Roboty mostowe Zad.B_2020

28 grudnia 2020 – 02 stycznia 2021

W tym okresie Wykonawca nie prowadził robót.

21 grudnia – 22 grudnia 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził następujące roboty mostowe:

 • prace przygotowawcze do wdrożenia i wdrożenie w dniu 22 grudnia stałej organizacji ruchu.

14 grudnia – 20 grudnia 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził następujące roboty mostowe:

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – montaż zabezpieczeń między jezdniami i usuwanie usterek,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – montaż zabezpieczeń między jezdniami oraz montaż przykanalików, usuwanie usterek,
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – montaż zabezpieczeń między jezdniami i usuwanie usterek.

07 grudnia – 13 grudnia 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził następujące roboty mostowe:

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – montaż zabezpieczeń między jezdniami,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – montaż drabin i włazów oraz zabezpieczeń między jezdniami, montaż kolektora i przykanalików,

30 listopada – 06 grudnia 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził następujące roboty mostowe:

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – montaż barier i balustrad, wykonywanie oznakowania poziomego,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05 (na MG 04-01) – montaż balustrad,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – montaż barier i balustrad, podłączanie przykanalików, montaż kolektora, wykonywanie oznakowania poziomego,
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – wykonywanie oznakowania poziomego.

23 listopada – 29 listopada 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził następujące roboty mostowe:

 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05 (na MG 04-01) – montaż balustrad i wykonanie obciążenia próbnego,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – montaż barier i balustrad, wykonanie obciążenia próbnego,
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – wykonanie dynamicznego obciążenia próbnego na j. prawej.

16 listopada – 22 listopada 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził następujące roboty mostowe:

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – montaż barier, wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych i asfaltu lanego przy dylatacjach, układanie warstwy ścieralnej na jezdni prawej,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-04 (na MG 04-01) – wykonywanie nawierzchni na ustroju nośnym,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05 (na MG 04-01) – wykonywanie nawierzchni na ustroju nośnym, montaż balustrad,  
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – montaż barier i balustrad, wykonywanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych, układanie warstwy ścieralnej na jezdni prawej, montaż wsporników pod bramownice,
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – montaż barier i balustrad, wykonywanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych, układanie warstwy ścieralnej na jezdni prawej, montaż wsporników pod bramownice.

09 listopada – 15 listopada 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził następujące roboty mostowe:

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – montaż barier, obciążenie próbne dynamiczne, przygotowanie powierzchni ustroju pod  układanie warstwy ścieralnej na jezdni prawej,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05 (na MG 04-01) – wykonywanie nawierzchni na ustroju nośnym,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – montaż papy i wykonywanie asfaltu twardolanego, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod warstwę ścieralną (jezdnia prawa), zbrojenie kap chodnikowych, montaż krawężnika i deski gzymsowej, wykonywanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych, wiercenie kotew i montaż barier, wykonywanie drenażu, hydrofobizacja powierzchni betonowych, sprężanie i iniekcja kabli poprzecznych (podpory POP9 i POP13),
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – montaż barier, próbne obciążenie obiektu, przygotowanie powierzchni ustroju pod warstwę ścieralną – jezdnia prawa.

02 listopada – 08 listopada 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził następujące roboty mostowe:

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – wykonywanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych, układanie warstwy ścieralnej na jezdni lewej,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – układanie papy termozgrzewalnej na ustroju, zbrojenie kap chodnikowych, montaż deski gzymsowej, betonowanie dylatacji w osi 13, układanie asfaltu twardolanego (jezdnia prawa), układanie warstwy ścieralnej (jezdnia lewa),
 • wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych, montaż drenażu i ścieków przykrawężnikowych, iniekcja kabli sprężających, wykonywanie balastu w osi 9 i 13, zabezpieczenie antykorozyjne spodu ustroju nośnego,
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – montaż barier i przykanalików, układanie warstwy ścieralnej na jezdni lewej.

26 października – 01 listopada 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził następujące roboty mostowe:

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – wykonywanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych, montaż drenażu podłużnego,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-04 (na MG 04-01) – przygotowanie powierzchni ustroju nożnego pod wykonanie nawierzchni z żywic,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05 (na MG 04-01) – przygotowanie powierzchni ustroju nożnego pod wykonanie nawierzchni z żywic,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolację, zbrojenie kap chodnikowych, montaż deski gzymsowej oraz dylatacji w osi 9 i 13 (jezdnia prawa), wykonywanie żywic na kapach chodnikowych, układanie asfaltu lanego (jezdnia lewa), układanie  papy na obu jezdniach ,iniekcja kabli sprężających, wykonywanie balastu w osiach 9 i 13, zabezpieczenie antykorozyjne spodu ustroju nośnego,
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – montaż barier (jezdnia lewa), wykonywanie żywic na kapach chodnikowych, montaż przykanalików.

19 października – 25 października 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził następujące roboty mostowe:

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – wykonywanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych na jezdni prawej, montaż barier na jezdni lewej, montaż drenażu podłużnego,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-04 (na MG 04-01) – przygotowanie powierzchni ustroju nożnego pod wykonanie nawierzchni z żywic, betonowanie dylatacji, montaż gzymsów na przyczółkach,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05 (na MG 04-01) – przygotowanie powierzchni ustroju nożnego pod wykonanie nawierzchni z żywic, betonowanie dylatacji, montaż gzymsów na przyczółkach,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolację, zbrojenie kap chodnikowych, montaż deski gzymsowej (jezdnia prawa), wykonywanie żywic na kapach chodnikowych, układanie papy na ustroju nośnym i asfaltu lanego (jezdnia lewa),  iniekcja kabli, montaż kabli poprzecznych w otworze technologicznym, wykonywanie balastu w osiach 9 i 13, montaż pomostów roboczych wewnątrz skrzynki,
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – wykonywanie asfaltu lanego,  montaż wpustów i barier (jezdnia lewa), montaż drenażu podłużnego, wykonywanie żywic na kapach chodnikowych.

12 października – 18 października 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził następujące roboty mostowe:

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – wykonywanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-04 (na MG 04-01) – pielęgnacja betonu ustroju nośnego,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – hydrofobizacja powierzchni betonowych, wyburzanie podpory tymczasowej (podpora 11), sprężanie zewnętrzne, iniekcja kabli, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, montaż krawężników i desek gzymsowych (jezdnia prawa), wykonywanie materaca faszynowego przy podporze 12, układanie asfaltu lanego na jezdni lewej, montaż pomostów roboczych wewnątrz skrzynki,
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – wykonywanie asfaltu lanego i układanie izolacji z papy (jezdnia lewa), montaż barier.

05 października – 11 października 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził następujące roboty mostowe:

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – montaż drenażu w linii cieku,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-04 (na MG 04-01) – szalowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego etap II,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05 (na MG 04-01) – przygotowanie ustroju nośnego pod hydrofobizację i wykonywanie hydrofobizacji,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – hydrofobizacja powierzchni betonowych, wyburzanie podpory tymczasowej (podpora 11), sprężanie zewnętrzne, iniekcja kabli, wykonywanie balastu wewnątrz skrzynki, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, montaż krawężników i desek gzymsowych (jezdnia prawa), wykonywanie materaca faszynowego przy podporze 12, układanie asfaltu lanego na jezdni lewej, wykonywanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych,
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – wykonywanie nawierzchni z żywic na chodnikach, układanie izolacji z papy na jezdni lewej.

28 września – 04 października 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził następujące roboty mostowe:

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – szlifowanie powierzchni kap chodnikowych, montaż drenażu w linii cieku,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-04 (na MG 04-01) – szalowanie, zbrojenie ustroju nośnego etap II, montaż łożyska na podporze B,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05  (na MG 04-01) – przygotowanie ustroju nośnego pod hydrofobizację, montaż dylatacji,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – hydrofobizacja powierzchni betonowych, wyburzanie podpór tymczasowych podpora 10 i 11, sprężanie zewnętrzne, przygotowanie do iniekcji kabli, przygotowanie do wykonania balastu wewnątrz skrzynki, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych (jezdnia prawa), przygotowanie powierzchni płyty pod wykonanie izolacji i wykonywanie izolacji ustroju nośnego (nitka lewa),
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – wykonywanie materaca faszynowego przy podporze 13, śrutowanie powierzchni ustroju nośnego jezdni lewej, wykonywanie nawierzchni z żywic na chodnikach.

21 września – 27 września 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził następujące roboty mostowe:

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – szlifowanie powierzchni kap chodnikowych, montaż barier, wykonanie segmentu kap chodnikowych za gzymsem przyczółka,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-04 (na MG 04-01) – szalowanie, zbrojenie ustroju nośnego etap II, izolacja przyczółka, betonowanie poszerzenia słupa B,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – hydrofobizacja powierzchni betonowych, wyburzanie podpór tymczasowych podpora 10L, sprężanie zewnętrzne,  montaż pomostów stalowych wewnątrz skrzynki jezdnia prawa, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych (jezdnia prawa), przygotowanie powierzchni płyty pod wykonanie izolacji i wykonywanie izolacji ustroju nośnego (nitka lewa),
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – wykonywanie materaca faszynowego przy podporze 13, śrutowanie powierzchni ustroju i przygotowanie powierzchni płyty pod izolację (jezdnia lewa).

14 września – 20 września 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził następujące roboty mostowe:

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – szlifowanie powierzchni kap chodnikowych, montaż barier, wykonanie gzymsów na skrzydłach przyczółka,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-04 (na MG 04-01) – szalowanie, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05  (na MG 04-01) – demontaż szalunku ustroju nośnego,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) –hydrofobizacja powierzchni betonowych, wyburzanie podpór tymczasowych podpora 10L zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych przygotowanie powierzchni płyty pod wykonanie izolacji (nitka lewa), montaż pomostów stalowych wewnątrz skrzynki, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych, prace porządkowe (nitka prawa), sprężenie uciąglające, wykonywanie materaca faszynowego przy podporze 13,
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – układanie asfaltu lanego, wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych, śrutowanie powierzchni ustroju nośnego, montaż drenażu odwadniającego izolację.

07 września – 13 września 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził następujące roboty mostowe:

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – szlifowanie powierzchni kap chodnikowych, przygotowanie do obciążenia próbnego i wykonanie obciążenia próbnego, montaż barier oraz wykonanie nawierzchni z żywic na jezdni lewej,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-04 (na MG 04-01). – szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego.
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – hydrofobizacja powierzchni (podpory L11-12, L12-13), zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, przygotowanie powierzchni płyty pod izolację, wyburzanie podpór tymczasowych podpora 10L (nitka lewa), zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych, montaż pomostów stalowych wewnątrz skrzynki, prace porządkowe (nitka prawa), sprężenie uciąglające,
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – frezowanie ustroju nośnego, układanie papy, prace porządkowe, betonowanie latarni, układanie asfaltu lanego, przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod żywice, montaż barier.

31 sierpnia – 06 września 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził następujące roboty mostowe:

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – szlifowanie powierzchni kap chodnikowych,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-04 (na MG 04-01). – szalowanie ustroju nośnego,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05  (na MG 04-01) – demontaż szalunku ustroju nośnego,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – zbrojenie, deskowanie, betonowanie, montaż stali kabli poprzecznych i sprężanie (element podporowy POP9), zgrzewanie rur PE, montaż stali w kablach zewnętrznych (podpory P9-P10), zgrzewanie rur PE (podpory P9-P11), betonowanie, pielęgnacja betonu, zgrzewanie rur PE i sprężanie zwornika (ZW 10-11), hydrofobizacja powierzchni (podpory L11-12, L12-13, P12-13), zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, sprężanie kabli poprzecznych w otworach technologicznych, prace przygotowawcze do iniekcji kabli poprzecznych w otworach technologicznych i iniekcja sprężonych kabli poprzecznych, montaż kotew talerzowych, przygotowania powierzchni płyty pod izolację, wyburzanie podpór tymczasowych podpory 10 (nitka lewa), układanie papy pod kapy chodnikowe, zbrojenie kap chodnikowych, montaż krawężnika i deski gzymsowej, przygotowanie do cięcia podpór tymczasowych podpory 10, prace przygotowawcze do sprężania wewnętrznego, montaż pomostów stalowych wewnątrz skrzynki, prace porządkowe (nitka prawa),
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – przygotowanie powierzchni pod izolację ustroju (oś 27-13L), układanie papy na ustroju nośnym, układanie asfaltu twardolanego (j. lewa), montaż systemu odladzającego najezdni prawej i lewej, sprzątanie terenu budowy.

24 sierpnia – 30 sierpnia 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził następujące roboty mostowe:

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – szlifowanie powierzchni kap chodnikowych,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-04 (na MG 04-01). – szalowanie ustroju nośnego,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05  (na MG 04-01) – demontaż szalunku ustroju nośnego,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – realizacja programu naprawczego, betonowanie i pielęgnacja betonu bosaża, demontaż stali z uszkodzonego kabla, montaż stali w kablu podłużnym, deskowanie (element podporowy POP9), iniekcja kabli poprzecznych i podłużnych (podpora P12), prace w zakresie umocnienia skarpy (podpora P13), zgrzewanie rur PE (podpory P9-P10), montaż głowic kabli podłużnych uciąglających (podpory P10-P11), zgrzewanie rur PE, montaż stali i głowic kabli poprzecznych w 3 otworach technologicznych (podpory P11-P12),  montaż stali kabli zewnętrznych (podpory P12-P13), układanie papy pod kapy chodnikowe, montaż krawężnika i deski gzymsowej (nitka prawa), konstrukcja ze stali do wykonania pomostów roboczych (podpora L12), hydrofobizacja powierzchni (podpory L11-12, L12-13), betonowanie i pielęgnacja betonu kap chodnikowych, montaż kotew talerzowych, deski gzymsowej i krawężnika, zamykanie otworów technologicznych (nitka lewa),
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – przygotowanie powierzchni pod izolację ustroju (oś 27-13L), montaż kolektora odwodnienia (j. lewa), sprzątanie terenu budowy.

17 sierpnia – 23 sierpnia 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził sprzątanie ternu budowy oraz roboty mostowe:

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – montaż balustrad,
 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – hydrofobizacja ustroju nośnego,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – przygotowanie kap chodnikowych pod żywice pod wykonanie nawierzchni żywicznej oraz wykonywanie asfaltu lanego na jezdni prawej,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-04 (na MG 04-01). – szalowanie ustroju nośnego,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05  (na MG 04-01) – betonowanie ustroju nośnego, demontaż szalunku ustroju nośnego,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – realizacja programu naprawczego, rozpoczęcie zbrojenia bosaża (element podporowy POP9), rozbiórka rusztowań, zgrzewanie rur PE (element podporowy POP13), sprężanie kabli poprzecznych (zwornik ZW 11-12), hydrofobizacja powierzchni (podpory L11-12, L12-13), konstrukcje ze stali do wykonania pomostów roboczych (podpory L11, L12),wykonanie iniekcji (podpora L 9-13), iniekcja kabli poprzecznych (podpora P10), ścinanie propsów, iniekcja kabli poprzecznych (podpora P12), rozpoczęcie prac w zakresie umocnienia skarpy (podpora P13), montaż stali kabli podłużnych (podpory P10-11), śrutowanie powierzchni pod układanie papy i ułożenie papy pod kapy chodnikowe, montaż krawężnika i osłon sprężenia zewnętrznego (nitka prawa), betonowanie i pielęgnacja betonu kapy chodnikowej, montaż kotew talerzowych, deski gzymsowej i krawężnika, prace przygotowawcze do iniekcji kabli poprzecznych, sprężanie kabli poprzecznych (nitka lewa),
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, ustawianie krawężnika z montażem deski gzymsowej (oś 20-13L), przygotowanie powierzchni pod izolację ustroju (oś 27-13L), montaż kolektora odwodnienia (j. lewa),

10 sierpnia – 16 sierpnia 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził sprzątanie ternu budowy oraz roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – iniekcja rys, hydrofobizacja, naprawa ścieku przykrawężnikowego,
 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – wykonanie iniekcji rys,
 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (WG 03-10) – wykonywanie schodów ewakuacyjnych,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod montaż papy i układanie papy oraz wykonywanie asfaltu lanego na jezdni prawej,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05  (na MG 04-01) – zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego – etap II, betonowanie ciosów podłożyskowych i montaż łożysk,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – realizacja programu naprawczego iniekcja (element podporowy POP9),  sprężanie, iniekcja i rozbiórka rusztowań (element podporowy POP13), zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie (zwornik ZW 11-12), hydrofobizacja powierzchni (podpory L12-13), konstrukcje stali do wykonania pomostów roboczych (podpory L11, L12), rozbiórka pomostów tymczasowych (podpora L 12), iniekcja kabli poprzecznych (podpora P11), montaż głowic kabli podłużnych (podpory P11-12), przygotowanie pod wykonanie izolacji, śrutowanie powierzchni pod układanie papy i ułożenie papy kapy chodnikowe, iniekcja kabli wewnętrznych (nitka prawa), zbrojenie kapy chodnikowej, montaż kotew talerzowych, deski gzymsowej i krawężnika (nitka lewa), wykonanie dodatkowego zakresu ścianki szczelnej – obejście przeszkody gruntowej przy podporze 10,
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, ustawianie krawężnika z montażem deski gzymsowej (oś 20-13L), przygotowanie powierzchni pod izolację ustroju (oś 27-13L), montaż kolektora odwodnienia (j. lewa),
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – wypełnienie szczelin na deskach gzymsowych, przekładanie odwodnienia,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – montaż balustrad,
 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – zabrukowanie stożka przy murze oporowym,
 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – naprawa rys, zabrukowanie stożków i wykonanie schodów skarpowych, wypełnienie szczelin na deskach gzymsowych,
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – betonowanie wypełnienia muru oporowego, wykonanie schodów ewakuacyjnych za murem oporowym, montaż muru oporowego przy schodach,

03 sierpnia – 09 sierpnia 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – przygotowanie do wykonanie iniekcji rys,
 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – przygotowanie do wykonania iniekcji rys,
 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (WG 03-10) – wykonywanie schodów ewakuacyjnych,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – wykonywanie asfaltu lanego na jezdni lewej, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod montaż papy i wykonywanie kap chodnikowych na jezdni prawej,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05  (na MG 04-01) – szalowanie ustroju nośnego, montaż desek gzymsowych i wpustów, betonowanie ustroju nośnego etap I,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – śrutowanie powierzchni pod układanie papy nitki prawej (podpory P9-10), realizacja programu naprawczego iniekcja (element podporowy POP9),  ponowne zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu – etap I rozpoczęcie zbrojenia i deskowania etap II, realizacja programu naprawczego – iniekcja, montaż stali kabli poprzecznych, betonowanie i pielęgnacja betonu – etap II (element podporowy POP13), konstrukcje stali do wykonania pomostów roboczych (podpory L10, L11), rozbiórka pomostów tymczasowych, odbudowa dojazdu na groblę (podpora L 12), demontaż rusztu (podpora P12), montaż stali i głowic kabli podłużnych, Iniekcja kabli podłużnych (podpory P11-12), przygotowanie pod wykonanie izolacji i pod wykonanie kap chodnikowych, instalacja sprężenia uciągającego (nitka prawa), montaż kolektora odwodnienia, systemu monitoringu pracy konstrukcji obiektu i deski gzymsowej, hydrofobizacja powierzchni, prace kosmetyczne powierzchni w środku skrzynki (nitka lewa), wykonanie dodatkowego zakresu ścianki szczelnej – obejście przeszkody gruntowej przy podporze 10,
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, ustawianie krawężnika z montażem deski gzymsowej (oś 20-13L), przygotowanie powierzchni pod izolację ustroju (oś 27-13L), montaż kolektora odwodnienia (j. lewa), betonowanie kap chodnikowych przy segmentach dylatacyjnych jezdni prawej i lewej,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – montaż balustrad,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – montaż balustrad,
 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – wykonanie stożka i zabrukowanie stożka przy murze oporowym,
 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – zabrukowanie stożków, wykonanie schodów skarpowych, wypełnienie szczelin na deskach gzymsowych,
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – hydrofobizacja ustroju nośnego, betonowanie wypełnienia barier drogowych, wykonanie schodów ewakuacyjnych za murem oporowym.

27 lipca – 02 sierpnia 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – montaż balustrad,
 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (WG 03-10) – wykonywanie schodów ewakuacyjnych,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – wykonywanie kap chodnikowych na jezdni prawej i asfaltu lanego na jezdni lewej,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05  (na MG 04-01) – szalowanie ustroju nośnego, montaż desek gzymsowych,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – demontaż szalunku FT (P11A18 i P11B18), iniekcja kabli podłużnych (podpory P9-13), wykonanie iniekcji (element podporowy POP9), rozbiórka bloku prawego, wykonanie iniekcji, ponowne zbrojenie etap I (element podporowy POP13), deskowanie i zbrojenie zwornika (ZW 10-11), konstrukcje stali do wykonania pomostów roboczych (podpory L10, L11), izolacja z papy pod kapy chodnikowe (podpory L9-13), przygotowanie pod wykonanie izolacji, wykonanie materaca faszynowego z narzutem kamieni (nitka prawa), montaż kolektora odwodnienia, hydrofobizacja powierzchni, system monitoringu pracy konstrukcji obiektu, prace wykończeniowe (nitka lewa),
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – betonowanie kap chodnikowych (oś 20-13L), przygotowanie powierzchni pod izolację ustroju, zbrojenie kap chodnikowych, ustawianie krawężnika z montażem deski gzymsowej (oś 27-13L), montaż kolektora odwodnienia (j. lewa),
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – montaż balustrad na rampie zachodniej, hydrofobizacja ustroju nośnego i rampy zachodniej,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – demontaż deskowania kap na murze oporowym, wykonanie nawierzchni żywicznej na kapach i biegach schodów, montaż odwodnienia liniowego w osi 1, hydrofobizacja ustrojów,
 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – wykonanie nawierzchni żywicznej na murze oporowym, zbrojenie, deskowanie i betonowanie podwaliny przy murze oporowym, wykonanie drenażu i stożka przy murze oporowym, montaż wpustów, wykonanie wypełnień przy krawężnikach,
 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – izolacja fundamentu barier, wypełnianie na deskach gzymsowych, wiercenie kotew i montaż barier pod obiektem,
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – kosmetyka betonu, hydrofobizacja ustroju nośnego, betonowanie podwaliny pod mur oporowy, ukłądanie chudego betonu pod bariery w pasie rozdziału.

20 lipca – 26 lipca 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – próbne obciążenie obiektu, rektyfikacja łożysk w osiach 1 i 3,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – program naprawczy ustroju nośnego,  betonowanie drenażu murów oporowych,
 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – przygotowanie powierzchni betonowych pod wykonanie hydrofobizacji,
 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (WG 03-10) – wykonywanie schodów ewakuacyjnych,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – zbrojenie, szalowanie i betonowanie kap chodnikowych jezdni prawej, montaż papy na jezdni lewej
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – demontaż szalunku FT (P11A18 i P11B18), prefabrykacja stali, montaż stali kabli poprzecznych i podłużnych, iniekcja kabli podłużnych, montaż głowic kabli podłużnych (podpory P9-10), iniekcja kabli podłużnych (podpory P10-11), betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie (element podporowy POP9), deskowanie, zbrojenie, betonowanie i pielęgnacja betonu, rozbiórka bloku prawego (element podporowy POP13), montaż stali kabli podłużnych (podpory P12-13), montaż głowic kabli podłużnych, hydrofobizacja powierzchni (podpora L12-13), deskowanie zwornika (ZW 10-11), konstrukcje stali do wykonania pomostów roboczych (podpory L10, L11), przygotowanie łożysk do podbicia i podbicie łożysk (podpory P10, P11 i P12), przygotowanie pod wykonanie izolacji (nitka prawa), montaż kolektora odwodnienia, prace wykończeniowe (nitka lewa), betonowanie i pielęgnacja betonu dewiatora,
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – betonowanie gzymsy na skrzydle w osi 27, montaż barier energochłonnych (oś 20-13P), przygotowanie powierzchni pod izolację ustroju, zbrojenie kap chodnikowych, ustawianie krawężnika z montażem deski gzymsowej (oś 27-13L), montaż kolektora odwodnienia (j. lewa),
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – zbrojenie gzymsu muru oporowego, betonowanie wypełnienie muru oporowego w osi 21, gzymsu muru oporowego oraz kapy na gzymsie muru oporowego, hydrofobizacja ustroju nośnego, montaż balustrad na ustroju nośnym, ustawianie muru oporowego, wykonanie nawierzchni żywicznych na ustrojach i końcówkach kap chodnikowych,
 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – wykonanie nawierzchni żywicznej na murze oporowym, , hydrofobizacja przyczółków,
 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – hydrofobizacja ustrojów, betonowanie i izolacja podwalin stożka, deskowanie, zbrojenie i betonowanie fundamentów pod bariery, wykonywanie nawierzchni żywicznej na gzymsie, wiercenie kotew pod ekrany,
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – kosmetyka betonu, hydrofobizacja ustroju nośnego, wiercenie kotew pod ekrany.

13 lipca – 19 lipca 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – montaż ekranów akustycznych oraz barier,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – betonowanie gzymsów na murach oporowych, wykonywanie drenażu murów oporowych, montaż balustrad i barier,
 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – montaż ekranów akustycznych, obciążenie próbne obiektu, hydrofobizacja ustroju nośnego i podpór,
 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (WG 03-10) – wykonywanie schodów ewakuacyjnych, montaż ekranów akustycznych, próbne obciążenie obiektu,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – zbrojenie, szalowanie i betonowanie kap chodnikowych jezdni prawej, układanie asfaltu lanego i montaż balustrad na jezdni lewej,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) –iniekcja kabli podłużnych (podpora P10), demontaż szalunku FT (P11A18 i P11B18), montaż stali dla kabli podłużnych(podpora P11), deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu etap I (element podporowy POP9), prace przygotowawcze do iniekcji kabli podłużnych (podpory P9-13), (element podporowy POP10), zbrojenie i deskowanie etap I (element podporowy POP13),wykonywanie konstrukcji podporowych ze stali do wykonania pomostów ( podpory L10, L11), przygotowanie pod izolację i wykonanie izolacji kapy chodnikowej wąskiej, układanie krawężnika (podpory L9-13), wykonanie izolacji kap chodnikowych (podpory L11-12), hydrofobizja powierzchni (podpory L11-12, L12-13), prace kosmetyczne przy powierzchni płyty – wykończenie sączków i wpustów oraz wykonywanie kanalizacji deszczowej na nitce lewej, montaż i zgrzewanie rur PE, montaż rur do sprężania zewnętrznego, prace przygotowawcze do iniekcji kabli podłużnych oraz frezowanie i szlifowanie połączeń segmentów na nitce prawej,
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – betonowanie gzymsy na skrzydle w osi 27, montaż barier energochłonnych (oś 20-13P), przygotowanie powierzchni pod izolację ustroju, zbrojenie kap chodnikowych, ustawianie krawężnika z montażem deski gzymsowej (oś 27-13L), montaż wpustów i drenaż odwadniający izolację (j. prawa), montaż kolektora odwodnienia, wykonywanie nawierzchni żywicznej na kapach chodnikowych (j. lewa),
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – betonowanie i pielęgnacja betonu kapy chodnikowej na murze oporowym, hydrofobizacja ustroju nośnego, układanie nawierzchni żywicznej na schodach, montaż deski gzymsowej na murze oporowym,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – deskowanie biegu schodów w osi 12, betonowanie biegu schodów w osi 10 i 12, betonowanie podwaliny pod mur oporowy, betonowanie wypełnienia muru oporowego, pielęgnacja betonów, hydrofobizacja ustroju nośnego, śrutowanie powierzchni pod nawierzchnię żywiczną oraz układanie nawierzchni żywicznej na ustrojach, zbrojenie gzymsu muru oporowego, ustawianie muru oporowego,
 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – betonowanie i pielęgnacja betonu kapy chodnikowej na murze oporowym, hydrofobizacja przyczółków, brukowanie stożków,
 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – hydrofobizacja ustroju nośnego oraz przyczółków, układanie nawierzchni żywicznej na końcówkach kap chodnikowych, betonowanie i pielęgnacja betonu gzymsu na skrzydle, deskowanie fundamentów pod bariery,
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – kosmetyka betonu.

06 lipca – 12 lipca 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – montaż ekranów akustycznych oraz barier i balustrad, wykonywanie warstwy ścieralnej,
 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – hydrofobizacja ustroju nośnego i podpór, montaż ekranów akustycznych, obciążenie próbne obiektu,
 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (WG 03-10) – rozpoczęcie wykonywania schodów ewakuacyjnych,
 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – wykonanie warstwy ścieralnej,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) –przygotowanie powierzchni ustroju nośnego i kap chodnikowych pod układanie izolacji, montaż papy na jezdni ustroju nośnego, wykonywanie kap chodnikowych,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05  (na MG 04-01) – zbrojenie i szalowanie  ustroju nośnego,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – montaż konstrukcji ze stali do wykonania pomostów rzecznych ( podpora L10), demontaż szalunku FT (P10A18 i P10B18), iniekcja kabli poprzecznych, przygotowanie frontów do sprężania poprzecznego (podpora P10), deskowanie, betonowanie, montaż stali kabli poprzecznych, pielęgnacja betonu, sprężanie i demontaż szalunku FT (P11A18 i P11B18), demontaż szalunku FT (P12A18 i P12B18), ustawianie rusztowań, zbrojenie i deskowanie (element podporowy POP9), naprawa podłoża – usunięcie skutków wysokiego poziomu stanu Wisły, układanie płyt po rusztowania i montaż rusztowania (element podporowy POP13), układanie izolacji pod kapy chodnikowe (podpory L9-10, L10-11, L11-12, L12-13), zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu dewiatorów 1 i 2,
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – wykonanie zwieńczenia skrzydeł na przyczółku wraz z montażem deski gzymsowej, zbrojenie kap chodnikowych, ustawianie krawężnika (oś 27L i P), montaż barier energochłonnych (oś 20-13P), przygotowanie powierzchni pod izolację ustroju (oś 27-13L), montaż wpustów i drenaż odwadniający izolację (j. prawa), montaż kolektora odwodnienia, układanie izolacji z papy pod kapami chodnikowymi, wykonywanie nawierzchni żywicznej na kapach chodnikowych (j. lewa),montaż krawężnika kamiennego za obiektem,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – deskowanie, zbrojenie i betonowanie biegu schodów, hydrofobizacja ustroju nośnego, układanie nawierzchni żywicznej, montaż balustrad, demontaż deskowania biegu schodów, zbrojenie kapy na  murze oporowym, próbne obciążenie obiektu,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – montaż i betonowanie dylatacji, zbrojenie i deskowanie biegu schodów w osi 10, betonowanie słupów w osi 12, śrutowanie powierzchni pod nawierzchnię żywiczną, układanie nawierzchni żywicznej, hydrofobizacja ustroju nośnego, ustawianie muru oporowego,
 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – hydrofobizacja ustroju nośnego oraz przyczółków, układanie nawierzchni żywicznej na końcówkach kap chodnikowych, obciążenie próbne obiektu,
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – kosmetyka betonu, montaż krawężnika kamiennego pod obiektem, obciążenie próbne obiektu.

29 czerwca – 05 lipca 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – montaż słupków ekranów akustycznych, barier i balustrad, wykonanie ścieku przykrawężnikowego, zabrukowanie stożków murów oporowych SO-1 i SO2,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – montaż zabruków i krawężników zanikających, wykonanie nawierzchni z żywic na rampie wsch., wykonywanie programu naprawczego po uszkodzeniu,
 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – przygotowanie powierzchni betonowych pod hydrofobizację,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – gruntowanie kap chodnikowych, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego i kap chodnikowych pod układanie izolacji, rozpoczęcie układania papy na ustroju nośnym,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – demontaż szalunku FT (P10A18 i P10B18), zbrojenie, deskowanie, montaż stali kabli poprzecznych, betonowanie, pielęgnacja betonu, montaż głowic dla kabli podłużnych i poprzecznych, sprężanie i przejazd segmentu w pozycję A18/B18 (P11A17 i P11B17), ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (P11A18 i P11B18), wykonanie dylatacji (podpora L 9-12), zgrzewanie rur PE (podpora P12), naprawa podłoża – usunięcie skutków wysokiego poziomu stanu Wisły, zbrojenie i deskowanie (element podporowy POP9), roboty wykończeniowe, przygotowanie pod kapy i wykonanie izolacji pod kapy (podpora L9-13), izolacja pod kapy chodnikowe (podpory L9-10, L10-11), iniekcja kabli zewnętrznych (podpory L10-11, L11-12),
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – wykonanie zwieńczenia skrzydeł na przyczółku wraz z montażem deski gzymsowej (oś 27L i P), montaż barier energochłonnych (oś 27-13P), zbrojenie kap chodnikowych, ustawianie krawężnika z montażem deski gzymsowej, przygotowanie powierzchni pod izolację ustroju (oś 27-13L), wykonywanie nawierzchni żywicznej na kapach chodnikowych oraz montaż wpustów i drenaż odwadniający izolację (j. prawa), montaż kolektora odwodnienia, układanie izolacji z papy pod kapami chodnikowymi (j. lewa),
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – deskowanie, zbrojenie betonowanie i pielęgnacja betonu biegu schodów, hydrofobizacja ustroju nośnego, układanie żywicy na rampie wschodniej, zbrojenie muru oporowego,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – zbrojenie i deskowanie fundamentów w osi 10 i 12, betonowanie fundamentów w osi 10, kosmetyka betonu, zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu słupów w osi 10, rozbiórka deskowania ustroju nośnego w osi 10—12,
 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – montaż wpustów i drenaż ustroju, wykonanie nawierzchni ścieralnej na obiekcie, montaż wpustów i drenażu ustroju,
 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – hydrofobizacja ustroju nośnego oraz przyczółków, wykonanie nawierzchni ścieralnej na obiekcie,
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – wykonanie nawierzchni ścieralnej na obiekcie.

22 czerwca – 28 czerwca 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – betonowanie gzymsów murów oporowych, przygotowanie powierzchni rampy wsch. pod nawierzchnie z żywic, rozpoczęcie wykonywanie programu naprawczego po uszkodzeniu,
 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – montaż słupków ekranów akustycznych,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego i kap chodnikowych pod układanie izolacji,  
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05 (na MG 04-01) – szalowanie ustroju nośnego,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – betonowanie, montaż stali dla kabli poprzecznych, pielęgnacja betonu, sprężanie, montaż głowic, zgrzewanie rur PE i demontaż szalunku FT (P10A18 i P10B18), transport i prefabrykacja stali dla kabli poprzecznych (P11A17 i P11B17), sprężanie i demontaż szalunku (P12A18 i P12B18), wykonanie dylatacji (podpora L 9-12), regulacja łożysk w osiach 9 i 13, montaż łożyska (podpora P9), iniekcja kabli podłużnych (podpora L12), roboty wykończeniowe i przygotowanie pod roboty na kapach (podpora L 9-11), iniekcja kabli po stronie lewej  budowa rusztowania, przygotowanie do zbrojenia, deskowanie płyty dolnej oraz ściany czołowej (element podporowy POP9),
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – montaż barier energochłonnych (oś 27L-20L), montaż, betonowanie i pielęgnacja betonu dylatacji (oś 27P), przygotowanie powierzchni pod izolację ustroju, zbrojenie kap chodnikowych, ustawianie krawężnika z montażem deski gzymsowej (oś 27-13L), układanie izolacji z papy pod kapami chodnikowymi na jezdni lewej, montaż wpustów i drenaż odwadniający izolację, układanie asfaltu lanego, wykonywanie nawierzchni żywicznej na kapach chodnikowych (j. prawa),  prace porządkowe,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – zbrojenie podpór schodów w osi 8 i muru oporowego, betonowanie podpór schodów w osi 8, deskowanie biegu schodów,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – betonowanie i pielęgnacja betonu podwaliny muru oporowego w osi 21, wykonanie chudego betonu pod fundamenty schodów w osi 10 i 12, rozbiórka deskowania ustroju nośnego w osi 1—12,
 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – wiercenie i montaż kotew pod ekrany,
 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – kosmetyka betonu, hydrofobizacja ustroju nośnego, zbrojenie gzymsów skrzydeł i fundamentów barier, wiercenie i montaż kotew pod ekrany.

15 czerwca – 21 czerwca 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (WG 03-10) – hydrofobizacja ustroju nośnego i podpór,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05 (na MG 04-01) – szalowanie ustroju nośnego,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – montaż stali dla kabli poprzecznych, betonowanie, prefabrykacja splotów dla kabli poprzecznych, montaż stali dla kabli podłużnych, pielęgnacja betonu, sprężanie i przejazd segmentu w pozycję A18/B18 (P10A17 i P10B17), ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (P10A18 i P10B18), zbrojenie, deskowanie, zgrzewanie rur PE (P11A17 i P11B17), sprężanie i przejazd segmentu w pozycję A18/B18 (P12A17 i P12B17), ustawianie wózków, prefabrykacja splotów dla kabli poprzecznych, zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu (P12A18 i P12B18), hydrofobizacja powierzchni (podpora L9-10, L10-11, L11-12), iniekcja kabli podłużnych (podpora L12), przygotowanie kabli podłużnych zewnętrznych do iniekcji (podpora L11),
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – zbrojenie podpór schodów, betonowanie fundamentów i podpór schodów, betonowanie dylatacji oraz wypełnienie murów oporowych,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – ustawianie muru oporowego,

08 czerwca – 14 czerwca 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – montaż balustrad na murach oporowych, wykonywanie nawierzchni z żywic na kapach murów oporowych,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – montaż zbrojenia desek gzymsowych murów oporowych, betonowanie schodów wschodnich i dylatacji, demontaż szalunku rampy wschodniej,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie wąskiej kapy na jezdni lewej i szerokiej na jezdni prawej,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-04 (na MG 04-01) – montaż rusztowań pod ustój nośny,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – przygotowanie do betonowania, prefabrykacja stali dla kabli poprzecznych, montaż stali dla kabli podłużnych i poprzecznych, betonowanie, pielęgnacja betonu, sprężanie i przejazd segmentu w pozycję A17/B17 (P10A16 i P10B16), ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (P10A17 i P10B17), zbrojenie, deskowanie, montaż stali dla kabli podłużnych i poprzecznych, zgrzewanie rur PE, lepienie czapek nas końcach kabli, betonowanie, pielęgnacja betonu, sprężanie i przejazd segmentu w pozycję A17/B17 (P11A16 i P11B16), ustawianie wózków (P11A17 i P11B17), sprężanie i przejazd segmentu w pozycję A17/B17 (P12A16 i P12B16), ustawianie wózków, prefabrykacja stali dla kabli poprzecznych, zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu (P12A17 i P12B17), hydrofobizacja powierzchni (podpora L10-11, L11-12), iniekcja kabli podłużnych (podpora L11-12),
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie kap chodnikowych, ustawianie krawężnika z montażem deski gzymsowej (oś 27-13L), barier energochłonnych (oś 27L-20L), przebudowa wnęki dylatacyjnej w osi 27P i 13L, układanie asfaltu lanego na jezdni prawej i wykonanie nawierzchni żywicznej na kapach chodnikowych na jezdni prawej, układanie izolacji z papy na ustroju, prace porządkowe,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – zbrojenie i deskowanie podpór schodów,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – betonowanie ustroju nośnego w osi 10-12 i podwaliny pod mur oporowy, pielęgnacja betonu i zbrojenie ustroju nośnego w osi 10-12, demontaż deskowania ustroju rampy wschodniej,
 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – montaż desko gzymsowej i ustawianie krawężnika na murze oporowym,
 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – kosmetyka betonu, zbrojenie gzymsów skrzydeł,
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – montaż ścieku przykrawężnikowego,

01 czerwca – 07 czerwca 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – zbrojenie i montaż desek gzymsowych, betonowanie kapy chodnikowej na murze SO-3, montaż barier, wykonywanie nawierzchni z żywic na kapach murów oporowych SO-4 i SO-5,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – montaż dylatacji w osiach 10 i 18, zbrojenie i szalowanie schodów wschodnich,
 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – montaż barier,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – montaż kolektora odwodnienia i wykonywanie dylatacji w osi 9 jezdni prawej zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-04 (na MG 04-01) – szalowanie i betonowanie przyczółka, demontaż szalunku przyczółka,
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, ustawianie krawężnika z montażem deski gzymsowej i barier energochłonnych (oś 27L-20L), przebudowa wnęki dylatacyjnej w osi 27P i 13L, układanie asfaltu lanego i wykonanie nawierzchni żywicznej na kapach chodnikowych na jezdni prawej, hydrofobizacja ustroju nośnego jezdnia lewa, układanie izolacji z papy na ustroju,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – układanie chudego betonu pod fundamenty schodów w osi 8 i 11,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – montaż deskowania ustroju w osi 10—12, demontaż deskowania ustroju rampy wschodniej,  
 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – betonowanie ścianki między obiektami, ustawianie krawężnika na murze oporowym,
 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – deskowanie, betonowanie, kosmetyka i pielęgnacja betonu ścianki między obiektami, zbrojenie gzymsów skrzydeł,
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – montaż ścieku przykrawężnikowego i balustrad,

25 maja – 31 maja 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – montaż desek i krawężników na murach oporowych SO-3, SO-4, betonowanie kap chodnikowych na murze oporowym SO-4 i podwalin stożków na murach SO-1,SO-2, montaż barier,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – montaż barier, zbrojenie i betonowanie rampy wschodniej,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, montaż kolektora odwodnienia, montaż, zbrojenie, szalowanie i betonowanie dylatacji oś 9,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-04 (na MG 04-01) – szalowanie przyczółka,
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie i pielęgnacja betonu kap chodnikowych, ustawianie krawężnika z montażem deki gzymsowej (oś 27L-20L), wykonywanie nawierzchni żywicznej na kapach chodnikowych, nośnym i układanie asfaltu lanego, (jezdnia prawa), hydrofobizacja ustroju nośnego jezdnia lewa, układanie izolacji z papy na ustroju,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – pielęgnacja betonu ustroju nośnego rampy wschodniej, montaż deskowania i zbrojenie ustroju w osi 10—12,
 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – deskowanie i betonowanie ścianki między obiektami, wykonywanie nadlewek pod krawężnik na murze oporowym,
 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu gzymsów skrzydeł, montaż barier,
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – montaż ścieku przykrawężnikowego,

18 maja – 24 maja 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – zbrojenie kap chodnikowych oraz montaż desek i krawężników na murach oporowych SO-3, SO-4, wiercenie kotew i montaż barier, betonowanie kap chodnikowych na murze oporowym SO-4,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – montaż łożysk, montaż szalunków i zbrojenie rampy wschodniej, zbrojenie, szalowanie i betonowanie fundamentów podpór schodów wschodnich,
 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – montaż umocnień stożków,
 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – wiercenie kotew i montaż barier,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, montaż kolektora odwodnienia ,montaż zbrojenia i szalowanie dylatacji oś 9 (jezdnia lewa),
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-04 (na MG 04-01) – zbrojenie, szalowanie i betonowanie przyczółka,
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) –przebudowa wnęki dylatacyjnej, montaż, betonowanie i pielęgnacja dylatacji, betonowanie ścianki zaplecznej (oś 27L), zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie i pielęgnacja betonu kap chodnikowych, ustawianie krawężnika z montażem deski gzymsowej (oś 27L-20L), wykonywanie nawierzchni żywicznej na kapach chodnikowych jezdni prawej, hydrofobizacja ustroju nośnego jezdnia lewa, montaż kolektora odwodnienia jezdni prawej, układanie izolacji z papy na ustroju nośnym,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – deskowanie, zbrojenie, betonowanie i pielęgnacja betonu ustroju nośnego rampy wschodniej, montaż deskowania ustroju w osi 1—12,
 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – deskowanie ścianki między obiektami, montaż barier i balustrad,
 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – deskowanie i betonowanie gzymsów skrzydeł, montaż barier, układanie asfaltu lanego (jezdnia łącznica),
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – montaż ścieku przykrawężnikowego.

11 maja – 17 maja 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – zbrojenie kap chodnikowych oraz montaż desek i krawężników na murach oporowych SO-3, SO-4, wiercenie kotew pod bariery,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – montaż szalunków rampy wschodniej, układanie betonu podkładowego pod schody, zbrojenie, szalowanie i betonowanie fundamentów podpór schodów wschodnich,
 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – wiercenie kotew i montaż barier,
 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – wiercenie kotew i montaż barier,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – betonowanie dylatacji (jezdnia prawa), zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych (jezdnia lewa),
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-04  (na MG 04-01) – zbrojenie i szalowanie przyczółka,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – zbrojenie, deskowanie, montaż stali w kablach podłużnych, betonowanie, pielęgnacja betonu, sprężenie i przejazd segmentu w pozycję A13/B13 (P10A12 i P10B12), ustawianie wózków (P10A13 i P10B13), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu, sprężenie i przejazd segmentu w pozycję A14/B14 (P11A13, P11B13), sprężenie i przejazd segmentu w pozycję A13/B13 (P12A12 i P12B12), prefabrykacja kabli poprzecznych, ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu (P12A13 i P12B13), obcinanie splotów na końcówkach kabli podłużnych (podpora L9), przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację, prefabrykacja stali dla kabli poprzecznych ( podpora L10-11), wyciąganie splotów z otworów technologicznych, przygotowanie do iniekcji (podpora L10-12), montaż stali dla kabli poprzecznych i podłużnych (podpora L11), obcinanie splotów na końcówkach kabli podłużnych  zewnętrznych (podpora L11-13),
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – dostosowanie wnęk dylatacyjnych w osi 27L, ustawianie krawężnika z montażem deki gzymsowej (oś 27L-20L), hydrofobizacja ustroju nośnego jezdnia lewa, przygotowanie powierzchni pod izolację na ustroju pod jezdnią (oś 27P-20P), wykonywanie nawierzchni żywicznej na kapach chodnikowych jezdni lewej, montaż kolektora odwodnienia jezdni prawej, demontaż wózków WFT,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – ustawianie muru oporowego w osi 1,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego rampy wschodniej,
 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – deskowanie kap gzymsowych i ścianki między obiektami, montaż barier,
 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – deskowanie gzymsów skrzydeł, montaż barier,
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – betonowanie podwaliny stożka, montaż ścieku przykrawężnikowego.

04 maja – 10 maja 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – zbrojenie kap chodnikowych na murach oporowych SO-3, SO-4, montaż desek i krawężników, montaż wpustów,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – montaż szalunków rampy wschodniej,
 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – wykonanie asfaltu lanego,
 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – wiercenie kotew pod bariery,
 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – montaż wpustów,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – montaż koryt kablowych, szalowanie i zbrojenie dylatacji (jezdnia prawa), zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, hydrofobizacja ustroju nośnego (jezdnia lewa),
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-04  (na MG 04-01) – stabilizacja podłoża pod ustawianie wież szalunków ustroju nośnego, zbrojenie i szalowanie przyczółka,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05  (na MG 04-01) – stabilizacja podłoża pod ustawianie wież szalunków ustroju nośnego,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – sprężenie i przejazd segmentu w pozycję A12/B12 (P10A11 i P10B11), ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (P10A12 i P10B12), zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, montaż stali w kablach wewnętrznych podłużnych i poprzecznych, betonowanie, pielęgnacja betonu, sprężenie i przejazd segmentu w pozycję A13/B13 (P11A12, P11B12), przejazd segmentu w pozycję A12/B12 (P12A11 i P12B11), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu (P12A12 i P12B12), instalacja kabli poprzecznych (podpora L10), sprężanie kabli zewnętrznych podłużnych, wyjmowanie pras (podpora L11), przygotowanie do montażu stali pod kable wewnętrzne podłużne (podpora P11),
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – betonowanie i pielęgnacja betonu kap chodnikowych w osi 27L-25L oraz ścianki zaplecznej w osi 27L, dostosowanie wnęk dylatacyjnych w osi 27L, ustawianie krawężnika z montażem deki gzymsowej (oś 27L-20L), przygotowanie powierzchni pod izolację i układanie izolacji pod kapami (oś 20L-13L), hydrofobizacja ustroju nośnego jezdnia lewa, montaż kolektora odwodnienia jezdni prawej, obrukowanie stożków w osi 27L i P, wykonywanie schodów skarpowych, demontaż WFT,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – ustawianie muru oporowego w osi 1,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego rampy wschodniej, montaż łożysk w osi 12, 20 i 21,
 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – deskowanie ścianki między obiektami,
 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – deskowanie gzymsów skrzydeł,
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – montaż barier i brukowanie stożków.

27 kwietnia – 03 maja 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – zbrojenie kap chodnikowych na murach oporowych SO-3, SO-4, montaż desek i krawężników,  betonowanie kap chodnikowych na murze oporowym SO-4, montaż papy oś 3,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) –  szalowanie ustroju nośnego, betonowanie ciosów11, 16, 17, przygotowanie podłoża pod ustawianie wież pod szalunki,
 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – montaż papy na ustroju nośnym, uszczelnianie nawierzchni z żywic, betonowanie kap chodnikowych, wykonanie asfaltu lanego,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – hydrofobizacja ustroju nośnego, przygotowywanie wnęki dylatacyjnej, montaż i betonowanie dylatacji oś 1 jezdnia lewa,  zbrojenie kap chodnikowych, montaż krawężnika i desek gzymsowych, zbrojenie i szalowanie przyczółka,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – sprężenie i przejazd segmentu w pozycję A11/B11 (P10A10 i P10B10), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężenie (P10A11 i P10B11), betonowanie, pielęgnacja betonu, sprężenie i przejazd segmentu w pozycję A12/B12 (P11A11 i P11B11), ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (P11A12, P11B12), zbrojenie, deskowanie, montaż stali kabli poprzecznych i podłużnych, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężenie (P12A11 i P12B11), zgrzewanie rur i muf na rurach PE, montaż stali w 2 kablach zewnętrznych, montaż stali w kablach zewnętrznych podłużnych (podpora L10-12),
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – przygotowanie powierzchni pod izolację na ustroju pod jezdnią, zbrojenie kap chodnikowych, ustawianie krawężnika z montażem deski gzymsowej (oś 27-20L), betonowanie i pielęgnacja betonu kap chodnikowych (oś 27-25L), przygotowanie powierzchni pod izolację pod kapami (oś 20-13L), dostosowanie wnęki dylatacyjnej w osi 27L,  demontaż deskowania wspornika w osi 13L, hydrofobizacja ustroju nośnego jezdnia lewa, montaż kolektora odwodnienia jezdni prawej, demontaż WFT,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – ustawianie muru oporowego w osi 1, demontaż deskowania ustroju nośnego rampy wsch.,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – deskowanie ustroju nośnego rampy wschodniej, betonowanie oczepów podpór w osi 12 i ciosów,
 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) –  brukowanie stożków,
 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – deskowanie gzymsów skrzydeł,
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – montaż barier i brukowanie stożków

20 kwietnia – 26 kwietnia 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – układanie betonu podkładowego pod kapę muru SO4, zbrojenie kap chodnikowych na murach oporowych SO3 i SO-4, betonowanie kap chodnikowych muru oporowego SO-3, zbrojenie i betonowanie dylatacji,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) –  zbrojenie, szalowanie i betonowanie podwalin murów oporowych M3 i M4, przygotowanie podłoża pod ustawianie wież pod szalunki, zasypka fundamentów w osiach 11-18,
 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – wykonywanie umocnień stożków,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – hydrofobizacja ustroju nośnego, montaż krawężnika i desek gzymsowych, podłączenie wpustów do kolektora na jezdni lewej,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-04  (na MG 04-01) – zbrojenie i szalowanie przyczółka,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, prefabrykacja stali, montaż kabli poprzecznych, betonowanie, pielęgnacja betonu, sprężenie, montaż głowic i przejazd segmentu w pozycję A11/B11 (P10A10 i P10B10), prefabrykacja stali, ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (P11A11 i P11B11), zbrojenie, deskowanie, betonowanie, prefabrykacja stali, montaż kabli poprzecznych i podłużnych,  pielęgnacja betonu, montaż głowic, sprężanie i przejazd segmentu w pozycję A11/B11 (P12A10 i P12B10), ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (P12A11 i P12B11), sprężanie nitki lewej (podpora L9-13), sprężanie 14 kabli zewnętrznych (podpory L10, 11, 12), zgrzewanie rur PE (podpora L10-12),
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – układanie izolacji pod kapami, ustawianie krawężnika z montażem deski gzymsowej (oś 27-20L), przygotowanie powierzchni pod izolację w osi 20-13L,  betonowanie i pielęgnacja betonu płyty przejściowej w osi 27L, zbrojenie, szalowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie wspornika dylatacyjnego w osi 13L, zbrojenie, szalowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie WFT 35L , 36L i 42L, hydrofobizacja ustroju nośnego jezdnia lewa, montaż kolektora odwodnienia jezdni prawej, demontaż WFT,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – montaż dylatacji, układanie asfaltu lanego na jezdni Terespol, betonowanie podwaliny i  ustawianie muru oporowego w osi 1, demontaż deskowania ustroju nośnego rampy wsch.,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – deskowanie ustroju nośnego rampy wschodniej, układanie płyt pod rusztowanie rampy wschodniej, zbrojenie oczepów podpór,
 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – betonowanie końcówek kap chodnikowych, deskowanie gzymsów skrzydeł, układanie asfaltu lanego na jezdni łącznica południe i Terespol  oinowanie kap chodnikowych, układanie papy na ustroju nośnym,
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – montaż barier.

13 kwietnia – 19 kwietnia 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – układanie betonu podkładowego pod kapę muru SO3, zbrojenie kap chodnikowych SO3 i SO-4, betonowanie kap chodnikowych muru oporowego SO-4, zbrojenie, szalowanie i montaż dylatacji,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) –  układanie betonu podkładowego podwalin murów oporowych w osi 18, zbrojenie podwalin murów oporowych w osi 18, betonowanie słupa w osi 15,
 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – wykonywanie umocnień stożków,
 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – uszczelnianie warstwy żywicznej kap chodnikowych,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – hydrofobizacja ustroju nośnego, montaż krawężnika i desek gzymsowych, wykonywanie umocnień stożka, podłączenie wpustów do kolektora,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05  (na MG 04-01) – betonowanie przyczółka,
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – układanie izolacji pod kapami, ustawianie krawężnika z montażem deski gzymsowej (oś 27-22L), wykonywanie betonu podkładowego pod płytę przejściową, zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej (oś 27 L), układanie chudego betonu pod płytę przejściową, zbrojenie, betonowanie i pielęgnacja betonu płyty przejściowej (oś 27 P), zbrojenie i szalowanie wspornika przy dylatacji (oś 13L), zbrojenie, szalowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie WFT 33 i 41, betonowanie pielęgnacja betonu i sprężanie WFT 34L, hydrofobizacja ustroju nośnego jezdnia lewa,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – montaż dylatacji,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – betonowanie i pielęgnacja betonu filara w osi 11, układanie płyt pod rusztowanie rampy wschodniej, zbrojenie oczepów podpór,
 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – spoinowanie kap chodnikowych,
 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – spoinowanie kap chodnikowych, układanie papy na ustroju nośnym,  układanie nawierzchni żywicznej,
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – spoinowanie kap chodnikowych,.

Na wszystkich obiektach węzła Wał Miedzeszyński prowadzone były także prace porządkowe.

06 kwietnia – 12 kwietnia 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – wykonywanie nawierzchni z żywic na kapach na murach oporowych,  zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych w osi 3, układanie chudego betonu pod kapę chodnikową i wykonywanie kap chodnikowych na murze oporowym SO-4 ,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) –  zbrojenie, szalowanie i betonowanie podpór rampy wschodniej,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – hydrofobizacja ustroju nośnego, przygotowanie wnęk dylatacyjnych w osi 1, montaż krawężnika i desek gzymsowych, wykonywanie umocnień stożka,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05  (na MG 04-01) – szalowanie przyczółka (etap II),
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – sprężenie i przejazd segmentu w pozycję A09/B09 (P10A08 i P10B08), ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (P10A09 i P10B09), zbrojenie, deskowanie, montaż kabli poprzecznych i podłużnych, betonowanie, pielęgnacja betonu, montaż głowic, sprężenie (P11A09 i P11B09), zbrojenie, deskowanie i prefabrykacja kabli poprzecznych (P12A09 i P12B09), montaż kolektora odwodnienia,  zabezpieczenie zakotwień kabli wewnętrznych do iniekcji (podpora L9-10), montaż kabli w kablach wewnętrznych, prace przygotowawcze do sprężenia (podpora L10-11), zabezpieczenie zakotwień kabli wewnętrznych do iniekcji (podpora L11-12),
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – układanie izolacji pod kapami, zbrojenie kap chodnikowych z montażem deski gzymsowej, ustawianie krawężnika (oś 27-22L), wykonywanie zasypki pod płytę przejściową w osi 27 L i P, zbrojenie i szalowanie wspornika przy dylatacji w osi 13L, zbrojenie i szalowanie WFT 32L, 33L, 40L i 41L, betonowanie WFT 31L, 32L, 39L i 40L, pielęgnacja i sprężenie WFT 31L, 32 i 40L, sprężenie WFT 30Li 39L hydrofobizacja ustroju nośnego jezdnia lewa,  montaż kolektora odwodnienia jezdnia prawa,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – pielęgnacja betonu rampy wschodniej,
 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – kosmetyka betonu, układanie nawierzchni żywicznej,
 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – układanie nawierzchni żywicznej,
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – układanie nawierzchni żywicznej.

30 marca – 05 kwietnia 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – wykonywanie murów oporowych SO-3 i SO-4, nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych murów oporowych, układanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, zbrojenie płyt przejściowych oś 3,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) –  zbrojenie, szalowanie i betonowanie podpór rampy wschodniej,
 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych i krawężników, betonowanie kap gzymsowych,
 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – wykonanie umocnień stożków, schodów skarpowych i zabruków, wykonywanie dylatacji oraz uzupełnień szczelin kap chodnikowych, wykonanie nawierzchni żywicznej na kapach chodnikowych za obiektem,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – hydrofobizacja ustroju nośnego, montaż krawężnika, wykonywanie umocnień stożka,  
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05  (na MG 04-01) – zbrojenie, szalowanie i betonowanie przyczółka,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – przejazd segmentu w pozycję A08/B08 (P10A07 i P10B07), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, montaż stali kabli poprzecznych, betonowanie, pielęgnacja betonu i montaż głowic (P10A08 i P10B08), betonowanie, montaż stali kabli poprzecznych i podłużnych, pielęgnacja betonu, montaż głowic, prefabrykacja kabli poprzecznych, sprężanie i przejazd segmentu w pozycję A09/B09 (P11A08 i P11B08), ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (P11A09 i P11B09), zbrojenie, deskowanie, montaż stali kabli poprzecznych, betonowanie, montaż stali kabli podłużnych,  pielęgnacja betonu, montaż głowic, sprężanie i przejazd segmentu w pozycję A09/B09 (P12A08 i P12B08), ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (P12A09 i P12B09), zgrzewanie rur, zabezpieczenie zakotwień kabli wewnętrznych do iniekcji, montaż stali w kablu (podpora L10-11), podpieranie kabli, demontaż podparć, montaż stali w kablu (podpora L11-12), montaż kolektora odwodnienia (podpory L10, L11 i L12),
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie, szalowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu podwaliny północnej w osi 27L, układanie izolacji pod kapami w osi 27-22L, zbrojenie kap chodnikowych z montażem deski gzymsowej w osi 27-22L, zbrojenie i szalowanie wspornika przy dylatacji w osi 13L, hydrofobizacja ustroju nośnego – jezdnia lewa, zbrojenie i szalowanie WFT 30L i 38L, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie WFT 29L,37L i 38L, betonowanie i pielęgnacja betonu WFT 30L, sprężanie WFT 37 i 28L,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – deskowanie, zbrojenie, betonowanie i pielęgnacja betonu rampy wschodniej,
 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – kosmetyka betonu,
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – przygotowanie powierzchni pod nawierzchnię żywiczną, układanie nawierzchni żywicznej

23 marca – 29 marca 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – montaż paneli murów oporowych SO-3 i SO-4, wykonywanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych murów oporowych,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) –  betonowanie dylatacji przy osi 1, zbrojenie filarów rampy wschodniej, betonowanie fundamentów w osiach 15-18,
 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych i krawężników,
 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – wykonanie umocnień stożków i schodów skarpowych,  wykonanie nawierzchni żywicznej na kapach chodnikowych na obiekcie,
 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (WG 03-10) – wykonanie umocnień stożków i schodów skarpowych, 
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – montaż kolektora odwodnieniowego, wykonanie hydrofobizacji ustroju nośnego,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05  (na MG 04-01) – zbrojenie i szalowanie przyczółka,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – zbrojenie, deskowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie (P10A07 i P10B07), pielęgnacja betonu, montaż głowic, sprężanie i przejazd segmentów w pozycję A08/B08 ( (P11A07 i P11B07), ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (P11A08 i P11B0), betonowanie, pielęgnacja betonu, prefabrykacja stali, montaż głowic, sprężanie podłużne i poprzeczne, przejazd segmentów w pozycję A08/B08 (P12A07 i P12B07), ustawianie wózków i rozpoczęcie zbrojenia (P12A08 i P12B08), dokończenie montażu stali w ostatnim kablu, przełożenie sprzętu na kolejne przęsło, zgrzewanie muf (podpora L9-10), sprężanie kabli wewnętrznych, zgrzewanie rur, zabezpieczenie zakotwień kabli wewnętrznych do iniekcji, doprężenie kabli wewnętrznych (podpora L10-11), zgrzewanie rur, doprężenie kabli wewnętrznych, zabezpieczenie zakotwień kabli wewnętrznych do iniekcji, podpieranie i zabezpieczanie rur (podpora L11-12), sprężanie zewnętrzne nitki lewej (podpory L10, L11 i L12),
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie, szalowanie i betonowanie WFT 27L, 28L i 37L, pielęgnacja betonu WFT 27L, i 28L, sprężanie WFT 26L, 27L i 43L, zbrojenie, szalowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie oraz pielęgnacja betonu podwaliny południowej w osi 27L, hydrofobizacja ustroju nośnego – jezdnia lewa, przygotowanie powierzchni pod izolację pod kapami w osi 27-22L,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – deskowanie rampy wschodniej, montaż wpustów ustroju rampy wschodniej,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – demontaż deskowania ustroju nośnego rampy zachodniej i deskowanie rampy wschodniej,
 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – układanie papy na jezdni prawej (kier. Terespol),
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – kosmetyka betonu.

16 marca – 22 marca 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – montaż paneli murów oporowych SO-3 i SO-4, wykonywanie i betonowanie kap chodnikowych na murze oporowym SO-5, przygotowanie kap chodnikowych na murze oporowym pod układanie nawierzchni żywicznej,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – zbrojenie, szalowanie i betonowanie fundamentów rampy wschodniej,
 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – wykonanie kap za obiektem, betonowanie kap gzymsowych, wykonanie nawierzchni żywicznej na kapach chodnikowych na obiekcie,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – montaż kolektora głównego odwodnienia w skrzynce, przygotowanie powierzchni betonu skrzynki pod hydrofobizację i wykonanie hydrofobizacji, montaż papy pod kapy chodnikowe,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05  (na MG 04-01) – zbrojenie i szalowanie przyczółka,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – sprężanie, przejazd segmentów w pozycję A06/B06 (P10A05 i P10B05), zbrojenie, deskowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu, sprężanie i przejazd segmentów w pozycję A07/B07 (P10A06 i P10B06), ustawianie wózków, rozpoczęcie zbrojenia (P10A07 i P10B07), sprężanie i przejazd segmentów w pozycję A07/B07 ( (P11A06 i P11B06), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, montaż stali w 2 kablach podłużnych, betonowanie i pielęgnacja betonu  (P11A07 i P11B07), betonowanie, pielęgnacja betonu, sprężanie i przejazd segmentów w pozycję A07/B07 (P12A06 i P12B06), ustawianie wózków, zbrojenie deskowanie (P12A07 i P12B07), zakończenie rozkuwania podpór tymczasowych i roboty przygotowawcze do sprężania nitki lewej – podpora 11L, sprężanie kabli wewnętrznych (podpora L11-12), zgrzewanie muf kabli zewnętrznych oraz montaż głowic w kablu zewnętrznym (podpora L9-10),
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie, szalowanie betonowanie i pielęgnacja betonu WFT 26L, 43L i 45L, betonowanie wraz w pielęgnacją betonu WFT 25L,  sprężanie WFT 24L, 25L i 44L, demontaż MSS, hydrofobizacja ustroju nośnego – jezdnia lewa,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego rampy wschodniej,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – demontaż deskowania ustroju nośnego rampy zachodniej, zbrojenie filara w osi 11,
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – kosmetyka betonu.

09 marca – 15 marca 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – montaż paneli murów oporowych SO-3 i SO-4, wykonywanie kap chodnikowych na murze oporowym SO-5, montaż deski gzymsowej,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – zbrojenie fundamentów rampy wschodniej,
 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – wykonywanie kap gzymsowych, zbrojenie i betonowanie podwaliny stożka,
 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – wykonywanie umocnień stożków,
 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – wykonanie kap za obiektem – montaż krawężników zanikających,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – montaż kolektora głównego odwodnienia w skrzynce, przygotowanie powierzchni betonu skrzynki pod hydrofobizację, montaż papy pod kapy chodnikowe,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05  (na MG 04-01) – zbrojenie i szalowanie przyczółka,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – sprężanie, przejazd segmentów w pozycję A06/B06 (P10A05 i P10B05), ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (P10A06 i P10B06), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu (P11A06 i P11B06), betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie segmentów, przejazd segmentów w pozycję A06/B06 (P12A05 i P12B05), ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (P12A06 i P12B06), zakończenie rozkuwania podpór tymczasowych i roboty przygotowawcze do sprężania nitki lewej – podpora 11L,
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie, szalowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu poprzecznicy w osi 16L, zbrojenie, szalowanie betonowanie i pielęgnacja betonu WFT 23L, 24L i 44L, sprężanie WFT 23L i 44L, demontaż MSS,
 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – śrutowanie ustroju nośnego pod papę, zbrojenie i deskowanie kap na murze oporowym,
 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – zbrojenie i deskowanie końcówek kap chodnikowych w osi 1, montaż krawężnika na końcówkach kap chodnikowych, śrutowanie ustroju nośnego pod papę,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego rampy wschodniej,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) –zasypka fundamentu w osi 11, demontaż deskowania ustroju nośnego rampy wschodniej, zbrojenie filara w osi 11,
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – wykonanie izolacji cienkiej kap chodnikowych, kosmetyka betonu.

02 marca – 08 marca 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – wykonywanie kap chodnikowych na murze oporowym SO-5, betonowanie fundamentu murów oporowych SO-3 i SO-4, demontaż szalunku kap chodnikowych na murze oporowym SO-3,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – wylewanie betonu podkładowego pod fundamenty w osiach 11-18,
 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – wykonywanie kap gzymsowych,
 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – przygotowanie powierzchni słupów pod zabezpieczenie przed ochlapywaniem, wykonywanie hydrofobizacji,
 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – wykonanie kap za obiektem i umocnień stożków, śrutowanie powierzchni betonowych kap chodnikowych – przygotowanie pod żywicę,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – prace porządkowe, izolacja cienka płyt przejściowych, przygotowanie powierzchni płyty pod układanie papy oraz układanie papy termozgrzewalnej pod kapami na jezdni prawej,
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05  (na MG 04-01) – zbrojenie i szalowanie przyczółka,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – pielęgnacja betonu, przejazd segmentów w pozycję A05/B05 (P10A04 i P10B04), zbrojenie płyty dolnej i ścian (P10A05 i P10B05), zbrojenie, deskowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie segmentów (P10A05 i P10B05), sprężanie poprzeczne segmentów P11AB05, nacinanie podpór tymczasowych, przejazd wózków na segment 6 i rozpoczęcie zbrojenia P11AB06, zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu (P11A05 i P11B05), sprężanie (P12A04 i P12B04), ustawienie szalunku i rozpoczęcie zbrojenia płyty dolnej (P12A05 i P12B05), zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania i betonowanie segmentówP12AB05, demontaż rozpór – podpora 11L, betonowanie dewiatora 9-10 nitki lewej, montaż sprężenia zewnętrznego nitki lewej,
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie i szalowanie poprzecznicy w osiach 17L i 16L, betonowanie poprzecznicy w osi 17L, zbrojenie i szalowanie WFT 22L, 43L i 44L, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie WFT 21L, 22L i 43L, demontaż MSS,
 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – montaż zbrojenia, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu kap na murze oporowym,
 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – zbrojenie i deskowanie końcówek kap chodnikowych w osi 1, betonowanie drenażu za płytą przejściową, izolacja z papy na ściankach zaplecznych,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego rampy wschodniej,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – wylewanie chudego betonu pod fundament w osi 11, zbrojenie, szalowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu fundamentu w osi 11,
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – wykonanie izolacji cienkiej kap chodnikowych.

24 lutego – 01 marca 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – wykonywanie kap chodnikowych na murach oporowych SO-3 i SO-5, szalowanie i betonowanie podwaliny stożka SO-5, betonowanie kap chodnikowych na murze oporowym SO-3,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – szalowanie ścianki zaplecznej i dylatacji w osi  1,
 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – wykonywanie kap gzymsowych, schodów skarpowych i umocnień stożków,
 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – wykonanie schodów i ścieków skarpowych oraz umocnień stożków,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – demontaż wózka do betonowania wsporników, (jezdnia lewa), zbrojenie, betonowanie, sprężanie i demontaż szalunku segmentu przy podporze 1L, betonowanie murka odwodnieniowego płyty najazdowej prawej, szlifowanie powierzchni płyty jezdni prawej,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – nacinanie podpór tymczasowych (podpora P10L), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie i  pielęgnacja betonu (P10A04 i P10B04), sprężanie i przejazd segmentu w pozycję A05 (P11A04), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie (P11A05 i P11B05), sprężanie i przejazd segmentu w pozycję B05 (P11B04), zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie i  pielęgnacja betonu (P12A04 i P12B04), demontaż deskowania poprzecznicy (P13L),
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie i szalowanie poprzecznicy w osiach 17L i 16L, betonowanie i pielęgnacja betonu poprzecznicy w osi 15L i 18L, zbrojenie i szalowanie WFT 20L, 21 i 43L, betonowanie i pielęgnacja betonu WFT 20L, sprężanie WFT 19L i WFT 20L,  montaż drugiego wózka WFT, demontaż MSS, 
 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – montaż zbrojenia kap na murze oporowym,
 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – montaż krawężnika na końcówkach kap chodnikowych,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – betonowanie i pielęgnacja betonu ciosów podłożyskowych, montaż łożysk, deskowanie ustroju nośnego rampy wschodniej,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – deskowanie oczepów podpór,
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – betonowanie i pielęgnacja betonu na murach oporowych, montaż desek gzymsowych  i ustawianie krawężników na murach oporowych, wykonanie izolacji kap chodnikowych.

17 lutego – 23 lutego 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – wykonywanie kap chodnikowych na murach oporowych SO-1 i SO-3 etap II, betonowanie kap chodnikowych na murze oporowym SO-1,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – wykonywanie muru oporowego przy podporze 1, przygotowanie wykopów fundamentów w osiach 11 – 18,
 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – wykonanie schodów skarpowych i umocnień stożków,
 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – wykonywanie podwaliny stożka w osi 1,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – demontaż wózka do betonowania wsporników, (jezdnia lewa), szalowanie segmentu przy podporze 1L,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – sprężanie i demontaż deskowania poprzecznicy (P9L), nadlewnie łożysk (podpora P10L), zbrojenie, deskowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie, przejazd wózka w pozycję A04 (P10A03), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu (P10A04), zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie, pielęgnacja betonu, sprężanie i przejazd segmentu w pozycję AB4 (P10B03), zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu zwornika 10-11, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu zwornika dewiatora typ 3 i 4, wykonanie nadlewki nad łożyskami (podpora P11L),sprężanie i przejazd segmentu w pozycję A04 (P12A03), sprężanie i przejazd segmentu w pozycję B04 (P12B03), ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (P12A04 i P12B04), demontaż deskowania poprzecznicy (P13L),
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie i szalowanie poprzecznicy w osiach 18L i 14L, betonowanie i pielęgnacja betonu poprzecznicy w osi 14L, sprężanie WFT 18L, zbrojenie i szalowanie WFT 19L, betonowanie WFT 18L i WFT 19L,  montaż drugiego wózka WFT, demontaż MSS, 
 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – montaż zbrojenia kap na murze oporowym,
 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – układanie papy na ściance zaplecznej w osi 1,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – montaż rusztowania i kolektora odwodnienia, deskowanie ustroju nośnego rampy zachodniej, zbrojenie i deskowanie oczepów w osi 17 i 19,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – pielęgnacja betonu ustroju nośnego rampy zachodniej, montaż desek gzymsowych,
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – montaż odwodnienia, desek gzymsowych na murze oporowym oraz desek gzymsowych i krawężników na kapie chodnikowej muru SO 2.

10 lutego – 16 lutego 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – wykonywanie kap chodnikowych na murach oporowych SO-1, SO-3 i SO-4 etap II,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – wykonywanie muru oporowego przy podporze 1,
 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – montaż balustrad schodów skarpowych,
 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – betonowanie podwaliny stożka w osi 3 etap i  II,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – demontaż wózka (jezdnia lewa),
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05  (na MG 04-01) – betonowanie słupa podpory ścianowej,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu poprzecznicy etap II (P9L), przejazd segmentu w pozycję A03 (P10A02), przejazd segmentu w pozycję B03 (P10B02), ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (P10A03 i P10B03), przygotowanie do betonowania betonowanie, pielęgnacja betonu, sprężanie i przejazd segmentu w pozycję A04 (P11A02), betonowanie, pielęgnacja betonu, sprężanie i przejazd segmentu w pozycję B04 (P11B03), zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu (P12A03 i P12B03), montaż platform roboczych pod prasę do kabli zewnętrznych (podpora P11L), przygotowanie do nacinania i nacinanie podpór tymczasowych (podpora P12L), demontaż deskowania poprzecznicy etap III (P13L),
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) –zbrojenie i szalowanie poprzecznicy w osiach 18L i 14L, pielęgnacja betonu i sprężanie segment WFT 16L, zbrojenie, szalowanie, betonowanie i sprężanie WFT 17L, zbrojenie i szalowanie WFT 18L, montaż drugiego wózka WFT, demontaż MSS, 
 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – montaż zbrojenia kap na murze oporowym,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – montaż rusztowania,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – zbrojenie, szalowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu ustroju nośnego rampy zachodniej,
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – montaż odwodnienia i desek gzymsowych na murze oporowym.

03 lutego – 09 lutego 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – wykonywanie kap chodnikowych na murach oporowych SO-1, SO-3 i SO-4,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – wykonywanie muru oporowego przy podporze 1,
 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – betonowanie kap chodnikowych murów oporowych SO-3, SO-4, demontaż szalunków podwalin stożków, montaż odwodnienia,
 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – szalowanie i zbrojenie podwalin stożków,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – zbrojenie, betonowanie i sprężanie segmentu 23L, przesunięcie i rozpoczęcie demontażu wózka, demontaż wózka, iniekcja kabli (jezdnia prawa),
 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05  (na MG 04-01) – szalowanie słupa w osi 3,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – deskowanie poprzecznicy etap II (P9L), zbrojenie, deskowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu, demontaż deskowania i sprężanie (P10A02 i P10B02), sprężanie i przejazd segmentu w pozycję A03 (P11A02), sprężanie i przejazd segmentu w pozycję B03 (P11B02), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie i przygotowanie do betonowania (P11A03 i P11B03), betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie zwornika 11-12 (podpora P11P), betonowanie i pielęgnacja betonu dewiatorów (podpora P12), sprężanie (P12A02 i P12B02), betonowanie i pielęgnacja betonu poprzecznicy – skrzydełek (P13L),
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu poprzecznicy 19L, zbrojenie i szalowanie poprzecznicy w osiach 18L i 14L, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie segment WFT 15L, zbrojenie, szalowanie i betonowanie WFT 16L, montaż drugiego wózka WFT, demontaż MSS,  
 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – układanie chudego betonu pod kapy chodnikowe na murze oporowym i montaż zbrojenia kap,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – montaż rusztowania,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego rampy zachodniej, montaż deski gzymsowej,
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – montaż odwodnienia i desek gzymsowych na murze oporowym.

27 stycznia – 02 lutego 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – wykonywanie kap chodnikowych na murze oporowym SO-1 etap II,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – wykonywanie muru oporowego przy podporze 1, montaż odwodnienia,
 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – betonowanie podwaliny stożka etap I i II,
 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – montaż odwodnienia,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – betonowanie i sprężanie segmentu 21L, przejazd wózka montaż zastrzałów, zbrojenie, betonowanie i sprężanie segmentu 22L, przejazd wózka montaż zastrzałów, demontaż szalunku płyty przejściowej prawej,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – sprężanie i przejazd segmentu w pozycję A02 (P10A01), ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (P10A02), sprężanie i przejazd segmentu w pozycję B02 (P10B01), ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (P10B02), betonowanie i pielęgnacja betonu (P11A02 i P11B02), nadlanie łożysk (podpora P12P), zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu (P12A02 i P12B02), przygotowanie szalunku i zbrojenie wsporników – skrzydeł (POP13),
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – deskowanie poprzecznicy 19L, demontaż szalunku ścianki zaplecznej w  osi 27L, betonowanie i pielęgnacja betonu kap chodnikowych z montażem deski gzymsowej w osi 14-13P etap I i II, pielęgnacja betonu i sprężanie MSS przęsło 14-13L, rozbiórka MSS, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie segment WFT 14L, zbrojenie i szalowanie WFT 15L,
 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – przygotowanie powierzchni na kapach pod żywicę, montaż odwodnienia,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – układanie płyt pod rusztowanie,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego rampy zachodniej, montaż deski gzymsowej, montaż łożysk w osi 1, 2, 10,
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – montaż odwodnienia i desek gzymsowych na murze oporowym.

20 stycznia – 26 stycznia 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – wykonywanie kap chodnikowych na murze oporowym SO-1 etap II,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – wykonywanie muru oporowego przy podporze 1,
 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – wykonywanie izolacji cienkiej płyt przejściowych,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – betonowanie i sprężanie segmentu 24L, przejazd wózka, ustawianie szalunku i zbrojenie segmentu 21L, montaż kabli sprężających (jezdnia lewa), betonowanie płyty przejściowej prawej,
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu poprzecznicy 20L, deskowanie poprzecznicy 19L, zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu ścianki zaplecznej w  osi 27L, zbrojenie kap chodnikowych z montażem deski gzymsowej w osi 14-13P, zbrojenie, szalowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu MSS przęsło 14-13L, betonowanie i pielęgnacja betonu segment WFT 13L, zbrojenie i szalowanie WFT 14L,
 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – betonowanie gzymsów na skrzydłach w osi 2, przygotowanie powierzchni na kapach pod żywicę, montaż odwodnienia,   
 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – zbrojenie i montaż krawężnika końcówek kap w osi 1, montaż odwodnienia,  
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – kosmetyka betonu, układanie płyt pod rusztowanie,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego rampy zachodniej, montaż deski gzymsowej,
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – montaż desek gzymsowych na murze oporowym.

13 stycznia – 19 stycznia 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – wykonywanie kap chodnikowych na murach oporowych SO-1 i SO-5 etap II,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – wykonywanie muru oporowego przy podporze 1,
 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – betonowanie płyty przejściowej,
 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – wykonywanie ścieków skarpowych,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – betonowanie i sprężanie segmentu 19L, demontaż szalunku, przejazd wózka, zbrojenie, betonowanie i sprężanie segmentu 20L, przejazd wózka, montaż kabli sprężających podłużnych i sprężanie (jezdnia prawa), szalowanie płyty przejściowej prawej,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – zbrojenie i deskowanie poprzecznicy (P9L), montaż WFT (P10P), ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (P10A1 i P10B01), przejazd segmentu w pozycję A02 (P11A01) przejazd segmentu w pozycję B02 (P11B01), ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (P11A02 i P11B02), deskowanie zwornika 11-12 (podpora P11L), zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu (P12A01 i P12B01),
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – deskowanie poprzecznicy 20L, zbrojenie ścianki zaplecznej w  osi 27L, zbrojenie kap chodnikowych z montażem deski gzymsowej w osi 14-13P, zbrojenie i szalowanie MSS przęsło 14-13L, betonowanie i sprężanie segment WFT 12L, zbrojenie i szalowanie WFT 13L,
 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – deskowanie gzymsów na skrzydłach, deskowanie gzymsów na skrzydłach w osi 1 i 2,
 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – zbrojenie i montaż krawężnika końcówek kap w osi 1,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – kosmetyka betonu, układanie płyt pod rusztowanie,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego rampy zachodniej, montaż deski gzymsowej,
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – montaż desek gzymsowych na murze oporowym.

06 stycznia – 12 stycznia 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – demontaż szalunku kap chodnikowych na murach oporowych SO-3, SO-4 i SO-5, szalowanie kap chodnikowych na murach oporowych SO-2 i S0-5 etap II,
 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – zbrojenie  płyt przejściowych,
 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – układanie chudego betonu pod podwaliny stożków,
 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – układanie chudego betonu pod podwaliny stożków,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – demontaż wózka do betonowania wsporników i szalunku segmentu przy podporze 1P, montaż kabli sprężających (jezdnia prawa), zbrojenie segmentu 19L,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – deskowanie poprzecznicy (P9L), montaż WFT (P10P), betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie segmentu (P11A01 i P11B01), deskowanie zwornika 11-12 (podpora P11L), zbrojenie i deskowanie (P12A01 i P12B01), montaż FT, ustawianie wózków (podpora P12P),
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – deskowanie poprzecznicy 20L, zbrojenie ścianki zaplecznej w  osi 27L, zbrojenie kap chodnikowych z montażem deski gzymsowej w osi 14-13P, zbrojenie i szalowanie MSS przęsło 14-13L, przygotowanie szalunków MSS do  budowy ostatniego przęsła, zbrojenie, szalowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie segment WFT 11L, zbrojenie i szalowanie WFT 12L,
 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – zbrojenie, betonowanie i pielęgnacja betonu gzymsów na skrzydłach,
 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – zbrojenie końcówek kap wraz z montażem krawężnika w osi 1,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – kosmetyka betonu, montaż deski gzymsowej,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego rampy zachodniej,
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – montaż desek gzymsowych na murze oporowym.
Ostatnia aktualizacja: 2022-08-08
-A +A