Utrudnienia w ruchu Zad.A

Od dnia 28.06.2019r. Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PC/IM/687/19, wdrożył nową organizację ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Płaskowickiej z ul. Rosoła. Ruch został przełożony na nowy objazd.

    skrzyżowanie ul. Płaskowickiej z ul. Rosoła

 

Od dnia 31.05.2019r., Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PC/IM/5786/17 wdrożył zmiany w organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Płaskowickiej z al. KEN. Ruch odbywa się po wyznaczonym objeździe.

     al. KEN 

 

Od dnia 20.05.2019r. dla potrzeb przebudowy sieci wodociągowej, wdrożono zmiany w organizacji ruchu na ul. Płaskowickiej (w rejonie ul. Lanciego). Zmiany polegają na zwężeniu jezdni do szerokości 2m.

 

Od dnia 17.05.2019r. Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PC/IM/3766/18, wprowadził zmiany w organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ul. Stryjeńskich z ul. Płaskowickiej. Ruch pojazdów odbywa się po wyznaczonym objeździe.

   ul. Stryjeńskich

 

Od dnia 10.05.2019r. w rejonie ul. Pileckiego, Wykonawca wprowadził zmianę w organizacji ruchu. Ruch pojazdów odbywa się po nowym objeździe.

     ul. Pileckiego

 

W celu prowadzenia prac przygotowawczych, od dnia 25.04.2019r. w rejonie ul. Stryjeńskich, Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu.

 

Od dnia 07.02.2019r. w związku z budową wodociągu na ul. Płaskowickiej przy ul. Stryjeńskich/Dereniowej wprowadzono czasową organizację ruchu. W okresie prowadzenia robót, na ul. Płaskowickiej wyłączony z ruchu został pas wydzielony do skrętu w prawo (w ul. Stryjeńskich) oraz przejście dla pieszych po zach. stronie ul. Płaskowickiej. Wszystkie dotychczasowe relacje, obowiązujące na rondzie, zostają utrzymane. Przewidywany termin zakończenia robót 29.03.2019r.

    ul. Płaskowickiej przy ul. Stryjeńskich/Dereniowej

 

Od dnia 04.02.2019r. dla potrzeb budowy kanalizacji deszczowej, na ul. Płaskowickiej wprowadzona została czasowa organizacja ruchu polegająca na zwężeniu na niewielkim odcinku obu jezdni do szerokości 3m. Ruch samochodowy odbywa się bez zmian.  Przewidywany termin zakończenia robót 30.05.2019r.

 zwężenie ul. Płaskowickiej

 

W związku z prowadzeniem robót związanych z budową tunelu, od dnia 10.01.2019r.,  zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PC/IM/4623/18, Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Płaskowickiej/Rosoła. Przedmiotowa organizacja obejmie zmiany w zakresie geometrii skrzyżowania ul. Płaskowickiej z ul. Rosoła. Ponadto obowiązuje wszystkich kierowców (za wyjątkiem autobusów) zakaz skrętu z ul. Rosoła w ul. Płaskowickiej.

    skrzyżowanie ul. Płaskowickiej z Rosoła    

 

W związku z prowadzeniem robót związanych z budową tunelu, od dnia 09.11.2018r. zamknięta została ul. Lanciego (od str. ul. Płaskowickiej). W tym samym czasie w rejonie skrzyżowania ul. Płaskowickiej i ul. Rosoła, wyłączona z ruchu zostanie południowa jezdnia ul. Płaskowickiej. Wszystkie dotychczasowe na skrzyżowaniu relacje, zostają utrzymane.   

  zamknięcie ul. Lanciego               skrzyżowanie ul. Płaskowickiej z ul. Rosoła

 

W związku z prowadzeniem robót związanych z budową tunelu, od dnia 21.09.2018r. zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PC/IM/5796/17, zamknięta została ul. Braci Wagów (od str. ul. Płaskowickiej). Roboty wymuszające zamknięcie ul. Braci Wagów potrwają minimum 12 miesięcy.  

    zamknięcie ul. Braci Wagów

 

W dniu 13.08.2018r. w związku z budową komory kanalizacji deszczowej na ul. Płaskowickiej wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Na czas wykonywanych robót szerokość jezdni została zawężona do 6 metrów na odcinku od ul. Lanciego w kierunku al. KEN na długości ok. 60m. Ruch na ul. Płaskowickiej odbywa się po 1 pasie ruchu w każdym kierunku. Przewidywany termin zakończenia robót ok. 30 marca 2019r.

 

W związku z prowadzonymi robotami na Błoniach Wilanowskich od dnia 30.07.2018r.  od ul. Rzodkiewki wyłączona z ruchu została ul. Orszady - brak skrętu w lewo z ul. Rzodkiewki. W tym samym terminie wyłączona została także ulica bez nazwy - brak wjazdu/wyjazdu z ul. Uprawnej w kierunku ul. Karuzela. Wznowienie ruchu nastąpi po ukończeniu budowy.

     zamknięcie części ul. Orszady                         zamknięcie ulicy bez nazwy (Uprawna - Karuzela)

 

Od dnia 10.07. 2018r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/1931/18 w związku z budowią ciepłociągu wyłączona z ruchu została ul. Płaskowickiej na odcinku Nowoursynowska - Rosoła. W czasie prowadzenia robót nie jest możliwy wyjazd/wjazd z ul. Nowoursynowskiej na skrzyżowanie ul. Płaskowicjiej z ul. Rosoła. Na czas wykonywania robót, Wykonawca wyznaczył objazd.   

  zamknięcie ul. Nowoursynowskiej

 

Od dnia 06 czerwca 2018r. zgodnie z  projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/5796/17 nastąpiło wdrożenie czasowej organizacji ruchu – etap 2b polegające na likwidacji wydzielonego pasa ruchu do skrętu w prawo z ul. Płaskowickiej w al. KEN - skręt w prawo jest możliwy z pasa ruchu na wprost. Ponad to wyłączeniu z funkcjonowania uległ przystanek Braci Wagów 01. W zamian za zawieszony przystanek uruchomiony został tymczasowy przystanek NATOLIN PŁN. 62, który zlokalizowany jest przy al. KEN ok. 90 m za skrzyżowaniem z ul. Płaskowickiej. Przystanek obowiązuje jako stały dla linii 503 i 504.

 skrzyżowanie ul. Płaskowickiej z al. KEN

 

Od 23 lutego br.  wprowadzono pierwszą fazy II Etapu zmian w organizacji ruchu na Ursynowie. Na tym etapie, ograniczenia w ruchu wprowadzono na ul. Płaskowickiej od ul. Polskie Drogi do ul. Stryjeńskich. Wprowadzone zostały zmiany przystanków dotyczące linii 192, 195, 503, 504 i N34.

Zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanków:

  • PILECKIEGO 02

  • WARCHAŁOWSKIEGO 01

  • STRYJEŃSKICH 03

  • STRYJEŃSKICH 04

Uruchomiono przystanki tymczasowe:

  • PILECKIEGO 52  - zlokalizowany będzie przy ul. Pileckiego ok. 60 m przed skrzyżowaniem z ul. Płaskowickiej. Przystanek obowiązywał będzie jako warunkowy dla linii N34,

  • STRYJEŃSKICH 53  - zlokalizowany będzie przy ul. Dereniowej ok. 90 m przed skrzyżowaniem z ul. Płaskowickiej. Przystanek obowiązywał będzie jako stały dla linii 192, 503 i 504,

  • STRYJEŃSKICH 54 -  zlokalizowany będzie przy ul. Płaskowickiej ok. 60 m za lokalizacją podstawową w jadąc w kierunku ul. Pileckiego. Przystanek obowiązywał będzie jako stały dla linii 195 oraz warunkowy dla linii N34.

   I faza Etapu II                                I faza Etapu II Pałskowickiej - Stryjeńskich

Pozostałe, wcześniej sygnalizowane zmiany wprowadzone zostaną w terminie póżniejszym, o czym zostaną Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

         Planowane w terminie późniejszym zmiany

 

Od dnia 26 stycznia 2018r. o godz. 12.00 zgodnie z  projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/1750/17 zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79, wdrożono Etap I czasowej organizacji ruchu dla potrzeb wjazdów technicznych oraz ogrodzenia placu budowy tunelu trasy S2 w ciągu ul. Płaskowickiej. Ograniczenia w ruchu dotyczą obszaru ul. Płaskowickiej oraz ulic poprzecznych na odc. od ul. Pileckiego do ul. Rosoła. Poniżej schematy zmienionej organizacji ruchu.

                                                                                               

Rondo ul. Płaskowickiej_ul. Stryjeńskich     Skrzyżowanie z ul. Braci Wagów            Skrzyżowanie z al. KEN         

                                                        

Skrzyżowanie z ul. Lanciego                    Skrzyżowanie z ul. Rosoła

 

W dniu 11.01.2018r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/4682/16 zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79,  zamkięto fragment ul. Gruchaczana  i wprowadzono Czasową Organizację Ruchu. Ul. Gruchacza zamknięta jest na odcinku: magazyny OBI - przejazd kolejowy. Organizacja ruchu obowiązuje do końca sierpnia 2020r.

 

W nocy z wtorku na środę (28.03/29.03.2017r.) w rejonie skrzyżowania al. Komisji Edukacji Narodowej z ul. Filipiny Płaskowickiej wprowadzono zmienioną organizację ruchu

Ruch w ciągu al. KEN w kierunku Lasu Kabackiego i centrum odbywa się w obu kierunkach po wschodniej jezdni KEN i dobudowanym odcinku drogi w rejonie bazarku. W związku z likwidacją ronda wprowadzony został zakaz skrętu w lewo w każdej relacji. Wyznaczone zostały objazdy ulicami  Cynamonowa/Ghandi oraz Stryjeńskich/Belgradzka.

Zmiany tras ZTM:

  • Od dnia 28.03.2017r. od ok. godz. 22:00 do odwołania autobusy linii 136 tylko w kierunku MŁYNÓW zostaną skierowane na trasę zmienioną:

136         w kierunku Młynów:  od wyjazdu z pętli autobusowej: Płaskowickiej (w lewo) i dalej swoją trasą

Od dnia 29.03.2017r. od początku kursowania do odwołania zawiesza się funkcjonowanie przystanków: METRO NATOLIN 03 i NATOLIN PŁN. 08.

  • Od dnia 29.03.2017r. od początku kursowania linii dziennych do odwołania autobusy linii 401 (kursy wariantowe) i 504 zostaną skierowane na trasę zmienioną:

504

w kierunku Dw. Centralny: od skrzyżowania Belgradzka / al. KEN: Belgradzka – Lanciego - Płaskowickiej i dalej swoją trasą,

w kierunku Os. Kabaty: obowiązuje trasa podstawowa (w rejonie skrzyżowania al. KEN i ul. Płaskowickiej po jezdni tymczasowej)

401 (kursy wariantowe)              w kierunku Natolin Płn. (linia 401): trasa zostaje skrócona do przystanku URSYNÓW PŁD. 03

504 (kursy wariantowe)             w kierunku Dw. Centralny (linia 504): NATOLIN PŁN. 14 – Płaskowickiej i dalej swoją trasą

Prace w tym etapie potrwają do grudnia, wtedy zostanie wprowadzona kolejna zmiana w organizacji ruchu.

Powyższa zmiana w organizacji ruchu jest związana z prowadzonymi pracami polegającymi na wzmocnieniu tunelu pierwszej linii metra.

 

W dniu 01.03.2017r. na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej z al. KEN  rozpoczęły się na roboty związane ze wzmocnieniem tunelu I linii metra. Obowiązuje nowa organizacja ruchu.

  obowiązująca organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej z al. KEN

Ostatnia aktualizacja: 2019-10-10
-A +A