Utrudnienia w ruchu Zad.B

W dniu 02.07.2018r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/1041/18 w związku z prowadzonymi robotami związanymi z budową gazociągu na ul. Ogórkowej  wprowadzona zoostała czasowa organizacja ruchu. W związku z wprowadzeniem zmienionej organizacji ruchu, na odcinku ok. 12 m zawężono jezdnię do szerokości ok. 3 m i wprowadzono samoczynny ruch wahadłowy. Przewidywany  czas prowadzenia robót - 3 dni.

Od dnia  18.06.2018r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/661/18, na ul. Przyczółkowej obowiązują zmiany w organizacji ruchu. Ruch pojazdów w obu kierunkach odbywa się wyznaczonym objazdem. Zmiany  uwzględniają m.in.:

  • wprowadzenie wyjazdów z budowy,

  • wprowadzenie zawrotki w rejonie ul. Marcepanowej dla dotychczasowego skrętu w lewo z ul. Przyczółkowej w ul. Europejską,

  • przesunięcie przystanków autobusowych,

  • włączenie ul. Europejskiej do ul. Przyczółkowej wyłącznie na skręty w prawo (jak w docelowej organizacji ruchu),

  • przesunięcie przejść dla pieszych przez ul. Europejską i ul. Przyczółkową (przejście przez ul. Przyczółkową wzbudzaną przez pieszych),

  • połączenie ul. Przyczółkowej z ul. Karuzela poprzez nowy odcinek równoległy do ul. Przyczółkowej,

  • skierowanie ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Przyczółkowej na odcinku pomiędzy ulicami Pałacową i Karuzela na ciąg ulic Pałacowa – Wiedeńska – Karuzela.

ul. Przyczółkowa-objazd dla ruchu rowerowego i pieszego                   

Wyznaczony objazd ul. Przyczółkowa            

Od dnia 04.06.2018r. Wykonawca, zgodnie z projektem z dnia 06.06.2017 „Ulica Wał Zawadowski. Zamknięcie wału  przeciwpowodziowego.”, ponownie wprowadził tymczasową organizację ruchu. Ponowne zamknięcie ścieżki rowerowej konieczne jest ze względu na bezpieczeństwo poruszających się nią rowerzystów oraz pracę ciężkiego sprzętu budowlanego w bezpośrednim jej otoczeniu. Zgodnie z założeniami Projektu czasowej organizacji ruchu, ruch rowerowy z wału przeciwpowodziowego zostaje przekierowany na ul. Włóki oraz Wał Zawadowski. Przywrócenie ruchu rowerowego planowane jest na dzień ok. 01.09.2018r.

W dniu 04.06.2018r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/1181/18 od godz. ok. 12.00 na ul. Ruczaj, w związku z przebudową gazociągu, Wykonawca wprowadził czasową organizację ruchu. Prace prowadzone będą przy całkowitym zamknięciu ul. Ruczaj na odcinku ok. 120 m. Na czas robót ruch pojazdów został przeniesiony na tymczasową jezdnię.

W dniu 09.05.2018r. ok. godz 12.00 zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/4729/17 zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79 Wykonawca wdrożył Etap IV tymczasowej organizacji ruchu. Przedmiotowy projekt tymczasowej organizacji ruchu obejmie swym zakresem wlot ul. Europejskiej z ul. Przyczółkowej oraz przejście dla pieszych w poprzek ul. Europejskiej. Roboty wykonywane są w 4 etapach, a wygrodzenie jezdni ul. Europejskiej dostosowane jest do zakresu prowadzonych robót.  Etap I, II i III - zakończono realizację

Etap IV

Wygrodzenie jezdni po str. północnej. Zawężenie wlotu i wylotu do jednego pasa ruchu. Brak wydzielonego pasa skrętu w prawo w ul. Przyczółkową. Likwidacja przejścia dla pieszych przez ul. Europejską w rejonie ul. Przyczółkowej. Zmiana w działaniu sygnalizacji świetlnej. Zamknięcie wjazdu i wyjazdu ze stacji paliw w ul. Europejską oraz przeniesienie przystanku autobusowego przy ul. Przyczółkowej w kierunku południowym (w kier. ul. Europejskiej).

Orientacyjny termin wznowienia stałej organizacji ruchu jesień 2018 roku.

W dniu 19.04.2018r. o godz. 14.00 zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PMC/4857/17  zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79, w związku z zamknięciem ul. Bruzdowej wprowadzeno tymczasową organizację ruchu. Ul. Bruzdowa zostanie całkowicie zamknięta na odcinku ok. 130 m i wyznaczony został objazd ulicami: Metryczna, Syta, Lercha.

W dniu 16.04.2018r. ok. godz. 13.00 zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PMC/1033/18  zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79, w związku z budową wodociągu na ul. Roschodnikowej wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Włączenie ul. Rochodnikowej do Wału Miedzeszyńskiego pozostaje bez zmian. Roboty prowadzone będą w dwóch etapach.

Etap I – 16.04.2018

Budowa objazdu w ciągu ul. Rozchodnikowej – zawężenie o 0,5 m jezdni ul. Rozchodnikowej.

Etap II

Ruch odbywać się będzie po wykonanym w Etapie I objeździe.

W dniu 17.11.2017r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/4575/17 zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79, częściowo wyłączono z ruchu ul. Wał Miedzeszyński i wprowadzono  Czasową Organizacej Ruchu. Na wyłączonym  odcinku znajdują się skrzyżowania  Wału Miedzeszyńskiego z ul. Ostróżki i z ul. Podbiałową. Wprowadzono objazd tego odcinka drogi. W toku postępu robót trasa objazdu będzie modyfokowana.  Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu - październik 2020r.

      Objazd na ul. Wał Miedzeszyński

W dniu 24.07.2017r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/2166/17 zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79, na czas budowy przyczółka mostu, wprowadzono Czasową Organizację Ruchu. Na ul. Wał Zawadowski wprowadzono objazd odcinka drogi. Przewidywany termin przywrócenia ruchu - czerwiec 2018r.

     Objazd na ul. Wał Zawadowski

Ostatnia aktualizacja: 2018-07-18
-A +A