Prace projektowe Zadanie A 2019 rok

30 grudnia 2019 – 05 stycznia 2020

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,
 • prowadzenie nadzorów autorskich w zakresie realizowanych robót.

23 grudnia – 29 grudnia 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,
 • prowadzenie nadzorów autorskich w zakresie realizowanych robót.

16 grudnia – 22 grudnia 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,
 • prowadzenie nadzorów autorskich w zakresie realizowanych robót.

09 grudnia – 15 grudnia 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,
 • prowadzenie nadzorów autorskich w zakresie realizowanych robót.

02 grudnia – 08 grudnia 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,
 • prowadzenie nadzorów autorskich w zakresie realizowanych robót.

25 listopada – 01 grudnia 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • prowadzenie nadzorów autorskich w zakresie realizowanych robót.

18 listopada – 24 listopada 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera.

11 listopada – 17 listopada 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera.

04 listopada – 10 listopada 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera.

28 października – 03 listopada 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera.

21 października – 27 października 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

14 października – 20 października 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera

07 października – 13 października 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera

30 września – 06 października 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera.

23 września – 29 września 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie celem zatwierdzenia Kart Nadzoru Autorskiego dotyczących korekty średnicy sączków przy obiektach WL 01-01 i WL 01-02 oraz wzmocnienia podłoża pod fundamentem osi 2 obiektu WG 03-06.

16 września – 22 września 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

09 września – 15 września 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera.

02 września – 08 września 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera.

26 sierpnia – 01 września 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

19 sierpnia – 25 sierpnia 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera.

12 sierpnia – 18 sierpnia 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera.

05 sierpnia – 11 sierpnia 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera.

29 lipca  – 04 sierpnia 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie celem zatwierdzenia Kart Nadzoru Autorskiego dotyczących korekty rzędnych posadowienia rur osłonowych dla rurociągu tłocznego oraz zmiany studni w budowanej sieci kanalizacji deszczowej w trasie S2.

22 lipca  – 28 lipca 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

15 lipca  – 21 lipca 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera.

08 lipca  – 14 lipca 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera.

01 lipca  – 07 lipca 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie celem zatwierdzenia Kart Nadzoru Autorskiego dotyczących korekty sposobu wykonania konstrukcji wsporczych pod rury osłonowekanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej i korekty paneli ścian szczelinowych w dwóch segmentach.

24 czerwca  – 30 czerwca 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera.

10 czerwca  – 16 czerwca 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera.

03 czerwca  – 09 czerwca 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie celem zatwierdzenia Kart Nadzoru Autorskiego dotyczących skorygowania drenażu dla dwóch obiektów inżynierskichoraz elementów systemu odwodnienia, kanalizacji deszczowej, przeciwpożarowej i drenażowej.

27 maja – 02 czerwca 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie celem zatwierdzenia Kart Nadzoru Autorskiego dotyczących uszczegółowienia rysunków w zakresie przekrojów poprzecznych i podłużnych oraz wzmocnienia skarp i nasypów trasy S2 -obszar Płaskowickiej 05.

20 maja – 26 maja 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera.

 • przekazanie celem zatwierdzenia Kart Nadzoru Autorskiego dotyczących uściślenia rozwiązań dla obiektów WD 0302, WG 03-04 oraz WL 01-03.

13 maja – 19 maja 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera.

06 maja – 12 maja 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera.

 • przekazanie celem zatwierdzenia Kart Nadzoru Autorskiego dotyczących korekty danych geodezyjnych dla ul. Płaskowickiej 05 oraz uzupełnienia rysunków zbrojenia konstrukcji nośnej dla obiektu WL 01-02.

29 kwietnia – 05 maja 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera.

22 kwietnia – 28 kwietnia 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

15 kwietnia – 21 kwietnia 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie celem zatwierdzenia Karty Nadzoru Autorskiego dotyczącej korekty rzędnej posadowienia elementów studni odwadniających komory wodociągowe.

08 kwietnia – 14 kwietnia 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie celem zatwierdzenia Kart Nadzoru Autorskiego dotyczących fundamentu podpory obiektu WL03-03,kształtu otworów w ścianach monolitycznych oraz rzędnych platformy roboczej i układu warstw geowłókniny .

01 kwietnia – 07 kwietnia 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przesłanie do Urzędu m. st. Warszawy Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

25 marca – 31 marca 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie celem zatwierdzenia Karty Nadzoru Autorskiego dotyczącej korekty kształtu niektórych pozycji stalowych,

 • przesłanie do MPWiK pisma z prośbą o akceptację parametrów zbiornika dla przebudowy kanalizacji sanitarnej.

18 marca – 24 marca 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera.

11 marca – 17 marca 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera.

04 marca – 10 marca 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie celem zatwierdzenia Karty Nadzoru Autorskiego dotyczącej zbiornika ZR1 w zakresie konstrukcji stropu,

 • przekazanie wyjaśnień dotyczących poszczególnych rodzajów konstrukcji nawierzchni drogi ekspresowej.

25 lutego – 03 marca 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie celem zatwierdzenia Karty Nadzoru Autorskiego zawierającej rysunki uzupełniające dla łożysk wielokierunkowo przesuwnych na podporach.

18 lutego – 24 lutego 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie celem zatwierdzenia Karty Nadzoru Autorskiego dotyczącej korekty rzędnej posadowienia kolektora i przykanalików względem warstwy transmisyjnej,

 • przekazanie pisma wraz załącznikami dot. planowanej ilości i terminów nasadzeń na terenie Wilanowa.

11 lutego – 17 lutego 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie celem zatwierdzenia Karty Nadzoru Autorskiego dotyczącej dostosowania zbrojenia belki/oczepu.

04 lutego – 10 lutego 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie celem zatwierdzenia Karty Nadzoru Autorskiego dotyczącej korekty szerokości prawej płyty pomostowej obiektu WG 03-06

 • przekazanie pisma dotyczącego stateczności skarpy.

28 stycznia – 03 lutego 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie celem zatwierdzenia Karty Nadzoru Autorskiego dotyczącej korekty rysunku w zakresie wzmocnienia podłoża pod mur oporowy,

 • przekazanie do uzgodnienia Dokumentacji Technicznejdotyczącej budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowaniaul. Płaskowickiej z ul. Gandhi,

 • wprowadzanie poprawek do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru.

21 stycznia – 27 stycznia 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie pisma dotyczącego montażu oznakowani montowanych na bramownicach,

 • przekazanie Protokołów odpowiedzi na uwagi dotyczące Projektów w zakresie konstrukcji i architektury stacji transformatorowej,

 • wprowadzanie poprawek do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru.

14 stycznia – 20 stycznia 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • przekazanie do Innogy projektów przyłączy z prośbą o uzgodnienie części budowlanej Projektu Wykonawczego,

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie wyników pomiarów z inklinometru gruntowego dotyczącego stateczności skarpy warszawskiej oraz wyników wszystkich dotychczasowych pomiarów piezometrów,

 • wprowadzanie poprawek do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru.

07 stycznia – 13 stycznia 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera.

 • przekazanie celem zatwierdzenia Karty Nadzoru Autorskiego stanowiącej uzupełnienie Projektu Wykonawczego w zakresie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej,

 • wprowadzanie poprawek do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru.

31 grudnia 2018 – 06 stycznia 2019

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera.

Ostatnia aktualizacja: 2022-09-30
-A +A