Ważne informacje Zadanie B

Wydanie decyzji ZRID

W dniu 03.10.2017r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 385/II/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” Zadanie „B” - od węzła Przyczółkowa (z węzłem km około 5+050,00) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem km ok. 11+500,00) o długości ok. 6,5 km  ODCINEK 1 od km 5+086,05 do km 8+523,19”.

Link do obwieszczenia: http://bip.mazowieckie.pl/notices/content/19136

Decyzja RDOŚ

Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska w Warszawie po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” Zadanie B - od węzła Przyczółkowa (z węzłem km ok. 5+050,00) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem km ok. 11+500,00) o długości ok. 6,5 km od km 5+086,05 do km 8+523,19 w dniu 12 września 2017r. wydał postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia.

Link do obwieszczenia:  http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/87461/20170913084324947.pdf

Wydanie decyzji ZRID

W dniu 19.07.2017 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 284/II/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” Zadanie „B” i Zadanie „C” ODCINEK od km 10+291,61 do km 11+789,51”

Link do obwieszczenia: http://bip.mazowieckie.pl/notices/content/18724

W dniu 21.06.2017, symbolicznym uruchomieniem palownicy rozpoczęła się budowa POW.

W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele władz, a mianowicie: Minister Infrastruktury i Środowiska – Andrzej Adamczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Środowiska – Jerzy Szmit, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury  i  Środowiska – Andrzej Bittel, Wojewoda Mazowiecki – Zdzisław Sipiera. Ponadto w uroczystości uczestniczyli także: Ambasador Turcji, Prezes Firmy Gulermak, Dyrektor Generalny GDDKiA. Symbolicznego rozpoczęcia robót dokonał Minister Adamczyk poprzez wciśnięcie czerwonego guzika uruchamiającego pracę palownicy.

Decyzja RDOŚ

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska" zadanie "B"  i zadanie "C" ODCINEK  od km 10+291,61 do km 11+789,51.

Link do obwieszczenia: http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/80137/Obwieszczenie_RDOS_Warszawa_WOOŚ-II.4200.3.2017.MW.7.pdf

Wydanie decyzji ZRID

W dniu 25.05.2017r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję nr 225/II/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWEJ OBWODNICY WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” Zadanie „B” – od węzła Przyczółkowa (z węzłem km około 5+050,00) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem km około 11+500,00) o długości ok. 6,5 km ODCINEK 2 OD KM 8+523,19 DO KM 10+291,61”.

Link do obwieszczenia: http://bip.mazowieckie.pl/notices/content/18459 

Wszczęcie postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

W Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ukazało się Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego informujące o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWEJ OBWODNICY WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” Zadanie „B” – od węzła Przyczółkowa (z węzłem km około 5+050,00) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem km około 11+500,00) o  długości ok. 6,5 km ODCINEK 1 od km 5+086,05 do km 8+523,19".

Link do obwieszczenia: http://bip.mazowieckie.pl/notices/content/18132

Udział społeczeństwa przy przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko

W Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ukazało się Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego informujące o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWEJ OBWODNICY WARSZAWY na odcinku od węzła  „Puławska” do węzła „Lubelska” Zadanie „B” – od węzła Przyczółkowa (z węzłem km około 5+050,00) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem km około 11+500,00) o długości ok. 6,05 km ODCINEK 2 OD KM 8+523,19 DO KM 10+291,61”.

Link do obwieszczenia: http://bip.mazowieckie.pl/notices/content/17877

Wszczęcie postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

W Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ukazało się Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego informujące o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWEJ OBWODNICY WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” zadanie „B” i zadanie „C” ODCINEK OD KM 10+291,61 DO KM 11+789,51”.     

Link do obwieszczenia: http://bip.mazowieckie.pl/notices/content/17842

Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID (odcinek 1)

W dniu 10.02.2017r. Wykonawca Zadania "B" złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wniosek  o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla odcinka 1 (od  ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę tj. od km 5+086,05 do km  8+523,19).

Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID (odcinek 3)

W dniu 13.12.2016r. Wykonawca Zadania "B" złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wniosek  o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla odcinka 3 (od Wału Miedzeszyńskiego od km 10+291,61 do km 11+789,51).

Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID (odcinek 2)

W dniu 10.11.2016r. Wykonawca Zadania "B" złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wniosek  o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla odcinka 2 (most przez Wisłę od km 8+523,19 do km 10+291,61)

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Ostatnia aktualizacja: 2023-05-05
-A +A