Roboty mostowe Zad.A_2019

30 grudnia 2019 – 04 stycznia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • roboty konstrukcyjne: betonowanie przerw kompensacyjnych (obszar Z1), wykonywanie izolacji płyty dennej i betonowanie przerw kompensacyjnych
 • roboty mostowe: obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – groszkowanie styków pod ścianę, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – demontaż szalunku ustroju nośnego i groszkowanie styków ścianki zaplecznej.

23 grudnia – 28 grudnia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • roboty mostowe: obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – groszkowanie styków pod  ścianę,  obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – wstępny demontaż szalunku ustroju nośnego, groszkowanie styków ścianki zaplecznej,  
 • roboty ziemne: wykopy w portalu wsch. i zach. oraz wykopy podstropowe,
 • inne roboty:  przygotowanie kompensacji do betonowania S27, S34, Z1, sprzątanie placu i stropu pośredniego.

16 grudnia – 21 grudnia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, montaż łańcucha inklinometrycznego w ścianie szczelinowej, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia i betonowanie płyty dennej, izolacja stropu – układanie maty bentonitowej (obszar Z1), betonowanie i iniekcja płyty dennej (zbiornik ZR-1), montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu pośredniego oraz deskowanie płyty stropowej, betonowanie warstwy dociskowej izolacji, betonowanie wyrównawczej pod płytę denną, izolacja stropu – układanie maty bentonitowej, prace wykończeniowe wieńca ścian szczelinowych i ścian oporowych ściany KO 01-04 obiektu WS 01-05, 
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – wykonywanie izolacji cienkiej płyty przejściowej P1, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – montaż zbrojenia oraz deskowanie poprzecznic i płyty ustroju nośnego, montaż elementów odwodnienia, przygotowanie do betonowania i pielęgnacja betonu ustroju nośnego,
 • inne roboty:  obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.

09 grudnia – 14 grudnia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,
 • roboty konstrukcyjne: montaż deskowania i prace ciesielskie płyty dennej (obszar Z1), betonowanie i prace ciesielskie płyty dennej (zbiornik ZR-1), montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty stropowej oraz stropu pośredniego, prace ciesielskie i betonowanie płyty dennej, betonowanie warstwy wyrównawczej, izolacja stropu – układanie maty bentonitowej, prace wykończeniowe wieńca ścian szczelinowych i ścian oporowych ściany KO 01-04 obiektu WS 01-05,
 • roboty mostowe: obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – montaż zbrojenia i deskowanie płyty przejściowej P1, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – betonowanie płyty dennej, montaż węży iniekcyjnych w przerwach roboczych, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej)  – montaż zbrojenia i deskowanie poprzecznic oraz ustroju nośnego, montaż elementów odwodnienia, 
 • inne roboty:  wykonywanie drenażu odwodnienia zasypki ścian oporowych i układanie maty bentonitowej na warstwie spadkowej zasypki ścian oporowych ściany KO 01-04 obiektu WS 01-05, obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.

02 grudnia – 08 grudnia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych, montaż łańcuchów inklinometrycznych w ścianie szczelinowej,

 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia i betonowanie płyty dennej (obszar Z1),montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty dennej zbiornika i prace ciesielskie (zbiornik ZR-1), montaż zbrojenia i deskowanie płyty stropowej, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu pośredniego, prace ciesielskie i montaż zbrojenia płyty dennej, betonowanie przerw kompensacyjnych płyty stropowej,

 • roboty mostowe: obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – montaż zbrojenia kapy chodnikowej na ścianie oporowej, WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – montaż zbrojenia kapy chodnikowej na ścianie oporowej, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową i zbrojenie płyty przejściowej P1, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) –  montaż zbrojenia i betonowanie kapy chodnikowej, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia płyty dennej oraz ustroju nośnego ramy, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej)  – montaż belek prefabrykowanych, montaż zbrojenia poprzecznic, montaż deskowania i płyty ustroju nośnego,

 • roboty ziemne: profilowanie terenu pod warstwę wyrównawczą i zasypka przyczółka P1 ściany KO 01-02 obiektu WL 01-02,

 • inne roboty:  montaż węży iniekcyjnych (obszar Z1 i zbiornik ZR-1), montaż węży iniekcyjnych, wykonywanie drenażu odwodnienia zasypki ścian oporowych i układanie maty bentonitowej na warstwie spadkowej zasypki ścian oporowych ściany KO 01-04 obiektu WS 01-05, obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.

25 listopada – 30 listopada 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych,

 • roboty konstrukcyjne: : montaż zbrojenia i deskowanie płyty dennej (obszar Z1),montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty dennej zbiornika (zbiornik ZR-1), montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty stropowej oraz stropu pośredniego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie  płyty dennej, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę stropową i warstwy dociskowej izolacji stropu, deskowanie i betonowanie ścianki kolankowej, montaż wieszaków, betonowanie warstwy wyrównawczej pod strop pośredni,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – przygotowanie wnęk dylatacyjnych, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) –  montaż desek gzymsowych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, przygotowywanie wnęk dylatacyjnych, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż deskowania fundamentu, izolacja i zbrojenie płyty dennej, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż deskowania i betonowanie ustroju nośnego, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej)  – przygotowanie do montażu i montaż belek prefabrykowanych, montaż zbrojenia poprzecznic, montaż deskowania i płyty ustroju nośnego,

 • roboty ziemne: zasypki podpory P1 ściany KO 01-02 obiektu WL 01-02, niwelacja terenu pod beton podkładowy na stropie tunelu,

 • inne roboty: izolacja stropu – układanie maty bentonitowej, montaż węży iniekcyjnych i dylatacji, budowa zbiorników retencyjnych – montaż grodzic zabezpieczających wykop, wykop pod komorę, wykonanie odwiertów pod montaż pomp głębinowych  odwadniających wykop, obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.

18 listopada – 23 listopada 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych, montaż łańcuchów inklinometrycznych w ścianach szczelinowych,

 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia i deskowanie płyty dennej (obszar Z1),montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty dennej zbiornika (zbiornik ZR-1), montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty stropowej oraz stropu pośredniego, montaż zbrojenia i deskowanie płyty dennej, betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę stropową i warstwy dociskowej izolacji stropu,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – montaż kotew talerzowych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) –  montaż kotew talerzowych i desek gzymsowych, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – skuwanie głowic pali, montaż deskowania fundamentu, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) –  betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe, montaż deskowania i betonowanie poprzecznic oraz płyty ustroju nośnego, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej)  – przygotowanie do montażu belek prefabrykowanych, obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – betonowanie płyty przejściowej, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową, montaż zbrojenia, dekowanie i betonowanie płyty przejściowej,

 • roboty ziemne: wykonywanie zasypki podpory P1 ściany KO 01-02 obiektu WL 01-01 i zasypki podpory P1 ściany KO 01-02 obiektu WL 01-02, zagęszczanie klina odłamu podpory P1 obiektu WD 03-12, niwelacja pod beton podkładowy stropu tunelu,

 • inne roboty: izolacja płyty dennej – układanie maty bentonitowej (obszar Z1 i zbiornik ZR-1), izolacja stropu – układanie maty bentonitowej, wykonywanie izolacji cienkiej płyty przejściowej P2 obiektu WL 01-01, obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.

12 listopada – 16 listopada 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych, montaż łańcuchów inklinometrycznych w ścianach szczelinowych,

 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia płyty dennej (obszar Z1),montaż zbrojenia płyty dennej zbiornika (zbiornik ZR-1), montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty stropowej oraz stropu pośredniego, montaż zbrojenia i deskowanie płyty dennej, montaż wieszaków,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – montaż desek gzymsowych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) –  montaż kotew talerzowych i desek gzymsowych, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – betonowanie warstwy wyrównawczej pod część północną ustroju nośnego,  obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż deskowania poprzecznic i ustroju nośnego, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej)  – wykonywanie kolumn wzmacniających podłoże, obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) –montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty przejściowej,

 • roboty ziemne: niwelacja terenu pod beton podkładowy, wykonywanie zasypki ściany KO 01-04 obiektu WS 01-05 i zasypki podpory P1 ściany KO 01-02 obiektu WL 01-02, niwelacja terenu pod płytę przejściową P1 obiektu WL 01-03,

 • inne roboty: montaż taśmy izolacyjnej w przerwach roboczych, izolacja płyty dennej – układanie maty bentonitowej (obszar Z1), montaż węży iniekcyjnych i dylatacji stropowej, izolacja płyty dennej i stropu – układanie maty bentonitowej, obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.

04 listopada – 09 listopada 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych, montaż łańcuchów inklinometrycznych w ścianie szczelinowej,

 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia płyty dennej (obszar Z1),montaż zbrojenia płyty dennej zbiornika, wykuwanie starterów ze ścian szczelinowych (zbiornik ZR-1), montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty stropowej oraz płyty dennej, montaż zbrojenia i deskowanie stropu pośredniego, betonowanie przerw kompensacyjnych płyty stropowej,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – montaż kotew talerzowych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) –  montaż kotew talerzowych i desek gzymsowych, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż deskowania poprzecznic, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej)  – wykonywanie kolumn wzmacniających podłoże, obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – betonowanie warstwy podkładowej pod płytę przejściową i montaż zbrojenia płyty przejściowej, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) –  montaż desek gzymsowych na ścianach oporowych, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – montaż desek gzymsowych na murach oporowych, zbrojenie i betonowanie gzymsu przy podporze P1, zbrojenie kap ścian oporowych,

 • roboty ziemne: niwelacja terenu pod beton podkładowy, wykonywanie zasypki ściany KO 01-04 obiektu WS 01-05 i zasypki podpory P2 ściany KO 01-01 obiektu WL 01-01, wykop pod płn. część ustroju ramowego obiektu WG 03-04,

 • inne roboty: montaż taśm uszczelniający na przerwach roboczych, izolacja płyty dennej – układanie maty bentonitowej i montaż węży iniekcyjnych na płycie dennej (obszar Z1 i zbiornik ZR1), montaż węży iniekcyjnych i dylatacji stropowej,  obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.

28 października – 31 października 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych,

 • roboty konstrukcyjne: betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę denną, betonowanie warstwy podkładowej pod płytę denną zbiornika (obszar ZR-1), izolacji płyty dennej, montowanie zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty stropowej, deskowanie stropu pośredniego, montaż zbrojenia płyty dennej, wykonywanie ścian szczelinowych, montaż wieszaków, betonowanie warstwy dociskowej izolacji, układanie betonu podkładowego i betonowanie przerw kompensacyjnych płyty stropowej,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – montaż desek gzymsowych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) –  montaż kotew talerzowych i krawężników, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej)  – zasypka klina odłamu , obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – zasypka klina odłamu podpory 15 i 16 wraz ze stożkami, obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – montaż desek gzymsowych na murach oporowych, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) –  montaż zbrojenia kap chodnikowych i ustawianie krawężników, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – montaż desek gzymsowych na murach oporowych,

 • roboty ziemne: niwelacja terenu pod warstwę wyrównawczą, wykonywanie zasypki podpory P2 i ściany KO 01-01 obiektu WL 01-01 oraz zasypki ściany KO 01-04 obiektu WS 01-05, wykonywanie zasypki podpory P2 obiektu WG 03-06 i zasypki klina odłamu obiektu WD 03-12

 • inne roboty: równanie i czyszczenie powierzchni ścian szczelinowych w obszarze Z1, wykonywanie izolacji cienkiej przyczółka obiektu WD 03-02 oraz izolacji cienkiej płyt przejściowych obiektu WG 03-04, mobilizacja centrali cementowej przy obiekcie WG 03-06, demobilizacja stacji bentonitowej oraz sprzętu, obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.

21 października – 26 października 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowywanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych, pobór wody z piezometrów do badań laboratoryjnych,

 • roboty konstrukcyjne:betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę denną, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty stropowej, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu pośredniego, montaż zbrojenia i betonowanie płyty dennej, wykonywanie ścian szczelinowych, montaż wieszaków, betonowanie warstwy dociskowej izolacji, ,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – montaż desek gzymsowych, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) –  montaż kotew talerzowych i krawężników, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż deskowania i betonowanie gzymsu portalu ustroju ramowego, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – wykonanie klina odłamu wraz ze stożkami podpory 2, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – wykonanie klina odłamu wraz ze stożkami podpory 3, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) – zasypka klina odłamu podpory 1 i 3, obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – deskowanie i betonowanie oczepu muru oporowego KO 01-01 2P, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) –  montaż kotew talerzowych, desek gzymsowych i krawężników, zbrojenie kap chodnikowych,

 • roboty ziemne: niwelacja terenu pod warstwę wyrównawczą, wykonywanie zasypki podpory P2 i ściany KO 01-01 obiektu WL 01-01 oraz zasypki ściany KO 01-04 obiektu WS 01-05,

 • inne roboty: izolacja płyty dennej – równanie i czyszczenie powierzchni ścian szczelinowych w obszarze Z1, montaż węży iniekcyjnych, wykonywanie izolacji stropu (układanie maty bentonitowej) oraz montaż dylatacji płyty stropowej, wykonywanie izolacji cienkiej obiektów WL 03-03 i WD 03-12, izolacji cienkiej przyczółka obiektu WD 03-02 oraz izolacji cienkiej płyt przejściowych obiektu WG 03-04, obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.

14 października – 19 października 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowywanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych,

 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty stropowej, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu pośredniego, montaż zbrojenia płyty dennej, wykonywanie ścian szczelinowych, betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod płytę denną i pod płytę stropową, montaż wieszaków, betonowanie warstwy dociskowej izolacji i przerwy kompensacyjnej płyty stropowej,

 • roboty mostowe: obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie gzymsu P3, wykonywanie izolacji z papy na ściance zaplecznej P3, obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – montaż kotew talerzowych i desek gzymsowych, ustawianie krawężników, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) –  przygotowywanie powierzchni wykonywanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe, montaż kotew talerzowych i krawężników, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych, obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – montaż desek gzymsowych,  zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie kap chodnikowych, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) –  wykonywanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe, montaż kotew talerzowych i krawężników,

 • roboty ziemne: wykopy podstropowe (obszar ZR-1), wykopy w obszarze Z1, niwelacja terenu pod warstwę wyrównawczą, wykonywanie zasypki podpory P2 i ściany KO 01-01 obiektu WL 01-01,

 • inne roboty:izolacja – izolacja płyty dennej – montaż węży iniekcyjnych, wykonywanie izolacji stropu (układanie maty bentonitowej) oraz montaż dylatacji płyty stropowej, obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe,

07 października – 12 października 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowywanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych,

 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty stropowej, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie stropu pośredniego, montaż zbrojenia i betonowanie płyty dennej, wykonywanie murków prowadzących i ścian szczelinowych, betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod płytę stropową,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – montaż kotew talerzowych, ustawianie krawężników, betonowanie ścianki zaplecznej, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) –  montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie wnęk strefy sprężania w os 1, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową w ciągu drogi dojazdowej, zbrojenie płyt przejściowych, obiekt WD 03-12 ul. Płaskowickiej w ciągu łącznicy Ł2  – wykonanie zasypki klina odłamu, obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – montaż kotew talerzowych, desek gzymsowych,  zbrojenie kap chodnikowych,

 • roboty ziemne: wykopy podstropowe (obszar ZR-1), wykopy w obszarze Z1, niwelacja terenu pod warstwę wyrównawczą, wykonywanie zasypki podpory P2 i ściany KO 01-01 obiektu WL 01-01 oraz podpory P1 i ściany KO 01-03 obiektu WL 01-03,

 • inne roboty: izolacja płyty dennej – montaż węży iniekcyjnych, wykonywanie izolacji stropu (układanie maty bentonitowej) oraz montaż dylatacji płyty stropowej, wykonywanie izolacji cienkiej na obiekcie WL 01-02, obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.

30 września – 05 października 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowywanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych,

 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty stropowej, montaż zbrojenia i deskowanie stropu pośredniego, wykonywanie murków prowadzących i ścian szczelinowych, betonowanie warstwy wyrównawczej i dociskowej z chudego betonu pod płytę stropową,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – montaż zbrojenia i deskowanie ścianek zaplecznych, betonowanie ścianek zaplecznych oś 1 i 5, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) –  montaż deskowania i betonowanie wnęk strefy sprężania w osi 5, wykonanie iniekcji kanałów kabli sprężających, montaż kotew talerzowych, obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – montaż kotew talerzowych, desek gzymsowych i krawężników, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – przygotowanie do betonowania i betonowanie płyty przejściowej oraz kap chodnikowych,

 • roboty ziemne: wykopy podstropowe (obszar ZR-1), wykopy w obszarze Z1, niwelacja terenu pod warstwę wyrównawczą, wykonywanie zasypki podpory P2 i ściany KO 01-01 obiektu WL 01-01 oraz podpory P1 i ściany KO 01-03 obiektu WL 01-03,

 • inne roboty: izolacja płyty dennej – montaż węży iniekcyjnych, wykonywanie izolacji oraz montaż dylatacji płyty stropowej, wykonywanie izolacji cienkiej wsporników latarni na ścianie oporowej pod obiekt przy ul. Puławskiej, wykonywanie izolacji cienkiej na obiektach WL 01-02, WD 03-02, WL 03-03, prace porządkowe przy obiekcie WL 01-03, obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.

23 września – 28 września 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowywanie danych monitoringu, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych,

 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia płyty stropowej, płyty dennej i stropu pośredniego, wykonywanie ścian szczelinowych, montaż wież i deskowanie płyty stropowej, montaż wieszaków, betonowanie płyty stropowej, betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod płytę stropową, montaż deskowania i betonowanie wsporników latarni ściany oporowej  KO 01-04/WS 01-05,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej oś 1, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) –  montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie wnęk zakotwień w osi 1 i 5, montaż zbrojenia ścianki zaplecznej oś 5, montaż kotew talerzowych i krawężników, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – przygotowanie powierzchni pod izolację z papy, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ściany oporowej KO 01-02, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – montaż kotew talerzowych i desek gzymsowych, deskowanie płyty przejściowej P3, montaż zbrojenia kap chodnikowych,

 • roboty ziemne: wykopy podstropowe, niwelacja terenu pod warstwę wyrównawczą, wykonywanie zasypki przyczółka P2 i ściany KO 01-01 obiektu WL 01-01,

 • inne roboty: izolacja płyty dennej – układanie maty bentonitowej, montaż węży iniekcyjnych, montaż geokompozytu na ścianach oporowych 3, 4, 5, wykonywanie izolacji cienkiej ściany oporowej nr 4 obiektu WL 01-05 oraz ściany oporowej KO 01-03 obiektu WL 01-03, izolacja cienka przyczółków obiektu WL 01-02, obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.

16 września – 21 września 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowywanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia płyty dennej i stropu pośredniego, montaż zbrojenia i deskowanie płyty stropowej, wykonywanie ścian szczelinowych, montaż wież deskowania płyty stropowej, betonowanie warstwy dociskowej,  montaż wieszaków, betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod strop pośredni i płytę stropową,

 • roboty mostowe: obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) –  demontaż deskowania ustroju nośnego, montaż zbrojenia wnęk zakotwień, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – demontaż deskowania ustroju nośnego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie fundamentów ściany oporowej KO 01-02, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – montaż deskowania i betonowanie ściany oporowej KO 01-03, montaż kotew talerzowych, zbrojenie płyty przejściowej P3, obiekt KO 01-04/WS01 – 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – montaż deskowania i betonowanie wsporników latarni, betonowanie wieńca zabezpieczenia czoła ściany prawej,

 • roboty ziemne: wykopy (obszar Z1), wykopy podstropowe, niwelacja terenu pod beton podkładowy, zasypki przyczółków obiektu WL 03-12,

 • inne roboty: izolacja stropu i - układanie maty bentonitowej, obsługa geodezyjna,

09 września – 15 września 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, konserwacja urządzeń pomiarowych, montaż inklinometru automatycznego, opracowywanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia i deskowanie płyty stropowej, wykonywanie ścian szczelinowych, montaż zbrojenia płyty dennej, betonowanie przerw kompensacyjnych płyty stropowej i warstwy dociskowej, betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod strop pośredni oraz pod płytę denną, montaż wieszaków,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – montaż deskowania wnęk dylatacji, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) –  demontaż deskowania i sprężanie ustroju nośnego, obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – montaż deskowania i betonowanie ścian KO 01-01, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – demontaż deskowania ustroju nośnego,  betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod KO 01-02 i montaż zbrojenia fundamentów KO 01-02, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW –  montaż desek gzymsowych i krawężników kamiennych, betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod płytę przejściową w osi 3, obiekt KO 01-04/WS01 – 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – montaż kotew, deskowanie i betonowanie wsporników latarni,

 • roboty ziemne: wykopy (obszar Z1), wykopy podstropowe, wykop pod ścianę KO 01-02 obiektu WL 01-02, zasypki przyczółków obiektów WG 03-06, WG 03-05 i WL 03-12, zasypki przyczółka i stożków P3 obiektu WL 01-03,

 • inne roboty: izolacja stropu i płyty dennej - układanie maty bentonitowej, montaż węży iniekcyjnych,  czyszczenie przerwy kompensacyjnej płyty stropowej, wykonywanie izolacji cienkiej przyczółków obiektów WL 01-01, WL 03-12, obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.

02 września – 07 września 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, konserwacja urządzeń pomiarowych, montaż łańcuchów inklinometrycznych, opracowywanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż deskowania płyty stropowej, wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych i ścian szczelinowych, betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod strop pośredni oraz pod płytę denną, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ściany dzielącej obiektu KO 01-06,

 • roboty mostowe: obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż deskowania i zbrojenie płyty ustroju nośnego, zbrojenie poprzecznic, izolacja przyczółka, obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – demontaż deskowania ustroju nośnego, betonowanie fundamentu i montaż zbrojenia ścian KO 01-01, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – pielęgnacja betonu ustroju nośnego, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – montaż deskowania i betonowanie wnęk dylatacji, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie fundamentu oraz montaż zbrojenia ścian pod KO 01-03, obiekt KO 01-04/WS01 – 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – montaż kotew latarni,

 • roboty ziemne: wykopy (obszar Z1), wykopy podstropowe, wykonywanie zasypek przyczółków obiektów WL 01-03, WG 03-05, WG 03-06 i WL 03-12, zasypki ścian obiektu WG 03-04 i podpór obiektu WG 03-06, zasypki ściany żelbetowej nr 3, 5 oraz podpory P1 obiektu WL 01-01 (w ciągu Ł3)

 • inne roboty: izolacja stropu i płyty dennej - układanie maty bentonitowej, obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.

26 sierpnia – 31 sierpnia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna, opracowywanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż deskowania i betonowanie płyty stropu 0 (obszar ZR-1), montaż deskowania i betonowanie płyty stropowej, wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych i ścian szczelinowych, betonowanie warstwy dociskowej izolacji, betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod strop pośredni, montaż wież deskowania płyty stropowej, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ściany dzielącej obiektu KO 01-06,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – demontaż deskowania ustroju nośnego, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż deskowania płyty ustroju nośnego, obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – demontaż deskowania ustroju nośnego, wykonywanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe, montaż zbrojenia i deskowanie pod obiekt KO 01-01, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – montaż zbrojenia, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu ustroju nośnego, prace ciesielskie, montaż elementów odwodnienia, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – wykonywanie izolacji z papy pod kapy chodnikowe, montaż zbrojenia i deskowanie wnęk dylatacji, betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu i montaż zbrojenia pod KO 01-03, obiekt KO 01-04/WS01 – 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – montaż kotew latarni,

 • roboty ziemne: wykopy (obszar Z1), wykop wstępny, wykopy podstropowe, wykop pod konstrukcje oporowe KO 01-03, wykonywanie zasypki ścian żelbetowych nr 3, 4, 5 i 6 obiektu KO 01-04/WS01 – 05,

 • inne roboty: izolacja stropu - układanie maty bentonitowej, montaż węży iniekcyjnych, wykonywanie izolacji cienkiej na obiektach WG 03-04 i WG 03-05 oraz izolacji cienkiej ściany żelbetowej nr 6 obiektu KO 01-04/WS 01-05, obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.

19 sierpnia – 24 sierpnia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna, opracowywanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż deskowania i betonowanie płyty stropu 0 (obszar ZR-1), montaż zbrojenia i deskowanie, płyty stropowej, wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych i ścian szczelinowych, betonowanie warstwy dociskowej izolacji, betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod strop pośredni i pod płytę denną, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ściany dzielącej obiektu KO 01-06, wykonywanie pali CFA,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – demontaż deskowania ustroju nośnego, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia i deskowanie ustroju nośnego, montaż elementów odwodnienia, prace ciesielskie, przygotowanie do betonowania i betonowanie ustroju nośnego, obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod KO 01-01 2L i 2P, demontaż deskowania ustroju nośnego, przygotowywanie powierzchni pod izolację z papy,  obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) –  montaż zbrojenia i deskowanie ustroju nośnego, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – przygotowywanie powierzchni pod izolację z papy,  montaż zbrojenia wnęk dylatacji, obiekt KO 01-04/WS01 – 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – betonowanie ściany żelbetowej nr 6,

 • roboty ziemne: wykopy (obszar Z1), wykopy podstropowe, wykop pod konstrukcje oporowe KO 01-01 przy obiekcie WL 01-01, wykonywanie zasypki ścian żelbetowych 3 i 4 obiektu KO 01-04/WS01 – 05 i zasypki podpory P1 obiektu WL 01-01 (w ciągu Ł3),

 • inne roboty: czyszczenie przerw kompensacyjnych, izolacja stropu - układanie maty bentonitowej, montaż węży iniekcyjnych, obsługa geodezyjna,

12 sierpnia – 17 sierpnia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,  opracowywanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż deskowania i betonowanie płyty stropu 0 (obszar ZR-1), montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty stropowej, wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych i ścian szczelinowych, betonowanie przerw kompensacyjnych płyty stropowej, betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod płytę denną, montaż deskowania i betonowanie fundamentów ściany dzielącej obiektu KO 01-06,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu płyty ustroju nośnego oraz montaż elementów odwodnienia (jezdnia lewa), obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia i deskowanie ustroju nośnego, montaż podestów roboczych do sprężania ustroju nośnego, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) –  montaż zbrojenia i deskowanie ustroju nośnego, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – montaż dylatacji modułowych i wsporników roboczych, prace porządkowe, obiekt KO 01-04/WS01 – 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – montaż zbrojenia i deskowanie ściany żelbetowej nr 6,

 • roboty ziemne: wykopy (obszar Z1), wykopy podstropowe, wykonywanie zasypki ścian żelbetowych 1 i 2 obiektu KO 01-04/WS01 – 05 i zasypki ścian obiektu WG 03-04,

 • inne roboty:  izolacja stropu – montaż dylatacji płyty stropowej, czyszczenie przerw kompensacyjnych, izolacja stropu - układanie maty bentonitowej, przygotowywanie powierzchni betonu pod izolację cienką i  wykonywanie izolacji cienkiej ścian żelbetowych oraz wieńca ścian szczelinowych obiektu KO 01-04/WS 01-05, obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.

04 sierpnia – 11 sierpnia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna, opracowywanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia i betonowanie płyty stropu 0 (obszar ZR-1), betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod płytę denną, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty stropowej, wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych i ścian szczelinowych, betonowanie  przerw kompensacyjnych, betonowanie warstwy dociskowej izolacji, montaż zbrojenia i deskowania ściany dzielącej obiektu KO 01-06,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu płyty ustroju nośnego, montaż elementów odwodnienia, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia i deskowanie ustroju nośnego, montaż łożysk, deskowanie i betonowanie ciosów podłożyskowych w osi 1, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie izolacji ścian i zasypki ścian, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – wykonanie warstwy 3 klina odłamu podpora P1 i P2, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – wykonanie warstw 3 klina odłamu podpory P1 i P3, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.) –  wykonanie warstwy 1 klina odłamu podpory P1 i P3, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) –  montaż zbrojenia i deskowanie ustroju nośnego, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – montaż deskowania i betonowanie ścianek zaplecznych, przygotowywanie powierzchni wnęk dylatacji, obiekt KO 01-04/WS01 – 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian żelbetowych nr 6,

 • roboty ziemne: wykopy podstropowe, wykonywanie zasypki ścian żelbetowych 1 i 2 obiektu KO 01-04/WS01 – 05, zasypki podpory P2 obiektu WL 01-02 oraz zasypki przyczółków obiektów WG 03-12, WG 03-05, WG 03-06,

 • inne roboty:montaż dylatacji płyty stropowej,czyszczenie przerw kompensacyjnych,izolacja stropu - układanie maty bentonitowej, obsługa geodezyjna,

29 lipca  – 03 sierpnia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, serwis i wizja lokalna,  

 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia płyty stropu 0 (obszar Z1, ZR-1), montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty stropowej, wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych i ścian szczelinowych, betonowanie warstwy dociskowej izolacji, betonowanie wieńca ścian szczelinowych obiektu KO 01-06,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – montaż zbrojenia i przygotowanie do betonowania płyty ustroju nośnego, montaż elementów odwodnienia, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie platformy pod deskowanie ustroju nośnego, montaż zbrojenia i deskowanie ustroju nośnego, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie izolacji ścian i zasypki ścian, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż prefabrykowanych płytek między belkami,  zasypka klina odłamu i zagęszczania warstwy 2 i 3 klina odłamu podpory P1 i P2, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – wykonanie warstw 3 i 4 klina odłamu podpory P1 i P3, obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) –  roboty ciesielskie i przygotowanie do betonowania, betonowanie i  pielęgnacja betonu ustroju nośnego, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) –  montaż deskowania ustroju nośnego, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – montaż zbrojenia i deskowanie ścianek zaplecznych, betonowanie ścianki zaplecznej w osi 3, demontaż deskowania ustroju nośnego, obiekt KO 01-04/WS01 – 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian żelbetowych nr 4 i 6,

 • roboty ziemne: wykopy podstropowe, wykonywanie zasypki ścian żelbetowych 1 i 2 obiektu KO 01-04/WS01 – 05,

 • inne roboty:  izolacja stropu – montaż dylatacji płyty stropowej czyszczenie przerw kompensacyjnych, montaż węży iniekcyjnych, izolacja stropu - układanie maty bentonitowej, wykonywanie izolacji cienkiej wieńca ścian szczelinowych oraz izolacji cienkiej ścian żelbetowych obiektu KO 01-04/WS 01-05, obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.

22 lipca  – 26 lipca 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: montaż łańcucha w rurze inklinometrycznej,  pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, konserwacja urządzeń pomiarowych, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: mobilizacja i wykonywanie kotew gruntowych, montaż obudowy wykopu - ścianki berlińskiej, montaż zbrojenia płyty stropu 0 (obszar Z1, ZR-1), montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty stropowej, wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych i ścian szczelinowych, betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu, betonowanie warstwy dociskowej izolacji, deskowanie wieńca ściany szczelinowej obiektu KO 01-06,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego, montaż zbrojenia i deskowanie II etapu poprzecznic, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – deskowanie ustroju nośnego i montaż łożysk, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie izolacji ścian, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż podestów roboczych i deskowanie ustroju nośnego, montaż prefabrykowanych płytek między belkami,  obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – montaż zbrojenia,  deskowanie i betonowanie poprzecznic, obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) –  montaż deskowania i zbrojenie ustroju nośnego, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) –  montaż deskowania ustroju nośnego, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – montaż zbrojenia, deskowanie i  betonowanie wnęk zakotwień kabli sprężających, demontaż deskowania ustroju nośnego,  montaż zbrojenia ścianek zaplecznych,  KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścian żelbetowych nr 4 i 6, betonowanie fundamentów ściany żelbetowej nr 4,

 • roboty ziemne: wykopy podstropowe, wykonywanie zasypek przyczółków oraz stożków obiektów WG 03-05, WG 03-06 i WL 03-12,

 • inne roboty:  izolacja stropu – montaż dylatacji płyty stropowej i montaż węży iniekcyjnych, wykonywanie platformy pod deskowanie ustroju nośnego obiektu WL 03-03,wykonywanie izolacji cienkiej wieńca ścian szczelinowych oraz izolacji cienkiej ścian żelbetowych obiektu KO 01-04/WS 01-05, obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.

15 lipca  – 20 lipca 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, serwis i wizja lokalna,  konserwacja urządzeń pomiarowych, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: wykuwanie starterów pod strop 0 ze ścian szczelinowych, montaż obudowy wykopu - ścianki berlińskiej, wzmacnianie połączeń mikropali (obszar Z1), montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty stropowej, wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych i ścian szczelinowych, betonowanie warstwy dociskowej izolacji, montaż deskowania płyty stropu pośredniego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie wieńca ściany szczelinowej obiektu KO 01-06,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego i montaż belek prefabrykowanych ustroju nośnego, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – montaż wież, deskowanie ustroju nośnego i montaż łożysk, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – przygotowywanie powierzchni poprzecznic do montażu belek,  montaż belek prefabrykowanych ustroju nośnego, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – montaż podparcia poprzecznic,  montaż zbrojenia i deskowanie poprzecznic, montaż łożysk w osi 2, obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) –  montaż deskowania i zbrojenie ustroju nośnego, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) –  montaż deskowania ustroju nośnego oraz ściany w osi 1 i 2, KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – montaż zbrojenia i betonowanie fundamentów ściany żelbetowej nr 4, montaż zbrojenia i deskowanie ściany żelbetowej nr 4 i 6, betonowanie ściany żelbetowej nr 6, betonowanie wieńca ściany szczelinowej, 

 • roboty ziemne: wykopy podstropowe, wykonywanie zasypek przyczółków oraz stożków obiektów WG 03-05 i WG 03-06,

 • inne roboty:  izolacja stropu - układanie maty bentonitowej, montaż izolacji ścian obiektu WG 03-04,  wykonywanie izolacji cienkiej wieńca ścian szczelinowych oraz izolacji cienkiej ścian żelbetowych obiektu KO 01-04/WS 01-05, obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.

08 lipca  – 13 lipca 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, serwis i wizja lokalna,  konserwacja urządzeń pomiarowych, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż obudowy wykopu - ścianki berlińskiej (obszar Z1), betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod strop 0 (obszar ZR-1), montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty stropowej, wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych i ścian szczelinowych,  betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu,  montaż deskowania i betonowanie ścianki kolankowej, montaż zbrojenia wieńca ścian szczelinowych obiektu KO 01-06,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – montaż zbrojenia i deskowanie poprzecznic, montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego i montaż belek prefabrykowanych ustroju nośnego, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie platformy pod deskowanie ustroju nośnego, montaż wież i deskowania ustroju nośnego, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż deskowania i zbrojenie ramy,  betonowanie ustroju ramowego, zacieranie i pielęgnacja betonu - jezdnia Terespol, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – przygotowywanie powierzchni poprzecznic do montażu belek,  obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ciosów, montaż łożysk w osi 1, obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) –  montaż deskowania i zbrojenie ustroju nośnego, KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – montaż deskowania i betonowanie wieńców ścian szczelinowych, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ściany żelbetowej nr 6, betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod ścianę żelbetową nr 4,

 • roboty ziemne: wykop pod tunelem metra w obszarze Z1, wykop podstropowy i betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod strop 0 (obszar ZR-1), wykop wstępny i wykopy podstropowe, wykop pod ścianę żelbetową nr 4 obiektu KO 01-04/WS 01-05, 

 • inne roboty:  montaż węży iniekcyjnych, wykonywanie platformy pod deskowanie ustroju nośnego obiektu WL 01-02, przygotowywanie powierzchni wieńca ścian szczelinowych pod izolację i wykonywanie izolacji cienkiej wieńca ścian szczelinowych obiektu KO 01-04/WS 01-05, obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.

01 lipca  – 06 lipca 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, serwis i wizja lokalna,  konserwacja urządzeń pomiarowych, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia, deskowanie  i betonowanie płyty stropowej, montaż zbrojenia i deskowania stropu pośredniego, betonowanie płyty stropowej pośredniej,  wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych i ścian szczelinowych,  betonowanie warstwy dociskowej, montaż deskowania ścianki kolankowej, betonowanie przerwy kompensacyjnej płyty stropowej,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – montaż zbrojenia i deskowanie poprzecznic i montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – wykonywanie platformy pod deskowanie ustroju nośnego, przygotowanie powierzchni ciosów, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż deskowania i zbrojenie ramy,  obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż podparcia, zbrojenie i deskowanie poprzecznic, betonowanie poprzecznic - jezdnia prawa i poprzecznicy 2L, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – przygotowanie powierzchni ciosów i montaż zbrojenia ciosów obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) –  montaż deskowania ustroju nośnego, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – pielęgnacja betonu, KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – montaż zbrojenia, deskowania i betonowanie wieńców ścian szczelinowych i fundamentów ściany żelbetowej nr 6, betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu,

 • roboty ziemne: wykop podstropowy i wykop pod tunelem metra w obszarze Z1, wykop wstępny i wykopy podstropowe, wykonywanie zasypki ściany oporowej nr 5 i wykop pod ścianę żelbetową nr 6 obiektu KO 01-04/WS 01-05,  

 • inne roboty: montaż dylatacji płyty stropowej, montaż węży iniekcyjnych, izolacja stropu - układanie maty bentonitowej, wykonywanie izolacji cienkiej ścian żelbetowych obiektu KO 01-04/WS 01-05, obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.

24 czerwca  – 29 czerwca 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, serwis i wizja lokalna,  konserwacja urządzeń pomiarowych, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty stropowej, wykonywanie ścian szczelinowych,  montaż deskowania ścianki, betonowanie przerwy kompensacyjnej płyty stropowej,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – montaż zbrojenia i deskowanie poprzecznic, montaż podestów roboczych, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż deskowania i zbrojenie ramy, montaż deskowania ścian i płyty górnej ramy, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż zbrojenia, deskowania i betonowanie ciosów, montaż podparcia, zbrojenie i deskowanie poprzecznic, obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) –montaż deskowania ściany w osi 2, montaż deskowania ramy, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – montaż zbrojenia ściany w osi 1, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – przygotowanie do betonowania i betonowanie ustroju nośnego ustroju nośnego, zacieranie i pielęgnacja betonu, KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie fundamentów ściany i ściany żelbetowej nr 2, betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod ścianę nr 6, montaż zbrojenia wieńców ścian szczelinowych i ściany żelbetowej nr 6,

 • roboty ziemne: wykop podstropowy w obszarze Z1,wykop wstępny i wykopy podstropowe, wykop pod ścianę żelbetową nr 6 obiektu KO 01-04/WS 01-05, wykop platformy pod deskowanie ustroju nośnego obiektu WL 01-02,

 • inne roboty:  montaż dylatacji płyty stropowej, wykonywanie platformy pod deskowanie ustroju nośnego obiektu WL 03-03, montaż węży iniekcyjnych, izolacja stropu - układanie maty bentonitowej, obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.   

17 czerwca  – 22 czerwca 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, serwis i wizja lokalna,  opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: betonowanie warstwy dociskowej, montaż zbrojenia, deskowanie  i betonowanie płyty stropowej, wykonywanie ścian szczelinowych, 

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – montaż zbrojenia i deskowanie poprzecznic i montaż podestów roboczych, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż izolacji styku płyty ze ścianą i deskowanie ściany ramy, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż deskowania ciosów, obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – montaż deskowania ściany w osi 2, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – montaż zbrojenia i deskowanie ustroju nośnego, montaż wpustów i sączków odwodnienia ustroju nośnego, prace ciesielskie i przygotowanie do betonowania ustroju nośnego, KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – montaż deskowania fundamentów ściany żelbetowej nr 2, montaż  zbrojenia, deskowanie i betonowanie ściany żelbetowej nr 2,

 • roboty ziemne: wykop podstropowy w obszarze Z1,wykop wstępny i wykopy podstropowe, wykop pod ścianę żelbetową nr 2 obiektu KO 01-04/WS 01-05,

 • inne roboty:obsługa geodezyjna.

10 czerwca  – 15 czerwca 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,  opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż deskowania i betonowanie płyty wypełniającej pod metrem (obszar Z1), betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu, montaż zbrojenia, deskowanie  i betonowanie płyty stropowej, wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych i ścian szczelinowych, 

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie poprzecznicy w osi 1, montaż belek prefabrykowanych ustroju nośnego, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia i betonowanie płyty dennej, deskowanie i betonowanie ścianki segmentu 2, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż zbrojenia i deskowanie ciosów, WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – montaż deskowania i betonowanie ściany w osi 2, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – montaż zbrojenia i deskowanie ustroju nośnego, montaż deskowania i betonowanie konstrukcji oporowej KO-3P, KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – montaż  zbrojenia, deskowanie i betonowanie ściany żelbetowej nr 2, betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu,

 • roboty ziemne: wykop podstropowy w obszarze Z1,wykopy podstropowe, wykop platformy pod deskowanie ustroju nośnego obiektu WL 01-01,  wykop pod ścianę żelbetową nr 2 obiektu KO 01-04/WS 01-05,

 • inne roboty:  wykonywanie izolacji cienkiej ściany żelbetowej nr 1 i 4 oraz izolacji cienkiej wieńców ścian szczelinowych obiektu po stronie prawej KO 01-04/WS 01-05, układanie maty bentonitowej,  montaż węży iniekcyjnych, obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.   

03 czerwca  – 08 czerwca 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,  opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia i deskowanie płyty wypełniającej pod metrem (obszar Z1), betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu, montaż zbrojenia, deskowanie  i betonowanie płyty stropowej, betonowanie warstwy dociskowej,  wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych i ścian szczelinowych,  betonowanie przerwy kompensacyjnej płyty stropowej i szachtów instalacyjnych,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – montaż zbrojenia i deskowanie poprzecznicy w osi 1,montaż łożysk w osi 1, montaż belek ustroju nośnego, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia płyty dennej, montaż deskowania i deskowanie ściany segmentu 2, betonowanie ścian segmentów 1 i 2, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – przygotowanie powierzchni ciosów, obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – wykonywanie izolacji cienkiej ściany w osi 1, WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – montaż deskowania ściany w osi 2, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – montaż zbrojenia i deskowanie ustroju nośnego, KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – montaż  zbrojenia, deskowanie i betonowanie fundamentów ściany żelbetowej nr 2, montaż zbrojenia i betonowanie ściany żelbetowej nr 1,

 • roboty ziemne: przygotowanie do wykopu podstropowego w obszarze Z1, wykop wstępny,  podstropowy i wykop pod strop pośredni,

 • inne roboty:  wykonywanie izolacji cienkiej ściany żelbetowej nr 3 i 5 oraz izolacji cienkiej wieńców ścian szczelinowych obiektu po stronie prawej KO 01-04/WS 01-05, czyszczenie przerwy kompensacyjnej,  układanie maty bentonitowej,  montaż węży iniekcyjnych, izolacja stropu, obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.   

27 maja – 01 czerwca 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia i deskowania płyty wypełniającej pod metrem (obszar Z1), betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu, montaż zbrojenia, deskowanie  i betonowanie płyty stropowej, montaż zbrojenia ścianki przejściowej pomiędzy segmentami,  wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych i ścian szczelinowych, 

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – montaż zbrojenia i deskowania ciosów, betonowanie ciosów w osi 1L i 1P, montaż belek ustroju nośnego, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż izolacji płyty dennej, montaż deskowania ściany segmentu 1, montaż izolacji styku ściany z płytą, montaż zbrojenia ścian segment 2, obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – montaż deskowania i betonowanie ściany w osi 1, WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – montaż zbrojenia ściany w osi 2, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – montaż zbrojenia i deskowanie ustroju nośnego, KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – montaż  zbrojenia, deskowanie i betonowanie fundamentów ściany żelbetowej nr 1, montaż deskowania ścian żelbetowych nr 3 i 4, montaż zbrojenia i betonowanie ściany żelbetowej nr 4, montaż zbrojenia fundamentów ściany żelbetowej nr 2,

 • roboty ziemne: wykop wstępny i wykop pod strop pośredni,

 • inne roboty:  montaż dylatacji płyty stropowej, czyszczenie przerwy kompensacyjnej,  montaż węży iniekcyjnych, obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.   

20 maja – 25 maja 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: betonowanie wypełnienia za ścianką oporową pod metrem,  przygotowywanie styków płyty wypełniającej pod metrem i  montaż zbrojenia płyty wypełniającej (obszar Z1), betonowanie warstwy dociskowej z chudego betonu, montaż zbrojenia, deskowanie  i betonowanie płyty stropowej, betonowanie ścianki strefy portalowej, wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych i ścian szczelinowych,  obiekt KO 01-06 – montaż deskowania i betonowanie wieńców ścian szczelinowych,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – montaż deskowania i betonowanie korpusu w osi 1P, przygotowywanie styków poprzecznic pod montaż belek, montaż belek ustroju nośnego, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia  i  deskowanie płyty dennej  segment  2,  montaż  zbrojenia  i betonowanie ściany segment 3,  obiekt WL 01-01  w ciągu łącznicy Ł3  (w. Ursynów Zach.) – montaż deskowania i betonowanie ściany w osi 1, WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie oczepu baret, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – montaż deskowania ustroju nośnego, montaż łożysk, KO 01-04/WS01 - 05  (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – betonowanie  warstwy  wyrównawczej z chudego betonu  pod  ścianę  żelbetową nr 2 i 4, montaż deskowania i betonowanie ściany żelbetowej nr 3 i 5, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie fundamentów ściany żelbetowej nr 4, montaż zbrojenia ściany żelbetowej nr 4,

 • roboty ziemne: wykop pod stropem tunelu, wykop wstępny i pośredni, wykop pod ścianę żelbetową nr 2 i 4 obiektu KO 01-04/WS01 – 05,

 • inne roboty:  montaż węży iniekcyjnych, izolacja stropu - układanie maty bentonitowej, montaż dylatacji płyty stropowej,  montaż izolacji płyty dennej i ściany obiektu WG 03-04, obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.   

13 maja – 18 maja 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, konserwacja urządzeń pomiarowych,  serwis i wizja lokalna, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścianki oporowej pod metrem strona północna i południowa, betonowanie płyty stropowej i wieńców ścian szczelinowych,  montaż głowic kotew gruntowych (obszar Z1), betonowanie warstwy dociskowej z chudego betonu, montaż zbrojenia i deskowanie płyty stropowej, montaż deskowania wieńców ścian szczelinowych obiektu KO 01-06,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – montaż zbrojenia i deskowanie korpusu w osi 1 (str. prawa), obiekt WL 03-03  w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia, deskowanie betonowanie korpusu w osi 1, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty dennej segment 1 i 2, obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – montaż deskowania ściany w osi 1, WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – montaż zbrojenia, deskowanie i  betonowanie oczepu baret w osi 2 , obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – montaż deskowania ustroju nośnego, montaż deskowania i betonowanie ścian konstrukcji oporowych za P3, KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ściany żelbetowej nr 3 i 5,  

 • roboty ziemne: wykop pod stropem tunelu, wykop wstępny, wykop pod ścianę żelbetową nr 2 i 4 obiektu KO 01-04/WS01 – 05,

 • inne roboty: izolacja stropu - układanie maty bentonitowej montaż listew dociskowych izolacji, montaż płyty dennej obiektu  WG 03-04, obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.

06 maja – 11 maja 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, konserwacja urządzeń pomiarowych,  serwis i wizja lokalna, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: szalowanie ścianki oporowej pod metrem,  wiercenie kotew gruntowych po stronie północnej i południowej,  betonowanie 2-giego segmentu płyty stropu pośredniego (obszar Z1), betonowanie warstwy wyrównawczej i dociskowej z chudego betonu, montaż zbrojenia i betonowanie płyty stropowej, betonowanie przerwy kompensacyjnej płyty stropowej, montaż deskowania wieńców ścian szczelinowych obiektu KO 01-06,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – deskowanie i betonowanie korpusu w osi 1, montaż łożysk w osi 5, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie poprzecznicy w osi 5, obiekt WL 03-03  w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia i deskowanie korpusu w osi 1, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty dennej segment 1, montaż deskowania płyty dennej segment 3, obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – montaż zbrojenia i betonowanie ściany w osi 1, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – montaż deskowania i betonowanie fundamentów konstrukcji oporowych za podporą w osi 3,  montaż szalunków ustroju nośnego,  KO 01-04/WS01 - 05  (ściana oporowa  pod obiekt przy ul. Puławskiej) – montaż  deskowania  fundamentu  ściany  żelbetowej nr 3 i 5,  betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod ścianę żelbetową nr 1 i 4, betonowanie fundamentów ściany żelbetowej nr 3,

 • roboty ziemne: wykop pod stropem tunelu, wykop wstępny, wykop pod ścianę żelbetową nr 1, 2 i 4, prace porządkowe obiektu KO 01-04/WS01 – 05,

 • inne roboty: porządkowanie terenu i mobilizacja sprzętu pod wiercenie kotew gruntowych w obszarze Z1, montaż węży iniekcyjnych, izolacja stropu - układanie maty bentonitowej, montaż dylatacji płyty stropowej tunelu, wykonywanie izolacji cienkiej oczepu baret obiektu WL 01-01,  montaż izolacji płyty dennej przy  obiekcie WG 03-04,  wykonywanie izolacji cienkiej fundamentu ściany żelbetowej  nr 5  i  płyt  przejściowych na przesłonie przeciwfiltracyjnej obiektu KO 01-04/WS 01-05,  usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.   

29 kwietnia – 04 maja 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie oczepu mikropali – strona północna, montaż deskowania i betonowanie płyty stropu pośredniego (obszar Z1), betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu, montaż zbrojenia, deskowanie płyty stropowej, betonowanie przerwy kompensacyjnej płyty stropowej,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – montaż zbrojenia i deskowanie korpusu w osi 1, montaż łożysk w osi 5, obiekt WL 03-03  w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia i deskowanie korpusu w osi 1, obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – montaż zbrojenia ściany w osi 1, obiekt  WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu w osi 1, skuwanie baret,  obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – przygotowywanie platformy pod deskowanie ustroju nośnego, montaż zbrojenia konstrukcji oporowych za podporą w osi 3, KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – montaż deskowania fundamentu ściany żelbetowej nr 3,

 • roboty ziemne: wykop pod obiekt WL 01-02, wykonywanie zasypki fundamentów przy obiektach WD 03-02, WL 03-03, wykop wstępny, wykop pod ścianę żelbetową nr 1 obiektu KO 01-04/WS01 – 05,

 • inne roboty: montaż węży iniekcyjnych, montaż dylatacji płyty stropowej tunelu, wykonywanie izolacji cienkiej oczepu baret obiektu WL 01-01, montaż izolacji i zbrojenie płyty dennej przy obiekcie WG 03-04, wykonywanie izolacji cienkiej przyczółka w osi 1 obiektu WL 01-03, wykonywanie izolacji cienkiej fundamentu ściany żelbetowej nr 5 i płyt przejściowych na przesłonie przeciwfiltracyjnej obiektu KO 01-04/WS 01-05, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.  

23 kwietnia – 27 kwietnia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: serwis i wizja lokalna, pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, konserwacja urządzeń pomiarowych, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: wykonywanie mikropali - strona północna, montaż deskowania i betonowanie płyty stropu pośredniego (obszar Z1), betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty stropowej, betonowanie przerwy kompensacyjnej płyty stropowej, montaż deskowania i betonowanie wieńców ścian szczelinowych obiektu KO 01-06,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – montaż zbrojenia korpusu w osi 1, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu, skuwanie pali, montaż deskowania i betonowanie wnęk na studnie, obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – montaż zbrojenia ściany w osi 1, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu w osi 1, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – betonowanie warstwy wyrównawczej pod konstrukcje oporowe za podporą w osi 3, przygotowywanie platformy pod deskowanie ustroju nośnego, KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych, montaż deskowania fundamentu ściany oporowej nr 5, montaż zbrojenia ściany żelbetowej nr 3 i 5, betonowanie fundamentu ściany oporowej nr 5,

 • roboty ziemne: wykop pod obiekt WL 01-02, wykonywanie zasypki fundamentów przy obiektach WD 03-02 WL 03-03, wykop wstępny,

 • inne roboty: montaż węży iniekcyjnych, montaż dylatacji płyty stropowej, czyszczenie przerwy kompensacyjnej, montaż listew dociskowych izolacji i układanie maty bentonitowej, montaż izolacji płyty dennej przy obiekcie WG 03-04, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.  

15 kwietnia – 19 kwietnia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: serwis i wizja lokalna, pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, konserwacja urządzeń pomiarowych, opracowanie danych monitoringu, pobór próbek wody do badań laboratoryjnych,

 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie oczepu palisady - strona południowa, wykonywanie mikropali - strona północna (obszar Z1), montaż deskowania i betonowanie płyty stropu (strop pośredni), betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty stropowej,  betonowanie warstwy dociskowej, montaż deskowania i betonowanie wieńców ścian szczelinowych obiektu KO 01-06,

 • roboty  mostowe: obiekt  WD 03-02 w ciągu  ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – betonowanie  fundamentu w osi 1, obiekt WL 03-03  w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – betonowanie fundamentu w osi 1, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu, montaż zbrojenia fundamentu, montaż zbrojenia i deskowania wnęk na studnie, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż deskowania i betonowanie ścianki zaplecznej w osi 1L, obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie oczepu podpory w osi 1,  KO 01-04/WS01 - 05  (ściana oporowa  pod  obiekt  przy ul. Puławskiej) – betonowanie  warstwy  wyrównawczej z chudego betonu  pod  płyty przejściowe, montaż zbrojenia i deskowanie płyt przejściowych, montaż  zbrojenia  fundamentu  ściany  oporowej  nr  3, montaż  deskowania i betonowanie fundamentu ściany oporowej nr 5, betonowanie płyt przejściowych na przesłonie przeciwfiltracyjnej po str. wsch.,

 • roboty  ziemne: roboty  przygotowawcze  przy  obiekcie  WG 03-04, wykop pod obiekt WL 01-02, wykonywanie zasypki przyczółka w osi 3 obiektu WL 01-03,

 • inne roboty: montaż węży iniekcyjnych, montaż dylatacji płyty stropowej, czyszczenie przerwy kompensacyjnej, montaż listew dociskowych izolacji i układanie maty bentonitowej, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.  

08 kwietnia – 13 kwietnia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: serwis i wizja lokalna, pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu, komisyjny pomiar piezometrów

 • roboty konstrukcyjne:  montaż deskowania i zbrojenie płyty stropowej pośredniej, przygotowanie platformy pod wiercenie mikropali po stronie północnej, wykonywanie mikropali, montaż obudowy wykopu – ścianka berlińska (obszar Z1), wykonywanie ścian szczelinowych, montaż stali zbrojeniowej, deskowanie i betonowanie płyty stropowej, betonowanie warstwy dociskowej i przerw kompensacyjnych płyty stropowej, montaż deskowania wieńców ścian szczelinowych obiektu KO 01-06,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – montaż zbrojenia fundamentu w osi 1, obiekt WL 03-03  w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia i betonowanie fundamentu w osi 1, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu strona południowa, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż zbrojenia ścianki zaplecznej w osi 1L, montaż folii kubełkowej, obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – montaż zbrojenia i deskowania oczepu podpory w osi 1, montaż zbrojenia podpory w osi 2, KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod płyty przejściowe, montaż zbrojenia fundamentu ściany oporowej nr 3 i 5,

 • roboty ziemne: wykop pod tunelem metra (obszar Z1), wykop wstępny, wykop pod płyty przejściowe na przesłonie przeciwfiltracyjnej (obiekt KO 01-04/WS 01-05), roboty przygotowawcze przy obiekcie WG 03-04,

 • inne roboty: montaż węży iniekcyjnych, montaż dylatacji płyty stropowej, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.   

01 kwietnia – 06 kwietnia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna, pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne:  wykonywanie zabezpieczenia powierzchni wykopu – torkret,  montaż zbrojenia i deskowanie stropu,  betonowanie wieńca segmentu nr 1,  wykonywanie mikropali, montaż obudowy wykopu – ścianka berlińska  (obszar Z1), betonowanie  warstwy wyrównawczej  z chudego betonu, wykonywanie ścian szczelinowych, montaż stali zbrojeniowej, deskowanie i betonowanie płyty stropowej, 

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – przygotowywanie do betonowania i betonowanie ciosów podłożyskowych, wykonywanie izolacji cienkiej powierzchni betonowych, obiekt WL 03-03  w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – przygotowywanie do betonowania betonowanie i ciosów podłożyskowych, wykonywanie izolacji cienkiej powierzchni betonowych, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej podpora w osi 2L, obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu,  wykonywanie próbnego obciążenia baret w osi 1, montaż zbrojenia podpory w osi 2, obiekt WL 01-03 ciągu łącznicy Ł3 (W. Ursynów Zach.) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie korpusu w osi 1, przygotowanie do betonowania i betonowanie ciosów podłożyskowych, KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod ścianę oporową,

 • roboty ziemne: wykop pod metrem (obszar Z1), wykop pod ścianę oporową i pod płyty przejściowe na przesłonie przeciwfiltracyjnej (obiekt KO 01-04/WS 01-05), wykop pod obiekt WL 01-01, ziemne roboty przygotowawcze przy obiekcie WG 03-04,

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu.

25 marca – 30 marca 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: konserwacja urządzeń pomiarowych, instalacja łańcuchów inklinometrycznych, serwis i wizja lokalna, pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: wykonywanie zabezpieczenia powierzchni wykopu – torkret, przygotowanie do wykonywania  i wykonywanie mikropali, montaż obudowy wykopu – ścianka berlińska (obszar Z1), deskowanie i betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu, wykonywanie ścian szczelinowych, montaż stali zbrojeniowej, deskowanie i betonowanie płyty stropowej, betonowanie wieńca segmentu nr 5,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (nad ul Płaskowickiej) – wykonywanie izolacji cienkiej powierzchni betonowej w osi 1 i 3,  obiekt WD 03-02 w ciągu ul. Płaskowickiej i łącznicy Ł2 – montaż zbrojenia i deskowanie i ciosów, przygotowywanie do betonowania i betonowanie  styków ciosów,  obiekt WL 03-03   w  ciągu  łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – montaż  zbrojenia,  deskowanie i betonowanie ciosów,  przygotowanie styków ciosów,  przygotowanie  powierzchni i wykonanie izolacji cienkiej powierzchni betonowej, betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu w osi 1, obiekt  WG 03-04  (W. Ursynów Wsch.) – prace przygotowawcze,  obiekt  WG 03-05  (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej podpora w osi 2P, obiekt WL 01-01 w ciągu łącznicy Ł3 (w. Ursynów Zach.) – betonowanie  warstwy wyrównawczej z chudego betonu w osi 1, obiekt WL 01-03 ciągu łącznicy Ł3 (W. Ursynów Zach.) – montaż zbrojenia i deskowanie korpusu w osi 1, przygotowanie powierzchni i wykonanie izolacji cienkiej powierzchni betonowej w osi 3, betonowanie oczepu podpory w osi 2,  KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – przygotowanie powierzchni oraz izolacja cienka oczepów przesłony przeciwfiltracyjnej, przygotowanie powierzchni oraz izolacja cienka wieńców ściany szczelinowej,  betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod ścianę oporową,

 • roboty ziemne: wykop wstępny,  wykop pod strop pośredni, wykop pod metrem, wykop pod obiekt WL 01-01,

 • inne roboty: czyszczenie przerw kompensacyjnych montaż węży iniekcyjnych, montaż dylatacji płyty stropowej, układanie maty bentonitowej, usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych,  kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.  

18 marca – 23 marca 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: konserwacja urządzeń pomiarowych, instalacja ekstensometrów w baretach, serwis i wizja lokalna (obszar Z1), pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne:  betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu i warstwy dociskowej, wykonywanie ścian szczelinowych, montaż stali zbrojeniowej i deskowanie płyty stropowej, betonowanie przerw kompensacyjnych płyty stropowej, deskowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (nad ul Płaskowickiej) – wykonywanie izolacji cienkiej powierzchni betonowej w osi 1 i 3, obiekt WL 03-03  w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie  słupa, przygotowanie deskowania ciosów,  przygotowanie powierzchni pod izolację cienką, obiekt WG 03-04 (W. Ursynów Wsch.) – prace przygotowawcze, obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – montaż  pomostów roboczych ścianki zaplecznej podpora w osi 2, obiekt WL 01-03 ciągu łącznicy Ł3  (W. Ursynów Zach.) – montaż zbrojenia,  deskowanie i betonowanie  korpusu w osi 1,  montaż zbrojenia i deskowanie oczepu  podpory w osi 2, KO 01-04/WS01 - 05  (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – szalowanie i betonowanie oczepów przesłony przeciwfiltracyjnej, szalowanie i betonowanie wieńców ścian szczelinowych,

 • roboty ziemne: wykop wstępny,  

 • inne roboty: przygotowanie powierzchni południowej pod wykonanie torkretu, usuwanie wody z wykopu.

11 marca – 16 marca 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: konserwacja urządzeń pomiarowych, pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, montaż łańcucha w rurze inklinometrycznej, serwis i wizja lokalna, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne:  betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu,  wykonywanie ścian szczelinowych, montaż stali zbrojeniowej i deskowanie płyty stropowej, betonowanie płyty stropowej, deskowanie i betonowanie ściany oporowej,

 • roboty mostowe:  obiekt WD 03-02  w ciąg u łącznicy Ł2 (W.  Ursynów  Wsch.) – profilowanie  skarpy  za  podporą w osi 1,  wykonywanie  pali  CFA  (podpora  w  osi 1),  obiekt  WL 03-03  w  ciągu  łącznicy  Ł1  (W.  Ursynów  Wsch.) – zbrojenie, deskowanie i betonowanie słupów, montaż deskowania ciosów podpora w osi 5,  wykonywanie  pali  CFA,  obiekt  WL 01-03 ciągu łącznicy  Ł3 (W. Ursynów  Zach.) – montaż  zbrojenia  korpusu  w  osi 1  i  3,  deskowanie  korpusu w osi 1,  montaż  deskowania i  betonowanie korpusu w osi 3, montaż zbrojenia   oczepu podpory i  podpory w osi 2,  KO 01-04/WS01 - 05  (ściana oporowa  pod  obiekt  przy  ul. Puławskiej) – szalowanie  i  betonowanie  oczepów   przesłony   przeciwfiltracyjnej,  szalowanie i betonowanie wieńców ścian szczelinowych,

 • roboty ziemne: wykop podstropowy,

 • inne roboty: montaż platformy roboczej po stronie wsch., przygotowanie powierzchni południowej pod wykonanie torkretu (czyszczenie przerw kompensacyjnych), usuwanie wody z wykopu.

04 marca – 09 marca 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: konserwacja urządzeń pomiarowych, pomiary tensometrów i piezometrów, odczyt rysomierzy manualny KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, montaż inklinometrów, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne:  deskowanie pod chudy beton, betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu,  wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych, montaż stali zbrojeniowej i deskowanie płyty stropowej, betonowanie płyty stropowej,

 • roboty mostowe:  obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) –  zbrojenie,  deskowanie i betonowanie  poprzecznicy w osi 4, przygotowanie podłoża pod izolację cienką fundamentów i wykonanie izolacji cienkiej fundamentu w osi 5, obiekt WL 03-03  w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – zbrojenie, deskowanie i betonowanie słupów, obiekt WL 01-03 ciągu łącznicy Ł3 (W. Ursynów Zach.) – montaż zbrojenia korpusu w osi 1 i 3, montaż deskowania i betonowanie korpusu w osi 3,  KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – montaż stali zbrojeniowej, szalowanie i betonowanie wieńców ścian szczelinowych,

 • roboty ziemne:  wykop  podstropowy,  wykop wstępny,  zasypka  fundamentów  obiektu  WL 03-02,  profilowanie skarpy za podporą w osi 1 obiektu WL 03-02,

 • inne roboty: zabezpieczenie skarpy nad tunelem metra od strony ul. Płaskowickiej (obszar Z1),  montaż dylatacji płyty stropowej, montaż węży iniekcyjnych, układanie maty bentonitowej, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.  

25 lutego – 02 marca 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych, pomiary tensometrów i piezometrów, odczyt rysomierzy manualny KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, montaż łańcuchów inklinometrycznych, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne:  montaż obudowy wykopu – ścianka berlińska,  wykonanie iniekcji,  betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod strop (obszar Z1), betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu,  wykonywanie ścian szczelinowych, montaż stali zbrojeniowej i deskowanie płyty stropowej, betonowanie płyty stropowej oraz wieńców ścian szczelinowych, betonowanie warstwy dociskowej,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – zbrojenie i deskowanie poprzecznicy w osi 4, obiekt WL 03-03  w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu w osi 2b i 3, montaż zbrojenia słupa w osi 2a, obiekt WL 01-03 ciągu łącznicy Ł3 (W. Ursynów Zach.) – montaż zbrojenia korpusu w osi 1 i 3, KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – montaż stali zbrojeniowej i deskowanie wieńców ścian szczelinowych, KO 01-06 – zbrojenie oczepu ściany południowej,

 • roboty ziemne: wykop pod tunelem metra (obszar Z1), wykop podstropowy, zasypka fundamentu obiektu  WL 03-03,

 • inne roboty: montaż dylatacji płyty stropowej, montaż węży iniekcyjnych, montaż taśmy stropowej wewnętrznej, układanie maty bentonitowej, usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.  

18 lutego – 23 lutego 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych, pomiary tensometrów i piezometrów, odczyt rysomierzy manualny KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, instalacja czujników piezometrycznych, montaż łańcuchów inklinometrycznych, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne:  montaż obudowy wykopu,  sprężanie belki transferowej,  betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod strop (obszar Z1), wykonywanie ścian szczelinowych, montaż stali zbrojeniowej i deskowanie płyty stropowej, betonowanie płyty stropowej oraz wieńców ścian szczelinowych,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – zbrojenie i deskowanie poprzecznicy w osi 3,  przygotowanie powierzchni pod izolację cienką, betonowanie poprzecznicy w osi 3, obiekt WL 03-03  w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – zbrojenie i deskowanie fundamentu w osi 2b i w osi 3, zbrojenie, deskowanie i  betonowanie fundamentu w osi 2a,  obiekt WL 01-03 ciągu łącznicy Ł3 (W. Ursynów Zach.) – montaż zbrojenia korpusu w osi 3, KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – montaż stali zbrojeniowej i deskowanie wieńców ścian szczelinowych,

 • roboty ziemne: wykop pod metrem (obszar Z1), wykop rampy do tunelu (km 1+200), wykop podstropowy,

 • inne roboty: montaż węży iniekcyjnych, układanie maty bentonitowej, usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.  

11 lutego – 16 lutego 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych, pomiary tensometrów i piezometrów, odczyt rysomierzy manualny KEN 54/56, Lanciego 16 i KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, instalacja czujników piezometrycznych, montaż łańcuchów inklinometrycznych, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne:  wykonywanie ścian szczelinowych i murków prowadzących ścian szczelinowych, montaż stali zbrojeniowej, deskowanie i betonowanie płyty stropowej, betonowanie wieńców ścian szczelinowych,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – montaż stali zbrojeniowej i deskowania słupów oraz betonowanie słupów podpory 4, zbrojenie i deskowanie poprzecznicy w osi 2 i 3, betonowanie poprzecznicy w osi 2, montaż zbrojenia i deskowania oraz betonowanie korpusu w osi 5 - jezdnia prawa, obiekt WL 03-03  w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu, zbrojenie oczepu pali w osi 2, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – zbrojenie, deskowanie i betonowanie poprzecznicy w osi 2, KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – montaż stali i deskowanie wieńców ścian szczelinowych.

 • roboty ziemne: wykop pod metrem (obszar Z1), wykop rampy do tunelu (km 1+200), wykop pod fundament obiektu WL 03-03,

 • inne roboty: montaż dylatacji płyty stropowej, montaż węży iniekcyjnych, czyszczenie przerw kompensacyjnych, układanie maty bentonitowej, usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.  

04 lutego – 09 lutego 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych, pomiary tensometrów i piezometrów, odczyt rysomierzy manualny KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 49 i KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, instalacja czujników piezometrycznych, instalacja ekstensometrów w podporach C4 i C8 w obszarze Z1, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne:  wykonywanie ścian szczelinowych, montaż stali zbrojeniowej, deskowani i betonowanie płyty stropowej, betonowanie przerw kompensacyjnych płyty stropowej,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – montaż deskowania korpusu w osi 5, montaż deskowania i betonowanie poprzecznicy w osi 2, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie słupów podpory 4, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – deskowanie poprzecznicy w osi 2, betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu,  KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – montaż stali, deskowanie i betonowanie  wieńców ścian szczelinowych,

 • roboty ziemne: wykop pod metrem (obszar Z1), wykop pod strop pośredni, wykop rampy do tunelu (km 1+200), wykop pod fundament obiektu WL 03-03,

 • inne roboty: montaż dylatacji płyty stropowej, montaż węży iniekcyjnych, czyszczenie przerw kompensacyjnych, usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.  

28 stycznia – 02 lutego 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych, pomiary tensometrów i piezometrów, odczyt rysomierzy manualny KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 49 i KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, montaż łańcucha w rurze inklinometrycznej, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne:  wykonanie sprężenia belki transferowej (obszar Z1), wykonywanie ścian szczelinowych i murków prowadzących ścian szczelinowych, montaż stali zbrojeniowej, deskowanie i betonowanie płyty stropowej,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – montaż deskowania słupów podpory 3 i korpusu oś 5, betonowanie słupów podpory 3 i korpusu oś 5 strona lewa, obiekt WG 03-06 (wiadukt nad ul. Rzeczypospolitej) – deskowanie poprzecznicy w osi 2, KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – zbrojenie, szalowanie i betonowanie wieńców ścian szczelinowych,

 • roboty ziemne: wykopy wstępne, wykop rampy do tunelu (km 1+200), wykop pod fundament obiektu WL 03-03,

 • inne roboty: montaż dylatacji płyty stropowej, usuwanie wody z wykopu.

21 stycznia – 26 stycznia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych, pomiary tensometrów i piezometrów, odczyt rysomierzy manualny KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 49 i KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: wykonywanie ścian szczelinowych i murków prowadzących ścian szczelinowych, montaż stali zbrojeniowej i deskowanie płyty stropowej,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia słupów podpory 3 i 4, montaż zbrojenia i deskowania korpusu oś 5, KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – zbrojenie, szalowanie i betonowanie wieńców ścian szczelinowych,

 • roboty ziemne: wykopy wstępne,

 • inne roboty: montaż dylatacji płyty stropowej, izolacja stropu - układanie maty bentonitowej,  obsługa geodezyjna, usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.  

14 stycznia – 19 stycznia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych, pomiary tensometrów, rysomierzy i piezometrów, odczyt rysomierzy manualny KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 49 i KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, instalacja czujnika do automatycznego pomiaru zwierciadła wody gruntowej w piezometrze, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: zbrojenie i betonowanie ścian szczelinowych, zbrojenie, deskowanie i betonowanie płyty stropowej, szalowanie i  betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu, betonowanie przerw kompensacyjnych,  

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Wsch.) – montaż zbrojenia i deskowania słupów podpory 2 i 3, montaż zbrojenia i deskowania korpusu oś 5, betonowanie słupów podpory 3, obiekt WD 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) – przygotowanie wiertnicy do wykonywania pali CFA i wykonywanie pali, KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – montaż stali, szalowanie i  betonowanie wieńców ścian szczelinowych,

 • roboty ziemne: wykopy wstępne i prace porządkowe (km 1+000),

 • inne roboty: montaż dylatacji płyty stropowej, montaż węży iniekcyjnych w przerwach kompensacyjnych i na oczepach, czyszczenie przerwy kompensacyjnej, usuwanie wody z wykopu,

07 stycznia – 12 stycznia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych, pomiary tensometrów, rysomierzy i piezometrów, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, instalacja czujnika do automatycznego pomiaru zwierciadła wody gruntowej w piezometrze, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: zbrojenie i betonowanie ścian szczelinowych, montaż deskowania przerwy kompensacyjnej,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Zach.) – montaż zbrojenia i deskowania słupów podpory 2 i 3, montaż zbrojenia korpusu oś 5, KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – montaż stali i szalowanie wieńców ścian szczelinowych,

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, montaż dylatacji płyty stropowej, montaż węży iniekcyjnych,  demobilizacja sprzętu do wykonywania ścian szczelinowych, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, wykop (km 1+000).  

31 grudnia 2018 – 05 stycznia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: serwis i wizja lokalna, konserwacja urządzeń pomiarowych, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, pomiary tensometrów, rysomierzy i piezometrów, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: zbrojenie i betonowanie ścian szczelinowych.

 • Inne roboty: usuwanie wody z wykopu.

Ostatnia aktualizacja: 2022-08-08
-A +A