Utrudnienia w ruchu Zad.A

W związku z prowadzeniem robót związanych z budową tunelu, od dnia 09.11.2018r. zamknięta została ul. Lanciego (od str. ul. Płaskowickiej). W tym samym czasie w rejonie skrzyżowania ul. Płaskowickiej i ul. Rosoła,  wyłączona z ruchu zostanie południowa jezdnia ul. Płaskowickiej. Wszystkie dotychczasowe na skrzyżowaniu relacje, zostają utrzymane.   

  zamknięcie ul. Lanciego               skrzyżowanie ul. Płaskowickiej z ul. Rosoła

 

W związku z prowadzeniem robót związanych z budową tunelu, od dnia 21.09.2018r.  zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PC/IM/5796/17, zamknięta została ul. Braci Wagów (od str. ul. Płaskowickiej). Roboty wymuszające zamknięcie ul. Braci Wagów potrwają minimum 12 miesięcy.  

    zamknięcie ul. Braci Wagów

 

W dniu 13.08.2018r. w związku z budową komory kanalizacji deszczowej na ul. Płaskowickiej wprowadzona została czasowa organizacja ruchu. Na czas wykonywanych robót szerokość jezdni została zawężona do 6 metrów na odcinku od ul. Lanciego w kierunku al. KEN na długości ok. 60m. Ruch na ul. Płaskowickiej odbywa się po 1 pasie ruchu w każdym kierunku. Przewidywany termin zakończenia robót ok. 30 marca 2019r.

 

W związku z prowadzonymi robotami na Błoniach Wilanowskich od dnia 30.07.2018r.  od ul. Rzodkiewki wyłączona z ruchu została ul. Orszady - brak skrętu w lewo z ul. Rzodkiewki. W tym samym terminie wyłączona została także ulica bez nazwy - brak wjazdu/wyjazdu z ul. Uprawnej w kierunku ul. Karuzela. Wznowienie ruchu nastąpi po ukończeniu budowy.

     zamknięcie części ul. Orszady                         zamknięcie ulicy bez nazwy (Uprawna - Karuzela)

 

Od dnia 10.07. 2018r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/1931/18 w związku z budowią ciepłociągu wyłączona z ruchu została ul. Płaskowickiej  na odcinku Nowoursynowska - Rosoła. W czasie prowadzenia rubót nie jest możliwy wyjazd/wjazd z ul. Nowoursynowskiej na skrzyżowanie ul. Płaskowicjiej z ul. Rosoła. Na czas wykonywania robót, Wykonawca wyznaczył objazd.   

  zamknięcie ul. Nowoursynowskiej

 

W dniu 29.06.2018r. zgodnie z  projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/357/18, wdrożono tymczasową organizację ruchu dla potrzeb budowy ściany oporowej przy ul. Rosoła. Roboty  przebiegają etapowo. Na ul. Rosoła na odc. od ul. Płaskowickiej do ul. Kpt. Pawlaczyka (osiedlowa) został wyłączony z ruchu pieszego chodnik. Na tym samym odcinku dodatkowo występuje zajęcie jednego (zachodniego) pasa ruchu.

 

Od dnia 06 czerwca 2018r. zgodnie z  projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/5796/17 nastąpiło wdrożenie czasowej organizacji ruchu – etap 2b polegające na likwidacji wydzielonego pasa ruchu do skrętu w prawo z ul. Płaskowicjiej w al. KEN - skręt w prawo jest możliwy z pasa ruchu na wprost. Ponad to wyłączeniu z funkcjonowania uległ przystanek Braci Wagów 01. W zamian za zawieszony przystanek uruchomiony został tymczasowy przystanek NATOLIN PŁN. 62, który zlokalizowany jest przy al. KEN ok. 90 m za skrzyżowaniem z ul. Płaskowickiej. Przystanek obowiązuje jako stały dla linii 503 i 504.

 skrzyżowanie ul. Płaskowickiej z al. KEN

 

Od 23 lutego br.  wprowadzono pierwszą fazy II Etapu zmian w organizacji ruchu na Ursynowie. Na tym etapie, ograniczenia w ruchu wprowadzono na ul. Płaskowickiej od ul. Polskie Drogi do ul. Stryjeńskich. Wprowadzone zostały zmiany przystanków dotyczące linii 192, 195, 503, 504 i N34.

Zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanków:

  • PILECKIEGO 02

  • WARCHAŁOWSKIEGO 01

  • STRYJEŃSKICH 03

  • STRYJEŃSKICH 04

Uruchomiono przystanki tymczasowe:

  • PILECKIEGO 52  - zlokalizowany będzie przy ul. Pileckiego ok. 60 m przed skrzyżowaniem z ul. Płaskowickiej. Przystanek obowiązywał będzie jako warunkowy dla linii N34,

  • STRYJEŃSKICH 53  - zlokalizowany będzie przy ul. Dereniowej ok. 90 m przed skrzyżowaniem z ul. Płaskowickiej. Przystanek obowiązywał będzie jako stały dla linii 192, 503 i 504,

  • STRYJEŃSKICH 54 -  zlokalizowany będzie przy ul. Płaskowickiej ok. 60 m za lokalizacją podstawową w jadąc w kierunku ul. Pileckiego. Przystanek obowiązywał będzie jako stały dla linii 195 oraz warunkowy dla linii N34.

   I faza Etapu II                                I faza Etapu II Pałskowickiej - Stryjeńskich

Pozostałe, wcześniej sygnalizowane zmiany wprowadzone zostaną w terminie póżniejszym, o czym zostaną Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

         Planowane w terminie późniejszym zmiany

 

Od dnia 26 stycznia 2018r. o godz. 12.00 zgodnie z  projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/1750/17 zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79,wdrożono Etapu I czasowej organizacji ruchu dla potrzeb wjazdów technicznych oraz ogrodzenia placu budowy tunelu trasy S2 w ciągu ul. Płaskowickiej. Ograniczenia w ruchu dotyczą obszaru ul. Płaskowickiej oraz ulic poprzecznych na odc. od ul. Pileckiego do ul. Rosoła. Poniżej schematy zmienionej organizacji ruchu.

                                                                                               

Rondo ul. Płaskowickiej_ul. Stryjeńskich     Skrzyżowanie z ul. Braci Wagów            Skrzyżowanie z al. KEN         

                                                        

Skrzyżowanie z ul. Lanciego                    Skrzyżowanie z ul. Rosoła

 

W dniu 11.01.2018r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/4682/16 zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79,  zamkięto fragment ul. Gruchaczana  i wprowadzono Czasową Organizację Ruchu. Ul.  Gruchacza zamknięta jest na odcinku: magazyny OBI - przejazd kolejowy. Organizacja ruch obowiązuje do końca sierpnia 2020r.

 

W nocy z wtorku na środę (28.03/29.03.2017r.) w rejonie skrzyżowania al. Komisji Edukacji Narodowej z ul. Filipiny Płaskowickiej wprowadzono zmienioną organizację ruchu

Ruch w ciągu al. KEN w kierunku Lasu Kabackiego i centrum odbywa się w obu kierunkach po wschodniej jezdni KEN i dobudowanym odcinku drogi w rejonie bazarku. W związku z likwidacją ronda wprowadzony został zakaz skrętu w lewo w każdej relacji. Wyznaczone zostały objazdy ulicami  Cynamonowa/Ghandi oraz Stryjeńskich/Belgradzka.

Zmiany tras ZTM:

  • Od dnia 28.03.2017r. od ok. godz. 22:00 do odwołania autobusy linii 136 tylko w kierunku MŁYNÓW zostaną skierowane na trasę zmienioną:

136         w kierunku Młynów:  od wyjazdu z pętli autobusowej: Płaskowickiej (w lewo) i dalej swoja trasą

Od dnia 29.03.2017r. od początku kursowania do odwołania zawiesza się funkcjonowanie przystanków: METRO NATOLIN 03 i NATOLIN PŁN. 08.

  • Od dnia 29.03.2017r. od początku kursowania linii dziennych do odwołania autobusy linii 401 (kursy wariantowe) i 504 zostaną skierowane na trasę zmienioną:

504

w kierunku Dw. Centralny: od skrzyżowania Belgradzka / al. KEN: Belgradzka – Lanciego - Płaskowickiej i dalej swoja trasą,

w kierunku Os. Kabaty: obowiązuje trasa podstawowa (w rejonie skrzyżowania al. KEN i ul. Płaskowickiej po jezdni tymczasowej)

401 (kursy wariantowe)              w kierunku Natolin Płn. (linia 401): trasa zostaje skrócona do przystanku URSYNÓW PŁD. 03

504 (kursy wariantowe)             w kierunku Dw. Centralny (linia 504): NATOLIN PŁN. 14 – Płaskowickiej i dalej swoją trasą

Prace w tym etapie potrwają do grudnia, wtedy zostanie wprowadzona kolejna zmiana w organizacji ruchu.

Powyższa zmiana w organizacji ruchu jest związana z prowadzonymi pracami polegającymi na wzmocnieniu tunelu pierwszej linii metra.

 

W dniu 01.03.2017r. na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej z al. KEN  rozpoczęły się na roboty związane ze wzmocnieniem tunelu I linii metra. Obowiązuje nowa organizacja ruchu.

  obowiązująca organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej z al. KEN

Ostatnia aktualizacja: 2018-12-17
-A +A