Roboty mostowe Zad.C_2019

30 grudnia – 05 stycznia 2020

Wykonawca nie wykonywał robót mostowych.

23 grudnia – 29 grudnia 2019

Wykonawca nie wykonywał robót mostowych.

16 grudnia – 22 grudnia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa):  profilowanie i umocnienie stożków skarpowych, drobne prace wykończeniowe,
 • 05-11 (ul. Zabawna) – drobne prace wykończeniowe,
 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): wykonywanie podwaliny stożka w osi A i C, profilowanie i umocnienie stożków skarpowych, prace organizacyjne,
 • WD 05-07 (ul. Izbicka): wykonywanie izolacji cienkiej na ścianie przyczółka w osi A, uszczelnianie styku desek gzymsowych i krawężników w osi C, montaż deski gzymsowej oraz zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych i ustawianie krawężnika przy skrzydłach w osi C,
 • wykonywanie ścieku przykrawężnikowego, drobne prace wykończeniowe i prace organizacyjne,
 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): drobne prace wykończeniowe i prace organizacyjne.

09 grudnia – 15 grudnia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): deskowanie, zbrojenie i betonowanie kap przy skrzydłach w osi A, zbrojenie kapy chodnikowej w skrzydłach osi A, profilowanie i umocnienie stożków skarpowych, demontaż szalunku w osi A i F,
 • WD 05-11 (ul. Zabawna) – prace wykończeniowe,
 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, zasypki, wykonywanie uszczelnień, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,
 • WD 05-06 (w ciągu ul. Patriotów): budowa ustroju nośnego,
 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): betonowanie kap chodnikowych przy skrzydłach w osi A i C, wykonywanie podwaliny stożka w osi A, profilowanie stożków skarpowych,  demontaż rusztowań podpierających gzyms murów oporowych oraz powieszenia kap chodnikowych, prace organizacyjne,
 • WD 05-07 (ul. Izbicka): zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsu skrzydeł przyczółka w osi C, wykonywanie betonu podkładowego pod kapę chodnikową przy skrzydłach w osi C, montaż deski gzymsowej, zbrojenie kap chodnikowych i ustawianie krawężnika przy skrzydłach w osi C, wykonywanie ścieku przykrawężnikowego, zasypka przyczółka w osi A, drobne prace wykończeniowe,
 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): prace organizacyjne.

02 grudnia – 08 grudnia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): wykonywanie kapy na gzymsach i na gruncie w osi w osi A i F, układanie kostki brukowej na stożkach w osi F,

 • WD 05-11 (ul. Zabawna) – prace wykończeniowe,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-06 (w ciągu ul. Patriotów): budowa ustroju nośnego,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa):wykonywanie gzymsów w osi C, zbrojenie kap chodnikowych w osiach A i C, montaż rusztowań konstrukcji dociążającej muru oporowego w osi C,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): montaż podwieszenia gzymsu skrzydeł przyczółka w osi C, zbrojenie i deskowanie gzymsu skrzydeł przyczółka w osi C, wykonywanie dylatacji pozornych podwalin w osiach A i C, montaż folii kubełkowej na ścianie przyczółka w osi A i wykonywanie ścieku przykrawężnikowego, zasypka przyczółka w osi A, prace organizacyjne,

 • WG 06-102 (estakada):drobne prace wykończeniowe i prace organizacyjne,

 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): prace organizacyjne.

25 listopada – 01 grudnia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): wykonywanie kap chodnikowych w osi A i F,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-06 (w ciągu ul. Patriotów): budowa ustroju nośnego,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa):montaż desek gzymsowych,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): deskowanie i betonowanie podwaliny stożka w osi C, demontaż deskowania podwaliny stożka po str. lewej, wykonywanie warstwy filtracyjnej wokół kratek wpustów i sitka sączków, wykonanie drenażu w osi odwodnienia, montaż korpusu wpustów mostowych, wykonanie warstwy fitracyjnej, prace wykończeniowe.

 • WG 06-102 (estakada):drobne prace wykończeniowe,

 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): betonowanie fundamentu pod bariery drogowe w pasie rozdziału etap II, ustawianie krawężnika zanikającego w pasie rozdziału w osi A i E na obu jezdniach, drobne prace wykończeniowe,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna):prace organizacyjne,

 • przepust M-7b: prace organizacyjne.

18 listopada – 24 listopada 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): wykonywanie kap chodnikowych w osi F,

 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy):wykonywanie ustroju nośnego,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej oraz zasypek, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-06 (w ciągu ul. Patriotów): budowa ustroju nośnego,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa):wykonywanie konstrukcji dociążających, montaż desek gzymsowych,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): układanie asfaltu twardolanego, wykonywanie podwalin stożków w osi A i F, uszczelnianie styku desek gzymsowych na długości ustroju nośnego, demontaż szalunku podwaliny w osi A, korkowanie otworów po ściągach, układanie folii odcinającej za przyczółkiem A,

 • WG 06-102 (estakada): kosmetyka betonu ustroju nośnego po wewnętrznej i zewnętrznej stronie oraz przyczółków, drobne prace wykończeniowe,

 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): betonowanie fundamentu pod bariery drogowe w pasie rozdziału, umocnienie stożka w osi A (j. prawa),

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna):przygotowanie do betonowania i betonowanie fundamentów pod bariery drogowe w osi A (j. prawa) i w si B (j. lewa), ustawianie krawężnika w pasie rozdziału.

11 listopada – 17 listopada 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): wykonywanie podwalin stożków, zbrojenie i szalowanie gzymsów na skrzydłach,

 • WD 05-11 (ul. Zabawna) – wykonywanie izolacji na kapie lewej,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): budowa ustroju nośnego, wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej i izolacji oraz zasypek, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-06 (w ciągu ul. Patriotów): budowa ustroju nośnego,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa):zbrojenie, szalowanie i betonowanie konstrukcji dociążającej w osi A, montaż krawężników i desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych, przygotowanie ustroju nośnego do wykonania asfaltu twardolanego i wykonanie asfaltu twardolanego,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): układanie betonu podkładowego pod konstrukcję dociążającą w osi A, montaż krawężników na murze oporowym, wykop pod podwalinę stożka, szalowanie i betonowanie podwalin stożków,

 • WG 06-102 (estakada): deskowanie i betonowanie wraz z kosmetyką betonu fundamentuw pasie rozdziału na przyczółku H i kapy chodnikowej jezdni prawej przyczółka H, deskowanie, betonowanie i kosmetyka betonu kapy chodnikowej w pasie rozdziałuna przyczółkach A i H – etap III, kosmetyka betonu ustroju nośnego po wewnętrznej i zewnętrznej stronie,

 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): skarpowanie i brukowanie stożków w osi E i A, betonowanie i kosmetyka betonu kapy chodnikowej w pasie rozdziału w osi A i E,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): ustawianie krawężnika w pasie rozdziału.

04 listopada – 10 listopada 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): wykonywanie podwalin stożków, wykonywanie nawierzchni,

 • WD 05-11 (ul. Zabawna) – układanie kostki brukowej na stożkach

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): budowa ustroju nośnego, wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej i izolacji oraz zasypek, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa):wykonywanie konstrukcji dociążającej mur oporowy,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): przygotowanie ustroju nośnego do układania izolacji,

 • WG 06-102 (estakada): deskowanie i betonowanie fundamentu w pasie rozdziału na przyczółku A i ścianki żwirowej w pasie rozdziału, deskowanie i uszczelnianie kap, prefabrykacja zbrojenia fundamentu, spawanie kotew, zbrojenie, deskowanie i betonowanie kapy chodnikowej -j lewa, układanie krawężnika kapy na skrzydłach (pas rozdziału przyczółka w osi H), układanie krawężnika kapy w pasie rozdziału przyczółka A, uszczelnianie ścieku przykrawężnikowego, piaskowanie kap chodnikowych, budowa ustroju nośnego – kosmetyka betonu,

 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): kosmetyka betonu, ustawianie krawężnika w pasie rozdział w A jezdnia prawa, wykonanie betonu wyrównawczego pod kapę chodnikową i zbrojenie kapy chodnikowej w pasie rozdziału oś E, wykonanie drenażu wzdłuż cieku (obie jezdnie),

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): zbrojenie, szalowanie i betonowanie fundamentów w pasie rozdziału w osi A i B, ustawianie krawężnika w pasie rozdziału w osi A i B (jezdnia prawa), prace wykończeniowe.

28 października – 03 listopada 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): wykonywanie kap chodnikowych na skrzydłach przyczółka w osi F, układanie betonu twardolanego, wykonywanie podwalin stożków,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): budowa ustroju nośnego, wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej i izolacji oraz zasypek, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa):wykonywanie konstrukcji dociążającej mur oporowy,

 • WG 06-102 (estakada): układanie chudego betonu pod fundamenty w pasie rozdziału, prace organizacyjne, obsadzanie i obsypywanie wpustów (jezdnia prawa), układanie ścieków przykrawężnikowych (jezdnia lewa),

 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): zbrojenie kapy w pasie rozdziału oś A (jezdnia prawa i lewa), układanie ścieku przykrawężnikowego (jezdnia lewa), prace organizacyjne, montaż oświetlenia drogowego,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): szalowanie i betonowanie fundamentów w pasie rozdziału w osi A i E, ustawianie krawężnika w pasie rozdziału w osi A (jezdnia lewa), prace organizacyjne i wykończeniowe.

21 października – 27 października 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): wykonywanie izolacji cienkiej płyt najazdowych, skarpowanie i umacnianie stożków, wykonywanie kap chodnikowych, przygotowanie ustroju do ułożenia izolacji z papy i wykonywanie izolacji z papy termozgrzewalnej, umacnianie skarp,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): budowa ustroju nośnego, wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej i izolacji, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa):wykonywanie konstrukcji dociążającej mur oporowy, montaż kolektora odwodnienia,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka) – wykonywanie izolacji,

 • WG 06-102 (estakada): zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu w pasie rozdziału, układanie ścieków przykrawężnikowych, wykonywanie drenażu w linii odwodnienia, obsadzanie i obsypywanie wpustów,

 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): kosmetyka betonu, regulacja wpustów mostowych, układanie drenażu podłużnego, wykonywanie ścieku przykrawężnikowego, wykonywanie podwalin stożków, montaż oświetlenia drogowego,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): zbrojenie, szalowanie i betonowanie fundamentów w pasie rozdziału, wykonywanie drenu w osi odwodnienia otoczonego masą drenażową, wykonywanie ścieków przykrawężnikowych.

14 października – 20 października 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): budowa ustroju nośnego, wykonywanie płyt przejściowych, izolacja cienka płyt najazdowych, przygotowanie ustroju do ułożenia izolacji z papy i wykonywanie izolacji

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): budowa ustroju nośnego, wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej i izolacji, zasypki, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-06 (w ciągu ul. Patriotów): budowa ustroju nośnego,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa):wykonywanie konstrukcji dociążającej mur oporowy, wykonywanie izolacji

 • WG 06-102 (estakada): prace odwodnieniowe, umacnianie skarp i wykonywanie stożków,

 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): układanie betonu wyrównawczego, wykonywanie stożków, montaż oświetlenia drogowego,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna):montaż górnych elementów wpustów na warstwie filtracyjnej oraz pokrycie sitka sączków warstwą filtrującą, wykonywanie betonu podkładowego pod fundament w pasie rozdziału, umacnianie skarp i wykonywanie stożków.

07 października – 13 października 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): układanie betonu wyrównawczego, wykonywanie płyt przejściowych,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, budowa ustroju nośnego, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka) – wykonywanie płyt przejściowych,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa):wykonywanie konstrukcji dociążającej mur oporowy, wykonywanie płyt przejściowych,

 • WG 06-102 (estakada): budowa ustroju nośnego, wykonywanie kap chodnikowych,

 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): układanie betonu wyrównawczego, wykonywanie kap chodnikowych, umacnianie skarp i wykonywanie stożków, prace odwodnieniowe,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna):budowa ustroju nośnego, wykonywanie kap chodnikowych i schodów skarpowych, umacnianie skarp i wykonywanie stożków.

30 września – 06 października 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): wykonywanie zasypek,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej i izolacji, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-11 (ul. Zabawna) – układanie nawierzchni,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka) – wykonywanie płyt przejściowych,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa):wykonywanie konstrukcji dociążającej mur oporowy, wykonywanie płyt przejściowych,

 • WG 06-102 (estakada): budowa ustroju nośnego, układanie nawierzchni, wykonywanie kap chodnikowych,

 • WD 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): układanie betonu wyrównawczego,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna):wykonywanie kap chodnikowych.

23 września – 29 września 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): wykonywanie zasypek,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej i izolacji, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka) – układanie betonu wyrównawczego,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): wykonywanie konstrukcji dociążającej mur oporowy, wykonywanie płyt przejściowych i zasypki,

 • WG 06-102 (estakada): budowa ustroju nośnego, układanie nawierzchni, wykonywanie bruzd w asfalcie twardolanym,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): wykonywanie kap chodnikowych i stożków, umacnianie skarp.

16 września – 22 września 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej i izolacji, wykonywanie zasypek, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): wykonywanie kap chodnikowych, zasypki,

 • WG 06-102 (estakada): wykonywanie izolacji i kap chodnikowych, układanie nawierzchni i warstwy wiążącej,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): montaż desek gzymsowych, układanie krawężników, wykonywanie kap chodnikowych i stożków, umacnianie skarp, układanie nawierzchni, wykopy,

 • budowa muru oporowego M-01: wykonywanie muru oporowego,

09 września – 15 września 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, budowa ustroju nośnego, wykonywanie izolacji, podpór i zasypek, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-13 (ul. Mozaikowa) – montaż balustrad

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): wykonywanie wykopów,

 • WG 06-102 (estakada): wykonywanie izolacji i kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych i  dylatacji, układanie betonu wyrównawczego,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): montaż desek gzymsowych,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): wykonywanie izolacji, podpór i stożków, umacnianie skarp,

 • budowa muru oporowego M-01: wykonywanie kap chodnikowych.

02 września – 08 września 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, wykonywanie izolacji i podpór, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,  

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): wykonywanie wykopów, nasypów i zsypek,

 • WD 05-11 (ul. Zabawna): montaż balustrad

 • WG 06-102 (estakada): budowa ustroju nośnego, wykonywanie izolacji i kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych i dylatacji, układanie betonu wyrównawczego, wykonywanie podpór i stożków, umacnianie skarp,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wykonywanie podpór i izolacji, montaż desek gzymsowych, układanie nawierzchni,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): wykonywanie izolacji i stożków, wykopy, umacnianie skarp,

 • wykonywanie muru oporowego M-01.

26 sierpnia – 01 września 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, wykonywanie izolacji i podpór, budowa ustroju nośnego,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): budowa ustroju nośnego,

 • WG 06-102 (estakada): wykonywanie izolacji, montaż dylatacji, wykonywanie podpór, płyt przejściowych i kap chodnikowych,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wykonywanie podpór i kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych, układanie nawierzchni,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): montaż desek gzymsowych, wykonywanie izolacji, kap chodnikowych,

 • budowa przepustu P-04b, układanie betonu wyrównawczego pod mur oporowy M-01.

19 sierpnia – 25 sierpnia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): prace odwodnieniowe,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, układanie betonu wyrównawczego, wykonywanie izolacji i podpór, zasypki,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): roboty pielęgnacyjne ustroju nośnego, wykopy,

 • WG 06-102 (estakada): wykonywanie izolacji płyt przejściowych i płyty pomostu, montaż dylatacji, wykonywanie płyt przejściowych i kap chodnikowych,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): budowa ustroju nośnego, montaż desek gzymsowych, układanie nawierzchni,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): montaż desek gzymsowych, wykonywanie kap chodnikowych, płyt przejściowych, izolacji i zasypek.

12 sierpnia – 18 sierpnia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, izolacji, budowa ustroju nośnego, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WG 06-102 (estakada): układanie betonu wyrównawczego, wykonywanie kap chodnikowych, izolacji i płyt przejściowych, usuwanie kotew od awenbeka (dziobu montażowego),

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wykonywanie izolacji i płyt przejściowych,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): wykonywanie podpór.

05 sierpnia – 11 sierpnia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, izolacji, budowa ustroju nośnego i montaż wyposażenia, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): wymiana gruntu i zasypki,

 • WG 06-102 (estakada): przygotowanie i dowóz materiału do wbudowania, montaż desek gzymsowych i dylatacji, wykonywanie kap chodnikowych, izolacji, podpór i zasypek, usuwanie kotew od awenbeka (dziobu montażowego),

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): budowa ustroju nośnego – przygotowanie i dowóz materiału do wbudowania, układanie betonu wyrównawczego, wykonywanie podpór i płyt przejściowych,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): wykonywanie kap chodnikowych i płyt przejściowych, układanie betonu wyrównawczego, zasypki inżynierskie, prace odwodnieniowe i organizacyjne.

29 lipca – 04 sierpnia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, izolacji i zasypek, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): wykonywanie kap chodnikowych,

 • WG 06-102 (estakada): zbrojenie i montaż dylatacji, wykonywanie kap chodnikowych i zasypek,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): budowa ustroju nośnego – wykonywanie kap chodnikowych, izolacji i zasypek,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): budowa ustroju nośnego – zbrojenie i montaż dylatacji, wykonywanie kap chodnikowych i płyt przejściowych, układanie betonu wyrównawczego, zasypki inżynierskie.

22 lipca – 28 lipca 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy): budowa ustroju nośnego, rozbiórka objazdu kolejowego,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, izolacji i zasypek, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): wykonywanie kap chodnikowych i zasypek,

 • WG 06-102 (estakada): wykonywanie kap chodnikowych i zasypek,

 • PG 06-02 ( przejazd gospodarczy): wykonywanie betonu ochronnego i izolacji,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): budowa ustroju nośnego – montaż dylatacji, wykonywanie kap chodnikowych,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): budowa ustroju nośnego – montaż dylatacji, wykonywanie kap chodnikowych i podpór – ścianki zapleczne, zasypki inżynierskie.

15 lipca – 21 lipca 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy): układanie nawierzchni roboty kolejowej, budowa ustroju nośnego,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): deskowanie i betonowanie dylatacji,

 • WG 06-102 (estakada): wykonywanie kap chodnikowych, deskowanie dylatacji,

 • PG 06-02 ( przejazd gospodarczy): wykonywanie konstrukcji przepustu i izolacji,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wykonywanie kap chodnikowych,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): wykonywanie kap chodnikowych i podpór – ścianki zapleczne.

08 lipca – 14 lipca 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy): montaż słupów i sieci trakcyjnej, układanie nawierzchni roboty kolejowej, roboty kolejowe, odbiór kolejowy drugiej nitki,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): budowa ustroju nośnego, wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej i izolacji, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa):wykonywanie kap chodnikowych i dylatacji,

 • WG 06-102 (estakada): budowa systemu zapobiegania gołoledzi, wykonywanie izolacji i kap chodnikowych, zasypki,

 • PG 06-02 ( przejazd gospodarczy): wykonywanie płyt przejściowych,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wykonywanie płyt przejściowych i zasypek, prace organizacyjne,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): wykonywanie kap chodnikowych i podpór – ścianki zapleczne.

01 lipca – 07 lipca 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy): budowa ustroju nośnego, układanie nawierzchni kolejowej, montaż sieci trakcyjnej, roboty kolejowe, odbiór kolejowy pierwszej nitki,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej i izolacji, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): wykonywanie kap chodnikowych, wykonywanie podpór – ścianki zapleczne, wykopy, wymiana gruntu,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): wykonywanie zasypek,

 • WG 06-102 (estakada): budowa ustroju nośnego, wykonywanie izolacji i kap chodnikowych, układanie betonu wyrównawczego, wykonywanie podpór – ścianki zapleczne, zasypki,

 • PG 06-02 ( przejazd gospodarczy): wykonywanie zasypek,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wykonywanie kap chodnikowych i płyt przejściowych,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): wykonywanie płyt przejściowych, wykonywanie podpór – ścianki zapleczne.

24 czerwca – 30 czerwca 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy): budowa ustroju nośnego, układanie nawierzchni kolejowej,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej i izolacji,układanie betonu wyrównawczego, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): wykonywanie kap chodnikowych, wykonywanie podpór – ścianki zapleczne, wykopy,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): wykonywanie izolacji,

 • WG 06-102 (estakada): prace wykończeniowe związane z budową ustroju nośnego, wykonywanie izolacji i kap chodnikowych,

 • PG 06-02 ( przejazd gospodarczy): wykonywanie zasypek,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wykonywanie kap chodnikowych, budowa ustroju nośnego – betonowanie dylatacji, budowa systemu zapobiegania gołoledzi, zasypki,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): wykonywanie podpór – ścianki zapleczne.

17 czerwca – 23 czerwca 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy): budowa ustroju nośnego,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej i izolacji,układanie betonu wyrównawczego, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu, wykonywanie zasypek,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): wykonywanie kap chodnikowych, wykonywanie podpór – ścianki zapleczne,

 • WG 06-102 (estakada): prace wykończeniowe związane z budową ustroju nośnego, wykonywanie izolacji i kap chodnikowych, montaż łożysk, wykonywanie podpór – ścianki zapleczne,

 • PG 06-02 (przejazd gospodarczy): wykonywanie zasypek,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wykonywanie kap chodnikowych,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): wykonywanie podpór – ścianki zapleczne,

 • przepust P-04 – układanie betonu ochronnego.

10 czerwca – 15 czerwca 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy): budowa ustroju nośnego,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej i izolacji,układanie betonu wyrównawczego, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): demontaż deskowania, wykonywanie izolacji i kap chodnikowych,

 • WD 05-11 (ul. Zabawna): wykonywanie stożków i umacnianie skarp,

 • WG 06-102 (estakada): prace wykończeniowe związane z budową ustroju nośnego, wykonywanie izolacji i kap chodnikowych, montaż łożysk, wykonywanie podpór i ścianekzaplecznych,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wykonywanie dylatacji, kap chodnikowych,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): wykonywanie zasypek,

 • Przepust P-04 – układanie betonu ochronnego.

03 czerwca – 09 czerwca 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy): budowa ustroju nośnego, wykonywanie zasypek,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej i izolacji,układanie betonu wyrównawczego, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): demontaż deskowania, wykonywanie izolacji, wykonywanie podpór – ścianki zapleczne,

 • WG 06-102 (estakada): sprężanie ustroju nośnego i iniekcja kabli, montaż łożysk, wykonywanie izolacji, wykonywanie podpór – ścianki  zapleczne,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wykonywanie dylatacji , kap chodnikowych i zasypek,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): wykonywanie zasypek.

27 maja – 02 czerwca 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy): budowa ustroju nośnego,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej i izolacji,układanie betonu wyrównawczego, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): demontaż deskowania, wykonywanie izolacji,

 • WG 06-102 (estakada): budowa ustroju nośnego – prace wykończeniowe i porządkowe, śrutowanie płyty górnej, montaż łożysk, wykonywanie izolacji, wykonywanie podpór – ścianki zapleczne,

 • PG 06-02 (przejazd gospodarczy): wykonywanie zasypek,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wykonywanie podpór – ściankizapleczne,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): wykonywanie zasypek, roboty wykończeniowe przy budowie ustroju nośnego,

 • przepusty: budowa przepustu – P-04, wbijanie ścianek szczelnych – P-04a .

20 maja – 26 maja 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy): budowa ustroju nośnego,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): wykonywanie zasypek,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej i izolacji, układanie betonu wyrównawczego, wykopy, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): budowa i sprężanie ustroju nośnego,

 • WG 06-102 (estakada): budowa ustroju nośnego, montaż łożysk, wykonywanie izolacji, demontaż stanowiska do nasuwania, wykonywanie podpór – ścianki zapleczne,

 • PG 06-02 (przejazd gospodarczy): wykonywanie izolacji,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wykonywanie kap chodnikowych, wykonywanie podpór – ścianki zapleczne,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): wykonywanie zasypek,

 • przepusty: budowa przepustu P-04a.

13 maja – 18 maja 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy): budowa ustroju nośnego,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej i izolacji, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu, układanie betonu wyrównawczego po str. zachodniej,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): budowa ustroju nośnego,

 • WG 06-102 (estakada): budowa i sprężanie ustroju nośnego, montaż łożysk, wykonywanie izolacji, demontaż stanowiska do nasuwania, wykonywanie podpór – ścianki zapleczne, budowa kanału technologicznego,

 • PG 06-02 (przejazd gospodarczy): wykonywanie izolacji i zasypek,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wykonywanie kap chodnikowych,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): wykonywanie zasypek,

 • przepusty: budowa przepustu P-04a – wykonywanie zasypek.

06 maja – 11 maja 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy): budowa ustroju nośnego,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, budowa ustroju nośnego, wykonywanie izolacji, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): roboty odwodnieniowe,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa):budowa ustroju nośnego,

 • WD 05-11 (ul. Zabawna): roboty odwodnieniowe,

 • WG 06-102 (estakada): budowa ustroju nośnego, sprężanie ustroju nośnego, wykonywanie izolacji i podpór, wykonywanie ścianek zaplecznych, demontaż stanowiska do nasuwania,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wykonywanie kap chodnikowych, wykonywanie ścianek zaplecznych,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): wykonywanie zasypek,

 • przepusty: budowa przepustu P-04a.

29 kwietnia – 05 maja 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy): budowa ustroju nośnego,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, wykonywanie izolacji, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): wykonywanie zasypek,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): budowa ustroju nośnego,

 • WG 06-102 (estakada): budowa ustroju nośnego, montaż łożysk, wykonywanie stanowiska do nasuwania, demontaż stanowiska do nasuwania, prace porządkowe,

 • PG 06-02 (przejazd gospodarczy): wykonywanie zasypek,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wykonywanie podpór,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): budowa ustroju nośnego, wykonywanie podpór,

 • przepusty: budowa przepustu.

24 kwietnia – 28 kwietnia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy): budowa ustroju nośnego, pielęgnacja betonu,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, betonowanie płyty dennej, wykonywanie izolacji, budowa ustroju nośnego, układanie betonu wyrównawczego, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): wykonywanie zasypek,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): budowa ustroju nośnego,

 • WG 06-102 (estakada): budowa i sprężanie ustroju nośnego, montaż łożysk, wykonywanie stanowiska do nasuwania,

 • PG 06-02 (przejazd gospodarczy): wykonywanie zasypek,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wykonywanie podpór,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): budowa ustroju nośnego, wykonywanie kap chodnikowych, podpór oraz zasypek, prace odwodnieniowe,

 • przepusty: budowa przepustu – układanie betonu ochronnego (P-04a).

15 kwietnia – 20 kwietnia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy): budowa ustroju nośnego,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, wykonywanie izolacji, wykopy, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-11 (ul. Zabawna): wykonywanie stożków, umacnianie skarp,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): budowa ustroju nośnego,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): budowa ustroju nośnego,

 • WG 06-102 (estakada): budowa i sprężanie ustroju nośnego,

 • PG 06-02 (przejazd gospodarczy): roboty odwodnieniowe,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wykonywanie izolacji i kap chodnikowych,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): sprężanie ustroju nośnego, wykonywanie izolacji, podpór oraz zasypek, prace odwodnieniowe,

 • przepusty: budowa przepustu (P-04a).

08 kwietnia – 13 kwietnia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD 05-03 (ul. Mozaikowa): wykonywanie zasypek,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): budowa ustroju nośnego, wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, wykonywanie izolacji, wykopy, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy): budowa ustroju nośnego,

 • WD 05-11 (ul. Zabawna): wykonywanie stożków, umacnianie skarp,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): budowa ustroju nośnego,

 • WG 06-102 (estakada): budowa i sprężanie ustroju nośnego,

 • PG 06-02 (przejazd gospodarczy): roboty odwodnieniowe,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wykonywanie izolacji, kap chodnikowych i zasypek,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): budowa i sprężanie ustroju nośnego, wykonywanie izolacji, podpór oraz zasypek,

 • przepusty: budowa przepustu (P-04a).

01 kwietnia – 07 kwietnia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): układanie betony wyrównawczego, wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, wykonywanie izolacji, wykopy, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy): budowa ustroju nośnego, wykonywanie podpór,

 • WD 05-11 (ul. Zabawna): budowa ustroju nośnego, przygotowanie podłoża do wykonania izolacji,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): wykonywanie podpór, budowa ustroju nośnego,

 • WG 06-102 (estakada): budowa i sprężanie ustroju nośnego, wykonywanie zasypek,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): sprężanie ustroju nośnego, wykonywanie kap chodnikowych, podpór i zasypek,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): budowa ustroju nośnego, betonowanie wnęk w strefach zakotwień, demontaż deskowania ustroju nośnego,

 • przepusty: budowa przepustu (P-04a).

25 marca – 31 marca 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, wykonywanie ścian szczelinowych – montaż taśm dylatacyjnych, wykonywanie izolacji, wykopy, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy): deskowanie ustroju nośnego,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): wykonywanie podpór, budowa ustroju nośnego,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): wykonywanie kap chodnikowych,

 • WG 06-102 (estakada): budowa i sprężanie ustroju nośnego,

 • PG 06-02 (przejazd gospodarczy): wykonywanie izolacji i zasypek,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wykonywanie zasypek,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): demontaż deskowania ustroju nośnego, wykonywanie zasypek,

 • przepusty: wykonywanie izolacji (P-04), wykonywanie izolacji (PZ-03).

18 marca – 24 marca 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD 05-03 (ul. Mozaikowa): wykonywanie izolacji,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, wykonywanie ścian szczelinowych – montaż taśm dylatacyjnych, wykonywanie izolacji, wykopy, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy): wykonywanie wykopów, budowa ustroju nośnego,

 • WD 05-11 (ul. Zabawna): przygotowanie podłoża do zabezpieczeń antykorozyjnych, układanie betonu wyrównawczego pod kapy chodnikowe, wykonywanie kap chodnikowych,

 • WD 05-10 (ul. Tawułkowa): wykonywanie podpór, przygotowania pod deskowanie ustroju nośnego,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): wykonywanie kap chodnikowych,

 • WG 06-102 (estakada): budowa i sprężanie ustroju nośnego, wykonywanie zasypek,

 • PG 06-02 (przejazd gospodarczy): wykonywanie izolacji,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): budowa ustroju nośnego, wykonywanie zasypek,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): budowa i sprężanie ustroju nośnego, wykonywanie zasypek,

 • przepusty:  wykonywanie wykopów (P-04), wykonywanie izolacji (P-03), zasypka rowu (M-7b).

11 marca – 17 marca 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): wykonywanie kap chodnikowych i zabezpieczenia antykorozyjnego,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, wykonywanie izolacji i uszczelnień, układanie betonu wyrównawczego, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WK05-05 (wiadukt kolejowy): wykonywanie podpór,

 • WD05-11 (ul. Zabawna): układanie betonu wyrównawczego, wykonywanie kap chodnikowych,

 • WD05-10 (ul. Tawułkowa): wykonywanie podpór,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): wykonywanie kap chodnikowych,

 • WG 06-102 (estakada): budowa ustroju nośnego,

 • PG 06-02 (przejazd gospodarczy): wykonywanie zasypek,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): budowa ustroju nośnego, wykonywanie zasypek,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): budowa ustroju nośnego, wykonywanie zasypek,

 • przepusty: wykonywanie płyt przejściowych (P-04).

04 marca – 10 marca 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): wykonywanie kap chodnikowych,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, wykonywanie izolacji i uszczelnień, układanie betonu wyrównawczego, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu, prace organizacyjne po str. zach.,

 • WK05-05 (wiadukt kolejowy): wykonywanie podpór,

 • WD05-11 (ul. Zabawna): układanie betonu wyrównawczego, wykonywanie kap chodnikowych,

 • WD05-10 (ul. Tawułkowa): wykonywanie podpór,

 • WG 06-102 (estakada): budowa ustroju nośnego,

 • PG 06-02 (przejazd gospodarczy): przygotowanie do wykonywania izolacji, wykonywanie izolacji i zasypek,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): budowa ustroju nośnego,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): budowa ustroju nośnego.

25 lutego – 03 marca 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): wykonywanie kap chodnikowych,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, wykonywanie izolacji i uszczelnień, wykonywanie betonu wyrównawczego, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WK05-05 (wiadukt kolejowy) – wykonywanie podpór,

 • WD05-11 (ul. Zabawna): układanie betonu wyrównawczego pod kapy chodnikowe,

 • WD05-10 (ul. Tawułkowa): wykonywanie podpór,

 • WG 06-102 (estakada): budowa i sprężanie ustroju nośnego,

 • PG 06-02 (przejazd gospodarczy): przygotowanie do wykonywania izolacji,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): budowa ustroju nośnego,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): budowa ustroju nośnego.

18 lutego – 24 lutego 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie  żelbetowej  konstrukcji  wanny  szczelnej, głębokie fundamentowanie, wykonywanie izolacji i uszczelnień, wykonywanie betonu wyrównawczego, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD05-10 (ul. Tawułkowa): wykonywanie podpór,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): deskowanie dylatacji, wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

 • WG 06-102 (estakada): budowa ustroju nośnego, prace organizacyjne,

 • PG 06-02 (przejazd gospodarczy): wykonywanie konstrukcji przepustu,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): zbrojenie i sprężanie ustroju nośnego, prace organizacyjne,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): zbrojenie ustroju nośnego, prace organizacyjne,

 • przepusty: wykonywanie płyt przejściowych (PZ-03).

11 lutego – 17 lutego 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): zbrojenie i betonowanie dylatacji,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, wykonywanie uszczelnień, wykonywanie betonu wyrównawczego, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD05-10 (ul. Tawułkowa):wykonywanie podpór, zbrojenie przyczółka i betonowanie filara,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): zbrojenie i deskowanie dylatacji,

 • WG 06-102 (estakada): budowa i sprężenie ustroju nośnego,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): budowa ustroju nośnego,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego,

 • WK 05-05 (wiadukt kolejowy) – wykonywanie podpór,

 • przepusty: wykonywanie płyt przejściowych (PZ-03).

04 lutego – 10 lutego 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): zbrojenie dylatacji,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, wykonywanie izolacji, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD05-10 (ul. Tawułkowa):wykonywanie podpór,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): wykonywanie kap chodnikowych,

 • WG 06-102 (estakada): budowa ustroju nośnego,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): budowa ustroju nośnego,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): budowa ustroju nośnego,

 • przepusty: wykonywanie płyt przejściowych (P-04).

28 stycznia – 03 lutego 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): montaż dylatacji,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): głębokie fundamentowanie, wykonywanie ścian szczelinowych i żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, wykonywanie izolacji, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD05-10 (ul. Tawułkowa): wykonywanie podpór,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): budowa ustroju nośnego, wykonywanie kap chodnikowych,

 • WG 06-102 (estakada): budowa i sprężanie ustroju nośnego,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): budowa ustroju nośnego,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): budowa ustroju nośnego,

 • przepusty: wykonywanie płyt przejściowych (P-04).

21 stycznia – 27 stycznia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): wykonywanie kap chodnikowych, budowa ustroju nośnego – zbrojenie montaż dylatacji,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): głębokie fundamentowanie, wykonywanie ścian szczelinowych i żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, wykonywanie izolacji, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD05-10 (ul. Tawułkowa): wykonywanie podpór,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): wykonywanie kap chodnikowych,

 • WG 06-102 (estakada): budowa ustroju nośnego, sprężanie ustroju nośnego,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): budowa ustroju nośnego,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): budowa ustroju nośnego,

 • przepusty: wykonywanie płyt przejściowych (PZ-03).

14 stycznia – 20 stycznia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): wykonywanie kap chodnikowych, montaż dylatacji,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykopy, głębokie fundamentowanie, wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, układanie betonu wyrównawczego, wykonywanie izolacji, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD05-10 (ul. Tawułkowa):wykonywanie podpór,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): wykonywanie kap chodnikowych, montaż dylatacji,

 • WG 06-102 (estakada): budowa ustroju nośnego, sprężanie ustroju nośnego,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): budowa ustroju nośnego,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): sprężanie ustroju nośnego,

 • PG06-02 (przejazd gospodarczy): wykonywanie konstrukcji przepustu – demontaż deskowania,

 • przepusty: wykonywanie płyt przejściowych (PZ-03).

07 stycznia – 13 stycznia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): wykonywanie kap chodnikowych,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykopy, głębokie fundamentowanie, wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, wykonywanie izolacji, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD05-10 (ul. Tawułkowa):wykopy, wykonywanie podpór,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): wykonywanie kap chodnikowych,

 • WG 06-102 (estakada): budowa ustroju nośnego, sprężanie ustroju nośnego,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): budowa ustroju nośnego,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): budowa i sprężanie ustroju nośnego,

 • PG06-02 (przejazd gospodarczy): wykonywanie konstrukcji przepustu,

 • przepusty: wykonywanie płyt przejściowych (PZ-03).

31 grudnia 2018 – 05 stycznia 2019

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): układanie betonu wyrównawczego, wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): prace organizacyjne, 

 • WG 06-102 (estakada): budowa ustroju nośnego, prace organizacyjne

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): prace organizacyjne.

Ostatnia aktualizacja: 2022-08-08
-A +A