Roboty drogowe Zad.B_2020

28 grudnia 2020 – 02 stycznia 2021

W tym okresie Wykonawca nie prowadził robót.

21 grudnia – 22 grudnia 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • prace przygotowawcze do wdrożenia i wdrożenie w dniu 22 grudnia stałej organizacji ruchu.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • prace przygotowawcze do wdrożenia i wdrożenie w dniu 22 grudnia stałej organizacji ruchu.

14 grudnia – 20 grudnia 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: montaż balustrad, prace brukarskie i porządkowe,
 • budowa rurociągu tłocznego: przeprowadzenie prób szczelności na rurociągu tłocznym, budowa wylotu rurociągu grawitacyjnego, prace porządkowe,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż przewodów i czujników stanu nawierzchni, prace porządkowe, oświetlenie drogowe – prace kontrolne i porządkowe, system odladzania mostu – montaż czujników stanu nawierzchni, próby ciśnieniowe, montaż przewodów i podłączenie stacji pomp,
 • inne prace: nasadzenia drzew i krzewów w trasie S2.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: prace porządkowe.

07 grudnia – 13 grudnia 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: montaż balustrad, profilowanie pasa rozdziału,  naprawa rozmytych skarp,prace brukarskie i porządkowe,
 • budowa rurociągu tłocznego: przeprowadzenie prób szczelności na rurociągu tłocznym, budowa wylotu rurociągu grawitacyjnego – zasypka i betonowanie wylotu,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – prace porządkowe, oświetlenie drogowe – prace kontrolne i porządkowe, system odladzania mostu – montaż dysków spryskujących oraz łączenie przewodów hydraulicznych i elektrycznych (jezdnia płd.), łączenie i uzbrajanie masztu METEO,
 • inne prace: nasadzenia drzew i krzewów w trasie S2 oraz porządkowanie terenu w rejonie ogrodzenia.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wdrożenie organizacji ruchu na ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty ziemne: uzupełnianie humusowania, prace porządkowe.

30 listopada – 06 grudnia 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: montaż barier, prace brukarskie i porządkowe,
 • budowa rurociągu tłocznego: przeprowadzenie prób szczelności na rurociągu tłocznym, budowa rurociągu grawitacyjnego, prace porządkowe,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – prace porządkowe, oświetlenie drogowe – montaż okablowania, opraw oświetleniowych, rozdzielnic i tablic i okablowanie tablic bezpiecznikowych, montaż konstrukcji do zamocowania tablic bezpiecznikowych, system odladzania mostu – montaż dysków spryskujących na jezdni płn. I płd.,
 • inne prace: nasadzenia drzew i krzewów w trasie S2.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy z kruszywa na drogach, DD18 i DD19, montaż barier,
 • roboty ziemne: prace porządkowe.

23 listopada – 29 listopada 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa pod drogę dojazdową DD16, układanie warstwy wiążącej i ścieralnej na drogach dojazdowych DD15 i DD16a, podbudowa z kruszywa i warstwa ścieralna na ścieżce rowerowej nad rurociągiem tłocznym, ustawianie obrzeży betonowych na ścieżce rowerowej na wale przeciwpowodziowym, montaż barier na dojazdach do mostu MG 04-01,
 • roboty ziemne: umocnienie humusem rowów wzdłuż trasy S2 (km 8+500/8+600) i terenów zielonych przy drodze DD15a,
 • budowa rurociągu tłocznego: przeprowadzenie prób szczelności na rurociągu tłocznym, budowa rurociągu grawitacyjnego – zasypka rur, betonowanie pachwin,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – prace porządkowe, oświetlenie drogowe – montaż kabli, rozdzielnic, tablic i okablowanie tablic bezpiecznikowych, montaż słupów na nitce płn., montaż tras kablowych na nitce płd. mostu, sprawdzenie poprawności technicznej wykonania obwodów, montaż wysięgników i konstrukcji do zamocowania tablic bezpiecznikowych, system odladzania mostu – montaż dysków spryskujących na jezdni płn., montaż stacji pomp, masztu meteo, montaż przewodów hydraulicznych na jezdni płd.,
 • inne prace: prace porządkowe na terenie budowy.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy z kruszywa na drogach DD17, DD18 i DD19, montaż barier na dojeździe do mostu WG 04-03,
 • roboty ziemne: uzupełnienie humusu,
 • inne roboty: nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż trasy S2, prace porządkowe na terenie budowy.

16 listopada – 22 listopada 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie warstwy ścieralnej w trasie S2 (km 8+705/8+740) oraz na ścieżce rowerowej i chodniku na rampach obiektu MG 04-01 i pod obiektem WG 03-10, układanie warstwy ścieralnej na drodze dojazdowej DD16, wykonywanie ścieżki rowerowej na wale przeciwpowodziowym – podbudowa z kruszywa, ustawianie obrzeży, krawężników betonowych i kostki,
 • roboty ziemne: umocnienie humusem terenów zielonych, przygotowanie terenu pod nasadzenia,
 • budowa rurociągu tłocznego: przeprowadzenie prób szczelności na rurociągu tłocznym, budowa rurociągu grawitacyjnego – montaż i zasypka rur, betonowanie pachwin,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – prace porządkowe, oświetlenie drogowe – montaż kabli, rur, tablic, na moście, montaż słupów na nitce płn., sprawdzenie poprawności technicznej wykonania obwodów, montaż tras kablowych na nitce płd. mostu, , montaż złącza kablowego na moście po str. Wilanowa, montaż okablowania na moście, system odladzania mostu – montaż dysków spryskujących na jezdni płn.,
 • inne prace: wykonywanie nasadzeń wzdłuż trasy S2 i prace porządkowe.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie warstwy ścieralnej na j. prawej w trasie S2 (km 10+250/10+290), wykonanie podbudowy z kruszywa na drodze DD19,
 • roboty ziemne: wykonanie nasypu i podłoża pod drogę DD18, korytowanie na zjazdach drogi DD19, uzupełnienie humusu,
 • inne roboty: prace porządkowe na terenie budowy.

09 listopada – 15 listopada 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie warstwy wiążącej i ścieralnej na drodze DD16, wykonywanie podbudowy oraz warstwy wiążącej i ścieralnej na ul. Wał Zawadowski, ustawianie obrzeży i wykonanie podbudowy z kruszywa pod ścieżkę rowerową na wale przeciwpowodziwym, ustawianie krawężników betonowych na drodze DD16a, wykonywanie kieszeni przy kratkach ściekowych wzdłuż trasy S2,
 • roboty ziemne: umocnienie rowu humusem po str. prawej trasy S2 (km 8+470/8+740), korytowanie pod drogę DD16a, zasypka przy kładce pieszo-rowerowej KL 04-05,
 • budowa rurociągu tłocznego: przeprowadzenie prób szczelności na rurociągu tłocznym, budowa rurociągu grawitacyjnego – zasypka rur i betonowanie pachwin,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – prace porządkowe, oświetlenie drogowe – roboty ziemne pod trasy linii kablowej i układanie trasy linii kablowej, montaż rur pod obiektem, montaż tras kablowych na nitce płd. mostu, montaż złącza kablowego na moście po str. Wilanowa, montaż okablowania i słupów na moście, system odladzania mostu – prace przygotowawcze do montażu dysków i montaż dysków spryskujących na jezdni płn., montaż rur osłonowych pod czujniki stanu nawierzchni,
 • inne prace: wykonywanie nasadzeń wzdłuż trasy S2 i prace porządkowe.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: wykonanie nasypu pod drogę DD18, profilowanie podłoża na drodze DD19, uzupełnienie humusu przy drodze DD20,
 • inne roboty: prace porządkowe na terenie budowy i odmulanie rowów wzdłuż dróg serwisowych.

02 listopada – 08 listopada 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie podbudowy z kruszywa i podbudowy z betonu asfaltowego oraz układanie obrzeży betonowych i płyt chodnikowych na ul. Wał Zawadowski, układanie kruszywa, obrzeży, korytek muldowych i płyt chodnikowych na rampie mostu MG 04-01,
 • roboty ziemne: wykop rowu drogowego, umocnienie rowu humusem po str. lewej trasy S2 (km 8+470/8+740), profilowanie pasa rozdziału wzdłuż trasy S2, uzupełnianie humusu przed nasadzeniem drzew i krzewów,
 • budowa rurociągu tłocznego: przeprowadzenie prób szczelności na rurociągu tłocznym, budowa rurociągu grawitacyjnego – zasypka rur i betonowanie pachwin,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – prace porządkowe, oświetlenie drogowe – montaż rur pod obiektem, montaż tras kablowych i kabli, system odladzania mostu – wykonanie podejścia pod maszt meteo, , wykonywanie bruzd pod czujniki nawierzchni na j. płn., osadzanie rur nierdzewnych pod czujniki, montaż przepustów prze skrzynię mostu j. płd.,
 • inne prace: wykonywanie nasadzeń wzdłuż trasy S2 i prace porządkowe.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod drogę DD19, montaż oznakowania pionowego w trasie S2,
 • roboty ziemne: wykonanie nasypu pod drogę DD18,
 • inne roboty: prace porządkowe na terenie budowy.

26 października – 01 listopada 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie podbudowy z kruszywa na ul. Wał Zawadowski, układanie kruszywa, obrzeży i krawężników betonowych na rampie mostu MG 04-01,
 • roboty ziemne: wykop do rzędnej ul. Wał Zawadowski, wykop rowów wraz z umacnianiem rowów humusem wzdłuż trasy S2, (km 8+470/8+740), profilowanie pasa rozdziału wzdłuż trasy S2, humusowanie terenów płaskich w trasie S2, zasypka podpory kładki pieszo-rowerowej KL 04-04, 
 • budowa rurociągu tłocznego: przeprowadzenie prób szczelności na rurociągu tłocznym, budowa rurociągu grawitacyjnego – przygotowanie podłoża, montaż i zasypka rur,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – prace porządkowe, oświetlenie uliczne – montaż rur pod obiektem, system odladzania mostu – montaż rur osłonowych, przygotowanie przejścia ze stacji kontenerowej do przyczółka obiektu od strony Wilanowa, wykonywanie bruzd pod czujniki nawierzchni na j. płn.,
 • inne prace: wykonywanie nasadzeń wzdłuż trasy S2 i prace porządkowe przy ogrodzeniach.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: montaż oznakowania pionowego w trasie S2,
 • roboty ziemne: wykonanie nasypu i Humusowanie terenów płaskich przy drodze DD18,
 • inne roboty: wykonywanie nasadzeń wzdłuż trasy S2 i prace porządkowe na terenie budowy.

19 października – 25 października 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie i profilowanie podbudowy z kruszywa na ul. Wał Zawadowski, roboty bitumiczne w trasie S2 (km 8+705/8+743) oraz na drodze dojazdowej DD16, wykonywanie obrzeży betonowych i ścieków muldowych na moście głównym po stronie Wilanowa (MG 04-10),
 • roboty ziemne: wykop do rzędnej wraz z profilowaniem podłoża przy ul. Wał Zawadowski, wykop rowów wraz z umacnianiem rowów humusem wzdłuż trasy S2 (km 8+470/8+540) i drogi dojazdowej DD10b, profilowanie pasa rozdziału wzdłuż trasy S2, humusowanie terenów płaskich przed wykonaniem nasadzeń, zasypki zbiornika ZB13 oraz podpory kładki pieszo-rowerowej KL 04-04,  
 • budowa rurociągu tłocznego: przeprowadzenie prób szczelności na rurociągu tłocznym, budowa rurociągu grawitacyjnego – wykop oraz montaż rur i wykonanie pachwin,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – prace porządkowe, oświetlenie uliczne – montaż koryt na moście, montaż rur pod obiektem (Q-system),
 • inne prace: wykonywanie nasadzeń wzdłuż trasy S2 i prace porządkowe na terenie budowy.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podłoża pod drogę dojazdową DD19,

12 października – 18 października 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie podbudowy z kruszywa na drogach dojazdowych DD15a i DD16, podbudowy zkruszywa oraz układanie krawężników kamiennych, ścieków muldowych i obrzeży betonowych na moście MG 04-01, oznakowanie poziome – wykonywanie oznakowania w trasie S2, poznakowanie pionowe – montaż oznakowania wzdłuż trasy S2,
 • roboty ziemne: wykop do rzędnej pod drogę DD15, wykop rowów wzdłuż trasy S2 (km 8+470/8+540) i drogi dojazdowej DD10b, humusowanie terenów płaskich przed wykonaniem nasadzeń, umacnianie skarp humusem wzdłuż ścieżek rowerowych przy drogach DD10 i DD12, oraz terenu nad zbiornikiem ZB9,
 • budowa rurociągu tłocznego: przeprowadzenie prób szczelności na rurociągu tłocznym, budowa rurociągu grawitacyjnego – wykop oraz montaż rur,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa –regulacja włazów i prace porządkowe, system odladzania mostu (MG 02-02) – montaż przepustów przez skrzynię mostu oraz ułożenie rury nierdzewnej pod montaż czujników (nitka płn.), układanie rur osłonowych, montaż kabli , montaż koryt na moście,
 • inne prace: zasypki ogrodzenia trasy S2 i prace porządkowe na terenie budowy.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy z kruszywa na zjazdach dróg dojazdowych DD19a i DD20,
 • roboty ziemne: roboty ziemne oraz humusowanie terenów płaskich na drodze DD19, humusowanie terenów płaskich przy łącznicach Ł1, Ł3, Ł5 oraz na zjeździe publicznym, prace poprawkowe wzdłuż rowu parzy drodze dojazdowej DD20,
 • inne roboty:  montaż ogrodzenia, wykonywanie nasadzeń wzdłuż trasy S2 i prace porządkowe na terenie budowy.

05 października – 11 października 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie podbudowy z kruszywa na drogach dojazdowych DD15a i DD16 oraz w pasie technologicznym PT6, roboty bitumiczne na drodze dojazdowej DD7, na zjazdach dróg DD7, DD8a, DD10, DD10a, DD10b, na przejeździe awaryjnym drogi DD11 oraz na placu DD10a, profilowanie podbudowy z kruszywa na drodze dojazdowej DD7 i na tzw. zawrotce przy ul. Bruzdowej, układanie koski i krawężnika kamiennego na wjazdach awryjnych jezdni lewej trasy S2, ustawianie obrzeży betonowych pod obiektem przy ul. Tawułkowej, oznakowanie poziome – wykonywanie oznakowania w trasie S2, poznakowanie pionowe – montaż oznakowania wzdłuż trasy S2,
 • roboty ziemne: wykop do rzędnej pod pas technologiczny PT6 i drogę DD15, wykop rowów wzdłuż trasy S2 (km 8+470/8+540) i drogi dojazdowej DD10b, uzupełnienie nasypu w miejscu rurociągu tłocznego pod ścieżkę rowerową wzdłuż drogi DD10, wykonanie nasypu pod chodnik i ścieżkę rowerową wzdłuż trasy S2 (km 8+700/8+740), profilowanie podłoża po ulepszeniu pod drogę DD15a i pas technologiczny PT6, umocnienie humusem skarp ścieżek rowerowych wzdłuż drogi dojazdowej DD12 i pasa technologicznego PT5, umacnianie humusem terenów zielonych przy drodze DD10b oraz terenu nad zbiornikiem ZB9,
 • budowa rurociągu tłocznego: przeprowadzenie prób szczelności na rurociągu tłocznym, budowa rurociągu grawitacyjnego – wykop oraz montaż rur,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa –regulacja włazów i prace porządkowe, system odladzania mostu (MG 02-02) – układanie rur osłonowych, montaż przepustów przez skrzynię mostu (nitka płn.), montaż przewodów hydraulicznych od skrzynki zasilającej do dysków 03 i 01 (nitka płd.),
 • inne prace: montaż ogrodzenia trasy S2i prace porządkowe.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach DD18, DD19, DD21abcd, na parkingu przy drodze DD21 abcd oraz na zjazdach z drogi DD19 i ul. Ogórkowej Bis, oznakowanie poziome – wykonywanie oznakowania w trasie S2, poznakowanie pionowe – montaż oznakowania wzdłuż trasy S2,
 • roboty ziemne: odmulanie rowów na drogach dojazdowych, wykop rowów przy łącznicy Ł5, korytowanie podłoża i wykonanie nasypu pod drogę dojazdową DD19, humusowanie skarp i terenów płaskich przy drodze DD18,
 • inne roboty:  montaż ogrodzenia, wykonywanie nasadzeń i prace porządkowe wzdłuż trasy S2.

28 września – 04 października 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie podbudowy z kruszywa na tzw. zawrotce w rejonie DD10, DD10a i ul. Bruzdowej, profilowanie podbudowy z kruszywa na drodze dojazdowej DD7 i w pasie technologicznym PT1, ustawianie krawężkika i kostki kamiennej na wjeździe awaryjnym w trasie S2, układanie podbudowy z kruszywa i  płyt betonowych pod chodnik na ul. Bruzdowej, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz ustawianie obrzeży betonowych na chodniku i ścieżce rowerowej na odcinku od obiektu MG03-08 do WG 03-13,
 • roboty ziemne: wykop pod pas technologiczny, wykop i wykonanie nasypu pod drogę DD15a oraz pod ścieżkę rowerową wzdłuż obiektu WG 03-10, profilowanie terenów zielonych w pasie technologicznym PT 5, skarpowanie i profilowanie poboczy oraz umocnienie humusem skarpy ścieżki rowerowej wzdłuż pasa technologicznego PT5, profilowanie rampy najazdowej ścieżki rowerowej przy trasie S2 (km 6+500/6+900), humusowanie terenów zielonych wzdłuż drogi dojazdowej DD12, zasypki podpór kładki pieszo-rowerowej KL 04-05,
 • budowa rurociągu tłocznego: przeprowadzenie prób szczelności na rurociągu tłocznym, budowa rurociągu grawitacyjnego – wykop oraz montaż rur,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż i regulacja włazów, regulacja wpustów oraz prace porządkowe, oświetlenie drogowe – montaż rur na moście, sprawdzenie poprawności technicznej wykonanie obwodów, system odladzania mostu – uzbrajanie na trzech częściach mostu, montaż przepustów przez skrzynię mostu oraz montaż skrzynek hydrauliczno-elektrycznych od skrzynki zasilającej do dysku (nitka płn.),  łączenie szaf elektryczno-hydraulicznych (nitka płd.),
 • inne prace: montaż ogrodzenia trasy S2.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach DD19a, DD21abcd i na ul. Rozchodnikowej oraz na zjazdach dróg  DD19, DD19a, DD22abcd, placu nr2 i ul. Ogórkowej Bis, ustawianie krawężników na drodze DD19, oznakowanie poziome – wykonywanie oznakowania w trasie S2,
 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów przy drodze DD19, kopanie i humusowanie rowów przy drogach DD18, DD19, DD19a, DD20 oraz przy ul. Rozchodnikowej i Ogórkowej Bis, humusowanie rowu wzdłuż łącznicy Ł2,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja: prace porządkowe,
 • inne roboty:  montaż ogrodzenia i prace porządkowe wzdłuż trasy S2.

21 września – 27 września 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie podbudowy z kruszywa pod ścieżkę rowerową w trasie S2, drogę dojazdową DD12, w pasach technologicznych PT1, PT2, PT3, PT3a, PT4, PT4a, PT4b i PT5 oraz pod ścieżkę rowerową przy ul. Bruzdowej, zagęszczanie podbudowy na tzw. zawrotce przy drodze D10a, roboty bitumiczne na ścieżkach rowerowych wzdłuż trasy S2 i przy ul. Bruzdowej, bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału trasy S2, znaki drogowe – montaż oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego wzdłuż trasy S2,
 • roboty ziemne: wykop rowu drogowego oraz umocnienie humusem skarpy, rowu drogowego i trenów zielonych przy drodze DD7, skarpowanie i profilowanie poboczy oraz umocnienie skarp humusem przy ścieżce rowerowej wzdłuż pasa technologicznego PT5, profilowanie do rzędnej rampy najazdowej ścieżki rowerowej przy trasie S2 (km 6+500/6+900), dostosowanie rowów drogowych do rządnej przepustów przy DD7,
 • budowa rurociągu tłocznego: przeprowadzenie prób szczelności na rurociągu tłocznym, budowa rurociągu grawitacyjnego – wykop oraz montaż rur,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – prace porządkowe, oświetlenie drogowe – montaż rur i tras kablowych na moście, system odladzania mostu – uzbrajanie szaf elektryczno-hydraulicznych na trzech częściach mostu, montaż przepustów przez skrzynię na odcinku nurtowym, przygotowanie do prób hydraulicznych,
 • inne prace: montaż ogrodzenia trasy S2.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy z kruszywa na drodze DD21abcd i na zjazdach z drogi DD19a, roboty bitumiczne na placu nr5 oraz na zjazdach z placu nr 1 i z drogi DD20, roboty brukarskie na drodze DD21abcd (ściek trójkątny, obrzeża) oraz wykonanie nawierzchni chodnika z płyt,  ekrany przeciwolśnieniowe – montaż osłon przeciwolśnieniowych, oznakowanie poziome – montaż oznakowania w trasie S2,
 • roboty ziemne: kopanie rowów przy drogach dojazdowych DD19, DD19a i DD20, wykonywanie nasypów przy drodze DD19 i roboty ziemne na zjazdach drogi DD19, humusowanie terenów płaskich wzdłuż trasy S2, na łącznicach Ł1 i Ł2, przy drodze DD19 oraz przy ul. Ogórkowej Bis,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja: prace porządkowe,
 • inne roboty:  montaż ogrodzenia i prace porządkowe wzdłuż trasy S2.

14 września – 20 września 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie podbudowy z kruszywa w pasie technologicznym PT5, na zjazdach dróg DD7 i DD10 oraz na chodniku i ścieżce rowerowej na rampie obiektu MG 03-08, układanie podbudowy z kruszywa i obrzeży betonowych na ul. Bruzdowej, bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału trasy S2, znaki drogowe – montaż oznakowania pionowego wzdłuż trasy S2,
 • roboty ziemne: wykop rowu przy drodze DD7,wykonywanie nasypów pod ścieżkę rowerową przy drodze DD10, na zjazdach dróg DD7 i DD10 oraz przy drodze DD10a, korytowanie do rzędnej w pasie technologicznym PT5, umocnienie humusem skarpy i rowu drogowego przy drodze DD7, 
 • budowa rurociągu tłocznego: przeprowadzenie prób szczelności na rurociągu tłocznym, budowa rurociągu grawitacyjnego,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – prace porządkowe, oświetlenie drogowe – montaż rur i tras kablowych na moście, system odladzania mostu – montaż kabli elektrycznych i hydraulicznych, uzbrajanie szaf hydrauliczno-elektrycznych, łączenie hydrauliki i elektryki na nurcie wraz ze sprawdzaniem poprawności łączeń przed przystąpieniem do prób ciśnieniowych, inspekcja otworów,
 • inne prace: montaż ogrodzenia trasy S2.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy z kruszywa na chodniku i ścieżce rowerowej wzdłuż trasy S2, na zjazdy dróg dojazdowych DD19a DD20 oraz na zjazdach na ul. Czarnuszki, roboty bitumiczne na zjazdach z ul. Wał Miedzeszyński, z drogi DD20 i na placu nr 5, prace porządkowe,
 • roboty ziemne: wykonywanie nasypu przy drodze DD19,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja: prace porządkowe.

07 września – 13 września 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie podbudowy z kruszywa w pasach technologicznych PT3a, PT4b, PT5 oraz na zjazdach drogi DD7, wykonanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa wpasach technologicznych PT2,PT4 i drodze dojazdowej DD7, roboty bitumiczne na drogach dojazdowych DD10, DD10b, na ścieżce rowerowej drogi DD7, na zjazdach dróg DD9, DD11, DD12, DD13 i ul. Metrycznej oraz przy Obwodzie Utrzymania Drogi (OUD), profilowanie podbudowy z kruszywa po zakończeniu robót brukarskich i na DD7, roboty brukarskie na ścieżce rowerowej i chodniku na ul. Bruzdowej, bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału trasy S2, znaki drogowe – montaż oznakowania pionowego wzdłuż trasy S2,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod zjazdy na drodze DD7, profilowanie podłoża pod pas technologiczny PT5 oraz wykonanie i profilowanie nasypu po ulepszeniu na placu manewrowym przy zbiorniku ZB7, skarpowanie nasypu i umocnienie skarp humusem ścieżki rowerowej wzdłuż DD12, wykonanie nasypów pod pobocza drogowe na drogach DD10 i DD10b oraz nasypów do wysokości rzędnej na zjazdach drogi DD7, umocnienie humusem rów drogowych przy drodze DD10, 
 • budowa rurociągu tłocznego: wykonanie odwiertów pod zasuwy na rurociągu tłocznym, przeprowadzenie prób szczelności na rurociągu tłocznym, budowa rurociągu grawitacyjnego,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – prace porządkowe, oświetlenie drogowe – montaż rur, lamp i tras kablowych na moście, układanie linii kablowych do lamp,
 • inne prace: montaż ogrodzenia trasy S2.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy z kruszywa na ścieżce rowerowej wzdłuż trasy S2, na zjazdy dróg dojazdowych DD19a DD20,na poboczu drogi DD18 i na placu nr5, układanie  obrzeży na ścieżce rowerowej wzdłuż trasy S2, układanie nawierzchni z płyt na chodniku przy ul. Czarnuszki i nawierzchni z kostki na drodze DD21abcd, na zjeździe przy ul. Wał Miedzeszyński oraz w pasie dzielącym obiektu WG 05-02,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonanie nasypów pod zjazdu na drodze DD19, wykonywanie nasypów przy drogach DD19 i DD20 oraz na zjazdach ul. Czarnuszki, makroniwelacja terenów płaskich łącznicy Ł1 i drogi DD20 wraz z humusowaniem terenów przy DD20, wykop pod ogrodzenie łącznicy Ł1, humusowanie wału przy zbiorniku ZB16, umacnianie wylotów przepustów przy DD20.

31 sierpnia – 06 września 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie podbudowy z kruszywa w pasach technologicznych PT2, PT3a i PT4a oraz na drodze DD7, roboty bitumiczne na drogach dojazdowych DD10, DD10b, na zjazdach drogi DD9 i na ul. Sytej, ścieżce rowerowej przy ul. Przyczółkowej oraz przy Obwodzie Utrzymania Drogi (OUD), profilowanie podbudowy z kruszywa na drodze DD10b oraz wykonanie podbudowy z kruszywa na ścieżce rowerowej na ul. Bruzdowej, układanie kostki kamiennej na poszerzeniach jezdni ul. Bruzdowej, ustawianie krawężników i obrzeży na drodze dojazdowej DD7 oraz na ul. Bruzdowej, ustawianie obrzeży betonowych na ścieżce rowerowej od obiektu MG 03-08 do przejazdu gospodarczego, bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału trasy S2, znaki drogowe – montaż oznakowania pionowego wzdłuż trasy S2,
 • roboty ziemne: wykopy rowów drogowych przy drogach dojazdowych DD8, DD10, DD12 i DD13, wykonanie nasypu przy drodze dojazdowej DD7, profilowanie nasypu po ulepszeniu podłoża pod drogę DD10a, korytowanie do rzędnej pasów technologicznych PT3a, PT4b i profilowanie podłoża po ulepszeniu pod pas technologiczny PT4b, umocnienie dna rowu drogi DD12 matą bentonitową, profilowanie terenów zielonych przy Obwodzie Utrzymania Drogi (OUD) oraz terenów zielonych pomiędzy drogą DD9, DD10, DD11 a pasami granicznymi, humusowanie skarp przy ścieżce rowerowej i chodniku wzdłuż drogi DD10, umocnienie humusem rowów przy drogach DD10, DD12 I DD13 oraz umocnienie humusem góry zbiornika ZB13, zasypka korpusu przyczółka kładki pieszo-rowerowej KL 04-05,
 • budowa rurociągu tłocznego: budowa rurociągu grawitacyjnego, przeprowadzenie prób szczelności na rurociągu tłocznym,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – prace porządkowe, oświetlenie drogowe – układanie linii kablowych i montaż lamp na moście, montaż rur do zasilania latarni – system Q, system odladzania mostu – uzbrajanie szaf elektryczno-hydraulicznych oraz skręcanie przewodów hydraulicznych (str. płn. mostów),
 • inne prace: montaż ogrodzenia trasy S2.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: roboty bitumiczne na drogach dojazdowych DD18 i DD19, ustawianie obrzeży na ścieżce rowerowej w trasie S2, wykonanie podbudowy z kruszywa na zjeździe publicznym na ul. Wał Miedzeszyński oraz na dojściu do schodów przy ul. Ogórkowej Bis, ustawianie krawężników na drogach dojazdowych DD19, DD21 i na zjeździe publicznym na ul. Wał Miedzeszyński, montaż ścieków skarpowych na łącznicy Ł1 i ścieków trójkątnych na drodze dojazdowej DD19, roboty brukarskie przy ul. Rozchodnikowej (nawierzchnia z kostki kamiennej, obrzeża i  krawężniki), wykonanie nawierzchni z płyt na dojściu do schodów przy ul. Ogórkowej Bis, bariery energochłonne – montaż barier na zjazdach awaryjnych trasy S2,
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka nawierzchni na zjeździe publicznym drogi DD19a (przy Biedronce),
 • roboty ziemne: wykop pod rów, makroniwelacja terenów płaskich i humusowanie rowu przy łącznicy Ł1, wykonywanie nasypów przy drogach DD19, DD19a i DD20, umacnianie wylotów przepustów przy DD19a,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – prace porządkowe, system odladzania mostu – montaż przepustów przez skrzynię na moście MG 04-03 ( nitka płn. Wawer),
 • inne prace: wykonanie ogrodzenia z siatki przy zbiornikach  ZB16 i ZB19a

17 sierpnia – 23 sierpnia 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: profilowanie podłoża pod chodnik na rampie najazdowej w trasie S2 (km 7+000/7+120, 8+400/8+720), wykonywanie podbudowy zasadniczej na drodze dojazdowej  DD7 i na zjazdach dróg DD10, DD13, DD14, podbudowy z kruszywa pod chodniki dróg DD12, DD13 i pod chodnik na przejeździe gospodarczym, wykonanie warstwy wiążącej na drodze DD10b, warstwy ścieralnej na  drogach dojazdowych DD10, DD10a, DD13, na przejeździe gospodarczym, ścieżkach rowrowych 1 i 3 oraz na zjazdach drogi DD9, roboty brukarskie na drogach dojazdowych  DD12, DD13, na ścieżkach rowerowych i chodnikach drogi DD10 i na ul. Bruzdowej, układanie płyty betonowej pod chodnik przejazdu gospodarczego, bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału trasy S2,  wzdłuż trasy S2, znaki drogowe – montaż oznakowania pionowego wzdłuż trasy S2,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej na zjazdach drogi DD14 oraz na ul. Bruzdowej (zawrotka), wykonywanie nasypów na zawrotce przy ul. Bruzdowej, przy Obwodzie Utrzymania Drogi i na zjazdach dróg DD10, DD14, wykop pod rów drogowy wzdłuż drogi DD10, wykonanie poboczy gruntowych wzdłuż dróg dojazdowych DD9, DD10a, DD11, DD12 oraz poboczy z krudzywa wzdłuż dróg DD9 i DD14, profilowanie terenów zielonych przy drogach DD10b i DD12, humusowanie terenu przy drodze dojazdowej DD10a,
 • budowa rurociągu tłocznego: budowa rurociągu grawitacyjnego, przeprowadzenie prób szczelności na rurociągu tłocznym, montaż rury  przy ul. Karuzela,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – sprawdzenie podłączenia pompowni i prace porządkowe, oświetlenie drogowe – prace porządkowe, system odladzania mostu – montaż szaf elektryczno-hydraulicznych na nitce północnej części nurtowej mostu,
 • inne prace: montaż ogrodzenia trasy S2.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy z kruszywa pod chodnik i ścieżkę rowerową na ul. Wał Miedzeszyński oraz na dojeździe do kładki KL 05-12, podbudowa z kruszywa na drodze dojazdowej DD20 oraz za poboczach w trasie S2 (km 10+370/10+510) i na łącznicach Ł3, Ł5, wykonanie podbudowy z kruszywa po wykonanie zabrukowania w pasach dzielących obiektów WG 05-01 i WG 05-02, montaż ścieków korytkowych w trasie S2 (km  10+270/10+550) i ścieków skarpowych na łącznicach Ł0, Ł3, Ł5, wykonanie obrzeży na ul. Ogórkowej Bis, roboty brukarskie na rampie kładki KL 05-12 od strony ul. Ogórkowej Bis oraz od strony drogi DD19a, roboty brukarskie na drodze dojazdowej DD19a i na ul. Wał Miedzeszyński (obrzeża i nawierzchnia z płyt),
 • roboty ziemne: wykop pod ogrodzenie zbiornika ZB17 i wykop rowu przy łącznicy Ł2, wykonanie nasypu przy drodze DD19, profilowanie wału przy zbiorniku ZB16, humusowanie terenów płaskich przy drodze dojazdowej DD20 i ul. Ogórkowej Bis,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – sprawdzenie podłączenia pompowni, próba szczelności na rurociągu tłocznym, prace porządkowe, wykonanie drenażu – wykop pod drenaż, wykonanie drenażu i zasypka materiałem filtrującym w trasie S2 (km 10+270/10+450), oświetlenie uliczne – prace porządkowe,
 • inne prace: wykonanie ogrodzenia z siatki wzdłuż trasy S2 (km 11+120/11+478), montaż słupków pod wykonanie ogrodzenia zbiornika ZB17.

10 sierpnia – 16 sierpnia 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: profilowanie podłoża pod chodnik na rampie najazdowej w trasie S2 (km 7+000/7+120, 8+400/8+720), wykonywanie podbudowy zasadniczej na drogach dojazdowych DD10, DD10b, budowa chodników na drogach dojazdowych DD12 (podbudowa z kruszywa, układanie płyt, betonowych i obrzeży, wykonanie pasa separacyjnego z kamienia) oraz drogi DD13 (podbudowa z kruszywa, układanie płyt betonowych, ustawianie krawężników i obrzeży), ustawianie obrzeży betonowych pod ścieżkę rowerową i chodnik na drodze DD10, wykonanie warstwy wiążącej na drodze dojazdowej DD13 i warstwy ścieralnej na drogach dojazdowych DD7a, DD8a, DD9, DD10, DD11 i DD14, bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych wzdłuż trasy S2, znaki drogowe – montaż oznakowania pionowego wzdłuż trasy S2, montaż ogrodzenia przy trasie S2,
 • roboty ziemne: wykop pod rów drogowy wzdłuż trasy S2 (km 7+800/7+850, 8+400/8+700) i drogi DD14, wykonanie nasypu na placu przy Obwodzie Utrzymania Drogi (OUD), profilowanie podłoża w pasie technologicznym, profilowanie terenów zielonych pomiędzy drogą a pasem granicznym przy drogach dojazdowych DD9, DD10, DD10b i DD14, umocnienie siatką antyerozyjną i humusem skarpy (km 8+400/8+700), umocnienie humusem rowu drogowego DD14 i terenów zielonych przy DD11,
 • budowa rurociągu tłocznego: budowa rurociągu grawitacyjnego, przeprowadzenie prób szczelności na rurociągu tłocznym,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – regulacja włazów studni, montaż odwodnienia liniowego i wlotów na skarpach, prace porządkowe, oświetlenie drogowe – montaż słupów i opraw, montaż lamp tunelowych na obiekcie WG 03-13, kontrola kompletności i uzupełnienie braków instalacji oświetlenia ulicznego, sygnalizacja świetlna – montaż kamer detekcji rowerzystów na ul. Przyczółkowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy z kruszywa pod chodnik i ścieżkę rowerową na dojeździe do kładki KL 05-12 i na placu nr 1, wykonanie warstwy ścieralnej na ciągu pieszo – rowerowym drogi DD19a i dojeździe do kładki KL 05-13, warstwy wiążącej i ścieralnej na ul. Ogórkowej Bis oraz na zjazdach drogi dojazdowej DD19a, wykonanie nawierzchni z kostki na wyspie dzielącej przy ul. Wał Miedzeszyński i ul. Ogórkowej Bis oraz nawierzchni z płyt ażurowych na placu nr 3, roboty brukarskie na ul. Wał Miedzeszyński (obrzeża i ścieki korytkowe), na ścieżce rowerowej i chodniku na dojeździe do kładki KL 05-12 (obrzeża i krawężniki), montaż ścieków korytkowych na łącznicach Ł3, Ł5, ustawianie obrzeży na rampie wschodniej kładki KL 05-12, bariery energochłonne – montaż barier w pasie dzielącym trasy S2 (km 10+280/1+500, 11+000/11+240, 11+350/11+478), w trasie S2 (km 10+540/10+720, 10+780/11+000) oraz na łącznicy Ł4, uzupełnianie barier na ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty ziemne: wykop na placu nr1 przy drodze technologicznej oraz wykop rowów przy łącznicy Ł0 i ul. Wał Miedzeszyński, wykonanie nasypu pod chodnik pod drogę dojazdową DD19a oraz profilowanie i zagęszczanie nasypu na drodze DD19, zabrukowanie wylotów ścieków skarpowych do rowów przy drogach dojazdowych DD19, DD2i i przy ul. Ogórkowej Bis,  humusowanie rowów, poboczy i terenów płaskich  przy ul. Wał Miedzeszyński oraz przy rampie wsch. kładki KL 05-13,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż odwodnienia liniowego, wylotów na skarpach, regulacja wysokościowa włazów studni, prace porządkowe, sygnalizacja świetlna – roboty ziemne i montaż rur i studni na ul. Wał Miedzeszyński, oświetlenie uliczne – montaż systemu Q dla oświetlenia, montaż słupów na obiektach, montaż opraw, kontrola kompletności i uzupełnienie braków oświetlenia ulicznego, montaż orurowania pod wiaduktem na ul. Ogórkowej.

03 sierpnia – 09 sierpnia 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie podbudowy zasadniczej na drogach dojazdowych DD9, DD10, DD11, DD12, DD13, pod ścieżkę rowerową nr 2 i na zjazdach przy ul. Sytej, wykonanie poboczy z kruszywa wzdłuż łącznic i  trasy S2, profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa na drogach DD10 i DD10a, wykonanie warstwy wiążącej na przejeździe gospodarczym, drogach dojazdowych DD10 i DD10a oraz na zjazdach drogi dojazdowej DD9, wykonanie warstwy ścieralnej na drodze dojazdowej DD12, układanie podbudowy z kruszywa, płyt betonowych i ustawianie krawężnika pod chodnik na drodze dojazdowej DD10a, roboty brukarskie na rondzie i na ul. Sytej oraz na drogach dojazdowych DD12 i DD13, bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych na łącznicach, znaki drogowe – montaż oznakowania pionowego wzdłuż trasy S2 i oznakowania poziomego na ul. Przyczółkowej, montaż słupków prowadzących U-1a/b,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej przy drogach DD11 i DD10b, wykop pod rów drogowy na łącznicy Ł1 i na ul. Sytej, wykonanie nasypów w pasie technologicznym i pod drogi dojazdowe DD9, DD10a, DD11, DD13, profilowanie pasa technologicznego i terenów zielonych przy drogach DD10b, DD11, DD12, naprawa rozmytych skarp wzdłuż trasy S2 (km 5+900/8+400), wykonanie poboczy gruntowych na łącznicy Ł2 i na ul. Sytej, obsianie trawą wzdłuż trasy S2 (km 7+900/8+300), humusowanie skarp i rowów łącznic Ł3, Ł4 oraz przy ul. Sytej,
 • budowa rurociągu tłocznego: budowa rurociągu grawitacyjnego, przeprowadzenie prób szczelności na rurociągu tłocznym, prace porządkowe,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – podłączenie pompowni P11, zasypka studni wpadowej przy zbiorniku ZB12, przeprowadzenie próby ciśnieniowej na pompowni P13A i P13B, montaż odwodnienia liniowego na ul. Sytej, montaż kanału tłocznego, wylotów na skarpach, montaż separatora, roboty wodno-kanalizacyjne – budowa przyłącza wodociągowego do OUD, oświetlenie drogowe – montaż rur na ul. Ruczaj, roboty ziemne pod linie kablowe, montaż linii kablowych, fundamentów, orurowania lamp tunelowych, szaf oraz słupów na obiektach, sygnalizacja świetlna – montaż dławic czopowych na ul. Przyczółkowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: ustawianie ścieków korytkowych na łącznicach Ł1 i Ł5, wykonanie podbudowy z kruszywa na placu nr 5, roboty brukarskie pod obiektami WG 05-02 i KL 05-13 (nawierzchnie z kostki i płyt chodnikowych, wykonanie podbudowy zasadniczej na chodniku, ścieżce rowerowej i zjazdach oraz układanie nawierzchni z kostki i płyt, ustawianie krawężników i obrzeży na drodze dojazdowej DD19a, wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, warstwy wiążącej i ścieralnej oraz ustawianie krawężników i ścieków przykrawężnikowych na ul. Wał Miedzeszyński, wykonanie chodnika z płyt na dojściu do kładki (ul. Ogórkowej Bis), bariery energochłonne – montaż barier w trasie S2 (km 10+954/11+478), na łącznicach Ł2, Ł2, Ł4, Ł5 i na ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka tymczasowego objazdu na ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty ziemne: zasypka i profilowanie stożka muru SO-1 obiektu WG 05-01, wykopy na placach nr 2 i nr5 oraz wykop rowu przy łącznicy Ł0, humusowanie skarp, poboczy i terenów płaskich w trasie S2 (km 10+360/10+490, 10+530/10+700, 10+900/11+100), humusowanie przy drodze dojazdowej DD19a, na łącznicach Ł2 i Ł4 oraz na placu nr 5, humusowanie terenów płaskich i poboczy na ul. Wał Miedzeszyński oraz pod kładkami KL 05-12 i KL 05-13,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – podłączenie do sieci zbiornika ZB19, wykonanie próby ciśnieniowej na pompowni WMP1, montaż wylotów na skarpach, budowa kanału tłocznego, regulacja wysokościowa włazów studni i kratek, sygnalizacja świetlna – roboty ziemne i montaż rur, montaż wraz z regulacją studni na ul. Wał Miedzeszyński, montaż przycisków dla pieszych na skrzyżowaniu Wał Miedzeszyński/Ogórkowa, montaż dławic czopowych oraz wykonanie połączeń wyrównawczych, oświetlenie uliczne – montaż systemu Q dla oświetlenia, montaż lamp pod wiaduktem.

27 lipca – 02 sierpnia 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie podbudowy zasadniczej na drogach dojazdowych DD7, DD8a, DD10, DD10a, DD12, przy zbiorniku ZB13a, na przejeździe pod obiektem WG 03-13 oraz na zjeździe na ul. Sytą, wykonanie warstwy wiążącej na drogach dojazdowych DD8 i DD12, wykonanie warstwy ścieralnej na łącznicy Ł4, drogach dojazdowych DD7a i DD8 oraz na ul Sytej i Europejskiej, roboty nawierzchniowe na ul. Przyczółkowej (podbudowa z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca i ścieralna), roboty brukarskie na chodniku drogi DD12 (podbudowa z kruszywa, układanie płyt betonowych i krawężników), roboty brukarskie pod peron i chodnik na łącznicy Ł4 (podbudowa z kruszywa, układanie obrzeży i płyt betonowych), układanie krawężników betonowych na drodze DD10a, chodnika z płyt pod przejazdem gospodarczym WG 03-13, montaż ścieków przy ul. Metrycznej oraz układanie chodnika z płyt i montaż ścieków z kostki kamiennej przy ul. Przyczółkowej, montaż kieszeni wpustowych w trasie S2, ekrany akustyczne – montaż wypełnień ekranów, bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału i na poboczach trasy S2, na łącznicy Ł3 oraz na przepuście P13, znaki drogowe – montaż wysięgników i oznakowania pionowego na ul. Przyczółkowej, montaż oznakowania pionowego, znaki aktywne – montaż fundamentów pod słup solarny i montaż słupa w pasie rozdziału, wykopy pod kable wraz z ułożeniem przewodów dla znaków aktywnych, bramownice – montaż bramownic w trasie S2,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod zjazdy przy drogach dojazdowych DD9 i DD11, wykonanie nasypów pod drogi dojazdowe DD9, DD10a, DD13, ścieżkę rowerową wzdłuż drogi dojazdowej DD10a, profilowanie nasypów pod chodnik i ścieżkę rowerową drogi oraz na zjazdach przy ul. Sytej, DD10 oraz przy zawrotce i zbiorniku ZB8, korytowanie i profilowanie podłoża pod pasy technologiczne PT1 i PT2 oraz profilowanie terenów zielonych przy drogach dojazdowych DD10b, DD11, DD12, umocnienie siatką antyerozyjną i humusowanie skarp w trasie S2 (km 5+080/5+200, 7+000/7+300), humusowanie pasów zieleni przy DD9 oraz skarpy na łącznicy Ł3, wykonywanie poboczy gruntowych na łącznicy Ł2 i poboczy z kruszywa w trasie S2,nodmulenie rowu i naprawa skarp w trasie S2 (km 7+300/7+900),
 • budowa rurociągu tłocznego: zbrojenie i betonowanie płyt pokrywowych studni odpowietrzających K11, P2, K13, ODP.1,  zasypka studni odpowietrzających P13, montaż studni S3, montaż zasuwy studni K10, roboty przygotowawcze do próby ciśnieniowej, wykonanie prób szczelności,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż wyposażenia pompowni 11 i 11a, P9, P13A oraz P13B, zgrzewanie kanału tłocznego na ul. Sytej, odwodnienie zbiornika ZB12, regulacja wysokościowa włazów studni i kratek wpustów, montaż wylotów betonowych, roboty wodno-kanalizacyjne – budowa przyłącza wodociągowego do OUD, oświetlenie drogowe – montaż systemu Q dla oświetlenia na ul. Ruczaj, montaż opraw tunelowych nad ul. Przyczółkową i Ruczaj, roboty ziemne pod linie kablowe montaż systemu Q, układanie linii kablowych, sygnalizacja świetlna – montaż sygnalizatorów świetlnych i przycisków dla pieszych na ul. Przyczółkowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy z kruszywa na poboczach trasy S2 (km 10+530/10+720, 10+825/11+120), na poboczach łącznic Ł0, Ł2, Ł4 i Ł5, na drodze dojazdowej DD19, na placu P1 i  w pasie dzielącym na ul. Wał Miedzeszyński oraz pod chodnik i ścieżkę rowerową na ul. Ogórkowej Bis, wykonanie warstwy ścieralnej na łącznicach Ł1, Ł2, Ł4 i Ł5, wykonanie ścieków trójkątnych w trasie S2 (km 10+414/10+475) i ustawianie obrzeży na drodze dojazdowej DD19a, montaż kieszeni wpustowych w trasie S2, roboty brukarskie na ul. Wał Miedzeszyński (wykonywanie opaski, obrzeży oraz nawierzchni z kostki), ekrany akustyczne – montaż paneli w trasie S2, bariery energochłonne – montaż barier w trasie S2 (km 10+540/10+730, 10+800/11+220) i na ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka nawierzchni asfaltowej na ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty ziemne: wykonanie rowu przy łącznicy Ł4 i drodze dojazdowej DD19a, roboty ziemne i wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych na placu nr 1, profilowanie skarpy (km 10+360/10+490), humusowanie pobocza wzdłuż trasy S2 (km 11+120/11+478), wykopy, roboty ziemne, korytowanie oraz humusowanie terenów płaskich i poboczy na ul. Wał Miedzeszyński, humusowanie rowu przy drodze dojazdowej DD19a i terenu płaskiego przy kładce KL 05-13,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – zasypka i zagęszczanie osadnika O21, montaż studni, piaskowników, kanałów, włazów, regulacja wysokościowa studni i wpustów, ustawienie kratek, roboty montażowe na kładkach, prace porządkowe i przygotowawcze do próby ciśnieniowej kanału tłocznego, wykonywanie drenażu w trasie S2 (km 10+530/10+700), sygnalizacja świetlna – montaż sterownika (ul. Wał Miedzeszyński/Ł4), montaż, studni kablowych, rur osłonowych pod wiaduktem trasy S2, rozdzielni, fundamentu sterownika oraz sterownika (ul. Wał Miedzeszyński/Ł2), montaż sygnalizatorów świetlnych, obniżenie rur przepustowych pod rowem (Wał Miedzeszyński/Ogórkowa).

20 lipca – 26 lipca 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie podbudowy zasadniczej na drogach dojazdowych DD7, DD8a, DD10, wykonanie warstwy wiążącej na drogach dojazdowych DD8, DD9, DD12 oraz na przejeździe awaryjnym DD12, wykonanie podbudowy z kruszywa pod chodnik oraz roboty brukarskie na przejździe gospodarczym pod obiektem WG 03-13, wykonanie podbudowy zasadniczej na poszerzeniach, warstwy wiążącej i ścieralnej oraz robót brukarskich (ul. Przyczółkowa), montaż ścieków trójkątnych i kieszeni wpustowych w trasie S2, roboty brukarskie na drogach dojazdowych DD8a i DD12, ekrany akustyczne – montaż i zasypanie konstrukcji, montaż wypełnień ekranów, bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału i w trasie S2 oraz na ul. Przyczółkowej, montaż osłon przeciwolśniowych, znaki drogowe – kopanie otworów pod słupki oznakowania pionowego, betonowanie słupków pod oznakowanie pionowe, montaż oznakowania na zabetonowanych słupkach w trasie S2, montaż bramownic wraz z tablicami na ul. Przyczółkowej,
 • roboty rozbiórkowe – frezowanie warstwy wiążącej na ul. Przyczółkowej,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod zjazdy przy drodze dojazdowej DD9,  wykop pod drogę DD10a, wykonanie nasypów pod drogę dojazdową DD13 i ścieżkę rowerową wzdłuż drogi dojazdowej DD10a, profilowanie podłoża do rzędnej pod ścieżkę rowerową, naprawa skarp, rowów i poboczy wzdłuż trasu S2 (km 6+100/6+900, 7+100/7+900) i na łącznicy Ł1,  umocnienie skarp siatką antyerozyjną w trasie S2 (km 5+080/5+200, 5+900/6+100, 7+000/7+300), humusowanie skarp w trasie S2 (km 5+900/6+100, 7+000/7+300) oraz pasów zieleni przy DD11 i DD9, ,  wykonywanie poboczy gruntowych i poboczy z kruszywa w trasie S2, zasypka zbiorników ZB12 i Zb13a,
 • budowa rurociągu tłocznego: wbetonowanie płyty dennej i konstrukcji bloku B.08, zbrojenie bloków i konstrukcji bloku, szalowanie konstrukcji bloku, betonowanie płyty dennej i konstrukcji bloków, demontaż szalunku bloku i konstrukcji bloku (W17), betonowanie studni odpowietrzających, zasypki bloków, wykonanie próby szczelności,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż wyposażenia pompowni 11 i 11a oraz P13, połączenie separatora i osadnika przy zbiorniku ZB14, roboty wodno-kanalizacyjne – podłączenie do czynnej sieci wodociągowej przyłącza do marketu Bricoman, oświetlenie drogowe – roboty ziemne pod linie kablowe, przewiert sterowany, układanie linii kablowych, sygnalizacja świetlna – montaż sterownika i sygnalizatorów świetlnych na ul. Przyczółkowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy z kruszywa na poboczach łącznic Ł1 i Ł5, na poboczach dróg dojazdowych DD19a i DD29 oraz pod ścieżkę rowerową na ul. Ogórkowej Bis, wykonanie kieszeni wpustowych w trasie S2 (km 10+825/11+260), wykonanie podbudowy z kruszywa, warstwy wiążącej i ścieralnej na ul. Wał Miedzeszyński), wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego na drodze dojazdowej DD19a i ścieżce rowerowej na ul. Ogórkowej Bis, roboty brukarskie na ul.  Wał Miedzeszyński (wykonywanie opaski, krawężników, ścieków przykrawężnikowych oraz nawierzchni z kostki), bariery energochłonne – montaż barier na łącznicy Ł0 i na ul. Wał Miedzeszyński, montaż barier drogowych na Łącznicy Ł3, montaż osłon przeciwolśnieniowych na łącznicach Ł3 i Ł5, oznakowanie pionowe – montaż tablic na łącznicy Ł0 i ul. Wał Miedzeszyński, montaż słupków bramownic na ul. Wał Miedzeszyński, montaż bramownic oraz tablic w trasie S2 i na ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty ziemne: wykonanie rowu przy drodze dojazdowej DD19a, wykonanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, humusowanie rowy i pasa dzielącego na ul. Wał Miedzeszyński, humusowanie pasa dzielącego wzdłuż trasy S2 (km 10+350/10+450) oraz rowu i terenów płaskich na łącznicy Ł0, skarpowanie nasypu wzdłuż trasy S2 (km 10+610/10+640), profilowanie skarpy pod zabrukowanie przy obiekcie WG 05-02, wykop pod schody przy obiekcie WL 05-08, ustawianie wiat przystankowych na ul. Ogórkowej i Wał Miedzeszyński, transport humusu na drogę DD19a i rampę kładki KL 05-13, wykonanie przepustu na drodze DD19a,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – zasypka zbiornika ZB19B, montaż kanału tłocznego, montaż piaskowników, kanałów, włazów, wylotów i studni, regulacja wysokościowa studni, ustawienie kratek, naprawa uszkodzonej studni, roboty porządkowe i przygotowawcze do próby ciśnieniowej kanału tłocznego, oświetlenie uliczne – montaż opraw, wysięgników, lamp, Q-systems oraz lamp na murze SO4, sygnalizacja świetlna – roboty ziemne, montaż rur, sygnalizatorów świetlnych, rozdzielni i fundamentu sterownika na ul. Wał Miedzeszyński, roboty ziemne, montaż rur, studni sygnalizatorów świetlnych (Wał Miedzeszyński/Ogórkowa).

13 lipca – 19 lipca 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa na drogach dojazdowych DD0, DD12, wykonywanie podbudowy zasadniczej na wjeździe awaryjnym (km 7+590) i na drogach dojazdowych DD7, DD8, DD9, DD12 oraz warstwy ścieralnej na łącznicach Ł1 i ł2, wykonywanie kieszeni wpustowych w  trasie S2, roboty brukarskie na drogach dojazdowych DD8a i DD12, wykonanie podbudowy pod chodnik i roboty brukarskie na ul. Metrycznej (obrzeża, płyty betonowe i kostka kamienna), zasypka drenażu w pasie rozdziału w trasie S2, ekrany akustyczne – wykonywanie podbudowy pod montaż ekranów, montaż konstrukcji i wypełnień ekranów, bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych w trasie S2 (km 5+870/6+620, 6+990/7+505) i na łącznicach Ł1, Ł2, Ł3, montaż osłon przeciwolśniowych, znaki drogowe – betonowanie słupków pod oznakowanie pionowe, montaż oznakowania na zabetonowanych słupkach w trasie S2,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi nieurodzajnej pod pasy technologiczne PT3 i PT4, wykop do rzędnej pod ścieżkę rowerową wzdłuż pasa technologicznego, profilowanie do rzędnej pod ścieżkę rowerową wzdłuż DD7, profilowanie terenów zielonych w trasie S2 (km 8+470/8+740), wokół kładki KL 03-11 oraz pasa dzielącego (km 6+900/8+700), wykonanie nasypu pod chodnik na łącznicy Ł4 i drodze dojazdowej DD12 oraz nasypu pod ścieżkę rowerową na drodze DD10, wykonywanie poboczy gruntowych w trasie S2 (km 7+000/8+500), umacnianie humusem pasa zieleni na łącznicach Ł3, Ł4, przy drogach DD9, DD11 i przy ul. Przyczółkowej, umocnienie humusem pasa rozdziału w trasie S2 ( km 7+000/8+600) i skarpy (km 5+900/6+100), zasypka zbiorników ZB12 i Zb13a,
 • budowa rurociągu tłocznego: wykop pod bloki, przygotowanie podłoża pod montaż bloków (blokiW17),zbrojenie płyty denne bloków (B.0.8, W17),  montaż studni, montaż armatury w studniach odwadniających i odpowietrzających, próba ciśnieniowa,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż kominów, zasypka zbiornika (zbiornik ZB13A), budowa kanalizacji deszczowej do OUD, oświetlenie drogowe – montaż orurowania i opraw nad ul. Przyczółkową, roboty ziemne pod linię kablową, montaż opraw pod obiektami, wysięgników wraz z oprawami na murze SO2, montaż orurowania nad ul. Ruczaj, uziemienie stacji, sygnalizacja świetlna – montaż sygnalizatorów świetlnych i ramion na kolumnach wraz z sygnalizatorami, system odladzania mostu – przygotowanie otworów pod przepusty w płycie mostu oraz montaż przepustów,  zakuwanie przewodów ciśnieniowych na odcinkach 01,03.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: profilowanie i zagęszczanie podbudowy zasadniczej z kruszywa w trasie S2 (km 10+251,98/10+290) i na łącznicy Ł4, wykonanie podbudowy z kruszywa na łącznicach Ł1, Ł2, Ł4, Ł5 i na drodze dojazdowej DD19a, wykonywanie ścieżki rowerowej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym wzdłuż trasy S2 (km 10+300-10+470) oraz podbudowy z betonu asfaltowego w trasie S2 (km 10+251,98/10+290), na łącznicach Ł4 i Ł5 oraz na ul. Wał Miedzeszyński, wykonanie warstwy wiążącej w trasie S2 (km 10+251,98/10+290), na łącznicach Ł1, Ł4, Ł5, drodze dojazdowej DD19a oraz na ul. Czarnuszki, ustawianie krawężników i wykonanie nawierzchni z kostki na wyspie dzielącej drogi DD 19a, roboty brukarskie na ul.  Wał Miedzeszyński (wykonywanie opaski, obrzeży, krawężników, ścieków przykrawężnikowych oraz nawierzchni z kostki), ekrany akustyczne – montaż paneli, zasypywanie ekranów ziemnych, bariery energochłonne – montaż barier na łącznicach Ł3 i Ł5, oznakowanie pionowe przy ul. Wała Miedzeszyński – wykop otworów, montaż i betonowanie słupków, zasypywanie fundamentów,
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy z kruszywa na ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty ziemne: wykonanie rowu wzdłuż trasy S2 (km 11+200/11+400), wykop pod mur oporowy kładki KL 05-13, skarpowanie i wykop rowu przy ul. Wał Miedzeszyński, wykonanie nasypu pod ścieżkę rowerową (km 10+300/10+460) oraz pod najazd na kładkę KL 05-12, odtworzenie skarp oraz profilowanie rampy ścieżki pieszo-rowerowej na łącznicyŁ5, skarpowanie nasypów wzdłuż trasy s2 (km 10+660/10+710) i na łącznicy Ł5, makroniwelacja terenów (km 11+200/11+300) i na ul. Wał Miedzeszyński, układanie mat bentonitowych (km 11+150/11+300), skarpowanie nasypów wraz humusowaniem w trasie S2 (km 10+600/10+710), humusowanie terenów płaskich przy łącznicy Ł4 i na ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – roboty przygotowawcze do montażu i montaż osadnika O21, roboty montażowe na osadniku O21, roboty przygotowawcze do połączenia pompowni P14 ze zbiornikiem ZB19B, montaż separatora i osadnika, roboty przygotowawcze do montażu kanału i kanału tłocznego, montaż piaskowników, kanałów, kratek, włazów, wylotów i studni, regulacja wysokościowa wpustów, kratek i studni, zasypka i zagęszczanie kanału, oświetlenie uliczne – układanie linii kablowej i montaż opraw na murze SO4, montaż orurowania strasy S2 nad ul. Wał Miedzeszyński, sygnalizacja świetlna – montaż ramion na kolumnach z sygnalizatorami  na ul. Wał Miedzeszyński, montaż fundamentów i słupów dwuwnękowych, ramion na kolumnach z sygnalizatorami oraz wykonanie pętli indukcyjnych (Wał Miedzeszyński/Ogórkowa).

06 lipca – 12 lipca 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy z kruszywa na ul. Metrycznej oraz podbudowy zasadniczej na drodze DD9 i ul. Przyczółkowej, warstwy wiążącej na drodze oraz placu manewrowym drogi dojazdowej DD9, wykonywanie warstwy ścieralnej w trasie S2 (km 5+250/5+881, 6+880/7+025, 8+390/8+510) i na łącznicy Ł3, układanie kostki betonowej i obrzeży na łącznicy Ł4 oraz kieszeni wpustowych i opaski z kostki na łącznicy Ł3, układanie krawężnika na drodze dojazdowej DD12, roboty brukarskie na ul. Metrycznej (obrzeża, krawężniki, płyty betonowe i ścieki), wykonywanie chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Przyczółkowej (podbudowa z kruszywa, układanie obrzeży betonowych i wykonanie psa separacyjnego z kostki granitowej), ekrany akustyczne – wykonywanie podbudowy pod montaż ekranów, stawianie słupów, montaż konstrukcji, podwalin i wypełnień ekranów, bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału w trasie S2, znaki drogowe – kopanie otworów pod znaki, betonowanie słupów do znaków, montaż oznakowania na zabetonowanych słupach na ul. Przyczółkowej, bramownice – kopanie fundamentu pod bramownice, betonowanie bramownic w pasie rozdziału i poboczu na węźle i ul. Przyczółkowej, zasypka drenażu w pasie rozdziału trasy S2,
 • roboty ziemne: wykop rowu, wykonywanie poboczy gruntowych w trasie ( 5+900/6+900, 7+800/8+740) oraz na łącznicachŁ2, Ł3, Ł4, wykonanie nasypów pod stabilizację na drogach DD9 i DD10 i nasypów pod ścieżki rowerowe wzdłuż dróg DD10 i DD12, profilowanie pasów zieleni w trasie S2 (km 5+900/6+900), umocnienie humusem pasa rozdziału w trasie S2 ( km 7+000/8+500), naprawa humusowania skarpy na Łącznicy Ł4,
 • budowa rurociągu tłocznego: montaż komór K12 i zasypka studni, montaż armatury w studniach odwadniających i odpowietrzających, kontynuacja próby szczelności na kanale (nitka płn.),
 • roboty przezbrojeniowe: przebudowa wodno-kanalizacyjne – budowa przyłącza wodociągowego do OUD – zasypka komory wodomierzowej, odwodnienie i kanalizacja deszczowa – betonowanie stropu zbiornika, demontaż szalunku i wykonanie izolacji zbiornika (zbiornik ZB13A), budowa kanalizacji deszczowej do OUD, oświetlenie drogowe – roboty ziemne pod linie kablowe, układanie linii kablowej, montaż rur, szafy oraz systemów pod obiektami, sygnalizacja świetlna – roboty ziemne, układanie rur, montaż studni, system odladzania mostu – montaż przewodów ciśnieniowych oraz zasilających odcinek.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa i warstwy poślizgowej na poszerzeniach trasy S2 (km 10+290/10+475), podbudowy z betonu asfaltowego i warstwy wiążącej na łącznicy Ł1, wykonanie podbudowy z kruszywa na drodze dojazdowej DD19a i łącznicach Ł4, Ł5, montaż ścieków trójkątnych w trasie S2 (km 10+267/10+288) i ustawianie krawężników na łącznicy Ł4, wykonanie nawierzchni z nawierzchni z kostki w pasie dzielącym, podbudowy z betonu asfaltowego i obrzeży na ul. Wał Miedzeszyński, ekrany akustyczne: wykonywanie konstrukcji ekranów, podwalin i paneli ekranów w trasie S2,
 • roboty ziemne: kopanie rowu wzdłuż trasy S2 (km 11+400/11+460), wykonywanie nasypów na poboczach na łącznicach Ł0,Ł3, Ł5, skarpowanie nasypów w trasie S2 (km 10+340/10+420), na łącznicy Ł5 i na ul. Wał Miedzeszyński, humusowanie skarp na łącznicy Ł0 oraz rowów i terenów płaskich przy drodze dojazdowej DD19a,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – roboty przygotowawcze do montażu separatora Sep17 i osadnika O17, O21 oraz do wykonania kanału tłocznego, montaż separatora Sep21, montaż kratek, włazów i studni, regulacja wysokościowa wpustów i studni, roboty porządkowe, czyszczenie studni, wykonywanie drenażu w trasie S2 (km 10+200/10+300), oświetlenie uliczne – układanie linii kablowej, montaż fundamentów, słupów i opraw oświetleniowych, montaż systemów pod obiektami.

29 czerwca – 05 lipca 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie nawierzchni betonowej na poszerzeniach w trasie S2 (km 6+505/6_870 j. prawa, 6+535/6+880, 8+240/8+315 j. lewa) i na ul. Metrycznej, warstwy wiążącej w trasie S2 (km 6+880/6+905, 6+995/7+025), na drogach dojazdowych DD11, DD12, DD14 oraz na ul. Bruzdowej i Metrycznej, wykonanie warstwy ścieralnej na drodze dojazdowej DD13a, wykonanie podbudowy zasadniczej na drogach dojazdowych DD9,DD11, DD14 i DD12, na wjazdach awaryjnych trasy S2 (km 7+600) oraz w zatoce autobusowej na ul. Metrycznej, montaż ścieków trójkątnych i wykonywanie kieszeni wpustowych (km 5+860/6+880, 7+800/8+390), roboty brukarskie na łącznicy Ł3 oraz na ul. Przyczółkowej, ekrany akustyczne – wykonywanie podbudowy pod montaż ekranów, wykonywanie głowic pali, montaż wypełnień ekranów, bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych w pasie rozdziału w trasie S2, bramownice – kopanie fundamentu pod bramownice, betonowanie bramownic w pasie rozdziału i poboczu na węźle i ul. Przyczółkowej,
 • roboty ziemne: pod chodniki przy DD12 oraz nad rurociągiem tłocznym, umocnienie humusem pasa rozdziału w trasie S2 (km 5+450/6+000, 6+900/7+740, 7+800/8+100) oraz za krawężnikami murów oporowych SO-3 i SO4, zasypka drenażu w pasie rozdziału (km 5+537/5+830, 8+500/8+700) i zbiorników ZB12i ZB13B,
 • budowa rurociągu tłocznego: wykonywanie kanału na odcinku przy ul. Przyczółkowej, montaż komór K12, montaż studni i zbrojenie bloków, próba szczelności na kanale,  odwodnienie wykopów,
 • roboty przezbrojeniowe: przebudowa wodno-kanalizacyjne – budowa przyłącza wodociągowego do OUD: montaż komory,  odwodnienie i kanalizacja deszczowa – układanie betonu podkładowego i betonowanie płyty dennej (zbiornik ZB13A), betonowanie ścian (zbiornik ZB13B), regulacja wysokościowa kratek żeliwnych wpustów, montaż drenażu w pasie rozdziału trasy S2, oświetlenie drogowe – montaż systemów pod mostami (ul. Syta), układanie linii kablowej przy ul. Europejskiej, sygnalizacja świetlna – roboty ziemne, układanie rur, montaż fundamentów, słupów i studni kablowych oraz wykonanie pętli indukcyjnej przy ul. Przyczółkowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa w trasie S2 (km 10+480/10+520) i na ul. Wał Miedzeszyński, podbudowy z betonu asfaltowego w trasie S2 (km 10+251,98/10+290, 10+475/10+515 j. lewa, 10+480/10+520 j. prawa) i na łącznicy Ł1, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej (km 10+475/10+515j. lewa, 10+480/10+520 j. prawa) oraz warstwy ścieralnej na łącznicach Ł0 i Ł3, roboty brukarskie w trasie S2 (ścieki trójkątne, kieszenie wpustowe) oraz na ul. Wał Miedzeszyński (opaski, obrzeża, nawierzchnia z kostki), ekrany akustyczne: wykonywanie paneli ekranów w trasie S2,
 • roboty ziemne: kopanie rowu przy łącznicy Ł5, wykonywanie nasypów na poboczach w ciągu trasy (km 10+300/10+470), na łącznicach Ł1, Ł2,Ł3, Ł5 i na ul. Wał Miedzeszyński, wykonywanie nasypów pod chodnik, ścieżkę rowerową oraz zjazd publiczny na ul. Wał Miedzeszyński, wykonanie warstwy mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym w trasie S2 (10+251,98/10+285 j. prawa), na łącznicy Ł4 oraz na ul. Wał Miedzeszyński, umocnienie skarpy matą antyerozyjną na łącznicy Ł0, wykonanie przeciwskarpy przy ul. Wał Miedzeszyński, ekrany akustyczne:  wykonanie podbudowy z kruszywa pod ekrany ziemne wraz z wykonaniem konstrukcji w trasie S2,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykop pod zbiornik (zbiornik ZB19), roboty montażowe (zbiornik ZB19, ZB19A), betonowanie ścian i słupów (zbiornik ZB19B), roboty przygotowawcze do montażu separatora Sep17 i osadników O17, O21, montaż separatora Sep23 i osadnika O23 wraz z zasypką i zagęszczeniem, montaż kanału, kratek, włazów i wylotów, regulacja wysokościowa wpustów i studni, roboty porządkowe, likwidowanie zrzutu tymczasowego, wykonywanie drenażu w trasie S2 (km 10+320/10+480, sygnalizacja świetlna – wykonanie pętli indukcyjnej na łącznicy Ł2.

22 czerwca – 28 czerwca 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie warstwy wiążącej w trasie S2 (km 6+880/6+905 j. prawa, 8+390/8+425, 8+480/8+510 obie jezdnie), wykonanie podbudowy zasadniczej na drogach dojazdowych DD9, DD10B i DD12 oraz na ul. Sytej i Metrycznej, montaż ścieków trójkątnych i wykonywanie kieszeni wpustowych (km 6+995/7+870), ustawianie obrzeży na ul. Metrycznej,  ekrany akustyczne – wykonywanie głowic pali i stawianie słupów w trasie S2,
 • roboty ziemne: wykop pod zbiornik ZB13A i rów melioracyjny P1, wykonywanie nasypów pod pobocza gruntowe w trasie S2 (km 7+800/8+200), pod chodniki przy ul. Sytej oraz nad rurociągiem tłocznym, umocnienie humusem pasa rozdziału w trasie S2 (km 5+200/7+800), humusowanie skarp (km 5+700/5+800) i pasa zieleni na łącznicyŁ3 przy murze SO4, zasypka zbiornika ZB13B,
 • budowa rurociągu tłocznego:. montaż komór i zbrojenie bloków, odwodnienie wykopów,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – betonowanie chudego betonu (zbiornik ZB13A), montaż kominów (zbiornik ZB13B), regulacja wysokościowa wpustów, montaż drenażu w pasie rozdziału trasy S2 (km 5+537/5+830, 8+500/8+700), oświetlenie drogowe – roboty ziemne pod trasy kablowe, układanie linii kablowych, wciąganie kabli w obwody, montaż słupów i opraw sygnalizacja świetlna – montaż fundamentów, masztów i studni kablowych.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego w trasie S2 (km 10+290/10+390, 10+530/10+730) i na łącznicach Ł1, Ł3, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa na łącznicach Ł1 i Ł5, pod ekrany ziemne oraz pod kostkę i w pasie dzielącym na ul. Wał Miedzeszyński , układanie warstwy ścieralnej w trasie S2 (km 10+530/10+730, 10+780/10+820) i na łącznicach Ł2,  Ł3, Ł5, wykonywanie kieszeni wpustowych w trasie S2 , roboty brukarskie na ul. Wał Miedzeszyński (opaski, obrzeża, nawierzchnia z kostki), ekrany akustyczne: wykonywanie podwalin pod ekrany w trasie S2,
 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów na poboczach w ciągu trasy (km 10+290/10+470, 10+600/10+820), na łącznicy Ł5 oraz nasyp pod drogę DD19, wykonywanie górnych warstw nasypów z gruntu niespoistego wzdłuż j. prawej trasy S2 (10+251/10+295), kopanie rowów w trasie S2 (km 11+290/11+310, 11+360/11+471), wykonanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym pod drogę dojazdową DD19,  
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – zasypka (zbiornik ZW2), roboty montażowe (zbiornik ZB17, ZB19, ZB19A), roboty przygotowawcze do montażu i montaż pompowni P14, roboty przygotowawcze do montażu osadnika O21, roboty przygotowawcze do montażu kanału, montaż kanału, studni, piaskowników i kratek, regulacja wysokościowa wpustów, roboty porządkowe, naprawa wpustu i poprawa sytuacyjna kratek, sygnalizacja świetlna – wykopy pod kable, układanie rur, wciąganie kabli, montaż masztów i studn.i

15 czerwca – 21 czerwca 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego w strasie S2 (km 6+995/7+025, 8+390/8+429, 8+480/8+510), nawierzchni betonowej na poszerzeniach i pasach włączenia w trasie S2 (km 7+230/7+850, 8+590/8+680), wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa na drodze dojazdowej DD9, profilowanie kruszywa na drogach dojazdowych DD12 i DD13, ustawianie obrzeży betonowych na ścieżce rowerowe na rurociągu tłocznym, montaż ścieków trójkątnych i kieszeni wpustowych w trasie S2, roboty brukarskie przy ul. Metrycznej (montaż ścieków i krawężników),  ekrany akustyczne – wykonywanie głowic pali w trasie S2,
 • roboty ziemne: wykop pod zbiornik ZB13A), wykopy rowów drogowych wzdłuż trasy S2 (km 5+900/6+100 str. prawa, 6+000/6+100 , 6+800/6+900 str. lewa), wykonywanie nasypów pod drogi dojazdowe DD12i DD13 oraz nasypów pod pobocza gruntowe w trasie S2 (km 5+700/5+800, 7+800/8+050) i pod chodnik przy ul. Metrycznej, wykonanie nasypów pod stożki murów oporowych SO-1, SO-2, umocnienie humusem pasa rozdziału w trasie S2 (km 5+200/7+800), układanie geokraty przy drodze dojazdowej DD9, roboty ziemne na ścieżce rowerowej oraz drogach dojazdowych DD8a i DD16, zasypka zbiornika ZB13,
 • budowa rurociągu tłocznego:. zasypka rur przy ul Ruczaj, wpuszczanie pianobetonu przy ul. Przyczółkowej,  próba ciśnieniowa na rurociągu tłocznym, montaż studni, roboty przygotowawcze do budowy rurociągu grawitacyjnego, odwodnienie wykopów,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – odwodnienie zbiornika (zbiornik ZB13A), wykonanie próby szczelności (zbiornik ZB13B), montaż drenażu w pasie rozdziału trasy S2 (km 5+537/5+830, 8+500/8+700), roboty wodno-kanalizacyjne – budowa przyłącza wodociągowego do marketu budowlanego Bricoman, oświetlenie drogowe – przecisk pod drogą techniczną przy ul. Sytej, roboty ziemne pod trasy kablowe, układanie tras i linii kablowych, wciąganie kabli w rury, sygnalizacja świetlna – wykonanie pętli indukcyjnej na ul. Przyczółkowej, montaż fundamentów, masztów i studni kablowych na łącznicy Ł2,

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego w trasie S2 (km 10+535/10+720, 10+760/10+825) i na łącznicach Ł2, Ł3, Ł5, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa na łącznicy Ł1, na ul. ul. Wał Miedzeszyński i Czarnuszki, układanie warstwy ścieralnej na łącznicy Ł0,  wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej w trasie S2 (km 10+825/10+830) i na ul. Czarnuszki, roboty brukarskie na ul. Wał Miedzeszyński (opaski, ściek przykrawężnikowy, obrzeża, krawężniki, nawierzchnia z kostki), ekrany akustyczne: ustawianie słupów w trasie S2,
 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów  na poboczach w ciągu trasy  (km 10+535/10+720),  łącznicy Ł3,  oraz nasypów  pod  ekrany w trasie S2, pod ścieżkę rowerową na ul. Wał Miedzeszyński i pod drogę dojazdową DD19, kopanie rowów w trasie S2 (km 11+310/11+360) oraz na łącznicy i Ł5, humusowanie skarpy na łącznicy Ł5 i terenów płaskich na drodze DD20 oraz na ul. Wał Miedzeszyński, układanie maty bentonitowej na drodze dojazdowej DD19a, wykonanie podbudowy pod ekrany ziemne,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – odwodnienie i zasypka (zbiornik ZW2), przygotowanie podłoża pod chudy beton i wykonanie chudego betonu (zbiornik ZB 19B), roboty przygotowawcze do montażu studni, montaż zrzutu tymczasowego, montaż kanałów, studni, kratek, włazów i drenażu, regulacja wysokościowa wpustów i studni, roboty porządkowe, sygnalizacja świetlna – wykop pod rury z montażem rur i studni na ul. Wał Miedzeszyński, system odladzania mostu – montaż przepustu przez skrzynię mostu, montaż szaf elektryczno-hydraulicznych.

08 czerwca – 14 czerwca 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie nawierzchni betonowej na poszerzeniach w trasie S2 (km 7+025/7+080, 7+850/7+915, 8+315/8+385) i w pasie awaryjnym (km 8+590/8+680),wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa na drodze dojazdowej DD9 i podbudowy z betonu asfaltowego na ul. Sytej, profilowanie podłoża na placu manewrowym drogi dojazdowej DD14, układanie warstwy wiążącej w trasie S2 (km 5+540/5+841,64) na łącznicy Ł4, drodze dojazdowej DD7a i na ul. Sytej, montaż ścieków trójkątnych w trasie S2 (km 8+215/8+400 j. lewa, 8+142/8+000 j. prawa), wykonywanie kieszeni wpustowych w trasie S2,
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka starej nawierzchni w śladzie drogi dojazdowej DD12 (ul. Syta),
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej oraz profilowanie nasypu pod drogę dojazdową DD14, wykop pod rów drogowy w trasie S2 (km 5+900/6+150, 7+100/7+150) oraz pod drogę dojazdową DD9, wykonywanie nasypów pod pobocza gruntowe w trasie S2 (km 6+900/7+740), umocnienie humusem pasa rozdziału w trasie S2 (km 5+080/5+450,  6+900/8+400) oraz skarpy i rowu z ułożeniem siatki antyerozyjnej w trasie S2 (km 6+000/6+900) i na łącznicy Ł4, zasypka zbiornika ZB9,
 • budowa rurociągu tłocznego:. odwodnienie, zasypka rur przy ul Ruczaj, próba ciśnieniowa na rurociągu tłocznym, wykop pod studni i montaż studni, zbrojenie bloków, roboty przygotowawcze do budowy rurociągu grawitacyjnego,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż kanału do zbiornika (zbiornik ZB9B), odwodnienie zbiornika (zbiornik ZB13A), izolacja stropu (zbiornik ZB13B), betonowanie kominów (zbiornik ZB15),  montaż kratek żeliwnych wpustów w trasie S2, montaż drenażu w pasie rozdziału trasy S2 (km 7+600/7+920), roboty wodno-kanalizacyjne – budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do OUD, oświetlenie drogowe – wykop linii kablowych, układanie linii kablowych, przeciąganie kabli, montaż opraw oświetleniowych w trasie głównej, sygnalizacja świetlna – wykopy pod rury i układanie rur, wciąganie kabli i przewodów, montaż studni i masztów na ul. Przyczółkowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa pasa dzielącego na ul. Wał Miedzeszyński i na łącznicy Ł5 oraz podbudowy z mieszanki związanej cementem w trasie S2 (km 10+251,98/10+280), wykonanie opaski i obrzeży na ul. Wał Miedzeszyński, ustawianie krawężnika kamiennego na Łącznicy Ł3, wykonanie kieszeni wpustowych na łącznicy Ł1, montaż ścieków trójkątnych w trasie S2 (km 10+270/10+310, 10+367/10+460), wykonanie nawierzchni z kostki granitowej na ul. Czarnuszki, ekrany akustyczne: ustawianie słupów w trasie S2,
 • roboty ziemne: wykonywanie górnej warstwy nasypy w trasie S2 (km 10+250/10+280) oraz nasypów na poboczach łącznicy Ł1 i na ul. Wał Miedzeszyński, wzmacnianie podłoża oraz wykonanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym na ul. Wał Miedzeszyński, humusowanie skarpy na łącznicy Ł0, profilowanie rowu i układanie maty bentonitowej na drodze dojazdowej DD19a,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonanie zasypek (zbiornik ZW1), wykonanie izolacji, próba szczelności i zasypka (zbiornik ZW2), wykop pod zbiornik wraz z odwodnieniem wykopu i montażem rozpór, próba szczelności (zbiornik ZB 19B), roboty przygotowawcze do montażu pompowni P14, montaż kanałów, studni, kratek, separatora i osadnika, regulacja wysokościowa wpustów, zasypka i zagęszczanie kanałów, roboty porządkowe, oświetlenie drogowe: wykopy pod linię kablową, montaż opraw oświetleniowych w trasie głównej.

01 czerwca – 07 czerwca 2020

a terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa w trasie S2 (km 5+540/5+840, 8+680/8+740),  podbudowy z betonu asfaltowego w trasie S2 (km 5+540/5+841,64, 8+705/8+743,89) i na łącznicy Ł4, układanie warstwy wiążącej na drodze dojazdowej DD11, ustawianie krawężników i ścieków trójkątnych w trasie S2 (km 5+680/5+740),  wykonywanie robót brukarskich na łącznicach Ł3 i Ł4 (ustawianie krawężników, obrzeży, opaski, ścieków trójkątnych i wykonywanie kieszeni wpustowych), wykonywanie podbudowy z kruszywa i podbudowy zasadniczej oraz robót brukarskich (krawężniki, obrzeża, ścieki, kostka i płyty betonowe) na ul. Sytej, ekrany akustyczne: wykonywanie pali fundamentowych pod ekrany na odcinkach trasy S2,
 • roboty ziemne: wykop pod rów drogowy w trasie S2 (km 5+500/5+600, 7+500/7+600, 8+500/8+600), wykonywanie nasypów wraz z profilowaniem na drogach dojazdowych DD10a i DD10b, wykonywanie nasypów pod pobocza gruntowe w trasie S2 (km 5+700/5+840, 6+000/6+500, 6+900/8+400), umocnienie skarpy siatką antyerozyjną w trasie S2 (km 6+000/6+900) oraz humusem skarp i rowów w trasie S2 (km 6+000/6+900), łącznicy Ł4, pasa rozdziału (km 6+000/8+4000), umocnienie humusem skarp i rowu wraz z wykonaniem przeciwskarpy (km 7+750/7+900), zasypka zbiorników ZB10 i ZB15 ,
 • budowa rurociągu tłocznego: odwodnienie, montaż i zasypka rur przy ul. Ruczaj, próba ciśnieniowa na rurociągu tłocznym,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – betonowanie stropu (zbiornik ZB12), roboty przygotowawcze do betonowania płyty dennej (zbiornik ZB13A),  betonowanie ścian i słupów, szalowanie ,betonowanie i pielęgnacja betonu stropu (zbiornik ZB13B), montaż kanału do zbiornika ZB9,  montaż studni i osadnika O10, montaż drenażu w pasie rozdziału trasy S2 (km 7+200/7+600), roboty wodno-kanalizacyjne – przebudowa sieci wodociągowej na ul. Metrycznej, oświetlenie drogowe – wykopy i montaż rur, układanie linii kablowych, montaż studni, fundamentów pod maszty, opraw oświetleniowych w trasie głównej, sygnalizacja świetlna – wykonanie pętli indukcyjnej na łącznicy Ł2, system odladzania mostu – transport materiałów na płytę i do skrzyni mostu, zabezpieczenie materiałów na budowie, transport materiałów z płyty mostu do skrzynki mostu oraz inwentaryzacja otworów przepustowych, Obwód Utrzymania Drogi (OUD) – wykonywanie ścianek z bloczków betonowych.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa w trasie S2 (km 10+535/10+720) i na łącznicy Ł2 oraz podbudowy zasadniczej z kruszywa wraz z profilowaniem i zagęszczaniem w trasie S2 (km 10+780/10+825 j. prawa) i na łącznicy Ł3, wykonanie nawierzchni betonowej wraz ze szczotkowaniem i cięciem w trasie S2 (km 10+290/10+475), montaż ścieków trójkątnych w trasie S2 (km 10+530/10+700) i  na łącznicy Ł3 oraz kieszeni wpustowych na łącznicach Ł1, Ł2, Ł3 i Ł5, ustawianie krawężników na odcinku ul. Czarnuszki – droga dojazdowa DD19a i na ul. Czarnuszki, ekrany akustyczne: ustawianie słupów w trasie S2 i na ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty ziemne: wykonywanie poboczy (nasypy) na łącznicach Ł0, Ł3 i Ł5 oraz nasypów w  pasie dzielącym na ul. Wał Miedzeszyński, układanie maty bentonitowej i humusowanie terenów płaskich na drodze dojazdowej DD20,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – roboty przygotowawcze pod montaż osadnika wraz z montażem, montaż kanałów, studni, montaż kanału tymczasowego, piaskowników,  obróbka studni, montaż kratek i przykanalików, regulacja wysokościowa wpustów, zasypka i zagęszczanie kanału, roboty porządkowe,  roboty montażowe, zasypka i zagęszczanie pompowni WMP2 oraz studni, oświetlenie drogowe: wykopy pod linię kablową, układanie linii kablowych, montaż opraw oświetleniowych w trasie głównej.

25 maja – 31 maja 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy zasadniczej w trasie S2 (km 5+540/5+840, 8+680/8+740), na łącznicy Ł4 oraz na drogach dojazdowych DD9, DD10b i DD11, podbudowy z betonu asfaltowego na łącznicy Ł3, układanie warstwy wiążącej na łącznicach Ł1, Ł3 oraz na przejeździe awaryjnym drogi DD11 przy ul. Bruzdowej, ułożenie podbudowy zasadniczej, podbudowy i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na ul. Europejskiej, wykonywanie robót brukarskich na łącznicy Ł4 (ustawianie krawężników, obrzeży, opaski, ścieków trójkątnych i wykonywanie kieszeni wpustowych) oraz wykonanie kieszeni wpustowych na łącznicy Ł3 i krawężników na drodze dojazdowej DD11, ekrany akustyczne: wykonywanie pali fundamentowych pod ekrany na odcinkach trasy S2,
 • roboty ziemne: wykop pod rów drogowy w trasie S2 (km 7+900/8+000) i pod zbiornik ZB13a zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej na ul. Sytej, wykonywanie nasypów pod pas zieleni na łącznicach Ł3 i Ł4 oraz pod chodnik na ul. Sytej, pobocza gruntowe w trasie S2 (km 7+750/7+900), umocnienie skarpy siatką antyerozyjną w trasie S2 (km 8+470/8+740) oraz humusem skarp i rowów w trasie S2 (km 6+000/6+900, 8+470/8+740), zasypka zbiorników ZB10 i ZB15 ,
 • budowa rurociągu tłocznego: odwodnienie, montaż i zasypka rur przy ul. Ruczaj, wylanie chudego betonu pod bloki,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – roboty montażowe (zbiornik ZB4A), demontaż szalunku ścian, zbrojenie i szalowanie stropu (zbiornik ZB12), szalowanie ścian (zbiornik ZB13, ZB13B), podłączenie sieci kanalizacji sanitarnej przy zbiorniku ZB9,  montaż separatora S11 i osadnika O11, montaż wpustów i wylotów, montaż drenażu w pasie rozdziału trasy S2 (km 5+300/5+420, 7+040/7+200), roboty wodno-kanalizacyjne – przebudowa sieci wodociągowej na ul. Metrycznej, oświetlenie drogowe – montaż tras kablowych na moście, przewierty sterowane, układanie linii kablowych, montaż uziomów, sygnalizacja świetlna – wykonanie pętli indukcyjnej na łącznicy Ł2, wciąganie kabla na łącznicy Ł4, Obwód Utrzymania Drogi (OUD) – wykonywanie ścianek z bloczków betonowych.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy pomocniczej w trasie S2 (km 10+251,98/10+286,96, 10+525/10+730) i podbudowy zasadniczej z kruszywa na łącznicy Ł3, montaż ścieków trójkątnych w trasie S2 (km 10+600/10+700) i  na łącznicy Ł5, montaż obrzeży, opasek, krawężników i ścieków przykrawężnikowych na ul. Wał Miedzeszyński, ustawianie krawężników na odcinku ul. Czarnuszki – droga dojazdowa DD19a, ekrany akustyczne: ustawianie pali fundamentowych w trasie S2,
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka nawierzchni na ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej i wykonywanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym na ul. Wał Miedzeszyński, wykop pod schody kładki KL 05-12 oraz pod podwalinę muru oporowego kładki KL 05-13, wykonywanie górnych warstw nasypów w trasie S2 (km 10+270/10+280), wykonywanie warstwy z mieszanki niezwiązanej i związanej spoiwem hydraulicznym pod łącznice Ł3 i Ł5, układanie maty bentonitowej na drodze dojazdowej DD20,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – roboty montażowe i podłączenie zbiornika do sieci kanalizacji sanitarnej (zbiornik ZB16), montaż separatorów i osadników wraz z wylotem przy zbiorniku ZB16, demontaż szalunków ustroju nośnego (zbiornik ZW2), montaż separatora i osadnika, montaż pompowni WMP2, sygnalizacja świetlna – wciąganie kabli przy ul. Ogórkowej.

18 maja – 24 maja 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie nawierzchni betonowej w trasie S2 (km 7+025/ 8+190), podbudowy zasadniczej na drodze dojazdowej DD7a oraz podbudowy betonowej na pasach wyłączenia łącznic Ł1 i Ł2, układanie warstwy zabezpieczającej z kruszywa w  trasie S2 (km 5+540/5+620),na łącznicach Ł3 i Ł4 oraz na ul. Sytej, profilowanie kruszywa na łącznicy Ł3 i na połączeniu dróg DD7a z DD7, wykonanie warstwy wiążącej w trasie S2 (km 5+250/5+450, 8+850/5+881) oraz na łącznicach Ł2 i Ł4, wykonywanie robót brukarskich na łącznicach Ł1, Ł3 i Ł4 (ustawianie krawężników, obrzeży, ścieków trójkątnych i wykonywanie kieszeni wpustowych) oraz wykonywanie obrzeży betonowych na ścieżce rowerowej i chodniku przy ul. Europejskiej, ekrany akustyczne: wykonywanie pali fundamentowych pod ekrany na odcinkach trasy S2,
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka starej nawierzchni na ul. Sytej,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej na ul. Sytej, kopanie rowów wzdłuż trasy S2 (km 6+000/6+900, 7+900/ 8+000, 8+470/8+740) i przy ul. Sytej, wykonywanie nasypów pod drogi dojazdowe DD7 i DD10b, na zjazdach przy ul. Sytej oraz w pasie rozdziału (km 5+540/5+900) i na łącznicy Ł3, profilowanie nasypów na DD7 i DD10b oraz profilowanie podłoża na ul. Sytej,  umocnienie skarpy siatką antyerozyjną oraz humusem skarp i rowów w trasie S2 (km 5+080/5+280, 8+470/8+740) i łącznicy Ł3, umocnienie humusem pasa zieleni na łącznicy Ł3,  oraz (km 5+086/5+280, 8+470/8+740), zasypka zbiorników ZB5, ZB13, ZB14 i ZB15 oraz zasypka podpór schodów kładki KL 03-11,
 • budowa rurociągu tłocznego: szalowanie i betonowanie bloku, demontaż szalunku przy ul. Przyczółkowej, wykop, odwodnienie, montaż i zasypka rur, montaż i zasypka rury osłonowej, betonowanie dna bloku oraz zbrojenie, szalowanie i betonowanie bloku, demontaż szalunku przy ul. Ruczaj,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – zbrojenie, szalowanie oraz betonowanie ścian i słupów (zbiornik ZB12),zbrojenie, szalowanie i betonowanie ławy fundamentowej, zbrojenie ścian (zbiornik ZB13B), montaż separatora S6 i osadnika O6, podłączenie zbiornika ZB8 do kanalizacji deszczowej, montaż studni i wykonanie odcinków, montaż drenażu w pasie rozdziału trasy S2 (km 5+186/5+286, 5+800/6+900), roboty wodno-kanalizacyjne – przebudowa sieci wodociągowej na ul. Metrycznej, roboty teletechniczne – budowa kanału technologicznego od studni 13 do studni 12 i wbudowanie studni przy ul. Przyczółkowej, oraz od studni 35 do 34 i od studni 35 do 36 z wbudowaniem studni przy ul. Metrycznej, oświetlenie drogowe – organizacja i transport materiałów na most, montaż tras kablowych na moście, przewierty sterowane, układanie linii kablowych, montaż fundamentów oraz słupów, montaż systemu-systems, sygnalizacja świetlna – kopanie tras, układanie rur, montaż studni i fundamentów na łącznicy Ł2, montaż studni, stawianie masztów, wciąganie kabli i przewodów na łącznicy Ł4, wciąganie kabli i przewodów, łączenie głowic na ul. Przyczółkowej, Obwód Utrzymania Drogi (OUD) – wykonywanie ścianek z bloczków betonowych.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa na łącznicy Ł5 i podbudowy pomocniczej w trasie S2 (km 10+525/10+720), montaż ścieków trójkątnych i kieszeni wpustowych na łącznicach Ł1 i Ł5, wykonywanie kieszeni i studzienek ulicznych na łącznicy Ł2, ustawianie ścieków trójkątnych na łącznicy Ł3 i krawężników na wyspie drogi dojazdowej DD19a,  ekrany akustyczne: ustawianie pali fundamentowych w trasie S2,
 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów i górnych warstw nasypów w trasie S2 (km 10+231,98/10+280), wykonywanie warstwy z mieszanki niezwiązanej i związanej spoiwem hydraulicznym pod łącznicę Ł5, układanie maty bentonitowej w trasie S2 (km 11+470/11+478,51), zasypka pasa dzielącego na ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – roboty montażowe, (zbiornik ZB16), montaż separatorów wraz z wylotem przy zbiorniku ZB16, roboty przygotowawcze (zbiornik ZB19a), zbrojenie, szalowanie i betonowanie stropu, pielęgnacja betonu, montaż igłofiltrów (zbiornik ZW2), montaż kanałów, wylotów, kanału tłocznego, piaskowników, montaż drenażu mostowego, poprawa i regulacja wysokościowa wpustów, oświetlenie uliczne – organizacja i transport materiałów na most, montaż tras kablowych na moście, przewierty sterowane, odtwarzanie tras kablowych i układanie linii kablowych, sygnalizacja świetlna – montaż fundamentu, masztu oraz studni, wciąganie przewodu i kabla przy ul. Ogórkowej.

11 maja – 17 maja 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy zasadniczej na drodze dojazdowej DD7a, podbudowy pomocniczej w trasie S2 (km 5+540/5+620), oraz nawierzchni betonowej na pasach włączenia trasy S2 (km 5+950/6+540), wykonanie balustrad na ścieżce rowerowej, układanie ścieków trójkątnych w trasie S2 (km 5+150/5_290, 5+720/5+830, 7+930/8+080, 8+520/8+690), ekrany akustyczne: wykonywanie pali fundamentowych pod ekrany na odcinkach trasy S2,
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka objazdu na ul. Sytej,
 • roboty ziemne: kopanie rowów wzdłuż trasy S2 (km 6+800/6+900, 8+470/8+740) oraz łącznic Ł2 i Ł3, wykop do wysokości rzędnej pod drogę dojazdową DD14, wykonywanie nasypu w pasie rozdziału (km 5+440/5+900) oraz pod drogi dojazdowe DD7, DD10a i DD10b, profilowanie i zgęszczanie stabilizacji na drogach dojazdowych DD11 oraz DD14, układanie warstwy zabezpieczającej z kruszywa łamanego na łącznicy Ł3 i drogach dojazdowych DD11, DD14, Profilowanie nasypu na DD7,  umocnienie siatką antyerozyjną i humusem skarp i rowów (km 5+086/5+420, 8+470/8+740), zasypka zbiorników ZB5, ZB7, ZB13 i ZB14,
 • budowa rurociągu tłocznego: odwodnienie, montaż i zasypka rur, zbrojenie oraz Betonowanie bloku przy ul. Przyczółkowej, wykop, odwodnienie, montaż i zasypka rur, wylanie chudego betonu pod blok oraz zbrojenie bloku przy ul. Ruczaj,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – zbrojenie i szalowanie ławy fundamentowe, zbrojenie ścian i słupów (zbiornik ZB12), betonowanie i izolacja chudego betonu, zbrojenie i szalowanie ławy fundamentowej (zbiornik ZB13B), podłączenie zbiornika ZB6 do kanalizacji deszczowej, montaż kanału na odcinku, montaż wylotów na skarpach, montaż drenażu w pasie rozdziału trasy S2 (km 5+250/5+440, 6+000/6+400), roboty wodno-kanalizacyjne – przebudowa sieci wodociągowej na ul. Metrycznej, roboty elektroenergetyczne – przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia na ul. Wał Zawadowski, oświetlenie drogowe: organizacja i transport materiałów na most, montaż fundamentów, układanie linii kablowych, sygnalizacja świetlna: kopanie tras, układanie rur, montaż studni na ul. Przyczółkowej, przecisk rurami, montaż fundamentów, studni i kolumn łącznicy Ł4.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa w trasie S2 (km 10+780/10+825), na ul. Wała Miedzeszyński i na łącznicach Ł0, Ł3 i Ł5, warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego na zjazdach awaryjnych trasy S2 (km 11+240/11+330) oraz warstw z betonu asfaltowego w trasie S2 (km 10+780/10+825), na ul. Wała Miedzeszyński i na łącznicy Ł0, ustawianie krawężników, montaż ścieków przykrawężnikowych na ul. Wał Miedzeszyński, montaż ścieków trójkątnych na łącznicach Ł1, Ł2 i Ł3, oraz kieszeni wpustowych na łącznicy Ł3,
 • roboty ziemne: wykonywanie górnych warstw nasypów w trasie S2 (km 10+535/10+720) oraz na łącznicy Ł5, nasyp w pasie dzielącym na ul. Wał Miedzeszyński, wykonanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym na łącznicy Ł5, profilowanie stożka przy podporze P2 obiektu WG 05-01,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – podłączenie zbiornika do kanalizacji deszczowej (zbiornik ZB16), zbrojenie i szalowanie stropu (zbiornik ZW2), montaż studni i kanałów, oświetlenie uliczne – organizacja i transport materiałów na most, przygotowania do przewiertów sterowanych i przewierty przez konstrukcję mostu, montaż fundamentów, sygnalizacja świetlna – roboty ziemne, kopanie tras, układanie rur, montaż studni, kolumn, masztów, łączenie głowic oraz wciąganie kabli przy ul. Ogórkowej.

04 maja – 10 maja 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy zasadniczej na drodze dojazdowej DD7a i  nawierzchni betonowej w trasie S2 (km 7+915/8+394),
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka elementów dróg i ulic przy ul. Ruczaj,
 • roboty ziemne: wykopy pod zbiornik ZB12 i pod fundamenty Obwodu Utrzymania Drogi (OUD), wykop rowów wzdłuż trasy S2 (km 5+080/5+280, 8+490/8+710), pogłębianie rowu pod matę bentonitową wzdłuż trasy S2 (km 8+180/8+210), wykonanie nasypu na drodze dojazdowej DD7 i DD, profilowanie i zagęszczanie stabilizacji na łącznicy Ł4 oraz podbudowy z kruszywa na ul. Ruczaj, umocnienie skarp siatką bentonitową oraz humusem skarp i rowów wzdłuż trasy S2 (km 5+080/5+210, 8+080/8+420), umocnienie humusem pasa rozdziału na włączeniu łącznicy (km 5+086/5+180),  pasa zieleni przy murze oporowym SO2 i łącznicy Ł2, profilowanie i umacnianie humusem terenów wokół kładki KL 03-11, wykonanie pobocza gruntowego w trasie S2 (km 5+086/180), zasypka zbiorników ZB11, ZB13 i zasypka muru oporowego kładki KL 03-11, wykonanie platformy pod rusztowania ustroju nośnego kładki pieszo-rowerowej KL 04-05,  
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykop pod chudy beton i układanie chudego betonu (zbiornik ZB12), betonowanie chudego betonu (zbiornik ZB13B), montaż osadników i separatora, regulacja studni, prace porządkowe,  roboty wodno-kanalizacyjne:  budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Obwodu Utrzymania Drogi (OUD),  przebudowa sieci wodociągowej na ul. Metrycznej,  montaż drenażu w pasie rozdziału trasy S2 (km 6+550/6+780), roboty elektroenergetyczne – oświetlenie drogowe: rozładunek materiałów, montaż fundamentów, układanie linii kablowych, pomiary elektryczne, sygnalizacja świetlna: kopanie tras, układanie rur, montaż fundamentów i studni na łącznicy Ł2 oraz Ł4, wciąganie kabli i łączenie głowic  na ul. Przyczółkowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego na zjazdach awaryjnych trasy S2 (km 11+240/11+330) oraz odcinka próbnego warstwy ścieralnej na drodze DD19a, ustawianie krawężników, montaż ścieków przykrawężnikowych i kieszeni wpustowych oraz wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa, podbudowy i warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego na ul. Wał Miedzeszyński, wykonanie warstwy wiążącej na łącznicach Ł1 i Ł5, montaż ścieków trójkątnych na łącznicach Ł0, Ł3 i Ł4, oraz kieszeni wpustowych na łącznicy Ł0,
 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+535/10+740) i górnych warstw nasypów w trasie S2 (km 10+535/10+710) oraz na łącznicach Ł3, Ł5, wykonanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym i odsączającej na łącznicy Ł3, profilowanie stożka przy podporze P2 obiektu WG 05-01,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – roboty przygotowawcze i montażowe (zbiornik ZB16), zbrojenie, szalowanie i betonowanie słupów (zbiornik ZW2), regulacja wpustów (zlewnia Z17), montaż rur (zlewnia W19, roboty przygotowawcze, naprawa kanału, montaż studni, kanału, przykanalika, kratek, regulacja wysokościowa i wpustów, sygnalizacja świetlna – roboty ziemne, montaż fundamentów, studni i układanie tras kablowych przy ul. Ogórkowej.

27 kwietnia – 03 maja 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy betonowej w trasie S2 (km 7+500/7+770), podbudowy zasadniczej (km 5+620/5+840), wykonanie nawierzchni betonowej w trasie S2 (km 8+505/8+7050,
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka elementów dróg i ulic przy ul. Ruczaj,
 • roboty ziemne: wykopy pod zbiorniki ZB12, ZB13b, pod fundamenty Obwodu Utrzymania Drogi (OUD), wykop rowów wzdłuż trasy S2 (km 8+380/8+410) i łącznicy Ł3, wykonanie górnej warstwy nasypu z gruntu niespoistego pod łącznicę Ł4, wykonanie stabilizacji podłoża na łącznicach Ł3 i Ł4 oraz przy ul. Europejskiej, umocnienie matą bentonitową dna rowu (km  8+090/8+410), umocnienie humusem skarp i rowów wzdłuż trasy S2 (km 8+080/8+420), oraz pasa zieleni przy łącznicy Ł1 i Ł2, zasypka podpory P1 kładki KL 04-05 i zasypka zbiornika ZB13, naprawa rozmytych skarp (km 6+200/6+800),
 • budowa  rurociągu tłocznego: odwodnienie, montaż i zasypka rurociągu przy ul. Ruczaj, zbrojenie, szalowanie i betonowanie bloków, odwodnienie, montaż i zasypka rurociągu przy ul. Przyczółkowej,
 • roboty przezbrojeniowe:  odwodnienie  i kanalizacja  deszczowa  –  wykop  pod  chudy  beton (zbiornik ZB13B),  montaż drenażu w pasie rozdziału trasy S2 (km 6+880/6+780), roboty elektroenergetyczne – oświetlenie drogowe: przewierty sterowane, montaż fundamentów i  tras kablowych, układanie linii kablowych, pomiary elektryczne, sygnalizacja świetlna: przeciski rurami, wciąganie kabli i przewodów, montaż studni, kopanie tras i układanie rur, montaż fundamentów na ul. Przyczółkowej,  przeciski rurami na łącznicy Ł2.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: ustawianie krawężników, obrzeży, montaż ścieków trójkątnych i  przykrawężnikowych, kieszeni wpustowych oraz wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego na ul. Wał Miedzeszyński, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa na łącznicach Ł0 i Ł3.
 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+535/10+740) i górnych warstw nasypów z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym na łącznicach Ł1, Ł3 oraz na drodze dojazdowej DD20, humusowanie pasa dzielącego na ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – roboty przygotowawcze i montażowe (zbiornik ZB16), montaż prefabrykatów kominów włazowych (zbiornik ZW1), zbrojenie, szalowanie i betonowanie ścian, szalowanie i betonowanie słupów (zbiornik ZW2), uzupełnianie stabilizacji na łącznicy Ł2, montaż studni, przepadu, kanału i kratek, regulacja wysokościowa studni i wpustów, zasypka, zagęszczenie kanału tłocznego, roboty przygotowawcze i  porządkowe, sygnalizacja świetlna – roboty ziemne, montaż studni przy ul. Wał Miedzeszyński

20 kwietnia – 26 kwietnia 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy pomocniczej w trasie S2 (km 5+720/5+840), podbudowy betonowej w trasie S2 (km 7+450/7+870, 8+680/8+700), nawierzchni betonowej w trasie S2 (km 5+086/5+260), podbudowy z betonu asfaltowego w trasie S2 (km 5+850/5+881, 6+870/6+915) i na łącznicy Ł4, wykonanie podbudowy z kruszywa pod ścieżkę rowerową, szczotkowanie nawierzchni i wykonanie cięć rozprężających w  trasie S2 (km 5+086/5+260), wykonanie podbudowy z kruszywa, układanie płyt i obrzeży betonowych na drodze dojazdowej DD7a, roboty brukarskie – stożki murów SO3, SO4 i SO5 ( układanie kostki betonowej, obrzeży, montaż schodów betonowych), montaż ścieków z kostki betonowej i ustawianie krawężników przy ul. Europejskiej,     
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka elementów dróg i ulic przy ul. Europejskiej,
 • roboty ziemne: wykop pod zbiornik ZB13b, wykop rowu i przygotowanie pod układanie maty bentonitowej wzdłuż trasy S2 (km 8+080/8+420), wykonanie nasypu i górnej warstwy nasypu w trasie S2 (km 5+540/5+620), pod łączniceŁ3 i Ł4 oraz drogę dojazdową DD7, wykonanie stabilizacji podłoża na łącznicy Ł3 i przy ul. Europejskiej, skarpowanie nasypów łącznic Ł3 i ł4, wykonanie drenażu w pasie rozdziału trasy S2 (km 8+040/7+850), układanie siatki antyerozyjnej (km 8+180/8+420), korytowanie wraz z wykonanie stabilizacji pod wjazd na ul. Bruzdowej, umocnienie humusem skarp i  rowów w trasie S2 (km 8+180/8+420), pasa zieleni pomiędzy murem SO1a łącznicą Ł1, murem SO2 a łącznicą Ł2, oraz łącznicy Ł1, umocnienie humusem dna rowu oraz obsianie mieszanką traw skarp i pasa zieleni przy ul. Sytej, zasypka podpór P11-P18 kładki KL 03-11, zbiorników ZB6, ZB9, ZB11,ZB13, naprawa rozmytych skarp (km 6+000/7+800),
 • budowa rurociągu tłocznego: wykop odwodnienia, montaż i zasypka rur przy ul. Ruczaj i Przyczółkowej, zbrojenie bloków przy ul. Przyczółkowej,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa –  wykop pod chudy beton (zbiornik ZB12), wykop pod chudy beton (zbiornik ZB13B), betonowanie opasek kominów włazowych (zbiornik ZB14), regulacja wpustów (zlewnia Z4A), roboty przygotowawcze do wykonania kamerowania sieci (zlewnia Z15), kamerowanie kanałów kanalizacji deszczowej przy ul. Przyczółkowej, roboty elektroenergetyczne – oświetlenie drogowe: przewierty sterowane, montaż fundamentów i  tras kablowych, sygnalizacja świetlna: roboty ziemne, przeciski rurami, montaż rur i studni kablowych, montaż fundamentów, masztów i kolumn masztów na ul. Przyczółkowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: ustawianie krawężników, montaż ścieków przykrawężnikowych i kieszeni wpustowych oraz wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa na ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty ziemne: wykop rowu wzdłuż trasy S2 (km 10+378/11+478,52), korytowanie pod łącznicę Ł3, wykonanie nasypu, pod łącznice Ł1 i Ł5, wykonanie wkładki z geotkaniny na łącznicy Ł5, wykonanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym w trasie S2(km 10+525/10+600), na łącznicach Ł1 oraz Ł5 i na ul. Wał Miedzeszyński, profilowanie stożka przy podporze P27 mostu MG04-03, zasypka pasa dzielącego na ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – roboty przygotowawcze i montażowe (zbiornik ZB16), roboty montażowe (zbiornik ZB17),montaż studni, przykanalika, wpustów, wylotu, kanałów i kratek, regulacja wysokościowa studni i wpustów, prace porządkowe, oświetlenie uliczne – montaż fundamentów i tras kablowych, sygnalizacja świetlna – wycinanie pętli indukcyjnych na ul. Ogórkowej, roboty ziemne, montaż rur i studni przy ul. Wał Miedzeszyński.

13 kwietnia – 19 kwietnia 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy zasadniczej w trasie S2 (km 6+860/6+905) i na ul. Europejskiej, montaż ścieków trójkątnych w trasie S2 (km 5+900/6+900), wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego i ustawianie obrzeży betonowych na ścieżce rowerowej, układanie płyt betonowych, krawężników wtopionych i kostki kamiennej na ul. Metrycznej,
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka objazdu ul. Przyczółkowej w śladzie łącznicy Ł3,
 • roboty ziemne: wykonanie nasypu i górnej warstwy nasypu w trasie S2 (km 5+540/5+820), pod łączniceŁ3 i Ł4 oraz drogę dojazdową DD12, umocnienie dna rowu matą bentonitową w trasie S2 (km 8+190/8+405), skarpowanie nasypów łącznic Ł3 i ł4, wykonanie drenażu w pasie rozdziału trasy S2 (km 8+040/8+350), zasypka podpór P11, P16 kładki pieszo – rowerowej KL 03-11 oraz zbiorników ZB5, ZB9, korytowanie przy ul. Europejskiej,  umocnienie matą bentonitową i humusem dna rowu przy ul. Sytej,
 • budowa rurociągu tłocznego: wykop odwodnienia i zasypka rur przy ul. Ruczaj i Przyczółkowej,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa –  betonowanie opaski na kominach włazowych (zbiornik ZB9 i ZB11), wykop pod chudy beton, montaż zabezpieczenia wykopu przy ściance szczelnej (zbiornik ZB12), próba szczelności (zbiornik ZB13), wykop pod chudy beton (zbiornik ZB13B), montaż kominów włazowych na zbiornikach (zbiornik ZB13, ZB14 i ZB15 ), wykop odwodnienia pod pompownię i montaż pompowni P12, montaż rury do zbiornika ZB 4A, montaż i regulacja włazów żeliwnych studni, montaż przykanalików, montaż i regulacja pierścieni odciążających wpustów, roboty elektroenergetyczne – oświetlenie drogowe: przewierty sterowane, montaż fundamentów i  tras kablowych, sygnalizacja świetlna: roboty ziemne, przeciski rurami, montaż rur i studni kablowych, montaż fundamentów na ul. Przyczółkowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem w trasie S2 (km 10+780/10+820), ustawianie krawężników, montaż ścieków przykrawężnikowych i kieszeni wpustowych oraz wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa na ul. Wał Miedzeszyński, montaż ścieków trójkątnych na łącznicy Ł2,
 • roboty ziemne: wykonanie nasypu i górnych warstw nasypu w trasie S2 (km 10+680/10+720), pod łącznice Ł1, Ł3 i Ł5, wykonanie wkładki z geotkaniny na łącznicy Ł5, wykonanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym na placu nr1 oraz na łącznicach Ł0 i  Ł3, montaż szalunków na przejeździe awaryjnym trasy S2 (km 11+240/11+330), korytowanie, wykonanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym oraz zasypka pasa dzielącego na ul. Wał Miedzeszyński, humusowanie pasa dzielącego w trasie S2 (km 11+020/11+090), zasypka i profilowanie stożków oraz zasypka pod płytę przejściową przy podporze P27 mostu MG04-03, wykonanie drenażu na ul. Wał Miedzeszyński i łącznicy Ł3, montaż studni rewizyjnej na łącznicy Ł3,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykop i betonowanie chudego betonu pod zbiornik (zbiornik ZW2), wykop pod zbiornik (zbiornik ZB 19B), montaż wpustów (zlewnia Z.17), przygotowanie do próby ciśnieniowej rury osłonowej rurociągu, sygnalizacja świetlna – roboty ziemne, montaż rur wykonanie przepustów rurami przy ul. Wał Miedzeszyński.

06 kwietnia – 12 kwietnia 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy z kruszywa na drodze dojazdowej DD13, na ścieżkach rowerowych na ul. Sytej oraz Metrycznej i na zjeździe na ul. Sytej, wykonanie podbudowy w zatoce autobusowej na ul. Syta, podbudowy zasadniczej wraz z profilowaniem i zagęszczeniem na łącznicach Ł3 i Ł4, warstwy ścieralnej na rondzie i ścieżce rowerowej na ul. Sytej oraz  warstwy wiążącej na zjeździe indywidualnym ul. Metrycznej, roboty brukarskie na drodze dojazdowej DD13 i na ul. Metrycznej i Sytej (ustawianie krawężników, obrzeży, układanie płyt betonowych),
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka objazdu ul. Przyczółkowej w śladzie łącznicy Ł3,
 • roboty ziemne: wykonanie nasypu i górnej warstwy nasypu wraz z profilowaniem w trasie S2 (km 5+540/5+570), nasypów w pasie rozdziału (km 5+080/5+400), nasypu na wjeździe awaryjnym (km 7+600 ), pod ścieżkę rowerową, zjazdy indywidualne przy ul. Sytej oraz pod łącznice Ł3 i Ł4 i drogę dojazdową DD10b, wykonanie stabilizacji pod łącznicę Ł3, zasypki pod pasy murów oporowych SO-3 i SO-4 oraz zasypka zbiorników ZB8, ZB9, ZB11, profilowanie stożków muru SO-5, umocnienie humusem skarp i pasa zieleni przy ul. Sytej, obsiew mieszanką traw skarp i pasa zieleni przy ul. Sytej i drodze dojazdowej DD13a,
 • budowa rurociągu tłocznego: montaż i zasypka rur przy ul. Ruczaj i Przyczółkowej,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – zasypki, montaż zbrojenia i szalunków opaski kominów włazowych, izolacja kominów włazowych (zbiornik ZB9 i ZB11), montaż ścianki szczelnej (zbiornik ZB12), wykonywanie izolacji (zbiornik ZB13), zasypki, montaż i izolacja kominów włazowych (zbiornik ZB14 i ZB15), montaż przykanalika, roboty teletechniczne – kontynuacja podwieszania rur pod wiaduktem przy ul. Ruczaj, roboty elektroenergetyczne – oświetlenie drogowe: montaż fundamentów i słupów, montaż tras kablowych i układanie linii kablowej, sygnalizacja świetlna: roboty ziemne, budowa przepustów rurami i montaż rur.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: montaż ścieków trójkątnych w trasie S2 (km 11+230/11+412), ustawianie krawężników, montaż ścieków trójkątnych i wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa na ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty ziemne: wykonanie nasypu i górnych warstw nasypu w trasie S2 (km 10+680/10+720, 10+780/10+820), pod łącznice Ł0, Ł3 i Ł5, wykonanie wkładki z geotkaniny i skarpowanie na łącznicy Ł5, wykonanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym na łącznicach Ł5 i  Ł2, wykonanie nasypu pod opaskę, warstwy z mieszanki niezwiązanej i z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, korytowanie pasa środkowego na ul. Wał Miedzeszyński, wykonywanie zasypek przy podporze P27 mostu MG04-03, profilowanie stożka przy obiekcie WG 05-01, przewierty studni i wykonanie drenażu na ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – roboty przygotowawcze zbiornik ZB17, montaż osadnika O20, roboty przygotowawcze do montażu i montaż przepompowni WM P1, montaż kanału żelbetowego, regulacja wysokościowa wpustów, montaż kanału, przygotowanie zrzutu tymczasowego z kanału, zasypka, zagęszczenie, sygnalizacja świetlna – roboty ziemne, montaż fundamentów, rur i studni kablowych.

30 marca – 05 kwietnia 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy pomocniczej w trasie S2 (km 5+620/5+800) oraz podbudowy z kruszywa na ul. Metrycznej i pod chodnik na dojazdach do ronda na ul. Sytej, roboty brukarskie na ul. Metrycznej i Sytej ( ustawianie krawężników, obrzeży, układanie płyt betonowych i kostki kamiennej),
 • roboty ziemne: wykonanie nasypu w trasie S2 (km 5+540/5+570), nasypów w pasie rozdziału (km 5+080/5+400, 6+000/7+000) i nasypów pod zjazdy indywidualne przy ul. Sytej,  profilowanie wraz z zagęszczaniem górnych warstw nasypu pod łączniceŁ3 i Ł4, wykop rowów drogowych przy ul. Sytej, wykonanie przejazdu tymczasowego przez obiekt WG 03-13, profilowanie nasypu w trasie S2 (km 5+400/5+700), skarp i pasa zieleni przy ul. Sytej, stożków muru oporowego S0-5 i korpusu obiektu WG 03-07 oraz profilowanie pod płytę przejściową obiektu WG 03-07, zasypki pod pasy murów oporowych SO-3 i SO-4 i zasypka korpusu obiektu WG 03-07, umocnienie humusem skarp i pasa zieleni przy ul. Sytej,
 • budowa rurociągu tłocznego: montaż i zasypka rur, montaż komór przy ul. Ruczaj, montaż i zasypka rur przy ul. Przyczółkowej,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż ścianki szczelnej (zbiornik ZB12), wykonywanie izolacji, demontaż szalunku stropu (zbiornik ZB13), wykonanie zasypek (zbiornik ZB8, ZB9 i ZB11), budowa kolektora, montaż przykanalika, wpustu i studni wpadowej, podłączenie odwodnienia kładki, roboty teletechniczne – budowa kanału technologicznego od studni 10 do studni 9 i przewiert sterowany od studni 9 do 8 (przy ul. Przyczółkowej), podwieszanie rur pod wiaduktem przy ul. Ruczaj, roboty elektroenergetyczne – oświetlenie drogowe: montaż fundamentów i słupów, sygnalizacja świetlna: kopanie tras i układanie rur, montaż fundamentów.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: szczotkowanie nawierzchni oraz wykonanie cięć rozprężających i wykonanie nawierzchni betonowej na pasie włączenia w trasie S2 (km 11+200/11+390), ustawianie krawężników na ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty ziemne: wykonanie nasypu w trasie S2 (km 10+260/10+265, 10+680/10+720), pod łącznice Ł3 i Ł5 oraz przy ul. Wał Miedzeszyński, wykonanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym na łącznicy Ł0 i przy ul. Czarnuszki, korytowanie, wykonanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym i niezwiązanej na ul. Wał Miedzeszyński, humusowanie pasa dzielącego w trasie S2 (km 10+820/11+000), wykonywanie stożków przy obiekcie WL 05-08 i profilowanie stożków przy obiekcie WG 05-01, wykonanie drenażu na ul. Wał Miedzeszyński, montaż drenażu i studni na łącznicy Ł5,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż ścianki szczelnej (zbiornik ZB18B), wykonanie izolacji i demontaż szalunku stropu (zbiornik ZW1), wykop pod chudy beton, montaż rozpór (zbiornik ZW2), roboty przygotowawcze do montażu przepompowni WM P1, montaż kanału tymczasowego pod odwodnienie zbiornika Z2, naprawa kanału po robotach drogowych, montaż kanałów i studni, regulacja wysokościowa studni, roboty elektroenergetyczne – oświetlenie drogowe – montaż fundamentów i tras kablowych na murze oporowym SO5, montaż torów kablowych na moście, sygnalizacja świetlna – wykonanie przewiertów sterowanych, kopanie tras i układanie rur, montaż studni kablowych i fundamentów.

23 marca – 29 marca 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie warstwy wiążącej na drodze dojazdowej DD13a oraz na włączeniach DD13 w  ul. Sytą, podbudowy pomocniczej w trasie S2 (km 5+860/5+890) oraz na łącznicach Ł3 i Ł4, wykonanie balustrad na stronie północnej i południowej obiektu WD 03-09 na ul. Sytej, roboty brukarskie na jezdni prawej po str. wsch. i zach. obiektu WG 03-10, na jezdni prawej po str. wsch. obiektu MG 03-08 oraz na ul. Metrycznej i rondzie przy ul. Metryczna/Syta,
 • roboty ziemne: wykonanie nasypu w trasie S2 (km 5+540/5+570), nasypów w pasie rozdziału (km 6+300/6+800, 7+000/7+800), pod drogę dojazdową DD13a oraz pod ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Sytej, profilowanie łącznicy Ł4, wykop rowów drogowych przy ul. Sytej i wzdłuż ścieżki rowerowej, zasypka korpusu obiektu WG 03-07 przy podporze P3, zasypki pod pasy murów oporowych SO-3 i SO-4, umocnienie humusem skarpy i rowu w trasie S2 (km 7+000/7+200, 8+500/8+700) i przy ul. Sytej oraz wysp i pasów dzielących przy ul. Sytej,
 • budowa rurociągu tłocznego: wykop pod rurociąg od bloku W12 i pod kanał przy ul. Przyczółkowej, demontaż szalunku stropu komory K14 i prace porządkowe,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – odwodnienie wykopu, roboty porządkowe (zbiornik ZB5), szalowanie stropu (zbiornik ZB8), montaż kotew (zbiornik ZB9), montaż zbrojenia ścian (zbiornik ZB14), szalowanie, zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej, wykonywanie izolacji przeciwwodnej, roboty porządkowe (zbiornik ZB15), roboty wykończeniowe, (zbiornik ZB 5, ZB14), odwodnienie wykopu (zbiornik ZB8, ZB11), wykonanie zasypek (zbiornik ZB10, ZB11, ZB14), montaż przykanalika, budowa przepustów, montaż i regulacja włazów żeliwnych studni, roboty teletechniczne – budowa kanału technologicznego od studni 29do studni 28 i od studni 30 do 31, wbudowanie studni 29 i 28, roboty elektroenergetyczne – roboty ziemne pod trasy kablowe oraz montaż fundamentów i słupów na ul. Przyczółkowej, zmiana lokalizacji rur, montaż uziomów.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie warstwy poślizgowej na pasie włączenia (km 11+200/11+390), wykonanie odcinka próbnego podbudowy z betonu asfaltowego na ul. Wał Miedzeszyński, wykonanie warstwy podbudowy z betony asfaltowego na łącznicy Ł0 oraz na jezdni prawej i lewej wraz ze skropieniem na ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty ziemne: wykonanie nasypu w trasie S2 (km 10+680/10+720 oraz pod łącznice Ł3 i Ł5, korytowanie, wykonanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego na ul. Wał Miedzeszyński, wykonanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym pod łącznice Ł1 i Ł5, prace przygotowawcze pod nawierzchnię betonową w trasie S2 (km 11+200/11+11+390) i łącznicę Ł4, profilowanie stożków przy obiekcie WG 05-01,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż kanałów i studni, roboty elektroenergetyczne – montaż fundamentów przy ul. Dzięcioła i Wał Miedzeszyński.

16 marca – 22 marca 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy zasadniczej na drodze dojazdowej DD13a i na ul. Sytej oraz podbudowy z betonu asfaltowego i warstwy wiążącej na ul. Sytej i Metrycznej, roboty brukarskie na rondzie i na ul. Sytej oraz na ul. Metrycznej, montaż ścieków skarpowych przy ul. Sytej, ustawianie krawężnika betonowego i układanie płyt betonowych na wiadukcie na ul. Sytej,
 • roboty ziemne: wykonanie nasypu w trasie S2 (km 5+540/5+570) i nasypów w pasie rozdziału (km 6+500/6+900, 7+300/7+800), wykonywanie górnych warstw nasypów w trasie S2 (km 5+600/5+760, 5+860/5+880, 8+680/8+740), profilowanie nasypu pod chodnik i ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Metrycznej, profilowanie kruszywa na drodze dojazdowej DD13, zasypka korpusu obiektu WG 03-07 przy podporze P3 i płyt przejściowych obiektu WG 03-13 przy podporze P2, zasypki pod pasy murów oporowych SO-3 i SO-4,profilowanie stożków przy podporze P1 obiektu MG 04-01, wykonanie nasypu pod chodnik, wykop rowu, umocnienie skarpy siatką antyerozyjną oraz umocnienie humusem skarpy i rowu przy ul. Sytej,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż prefabrykatów (zbiornik ZB5, ZB5A, ZB6), wykonanie izolacji (zbiornik ZB9), wykonanie próby szczelności (zbiornik ZB11 i ZB15), zbrojenie, szakowanie ścian i słupów, szalowanie stropu, demontaż szalunku ścian i słupów (zbiornik ZB13), wykonywanie zasypek (zbiornik ZB14), montaż kominów na zbiornikach (zbiornik ZB5, ZB5A, ZB6, ZB7, ZB8, ZB10), budowa przepustów, roboty wodno-kanalizacyjne – budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na ul. Bruzdowej, roboty elektroenergetyczne – oświetlenie drogowe - rozładunek dostawy słupów, montaż słupów w trasie S2, montaż wysięgników do koryt kablowych na moście, montaż fundamentów , sygnalizacja świetlna – roboty ziemne pod przepusty i układanie rur, przeciski i przewierty rurami, montaż studni kablowych, montaż fundamentów pod maszty wysięgnikowe i niskie przy ul. Przyczółkowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa w trasie S2 (km,10+475/10+510) i  na drodze dojazdowej DD21 pod miejsca postojowe, wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego na ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty ziemne: wykonanie nasypu w trasie S2 (km 10+680/10+720), pod łącznicę Ł3, pod chodnik na drodze dojazdowej DD21, korytowanie, wzmocnienie podłoża i wykonanie nasypu w trasie S2 (km 10+680/10+710) i pod łącznicę Ł5, profilowanie stożków przy podporze P2 obiektu WG 05-02, wykonanie nasypów,  wzmacnianie podłoża, zasypka pasa dzielącego oraz wykonanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym na ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – szalowanie, zbrojenie i betonowanie ścian i słupów (zbiornik ZW1), montaż odwodnienia , wykop pod wykonanie chudego betonu (zbiornik ZW2), montaż wpustów i przykanalików (zlewnia S.Z17), roboty przygotowawcze pod kanał tłoczny, wykonywanie drenażu i montaż studni w pasie rozdziału trasy S2, wykonywanie drenażu na ul. Wał Miedzeszyński.

09 marca – 15 marca 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: ustawianie krawężnika betonowego przy ul. Metrycznej i na rondzie oraz wlotach na ul. Sytej, ustawianie krawężnika granitowego na rondzie w łuku ul. Sytej, wykonanie cieków z kostki betonowej i pierścienia ronda z kostki granitowej na ul. Sytej, wykonanie warstwy zasadniczej przy ul. Sytej oraz podbudowy z betonu asfaltowego przy ul. Sytej i Przyczółkowej,
 • roboty ziemne: wykonanie nasypu w trasie S2 (km 5+540/5+570, 8+700/8+740) oraz pod drogi dojazdowe DD9 i DD13a, profilowanie i zagęszczanie nasypu w trasie S2 (km 5+540/5+570), profilowanie nasypu na drodze dojazdowej DD9, zasypka korpusu podpory P3 obiektu WG 03-07, płyty przejściowej obiektu WG 03-13 oraz zasypka pod pasy murów oporowych SO3 i SO-4, profilowanie podłoża oraz umacnianie humusem skarpy i rowu przy ul. Sytej,
 • budowa rurociągu tłocznego: zasypka rur i przygotowanie do próby szczelności przy ul. Karuzela, wykop pod rurociąg, montaż i zasypka rur, zbrojenie, szalowanie i betonowanie stropu komory K14 przy ul. Przyczółkowej,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonywanie zasypek (zbiornik ZB5A i ZB8), pielęgnacja betonu stropu, wykonanie izolacji (zbiornik ZB9), wykonanie próby szczelności (zbiornik ZB11 i ZB15), korytowanie i wykonanie fundamentu pod przepusty R3 i R5, zbrojenie, szakowanie i betonowanie ściani słupów (zbiornik ZB13), montaż kolektora, studni, wpustu i przykanalika, roboty wodno-kanalizacyjne – budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Bruzdowej,  roboty elektroenergetyczne – montaż słupów na murze oporowym SO2, montaż  linii kablowej oświetlenia drogowego na ul. Sytej, rozmieszczenie materiałów i planowanie rozmieszczenia koryt na moście, sygnalizacja świetlna – roboty ziemne pod przepusty i trasy kablowe, montaż fundamentów pod maszty wysięgnikowe, montaż rur i studni kablowych.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa w trasie S2 (km,10+475/10+510) i na ul. Wał Miedzeszyński, wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego na łącznicy Ł3 oraz na ul. Wał Miedzeszyński, ustawianie krawężników, montaż ścieków przykrawężnikowych i wykonywanie kieszeni wpustowych przy ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty ziemne: wykonanie nasypu w trasie S2 km 10+680/10+720), pod łącznicę Ł3, pod chodnik na drodze dojazdowej DD21, korytowanie, wzmocnienie podłoża i wykonanie nasypu na ul. Wał Miedzeszyński, humusowanie przy drodze dojazdowej DD20,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – szalowanie, zbrojenie i betonowanie ścian i słupów (zbiornik ZW1), montaż odwodnienia (zbiornik ZW2), roboty przygotowawcze pod kanał tłoczny, zgrzewanie łuków i rur, montaż i  zgrzewnie kanału tłocznego, montaż kratek, regulacja wysokościowa wpustów, zasypka, zagęszczenie odwodnienia i roboty porządkowe, roboty elektroenergetyczne – oświetlenie uliczne – montaż słupów na murach oporowych SO3 i SO4, rozmieszczenie koryt w moście, montaż wysięgników do koryt kablowych na moście.

02 marca – 08 marca 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w trasie S2 (km 5+250/5+450) i na łącznicy Ł1,
 • roboty rozbiórkowe: objazdu tymczasowego na ul. Przyczółkowej, rozbiórka nawierzchni na ul. Sytej i drodze dojazdowej DD13a,
 • roboty ziemne: wykopy do wysokości rzędnej na ul. Sytej, wykop przy łącznicy Ł3, wykonanie nasypu w trasie S2 (km 5+540/5+570) oraz pod drogi dojazdowe DD9 i DD13a, profilowanie podłoża na drodze dojazdowej DD9, stabilizacja podłoża przy ul. Sytej, wykonanie nasypu, profilowanie i zagęszczanie podłoża po wzmocnieniu pod rondo na ul. Sytej, zasypka podwalin stożków obiektu WG 03-10,
 • budowa rurociągu tłocznego: wykop pod rurociąg, odwodnienie wykopu,  montaż i zasypka przy ul. Karuzela, wykop pod rurociąg, odwodnienie wykopu, montaż rurociągu, montaż rur i korka na rurociągu, zasypka rurociągu, szalowanie komory K14 przy ul. Przyczółkowej,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonywanie zasypek (ZB5), wykonanie zasypek (zbiornik ZB8), zbrojenie, szalowanie ścian i stropu (zbiornik ZB9), wykonanie próby szczelności (zbiornik ZB14 i ZB15), zbrojenie i szalowanie ławy fundamentowej, pielęgnacja betonu, zbrojenie ściani słupów, (zbiornik ZB13), montaż kolektora, studni i przepustu, roboty elektroenergetyczne – wykonanie tras kablowych, demontaż słupa oświetlenia ulicznego ZDM na ul. Sytej, gazociąg – podłączenie przebudowanego gazociągu w ul. Europejskiej do czynnej sieci kablowej, sygnalizacja świetlna – kopanie tras i przepustów, układanie rur, montaż studni kablowych.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: profilowanie i zagęszczanie podbudowy zasadniczej z kruszywa przy ul. Wał Miedzeszyński, ustawianie krawężników na łącznicy Ł0 i drodze dojazdowej DD21,
 • roboty ziemne: wykop pod zbiornik retencyjny ZB16, wzmocnienie podłoża, korytowanie i wykonanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym na ul. Wał Miedzeszyński, wykonanie nasypu w trasie S2 (km 10+690/10+700) i pod łącznicę Ł3, wykonywanie drenażu w trasie S2 (km 10+870/10+950, 11+300/11+400),
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – szalowanie i zbrojenie ławy fundamentowej (zbiornik ZW1), montaż odwodnienia (zbiornik ZW2), roboty przygotowawcze pod kanał tłoczny, zgrzewanie łuków, montaż kanału, wpustów, przykanalików i kratek, regulacja wysokościowa wpustów, zasypka i zagęszczanie kanału, roboty porządkowe, regulacja wysokościowa studni przy ul. Wał Miedzeszyński, roboty teletechniczne – budowa kanału technologicznego od studni 39 do mostu.

24 lutego – 01 marca 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka kruszywa z objazdu ul. Przyczółkowej, rozbiórka nawierzchni na rondzie i na ul. Sytej,
 • roboty ziemne: zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej pod drogę D10b, wykop pod podwaliny murów oporowych SO3 i SO-4, wykonanie nasypu na poboczu na łącznicy Ł2, wykonywanie materaca – rozłożenie geosyntetyków i wypełnienie w trasie S2 (km 5+540/5+560), stabilizacja podłoża przy ul. Sytej,
 • budowa rurociągu tłocznego: wykop i odwadnianie wykopu, montaż kształtki do wykonania próby, zasypka rur przy ul. Karuzela, wykop, podsypka pod rury, montaż, obsypywanie i zasypka rur, szalowanie komory K14 przy ul. Przyczółkowej,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonywanie zasypek (zbiornik ZB5), wykonanie próby szczelności i zasypek (zbiornik ZB8), zbrojenie, szalowanie ścian i słupów, betonowanie ścian (zbiornik ZB9), izolacja ścian (zbiornik ZB11), wykop, wykonanie chudego betonu (zbiornik ZB113), odwodnienie zbiorników (zbiornik ZB5, ZB8, ZB9, ZB11, ZB13, ZB14, ZB15), roboty wodno-kanalizacyjne – przebudowa sieci wodociągowej na ul. Europejskiej, roboty teletechniczne – budowa kanału technologicznego od studni 15 do 14, wbudowanie studni nr 14
 • inne roboty: wykonywanie kieszeni wpustowych w trasie S2 (km 6+510/6+790), montaż schodów skarpowych, ustawianie obrzeży i kostki betonowej po stronie wschodniej stożka obiektu WG 03-13, montaż schodów i ścieków skarpowych, ustawianie obrzeży oraz kostki behaton po stronie wschodniej i zachodniej stożka obiektu MG 03-08.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: profilowanie i zagęszczanie podbudowy zasadniczej z kruszywa przy ul. Wał Miedzeszyński, wykonywanie ścieków trójkątnych i krawężnika na drodze dojazdowej DD21,
 • roboty ziemne: wykonywanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym na ul. Wał Miedzeszyński, humusowanie terenów płaskich przy drodze dojazdowej DD20, wykonywanie drenażu w trasie S2 (km 10+980/11+1165), wymiana gruntu przy podporze P1 obiektu KL 05-13,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – odwodnienie i wykonywanie chudego betonu (zbiornik ZW1), roboty przygotowawcze pod kanał tłoczny, montaż i regulacja wysokościowa wpustów, montaż kanału, studni, przykanalików i kratek, zasypka i zagęszczanie kanału, roboty porządkowe.

17 lutego – 23 lutego 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:    

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy pod ścieżkę rowerową, układanie kostki kamiennej i krawężnika oraz wykonywanie chodnika pod obiektem na ul. Przyczółkowej, wykonywanie obrzeży betonowych i opaski na łącznicach Ł3 i Ł4, ustawianie krawężników i montaż ścieków przykrawężnikowych z kostki na łącznicy Ł1, wykonywanie kieszeni wpustowych na łącznicach Ł1 i Ł2,
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka kruszywa z objazdu ul. Przyczółkowej,
 • roboty ziemne: korytowanie pod wykonanie materaca w trasie S2 (km 5+540/5+568,60), profilowanie stożków przy podporach P1, P3 i P4P obiektu MG 03-08, wykonywanie pobocza na łącznicy Ł1, zasypka stożka i murka oporowego podpory P1 i P3 obiektu MG 03-08 roboty brukarskie przy umacnianiu stożka obiektu WG 03-13 – ustawianie obrzeży i układanie kostki,
 • budowa rurociągu tłocznego: montaż igłofiltrów i rur wraz z zasypką przy ul. Karuzela, połączenie odcinków po zakończeniu prób przy ul. Ruczaj, wykopy i montaż rur przy ul. Przyczółkowej, montaż studni, betonowanie trójnika w komorze K13,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonywanie zasypek (zbiornik ZB5), wykonanie izolacji (zbiornik ZB8), wykonanie chudego betonu i izolacji, zbrojenie, szalowanie i betonowanie ławy fundamentowej (zbiornik ZB9), szalowanie, zbrojenie i betonowanie stropu, izolacja ścian (zbiornik ZB11), wykop pod wykonanie chudego betonu (zbiornik ZB113), odwodnienie zbiorników (zbiornik ZB5, ZB8, ZB9, ZB11, ZB13, ZB14, ZB15),wykonywanie przepustu R09, budowa kolektora, montaż studni, przykanalików i wpustów przy ul. Przyczółkowej, montaż i regulacja pierścieni odciążających oraz kratek wpustów, roboty wodno-kanalizacyjne – przebudowa sieci wodociągowej na ul. Europejskiej, roboty elektroenergetyczne – montaż fundamentów SO1 i SO2, roboty teletechniczne – budowa  kanału   technologicznego od studni 16 do 15, zabezpieczenie pokrywami betonowymi  istniejącej  kanalizacji  teletechnicznej   Orange przy ul. Przyczółkowej,  gazociąg – zakończenie   próby  szczelności i roboty przygotowawcze do przepięcia gazociągu.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie ścieków trójkątnych w trasie S2 (km 11+200/11+400), wykonywanie kieszeni wpustowej i montaż ścieków przykrawężnikowych przy ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów, korytowanie i wykonanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym  przy ul. Wał Miedzeszyński, zasypki przy podporze P27 obiektu MG 04-03,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – odwodnienie, przygotowanie terenu pod wykonanie chudego betonu (zbiornik ZW1), roboty przygotowawcze pod kanał, montaż kanału, rury osłonowej, przykanalików, wpustów i studni, regulacja wysokościowa studni (zbiornik ZW2), teletechnika – budowa kanału technologicznego – od studni 40 do mostu, roboty elektroenergetyczne – rozładunek słupów, montaż fundamentów i tablic bezpiecznikowych.

10 lutego – 16 lutego 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka kruszywa z objazdu ul. Przyczółkowej,
 • roboty ziemne: profilowanie stożków przy podporach P1L i P4L obiektu MG 03-08 oraz obiektu WG 03-13, zasypka stożka i murka oporowego podpory P1 po stronie prawej obiektu MG 03-08,
 • budowa rurociągu tłocznego: montaż i zasypka rur przy ul. Karuzela, wykop, montaż rur, studni, trójników rurociągu i zasypka rurociągu przy ul. Przyczółkowej,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonywanie zasypek (zbiornik ZB5), demontaż szalunku, izolacja ścian i stropu (zbiornik ZB8), wykonanie wykopu (zbiornik ZB9), szalowanie, zbrojenie, betonowanie ścian i słupów, demontaż szalunków ścian i słupów, szalowanie stropu (zbiornik ZB11), wykonanie próby szczelności (zbiornik ZB14), wykonywanie izolacji ścian i stropu, demontaż szalunku stropu (zbiornik ZB15), wykonywanie odwodnienia (zbiornik ZB14, ZB15, ZB8, ZB5), zasypki przepustów (R10, R11, R12 i R13), montaż kratek żeliwnych na wpustach, budowa kolektora, montaż przykanalików, przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i gazowej na ul. Europejskiej,  roboty elektroenergetyczne – montaż fundamentów SO1, układanie trasy kablowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie obrzeży i nawierzchni z kostki na opasce, montaż ścieków przykrawężnikowych, ustawianie krawężników przy ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+640/10+660),  humusowanie terenów płaskich przy drodze DD20, korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym oraz zasypka pasa dzielącego przy ul. Wał Miedzeszyński, wykonywanie kieszeni wpustowej na łącznicy Ł0,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – odwodnienie (zbiornik ZW1), wbijanie ścianki szczelnej (zbiornik ZW2), naprawa studni przy zbiorniku Z1, naprawa wpustu,  roboty przygotowawcze do montażu wylotów, zabezpieczenie studni, montaż rury osłonowej, kanału i kratek, zasypka i zagęszczanie kanału, prace porządkowe.

03 lutego – 09 lutego 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wdrożenie czasowej organizacji ruchu na ul. Przyczółkowej i Sytej, ustawianie obrzeży betonowych i wykonanie podbudowy zasadniczej pod obiektem na ul. Przyczółkowej, układanie kostki betonowej i ustawianie obrzeży betonowych na wyspie kanalizującej przy rondzie oraz montaż obrzeży betonowych na ścieżce rowerowej na ul. Sytej, ustawianie ścieku trójkątnego na ławie betonowej na łącznicy Ł1, wykonywanie opaski i obrzeży betonowych, montaż korytka trójkątnego i układanie kostki na łącznicach Ł1 i Ł2,
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka dotychczasowej infrastruktury objazdu ul. Przyczółkowej,
 • roboty ziemne: profilowanie skarpy wału przeciwpowodziowego na długości przebudowanej przesłony, zasypka podwalin stożków przy podporze P1 obiektu MG 04-01 i MG 03-08, profilowanie stożków podpór P1 i P4 obiektu MG 03-08 oraz P1 i P3 obiektu WG 03-10,
 • budowa rurociągu tłocznego: montaż rur i zasypka rurociągu przy ul. Przyczółkowej i Karuzela, wykonanie próby ciśnieniowej rurociągu przy ul. Ruczaj,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonywanie zasypek (zbiornik ZB5), szalowanie stropu (zbiornik ZB8), szalowanie, zbrojenie, betonowanie ścian i słupów (zbiornik ZB11), wykonywanie izolacji (zbiornik ZB15), wykonywanie odwodnienia (zbiornik ZB14, ZB15, ZB11, ZB5), montaż i regulacja wpustów, montaż przykanalików, oraz montaż i regulacja pierścieni odciążających i kratek, zasypki przepustów R14 i R15, roboty elektroenergetyczne – montaż opraw oświetlenia ulicznego, pomiary uziemienia, układanie kabli obwody SO1, budowa kanału technologicznego od studni 33 do studni 37 przy ul. Metrycznej oraz od studni 4 do 5 i od 18 do 17 przy ul. Przyczółkowej,

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: montaż ścieków trójkątnych w trasie S2 ( 10+800/11+100 j. lewa i 10+825/10+900, 11+458/11+478 j. prawa), wykonywanie obrzeży na opasce i w pasie rozdziału przy ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty ziemne: wykop oraz wykonanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym przy ul. Wał Miedzeszyński, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+600/10+640) oraz pod łącznicę Ł5, wykonanie ulepszonego podłoża z  gruntu stabilizowanego cementem w trasie S2 (km 10+670/10+710) oraz pod łącznicę Ł3, humusowanie terenów płaskich przy drodze DD20, zasypki przy podporze P27 obiektu WG 04-03,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonanie wykopu, odwodnienie wykopu i formowanie skarp (zbiornik ZW1), roboty przygotowawcze pod kanał, montaż kanałów, studni, kratek i włazów.

27 stycznia – 02 lutego 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: przygotowanie objazdu ul. Przyczółkowej, wykonanie podbudowy zasadniczej pod chodnik przy ul. Sytej i na poszerzeniu ul. Przyczółkowej, wdrożenie czasowej organizacji ruchu na ul. Przyczółkowej – etap I, montaż ścieków trójkątnych na ławie betonowej w trasie S2 (km 5+885/6+330 j. lewa) i na łącznicy Ł1, ustawianie obrzeży w trasie S2 (km /5+138/5+270, 5+540/5+598), wykonanie opaski z kostki betonowej w trasie S2 (km 5+138/5+200),
 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów na poboczach łącznic Ł2 (str. prawa) i Ł1 (str. prawa i lewa), korytowanie pod poszerzenie ul. Przyczółkowej, zagęszczanie nasypu pod chodnik i ścieżkę rowerową pod obiektem WG 03-07,
 • budowa rurociągu tłocznego: wykop pod rury, montaż i zasypka rur przy ul. Przyczółkowej, wykop pod rury i odwodnienie wykopu przy ul. Karuzela, przygotowanie do próby ciśnieniowej rurociągu przy ul. Ruczaj, prace wykończeniowe przy wylocie do rzeki Wilanówki W1, montaż ścianki szczelnej do próby, prace wykończeniowe i regulacyjne studniach,  
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonywanie zasypek (zbiornik ZB5), demontaż szalunku stropu (zbiornik ZB8), wykop pod chudy beton, wykonanie zasypek (zbiornik ZB9), zagęszczanie zasypek (zbiornik ZB10), szalowanie, zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej, montaż zbrojenia ścian (zbiornik ZB11), montaż szalunków, zbrojenie i betonowanie stropu (zbiornik ZB15), montaż i regulacja wpustów przy ul. Przyczółkowej, montaż i regulacja pierścieni pod kratki żeliwne wpustów wraz z montażem oraz regulacją kratek żeliwnych wpustów (zlewnia S.Z4A), budowa przepustów R20, R19, R18, roboty wodno-kanalizacyjne – budowa sieci wodociągowej przy ul. Przyczółkowej, roboty elektroenergetyczne – przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia przy ul. Sytej i Metrycznej, montaż opraw oświetlenia ulicznego, pomiary uziemienia, układanie kabli obwody SO1,

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: profilowanie i zagęszczanie podbudowy zasadniczej z kruszywa pod łącznicę Ł0 i przy ul. Wał Miedzeszyński, ustawianie obrzeży, ścieków przykrawęnikowych i krawężników oraz wykonywanie kieszeni wpustowych przy ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+540/10+600, 10+680/10+710), pod łącznice Ł3 i Ł5 oraz przy ul. Czarnuszki, humusowanie terenów płaskich przy drodze DD20, korytowanie i zasypka pasa dzielącego przy ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – roboty przygotowawcze do budowy kanałów dn 1000 i dn 1200, wykop pod chudy beton, odwodnienie wykopu (zbiornik ZW1), prace porządkowe, roboty teletechniczne – roboty ziemne przy rurociągu Exatel na potrzeby budowy zbiornika Z2.

20 stycznia – 26 stycznia 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: montaż ścieków trójkątnych na ławie betonowej w trasie S2 (km 6+330/6+870 j. prawa) ustawianie obrzeży w trasie S2 (km 5+270/5+400), wykonywanie podbudowy zasadniczej na wyspie węzła Przyczółkowa oraz pod chodnik łączący j. prawą i lewą ul. Przyczółkowej od str. Konstancina, układanie płyt betonowych, płyt STOP żółtych i białych (chodnik łączący j. prawą i lewą ul. Przyczółkowej od str. Konstancina), ustawianie krawężnika i wykonywanie pasa dzielącego z kostki kamiennej przy ul. Przyczółkowej, wykonywanie nawierzchni z płyt chodnikowych oraz spoinowanie kostki na węźle Przyczółkowa,
 • budowa rurociągu tłocznego: montaż grodzic do bloku oporowego przy ul. Karuzela, betonowanie bloku oporowego W12, montaż rur, obetonowanie trójników w komorze K14, zasypka rur przy ul. Przyczółkowej, demontaż ścianki szczelnej, wykonanie wylotu do rzeki Wilanówki W1 i studni S1, przygotowanie do próby rurociągu przy ul. Ruczaj,  
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonywanie zasypek (zbiornik ZB5 i ZB5a), betonowanie stropu (zbiornik ZB8), wiercenie studni odwadniających wykop (zbiornik ZB9), odwodnienie wykopu i zbrojenie płyty dennej (zbiornik ZB11), prace porządkowe (zbiornik ZB14), montaż szalunków i zbrojenie stropu, betonowanie słupów (zbiornik ZB15), budowa przepustów R40, R41, R45, montaż i regulacja kratek wpustów, włazów i pierścienia odciążającego wpust, wymiana kręgu i regulacja studni sanitarnej w pasie zieleni, roboty wodno-kanalizacyjne – budowa sieci wodociągowej przy ul. Europejskiej, roboty elektroenergetyczne – montaż tablic bezpiecznikowych przy ul. Przyczółkowej, układanie kabli, montaż rur i pomiary uziemienia, teletechnika – budowa kanału technologicznego od studni 28 do 27, wprowadzenie rur do studni 28 (ul. Syta), budowa kanału technologicznego od studni 33 do 37 (ul. Metryczna).

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: profilowanie i zagęszczanie podbudowy zasadniczej z kruszywa oraz wykonywanie kieszeni wpustowych na łącznicy Ł0 i na ul. Wał Miedzeszyński, wykonywanie chodnika z płyt betonowych, ustawianie obrzeży, ścieków przykrawęnikowych i krawężników przy ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty ziemne: profilowanie i zagęszczanie podłoża w trasie S2 (km 10+680/10+710) oraz pod łącznicę Ł3, wykonywanie nasypów pod łącznicę Ł5, montaż odwodnienia,  humusowanie przy drodze DD20, wzmacnianie, profilowanie i zagęszczanie podłoża przy ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – roboty przygotowawcze do obsadzenia wylotów, regulacja wysokościowa studni, montaż i regulacja wysokościowa wpustów, montaż kanałów, kratek, przykanalików i studni, naprawa wpustu Ł0 i rury przy zbiorniku z1,roboty wodno-kanalizacyjne dla MPWiK – montaż rury wodociągowej, prace porządkowe.

13 stycznia – 19 stycznia 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: montaż ścieków trójkątnych na łącznicach Ł1 i Ł2, wykonanie opaski z kostki betonowej oraz ustawianie obrzeży betonowych przy ul. Przyczółkowej, wykonanie podbudowy zasadniczej, ścieków korytkowych i obrzeży betonowych oraz wykonanie nawierzchni z płyt betonowych przy ul. Sytej, wykonywanie opaski z kostki granitowej oraz spoinowanie kostk na wyspie,
 • roboty ziemne: usunięcie warstwy ziemi urodzajnej przy ul. Sytej, umocnienie humusem pasa zieleni i pasa rozdziału przy ul. Przyczółkowej, skarpowanie nasypu w trasie S2 (km 5+740/5+800) oraz skarpowanie stożków murów oporowych SO-3 i SO-4, wykonanie nasypu pod chodnik i ścieżkę przy ul. Przyczółkowej oraz wykonanie nasypu pod płytę przejściową obiektu WG 03-13,
 • budowa rurociągu tłocznego: odwodnienie i przygotowanie wykopu przy ul. Karuzela, wykop pod montaż rur i montaż rur przy ul. Przyczółkowej, zbrojenie i szalowanie bloku W12,  ,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – roboty porządkowe i zasypki (zbiornik ZB5), zbrojenie i szalowanie stropu, naprawa skarp, zasypka wykopu (zbiornik ZB8), montaż i iniekcja kotew (zbiornik ZB9), wykonanie zasypek (zbiornik ZB10), odwodnienie wykopu (zbiornik ZB5, ZB8, ZB11, ZB14 i ZB15), układanie betonu podkładowego – etap I (zbiornik ZB11), wykonywanie izolacji przeciwwodnej, roboty wykończeniowe i porządkowe (zbiornik ZB14), montaż szalunków, zbrojenie i betonowanie ścian (zbiornik ZB15), budowa kolektora, przepustu i przykanalika, montaż studni, montaż i regulacja kratek wpustów, roboty wodno-kanalizacyjne – budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Europejskiej, roboty elektroenergetyczne – montaż uziomów, wyprowadzanie kabli z przyczółków na most przy ul. Sytej, montaż uziomów przy ul. Przyczółkowej, roboty ziemne i montaż kabla, teletechnika – kontynuacja budowy kanału technologicznego od studni 29 do 28,

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie chodnika z płyt betonowych, ustawianie obrzeży i krawężników na drodze dojazdowej DD19a, montaż ścieków trójkątnych i wykonywanie podbudowy zasadniczej z kruszywa na łącznicy Ł0, montaż krawężników i ścieków przykrawężnikowych oraz wykonywanie podbudowy z kruszywa przy ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty ziemne: kopanie rowu przy łącznicy Ł2 i drodze DD20, korytowanie pod drogę dojazdową DD19a, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+680/10+700) i pod łącznice Ł3 oraz Ł5, wykop pod fundament i płytka wymiana gruntu przy podporze P11 kładki KL 05-13, zasypka pasa rozdziału przy ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – roboty przygotowawcze, montaż rur, studni, kanałów, przykanalików, kratek i studni, regulacja wysokościowa studni, roboty wodno-kanalizacyjne dla MPWiK – wykopy, roboty przygotowawcze, prace zabezpieczające wykop i drogę,

06 stycznia – 12 stycznia 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: montaż ścieków trójkątnych na łącznicy Ł1, wykonanie opaski z kostki betonowej oraz ustawianie obrzeży betonowych na jezdni prawej i lewej przy ul. Przyczółkowej, wykonanie opaski oraz ustawianie obrzeży betonowych przy ul. Europejskiej
 • roboty ziemne: wykonanie zabezpieczenia skarp (brewki betonowe), w trasie S2 (km 6+050/7+030 jezdnia lewa i km 7+030/7+450 obie jezdnie), humusowanie skarp wraz z obsianiem w trasie S2 (km 6+840/8+560), wykop pod podwaliny stożka i skarpowanie stożków przy obiekcie WG 03-10), umocnienie humusem pasa rozdziału przy ul. Przyczółkowej,
 • budowa rurociągu tłocznego: wykop pod rurociąg od bloku W12 oraz pod kanał przy ul. Przyczółkowej, demontaż szalunku stropu komory K.ODW, prace porządkowe,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – odwodnienie wykopu, roboty porządkowe (zbiornik ZB5), szalowanie stropu  (zbiornik ZB8), montaż kotew (zbiornik ZB9), wykonanie zasypek (zbiornik ZB10), odwodnienie wykopu (zbiornik ZB8 i ZB11), montaż zbrojenia ścian, roboty wykończeniowe (zbiornik ZB14), szalowanie, zbrojenie i betonowanie ścian ławy fundamentowej, wykonanie izolacji przeciwwodnej, roboty porządkowe (zbiornik ZB15), budowa przepustu i przykanalika, montaż i regulacja włazów żeliwnych studni, roboty elektroenergetyczne – montaż uziomów, zmiana lokalizacji rur, roboty ziemne pod trasy kablowe, montaż fundamentów i słupów przy ul. Przyczółkowej, teletechnika – budowa kanału technologicznego od studni 29 do 28 oraz od studni 30 do 31, wbudowanie studni 29 i 28

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie chodnika z płyt betonowych na drodze dojazdowej DD19a, montaż ścieków trójkątnych na łącznicy Ł0,
 • roboty ziemne: obsypywanie krawężników po stronie prawej, lewej i w pasie rozdziału przy ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż studni i kanału,
Ostatnia aktualizacja: 2022-08-08
-A +A