04.06.2018r. Wykonawca, zgodnie z projektem z dnia 06.06.2017 „Ulica Wał Zawadowski. Zamknięcie wału przeciwpowodziowego.”, ponownie wprowadził tymczasową organizację ruchu. Ponowne zamknięcie ścieżki rowerowej konieczne jest ze względu na bezpieczeństwo poruszających się nią rowerzystów oraz pracę ciężkiego sprzętu budowlanego w bezpośrednim jej otoczeniu. Zgodnie z założeniami Projektu czasowej organizacji ruchu, ruch rowerowy z wału przeciwpowodziowego zostaje przekierowany na ul. Włóki oraz Wał Zawadowski. Przywrócenie ruchu rowerowego planowane jest na dzień ok. 01.09.2018r.

 

W dniu 19.04.2018r. o godz. 14.00 zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PMC/4857/17  zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79, w związku z zamknięciem ul. Bruzdowej wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Ul. Bruzdowa zostanie całkowicie zamknięta na odcinku ok. 130 m i wyznaczony został objazd ulicami: Metryczna, Syta, Lercha.

 

W dniu 17.11.2017r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/4575/17 zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79, częściowo wyłączono z ruchu ul. Wał Miedzeszyński i wprowadzono  Czasową Organizację Ruchu. Na wyłączonym  odcinku znajdują się skrzyżowania  Wału Miedzeszyńskiego z ul. Ostróżki i z ul. Podbiałową. Wprowadzono objazd tego odcinka drogi. W toku postępu robót trasa objazdu będzie modyfikowana.  Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu - październik 2020r.

      Objazd na ul. Wał Miedzeszyński

 

W dniu 24.07.2017r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/2166/17 zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79, na czas budowy przyczółka mostu, wprowadzono Czasową Organizację Ruchu. Na ul. Wał Zawadowski wprowadzono objazd odcinka drogi. Przewidywany termin przywrócenia ruchu - czerwiec 2018r.

     Objazd na ul. Wał Zawadowski

Ostatnia aktualizacja: 2020-01-24
-A +A