Utrudnienia w ruchu Zad.B

 

Od dnia 12.02.2019r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/81/19 od godz. ok. 10.00 na ul. Ruczaj, w związku z przebudową gazociągu, Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu. Prace prowadzone będą przy całkowitym zamknięciu ul. Ruczaj na odcinku ok. 120 m. Na czas robót ruch pojazdów zostanie przeniesiony na jezdnię tymczasową. Przewidywany czas prowadzenia robót ok. 3 tygodnie.

    ul. Ruczaj

 

Od dnia 26.11.2018r. od ok. godz. 9.00, zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/4737/17, wprowadzono na ul. Sytej czasowej organizacji ruchu. Ruch pojazdów został skierowany na tymczasowy objazd. 

     ul. Syta

 

Od dnia 19.9.2018r. na potrzeby budowy obiektu WG 05-01 (nad ul. Ogórkową) wprowadzono na ul. Ogórkowej czasową organizację ruchu. Przejazd odbywa się wyznaczonym objazdem (by-passem).

 

W dniu 02.07.2018r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/1041/18 w związku z prowadzonymi robotami związanymi z budową gazociągu na ul. Ogórkowej  wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. W związku z wprowadzeniem zmienionej organizacji ruchu, na odcinku ok. 12 m zawężono jezdnię do szerokości ok. 3 m i wprowadzono samoczynny ruch wahadłowy.

 

Od dnia  18.06.2018r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/661/18, na ul. Przyczółkowej obowiązują zmiany w organizacji ruchu. Ruch pojazdów w obu kierunkach odbywa się wyznaczonym objazdem. Zmiany  uwzględniają m.in.:

  • wprowadzenie wyjazdów z budowy,

  • wprowadzenie zawrotki w rejonie ul. Marcepanowej dla dotychczasowego skrętu w lewo z ul. Przyczółkowej w ul. Europejską,

  • przesunięcie przystanków autobusowych,

  • włączenie ul. Europejskiej do ul. Przyczółkowej wyłącznie na skręty w prawo (jak w docelowej organizacji ruchu),

  • przesunięcie przejść dla pieszych przez ul. Europejską i ul. Przyczółkową (przejście przez ul. Przyczółkową wzbudzaną przez pieszych),

  • połączenie ul. Przyczółkowej z ul. Karuzela poprzez nowy odcinek równoległy do ul. Przyczółkowej,

  • skierowanie ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Przyczółkowej na odcinku pomiędzy ulicami Pałacową i Karuzela na ciąg ulic Pałacowa – Wiedeńska – Karuzela.

ul. Przyczółkowa-objazd dla ruchu rowerowego i pieszego                   

Wyznaczony objazd ul. Przyczółkowa            

 

Od dnia 04.06.2018r. Wykonawca, zgodnie z projektem z dnia 06.06.2017 „Ulica Wał Zawadowski. Zamknięcie wału  przeciwpowodziowego.”, ponownie wprowadził tymczasową organizację ruchu. Ponowne zamknięcie ścieżki rowerowej konieczne jest ze względu na bezpieczeństwo poruszających się nią rowerzystów oraz pracę ciężkiego sprzętu budowlanego w bezpośrednim jej otoczeniu. Zgodnie z założeniami Projektu czasowej organizacji ruchu, ruch rowerowy z wału przeciwpowodziowego zostaje przekierowany na ul. Włóki oraz Wał Zawadowski. Przywrócenie ruchu rowerowego planowane jest na dzień ok. 01.09.2018r.

 

W dniu 19.04.2018r. o godz. 14.00 zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PMC/4857/17  zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79, w związku z zamknięciem ul. Bruzdowej wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Ul. Bruzdowa zostanie całkowicie zamknięta na odcinku ok. 130 m i wyznaczony został objazd ulicami: Metryczna, Syta, Lercha.

 

W dniu 17.11.2017r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/4575/17 zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79, częściowo wyłączono z ruchu ul. Wał Miedzeszyński i wprowadzono  Czasową Organizację Ruchu. Na wyłączonym  odcinku znajdują się skrzyżowania  Wału Miedzeszyńskiego z ul. Ostróżki i z ul. Podbiałową. Wprowadzono objazd tego odcinka drogi. W toku postępu robót trasa objazdu będzie modyfokowana.  Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu - październik 2020r.

      Objazd na ul. Wał Miedzeszyński

 

W dniu 24.07.2017r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/2166/17 zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79, na czas budowy przyczółka mostu, wprowadzono Czasową Organizację Ruchu. Na ul. Wał Zawadowski wprowadzono objazd odcinka drogi. Przewidywany termin przywrócenia ruchu - czerwiec 2018r.

     Objazd na ul. Wał Zawadowski

Ostatnia aktualizacja: 2019-02-19
-A +A