Utrudnienia w ruchu Zad.A

 

W dniu 07.11.2022r. wdrożono stałą organizację ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Gandhi i Rosoła tj. udostępnione zostały nowe pasy do skrętu w prawo z ul. Gandhi w ul. Rosoła oraz do skrętu w lewo z ul. Rosoła w ul. Gandhi.

 

Od dnia 22 czerwca 2022 ok. godz. 22.00, Wykonawca, prowadził roboty związane z wymianą nawierzchni. W związku z tym wprowadzono czasową organizację ruchu zgodnie z zatwierdzonymi projektami:

 1. ZR-OR.7221.2.2536.2022 – zmiana polega na zamknięciu odcinka ul. Braci Wagów od ul. Płaskowickiej do wjazdu przy ul. Braci Wagów 20
 2. ZR-OR.7221.2.2537.2022 – zmiana polega na zamknięciu odcinka jezdni lewej ul. Płaskowickiej od ul. Gandhi do ronda przy ul. Pileckiego.

Dojazd do ul. Braci Wagów możliwy od strony ul. Belgradzkiej.

Ominięcie wyłączonej z ruchu odcinka jezdni lewej (w kierunku zachodnim) ul. Płaskowickiej  możliwy ul. Pileckiego_Alternaty_Gandhi. Dojazd do ul. Polskie Drogi możliwy od strony ul. Alternatywy.

Przejazd jezdnią prawą (w kierunku wschodnim) ul. Płaskowickiej - bez zmian.

 

Od dnia 03.06.2022r. ok. godz. 22.00  Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, planuje rozpoczęcie prac z związanych z frezowaniem oraz wykonaniem warstwy ścieralnej w rejonie skrzyżowania ul. Gandhi i ul. Rosoła. W związku z prowadzonymi robotami nie są planowane zasadnicze zmiany w organizacji ruchu. Podczas wykonywania powyższych robót, na ul. Rosoła utrzymana zostanie relacja w kierunku Centrum oraz skręt w prawo z ul. Nugat w ul. Rosoła. Dla pozostałych relacji wyznaczone zostaną objazdy przez ul. Ciszewskiego – ul. Cynamonowa oraz ul. Ciszewskiego – al. KEN. 

Roboty mogą być prowadzone również w godzinach nocnych.

Zakończenie planowanych robót przewidziano na 06.06.2022 ok. godz. 6.00.

 

Od dnia 14.03.2022r. Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu,  rozpoczął prowadzenie prac związanych z przebudową kanalizacji deszczowej, sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia w rejonie skrzyżowania ulic Rosoła z ul. Gandhi. W tym czasie wykonywane są również roboty związane z  poszerzeniem ul. Gandhi i Rosoła, korektą chodnika i ścieżki rowerowej na skrzyżowaniu. W związku z prowadzonymi robotami nie są planowane zasadnicze zmiany w organizacji ruchu – będą utrudnienia polegające na zawężeniu ul. Rosoła i ul. Gandhi.  

Po zakończeniu powyższych prac, prowadzone będą roboty drogowe związane z frezowaniem oraz wykonaniem warstwy ścieralnej w rejonie skrzyżowania ul. Gandhi i ul. Rosoła. Podczas wykonywania robót drogowych, na ul. Rosoła utrzymana zostanie relacja w kierunku Centrum oraz skręt w prawo z ul. Nugat w ul. Rosoła.

Dla pozostałych relacji wyznaczone zostaną objazdy – roboty prowadzone będą w weekend od piątku godz. 22.00 do poniedziałku godz. 6.00.

 

Od dnia 17.12.2021r. Wykonawca rozpocznie wprowadzanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu dla uruchomienia ruchu Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku nod węzła” Puławska” do węzła „Lubelska”.

Wdrożenie stałej organizacji ruchu na odcinku miejskim polegać będzie na oddaniu do ruchu ul. Płaskowickiej w układzie docelowym wraz ze skrzyżowaniami ul. Płaskowickiej/ul. Gandhi, ul. Płaskowickiej/ul. Pileckiego, ul. Płaskowickiej/ul. Stryjeńskich, ul. Płaskowickiej/ul. Braci Wagów, ul. Płaskowickiej/al. KEN, ul. Płaskowickiej/ul. Lanciego, ul. Płaskowickiej/ ul. Cynamonowa, ul. Płaskowickiej/ul. Rosoła wraz z przyległymi terenami, zgodnie z zatwierdzonymi Projektami Stałej Organizacji Ruchu.

 

W związku z uzyskaniem zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu, Wykonawca przystąpił do realizacji prac w zakresie oznakowania poziomego i pionowego, po wykonaniu których, w dniu 01 lipca br. zostanie wdrożona czasowa organizacja ruchu na ul. F. Płaskowickiej na odcinku ul. Polskie Drogi do ul. Braci Wagów.

W dniach od 01 lipca 2021r. do 08 lipca2021r. zostanie wdrożony podetap czasowej organizacji ruchu polegający na zamknięciu wjazdu w ul. F. Płaskowickiej w kierunku wschodnim. W tym czasie Wykonawca będzie prowadził prace rozbiórkowe i brukarskich po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania ul. F. Płaskowickiej z al. KEN.

Tym samym nie będzie możliwy zjazd  z ronda ul. Płaskowickiej/al. KEN w kierunku ul. Rosoła

  Sugerowane objazdy do ul. Lanciego:

- od płn. strony ul. Rosoła:   w ul. Gandhi, Cynamonową do Lanciego

- od płd. strony ul. Rosoła:   w ul. Belgradzką do Lanciego

lub                                       w ul. Wąwozową, al. KEN, ul. Belgradzką do Lanciego.

Wraz z zamknięciem południowo-wschodniej części skrzyżowania wyłączone zostanie również z ruchu pieszego przejście dla pieszych usytuowane w tym rejonie.  Piesi mogą poruszać się po zachodniej stronie ul. Płaskowickiej i północnej -- al. KEN.

W dniu 08 lipca 2021r. o godz. 22.00 zamknięte zostanie skrzyżowanie ul. F. Płaskowickiej z al. KEN celem wykonania asfaltowania ronda. Prace zakończą się dniu 12 lipca 2021r. ok. godz. 5.00.

Po zakończeniu tych robót, ruch na ul. ul. F. Płaskowickiej odcinku od ul. Polskie Drogi do ul. Lanciego  będzie funkcjonować w docelowym układzie organizacji ruchu.

 

W dniu 04 czerwca br. ok. godz. 07.00 Wykonawca, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu PM/IC/779/21, wprowadził zmianę w organizacji ruchu i dokonał zamknięcia skrzyżowania ul. Płaskowickiej z ul. Rosoła. W tym czasie Wykonawca  będzie prowadził roboty drogowe związane z układaniem warstwy ścieralnej na nitce wschodniej ul. Rosoła. 

 

Od dnia 17.05.2021r. Wykonawca, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu Z.2/4081/376/Z.18/2020, wprowadził zmiany w organizacji ruchu i rozpoczął kolejny etap robót na tzw. „zawrotce”. Zmiana polega na likwidacji „zawrotki” i skierowaniu ruchu relacji zachód – północ z trasy S2 na rondo na ul. Puławską. W tym czasie na węźle Ursynów  Zachód prowadzone będą prace mające na celu połączenie części tunelowej z istniejącą trasą S2. Wykonawca będzie prowadził również roboty nawierzchniowe, brukarskie, montaż bramownic, oznakowania pionowego, poziomego  itp.

 

Od 26 kwietnia br. wykonawca rozpoczyna prace przygotowawcze związane z wdrożeniem kolejnego etapu robót na węźle Puławska. Zmiany związane są z połączeniem istniejącego węzła Puławska z nowobudowanym węzłem Warszawa Ursynów oraz trasą główną S2. Efektem końcowym będzie zamknięcie tymczasowej zawrotki. Termin zamknięcia jest uzależniony od postępu prac.

 

W dniu 19 kwietnia br. Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania al. KEN z ul. Polaka. Na czas prowadzenia robót związanych z odtworzeniem pasa rozdziału wyłączone z ruchu zastały po jednym pasie  na każdej z jezdni (od ul. Polaka - po str płn. al. KEN). 

 

W dniu 08 kwietnia br. Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Płaskowickiej z al. KEN. Zmiana polega na zlikwidowaniu przejścia dla pieszych po wschodniej stronie al. KEN, ruch pieszy zostanie przeniesiony na stronę zachodnią.

 

W dniu 07 kwietnia br. ok. godz. 11.00 Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym Projektem nr PM/IC 3294/20,wprowadził zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Płaskowickiej z al. KEN. Zmiana polega na uruchomieniu ronda.

 

W dniu 21.12.2020r. zgodnie z zatwierdzonym Projektem PM/IC/454/20, Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu. Zmiana polega na udostępnieniu ruchu samochodowego na ul. Lanciego.

 

Od dnia 19.12.2020r. ok. godz. 20.00 Wykonawca, wprowadził czasową organizację ruchu w rejonie węzła Puławska. Został uruchomiony nowy zjazd z S2 w kierunku Centrum. Kierowcy jadący z zachodu udający się w kierunku Centrum zostają kierowani na północną łącznicę bezpośrednio na ul. Puławską. Jest to forma tymczasowej tzw. zawrotki.

 

W dniu 23.11.2020 r. o godz. 21.00 Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym Projektem PM/IC/932/20, wprowadził tymczasową organizację ruchu dla potrzeb przebudowy (etap 2) skrzyżowania ul. Rosoła z ul. Płaskowickiej. Ruch pojazdów został przeniesiony na nowo wybudowaną wschodnią jezdnię ul. Rosoła.  Zmiana polega na przeniesieniu ruchu na nowo wybydowaną jezdnię, prowadzącą po jednym pasem ruchu w każdym kierunku.

Wjazd i wyjazd ze stacji benzynowej – od strony ul. Lanciego.

Ruch pieszych w kierunku Al. KEN odbywa się przez teren parkingu, natomiast wzdłuż ul. Rosoła - wytyczonym chodnikiem przez teren budowy.

    Przebudowa  skrzyżowania ul. Rosoła z ul. Płaskowickiej - etap II

 

W nocy z 3 na 4 listopada 2020r. zgodnie z zatwierdzonym Projektem nr Z.2/4081/376/Z.18/2020, w ramach 2 etapu zmian w organizacji ruchu na węźle Puławska, zamknięta zostanie łącznica zjazdowa z S2 relacji zachód – wschód. Kierowcy chcący zjechać z S2, będą musieli wykorzystać w tym celu drogę zbiorczo-rozprowadzającą, kierującą ruch na rondo pod wiaduktami S2.

     Zjazd z S2

 

WAŻNE - zmiana terminu:      Z przyczyn formalno proceduralnych niemożliwe stało się wdrożenie czasowej organizacji ruchu dla potrzeb przebudowy ul. Płaskowickiej w planowanym terminie tj. 31.07.2020r.

O nowym terminie wprowadzenia zmian organizacji ruchu zostaną Państwo poinformowani.

Od dnia 31.07.2020 ok. godz. 19.00, Wykonawca planuje wprowadzenie zmien w organizacji ruchu na ul, Płaskowickiej. Zmiana polegać będzie na zamknięciu odcinka ul. Płaskowickiej od ronda przy ul. Pileckiego do ul. Stryjeńskich wraz z rondem Płaskowickiej/Stryjeńskich. Zamknięcie będzie trwało do dnia 03.08.2020 do godz. ok. 5.00. Ruch będzie odbywał się wg. załączonego schematu.

      Wyznaczone objazdy zamkniętego odc. ul. Płaskowickiej

 

W dniu 10.07.2020r. zgodnie z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu PM/IC/933/20, Wykonawca przywrócił ruchu docelowy na ul. Braci Wagów i udostępnił pieszym przylege chodniki. Tym samym kierowcom udostępniona został relacja z ul. Belgradzkiej do ul. Płaskowickiej i odwrotnie. Z ul. Braci Wagów zapewniony jest wjazd/wyjazd na ul. Płaskowickiej oraz w/z kierunku ul. Stryjeńskich oraz Cynamonowej.

 

W dniu 30.06. 2020r. zgodnie z Projektem Czasowej Organizacji Ruchu PM/IC/932/20, Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruch na ul. Rosoła. Zmiana polega na przeniesieniu ruchu na jezdnię tymczasową prowadzącą jednym pasem ruchu w każdym kierunku.

W ramach niniejszej organizacji zamknięta zostala również ul. Płaskowickiej na odcinku od ul. Cynamonowej do ul. Rosoła. Ruchu pojazdów odbywać się objazdami.

    Zalecany dojazd  do ul. Płaskowickiej:                      Zalecany dojazd do ul. Rosoła:

                      z ul. Gandhi przez ul. Cynamonową                               z ul. Płaskowickiej przez ul. Dereniową i ul. Gandhi

                      z ul. Rosoła przez ul. Gandhi i ul. Cynamonową              z ul. Płaskowickiej przez al. KEN i ul. Belgradzką

                                                                                                      z al. KEN przez ul. Gandhi z al. KEN przez ul. Belgradzką                

 

W związku z koniecznością rozpoczęcia robót polegających na dołączeniu budowanej trasy do istniejącej S2, Wykonawca od dnia 29.06.2020r. wprowadził zmiany w organizacji ruchu na ul. Puławskiej w rejonie wiaduktu i na trasie S2 tzw. „zawrotce”.

Zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr Z.2/4081/Z.18/2020 zmiana polega na skierowaniu relacji zachód – północ (z Poznania w kierunku Centrum) trasy S2 na południową łącznicę do skrzyżowania z ul. Puławską (dotychczasowy wjazd na S2 z kierunku Piaseczna) i poprowadzeniu wszystkich relacji przez skrzyżowanie z ul. Puławską (pod wiaduktem).

Wjazd na S2 z Piaseczna poprowadzony został pod wiaduktem i skierowany jest na wspólny wjazd (istniejący wjazd z kierunku Centrum). Relacje Piaseczno – Centrum i Centrum - Piaseczno pozostają bez zmian

 

Od dnia  15.06.2020r. w związku z przebudową chodnika i zatoki autobusowej na ul. Płaskowickiej, Wykonawca wprowdził zmiany w organizacji ruchu w rejonie ronda ul. Płaskowickiej/Pileckiego. Na rondzie wyłączony z ruchu został wjazd w kierunku ul. Puławskiej. Wjazd na  rondo oraz ruch pojazdów na odcinku rondo - wjazd do Straży Pożarnej jest możliwy po południowej jezdni ul. Płaskowickiej. Ruch pieszy i rowerowy odbywa się po wschodniej i południowej stronie ronda.

 

Od dnia 02.06.2020r. w związku z rozpoczęciem budowy nowego chodnika na ul. Płaskowickiej, Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu. Zmiana polega na wygrodzeniu północnej strony ulicy Płaskowickiej w celu wykonania krawężników i chodnika.

Ruch pieszy odbywa się po stronie południowej ul. Płaskowickiej.

 

W dniu 23.05.2020r. godz. 20:00 w związku z budową drugiej części ronda na skrzyżownaiu ul. Płaskowickiej/Stryjeńskich wprowadzono tymczasową organizację ruchu zatwierdzoną pod nr PM/IC/453/20 polegającą na uruchomieniu ronda na skrzyżowaniu ulic Płaskowickiej i Stryjeńskich. Zmiana polega na uruchomieniu ronda na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej i Stryjeńskich w celu wykonania drugiej jego części. Ruch pieszy i rowerowy został przeniesiony na wschodnią i południową stronę ronda. Ruch w tym rejonie ruch odbywa się zgodnie z poniższym rysunkiem.

   zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej/Stryjeńskich

 

W dniu 07.05.2020r. w związku z budową drugiej części ronda na skrzyżownaiu ul. Płaskowickiej/Pileckiego, Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji w ruchu w tym obszarze. Zmiany polegają m. in. na uruchomieniu ronda oraz przeniesieniu ruchu pieszego i rowerowego na wschodnią stronę ronda. Ruch w tym rejonie ruch odbywa się zgodnie z poniższym rysunkiem.

    zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej/Pileckiego

 

Od dnia 31.03.2020r. Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu na ul. Płaskowickiej – na odcinku wjazd na parking Auchan do ul. Pileckiego. Zmiany polegają na przełożeniu ruchu na nowo wybudowaną jezdnię ul. Płaskowickiej po stronie północnej z możliwością wyjazdu i wjazdu na ul. Polskie Drogi. Na stronę północną został również przeniesiony ruch pieszy.

   ul. Płaskowickiej  31.03.2020r.

 

Od dnia 17.03.2020r. dla potrzeb budowy drogi dojazdowej w rejonie ul. Nowoursynowskiej, Wykonanwca wprowadził zmiany w organizacji ruchu. Zmiany polegają na zamknięciu ul. Kokosowej oraz ciągu pieszego pomiędzy ul. Nowoursynowską a ul. Rosoła. Zmieniony został także kierunek ruchu na ul. Imbirowej. Roboty przebiegać będą etapowo.

Etap I   -  Zostaną zdemontowane krawężniki oraz istniejący chodnik dla pieszych

Etap II  - Nastąpiło zamknięcie ul. Kokosowej oraz ciągu pieszego pomiędzy ul. Nowoursynowską a ul. Rosoła. Podczas prowadzonych prac zostanie wykonana w całości droga DD3 oraz ciąg pieszy, który będzie przebiegał wzdłuż jezdni.

Etap III - W związku z zamknięciem ul. Kokosowej, wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu na ul. Imbirowej polegające na zmianie kierunku ruchu pomiędzy ul. Kakaową a ul. Kokosową.

Etap IV - Po wykonaniu powyższych etapów nastąpi uruchomienie nowo wybudowanej drogi DD3.

    Kokosowa                      dojazd do Imbirowej

 

Od dnia 27.11.2019r. Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PC/IM/3344/19,  wprowadził zmiany o organizacji ruchu na ul. Plaskowickiej. Zmiana polega na zwężeniu do 3 m jezdni ul. Płaskowickiej na odcinku od projektowanej ul. Gandhi do ul. Polskie Drogi.

 

Od dnia 28.06.2019r. Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PC/IM/687/19, wdrożył nową organizację ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Płaskowickiej z ul. Rosoła. Ruch został przełożony na nowy objazd.

    skrzyżowanie ul. Płaskowickiej z ul. Rosoła

 

Od dnia 31.05.2019r., Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PC/IM/5786/17 wdrożył zmiany w organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Płaskowickiej z al. KEN. Ruch odbywa się po wyznaczonym objeździe.

     al. KEN 

 

Od dnia 20.05.2019r. dla potrzeb przebudowy sieci wodociągowej, wdrożono zmiany w organizacji ruchu na ul. Płaskowickiej (w rejonie ul. Lanciego). Zmiany polegają na zwężeniu jezdni do szerokości 2m.

 

Od dnia 17.05.2019r. Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PC/IM/3766/18, wprowadził zmiany w organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ul. Stryjeńskich z ul. Płaskowickiej. Ruch pojazdów odbywa się po wyznaczonym objeździe.

   ul. Stryjeńskich

 

Od dnia 10.05.2019r. w rejonie ul. Pileckiego, Wykonawca wprowadził zmianę w organizacji ruchu. Ruch pojazdów odbywa się po nowym objeździe.

     ul. Pileckiego

 

W celu prowadzenia prac przygotowawczych, od dnia 25.04.2019r. w rejonie ul. Stryjeńskich, Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu.

 

Od dnia 04.02.2019r. dla potrzeb budowy kanalizacji deszczowej, na ul. Płaskowickiej wprowadzona została czasowa organizacja ruchu polegająca na zwężeniu na niewielkim odcinku obu jezdni do szerokości 3m. Ruch samochodowy odbywa się bez zmian.  Przewidywany termin zakończenia robót 30.05.2019r.

   zwężenie ul. Płaskowickiej

 

W związku z prowadzeniem robót związanych z budową tunelu, od dnia 09.11.2018r. zamknięta została ul. Lanciego (od str. ul. Płaskowickiej).

  zamknięcie ul. Lanciego              

 

W związku z prowadzeniem robót związanych z budową tunelu, od dnia 21.09.2018r. zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PC/IM/5796/17, zamknięta została ul. Braci Wagów (od str. ul. Płaskowickiej). Roboty wymuszające zamknięcie ul. Braci Wagów potrwają minimum 12 miesięcy.  

    zamknięcie ul. Braci Wagów

 

W dniu 13.08.2018r. w związku z budową komory kanalizacji deszczowej na ul. Płaskowickiej wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Na czas wykonywanych robót szerokość jezdni została zawężona do 6 metrów na odcinku od ul. Lanciego w kierunku al. KEN na długości ok. 60m. Ruch na ul. Płaskowickiej odbywa się po 1 pasie ruchu w każdym kierunku. Przewidywany termin zakończenia robót ok. 30 marca 2019r.

 

W związku z prowadzonymi robotami na Błoniach Wilanowskich od dnia 30.07.2018r.  od ul. Rzodkiewki wyłączona z ruchu została ul. Orszady - brak skrętu w lewo z ul. Rzodkiewki. W tym samym terminie wyłączona została także ulica bez nazwy - brak wjazdu/wyjazdu z ul. Uprawnej w kierunku ul. Karuzela. Wznowienie ruchu nastąpi po ukończeniu budowy.

     zamknięcie części ul. Orszady                         zamknięcie ulicy bez nazwy (Uprawna - Karuzela)

 

Od dnia 10.07. 2018r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/1931/18 w związku z budowią ciepłociągu wyłączona z ruchu została ul. Płaskowickiej na odcinku Nowoursynowska - Rosoła. W czasie prowadzenia robót nie jest możliwy wyjazd/wjazd z ul. Nowoursynowskiej na skrzyżowanie ul. Płaskowicjiej z ul. Rosoła. Na czas wykonywania robót, Wykonawca wyznaczył objazd.   

  zamknięcie ul. Nowoursynowskiej

 

Od dnia 06 czerwca 2018r. zgodnie z  projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/5796/17 nastąpiło wdrożenie czasowej organizacji ruchu – etap 2b polegające na likwidacji wydzielonego pasa ruchu do skrętu w prawo z ul. Płaskowickiej w al. KEN - skręt w prawo jest możliwy z pasa ruchu na wprost. Ponad to wyłączeniu z funkcjonowania uległ przystanek Braci Wagów 01. W zamian za zawieszony przystanek uruchomiony został tymczasowy przystanek NATOLIN PŁN. 62, który zlokalizowany jest przy al. KEN ok. 90 m za skrzyżowaniem z ul. Płaskowickiej. Przystanek obowiązuje jako stały dla linii 503 i 504.

 skrzyżowanie ul. Płaskowickiej z al. KEN

 

Od 23 lutego br.  wprowadzono pierwszą fazy II Etapu zmian w organizacji ruchu na Ursynowie. Na tym etapie, ograniczenia w ruchu wprowadzono na ul. Płaskowickiej od ul. Polskie Drogi do ul. Stryjeńskich. Wprowadzone zostały zmiany przystanków dotyczące linii 192, 195, 503, 504 i N34.

Zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanków:

 • PILECKIEGO 02

 • WARCHAŁOWSKIEGO 01

 • STRYJEŃSKICH 03

 • STRYJEŃSKICH 04

Uruchomiono przystanki tymczasowe:

 • PILECKIEGO 52  - zlokalizowany będzie przy ul. Pileckiego ok. 60 m przed skrzyżowaniem z ul. Płaskowickiej. Przystanek obowiązywał będzie jako warunkowy dla linii N34,

 • STRYJEŃSKICH 53  - zlokalizowany będzie przy ul. Dereniowej ok. 90 m przed skrzyżowaniem z ul. Płaskowickiej. Przystanek obowiązywał będzie jako stały dla linii 192, 503 i 504,

 • STRYJEŃSKICH 54 -  zlokalizowany będzie przy ul. Płaskowickiej ok. 60 m za lokalizacją podstawową w jadąc w kierunku ul. Pileckiego. Przystanek obowiązywał będzie jako stały dla linii 195 oraz warunkowy dla linii N34.

   I faza Etapu II                                I faza Etapu II Pałskowickiej - Stryjeńskich

Pozostałe, wcześniej sygnalizowane zmiany wprowadzone zostaną w terminie póżniejszym, o czym zostaną Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

         Planowane w terminie późniejszym zmiany

 

Od dnia 26 stycznia 2018r. o godz. 12.00 zgodnie z  projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/1750/17 zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79, wdrożono Etap I czasowej organizacji ruchu dla potrzeb wjazdów technicznych oraz ogrodzenia placu budowy tunelu trasy S2 w ciągu ul. Płaskowickiej. Ograniczenia w ruchu dotyczą obszaru ul. Płaskowickiej oraz ulic poprzecznych na odc. od ul. Pileckiego do ul. Rosoła. Poniżej schematy zmienionej organizacji ruchu.

                                                                                               

Rondo ul. Płaskowickiej_ul. Stryjeńskich     Skrzyżowanie z ul. Braci Wagów            Skrzyżowanie z al. KEN         

                                                        

Skrzyżowanie z ul. Lanciego                    Skrzyżowanie z ul. Rosoła

 

W dniu 11.01.2018r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/4682/16 zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79,  zamkięto fragment ul. Gruchaczana  i wprowadzono Czasową Organizację Ruchu. Ul. Gruchacza zamknięta jest na odcinku: magazyny OBI - przejazd kolejowy. Organizacja ruchu obowiązuje do końca sierpnia 2020r.

 

W nocy z wtorku na środę (28.03/29.03.2017r.) w rejonie skrzyżowania al. Komisji Edukacji Narodowej z ul. Filipiny Płaskowickiej wprowadzono zmienioną organizację ruchu

Ruch w ciągu al. KEN w kierunku Lasu Kabackiego i centrum odbywa się w obu kierunkach po wschodniej jezdni KEN i dobudowanym odcinku drogi w rejonie bazarku. W związku z likwidacją ronda wprowadzony został zakaz skrętu w lewo w każdej relacji. Wyznaczone zostały objazdy ulicami  Cynamonowa/Ghandi oraz Stryjeńskich/Belgradzka.

Zmiany tras ZTM:

 • Od dnia 28.03.2017r. od ok. godz. 22:00 do odwołania autobusy linii 136 tylko w kierunku MŁYNÓW zostaną skierowane na trasę zmienioną:

136         w kierunku Młynów:  od wyjazdu z pętli autobusowej: Płaskowickiej (w lewo) i dalej swoją trasą

Od dnia 29.03.2017r. od początku kursowania do odwołania zawiesza się funkcjonowanie przystanków: METRO NATOLIN 03 i NATOLIN PŁN. 08.

 • Od dnia 29.03.2017r. od początku kursowania linii dziennych do odwołania autobusy linii 401 (kursy wariantowe) i 504 zostaną skierowane na trasę zmienioną:

504

w kierunku Dw. Centralny: od skrzyżowania Belgradzka / al. KEN: Belgradzka – Lanciego - Płaskowickiej i dalej swoją trasą,

w kierunku Os. Kabaty: obowiązuje trasa podstawowa (w rejonie skrzyżowania al. KEN i ul. Płaskowickiej po jezdni tymczasowej)

401 (kursy wariantowe)              w kierunku Natolin Płn. (linia 401): trasa zostaje skrócona do przystanku URSYNÓW PŁD. 03

504 (kursy wariantowe)             w kierunku Dw. Centralny (linia 504): NATOLIN PŁN. 14 – Płaskowickiej i dalej swoją trasą

Prace w tym etapie potrwają do grudnia, wtedy zostanie wprowadzona kolejna zmiana w organizacji ruchu.

Powyższa zmiana w organizacji ruchu jest związana z prowadzonymi pracami polegającymi na wzmocnieniu tunelu pierwszej linii metra.

Ostatnia aktualizacja: 2023-05-05
-A +A