Roboty mostowe Zad.C_2020

28 grudnia 2020 – 02 stycznia 2021

W tym okresie Wykonawca nie prowadził robót.

21 grudnia – 22 grudnia 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • prace przygotowawcze do wprowadzenia i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na S2 (Zadanie C),
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): prace wykończeniowe,
 • WG 06-102 (estakada): montaż prześwitów z siatek stalowych i prace porządkowe,
 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): montaż prześwitów z siatek stalowych i prace porządkowe.

14 grudnia – 20 grudnia 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD 05-06 (w ciągu ul. Patriotów): prace uzupełniające w zakresie przygotowania powierzchni betonowych,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): uzupełnienie spoinowania kap chodnikowych, prace uzupełniające w zakresie przygotowania powierzchni betonowych oraz zabezpieczenia kotew barier mostowych,
 • WD 05-04 (w ciągu Patriotów): prace uzupełniające w zakresie przygotowania powierzchni betonowych,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy pod IV tor): prace uzupełniające w zakresie przygotowania powierzchni betonowych oraz budowy pomostu roboczego.

07 grudnia – 13 grudnia 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD 05-06 (w ciągu ul. Patriotów): prace uzupełniające w zakresie przygotowania powierzchni betonowych oraz zabezpieczenia antykorozyjnego elementów żelbetowych,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): uzupełnienie spoinowania kap chodnikowych, prace uzupełniające w zakresie przygotowania powierzchni betonowych oraz zabezpieczenia antykorozyjnego elementów żelbetowych, prace wykończeniowe,
 • WD 05-04 (w ciągu Patriotów): prace uzupełniające w zakresie przygotowania powierzchni betonowych oraz zabezpieczenia antykorozyjnego elementów żelbetowych,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy pod IV tor): prace uzupełniające w zakresie przygotowania powierzchni betonowych oraz zabezpieczenia antykorozyjnego elementów żelbetowych.

30 listopada – 06 grudnia 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD 05-06 (w ciągu ul. Patriotów): montaż klamer pod obiektem,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): uzupełnienie spoinowania kap chodnikowych i zabezpieczenia antykorozyjnego ścian wanny szczelnej,  prace uzupełniające, wykończeniowe i porządkowe,
 • WD 05-04 (w ciągu Patriotów): montaż klamer pod obiektami,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy pod IV tor): montaż klamer pod obiektem.

23 listopada – 28 listopada 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD 05-04 (w ciągu Patriotów): przygotowanie powierzchni betonowych, zabezpieczenie antykorozyjne elementów żelbetowych, montaż klamer pod obiektami,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy pod IV tor): przygotowanie powierzchni betonowych, zabezpieczenie antykorozyjne elementów żelbetowych, montaż klamer pod obiektami,
 • WG 06-102 (estakada): mostowe prace towarzyszące.

16 listopada – 22 listopada 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD 05-06 (w ciągu ul. Patriotów): przygotowanie powierzchni betonowych, zabezpieczenie antykorozyjne elementów żelbetowych,
 • WD 05-04 (w ciągu Patriotów): zabezpieczenie antykorozyjne elementów żelbetowych,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy pod IV tor): przygotowanie powierzchni betonowych, zabezpieczenie antykorozyjne elementów żelbetowych, montaż pomostu roboczego, roboty porządkowe,
 • WG 06-102 (estakada): mostowe prace towarzyszące, likwidacja zaplecza,
 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): likwidacja zaplecza,

09 listopada – 15 listopada 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): przygotowanie powierzchni betonowych, układanie asfaltu twardolanego przy dylatacjach, zabezpieczenie antykorozyjne elementów żelbetowych, prace wykończeniowe i porządkowe,
 • WD 05-06 (w ciągu ul. Patriotów): zabezpieczenie antykorozyjne spodu płyty,
 • WD 05-04 (w ciągu Patriotów): wanna szczelna zabezpieczenie antykorozyjne elementów żelbetowych,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy pod IV tor): wykonanie izolacji grubej, stref przejściowych i betonu ochronnego, wanna szczelna zabezpieczenie antykorozyjne elementów żelbetowych,
 • WG 06-102 (estakada): prace porządkowe,
 • przepusty – prace mostowe towarzyszące (PM-7b).

02 listopada – 08 listopada 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): deski gzymsowej na ścianach wanny, betonowanie gzymsów ścian, demontaż szalunków gzymsów ścian, kosmetyka nawierzchnio-izolacji z żywic, układanie asfaltu twardolanego przy dylatacjach, prace wykończeniowe i porządkowe,
 • WD 05-06 (w ciągu ul. Patriotów): kosmetyka betonu, zabezpieczenie antykorozyjne spodu płyty,
 • WD 05-04 (w ciągu Patriotów): kosmetyka betonu,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy pod IV tor): wykonanie stref przejściowych,  montaż czujników pod próbne obciążenie, i wykonanie próbnego obciążenia, roboty wykończeniowe,
 • WG 06-102 (estakada): likwidacja zaplecza budowy,
 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): montaż reperów, 
 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna):  – montaż reperów, prace porządkowe.

26 października – 31 października 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): zbrojenie gzymsów na ścianach wanny,  montaż deski gzymsowej na ścianach wanny, wykonywanie nawierzchnio-izolacji z żywic na kapach chodnikowych i na ścianach wanny, montaż barier drogowych, prace wykończeniowe na kapach chodnikowych, prace porządkowe i BHP,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy): zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy pod IV tor): zbrojenie dylatacji, przygotowanie pod betonowanie i betonowanie dylatacji, prace wykończeniowe,
 • WD 05-06 (w ciągu ul. Patriotów): kosmetyka betonu, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych,
 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): uszczelnienie desek gzymsowych i prace porządkowe,
 • WG 06-04 – prace porządkowe.

19 października – 25 października 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): montaż siatek dylatacyjnych na płytach dennych wanny, kosmetyka betonu, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, wykonywanie nawierzchnio-izolacji z żywic na kapach chodnikowych, montaż barier drogowych i desek gzymsowych, prace wykończeniowe, porządkowe i BHP,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy): zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy pod IV tor): przygotowywanie ustroju pod montaż dylatacji oraz montaż dylatacji,
 • WD 05-06 (w ciągu ul. Patriotów): kosmetyka betonu, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych,
 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): montaż czujników nawierzchni na jezdni lewej, montaż reperów, prace porządkowe,
 • WG 06-04 – montaż reperów oraz paneli ekranów przeciwolśnieniowych, prace porządkowe.

12 października – 18 października 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych, montaż barier drogowych i desek gzymsowych, prace porządkowe,
 • WG 06-102 (estakada): uszczelnienia kap chodnikowych,
 • przepusty – prace porządkowe (Pz-03),

05 października – 11 października 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD 05-04 (w ciągu Patriotów): montaż siatki wzmacniającej nad dylatacjami płyt dennych,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): śrutowanie powierzchni płyt dennych pod izolację z papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem izolacji z papy, wykonywanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego,  zbrojenie i betonowanie gzymsów ścian wanny, montaż deski gzymsowej na ścianach wanny, wykonywanie nawierzchnio izolacji z żywic na kapach chodnikowych, montaż barier drogowych, betonowanie wnęki po pompie w przepompowni, kosmetyka betonu, montaż balustrad na ścianach wanny, prace porządkowe i BHP,
 • WD 05-06 (w ciągu ul. Patriotów): montaż blach osłonowych dylatacji, prace porządkowe i BHP,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy pod IV tor): montaż pomostu roboczego,
 • PG 06-02 (przejazd gospodarczy):  hydrofobizacja powierzchni betonu,
 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): zabezpieczenie antykorozyjne betonu,  próbne obciążenie obiektu, montaż wypełnień oraz drzwi na ekranach przeciwolśnieniowych, towarzyszące prace mostowe, prace porządkowe i BHP,
 • WG 06-04 – zabezpieczenie antykorozyjne betonu,  próbne obciążenie obiektu, montaż wypełnień oraz drzwi na ekranach przeciwolśnieniowych,
 • przepusty – przygotowanie powierzchni betonu pod hydrofobizację i wykonywanie hydrofobizacji powierzchni betonowych (P04, P04a, P04b, Pz-03),
 • inne roboty: dostawa i ustawianie barier betonowych pod wiaduktem WD 05-03.

28 września – 04 października 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD 05-04 (w ciągu Patriotów): montaż barier drogowych, wykonywanie przeciwspadków z asfaltu lanego, montaż siatki wzmacniającej nad dylatacjami płyt dennych,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): śrutowanie powierzchni płyt dennych pod izolację z papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem izolacji z papy, wykonywanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego,  zbrojenie i betonowanie gzymsów ścian wanny, montaż deski gzymsowej na ścianach wanny, wykonywanie nawierzchnio izolacji z żywic na kapach chodnikowych, montaż barier drogowych, układanie krawężnika kap chodnikowych i uzupełnianie dylatacji między krawężnikami masą trwale plastyczną, montaż balustrad na ścianach wanny, wykonywanie odwodnienia linowego na ciągu pieszo-rowerowym, prace porządkowe i BHP,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy pod IV tor): demontaż deskowania ustroju nośnego, śrutowanie powierzchni wiaduktu kolejowego pod izolację z papy termozgrzewalnej, kosmetyka betonu ustroju nośnego,
 • WG 06-102 (estakada): wykonywanie hydrofobizacji powierzchni betonowych, uszczelnienie kap chodnikowych. montaż wypełnień, systemu odladzania i instalacji elektrycznej, sprzątanie płyt drogowych, prace porządkowe,
 • PG 06-02 (przejazd gospodarczy):  przygotowanie powierzchni betonowych do zabezpieczenia antykorozyjnego,
 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): przygotowanie powierzchni do hydrofobizacji, montaż wypełnień na obiekcie, zabezpieczenie antykorozyjne betonu, prace wykończeniowe na chodnikach, towarzyszące prace mostowe,
 • WG 06-04 – przygotowanie powierzchni do hydrofobizacji, towarzyszące prace mostowe.

21 września – 27 września 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD 05-04 (w ciągu Patriotów): wykonywanie nawierzchni izolacji z żywic na kapach chodnikowych i na ścianach wanny, zbrojenie kap chodnikowych, montaż siatki wzmacniającej nad dylatacjami płyt dennych,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego,  montaż siatki wzmacniającej nad dylatacjami płyt dennych, montaż deski gzymsowej na ścianach wanny po str. wsch., betonowanie kap chodnikowych, szlifowanie powierzchni kap chodnikowych, montaż krawężnika kap chodnikowych, przygotowanie powierzchni płyt dennych pod układanie izolacji oraz ułożenie papy termozgrzewalnej na płycie dennej, montaż kotew zespalających kapę chodnikową z płyta denną, wykonywanie nawierzchnio izolacji z żywic na ścianach wanny, montaż dylatacji modułowej na przepompowni, zasypki inżynierskiej w ciągu pieszo-rowerowym, montaż barier drogowych, prace porządkowe i BHP,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy pod IV tor): demontaż deskowania ustroju nośnego, montaż barier drogowych,
 • WG 06-102 (estakada): wykonywanie hydrofobizacji powierzchni betonowych, montaż systemu odladzania, instalacji elektrycznej i kolektora, prace porządkowe i BHP,
 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjne betonu, towarzyszące prace mostowe,
 • WG 06-04 – wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonu, montaż paneli ekranów przeciwolśnieniowych.

14 września – 20 września 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD 05-04 (w ciągu Patriotów): kosmetyka betonu ustroju nośnego, zbrojenie kap chodnikowych, przygotowanie powierzchni pod izolację z żywic na kapach chodnikowych i wykonanie nawierzchnio izolacji z żywic, montaż siatki wzmacniającej nad dylatacjami płyt dennych,  montaż ścieku kamiennego, wpustów mostowych oraz wykonywanie drenażu kompozytowego,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie warstwy wiążącej z asfalt lanego,  przygotowanie powierzchni betonowych pod powłoki antykorozyjne oraz wykonywanie powłok antykorozyjnych na powierzchniach ścian, montaż deski gzymsowej na ścianach wanny po str. wsch., betonowanie kap chodnikowych, montaż krawężnika kap chodnikowych, przygotowanie powierzchni płyt dennych pod układanie izolacji oraz ułożenie papy termozgrzewalnej na płycie dennej, montaż kotew zespalających kapę chodnikową z płyta denną, wykonywanie nawierzchnio izolacji z żywic, wykonywanie krawężnika zanikającego str. zach., montaż gzymsu w ciągu pieszo rowerowym, uzupełnianie dylatacji masą trwale plastyczną gzymsu w ciągu pieszo rowerowym, montaż dylatacji modułowej na przepompowni, zasypki inżynierskiej w ciągu pieszo-rowerowym, likwidacja zaplecza budowy na ul. Patriotów str. zach., prace porządkowe i BHP,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy pod IV tor): demontaż deskowania ustroju nośnego,
 • WG 06-102 (estakada): uszczelnianie dysków w nawierzchni na jezdni lewej, przygotowanie powierzchni betonowych pod hydrofobizację i wykonywanie hydrofobizacji, uszczelnienie dylatacji, montaż punktów pomiarowych, instalacji elektrycznej i kolektora, prace porządkowe,
 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonu, montaż wypełnień na ekranach przeciwolśnieniowych,
 • WG 06-04 – wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonu,
 • przepusty – uszczelnianie przerw dylatacyjnych wewnątrz przepustu (P04, P04a, P04b).

07 września – 13 września 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD 05-04 (w ciągu Patriotów): demontaż deskowania podestów podtrzymujących deskę gzymsową, zbrojenie kap chodnikowych i gzymsów na ciągu pieszo rowerowym, wykonanie asfaltu twardolanego i układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego, montaż kolektorów odwodnienia, roboty porządkowe na kapach chodnikowych,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): zbrojenie kap chodnikowych, śrutowanie płyty dennej, przygotowanie powierzchni płyt dennych pod układanie izolacji oraz ułożenie papy termozgrzewalnej na płycie dennej,  betonowanie gzymsów ciągu pieszo rowerowego wraz z montażem deski gzymsowej, montaż dylatacji modułowej, przygotowanie powierzchni betonowych pod powłoki antykorozyjne, wykonywanie nawierzchnio izolacji z żywic, montaż rury drenarskiej w ciągu pieszo rowerowym, montaż słupów na ekranach przeciwolśnieniowych, montaż kotew barier mostowych i barier drogowych, prace porządkowe i BHP,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy pod III tor): kosmetyka betonu ustroju nośnego, deskowanie ściany ustroju nośnego,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy pod IV tor): demontaż deskowania ustroju nośnego, deskowanie i betonowanie gzymsów ustroju nośnego,
 • WD 05-06 (w ciągu ul. Patriotów): montaż bramownicy,
 • WG 06-102 (estakada): uszczelnienie kap chodnikowych, uszczelnienie i zalewanie dysków, przygotowanie powierzchni betonowych pod hydrofobizację, montaż instalacji elektrycznej i montaż wypełnienia na ekranach przeciwolśnieniowych,
 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonu, uszczelnianie dylatacji nawierzchni,  montaż ekranów akustycznych i dysków spryskujących, montaż wypełnień na ekranach przeciwolśnieniowych,
 • WG 06-04 – wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonu, montaż barier energochłonnych, montaż podwalin i wypełnienia na ekranach przeciwolśnieniowych,
 • przepusty – montaż balustrad, uszczelnianie przerw dylatacyjnych wewnątrz przepustu (P04, P04a, P04b), montaż balustrad (P03, PM-7b).

31 sierpnia – 06 września 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD 05-04 (w ciągu Patriotów): demontaż deskowania ustroju nośnego, zbrojenie kap chodnikowych, montaż deski gzymsowej, układanie papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi, montaż kotew barier drogowych,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): betonowanie kap chodnikowych, przygotowanie powierzchni płyt dennych pod układanie izolacji oraz ułożenie papy termozgrzewalnej na płycie dennej,  betonowanie gzymsów ciągu pieszo rowerowego wraz z montażem deski gzymsowej, montaż dylatacji modułowej, przygotowanie powierzchni pod nawierzchnio-izolację kapy oraz wykonanie nawierzchnio-izolacja na kapach, montaż klamer mostowych na podporach skrajnych obiektów poprzecznych, montaż krawężnika zanikającego po str. zach., wykonanie drenażu ciągu pieszo-rowerowego, prace porządkowe i BHP,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy pod III tor): kosmetyka betonu ustroju nośnego,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy pod IV tor): zbrojenie i deskowanie gzymsów ustroju nośnego,
 • WG 06-102 (estakada): montaż ekranów przeciwolśnieniowych i instalacji przeciwoblodzeniowej, uszczelnianie deski gzymsowej, montaż blach osłonowych na kapach chodnikowych przy dylatacji palczastej, montaż instalacji elektrycznej, prace organizacyjne i BHP,
 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonu, montaż instalacji meteo i słupów na ekranach przeciwolśnieniowych,

24 sierpnia – 30 sierpnia 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • WD 05-04 (w ciągu Patriotów): demontaż deskowania ustroju nośnego, zbrojenie kap chodnikowych, montaż deski gzymsowej, ustawianie krawężnika kamiennego na kapach chodnikowych,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): zbrojenie i przygotowanie do betonowania oraz betonowanie kap chodnikowych i warstwy spadkowej w ciągu pieszo rowerowym, osadzanie kotew zespalających kapę chodnikową z płytą denną, wykonywanie nawierzchnio-izolacji na kapach chodnikowych, układanie krawężników, przygotowanie powierzchni betonu płyty dennej do wykonania izolacji z papy termozgrzewalne (śrutowanie), zasypki inżynierskie ciągu pieszo rowerowego wraz z wykonaniem drenażu wraz z zasypkami, prace porządkowe i BHP,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy pod III tor) – kosmetyka betonu,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy pod IV tor):  przygotowanie styku betonu ustroju nośnego ze ściankami oporowymi, pielęgnacja betonu,
 • WG 06-102 (estakada): prace wykończeniowe przy nawierzchnio-izolacji, przygotowanie do hydrofobizacji, wykonywanie osłony meteorologicznej, montaż oświetlenia drogowego i ekranów przeciwolśnieniowych, mostowe prace towarzyszące,
 • WG 06-04 – wykonywanie nawierzchnio-izolacji i montaż barier energochłonnych.

17 sierpnia –23 sierpnia 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • WD 05-04 (w ciągu Patriotów): demontaż deskowania ustroju nośnego, `przygotowanie do układania papy, układanie izolacji z papy termozgrzewalnej, ustawianie krawężnika kamiennego na kapach chodnikowych,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): osadzanie kotew zespalających kapę chodnikową z płytą denną, zbrojenie, przygotowanie do betonowania i betonowanie kap chodnikowych, układanie krawężników, betonowanie korytek, przygotowanie do układania papy i układanie izolacji z papy termozgrzewalnej, montaż barier drogowych i oświetlenia drogowego,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy): zbrojenie, przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu ustroju nośnego,  osadzanie wpustów mostowych,
 • WG 06-102 (estakada): prace organizacyjne, budowa systemu zapobiegania gołoledzi – instalacja  dysków w nawierzchni, wykonywanie izolacji, montaż barier energochłonnych i oświetlenia drogowego,
 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wykonywanie izolacji i układanie nawierzchnio-izolacji na kapach chodnikowych, prace organizacyjne.

10 sierpnia –15 sierpnia 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • WD 05-04 (w ciągu Patriotów): demontaż szalunku ustroju nośnego, szalowanie i betonowanie dylatacji,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): zbrojenie, przygotowanie do betonowania i betonowanie kap chodnikowych, układanie krawężników i korytek, wiercenie kotew, prace porządkowe,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy): zbrojenie ustroju nośnego, betonowanie dylatacji,
 • WD 05-07 (ul. Izbicka): uzupełnianie szczelin podłużnych,
 • WG 06-102 (estakada): prace organizacyjne i BHP, instalacja dysków w nawierzchni, uzupełnianie szczelin w kapach w pasie rozdziału, układanie nawierzchnio-izolacji na kapach chodnikowych i roboty towarzyszące,
 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): montaż instalacji na kapach chodnikowych i instalacja dysków w nawierzchni.

03 sierpnia –09 sierpnia 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • WD 05-10 (ul.  Tawułkowa): uszczelnienie  szczelin na kapach chodnikowych i przy desce gzymsowej, oczyszczenie wpustów i dylatacji,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie kap chodnikowych i izolacji, układanie krawężników po str. Wsch. i zach.,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy): budowa ustroju nośnego,
 • WD 05-07 (ul. Izbicka): oczyszczenie  wpustów i dylatacji,
 • WG 06-102 (estakada): prace organizacyjne,  układanie asfaltu lanego przy dylatacjach,  montaż instalacji przeciwoblodzeniowej,  układanie nawierzchnio-izolacji  na kapach chodnikowych, wykuwanie warstwy ścieralnej przy dylatacji palczastej na jezdni prawej, przygotowanie szczelin do prac wykonania uszczelnień oraz betonu ustroju nośnego jezdni lewej do hydrofobizacji,
 • PG 06-02 (przejazd gospodarczy):  układanie podbudowy nawierzchni drogowej,
 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wiercenie otworów w nawierzchni ścieralnej pod dyski zraszające,
 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna):  wycinanie  i wykuwanie warstwy  SMA  przy wpustach. uzupełnianie drenażu z kruszywa lakierowanego,  układanie asfaltu lanego przy wpustach.

27 lipca –02 sierpnia 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): wykonywanie nawierzchnio-izolacji na kapach chodnikowych, uszczelnienie dylatacji poprzecznych i podłużnych,
 • WD 05-04 (w ciągu Patriotów): budowa ustroju nośnego, wykonywanie płyt przejściowych, Patriotów wsch.,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie kap chodnikowych, przesłony ze ścianek szczelnych, układanie krawężników i izolacji,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy) – budowa ustroju nośnego,
 • WG 06-102 (estakada): prace przygotowawcze przed ułożeniem asfaltu lanego, montaż instalacji przeciwoblodzeniowej – jezdnia prawa, kapa prawa, uszczelnienie dylatacji poprzecznych, układanie nawierzchnio-izolacji na kapach chodnikowych, przygotowanie powierzchni przed ułożeniem przeciwspadku oraz układanie przeciwspadku z asfaltu lanego, wykonanie nawierzchnio-izolacja na kapach chodnikowych, montaż barier energochłonnych i ekranów przeciwolśnieniowych,
 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): układanie nawierzchni,
 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): przygotowanie wiaduktu do układania warstwy ścieralnej, naprawa drenażu i oczyszczenie płyty, wykonywanie ekranów przeciwolśnieniowych.

20 lipca –26 lipca 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • WD 05-04 (w ciągu Patriotów): zbrojenie, szalowanie betonowanie i pielęgnacja betonu ustroju nośnego, szalowanie płyty przejściowej,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie kap chodnikowych, układanie izolacji z papy termozgrzewalnej, montaż koryt odwodnieniowych, cięcie krawędzi warstwy ścieralnej do przeciwspadku, wykonanie nawierzchni z żywic, wiercenie kotew talerzowych w kapie nr 2, wykonywanie ciągu pieszo-rowerowego,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy) – budowa ustroju nośnego – zbrojenie i szalowanie, montaż łożysk,
 • WG 06-102 (estakada): wykonanie izolacji cienkiej na filarach, wycinanie kopert przy wpustach w warstwie ścieralnej, układanie nawierzchnio-izolacji na kapach chodnikowych, montaż oświetlenia drogowego, ułożenie żywicy wyrównującej na kapach w pasie rozdziału, wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego, okablowanie w obiekcie, montaż kolektora odwodnieniowego,
 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wycinanie kopert i przygotowanie wpustów oraz powierzchni przed ułożeniem przeciwspadku,
 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): przygotowanie powierzchni do wykonania hydrofobiczacji.

13 lipca –19 lipca 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa) –  uszczelnianie szczelin dylatacyjnych,
 • WD 05-06 kładka pieszo-rowerowa (ul. Patriotów): prace wykończeniowe,
 • WD 05-04 (w ciągu Patriotów): zbrojenie ustroju nośnego,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie kap chodnikowych, układanie krawężników,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy) – budowa ustroju nośnego,
 • WG 06-102 (estakada): kosmetyka betonu na przyczółkach, wycinanie kopert przy wpustach w warstwie ścieralnej, układanie nawierzchnio-izolacji na kapie chodnikowej, montaż oświetlenia drogowego,
 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): przygotowanie wiaduktu do układania warstwy ścieralnej i ułożenie warstwy ścieralnej na obiekcie, montaż kolektorów odwodnienia,

06 lipca –12 lipca 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • WD 05-06 kładka pieszo-rowerowa (ul. Patriotów): prace odwodnieniowe, próbne obciążenie obiektu,
 • WD 05-04 (w ciągu Patriotów): budowa ustroju nośnego, wykonywanie płyt przejściowych,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, wykonywanie izolacji i kap chodnikowych, układanie krawężników, zasypki,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy) – budowa ustroju nośnego,
 • WD 05-07 (ul. Izbicka): uszczelnienie szczelin dylatacyjnych,
 • WG 06-102 (estakada): przygotowanie nawierzchni i czyszczenie drenażu przed ułożeniem warstwy ścieralnej, prace przygotowawcze do układania nawierzchnio-izolacji wraz z wykonaniem na kapie chodnikowej, uszczelnienie szczelin dylatacyjnych,  układanie siatek zbrojących nad instalacją systemu zapobiegania gołoledzi w asfalcie twardolanym, montaż oświetlenia drogowego, prace organizacyjne i BHP,
 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): prace odwodnieniowe.

29 czerwca –05 lipca 2020 

Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • WD 05-06 kładka pieszo-rowerowa (ul. Patriotów): układanie nawierzchni, montaż barier energochłonnych. prace odwodnieniowe,
 • WD 05-04 (w ciągu Patriotów): budowa ustroju nośnego, wykonywanie płyt przejściowych, zasypki,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, wykonywanie izolacji, układanie krawężników, zasypki,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy) – budowa ustroju nośnego i hydrofobizacja przyczółka w osi C,
 • WG 06-102 (estakada): przygotowanie nawierzchni i czyszczenie drenażu przed ułożeniem warstwy ścieralnej, montaż instalacji na kapach chodnikowych, uszczelnienie szczelin dylatacyjnych,  montaż barier energochłonnych, oświetlenia drogowego i słupów ekranów akustycznych, prace na terenie stacji pomp.

22 czerwca – 28 czerwca 2020

Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): uszczelnianie szczelin przy krawężnikach,
 • WD 05-06 kładka pieszo-rowerowa (ul. Patriotów): układanie nawierzchni,
 • WD 05-04 (w ciągu Patriotów): budowa ustroju nośnego,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, budowa ustroju nośnego, układanie krawężników, zasypki po str. zach.,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy) – budowa ustroju nośnego,
 • WD 05-07 (ul. Izbicka) – przygotowanie powierzchni betonu do hydrofobizacji, oczyszczenie kap, wpustów i dylatacji,  uszczelnienie kapy chodnikowej przy dylatacji, wykonanie powłoki anty-chlorkowej na przyczółkach, prace porządkowe, próbne obciążenie obiektu,
 • WG 06-102 (estakada): przygotowanie powierzchni betonu do hydrofobizacji, montaż instalacji na kapach chodnikowych - jezdnia lewa, układanie nawierzchnio-izolacji na kapie i jezdni lewej, prace organizacyjne i BHP, prace na terenie stacji pomp.

15 czerwca – 21 czerwca 2020

Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • WD 05-04 (w ciągu Patriotów): budowa ustroju nośnego,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, wykonywanie kap chodnikowych po str. wsch., zbrojenie kapy chodnikowej, montaż korytek odwodnieniowych,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy) – budowa ustroju nośnego,
 • WD 05-06 kładka pieszo-rowerowa (ul. Patriotów): układanie przeciwspadku, montaż barier mostowych, wykonywanie warstwy ścieralnej,
 • WD 05-07 (ul. Izbicka) – przygotowanie powierzchni betonu do hydrofobizacji,  wykonanie zalewki pomiędzy krawężnikiem a asfaltem twardolanym, układanie nawierzchnio-izolacji na kapie chodnikowej, montaż barier energochłonnych i balustrady przy schodach dla pieszych, wycinanie kopert w warstwie ścieralnej przy wpustach, uszczelnienie kapy chodnikowej przy dylatacji, wykonanie powłoki anty-chlorkowej na przyczółkach, prace organizacyjne,
 • WG 06-102 (estakada): przygotowanie powierzchni betonu do hydrofobizacji, montaż instalacji na kapach chodnikowych,  uzupełnianie szczelin dylatacyjnych w kapie chodnikowej, układanie nawierzchnio-izolacji na kapach chodnikowych, montaż barier, energochłonnych balustrady na przyczółku A; H oraz montaż drzwi do skrzynki ustroju nośnego, prace organizacyjne i BHP, rozładunek i ustawianie kontenerów,

WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): czyszczenie nawierzchni i drenażu

08 czerwca – 14 czerwca 2020

Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • WD 05-04 (w ciągu Patriotów): budowa ustroju nośnego,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, wykonywanie kap chodnikowych po str. wsch., wykonywanie izolacji i zasypek, układanie krawężników,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy) – wykonywanie podpór, budowa ustroju nośnego,
 • WD 05-06 kładka pieszo-rowerowa (ul. Patriotów): prace porządkowe , nacinanie dylatacji poprzecznych zewnętrznych na kapach chodnikowych, wykonywanie izolacji,
 • WD 05-07 (ul. Izbicka) – przygotowanie powierzchni betonu do hydrofobizacji, piaskowanie i mycie,  układanie nawierzchnio-izolacji na kapie chodnikowej, uzupełnienie izolacji na skrzydłach przyczółka. prace organizacyjne i BHP,  uzupełnienie otworów technologicznych w schodach dla pieszych,  
 • WG 06-102 (estakada): przygotowanie powierzchni betonu do hydrofobizacji, układanie nawierzchnio-izolacji na kapach chodnikowych, warstwa pływająca – jezdnia lewa, prace na terenie stacji pomp,
 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): montaż instalacji na kapach chodnikowych na obu jezdniach,
 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): oczyszczenie drenażu przed ułożeniem warstwy ścieralnej.

01 czerwca – 07 czerwca 2020

Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • WD 05-04 (w ciągu Patriotów): budowa ustroju nośnego,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, wykonywanie podpór, izolacji i uszczelnień, po str. zach., wykonywanie kap chodnikowych po str. wsch. i zach.,
 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy) – wykonywanie podpór,
 • WD 05-06 kładka pieszo-rowerowa (ul. Patriotów): wykonywanie izolacji i kap chodnikowych,
 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): wykonywanie uszczelnienia szczelin dylatacyjnych na kapach chodnikowych kitem trwale plastycznym,
 • WD 05-07 (ul. Izbicka) – przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych do wykonania nawierzchni izolacji, przygotowanie powierzchni podpór do hydrofobizacji, prace organizacyjne i porządkowe, przygotowywanie drenu przykrawężnikowego oraz powierzchni asfaltu lanego do wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni,
 • WG 06-102 (estakada): przygotowanie powierzchni betonu ustroju nośnego i podpór do hydrofobizacji, układanie nawierzchnio-izolacji na kapach chodnikowych, warstwa pływająca – jezdnia lewa,
 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): montaż instalacji na kapach chodnikowych, zabezpieczenie antykorozyjne gwintu kotew barier energochłonnych, prace na terenie stacji pomp,
 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): piaskowanie kapy chodnikowej – jezdnia lewa.

25 maja – 31 maja 2020

Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • WD 05-04 (w ciągu Patriotów): budowa ustroju nośnego,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej po str. wsch. i zach., wykonywanie kap chodnikowych po str. zach.,
 • WD 05-06 kładka pieszo-rowerowa (ul. Patriotów): układanie nawierzchni,  
 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa) –  montaż balustrad przy schodach skarpowych,
 • WD 05-07 (ul. Izbicka) – montaż balustrad przy schodach skarpowych wykonywanie nawierzchni izolacji na kapach chodnikowych, przygotowanie powierzchni podpór i ustroju do hydrofobizacji,
 • WG 06-102 (estakada): montaż balustrad przy schodach skarpowych podpora H,  przygotowanie powierzchni betonu ustroju nośnego i podpór do hydrofobizacji, prace przygotowawcze (frezowanie, szlifowanie nierówności) na kapach chodnikowych, układanie nawierzchnio-izolacji na kapach chodnikowych, prace na terenie stacji pomp,
 • PG06-02 (przejazd gospodarczy): montaż balustrad na gzymsie i skrzydłach przejazdu – jezdnia prawa,
 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): prace organizacyjne, montaż instalacji na kapach chodnikowych – jezdnia prawa, prace na terenie stacji pomp,
 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): piaskowanie kap chodnikowych.

18 maja – 24 maja 2020

Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): hydrofobizacja powierzchni podpór,  przygotowywanie szczelin dylatacyjnych na kapach chodnikowych do uszczelnienia kitem trwale plastycznym, prace wykończeniowe (czyszczenie łożysk),
 • WD 05-04 (w ciągu Patriotów): budowa ustroju nośnego,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej po str. wsch. i zach., wykonywanie kap chodnikowych układanie krawężników po str. zach.,
 • WD 05-06 kładka pieszo-rowerowa (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny, kap chodnikowych i izolacji,
 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa) –  montaż blach osłonowych urządzeń dylatacyjnych, przygotowywanie szczelin dylatacyjnych na kapach chodnikowych do uszczelnienia kitem trwale plastycznym, prace wykończeniowe (czyszczenie kratek wpustów mostowych; czyszczenie łożysk), próbne obciążenie wiaduktu,
 • WD 05-11 (ul. Zabawna) – prace wykończeniowe (czyszczenie łożysk),
 • WD 05-07 (ul. Izbicka) – wykonywanie nawierzchni izolacji na kapach chodnikowych,
 • WG 06-102 (estakada): przygotowanie powierzchni betonu ustroju nośnego i podpór do hydrofobizacji, przygotowanie powierzchni betonowych do układania nawierzchnio-izolacji i układanie warstwy gruntującej, montaż oświetlenia drogowego, prace na terenie stacji pomp,
 • PG06-02 (przejazd gospodarczy): prace organizacyjne,
 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wykonywanie nawierzchni izolacji na chodnikach, montaż barier energochłonnych, mostowe prace towarzyszące, osłona meteorologiczna – wykonanie podłoża pod kontenery stacji pomp.

11 maja – 17 maja 2020

Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): wykonanie powłoki odpornej na chlorki na podporach, uzupełnianie hydrofobizacji na przyczółkach,  przygotowywanie do wypełniania i wypełnianie szczelin dylatacyjnych na kapach chodnikowych, wykonywanie nawierzchni izolacji na wschodniej kapie chodnikowej, prace wykończeniowe (mycie podpór, czyszczenie łożysk),
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej po str. wsch. i zach., wykonywanie izolacji, wykonywanie uszczelnień,  układanie krawężników po str. zach.,
 • WD 05-06 kładka pieszo-rowerowa (ul. Patriotów): wykonywanie kap chodnikowych i układanie krawężników,
 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa) –  wykonanie powłoki odpornej na chlorki na podporach, przygotowywanie wnęki przy krawężniku do wykonania przeciwspadku i  wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego kotew barier energochłonnych,
 • WD 05-11 (ul. Zabawna) – prace wykończeniowe (mycie podpór, czyszczenie łożysk),
 • WD 05-07 (ul. Izbicka) – wykonywanie nawierzchni izolacji na kapach chodnikowych (warstwa gruntująca), prace organizacyjne,
 • WG 06-102 (estakada): przygotowanie powierzchni betonu ustroju nośnego i podpór do hydrofobizacji, szlifowanie nierówności na kapach chodnikowych, montaż barier energochłonnych, montaż słupa meteo,
 • PG06-02 (przejazd gospodarczy): montaż balustrad na gzymsie i skrzydłach przejazdu,
 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): prace organizacyjne, przygotowanie powierzchni betonowych do układania nawierzchnio-izolacji, wykonywanie nawierzchni izolacji na kapach chodnikowych, wykonywanie ekranów przeciwolśnieniowych, budowa systemu zapobiegania gołoledzi,
 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): montaż klamer do mocowania drabin,
 • mur oporowy M01: montaż reperów wysokościowych na murze oporowym.

04 maja – 10 maja 2020

Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej po str. wsch. i zach., wykonywanie izolacji i kap chodnikowych po str. Wsch., wykonywanie uszczelnień i kap chodnikowych po str. zach.,
 • WD 05-06 kładka pieszo-rowerowa (ul. Patriotów): wykonywanie izolacji,
 • WD 05-11 (ul. Zabawna) – wykonanie powłoki odpornej na chlorki na podporach,
 • WD 05-07 (ul. Izbicka) – przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych do wykonania nawierzchni izolacji i wykonywanie nawierzchni izolacji (warstwa gruntująca),
 • WG 06-102 (estakada): przygotowanie powierzchni betonu ustroju nośnego do hydrofobizacji, montaż klamer obsługi łożysk - wiercenie otworów w filarach,  montaż kotew barier energochłonnych, prace na terenie stacji pomp i prace organizacyjne,
 • PG06-02 (przejazd gospodarczy): prace organizacyjne,
 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): prace organizacyjne, montaż klamer obsługi łożysk - wiercenie otworów w filarach, prace przygotowawcze przed ustawieniem słupa meteo, wykonywanie nawierzchni izolacji na kapach chodnikowych (warstwa gruntująca),
 • przepusty: wykonywanie przykrycia szczeliny prefabrykat od strony wewnętrznej, montaż reperów wysokościowych (PZ-03).

27 kwietnia – 03 maja 2020

Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): montaż klamer dla mocowania drabin do obsługi łożysk, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni spodu dźwigarów i  poprzecznic ustroju nośnego, wykonanie powłoki antychlorkowej na podporach,  hydrofobizacja powierzchni betonu, montaż barier energochłonnych i blach osłonowych dylatacji, próbne obciążenie obiektu,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej,  układanie krawężników i wykonywanie kap chodnikowych po str. wsch. i zach., budowa ustroju nośnego i wykonywanie izolacji po str. wsch., i prace odwodnieniowe po str. zach.,
 • WD 05-06  (w ciągu ul. Patriotów): budowa ustroju nośnego, prace porządkowe i roboty przygotowawcze na dylatacji w osi A,
 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa) –  hydrofobizacja powierzchni murów oporowych,
 • WD 05-11 (ul. Zabawna) – montaż klamer dla mocowania drabin do obsługi łożysk, wykonanie powłoki antychlorkowej na podporach,
 • WD 05-07 (ul. Izbicka) – montaż klamer dla mocowania drabin do obsługi łożysk, przygotowywanie powierzchni kap chodnikowych do wykonania nawierzchni izolacji,
 • WG 06-102 (estakada): przygotowanie powierzchni betonu ustroju nośnego do hydrofobizacji, przygotowanie powierzchni kap chodnikowych do wykonania nawierzchni – jezdnia lewa,  betonowanie słupków balustrady przy podporze H – jezdnia prawa, montaż balustrad przy schodach skarpowych na przyczółku A, prace przygotowawcze przed ułożeniem masy bitumicznej na ustroju – czyszczenie drenażu, rozpoczęcie prac na terenie stacji pomp, instalacja studzienek,
 • PG06-02 (przejazd gospodarczy): prace przygotowawcze, pompowanie wody,
 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): prace organizacyjne,
 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): prace organizacyjne,
 • przepusty: montaż dylatacyjnych profili wciskanych (PZ-03).

20 kwietnia – 26 kwietnia 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): montaż klamer dla mocowania drabin do obsługi łożysk, wykonanie przeciwspadku przy krawężniku z asfaltu lanego, wykonanie nawierzchni izolacji na kapach chodnikowych i na zwieńczeniu muru oporowego MO1, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni spodu dźwigarów i spodu dźwigarów oraz poprzecznic ustroju nośnego, wykonanie warstwy gruntującej powłoki antychlorkowej na podporach,  hydrofobizacja powierzchni betonu,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej po str. wsch. i zach., układanie krawężników, wykonywanie izolacji i kap chodnikowych po str. wsch., i prace odwodnieniowe po str. zach.,
 • WD 05-06 kładka pieszo-rowerowa (ul. Patriotów): budowa ustroju nośnego, montaż dylatacji i wykonywanie kap chodnikowych,
 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa) –  montaż klamer dla mocowania drabin do obsługi łożysk, montaż barier energochłonnych,
 • WD 05-11 (ul. Zabawna) – montaż klamer dla mocowania drabin do obsługi łożysk,  wykonanie warstwy gruntującej powłoki antychlorkowej na przyczółku w osi,
 • WG 06-102 (estakada): przygotowanie powierzchni betonu ustroju nośnego do hydrofobizacji, wiercenie otworów i montaż kotew barier energochłonnych – jezdnia lewa, prace przygotowawcze przed ułożeniem masy bitumicznej na ustroju – czyszczenie drenażu,
 • PG06-02 (przejazd gospodarczy): prace przygotowawcze, pompowanie wody,
 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): prace organizacyjne.

13 kwietnia – 19 kwietnia 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni spodu dźwigarów i spodu belek oraz poprzecznic ustroju nośnego, przygotowanie wnęk przy kratkach wpustów do wykonania przeciwspadku, montaż kotew wklejanych pod osadzenie barier energochłonnych, przygotowywanie powierzchni nawierzchni asfaltowej do ułożenia warstwy ścieralnej,
 • WD 05-04 (w ciągu Patriotów): wykonywanie podpór,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej po str. wsch. i zach., układanie krawężników po str. wsch., wykonywanie izolacji i prace odwodnieniowe po str. zach.,
 • WD 05-06 kładka pieszo-rowerowa (ul. Patriotów): budowa ustroju nośnego, montaż dylatacji i barier energochłonnych, wykonywanie kap chodnikowych,
 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa) – wykonywanie nawierzchni izolacji na kapach chodnikowych,
 • WD 05-11 (ul. Zabawna) – prace porządkowe,
 • WG 06-102 (estakada): przygotowanie powierzchni betonu podpór do hydrofobizacji, prace porządkowe,
 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): prace organizacyjne,
 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): montaż kotew wklejanych pod osadzenie barier energochłonnych i montaż barier energochłonnych.

06 kwietnia – 12 kwietnia 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD 05-03 (ul. Mozaikowa): przygotowywanie powierzchni spodu belek i poprzecznic ustroju nośnego do zabezpieczenia antykorozyjnego, wykonywanie nawierzchni izolacji na kapach chodnikowych, montaż kotew wklejanych pod osadzenie barier energochłonnych, przygotowywanie powierzchni nawierzchni asfaltowej do ułożenia warstwy wiążącej na dojazdach do wiaduktu, prace porządkowe,
 • WD 05-04 (w ciągu Patriotów): wykonywanie podpór,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, płyt przejściowych, podpór i uszczelnień oraz układanie krawężników po str. wsch.,
 • WD 05-06 kładka pieszo-rowerowa (ul. Patriotów): ustawianie krawężników, montaż desek gzymsowych i wykonywanie kap chodnikowych,
 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): montaż kotew wklejanych pod osadzenie barier energochłonnych, wykonywanie nawierzchni izolacji na kapach chodnikowych, prace wykończeniowe przy montażu balustradach mostowych,
 • WD 05-11 (ul. Zabawna) – prace porządkowe,
 • WD 05-07 (ul. Izbicka): uszczelnianie styku elementów kamiennych ścieku przykrawężnikowego,  montaż kotew wklejanych pod osadzenie barier energochłonnych, prace wykończeniowe przy montażu balustradach mostowych, wykonywanie izolacji cienkiej podpór,  montaż balustrad,
 • WG 06-102 (estakada): przygotowanie powierzchni betonu ustrojów nośnych do hydrofobizacji,
 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): montaż barier energochłonnych i prace organizacyjne,
 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): prace organizacyjne.

30 marca – 05 kwietnia 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): prace przygotowawcze do hydrofobizacji powierzchni betonu muru oporowego MO1, przygotowanie do wykonania i wykonywanie nawierzchni izolacji na kapach chodnikowych, przygotowywanie powierzchni spodu belek i poprzecznic ustroju nośnego do zabezpieczenia antykorozyjnego, montaż balustrad,
 • WD 05-04 (w ciągu Patriotów): wykonywanie podpór,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie izolacji po stronie wsch., i  żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej po str. wsch. i zach.,
 • WD 05-06 kładka pieszo-rowerowa (ul. Patriotów): ustawianie krawężników, montaż desek gzymsowych i wykonywanie kap chodnikowych,
 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): prace przygotowawcze do hydrofobizacji powierzchni betonu muru oporowego,  przygotowanie powierzchni kap chodnikowych do wykonania nawierzchni izolacji i wykonywanie izolacji na kapach chodnikowych, montaż balustrad,
 • WD 05-07 (ul. Izbicka): montaż balustrad,
 • WG 06-102 (estakada): przygotowanie powierzchni betonu do hydrofobizacji,
 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): montaż barier energochłonnych i oświetlenia drogowego.

23 marca – 29 marca 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): przygotowywanie powierzchni muru oporowego MO1 do hydrofobizacji,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): głębokie fundamentowanie, układanie betonu wyrównawczego,  wykonywanie izolacji i uszczelnień, wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej po str. wsch. i zach., wykonywanie podpór po str. Zach.,
 • WD 05-06 kładka pieszo-rowerowa (ul. Patriotów): wykonywanie izolacji, ustawianie krawężników,
 • WD 05-07 (ul. Izbicka): umocnienie stożków skarpowych,
   
 • WG 06-102 (estakada): przygotowanie powierzchni betonu do hydrofobizacji, wykonanie kostki na górnej powierzchni stożka, podpora H – jezdnia lewa, humusowanie stożków skarpowych,
 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): prace organizacyjne, humusowanie stożków skarpowych, montaż oświetlenia drogowego,
 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): prace organizacyjne, wykonywanie izolacji,

16 marca – 22 marca 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): wykonywanie nawierzchni izolacji kap chodnikowych na dojazdach i naprawa powłoki malarskiej balustrad,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): głębokie fundamentowanie, wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, wykonywanie izolacji, uszczelnień i płyt przejściowych, roboty odwodnieniowe,
 • WD 05-06 kładka pieszo-rowerowa (ul. Patriotów): wykonywanie izolacji,
 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): wykonywanie izolacji cienkiej podpór, przygotowywanie powierzchni murów oporowych do hydrofobizacji,
 • WD 05-11 (ul. Zabawna) –  wypełnianie szczelin dylatacyjnych na kapach chodnikowych materiałem trwale plastycznym, wykonanie napraw powłoki malarskiej balustrad, hydrofobizacja powierzchni betonu,
 • WD 05-07 (ul. Izbicka): zbrojenie, deskowanie i betonowanie kap chodnikowych przy skrzydłach w osi A,  demontaż deskowania kap chodnikowych przy skrzydłach w osi A i pomostów roboczych na skrzydłach, wykonanie dylatacji pozornych na kapach chodnikowych przy skrzydłach w osi A, uszczelnienie styku krawężników, prace wykończeniowe i porządkowe,
 • WG 06-102 (estakada): przygotowanie powierzchni betonu do hydrofobizacji,
 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): prace organizacyjne,
 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): przygotowywanie powierzchni betonu do hydrofobizacji.

09 marca – 15 marca 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): prace wykończeniowe,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): układanie betonu wyrównawczego i roboty odwodnieniowe po str. zach., wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej po str. wschodniej i zachodniej,  
 • WD 05-06 kładka pieszo-rowerowa (ul. Patriotów): budowa ustroju nośnego,
 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): prace wykończeniowe,
 • WD 05-11 (ul. Zabawna) –  wypełnianie szczelin dylatacyjnych na kapach chodnikowych materiałem trwale plastycznym, prace wykończeniowe,
 • WD 05-07 (ul. Izbicka): umocnienie stożków skarpowych, wykonywanie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe i zbrojenie kap chodnikowych przy skrzydłach, ustawianie krawężnika kap chodnikowych przy skrzydłach (w osi A), montaż prefabrykowanych schodów dla pieszych, prace wykończeniowe,
 • WG 06-102 (estakada): hydromonitoring ustroju i podpór w zakresie od osi A do osi D jezdni prawej, izolacja cienka podpór, prace przygotowawcze do hydrofobizacji powierzchni betonu, prace wykończeniowe,
 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): prace organizacyjne, przygotowanie powierzchni betonów przyczółków, filarów i ustroju nośnego pod powłoki hydrofobizujące, montaż oświetlenia drogowego,
 • PG06-02 (przejazd gospodarczy): demontaż deskowania, izolacja cienka i zasypanie podwalin umocnienia nasypu przy skrzydłach przepustu, układanie ścieku trójkątnego przy skrzydłach przepustu i umocnienie skarpy po stronie jezdni lewej.

02 marca – 08 marca 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): uszczelnianie styku desek gzymsowych na murze oporowym M01,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykopy i układanie betonu wyrównawczego po str. zach., wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej po str. wschodniej i zachodniej, głębokie fundamentowanie i wykonywanie izolacji,
 • WD 05-06 kładka pieszo-rowerowa (ul. Patriotów): budowa ustroju nośnego,
 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): uszczelnianie styku desek gzymsowych materiałem trwale plastycznym, prace wykończeniowe przy ustroju nośnym, poprawa ogrodzeń bhp na ustroju nośnym i na dojazdach,
 • WD 05-11 (ul. Zabawna) –  przygotowywanie powierzchni betonu do hydrofobizacji,
 • WD 05-07 (ul. Izbicka):  prace organizacyjne, deskowanie, zbrojenie i betonowanie schodów skarpowych, profilowanie nasypu pod schody dla pieszych i montaż prefabrykowanych schodów,
 • WG 06-102 (estakada): izolacja filarów w osi E, F i G do nowego poziomu humusu, kosmetyka betonu podpór pośrednich, podpór A, B i C, przyczółków A i H, płyty dolnej ustroju nośnego j. prawa, oczyszczenie fartuchów dylatacji palczastej, umocnienie powierzchni stożka, piaskowanie płyty dolnej ustroju nośnego – jezdnia prawa,
 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): prace organizacyjne, przygotowanie powierzchni betonów przyczółków, filarów i ustroju nośnego pod powłoki hydrofobizujące,
 • PG06-02 (przejazd gospodarczy): deskowanie i betonowanie podwaliny umocnienia,  transport   układanie płyt przy obiekcie, przedłużenie drenażu – pompowanie wody.

24 lutego – 01 marca 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): uszczelnianie styku krawężników mostowych na murze oporowym M01, prace wykończeniowe na obiekcie – kolektor sączków,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie płyt przejściowych, wykopy i układanie betonu wyrównawczego po str. zach., wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej po str. wschodniej i zachodniej,
 • WD 05-06 kładka pieszo-rowerowa (ul. Patriotów): budowa ustroju nośnego,
 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): montaż desek gzymsowych, wykonywanie kolektora sączków, uszczelnianie styku krawężników mostowych, wykonywanie drenu podłużnego na izolacji ustroju nośnego, umacnianie stożków skarpowych, przygotowywanie powierzchni betonu do hydrofobizacji,
 • WD 05-11 (ul. Zabawna) – wykonywanie próbnego obciążenia obiektu,
 • WD 05-07 (ul. Izbicka):  prace wykończeniowe,
 • WG 06-102 (estakada): demontaż deskowania, hydroizolacja, zasypka opornika stożka, profilowanie i umocnienie powierzchni stożka, wykonanie dylatacji w korpusach przyczółków, kosmetyka betonu, zagęszczanie zasypki przed przyczółkiem A,
 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): uzupełnianie ubytków i otworów na filarach, przygotowanie powierzchni betonu pod wykonanie powłoki antykorozyjnej, montaż oświetlenia drogowego,
 • PG06-02 (przejazd gospodarczy): deskowanie oporników żelbetowych, prace przygotowawcze do wykonania podwaliny umocnienia stożków, przedłużenie drenażu – pompowanie wody i deskowanie podwaliny.
 • przepusty: montaż profili wciskanych w szczeliny dylatacyjne (PZ-03).

17 lutego – 23 lutego 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): przygotowywanie powierzchni betonu do hydrofobizacji, wykonywanie izolacji cienkiej podpór i izolacji z papy termozgrzewalnej przy dylatacji ustroju nośnego w osi F, prace wykończeniowe przy ścieku przykrawężnikowym, prace porządkowe,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykopy po str. zach., wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej po str. wschodniej i zachodniej, wykonywanie płyt przejściowych i  zasypki po str. wsch.,
 • WD 05-06 kładka pieszo-rowerowa (ul. Patriotów): budowa ustroju nośnego, wykonywanie płyt przejściowych,
 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): montaż górnego elementu wpustów mostowych oraz sitek sączków, wykonywanie drenu podłużnego, prace wykończeniowe i porządkowe,  przygotowywanie powierzchni betonu do hydrofobizacji,
 • WD 05-11 (ul. Zabawna) – montaż blach osłonowych dylatacji ustroju nośnego, wykonywanie izolacji cienkiej podpór,  wypełnianie szczelin dylatacyjnych na kapach chodnikowych materiałem trwale plastycznym,
 • WD 05-07 (ul. Izbicka): montaż deski gzymsowej na skrzydłach przyczółka w osi A, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na powierzchni ściany przyczólka oraz płyty przejściowej w osi A, umacniania stożków skarpowych,
 • WG 06-102 (estakada): deskowanie i zbrojenie oraz betonowanie podwaliny stożka (podpora H jezdnia lewa),
 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): prace organizacyjne,
 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): prace porządkowe,
 • PG06-02 (przejazd gospodarczy): deskowanie oporników umocnienia skarp.

10 lutego – 16 lutego 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): przygotowywanie powierzchni betonu do hydrofobizacji,
 •  WS 05-09 (ul. Patriotów): budowa ustroju nośnego, wykonywanie płyt przejściowych, żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej po str. wschodniej i zachodniej, zasypki,
 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): montaż poręczy skarpowych,
 • WD 05-11 (ul. Zabawna) – montaż blach osłonowych urządzeń dylatacyjnych, przygotowywanie powierzchni betonu do hydrofobizacji, montaż koszy do wpustów mostowych,
 • WD 05-07 (ul. Izbicka): wykonywanie izolacji cienkiej płyty przejściowej w osi A, zbrojenie i deskowanie gzymsu skrzydeł przyczółka w osi A, umacnianie  i profilowanie stożków skarpowych, wykonywanie zalewki asfaltowej na styku płyty przejściowej oraz przyczółka w osi A,
 • WG 06-102 (estakada): montaż poręczy skarpowych,
 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): prace organizacyjne.

03 lutego – 09 lutego 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): głębokie fundamentowanie, wykonywanie płyt przejściowych i żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, zasypki,
 • WD 05-06 kładka pieszo-rowerowa (ul. Patriotów): budowa ustroju nośnego,
 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): profilowanie i umocnienie stożków skarpowych, wykonanie izolacji cienkiej podpór,
 • WD 05-11 (ul. Zabawna) - prace wykończeniowe przy ścieku przykrawężnikowym, montaż balustrad skarpowych,  
 • WD 05-07 (ul. Izbicka): wykonywanie szalunku, zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej w osi A, zbrojenie i deskowanie gzymsu skrzydeł przyczółka w osi A,
 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): montaż oświetlenia drogowego, prace organizacyjne.

27 stycznia– 02 lutego 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): wykonywanie izolacji cienkiej podpór, prace wykończeniowe,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): głębokie fundamentowanie, wykonywanie płyt przejściowych i żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, zasypki,
 • WD 05-06 kładka pieszo-rowerowa (ul. Patriotów): zbrojenie, deskowanie i betonowanie ustroju nośnego, pielęgnacja betonu, roboty rozbiórkowe i porządkowe,
 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): montaż reperów wysokościowych,
 • WD 05-11 (ul. Zabawna) - wykonywanie izolacji cienkiej podpór, montaż blach osłonowych urządzeń dylatacyjnych,
 • WD 05-07 (ul. Izbicka): deskowanie płyty przejściowej przyczółka w osi A - prace przygotowawcze, montaż podwieszenia gzymsów skrzydeł przyczółka w osi A, wykonywanie betonu podkładowego pod płytę przejściową w osi A, zbrojenie płyty przejściowej przyczółka w osi A,
 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): drobne prace wykończeniowe i prace organizacyjne.

20 stycznia– 26 stycznia 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD 05-03 (ul. Mozaikowa): montaż koszy do wpustów mostowych, prace organizacyjne i  drobne prace wykończeniowe,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie betonu konstrukcyjnego płyty dennej wanny szczelnej, zasypka płyty dennej (str. wsch.), montaż pali wierconych (str. zach.),
 • WD 05-06 kładka pieszo-rowerowa (ul. Patriotów): zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego, prace porządkowe na ustroju nośnym,
 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa):  prace organizacyjne,
 • WD 05-11 (ul. Zabawna) -  przedłużenie kolektora sączka w osi A, montaż reperów wysokościowych,
 • WD 05-07 (ul. Izbicka): montaż koszy do wpustów mostowych, zasypka inżynierska przyczółka w osi A, montaż rury osłonowej oraz kolektora odwodnienia, drobne prace organizacyjne,
 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): drobne prace wykończeniowe i prace organizacyjne, budowa kanalizacji deszczowej, montaż oświetlenia drogowego, .

13 stycznia– 19 stycznia 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): montaż balustrad na murze oporowym M01, prace organizacyjne i  drobne prace wykończeniowe,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej,
 • WD 05-06 kładka pieszo-rowerowa (ul. Patriotów): budowa ustroju nośnego,
 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): montaż balustrad,  prace organizacyjne,
 • WD 05-11 (ul. Zabawna) -  montaż barier ochronnych na ustroju nośnym,
 • WD 05-07 (ul. Izbicka): montaż folii kubełkowej na ścianie przyczółka w osi A i zasypka inżynierska przyczółka w osi A, drobne prace wykończeniowe,
 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): drobne prace wykończeniowe i prace organizacyjne.

06 stycznia– 11 stycznia 2020

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): prace organizacyjne i  drobne prace wykończeniowe,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, budowa ustroju nośnego,  zasypki,
 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): zasypka podwaliny stożka w osi A, prace organizacyjne,
 • WD 05-07 (ul. Izbicka): montaż podwieszenia deskowania gzymsów skrzydeł przyczółka w osi A, prace organizacyjne i  drobne prace wykończeniowe,
 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): montaż oświetlenia drogowego i prace organizacyjne.
Ostatnia aktualizacja: 2023-05-05
-A +A