Roboty mostowe Zad.B_2019

30 grudnia 2019 – 05 stycznia 2020

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – zbrojenie, szalowanie kap chodnikowych na murach oporowych SO-3, SO-4 i SO-5,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – demontaż wózków (podpora P10L), montaż wózków (podpora P10P),zbrojenie i deskowanie A01 i B01 (podpora P11P), demontaż wózków (podpora P12L), montaż wózków (podpora (P12P), deskowanie poprzecznicy (P9L), zbrojenie, betonowanie  i pielęgnacja betonu poprzecznicy (podpora P13P),
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – przygotowanie szalunków MSS do budowy ostatniego przęsła, betonowanie, pielęgnacja betonu WFT10L, zbrojenie i szalowanie WFT 11L.

23 grudnia – 29 grudnia 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych na murach oporowych,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – sprężanie segmentu 25L, demontaż szalunku, przejazd wózka na pozycję 18L, zbrojenie, betonowanie i sprężanie segmentu 18L, przesunięcie wózka na pozycję 19L, demontaż wózka jezdni prawej,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – cofanie i demontaż wózków (podpora L10), montaż wózków (podpora 10P), demontaż wózków (podpora L11), montaż wózka FT4 (od strony Wilanowa) i FT3 (od strony Wawra), ustawianie wózków (podpora 11P), zbrojenie segmentów A01 i B01 (P11), demontaż wózków (podpora L12), montaż wózka FT2 (od strony Wilanowa), zakończenie zbrojenia i deskowania poprzecznicy, betonowanie i pielęgnacja betonu – etap I płyty środkowej poprzecznicy, demontaż deskowania ścian wewnętrznych płyty środkowej poprzecznicy (P13L),
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – przygotowanie szalunków MSS do budowy ostatniego przęsła, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie segment WFT 9L, zbrojenie i szalowanie WFT 10L,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego rampy zachodniej.

16 grudnia – 22 grudnia 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – zbrojenie, szalowanie i betonowanie kap chodnikowych na murach oporowych SO-3, SO-4 i SO-5, wykonywanie warstwy zamykającej żywicy,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – betonowanie ławy pod mur oporowy M1 i M2,
 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – układanie chudego betonu pod płytę przejściową ,
 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – umocnienie stożka, 
 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – prace porządkowe,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) –wykonywanie segmentów 17L, 25L i 23P, szalowanie i betonowanie płyt przejściowych, demontaż wózka jezdni prawej,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – sprężanie (L10A18 i L10B18), prace przygotowawcze do cofania wózków i cofanie wózków (podpora L10), demontaż wózków (podpora L11), montaż wózków Hammerhead’a (podpora P11P), prace przygotowawcze do cofania wózków i cofanie wózków (podpora L12), zbrojenie i deskowanie poprzecznicy (P13L),
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie poprzecznic 20L i 19L, szalowanie betonowanie, pielęgnacja betonu, sprężanie i demontaż szalunku wsporników przy dylatacji w osi 27L (jezdnia lewa), betonowanie i pielęgnacja betonu kap chodnikowych 17-15P, betonowanie kap chodnikowych 16-13P, montaż desek gzymsowych oraz układanie krawężników na kapie wewnętrznej i zewnętrznej w osi 15-13P (jezdnia prawa), zbrojenie, szalowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie MSS przęsło 15-14L, przygotowanie szalunków MSS do  budowy ostatniego przęsła, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie segment WFT 8L, zbrojenie i szalowanie WFT 9L,
 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – zbrojenie gzymsów na skrzydłach i montaż desek gzymsowych,
 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – betonowanie i pielęgnacja betonu płyty przejściowej jezdnia Terespol w osi 1, betonowanie dylatacji w osi 1 jezdnia Poznań,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – kosmetyka betonu,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego rampy zachodniej,
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – montaż desek gzymsowych na murze oporowym.

09 grudnia – 15 grudnia 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – zbrojenie i szalowanie kap chodnikowych na murach oporowych SO-3, SO-4 i SO-5,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – układanie betonu podkładowego pod mur oporowy M1 i M2, zbrojenie, szalowanie i betonowanie ławy pod mur oporowy M1 i M2,
 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – umocnienie stożka,  
 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – montaż balustrad i prace porządkowe,
 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) –wykonywanie segmentów 21P, 22P i 16L przy podporze 9L,
 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – prefabrykacja deskowania poprzecznicy (poprzecznica P9L), zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu (L10A18), zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu (L10B18), demontaż wózków (podpora L11), montaż wózków Hammerhead’a (podpora P11P), sprężanie (L12A18, L12B18), prace przygotowawcze do cofania wózków (podpora12L),zbrojenie i deskowanie poprzecznicy (P13L),
 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – szalowanie i betonowanie poprzecznicy 21L, zbrojenie poprzecznic 20L i 19L, szalowanie wsporników przy dylatacji w osi 27L, (jezdnia lewa), betonowanie i pielęgnacja betonu kap chodnikowych 19-17P, betonowanie kap chodnikowych 17-15P, montaż desek gzymsowych oraz układanie krawężników na kapie wewnętrznej i zewnętrznej w osi 17-15P, układanie izolacji pod kapami w osiach 15-13P (jezdnia prawa), zbrojenie i szalowanie MSS przęsło 15-14L, zbrojenie, szalowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu segment WFT 7L, zbrojenie i szalowanie WFT 8L,
 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – zbrojenie gzymsów na skrzydłach, układanie asfaltu lanego jezdnia Poznań oraz łącznice północ i południe, 
 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – betonowanie płyty przejściowej łącznica południe, zbrojenie płyty przejściowej jezdnia Terespol w osi 1,
 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego rampy zachodniej,
 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – betonowanie kap chodnikowych etap 2 w osi 5 i podwaliny w osi 1, montaż desek gzymsowych.

02 grudnia – 08 grudnia 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – wykonywanie kap chodnikowych murów oporowych, układanie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe muru oporowego SO-5, betonowanie kap chodnikowych SO-2,

 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – montaż folii kubełkowej, montaż drenażu za skrzydłem A,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – demontaż pomostów roboczych,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – prace porządkowe,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) –wykonywanie segmentów 26L, 9P i 21P, betonowanie segmentu nad podporą 9P, zbrojenie segmentu 21P,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – ustawianie wież pod deskowanie (poprzecznica P9L), zbrojenie i deskowanie (L10A18), zbrojenie i deskowanie (L10B18), cofanie i demontaż wózków (L11), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu (L12A18), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu (L12B18), montaż wież podparcia platformy dolnej FT ( podpory P11P i P12P), deskowanie poprzecznicy (P13L),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie poprzecznicy 21-20L (jezdnia lewa), szalowanie wsporników przy dylatacji w osi 27P, betonowanie i pielęgnacja betonu kapy chodnikowej wewnętrznej i zewnętrznej 19-17, montaż desek gzymsowych oraz układanie krawężników na kapie wewnętrznej i zewnętrznej w osi 21-18, układanie izolacji pod kapami w osiach 16-13 (jezdnia prawa), zbrojenie, szalowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie MSS przęsło 16-15L, zbrojenie, szalowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie segment WFT 6L,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – deskowanie dylatacji podpory 1, układanie chudego betonu pod płyty przejściowe w osi 1 (łącznica południe i jezdni Poznań w osi 1), betonowanie i pielęgnacja betonu płyty przejściowej (jezdnia Poznań),

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – demontaż deskowania ustroju nośnego,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – montaż rusztowań – rampa zachodnia, zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego rampy zachodniej,

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – uszczelnianie desek gzymsowych.

25 listopada – 01 grudnia 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – montaż kotew pod latarnie, ustawianie krawężników, zbrojenie kap chodnikowych na murach oporowych, układanie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe murów oporowych SO-2 i SO-3,

 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsu skrzydła A, przygotowanie ścianek zaplecznych pod izolację grubą podpora P1,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – demontaż szalunków pomostów roboczych, przygotowanie do betonowania i betonowanie kap gzymsowych w osi 1 i 4, zbrojenie i deskowanie kap,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – wykonywanie schodów skarpowych,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – montaż krawężników i wpustów,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) –wykonywanie segmentów 14L, 19P i 90P, wykonanie chudego betonu pod płyty przejściowe, szalowanie segmentu przy podporze 9, sprężanie segmentu 13L, demontaż szalunku i przejazd wózka,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – przejazd segmentu w pozycję A18 (L10A17), ustawianie wózków, zbrojenie (L10A18), ustawianie wózków, zbrojenie (L10B18), sprężanie (L11B18), roboty przygotowawcze do cofania wózków i cofanie wózków (L11), betonowanie, pielęgnacja betonu, montaż kabli podłużnych w segmentach, sprężanie i przejazd segmentu w pozycję A18 (L12A17), betonowanie, pielęgnacja betonu, montaż kabli podłużnych w segmentach, sprężanie i przejazd segmentu w pozycję B18 (L12B17),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – układanie izolacji pod kapami chodnikowymi w osi 20 do 13 (jezdnia prawa),zbrojenie poprzecznicy w osi 21-20, szalowanie i betonowanie poprzecznicy w osi 22L, montaż desek gzymsowych i układanie krawężników na kapie wewnętrznej i zewnętrznej w osi 21-18 (jezdnia prawa), zbrojenie i szalowanie MSS przęsło 16-15L, szalowanie i betonowanie sprężanie segment WFT 4L, zbrojenie, szalowanie, betonowanie i sprężanie segment WFT 5L, zbrojenie i szalowanie segment WFT 6L, iniekcje kabli poprzecznicy WFT segment 44 i 45,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – betonowanie końcówek kap chodnikowych na łącznicach płd. i płn.,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – deskowanie dylatacji, śrutowanie ustroju nośnego,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – demontaż deskowania ustroju nośnego,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – montaż rusztowań – rampa zachodnia,

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – betonowanie i pielęgnacja betonu kap chodnikowych na murze oporowym SO-1, montaż krawężnika.

18 listopada – 24 listopada 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe: 

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – zbrojenie kap chodnikowych na murach oporowych, układanie betonu podkładowego pod kapy chodnikowe murów oporowych SO-2, SO-3 i SO-4,

 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – demontaż szalunku skrzydła A, szalowanie gzymsów skrzydła A,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – uszczelnianie desek gzymsowych, układanie betonu podkładowego podwalin stożków,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – montaż kolektora odwodnieniowego i kotew latarni, wykonywanie warstwy ścieralnej i schodów skarpowych, wykonanie obciążenia próbnego obiektu,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – wykonywanie nawierzchni z żywic i drenażu podłużnego, układanie betonu podkładowego podwalin stożków, montaż krawężników poza obiektem,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) –wykonywanie segmentów 12L, 13L i 18P, wykonanie podwaliny stożków,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – demontaż elementów FT (L10L), sprężanie (L11A18), sprężanie (L11B18), roboty przygotowawcze do cofania wózków i cofanie wózków (L11), sprężanie i przejazd segmentu w pozycję A17 (L12A116), ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (L12A17), sprężanie i przejazd segmentu w pozycję B17 (L12B116), ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (L12B17), zbrojenie segmentu podpory 13P

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – układanie izolacji pod kapami chodnikowymi, zbrojenie kap z montażem krawężników i desek gzymsowych w osi 20 do 13 (jezdnia prawa), betonowanie kap chodnikowych jezdnia prawa zewnętrzna i wewnętrzna w osi 21 i 20, układanie papy pod kapy chodnikowe i zbrojenie kap chodnikowych w osiach 21-13, szalowanie i betonowanie poprzecznicy w osi 23 (jezdnia lewa), zbrojenie, szalowanie betonowanie i pielęgnacja betonu MSS 17-16L, szalowanie i betonowanie WFT 4L,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – układanie papy – nitka łącznica płd., nitka Poznań i na łącznicy płn., zbrojenie i montaż desek gzymsowych, uszczelnianie desek gzymsowych,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – deskowanie dylatacji,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – układanie płyt pod rusztowania,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – montaż rusztowań – rampa zachodnia,

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – montaż desek gzymsowych na murze oporowym SO-1, betonowanie i pielęgnacja betonu podwaliny stożka, układanie asfaltu lanego na ustroju nośnym,

 • przepusty – wykonanie nawierzchni z żywic (P-04, P-08 i P-13).

11 listopada – 17 listopada 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe: 

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – zbrojenie kap chodnikowych na murach oporowych SO-1, SO-2 i SO-3, spawanie desek gzymsowych,

 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – przygotowanie do betonowania i betonowanie skrzydła A,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – uszczelnianie desek gzymsowych, betonowanie kap chodnikowych, demontaż szalunku podwalin stożków,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – montaż ścieków przykrawężnikowych i schodów skarpowych, wykonywanie hydrofobizacji

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) –wykonywanie segmentów 17P, 25P i 27L, zbrojenie szalowanie podwaliny stożka,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – zbrojenie, deskowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie (L10A17), zbrojenie, deskowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie (L10B17), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu (L11A18), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu (L11B18), roboty przygotowawcze do wycofania szalunków FT,(L12A15) ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu (L12A116), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu (L12B116),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie kap chodnikowych z montażem deski gzymsowej w osi 23-20, układanie krawężnika na jezdni prawej, betonowanie i pielęgnacja betonu kap chodnikowych wewnętrznych i zewnętrznych jezdni prawej w osi 23-21P, układanie papy pod kapami chodnikowymi w osi 20-13P, betonowanie i pielęgnacja betonu poprzecznicy 24L, zbrojenie poprzecznic 23L i 22L oraz w osi 19 (kier. zach.), szalowanie poprzecznicy w osi 23 (jezdnia lewa), betonowanie, pielęgnacja betonu kapy zewnętrznej w osi 23-21P, zbrojenie i szalowanie MSS 17-16L, sprężanie WFT 1L, zbrojenie, szalowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie WFT 2L, szalowanie i zbrojenie WFT 3L, sprężanie wsporników WFT przy dylatacji w osi 13 jezdni prawej,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – wykonywanie chudego betonu pod podwalinę stożka w osi 2 płd., betonowanie podwaliny stożka w osi 1 płd. I podwaliny muru oporowego oś 3 płd., pielęgnacja betonu muru oporowego w osi 3 płd., izolacja z papy na ściankach zaplecznych w osi 1 i 2, układanie krawężnika, zbrojenie i montaż desek gzymsowych końcówek kap, uszczelnianie desek gzymsowych

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – zbrojenie dylatacji w osi 3, deskowanie i montaż dylatacji w osi 1,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – pielęgnacja betonu ustroju nośnego, deskowanie oczepów podpór rampy wsch.,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – montaż rusztowań i układanie płyt pod ustrój nośny - rampa zachodnia,

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – montaż deski gzymsowej na murze oporowym w osi 5,

 • przepusty – przygotowanie powierzchni kap pod wykonanie nawierzchni z żywic (P-04, P-08 i P-13).

04 listopada – 10 listopada 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – uszczelnianie desek gzymsowych na ustroju nośnym, hydrofobizacja podpory P1, wiercenie otworów pod dodatkowe wpusty, zbrojenie kap chodnikowych na murach oporowych SO-1 i SO-2, betonowanie kap chodnikowych na murze oporowym SO-1,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – wykonanie warstwy zamykającej nawierzchni,

 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – zbrojenie i szalowanie skrzydła A, śrutowanie powierzchni ustroju nośnego,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – wykonywanie asfaltu lanego na ustroju nośnym, przygotowanie do betonowania i betonowanie kap chodnikowych przy dylatacji, zbrojenie i betonowanie podwalin stożków,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – montaż wpustów i wykonywanie drenażu podłużnego, montaż ścieków przykrawężnikowych,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – sprężanie segmentu 15P i przejazd wózka na segment 16P, zbrojenie, betonowanie, sprężanie segmentu 16P, demontaż szalunku i przejazd na segment 17P, zbrojenie segmentu 17P, sprężanie segmentu 10L i przejazd wózka na segment 11L, zbrojenie, betonowanie, sprężanie segmentu 11L, demontaż szalunku i przejazd na segment 12L, zbrojenie i szalowanie podwaliny stożka,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – betonowanie, pielęgnacja betonu, sprężanie i przejazd segmentu w pozycję A17 (L10A16), ustawienie wózków, zbrojenie i deskowanie (L10A17), betonowanie, pielęgnacja betonu, sprężanie i przejazd segmentu w pozycję B16 (L10B15), ustawienie wózków, zbrojenie i deskowanie (L10B17), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie (L11A17), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie (L11B17), zbrojenie, deskowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu, sprężanie i przejazd segmentu w pozycję A16 (L12A15), zbrojenie, deskowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu, sprężanie i przejazd segmentu w pozycję B16 (L12B15),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie kap chodnikowych z montażem deski gzymsowej w osi 20, układanie krawężnika na jezdni prawej do osi 20, betonowanie i pielęgnacja betonu kap zewnętrznych w osi 24-23P,szalowanie poprzecznicy 24L i zbrojenie poprzecznicy 23L i 22L, zbrojenie, szalowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie MSS 18-17L, zbrojenie, szalowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu WFT 1L, szalowanie, przygotowanie do betonowania i betonowanie wsporników przy dylatacji w osi 13P, zasypka za przyczółkiem 27P, układanie izolacji z papy w osi 20-13,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – wykonywanie izolacji na płytach przejściowych, układanie papy na ściankach zaplecznych, montaż desek gzymsowych i zbrojenie końcówek kap, układanie betonu podkładowego murków oporowych pod stożki oraz chudego betonu pod podwaliny stożka w osi 1 i 2,  zbrojenie, deskowanie i betonowanie podwalin stożków,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – zbrojenie końcówek kap chodnikowych i montaż desek gzymsowych na murze oporowym, montaż dylatacji w osi 1,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania i betonowanie ustroju nośnego etap II,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – przygotowanie podłoża pod rusztowanie (rampa zach.),

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – montaż deski gzymsowej na kapach murów oporowych,

 • przepusty – spoinowanie desek gzymsowych (P-08), przygotowanie do betonowania kap chodnikowych, betonowanie kap gzymsowych (P-04).

28 października – 03 listopada 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – zbrojenie kap chodnikowych na murach oporowych SO-1 i SO-2, betonowanie kap chodnikowych na murze oporowym SO-1, układanie betonu podkładowego na murze oporowym SO-3, wykonywanie asfaltu lanego,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – wykonanie warstwy zamykającej nawierzchni,

 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – zbrojenie i szalowanie skrzydła A, wykonywanie podwaliny stożka etap II,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – przygotowanie ustroju nośnego pod asfalt lany, przygotowanie do betonowania kap chodnikowych przy dylatacji, wykonywanie chudego betonu pod podwalinę stożków jezdni lewej w osi 1 i 4,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – montaż wpustów i wykonywanie drenażu podłużnego,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – wykonywanie nawierzchni chodnika,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – sprężanie segmentu 9L, wykonanie segmentów 26P, 15P i 10L, wykonywanie chudego betonu pod podwaliny stożków,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) –sprężanie i przejazd segmentu w pozycję A16 (L10A15), ustawienie wózków, zbrojenie i deskowanie (L10A16), sprężanie i przejazd segmentu w pozycję B16 (L10B15), ustawienie wózków, zbrojenie i deskowanie (L10B16), demontaż wież MK (podpora P10P), zbrojenie, deskowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu, sprężanie i przejazd segmentu w pozycję A17 (L11A16), zbrojenie, deskowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu, sprężanie i przejazd segmentu w pozycję B17 (L11B16), betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie, przejazd segmentu w pozycję A15 (L12A14), ustawienie wózków, zbrojenie i deskowanie (L12A15), betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie, przejazd segmentu w pozycję B15 (L12B14), ustawienie wózków, zbrojenie i deskowanie ( L12B15), deskowanie poprzecznicy 13L (podpora 12P),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – betonowanie i pielęgnacja betonu kap zewnętrznych w osi 27-24P i 25-24P, betonowanie i pielęgnacja betonu poprzecznicy w osi 25L, zbrojenie i szalowanie WFT w osi 1L, układanie krawężnika na jezdni prawej, zbrojenie kap chodnikowych z montażem deski gzymsowej oś 25-22, iniekcja kabli poprzecznych, relokacja wózka WFT na jezdnię lewą, zbrojenie poprzecznicy 24L i 23L, sprężanie MSS 19-18L, zbrojenie i szalowanie MSS 18-17L, zbrojenie wsporników przy dylatacji w osi 13P, zasypka za przyczółkiem 27P,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu dylatacji w osi 2 (jezdnia Poznań i łącznica północ), układanie papy na ściance zaplecznej oraz końcówek kap w osi 1, betonowanie i pielęgnacja betonu w osi 2 łącznica południe i Terespol

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – zbrojenie końcówek kap chodnikowych na murze oporowym w osi 3, układanie krawężnika na końcówkach kap w osi 3,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego etap II,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – przygotowanie podłoża pod rusztowanie (rampa wsch. i zach.),

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – zbrojenie i deskowanie kap na murze oporowym w osi 1, betonowanie i pielęgnacja betonu kap chodnikowych na murze oporowym w osi 1 oraz końcówek kap i kap chodnikowych w osi 5,

 • przepusty – betonowanie kap gzymsowych (P-08), montaż desek gzymsowych (P-04).

21 października – 27 października 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – zbrojenie kap chodnikowych na murach oporowych, betonowanie kap chodnikowych na murze oporowym SO-2,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – wypełnienie szczelin między deskami, przygotowanie powierzchni betonowych, wykonanie warstwy zamykającej na ustroju nośnym i rampie zachodniej,

 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – zbrojenie i szalowanie skrzydła A,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – izolacja gruba ustroju nośnego na jezdni lewej, zbrojenie kap chodnikowych przy dylatacji, montaż desek i krawężników,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – montaż kotew barier,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – wykonywanie asfaltu lanego i nawierzchni chodnika,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – sprężanie segmentu 13P, demontaż szalunku i przejazd wózka, wykonanie segmentu 14P, wykonywanie izolacji muru oporowego przy podporze 2,

 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05 – betonowanie słupa w osi F,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – sprężanie, przejazd segmentu w pozycję A15 (L10A14), ustawienie wózków, zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu (L10A15), sprężanie, przejazd segmentu w pozycję B15 (L10B14), ustawienie wózków, zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu (L10B15), demontaż deskowania Hammerhead’a i demontaż wież MK (podpora P10P), zbrojenie, deskowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie, przejazd segmentu w pozycję A16 (L11A15), ustawienie wózków, zbrojenie i deskowanie (L11A16), zbrojenie, deskowanie (L11B15), ustawienie wózków, zbrojenie i deskowanie (L11B16), demontaż wież MK (podpora P11P), zbrojenie, deskowanie i przygotowanie do betonowania (L12A14), zbrojenie, deskowanie i przygotowanie do betonowania (L12B14), prefabrykacja deskowania poprzecznicy 13L (podpora 12P),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – układanie papy pod kapami i układanie krawężnika chodnikowymi, zbrojenie i szalowanie wsporników przy dylatacji w osi 13, zbrojenie kap chodnikowych z montażem deski gzymsowej oś 25-22, betonowanie i pielęgnacja betonu kap chodnikowych wewnętrznych w osi 24-23, betonowanie i pielęgnacja betonu kap chodnikowych zewnętrznych oś 27-25 etap II (jezdnia prawa), iniekcja kabli poprzecznych, relokacja wózka WFT na jezdnię lewą, zbrojenie poprzecznicy 25L i 24L, zbrojenie, szalowanie, betonowanie i pielęgnacja MSS 19-18L, zasypka za przyczółkiem 27P

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – montaż dylatacji w osi 2, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu dylatacji w osi 1, demontaż deskowania drenażu za płytą przejściową w osi 1,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – montaż krawężnika i zbrojenie końcówek kap chodnikowych w osi 3,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego etap II, betonowanie korpusu w osi 20, ciosów w osi 10-11 oraz filarów w osi 12 i 17, montaż łożyska w osi 10 i 11

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – przygotowanie podłoża pod rusztowanie (rampa wsch. I zach.), zasypki fundamentów (rampa wsch.),

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – przygotowanie powierzchni płyty do ułożenia papy, wykonywanie izolacji płyty ustroju nośnego, zbrojenie kap chodnikowych na murze oporowym w osi 1 i 5, betonowanie kap na murze SO2, beton podkładowy pod kapę gzymsową na murze w osi 1, zbrojenie gzymsu na murze SO2 w osi 5,

 • przepusty – ustawianie krawężników (P-08), montaż krawężnika i desek gzymsowych (P-04).

14 października – 20 października 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – zbrojenie kap chodnikowych na murach oporowych, betonowanie kap chodnikowych na murze oporowym SO-2, betonowanie podwaliny stożka SO-3 i SO-4, przygotowanie powierzchni betonowych,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – betonowanie dylatacji w osi 8, wykonanie warstwy gruntującej i pływającej na ustroju nośnym i rampie zachodniej,

 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – betonowanie fundamentów skrzydła A,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – wykonanie podwaliny drenażu oś 1, betonowanie dylatacji oś 1, izolacja gruba ustroju nośnego, zbrojenie kap chodnikowych przy dylatacji, montaż desek i krawężników, montaż folii kubełkowej na skrzydełkach,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – sprężanie segmentu 7PL, demontaż szalunku i przejazd wózka, wykonanie segmentów 12P i 13P oraz 8L, wykonywanie muru oporowego przy podporze 2,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – ustawienie wózków, zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu (L10A14), ustawienie wózków, zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu (L10B14), demontaż deskowania Hammerhead’a (podpora P10P), betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie, przejazd segmentu w pozycję A15 (L11A14), ustawienie wózków, zbrojenie i deskowanie (L11A15), betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie, przejazd segmentu w pozycję B15 (L11B14), ustawienie wózków, zbrojenie i deskowanie (L11B15), demontaż deskowania Hammerhead’a (podpora P11P), zbrojenie, deskowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie, przejazd segmentu w pozycję A14 (L12A13), ustawienie wózków, zbrojenie i deskowanie (L12A14), zbrojenie, deskowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie, przejazd segmentu w pozycję B14 (L12B13), ustawienie wózków, zbrojenie i deskowanie (L12B14),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – hydrofobizacja powierzchni ustroju nośnego, układanie papy pod kapami chodnikowymi, zbrojenie kap chodnikowych wraz z montażem deski gzymsowej, betonowanie kapy chodnikowej wewnętrznej w osi 27-24P, betonowanie i pielęgnacja betonu kap zewnętrznych 27-25P, układanie krawężnika (jezdnia prawa), iniekcja kabli poprzecznych, zbrojenie poprzecznicy 25L i 24L, zbrojenie i szalowanie wsporników przy dylatacji w osi 13P, relokacja wózka WFT na jezdnię lewą, zbrojenie, szalowanie betonowanie i pielęgnacja MSS 20-19L, zbrojenie i szalowanie MSS 19-18L,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – śrutowanie ustroju nośnego, przygotowanie wnęk dylatacyjnych i montaż dylatacji w osi 1 i 2,betonowanie płyty przejściowej w osi 1 j. Terespol, deskowanie pod drenaż płyt przejściowych, betonowanie drenu za płytami przejściowymi w osi 1,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – izolacja korpusu w osi 1 i ścianki zaplecznej, zbrojenie końcówek kap chodnikowych w osi 3,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego etap II, montaż deskowania filarów i podpór rampa wschodnia, betonowanie filarów rampa wschodnia w osi 13-19 (bez osi 17),

 • kładka pieszo – demontaż deskowania korpusów i podpór rampy wschodniej,

 • przepusty – ustawianie krawężników (P-08).

07 października – 13 października 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – układanie chudego betonu pod kapy chodnikowe na murze SO-2 etap 2, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na murze oporowym SO-2m, montaż drenażu przy murach oporowych SO-1, SO-2 i SO-3,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – zbrojenie i montaż dylatacji w osi 1 i 8,

 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – szalowanie i betonowanie gzymsów skrzydełek, układanie chudego betonu pod podwaliny stożków oporowych, montaż szalunków – skrzydło A,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – śrutowanie ustroju nośnego na jezdni lewej oraz dozbrajanie dylatacji w osi 1 jezdni prawej i lewej,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – demontaż szalunku podwaliny stożka osi 5, wykonywanie ścieku przy krawężnikowego i drenażu podłużnego,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – sprężanie segmentu 11P, demontaż szalunku i przejazd wózka, wykonanie segmentu 27P, 5L i 7L, wykonywanie muru oporowego przy podporze 2, izolacja cienka i folia kubełkowa ścianki zaplecznej przyczółka P1,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – zbrojenie, deskowanie betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie, przejazd segmentu w pozycję A14 (L10A13), zbrojenie, deskowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie, przejazd segmentu w pozycję B14 (L10B13), sprężanie i demontaż deskowania Hammerhead’a (podpora P10P), sprężanie, przejazd segmentu w pozycję A14 (L11A13), ustawienie wózków, zbrojenie i deskowanie (L11A14), sprężanie, przejazd segmentu w pozycję B14 (L11B13),ustawienie wózków, zbrojenie i deskowanie (L11B14), demontaż deskowania Hammerhead’a (podpora P11P), przygotowanie do betonowania, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie, przejazd segmentu w pozycję A13 (L12A12), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie (L12A13), przygotowanie do betonowania, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie, przejazd segmentu w pozycjęustawienie wózków, zbrojenie i deskowanie (L12B13),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – hydrofobizacja powierzchni ustroju nośnego jezdnia prawa, układanie papy pod kapami oraz zbrojenie kap chodnikowych z montażem deski gzymsowej na jezdni prawej, układanie krawężnika jezdnia prawa, betonowanie i pielęgnacja betonu poprzecznicy 26L, zbrojenie poprzecznicy 25L i 24L, zbrojenie i szalowanie wsporników przy dylatacji w osi 13P, relokacja wózka WFT na jezdnię lewą, sprężenie MSS 21-20L, zbrojenie i szalowanie MSS 20-19L,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – hydrofobizacja ustroju nośnego, układanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe w osi 1, zbrojenie płyt przejściowych w osi 1 łącznica południe, betonowanie płyt przejściowych w osi 1 i 2 j. łącznica i Terespol oraz w osi 1 j. łącznica północ i j. Poznań,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – deskowanie ustroju nośnego etap II,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – betonowanie i pielęgnacja filarów osi 12 i 13, betonowanie korpusów i filarów rampa wschodnia w osi 14-21, pielęgnacja filarów w osi 14-21, demontaż deskowania filarów podpór,

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych na murze oporowym, wykonywanie izolacji na murze oporowym,

 • przepusty – wykonywanie kap gzymsowych (P-04, P-08 i P-13), betonowanie kap gzymsowych (P-13).

30 września – 06 października 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – zbrojenie kap chodnikowych na murach oporowych i przy dylatacji, śrutowanie ustroju nośnego jezdni lewej i wykonywanie izolacji grubej, betonowanie kap chodnikowych, montaż paneli murów oporowych, izolacja gruba na styku ścianki zaplecznej i płyt przejściowych,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – przygotowanie wnęki dylatacyjnej,

 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – wykonywanie izolacji grubej na styku ścianki zaplecznei i płyty przejściowej, szalowanie gzymsów skrzydeł,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – montaż dylatacji w osi 1, zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych przy dylatacji, szalowanie i betonowanie podwaliny drenażu, izolacja gruba ustroju nośnego jezdni prawej oraz na styku ścianki zaplecznej i płyty przejściowej,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – betonowanie podwaliny stożka w osi 5, demontaż szalunku i izolacja podwaliny stożka, montaż balustrad,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – sprężanie segmentu 5L, demontaż szalunku i przejazd wózka, wykonanie segmentu 29L, 10P i 11P, wykonywanie muru oporowego przy podporze 2,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – przygotowanie do betonowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu, sprężanie i przejazd segmentu w pozycję A13 (L10A12), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie (L10A13), przygotowanie do betonowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu, sprężanie i przejazd segmentu w pozycję B13 (L10B12), ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (L10B13), przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu Hammerhead’a etap IV (podpora P10P), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu (L11A13), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu (L11B13), sprężanie i demontaż deskowania Hammerhead’a (podpora P11P), sprężanie, przejazd segmentu w pozycję A12 (L12A11),ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie (L12A12),sprężanie, przejazd segmentu w pozycję B12 (L12B11), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – hydrofobizacja powierzchni ustroju nośnego jezdnia prawa, zbrojenie i szalowanie poprzecznicy 26L, MSS segment 21-22L i WFT 45, zbrojenie poprzecznicy 25L, betonowanie i pielęgnacja betonu MSS segment 21-20 oraz WFT 45, sprężanie WFT 45, układanie papy pod kapy chodnikowe przęsła 27–22P, układanie krawężnika przęsło 27-23P, zbrojenie kap chodnikowych przęsło 27-26 P i L,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – układanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych (jezdnia Terespol i łącznica południe), pielęgnacja betonu płyty przejściowej (jezdnia Terespol),

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – demontaż deskowania dylatacji w osi 3,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – deskowanie ustroju nośnego i filarów rampy wschodniej, betonowanie oczepów podpór ustroju nośnego,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – deskowanie filarów rampy wschodniej,

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – układanie betonu podkładowego pod kapy na murze oporowym, zbrojenie kap chodnikowych na murze oporowym, deskowanie końcówek kap chodnikowych,

 • przepusty – izolacja gruba i montaż desek gzymsowych (P-08), szalowanie gzymsów i skrzydeł (P-13).

23 września – 29 września 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolację grubą, układanie betonu podkładowego pod kapy na murze oporowym SO-1 i pod stożki murów SO-2 i SO-4, zbrojenie kap chodnikowych na murze SO-2,

 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – zbrojenie i szalowanie gzymsów, montaż desek gzymsowych, wykonywanie izolacji grubej płyt przejściowych – korpus w osi 2,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolację grubą i wykonywanie izolacji grubej na jezdni prawej, zbrojenie kap chodnikowych, montaż krawężników i desek gzymsowych, montaż dylatacji w osi 1, izolacja płyt przejściowych w osi 4,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – szalowanie podwaliny stożków,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – sprężanie segmentu 28P demontaż szalunku i przejazd wózka, wykonanie segmentu 5L i 9P,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – przejazd segmentu w pozycję A12 (L10A11), wózków, zbrojenie i deskowanie (L10A12), przejazd segmentu w pozycję B12 (L10B11), ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (L10B12), zbrojenie, deskowanie i przygotowanie do betonowania Hammerhead’a etap IV (podpora P10P), zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie, przejazd segmentu w pozycję A13 (L11A12), zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie, przejazd segmentu w pozycję B13 (L11B12), przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu  Hammerhead’a etap IV (podpora P11P), sprężanie, przejazd segmentu w pozycję A11 (L12A10), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania i betonowanie (L12A11), sprężanie, przejazd segmentu w pozycję B11 (L12B10), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania i betonowanie (L12B11), demontaż wież MK (podpora P12P),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – hydrofobizacja powierzchni ustroju nośnego jezdnia prawa, układanie papy pod kapy chodnikowe przęsła 27–24, układanie krawężnika przęsło 27-26P, zbrojenie poprzecznic 26L i 25L, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie WFT 43, sprężanie MSS segment 22-21L, zbrojenie, szalowanie MSS segment 21-20L, zbrojenie, szalowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu WFT44,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – deskowanie ścianek zaplecznych, betonowanie ścianki zaplecznej w osi 1, zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie i pielęgnacja betonu kap chodnikowych jezdnia łącznica północ, wykonywanie izolacji korpusów podpór,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu dylatacji w osi 3, wykonywanie izolacji korpusów w osi 1,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – betonowanie fundamentów rampy wschodniej w osi 13, 14,19 i 20, zbrojenie i deskowanie filarów rampy wschodniej, demontaż deskowania rampy zachodniej,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – betonowanie filarów rampy zachodniej, deskowanie filarów rampy wschodniej,

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – układanie i pielęgnacja chudego betonu pod mury oporowe, montaż krawężników, montaż desek gzymsowych, zbrojenie i deskowanie końcówek kap chodnikowych w osi 1 i 5.

16 września – 22 września 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – zbrojenie i betonowanie dylatacji w osi 1, układanie betonu podkładowego pod kapy na murach oporowych SO-1 i  SO-2, zbrojenie kapy na murze SO-2,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) –montaż pomostu roboczego, zbrojenie i szalowanie gzymsów na skrzydłach, układanie papy na gzymsach, mobilizacja sprzętu do wykonania kolumn i wykonanie kolumn FSS w osi 2skrzydłą A,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – zbrojenie i betonowanie dylatacji w osi 4, betonowanie gzymsów skrzydła – osie 1 i 4 jezdni prawej,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – szalowanie i betonowanie podwaliny stożków, wykonywanie nawierzchni chodników,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – montaż desek gzymsowych, przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu gzymsów skrzydła w osiach 1 i 3,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – demontaż szalunku i sprężanie segmentu 3L, przejazd wózka, zbrojenie. betonowanie i sprężanie segmentów 4L i 8P, demontaż szalunków i przejazd wózków, zbrojenie segmentów 5L i 28P, betonowanie segmentu 28P, wbijanie ścianki szczelnej,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie (L10A11), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie (L10B11),zbrojenie i deskowanie Hammerhead’a etap IV (podpora P10P), zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie, przejazd segmentu w pozycję A12 (L11A11), ustawianie wózków, zbrojenie (L11A12), zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie, przejazd segmentu w pozycję B12 (L11B11), ustawianie wózków, zbrojenie, (L11B12), przygotowanie do betonowania Hammerhead’a etap IV (podpora P11P), sprężanie , przejazd segmentu w pozycję A10 (L12A09), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu (L12A10), sprężanie , przejazd segmentu w pozycję B10 (L12B09), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu (L12B10),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie, betonowanie i pielęgnacja betonu ścianki zaplecznej w osi 27P, hydrofobizacja powierzchni ustroju nośnego, jezdnia prawa, przygotowanie powierzchni pod układanie papy i układanie papy pod kapami chodnikowymi przęsła 27-24, zbrojenie i szalowanie poprzecznicy w osi 26L, zbrojenie, szalowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu MSS segment 22-21L, zbrojenie, szalowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie WFT 42, zbrojenie i szalowanie WFT43,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej w osi 1, betonowanie ścianki zaplecznej w osi 2, układanie papy pod kapy i ustawianie krawężników na jezdni łącznica, izolacja ścianki zaplecznej w osi 3, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej jezdni łącznica i jezdni Terespol, pielęgnacja betonu jezdni Terespol, zbrojenie kap chodnikowych wraz z montażem desek gzymsowych,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – deskowanie dylatacji w osi 3,układanie papy na ściance zaplecznej w osi 3, wykonywanie izolacji cienkiej ścianek zaplecznych w osi 3 obsypywanie drenażu za płytą przejściową,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – układanie betonu podkładowego pod fundamenty rampy wschodniej, zbrojenie i deskowanie fundamentów rampa wschodnia, betonowanie i pielęgnacja betonu fundamentów w osi 15, 16, 17, 18, układanie płyt pod rusztowania ustroju nośnego etap II,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – zbrojenie i deskowanie podpór w osiach 1-10, betonowanie i pielęgnacja betonu filarów rampy zachodniej w osi 2-4.

09 września – 15 września 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – przygotowanie wnęki dylatacyjnej, zbrojenie i montaż dylatacji w osi 1,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – przygotowanie do betonowania i betonowanie rampy zachodniej,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – zbrojenie i szalowanie kap gzymsowych na skrzydełkach, zbrojenie wnęk dylatacji w osi 4, wykonywanie izolacji płyt przejściowych,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – zbrojenie i szalowanie podwaliny stożków, wykonywanie nawierzchni chodników,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – montaż desek gzymsowych, izolacja gruba ustroju nośnego jezdni prawej,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – zbrojenie i betonowanie segmentu 2L, przejazd wózka na segment 3L, zbrojenie, szalowanie i betonowanie, wbijanie ścianki szczelnej, sprężanie i demontaż szalunku segmentu 6P przejazd wózka na 7P, zbrojenie, szalowanie i betonowanie, zbrojenie, szalowanie i betonowanie ścianki zaplecznej (jezdnia lewa),

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – zbrojenie, deskowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu, demontaż deskowania, sprężanie segmentów, przejazd wózków w pozycję A11 (L10A10), zbrojenie, deskowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu, demontaż deskowania, sprężanie segmentów, przejazd wózków w pozycję B11 (L10B10), montaż szalunków Hammerhead’a etap IV, (podpora P10P), sprężanie segmentów, przejazd segmentów w pozycję A11 (L11A10), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie (L11A11), sprężanie segmentów, przejazd segmentów w pozycję B11 (L11B10), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie (L11B11), zbrojenie i montaż szalunków Hammerhead’a etap IV (podpora P11P), zbrojenie, deskowanie, betonowanie segmentów i pielęgnacja betonu (L12A09), zbrojenie, deskowanie, betonowanie segmentów i pielęgnacja betonu (L12B09), demontaż deskowania Hammerhead’a (podpora P12P),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – reprofilacja góry płyty jezdni prawej, wykonanie hydrofobizacji powierzchni ustroju nośnego jezdni prawej, sprężanie MSS segment 23-22, zbrojenie i szalowanie MSS segment 22-21, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie WFT 41, zbrojenie i szalowanie WFT 42, zbrojenie ścianki zaplecznej w osi 27P, śrutowanie powierzchni płyty pod papę na przęsłach w osiach 27-24 jezdni prawej,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – deskowanie ścianki zaplecznej w osi 2 łącznica południe oraz w osi 1 jezdni Poznań, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej w osi 2 jezdni Terespol, betonowanie kap chodnikowych jezdni Poznań, Terespol i łącznica południe, deskowanie ścianek zaplecznych w osi 1 i 2, betonowanie ścianki zaplecznej w osi 2 i kap chodnikowych jezdni łącznica,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – zbrojenie i montaż dylatacji, obsypywanie drenażu za płytą przejściową,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – zbrojenie fundamentów w osi 12-20, układanie płyt pod ii etap kładki głównej,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – zbrojenie korpusów podpór, betonowanie fundamentów w osiach 12-21, zbrojenie i deskowanie fundamentów w osiach 11-21, zbrojenie podpór w osiach 1-10, pielęgnacja betonu fundamentów w osiach 12-14 i 21,

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – zbrojenie i betonowanie płyty przejściowej w osi 1, deskowanie dylatacji.

02 września – 08 września 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – zbrojenie ścianki zaplecznej 3P,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – zbrojenie rampy zachodniej, montaż wpustów i desek gzymsowych, zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego,

 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – montaż drenażu, betonowanie podwaliny, wyburzanie skrzydełka i fundamentu,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – zbrojenie i szalowanie kap gzymsowych na skrzydłach,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – przygotowanie do wykonania betonu i wykonanie betonu podkładowego podwaliny stożka, zbrojenie i szalowanie podwaliny stożka,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – naprawa powierzchni betonowych, montaż desek gzymsowych,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – sprężanie segmentu 1L, zbrojenie segmentu 2L, zbrojenie demontaż szalunku i sprężanie segmentu 29P, zbrojenie ścianki zaplecznej (jezdnia lewa), wbijanie ścianki szczelnej, przejazd wózka na segment 6P, zbrojenie, montaż szalunku i zastrzałów, betonowanie (segment 6P),

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – demontaż deskowania, sprężanie, przejazd segmentów w pozycję A10 (L10A09), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie (L10A10), demontaż deskowania, sprężanie, przejazd segmentów w pozycję B10 (L10B09), betonowanie, pielęgnacja betonu i demontaż deskowania Hammerhead’a etap III, montaż szalunków Hammerhead’a etap IV (podpora P10P), przejazd segmentu w pozycję A10 (L11A09), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie (L11A10), przejazd segmentów w pozycję B10 (L11B09), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie (L11B10), montaż szalunków Hammerhead’a etap IV (podpora P11P), zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu, demontaż deskowania, sprężanie (L12A08), przejazd segmentu w pozycję A09, ustawianie wózków (L12A09), zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu, demontaż deskowania, sprężanie, przejazd segmentów w pozycję B09 (L12B08), ustawianie wózków (L12B09), demontaż deskowania Hammerhead’a (podpora P12P),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – reprofilacja góry płyty, przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod hydrofobizację i wykonanie hydrofobizacji ustroju nośnego (jezdnia prawa), zbrojenie i szalowanie MSS segment 23-22, przygotowanie do betonowania WFT 41, zbrojenie ścianki zaplecznej w osi 27P, wykonanie programu naprawczego ustroju nośnego,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – montaż deski gzymsowej – jezdnia łącznica płd., deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu ścianki zaplecznej w osi 1 – jezdnia Poznań, wykonanie podwaliny muru oporowego przy podporze nr2,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – betonowanie i demontaż deskowania ścianki zaplecznej w osi 1 – jezdnia Terespol, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej w osi 1 (jezdnia łącznica), przygotowanie wnęk do montażu dylatacji, montaż dylatacji w osi 3, deskowanie ścianki zaplecznej podpora 1, pielęgnacja betonu ścianek zaplecznych,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – wykonanie chudego betonu pod fundamenty rampy wschodniej,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – zbrojenie fundamentów w osiach 12-20 oraz filarów w osi 1-10,

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – przygotowanie do betonowania i betonowanie płyty przejściowej w osi 5, przygotowanie wnęk do montażu dylatacji, montaż dylatacji (podpora 1 i 5), wykonanie betonu podkładowego pod płytę przejściową w osi 1 oraz zbrojenie płyty przejściowej.

26 sierpnia – 01 września 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – zbrojenie ścianki zaplecznej 3P, zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej 1P, zbrojenie, przygotowanie do betonowania i betonowanie kap chodnikowych jezdni lewej, demontaż szalunku ścianek zaplecznych,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – zbrojenie rampy zachodniej, montaż desek gzymsowych, zbrojenie ustroju nośnego,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – montaż dylatacji, zbrojenie i szalowanie kap gzymsowych na skrzydłach,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – przygotowanie do wykonania podwaliny stożka,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – naprawa powierzchni betonowych,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – przejazd wózka na segment 29P, montaż zastrzałów i zbrojenie segmentu 29P, zbrojenie i betonowanie segmentu 1L, zbrojenie, betonowanie i sprężanie segmentu 5P, demontaż szalunków segmentu 1L, szalowanie, zbrojenie i  betonowanie ścianki zaplecznej, demontaż szalunku ścianki zaplecznej (jezdnia prawa),

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania i betonowanie (L10A09), zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania i betonowanie (L10B09), zbrojenie i deskowanie Hammerhead’a etap III (podpora P10P), zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu, demontaż deskowania, sprężanie (L11A09), zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu, demontaż deskowania, sprężanie (L11B09), zbrojenie i deskowanie Hammerhead’a – etap IV, przygotowanie do betonowania Hammerhead’a – etap III, (podpora P11P), demontaż deskowania, sprężanie, przejazd segmentu w pozycję A08 (L12A07), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie (L12A08), demontaż deskowania, sprężanie, przejazd segmentu w pozycję B08 (L12B07), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie (L12B08), demontaż deskowania Hammerhead’a (podpora P12P),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod hydrofobizację (jezdnia prawa), sprężanie MSS segment 24-23, zbrojenie i szalowanie MSS segment 23-22, przygotowanie do betonowania, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie WFT 40, zbrojenie i szalowanie WFT 41,wykonanie programu naprawczego przęsła 27-26 j. lewej,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – montaż deski gzymsowej – jezdnia łącznica płd., ustawianie krawężnika,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – deskowanie ścianki zaplecznej w osi 1 – jezdnia Terespol, przygotowanie wnęk pod dylatacje w osi 3,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – montaż deski gzymsowej oraz wpustów, przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu rampy zachodniej,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu fundamentów w osi 1-2 oraz 7-10, zbrojenie filarów w osi 1-10,

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – demontaż deskowania ścianki zaplecznej w osi 1, wykonanie chudego betonu pod płytę przejściową oraz zbrojenie płyty przejściowej w osi 5.

19 sierpnia – 25 sierpnia 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – montaż odwodnienia murów oporowych, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej oś 3, zbrojenie i przygotowanie do betonowanie kap chodnikowych, program naprawczy korpusu w osi 1,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – zbrojenie rampy zachodniej, montaż desek gzymsowych, zbrojenie ustroju nośnego,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – przygotowanie do betonowania i betonowanie kap chodnikowych jezdni prawej (strona prawa), betonowanie kap gzymsowych na skrzydłach, przygotowanie wnęki dylatacyjnej, poprawki ustawienia kotew ekranów akustycznych na gzymsach skrzydeł,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – prace porządkowe,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – naprawa powierzchni betonowych, wykonywanie izolacji grubej na ustroju nośnym,

 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – montaż drenażu i wykonanie izolacji płyt przejściowych,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – montaż wózka do betonowania wsporników na jezdni lewej, sprężanie segmentu wspornika 3P, przejazd wózka na segment 4P, zbrojenie i betonowanie segmentu 4P, przesunięcie wózka na segment 5P, szalowanie ścianki zaplecznej jezdni prawej,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania i betonowanie, pielęgnacja betonu, demontaż deskowania, sprężanie, przejazd wózków w pozycję A08 (L10A07), ustawianie wózków (L10A09), zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania i betonowanie, pielęgnacja betonu, demontaż deskowania, sprężanie, przejazd wózków w pozycję B09 (L10B08), ustawianie wózków (L10B09), zbrojenie i deskowanie Hammerhead’a etap III (podpora P10P), przygotowanie do betonowania i betonowanie, pielęgnacja betonu, demontaż deskowania, sprężanie, przejazd segmentu w pozycję A09 (L11A08), ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (L11A09), przygotowanie do betonowania i betonowanie, pielęgnacja betonu, demontaż deskowania, sprężanie, przejazd segmentu w pozycję B09 (L11B08), ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (L11B09), zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu Hammerhead’a – etap III, (podpora P11P), zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania i betonowanie, pielęgnacja betonu (L12A07), zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania i betonowanie, pielęgnacja betonu (L12B07), demontaż deskowania Hammerhead’a – etap IV (podpora P12P), 

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – reprofilacja górnej płyty, przygotowanie powierzchni płyty pod hydrofobizację (jezdnia prawa), zbrojenie, szalowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu MSS segment 24-23, zbrojenie, szalowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie i sprężanie WFT 39, zbrojenie i szalowanie WFT 40,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – zasypki inżynierskie w osi 1 2, wykonywanie krawężnika,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – deskowanie ścianki zaplecznej w osi 1 – jezdnia Terespol, izolacja płyt przejściowych, wykonanie drenażu pod płytą przejściową w osi 3, przygotowanie wnęk pod dylatacje w osi 3,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego rampy zachodniej, montaż łożyska w osi 1-2, zbrojenie i montaż deski gzymsowej, deskowanie poprzecznicy W osi 1-7,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – zbrojenie i deskowanie fundamentów w osi 1-10, betonowanie i pielęgnacja betonu fundamentów w osi 3-6, izolacja fundamentów w osi 3-6,

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej w osi 1.

12 sierpnia – 18 sierpnia 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe: 

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – ustawianie murów oporowych, montaż kolektora odwodnieniowego,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – zbrojenie i szalowanie rampy zachodniej, montaż desek gzymsowych,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – montaż desek gzymsowych na skrzydłach, przygotowanie do betonowania i betonowanie płyty przejściowej w osi 4,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – prace porządkowe,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – prace porządkowe, przygotowanie pod hydrofobizację,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – montaż wózka do betonowania wsporników (jezdnia lewa), zbrojenie i betonowanie segmentu wspornika 3P, montaż zastrzałów, sprężanie segmentu wspornika 2P, szalowanie ścianki zaplecznej, montaż splotów sprężających i bloków kotwiących segmentu 3P, przygotowanie do przejazdu wózka,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – przygotowanie do betonowania, betonowanie, i pielęgnacja betonu, demontaż deskowania, sprężanie, przejazd segmentu w pozycję A08 (L10A07), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie (L10A08), przygotowanie do betonowania, betonowanie, i pielęgnacja betonu, demontaż deskowania, sprężanie, przejazd segmentu w pozycję B08 (L10B07), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie (L10B08), zbrojenie, przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu Hammerhead’a etap II, zbrojenie i deskowanie Hammerhead’a etap III (podpora P10P), sprężanie podłużne i poprzeczne segmentów, przejazd segmentu w pozycję A08 (L11A07), ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (L11A08), sprężanie podłużne i poprzeczne segmentów, przejazd segmentu w pozycję B08 (L11B07), ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (L11B08), zbrojenie i deskowanie Hammerhead’a – etap III, (podpora P11P), zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie, demontaż deskowania, przejazd segmentu w pozycję A07 (L12A06), ustawianie wózków, rozpoczęcia zbrojenia (L12A07), zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie, demontaż deskowania, przejazd segmentu w pozycję B07 (L12B06), ustawianie wózków, rozpoczęcia zbrojenia (L12B07), sprężanie Hammerhead’a – etap IV (podpora P12P), 

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – sprężanie MSS segment 25-24, szalowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu poprzecznicy w osi 14, sprężanie WFT 37, zbrojenie, szalowanie, betonowanie i sprężanie WFT 38, zbrojenie i szalowanie MSS segment 24-23,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – montaż desek gzymsowych i krawężnika – jezdnia Poznań i Terespol, zasypki inżynierskie,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – deskowanie ścianki zaplecznej w osi 1 – jezdnia Terespol,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego rampy zachodniej, demontaż deskowania filarów w osi 9,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – wykonanie warstwy podkładowej dla fundamentów w osiach 1-3 oraz 8-20, zbrojenie fundamentów w osi 1-10,

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – deskowanie ścianki zaplecznej w osi 1 i 5, demontaż deskowania ścianki zaplecznej.

05 sierpnia – 11 sierpnia 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe: 

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – izolacja płyty przejściowej P1, hydrofobizacja, montaż paneli na murach oporowych SO-3 i SO-4, betonowanie kap chodnikowych, montaż zbrojenia i szalowanie ścianki zaplecznej oś 3, zbrojenie konsoli pod latarnię, montaż kolektora odwodnieniowego,

 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – izolacja płyty przejściowej,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – zbrojenie ustroju nośnego i rampy zachodniej,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – montaż desek gzymsowych na skrzydełkach osi 1 i 4, przygotowanie wnęki dylatacyjnej,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – prace porządkowe, przygotowanie pod hydrofobizację,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – prace porządkowe,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – montaż wózka do betonowania wsporników (jezdnia lewa), demontaż szalunków i sprężanie kabli poprzecznych segmentu wsporników segment 1P, przejazd wózka do betonowania wsporników, montaż zastrzałów, zbrojenie segmentu wsporników, montaż zakotwień kabli sprężających i wpustów sączków, przygotowanie segmentu do betonowania, montaż splotów sprężających i bloków kotwiących kabli poprzecznych (segment 2P jezdnia prawa), przygotowanie do demontażu szalunku wózka (jezdnia prawa),

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – demontaż deskowania, sprężanie, przejazd segmentu w pozycję A07 (L10A06), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie (L10A07), demontaż deskowania, sprężanie, przejazd segmentu w pozycję B07 ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie (L10B07), zbrojenie Hammerhead’a etap II (podpora P10P), zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie, pielęgnacja betonu (L11A07), zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie, pielęgnacja betonu  (L11B07), zbrojenie Hammerhead’a – etap III, (podpora P11P), przygotowanie do betonowania, betonowanie, pielęgnacja betonu, sprężanie, przejazd segmentu w pozycję A06 (L12A04), zbrojenie, deskowanie (L12A06), przygotowanie do betonowania, betonowanie, pielęgnacja betonu, sprężanie, przejazd segmentu w pozycję B06 (L12B05), zbrojenie, deskowanie (L12B06), zbrojenie, przygotowanie do betonowania, betonowanie, pielęgnacja betonu, zakończenie    Hammerhead’a – etap IV (podpora P12P), 

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie, szalowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu MSS segment 25-24, zbrojenie i szalowanie poprzecznicy w osi 14, zbrojenie, szalowanie i betonowanie WFT 37,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – zasypki inżynierskie, wykonywanie izolacji z papy na szerokości kap chodnikowych,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – deskowanie ścianki zaplecznej w osi 1 – jezdnia Terespol, demontaż deskowania ścianki zaplecznej w  osi 1 -jezdnia Poznań,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu filarów w osi 10 i 11, betonowanie filara w osi 9, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego rampy zachodniej,

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych w osi 1 i 5, betonowanie i pielęgnacja betonu ścianki zaplecznej w osi 5.

29 lipca  – 04 sierpnia 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe: 

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – szalowanie i betonowanie płyty przejściowej, hydrofobizacja, montaż paneli na murach oporowych SO-3 i SO-4, betonowanie kap chodnikowych, demontaż szalunku i przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji cieplnej ścian muru oporowego KO-1, montaż zbrojenia i szalowanie ścianki zaplecznej, prace porządkowe, zbrojenie i szalowanie murów oporowych S0-3 i SO-4 nad przepustami,

 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – ustawianie szalunków, betonowanie i pielęgnacja betonu płyt przejściowych,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – zbrojenie i szalowanie poprzecznic na kładce, zbrojenie ustroju nośnego,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – betonowanie kap chodnikowych etap I i II (strona prawa),

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – zbrojenie, ustawianie desek betonowanie i pielęgnacja betonu kap chodnikowych na murach oporowych w osi 5, prace porządkowe,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – wykonywanie izolacji cienkiej gzymsów w osi 1 i 3, prace porządkowe,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – montaż zastrzałów, zbrojenie segmentu wsporników, przygotowanie do betonowania, betonowanie i demontaż szalunków wsporników (segment 1P jezdnia prawa), szalowanie ścianki zaplecznej P1, iniekcja kabli sprężających (jezdnia lewa i prawa),

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie, pielęgnacja betonu (L10A06), zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie, pielęgnacja betonu (L10B06), zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu Hammerhead’a etap I (podpora P10P), betonowanie, pielęgnacja betonu, demontaż deskowania, sprężanie, przejazd segmentu w pozycję A07 (L11A06), ustawianie wózków, zbrojenie (L11A07), demontaż deskowania, przygotowanie do betonowania, betonowanie, pielęgnacja betonu, demontaż deskowania, sprężanie, przejazd segmentu w pozycję B07 (L11B06), ustawianie wózków, zbrojenie (L11B07), zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu Hammerhead’a – etap II, zbrojenie Hammerhead’a – etap III, (podpora P11P), demontaż deskowania, sprężanie, przejazd segmentu w pozycję A05 (L12A04), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie (L12A05), demontaż deskowania, sprężanie, przejazd segmentu w pozycję B05 (L12B04), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie (L12B05), zbrojenie Hammerhead’a – etap IV (podpora P12P), 

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – sprężanie MSS 26-25 jezdnia lewa (etap II), zbrojenie i szalowanie MSS segment 25-24, betonowanie i sprężanie WFT 35, zbrojenie i szalowanie poprzecznicy w osi 14, zbrojenie, szalowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie WFT 36,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – zasypki inżynierskie,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – zbrojenie, betonowanie i pielęgnacja betonupłyty przejściowej w osi 3, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu ścianki zaplecznej w osi 1,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – ustawianie rusztowań pod ustrój nośny rampy zachodniej, zbrojenie filarów w osi 9, 10 i 11,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-13) – wykonywanie i pielęgnacja betonu wyrównawczego w osiach 1 do 10,

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – zbrojenie ścianek zaplecznych w osi 1 i 5.

22 lipca  – 28 lipca 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe: 

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – przygotowanie do betonowania i betonowanie kap chodnikowych, betonowanie ścian muru oporowego KO-1, zbrojenie płyt przejściowych w osi 1, ustawianie murów oporowych,

 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – wykonywanie izolacji cienkiej na płytach przejściowych,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – zbrojenie rampy zachodniej,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – zbrojenie kap chodnikowych, ustawianie krawężników, zbrojenie płyt przejściowych, betonowanie płyt przejściowych w osi 1 i ścianki zaplecznej w osi 4,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – zbrojenie, szalowanie i betonowanie kap chodnikowych na murach oporowych etap I,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – montaż wózka do betonowania wsporników, zbrojenie i szalowanie ścianki zaplecznej, iniekcja kabli sprężających,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – zbrojenie Hammerhead’a etap I (podpora P10P), zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie, pielęgnacja betonu, demontaż deskowania, sprężanie i przejazd segmentu w pozycję A06 (L10A05), ustawianie wózków i rozpoczęcie zbrojenia (L10A06), zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie, pielęgnacja betonu, demontaż deskowania, sprężanie i przejazd segmentu w pozycję B06 (L10B05), ustawianie wózków (L10B06), demontaż deskowania, sprężanie, przejazd segmentu w pozycję A06 (L11A05), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie (L11A06), demontaż deskowania, sprężanie, przejazd segmentu w pozycję B06 (L11B05), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie (L11B06), zbrojenie i deskowanie Hammerhead’a – etap II (podpora P11P), demontaż deskowania (L12A03), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie, pielęgnacja betonu (L12A04), demontaż deskowania (L12B03), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie, pielęgnacja betonu (L12B04), zbrojenie Hammerhead’a – etap IV (podpora P12P),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie MSS 26-25 jezdnia lewa, zbrojenie i szalowanie MSS segment 25-24, betonowanie i sprężanie WFT34, zbrojenie i szalowanie poprzecznicy w osi 14, zbrojenie, szalowanie WFT 35,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – zbrojenie ścianek zaplecznych, zasypki inżynierskie w osi 1 i 2,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – zbrojenie, betonowanie i pielęgnacja betonu płyt przejściowych w osi 3, deskowanie ścianki zaplecznej w osi 1, zbrojenie kap chodnikowych,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu fundamentów w osi 9, 10 i 11, ustawianie rusztowań pod rampę zachodnią,

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – zbrojenie, betonowanie i pielęgnacja betonu kap chodnikowych, zbrojenie ścianek zaplecznych.

15 lipca  – 21 lipca 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe: 

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – przygotowanie do betonowania kap chodnikowych, układanie chudego betonu pod płyty przejściowe, betonowanie podwaliny muru oporowego SO-5, szalowanie ścianek zaplecznych i ściany KO-1, betonowanie ściany KO-1, ustawianie murów oporowych,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – zbrojenie i szalowanie rampy zachodniej,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – przygotowanie do betonowania kap chodnikowych, poprawki ustawiania krawężników, szalowanie ścianki zaplecznej oś 4L, demontaż szalunku ścianki zaplecznej oś 1, zbrojenie płyt przejściowych oś 1,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – zbrojenie betonowanie i pielęgnacja betonu kap chodnikowych, ustawianie krawężników, montaż desek gzymsowych,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych, betonowanie dylatacji,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – montaż wózka do betonowania wsporników, zbrojenie i szalowanie ścianki zaplecznej, iniekcja osłonek kabli sprężających,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – montaż podłogi i deskowanie ścian Hammerhead’a (podpora P10P), demontaż deskowania (L10A03), sprężanie i przejazd segmentu w pozycję A05 (L10A04), ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (L10A05), sprężanie i przejazd segmentu w pozycję B05 (L10B04), ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (L10B05), ustawianie wózków, zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu (L11A05), zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu (L11B05), zbrojenie Hammerhead’a – etap I i II, przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu Hammerhead’a – etap I (podpora P11P), zbrojenie, betonowanie, pilęgnacja betonu, demontaż deskowania, sprężanie i przejazd segmentu w pozycje A04 (L12A03), zbrojenie, betonowanie, pilęgnacja betonu, demontaż deskowania, sprężanie i przejazd segmentu w pozycje B04 (L12B03), deskowanie i zbrojenie Hammerhead’a – etap IV (podpora P12P),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – przygotowanie do betonowania MSS 26-25 jezdnia lewa, szalowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu poprzecznicy w osi 15, demontaż deskowania poprzecznicy w osi 15, zbrojenie i szalowanie MSS segment 26-25, zbrojenie, szalowanie WFT 34, wykonywanie sprężania wewnętrznego podłużnego w osiach 20-27,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – przygotowanie podwaliny drenażu w osi 1, deskowanie i betonowanie drenu w osi 1, izolacja przyczółka, zasypki inżynierskie w osi 3,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – zbrojenie ścianek zaplecznych, przygotowanie do betonowania płyt przejściowych, zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu płyt przejściowych i kap chodnikowych,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – zbrojenie fundamentów w osi 9, 10 i 11,

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – zbrojenie kap chodnikowych i montaż deski gzymsowej.

08 lipca  – 14 lipca 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe: 

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – zbrojenie i szalowanie kap chodnikowych, szalowanie konstrukcji oporowych KO-1, ustawianie murów oporowych SO-01 do SO-04,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – szalowanie ustroju nośnego i zbrojenie ustroju rampy zachodniej,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych, ustawianie krawężników, betonowanie ścianki zaplecznej,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe, zbrojenie kap chodnikowych, ustawianie krawężników, wykonywanie izolacji grubej na ustroju nośnym,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – zbrojenie kap chodnikowych, ustawianie krawężników,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – montaż wózka do betonowania wsporników (jezdnia prawa),

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – prefabrykacja i montaż podłogi Hammerhead’a (podpora P10P), zbrojenie, deskowanie, przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu (L10A04 i L10B04), demontaż deskowania (L10A04), zbrojenie i montaż ścian Hammerhead’a – etap I (P11P), demontaż deskowania, przejazd segmentu na pozycję A05 (L11A04), ustawianie wózków, zbrojenie (L11A05), demontaż deskowania, przejazd segmentu na pozycję B05, (L11B04), ustawianie wózków, zbrojenie (L11B05), montaż ścian i zbrojenie Hammerhead’a – etap I (podpora P11P), realizacja programu naprawczego (L112A01, B01), ustawienie wózków, zbrojenie i deskowanie (L12A03, L12B03), ustawianie rusztowań i wsporników Hammerhead’a – etap IV, deskowanie Hammerhead’a – etap IV (podpora P12P),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – przygotowanie powierzchni betonu w środku skrzynki, zbrojenie poprzecznicyw osi 15, zbrojenie i szalowanie MSS segment 26-25, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie WFT 32, zbrojenie, szalowanie betonowanie i sprężanie WFT 33,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – przygotowanie do wykonania podwaliny drenażu w osi 1, wykonywanie drenażu w osi 1 i 2, zasypki inżynierskie w osi 1,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – zbrojenie płyt przejściowych i kap chodnikowych, zbrojenie kap na ustroju łącznica,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – zbrojenie podpór w osi 1 – 3, wymiana podłoża w osiach 9 -11, wykonanie warstwy chudego betonu, zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu filarów w osi 2 – 4 i korpusu w osi 1,

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – zbrojenie kap chodnikowych i montaż deski gzymsowej, betonowanie podwaliny dla murów SO4 i SO5, betonowanie i pielęgnacja betonu kapy chodnikowej – str. zachodnia.

01 lipca  – 07 lipca 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe: 

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych, ustawianie murów oporowych SO-01 do SO-04,

 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – pielęgnacja betonu płyt przejściowych,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – szalowanie ustroju nośnego i zbrojenie ustroju rampy zachodniej,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych, ustawianie krawężników, szalowanie ścianki zaplecznej,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – betonowanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe, montaż szalunków i zbrojenie gzymsów,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – dozbrajanie i betonowanie dylatacji,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – sprężanie zewnętrzne (jezdnia lewa), montaż wózka do betonowania wsporników (jezdnia prawa), wklejanie wsporników w ściance zaplecznej, demontaż wytwórni segmentów,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – sprężanie rusztu stalowego (podpora P10P), ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (L10A04), ustawianie wózków, zbrojenie i deskowanie (L10B04), zbrojenie, deskowanie, betonowanie pielęgnacja betonu i sprężanie, przejazd wózków na pozycję A05 (L11A04), zbrojenie, deskowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie,przejazd segmentu na pozycję B05 (L11B04), montaż ścian Hammerhead’a (podpora P11P), betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie, przejazd segmentu na pozycję A03 ustawienie wózków (L12A02), betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie, przejazd segmentu na pozycję B03, ustawienie wózków (L12B03), demontaż deskowania Hammerhead’a – etap III, ustawianie rusztowań Hammerhead’a – etap IV (podpora P12P), wbijanie dalb w nurcie rzeki,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie, szalowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie MSS segment 27-26 zbrojenie, szalowanie MSS segment 26-25 (jezdnia lewa), betonowanie i sprężanie WFT 31, zbrojenie i szalowanie WFT 32,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – układanie krawężnika, montaż deski gzymsowej, przygotowanie pod dren podpory 1,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – betonowanie i pielęgnacja betonu podkładowego pod płyty przejściowe podpory 3,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – zbrojenie i deskowanie korpusu w osi 1,

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – zbrojenie kap chodnikowych i montaż deski gzymsowej.

24 czerwca  – 30 czerwca 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe: 

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – montaż desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych, ustawianie murów oporowych SO-01 do SO-04, iniekcja kabli sprężających,

 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – zbrojenie płyt przejściowych,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – szalowanie ustroju nośnego i zbrojenie ustroju rampy zachodniej,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych, szalowanie ścianki zaplecznej, chudy beton pod płytę przejściową oś 1,   

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – przygotowanie do betonowania chudego betonu pod kapy chodnikowe,betonowanie kap chodnikowych, śrutowanie ustroju nośnego,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – dozbrajanie dylatacji,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – wymiana łożysk, montaż kabli sprężających, demontaż wytwórni segmentów (jezdnia lewa),

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – demontaż deskowania przepon, montaż rusztu stalowego (podpora P10P), zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu, demontaż deskowania, sprężanie, przejazd wózków na pozycję A04 (L10A03), zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu, demontaż deskowania, sprężanie, przejazd wózków na pozycję B04 (L10B03), sprężanie, przejazd wózków na pozycję A04 (L11A03), ustawienie wózków, zbrojenie i deskowanie (L11A04), sprężanie, przejazd wózków na pozycję B04 (L11B03), ustawienie wózków, zbrojenie i deskowanie (L11B04), montaż podłogi i zbrojenie Hammerhead’a – etap I (podpora P11P), przygotowanie do betonowania, betonowanie, pielęgnacja betonu i demontaż deskowania Hammerhead’a – etap III, deskowanie Hammerhead’a – etap IV (podpora P12P),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – szalowanie, betonowanie i sprężanie WFT 30, zbrojenie, szalowanie i przygotowanie do betonowania MSS segment 27-26 jezdnia lewa, zbrojenie i szalowanie WFT 31,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – układanie krawężnika (jezdnia Poznań), deskowanie drenu odwodnienia korpusu w osi 2, betonowanie podwaliny drenażu za przyczółkiem,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej, demontaż deskowania (oś 3 jezdnia łącznica), układanie krawężnika – jezdnia łącznica,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – wykonywanie betonu podkładowego, zbrojenie, szalowanie i betonowanie fundamentu w osi 4, demontaż fundamentu w osi 4,

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – zbrojenie kap chodnikowych.

17 czerwca  – 23 czerwca 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe: 

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – montaż desek gzymsowych, zbrojenie konstrukcji oporowych, ustawianie murów oporowych, iniekcja kabli sprężających,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego rampy zachodniej, program naprawczy powierzchni podpór,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – zbrojenie kap chodnikowych oraz montaż desek gzymsowych,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – zbrojenie kap chodnikowych oraz montaż desek gzymsowych,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – betonowanie kap chodnikowych i gzymsu na skrzydle, wykonywanie izolacji cienkiej płyt przejściowych,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – wymiana łożysk, zgrzewanie rur osłonowych na kable sprężające i montaż kabli sprężających (jezdnia lewa),demontaż wytwórni segmentów,

 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-04 – pielęgnacja betonu słupa w osi G,

 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05 – deskowanie słupów w osi 3,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – deskowanie i betonowanie przepon, montaż łożysk (podpora P10P), sprężanie, demontaż deskowania, przejazd wózków na pozycję A03 (L10A02), ustawienie wózka, zbrojenie i deskowanie (L10A03), sprężanie, demontaż deskowania, przejazd wózków na pozycję B03 (L10B02), ustawienie wózka, zbrojenie i deskowanie (L10B03), zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu, demontaż deskowania (L11A03 i L11B03), montaż podłogi i platformy roboczej pod Hammerhead’a (podpora P11P), deskowanie Hammerhead’a (podpora P12P),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie poprzecznicy 15 i 14, demontaż deskowania poprzecznicy w osi 16, zbrojenie, szalowanie, betonowanie, sprężanie i pielęgnacja betonu WFT 29, zbrojenie i szalowanie MSS segment 27-26 jezdnia lewa, reprofilacja płyty ustroju nośnego przęsła 27-22, wykonywanie programu naprawczego MSS przęsła 27-25 (jezdnia prawa), roboty zabezpieczające budowę,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – układanie papy pod krawężnikami na ustroju nośnym jezdnia Poznań i Terespol, demontaż deskowania ustroju nośnego łącznica północ,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – betonowanie ścianki zaplecznej w osi 3, układanie papy pod kapami chodnikowymi i zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie oraz pielęgnacja betonu kap chodnikowych jezdnia Poznań,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – wykonywanie płytkiej wymiany gruntu w osi 4.

10 czerwca  – 16 czerwca 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe: 

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych, ustawianie murów oporowych SO-01, SO-02, SO-3 i SO-4,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – betonowanie schodów zachodnich, szalowanie ustroju nośnego rampy zachodniej, montaż platform na belkach T,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – zbrojenie kap chodnikowych oraz montaż krawężników,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – betonowanie wnęki dylatacyjnej, zbrojenie kap chodnikowych przy wnęce dylatacyjnej,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – poprawianie ustawienia kotew ekranów,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – sprężanie zewnętrzne ustroju nośnego (jezdnia prawa), demontaż wytwórni segmentów, wymiana łożysk (jezdnia lewa),demontaż żurawia, rozpoczęcie wyburzania belek ślizgowych wytwórni segmentów,

 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05 – prefabrykacja zbrojenia słupów podpory 3, deskowanie słupa w osi 3, betonowanie filara w osi 3,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu (L10B02 i L10A02), deskowanie i betonowanie ciosów, zbrojenie i deskowanie przepon (podpora 10P), przejazd wózków na pozycję A03 (L11A02), ustawienie wózka, zbrojenie (L11A03), przejazd wózków na pozycję B03 (L11B02), ustawienie wózka, zbrojenie (L11B03), odbudowa grobli (podpora 11P, 12P),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie i szalowanie poprzecznicy 16 i 15, betonowanie i pielęgnacja betonu poprzecznicy w osi 16,betonowanie i sprężanie segmentu 23 WFT, zbrojenie, szalowanie, betonowanie i sprężanie WFT 28, zbrojenie i szalowanie MSS segment 27-26 jezdnia lewa, reprofilacja płyty ustroju nośnego przęsła 27-22, przygotowanie powierzchni betonu w środku skrzynki, iniekcja kabli MSS przęsło 23-22 oraz 22-21, wykonywanie programu naprawczego MSS przęsła 27-25 (jezdnia prawa),

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – demontaż deskowania ustroju nośnego oraz łącznica południe (jezdnia Terespol),

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej w osi 3, zbrojenie kapy chodnikowych, montaż krawężnika i deski gzymsowej (jezdnia Terespol), montaż kotew (jezdnia Poznań),

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – układanie krawężników,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – zbrojenie filarów 1-3 i 5-6, wymiana gruntu w osi 4.

03 czerwca  – 09 czerwca 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe: 

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych, układanie betonu podkładowego pod konstrukcję oporową, ustawianie murów oporowych SO-01, SO-02, SO-3 i SO-4,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – montaż zbrojenia schodów zachodnich, szalowanie ustroju nośnego rampy zachodniej, betonowanie ciosów podłożyskowych w osi 1,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – zbrojenie kap chodnikowych oraz montaż krawężników, przygotowanie styku ścianki zaplecznej w osi 4,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – montaż dylatacji, zbrojenie kap chodnikowych przy dylatacji,   

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – montaż dylatacji, zbrojenie kap chodnikowych przy dylatacji,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – wymiana łożysk podpory 4, 6 i95 (jezdnia prawa), nasuwanie segmentu 16, demontaż dzioba montażowego, demontaż wytwórni segmentów (jezdnia lewa),demontaż przedłużeń środników,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – zbrojenie i deskowanie(L10B02 i L10A02), odbudowa grobli prefabrykacja podłogi Hammerhead’a (podpora 11P),prace porządkowe, odpompowywanie wody z komór, ustawianie pontonów, odbudowa pomostu pontonowego, pomiar rozmycia podpór nurtowych,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie i szalowanie poprzecznicy 16, betonowanie i sprężanie segmentu 23 WFT, zbrojenie i szalowanie poprzecznicy w osi 15, relokacja MSS na jezdnię lewą, uzbrajanie MSS, zbrojenie i szalowanie MSS segment 27-26 jezdnia lewa, wykonywanie programu naprawczego MSS przęsła 27-25 (jezdnia prawa),

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu ustroju nośnego (łącznica północ), demontaż rusztowań ustroju nośnego (jezdnia Terespol), zasypka korpusów w osi 1 i 3,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – deskowanie ścianki zaplecznej w osi 3, montaż krawężnika i kotew (jezdnia Terespol), zbrojenie i deskowanie  kap chodnikowych oraz ścianki zaplecznej, betonowanie ścianki  zaplecznej w osi 3,

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – zasypka fundamentów.

27 maja – 02 czerwca 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe: 

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – montaż krawężników i desek gzymsowych, zbrojenie kap chodnikowych, betonowanie podwaliny murów oporowych SO-3 i SO-4, montaż pasów i paneli murów oporowych SO-1 i SO-2,szalowanie pod chudy beton konstrukcji oporowych KO-1 iKO-2, chudy beton konstrukcji oporowych KO-1,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – zbrojenie schodów zachodnich, szalowanie ustroju nośnego rampy zachodniej, wykonywanie programu naprawczego ciosów podłożyskowych w osi 1,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – zbrojenie kap chodnikowych,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – przygotowanie wnęki dylatacyjnej,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – przygotowanie wnęki dylatacyjnej, demontaż szalunku gzymsów na skrzydłach oś 3, wykonywanie izolacji grubej na styku ścianki zaplecznej i płyt przejściowych,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – wymiana łożysk podpory 1, 2, 3 i 5 (jezdnia prawa), sprężanie segmentu 16 oraz doprężenie przedłużeń środków segmentu 16, demontaż wytwórni segmentów (jezdnia lewa),

 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05 – zbrojenie podpór w osiach B i 3,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – wstrzymanie robót z uwagi na wysoki stan wody, prace porządkowe,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – z uwagina wysoki stan wody brak możliwości wykonywania robót na przęsłach od 13 do 16, pielęgnacja betonu segmentu 21 WFT, sprężanie segmentu 21 WFT,   zbrojenie, szalowanie i betonowanie segmentu 22WFT, sprężanie segmentu 21 WFT, sprężanie WFT 22, zbrojenie poprzecznicy w osi 16, relokacja MSS na jezdnię lewą, zbrojenie i szalowanie WFT 23,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – montaż zbrojenia i deskowanie ustroju nośnego nr 1, betonowanie i pielęgnacja betonu ustroju nośnego nr 4, przygotowanie powierzchni pod kapy chodnikowe – śrutowanie, przygotowanie powierzchni pod izolację ścian P1,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – przygotowanie powierzchni pod kapy chodnikowe – śrutowanie, montaż deski gzymsowej, zbrojenie kap chodnikowych, deskowanie ścianki  zaplecznej P3,

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – montaż krawężnika na kapach chodnikowych,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – zbrojenie o deskowanie filarów, izolacja fundamentów.

20 maja – 26 maja 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe: 

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – ustawianie murów oporowych, betonowanie podwaliny murów oporowych SO-3i SO-4,zbrojenie kap chodnikowych i montaż krawężników, wykonywanie izolacji grubej pod kapy chodnikowe w jezdni lewej, przygotowanie powierzchni spodu ustroju nośnego do wykonania hydrofibizacji,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – demontaż poprzecznic w osi 8 i 10, montaż podparcia szalunku rampy zachodniej, montaż belek, zbrojenie schodów zachodnich, szalowanie ustroju nośnego rampy zachodniej, wykonywanie programu naprawczego ciosów podłożyskowych w osi 1,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – przygotowanie powierzchni spodu ustroju nośnego do wykonania hydrofibizacji, kosmetyka powierzchni betonowych, montaż krawężników, montaż folii kubełkowej, wykonywanie izolacji grubej pod kapy chodnikowe w jezdni prawej,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – montaż paneli i pasów murów oporowych, wykonywanie izolacji grubej na ściance zaplecznej,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – betonowanie kap chodnikowych, szalowanie i betonowanie gzymsów na skrzydłach oś 3, montaż drenażu płyt przejściowych, przygotowanie do montażu dylatacji, wykonywanie izolacji grubej na styku ścianki zaplecznej i płyt przejściowych,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – montaż rur osłonowych sprężenia, demontaż wytwórni segmentów i awenbeka (jezdnia prawa), wysuwanie segmentu 15, wysuwanie zbrojenia segmentu 16, montaż szalunku stropu i szalunków wewnętrznych segmentu 16, demontaż zbrojarni, betonowanie i kosmetyka betonu segmentu 16, demontaż szalunku stropu segmantu 16, betonowanie technologicznych przedłużeń środnika (jezdnia lewa), przygotowanie powierzchni ciosów podpory 7 do montażu łożysk, montaż łożysk i wykonanie podlewki podpory 7P i 8P oraz nadlewki łożysk podpory 7P i 8P, przygotowanie do montażu łożysk na podporach 2 i 3 – montaż siłowników, podnoszenie ustroju,

 • kładka pieszo – rowerowa KL 04-05 – zbrojenie podpór w osiach B i 3,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – demontaż deskowania podpór tymczasowych (podpora P10P), sprężanie, demontaż deskowania przejazd wózków w pozycję A02, ustawienie wózka (L10A01), zbrojenie (L10A02), sprężanie, demontaż deskowania przejazd wózków w pozycję B02, ustawienie wózka (L10B01), zbrojenie (L10B02), montażrusztu stalowego i montaż łożysk, sprężanie rusztu stalowego (podpora P11P), deskowanie, zbrojenie, przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu, sprężanie (L11B02 i L11A02), piaskowanie zbrojenia oraz styku roboczego Hammerhead’a etap III, zbrojenie i dekowanie Hammerhead’a etap III, montaż rur spiro w środkach (podpora 12P), demobilizacja sprzętu w uwagi na wysoki stan wody - ewakuacja,

 • most  główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie  i  szalowanie  WFT 20,  przygotowanie  do betonowania,  betonowanie oraz pielęgnacja betonu WFT 20, zbrojenie i szalowanie poprzecznicy,  sprężanie  WFT 20,  relokacja MSS  na  jezdnię  lewą,  zbrojenie i szalowanie WFT 21,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) –  zbrojenie ustroju nośnego  (łącznica południe),  montaż rusztowań i deskowanie  ustroju nośnego  (łącznica północ), przygotowanie  powierzchni  korpusów  do  izolacji i wykonanie izolacji w osi 2, zasypka fundamentów w osi 2,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – układanie krawężnika jezdnia Terespol, montaż deski gzymsowej jezdnia Poznań, zbrojenie kap chodnikowych, deskowanie ścianek zaplecznych, wykonywanie zasypek w osi 3,

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – wykonanie podwaliny muru oporowego SO-2, SO-1 i SO-5,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – betonowanie fundamentów w os i 5-6.

13 maja – 19 maja 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe: 

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – izolacja korpusu w osi 3, przygotowanie powierzchni spodu ustroju nośnego do wykonania hydrofibizacji, montaż pasów paneli murów oporowych SO-1, SO-2, betonowanie podwaliny muru oporowego SO-2, zbrojenie kap chodnikowych i montaż krawężników  

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – zbrojenie, szalowanie i betonowanie poprzecznic w osi 8 i 10,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – przygotowanie powierzchni spodu ustroju nośnego do wykonania hydrofibizacji, kosmetyka powierzchni betonowych, montaż krawężników,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – przygotowanie do betonowania i betonowanie kap chodnikowych, montaż drenażu,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – przygotowanie do betonowania i betonowanie kap chodnikowych, zbrojenie, szalowanie i betonowanie gzymsów na skrzydłach, kosmetyka powierzchni betonowych,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – wysuwanie segmentu 16, demontaż szalunków wytwórni i demontaż pierwszej części awenbeka (jezdnia prawa), wysuwanie segmentu 14, wypychanie zbrojenia segmentu 15, montaż zbrojenia segmentu 16, ustawianie szalunków wewnętrznych segmentu 15, betonowanie segmentu 15, szalowanie stropu segmentu 15, (jezdnia lewa),

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu podpór tymczasowych (podpora P10P), montaż zbrojenia, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu (segment 10P-1 – nitka lewa), montaż zbrojenia, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu (segment 10L-1 – nitka lewa), montażrusztu stalowego i montaż łożysk (podpora P11P), przejazd wózków w pozycję A02 i ustawienie wózka, montaż zbrojenia (segment 11L-1 – nitka lewa), przejazd wózków w pozycję B02, ustawienie wózka, montaż zbrojenia i deskowanie (segment 11P-1 – nitka lewa), betonowanie i pielęgnacja betonu Hammerhead’a etap II, sprężanie i demontaż deskowania Hammerhead’a etap II,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie i szalowanie WFT 20, szalowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu wsporników przy dylatacji w osi 27, relokacja MSS na jezdnię lewą, wykonanie programu naprawczego środnika w przęśle 21-20, uzbrajanie wózka WFT,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – montaż rusztowań, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego (łącznica południe), demontaż deskowania ustroju nośnego jezdnia Poznań,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – układanie krawężnika jezdnia Terespol, montaż kotwy talerzowej ustroju nośnego  Poznań, zbrojenie kap chodnikowych,

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – wykonanie podwaliny muru oporowego przy podporze 5,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – zbrojenie, deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu fundamentów w osi 1, betonowanie fundamentów w osi 2 i 3, betonowanie i pielęgnacja betonu warstwy podkładowej w osi 5-6.

  06 maja – 12 maja 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe: 

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – kosmetyka powierzchni betonowych, przygotowanie powierzchni spodu ustroju nośnego do wykonania hydrofibizacji, montaż pasów paneli murów oporowych SO-1, SO-2 i SO-3 oraz paneli murów oporowych SO-1 i SO-2,

 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – zbrojenie i szalowanie płyt przejściowych,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – zbrojenie iszalowanie schodów zachodnich, montaż łożysk, zbrojenie poprzecznicy,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – montaż folii kubełkowej, przygotowanie powierzchni spodu ustroju nośnego do wykonania hydrofibizacji, przygotowanie do izolacji ławy w osi 3, montaż drenażu, izolacja korpusu w osi 4 i ławy w osi w osi 3, montaż papy pod kapy chodnikowe – jezdnia prawa, kosmetyka powierzchni betonowych,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych, wykonywanie gzymsów na skrzydłach, betonowanie kap chodnikowych – jezdnia lewa,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – zbrojenie i betonowanie segmentu 16, demontaż szalunków segmentu 16, szalowanie i betonowanie technologicznych przedłużeń środnika (jezdnia prawa), zbrojenie, betonowanie i wysunięcie segmentu 14, zbrojenie i betonowanie segmentu 15 (jezdnia lewa),

 • most  główny  na  Wiśle  (WG 04-02) – deskowanie  podpór  tymczasowych,  montaż dywidagów (podpora P10P),  montaż zbrojenia i deskowanie (segment 10P-1 – nitka lewa), montaż zbrojenia i deskowanie (segment 10L-1 – nitka lewa), montaż wież MK i rusztu stalowego, betonowanie ciosów (podpora P11P), przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu, demontaż deskowania, sprężanie i przejazd wózków z pozycji A01 w pozycję A02 (segment 11L-1 – nitka lewa), przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu, demontaż deskowania, sprężanie i przejazd wózków z pozycji B01 w pozycję B02 (segment 11P-1 – nitka lewa), zbrojenie i deskowanie Hammerhead’a etap II, piaskowanie styku i przygotowanie do betonowania Hammerhead’a (podpora P12P), zbrojenie, deskowanie wewnętrzne, montaż rur spiro i osłon kabli poprzecznych, przygotowanie do betonowania, czyszczenie i korekta deskowania (nitka lewa segment 12L-2), zbrojenie, montaż rur spiro i osłon kabli poprzecznych, przygotowanie do betonowania, czyszczenie i korekta deskowania (nitka lewa segment 12P-2),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – demontaż szalunku MSS przęsło 14-13, sprężanie segmentu 26 WFT,   zbrojenie, szalowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu segmentu 27 WFT, szalowanie wsporników przy dylatacji w osi 27, relokacja MSS na jezdnię lewą, wykonanie programu naprawczego środnika w przęśle 21-20,  

 • wiadukt  nad  ul.  Ogórkową  (WG 05-01) –  zbrojenie i  betonowanie  ustroju nośnego  (jezdnia Terespol),  montaż  rusztowań i deskowanie ustroju nośnego (łącznica południe),

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – zbrojenie ścianek zaplecznych w osi 3, układanie krawężnika jezdnia Poznań,  

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – układanie murów oporowych przy podporach 1 i 5,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – zbrojenie fundamentów w osi 5-6 i filara w osi 1, deskowanie w osi 2-3.

29 kwietnia – 05 maja 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe: 

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – wykończenie powierzchni betonu ustroju nośnego, kosmetyka powierzchni betonowych, układanie papy pod kapami chodnikowymi, montaż paneli murów oporowych SO-1 i SO-2,

 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – zbrojenie płyt przejściowych,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – kosmetyka powierzchni betonowych,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – montaż drenażu, betonowanie podwaliny rury drenarskiej za płytami przejściowymi, izolacja płyty przejściowej,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – zbrojenie kap chodnikowych i montaż desek gzymsowych,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – montaż szalunków wewnętrznych segmentu 16,prace porządkowe (jezdnia prawa), montaż rur na kable sprężające (jezdnia lewa),

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – montaż FT, prefabrykacja deskowania (podpora P10L), montaż zbrojenia (segment 10P-1 -nitka lewa), zbrojenie podpór tymczasowych etap III (podpora P11P), zbrojenie płyty dolnej i ścian, przygotowanie do betonowania (segment 11L-1 i 11P-1 – nitka lewa), zbrojenie i deskowanie Hammerhead’a etap II (podpora P12P), przejazd wózków w pozycję A02, inwentaryzacja krawędzi A01 po przejechaniu wózków, ustawienie wózka A02, rozpoczęcie zbrojenia (nitka lewa segment 12L-1 i 2), przejazd wózków w pozycję B02, inwentaryzacja krawędzi B01 po przejechaniu wózków, ustawienie wózka B02 (nitka lewa segment 12P-1 i 2),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – szalowanie i zbrojenie betonowanie i pielęgnacja betonu MSS przęsło 14-13, zbrojenie, szalowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu segmentu 25 WFT, zbrojenie i szalowanie wsporników przy dylatacji w osi 27, przygotowanie do sprężania oraz sprężanie MSS przęsło 14-13 i 25 WFT, demontaż szalunku MSS przęsło 14-13, zbrojenie,szalowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu WFT 26,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – zbrojenie ustroju nośnego (jezdnia Terespol), izolacja ściany w osi 2 od strony zasypki inżynierskiej, prace porządkowe,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – wykonywanie izolacji ściany wschodniej w osi 3 i izolacji cienkiej w osi 3  do poziomu półki pod płytę przejściową, zbrojenie ścianek zaplecznych w osi 3,

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – wykonywanie izolacji z papy na szerokości kap chodnikowych, wykonanie podwaliny muru przy osi 1.

22 kwietnia – 28 kwietnia 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe: 

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – montaż paneli murów oporowych SO-1 i SO-2, przygotowanie powierzchni ustroju,

 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – przygotowanie powierzchni i betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe wschodnie, zbrojenie płyt przejściowych,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – szalowanie i betonowanie ciosów podłożyskowych (osie 2, 3, 8, 10), demontaż szalunku oczepu i poprzecznicy oś 9,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – wykonywanie izolacji ławy fundamentowej i ścian przyczółka (oś 1 i4), przygotowanie powierzchni spodu ustroju nośnego,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – betonowanie segmentu 15, montaż zbrojenia segmentu 16, demontaż blatów wewnętrznych segmentu 15, montaż szalunku podłogi stropu segmentu 15, zbrojeniei betonowanie segmentu 15, montaż przedłużeń technologicznych środków segmentu 16, wysuwanie segmentu 15 (jezdnia prawa), wysuwanie segmentu 13, wsuwanie zbrojenia segmentu 14, betonowanie segmentu 14, montaż zbrojenia segmentu 15, montaż szalunku stropu segmentu 14, zbrojenie segmentu 14, demontaż blatów wewnętrznych segmentu 14,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – deskowanie podpór tymczasowych etap II (podpora P10P), montaż FT, prefabrykacja deskowania (podpora P10L), deskowanie i betonowanie podpór tymczasowych etap III (podpora P11P), zbrojenie, betonowanie i pielęgnacja betonu Hammerhead’a etap I (podpora P12P), zbrojenie i deskowanie płyty dolnej ścian (nitka lewa segment 11L-1 i 11P-1), zbrojenie płyty dolnej i ścian, ułożenie rur osłonowych kabli sprężających oraz montaż kabli sprężania poprzecznego i podłużnego, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie (nitka lewa segment 12L-1 i 12P-1),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – szalowanie i zbrojenie MSS przęsło 14-13, zbrojenie i szalowanie segmentu 20 WFT, betonowanie i sprężanie segmentu 24 WFT, szalowanie i zbrojenie segmentu 25 WFT,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu ustroju nośnego (jezdnia Poznań), zbrojenie ustroju nośnego (jezdnia Terespol), przygotowanie powierzchni ściany w osi 2 do izolacji, wykonywanie izolacji cienkiej na ścianie pionowej korpusu po stronie zasypki inżynierskiej,

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – wykonywanie papy termozgrzewalnej na szerokości kap chodnikowych, ustawianie muru oporowego przy podporze 1 i 5, wykonanie pierwszej ściany paneli przy osi 1,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – zbrojenie fundamentów w osiach 2-3.

15 kwietnia – 21 kwietnia 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe: 

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – szalowanie podwaliny murów oporowych SO-1 i SO-2, montaż paneli murów oporowych SO-3 i SO-4, przygotowanie powierzchni spodu płyty do wykonania hydrofobizacji, frezowanie linii cieku, wykonanie izolacji grubej pod kapy chodnikowe, śrutowanie powierzchni pod kapy chodnikowe – jezdnia prawa,

 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – montaż szalunku pod chudy beton płyt przejściowych i układanie chudego betonu zachodnich płyt przejściowych,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – zbrojenie, szalowanie i betonowanie poprzecznicy oś 9 i oczepu oś 10, szalowanie schodów zachodnich,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – wykonywanie izolacji cienkiej w osi 1, i montaż drenażu,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – wykonywanie gzymsów na skrzydłach,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – betonowanie płyt przejściowych, zbrojenie kap chodnikowych,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – montaż szalunku stropu segmentu 14, betonowanie segmentu 14, wysuwanie segmentu 14, zbrojenie i szalowanie segmentu 15,(jezdnia prawa), wysuwanie segmentu 12, montaż zbrojenia segmentu 13, przygotowanie szalunku do wysuwania zbrojenia segmentu 13, betonowanie segmentu 13, montaż zbrojenia segmentu 14, montaż szalunku stropu segmentu 13, betonowanie segmentu 13 (jezdnia lewa), kładka pieszo – rowerowa KL 04-05 – betonowanie ław fundamentowych w osiach B, D, F, 3,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – deskowanie podpór tymczasowych etap II (podpora P10P), montaż FT, prefabrykacja deskowania, demontaż deskowania Hammerhead’a (podpora P10L), montaż FT, (podpora P11L), deskowanie podpór tymczasowych etap II (podpora P11P), montaż deskowania i zbrojenie Hammerhead’a etap I (podpora P12P), zbrojenie płyty dolnej (segment 11L-1 i 11P-1), zbrojenie płyty dolnej, ścian i płyty górnej, ustawianie i montaż rur spiro, deskowanie, montaż zastrzałów (segment 12L-1), zbrojenie płyty dolnej ścian i płyty górnej, ustawianie i montaż rur spiro, deskowanie, montaż zastrzałów (segment 12P-1),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – szalowanie i zbrojenie MSS przęsło 14-13, betonowanie i pielęgnacja betonu segmentu 18 WFT, sprężanie segmentu 18 WFT szalowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu poprzecznicy w osi 17, zbrojenie, szalowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu segmentu 19 WFT, sprężanie segmentu 18 WFT,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego (jezdnia Poznań), betonowanie i pielęgnacja betonu skrzydła północnego w osi 1, betonowanie i pielęgnacja betonu skrzydła północnego w osi 1, betonowanie i pielęgnacja betonu ciosów w osi 1 i 2 jezdnia Terespol i łącznica południe, montaż łożysk w osi 1 i 2 jezdnia Terespol i łącznica południe,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – wykonywanie izolacji z papy na kapach chodnikowych,

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – wykonywanie izolacji z papy na kapach chodnikowych, ustawianie muru oporowego przy podporze 1,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – układanie betonu podkładowego fundamentów w osiach 1-6,

 • przepusty – wyprowadzenie drenażu (P-01, P-04, PZ-02, P-13), wykonywanie izolacji płyt przejściowych (P-13).

08 kwietnia – 14 Kwietnia 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe: 

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – szalowanie podwaliny murów oporowych SO-1 i SO-2, montaż paneli murów oporowych SO-3 i SO-4 oraz pasów muru SO-2, przygotowanie powierzchni spodu płyty do wykonania hydrofobizacji, izolacja fundamentów w osi 1, śrutowanie powierzchni pod kapy chodnikowe – jezdnia lewa,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – zbrojenie i szalowanie poprzecznicy oś 9 i oczepu oś 10,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – demontaż szalunku ustroju nośnego nitka lewa oraz poprzecznicy oś 1 i 4, przygotowanie powierzchni do izolacji i izolacja ław fundamentowych oś 4, śrutowanie powierzchni pod kapy chodnikowe, obsypywanie drenażu oś 4 i obłożenie geowłókniną,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – betonowanie podwaliny drenażu za płytami przejściowymi,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – zbrojenie i szalowanie płyt przejściowych, wbijanie kotew, zbrojenie kap chodnikowych,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – wysuwanie segmentu 12,montaż zbrojenia segmentu 13, przygotowanie szalunku i wysuwanie zbrojenia segmentu 13, betonowanie segmentu 13, montaż szalunku stropu segmentu 13, wysuwanie segmentu 13, montaż zbrojenia i szalunku segmentu 14, betonowanie segmentu 14 (jezdnia prawa), wysuwanie segmentu 11, montaż zbrojenia segmentu 12, przygotowanie szalunku do wysuwania zbrojenia segmentu 12, betonowanie segmentu 12, montaż zbrojenia segmentu 13, montaż szalunku stropu segmentu 12, betonowanie segmentu 12 (jezdnia lewa),

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – deskowanie i betonowanie podpór tymczasowych etap II (podpora P10P), montaż FT, demontaż deskowania Hammerhead’a (podpora P10L), montaż FT, rozpoczęcie zbrojenia – nitka lewa (podpora P11L), deskowanie i betonowanie podpór tymczasowych etap II, (podpora P11P), montaż deskowania Hammerhead’a etap I (podpora P12P), zbrojenie i montaż form wewnętrznych na nitce lewej, montaż osłon kabli poprzecznych(segment 12L-1), zbrojenie płyty dolnej i montaż form wewnętrznych na nitce lewej, montaż osłon kabli poprzecznych (segment 12P-1),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – szalowanie i zbrojenie MSS przęsło 14-13, zbrojenie, szalowanie i betonowaniesegmentu 18 WFT, szalowanie poprzecznicy w osi 17,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – montaż łożysk na jezdni Terespol i na łącznicy południe, betonowanie skrzydła, zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego (jezdnia Poznań),

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – wykonywanie izolacji z papy na kapach chodnikowych,  

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – wykonywanie izolacji z papy na kapach chodnikowych, rozpoczęcie prac na murach oporowych,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Wał Miedzeszyński (KL 05-12) – układanie betonu podkładowego fundamentów w osiach 1-6,

 • przepusty – montaż drenażu (PZ-02), obsypywanie drenażu, układanie geowłókniny, wykonywanie izolacji grubej (P-13), wykonywanie warstwy ochronnej izolacji, izolacja płyt przejściowych, obsypywanie drenażu (P-08, P-13).

01 kwietnia – 07 Kwietnia 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe: 

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – przygotowanie do betonowania i betonowanie podwaliny muru oporowego SO-3, ustawianie murów oporowych SO-1 i SO-2, przygotowanie powierzchni spodu płyty do wykonania hydrofobizacji, wykonanie programu naprawczego korpusu oś 1,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – zbrojenie i szalowanie poprzecznicy oś 9 i oczepu oś 10,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – zbrojenie, betonowanie i pielęgnacja betonu ustroju nośnego (nitka lewa), wykonywanie drenażu oś 4, betonowanie podwaliny drenażu oś 4, montaż reperów na elementach konstrukcyjnych,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – demontaż szalunku płyt przejściowych,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – układanie betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe i zbrojenie płyt przejściowych,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – wysuwanie segmentu 11,montaż zbrojenia segmentu 12, przygotowanie szalunku i wysuwanie zbrojenia segmentu 12, betonowanie segmentu 12, montaż szalunku stropu segmentu 12, betonowanie segmentu 12 (jezdnia prawa), wysuwanie segmentu 10, montaż zbrojenia segmentu 11, przygotowanie szalunku do wysuwania zbrojenia segmentu 11, betonowanie segmentu 11, montaż zbrojenia segmentu 12, montaż szalunku stropu segmentu 11, (jezdnia lewa), betonowanie ciosów 7L i 8P oraz podwyższenia filara 8L i 8P, kładki pieszo – rowerowe KL04-04 i KL04-05– zbrojenie ław fundamentowych,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanieHammerhead’a etap IV, montaż FT, prefabrykacja deskowania FT, demontaż deskowania Hammerhead’a etap IV, (podpora P10L), demontaż deskowania Hammerhead’a etap IV, montaż FT, prefabrykacja deskowania FT (podpora P11L), deskowanie podpór tymczasowych etap II, zbrojenie i deskowanie przepon, montaż rusztowania Hammerhead’a ( podpora P11P), montaż FT, montaż deskowania zewnętrznego FT (podpora P12L),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – betonowanie i pielęgnacja betonu MSS przęsło 15-14,szalowanie i zbrojenie MSS przęsło 14-13, zbrojenie, szalowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu 15 segmentu WFT, sprężanie 15 segmentu WFT, szalowanie poprzecznicy w osi 18, zbrojenie poprzecznicy w osi 18 i 17,zbrojenie i szalowanie 16 segmentu WFT, ,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – deskowanie i betonowanie korpusu w osi 1, zbrojenie i deskowanie skrzydeł w osi 1 i 2, betonowanie skrzydła (jezdnia Terespol), układanie płyt i montaż rusztowań pod ustrój nośny, deskowanie ustroju nośnego (jezdnia Poznań), montaż deskowania ustroju nośnego na odkładzie, deskowanie ciosów,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolację kap chodnikowych (jezdnia Poznań i Terespol), wykonywanie drenażu i obsypywanie drenażu kruszywem bazaltowym (w osi 1), prace porządkowe i zdanie szalunków,

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – naprawa powierzchni i prace kosmetyczne na ustroju nośnym,

 • przepusty – wykonanie izolacji płyt przejściowych (P-01, P-04), montaż drenażu (P-01, P-03), śrutowanie powierzchni płyt przejściowych (P-08, P-13), demontaż szalunku płyt przejściowych, montaż drenażu i betonowanie podwaliny pod drenaż (P-13).

25 marca – 31 marca 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe: 

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – demontaż szalunku ustroju nośnego, prace porządkowe, montaż barier BHP (nitka lewa), przygotowanie do betonowania podwaliny i wykonanie podwaliny, montaż paneli i pasów (mur oporowySO-1), szalowanie podwaliny muru SO-3, przygotowanie powierzchni spodu płyty do wykonania hydrofobizacji,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – przygotowanie do betonowania i betonowanie oczepów nr 3 i 8,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – zbrojenie ustroju nośnego (nitka lewa), pielęgnacja betonu ustroju nośnego (nitka prawa),przygotowanie powierzchni fundamentu do wykonania izolacji cienkiej,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – betonowanie płyt przejściowych, wykonywanie kap chodnikowych, prace porządkowe,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – wykonywanie kap chodnikowych, prace porządkowe,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – wysuwanie segmentu 10, montaż zbrojenia segmentu 11, przygotowanie szalunku i wysuwanie zbrojenia segmentu 11, betonowanie segmentu 11, montaż szalunku stropu segmentu 11 (jezdnia prawa), wysuwanie segmentu 9, montaż zbrojenia segmentu 10, przygotowanie szalunku do wysuwania zbrojenia segmentu 10, betonowanie segmentu 10, montaż zbrojenia segmentu 11, montaż szalunku stropu segmentu 10, (jezdnia lewa), betonowanie ciosów 6L i 7P i podwyższenia filara 7L, kładki pieszo – rowerowe KL04-04 i KL04-05– zbrojenie ław fundamentowych,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – zbrojenie Hammerhead’a etap IV, montaż podłogi pod FT, (podpora P10L), demontaż deskowania Hammerhead’a etap IV, montaż wózka FT, prefabrykacja deskowania FT (podpora P11L), montaż deskowania FT (podpora P12L),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie, szalowanie i przygotowanie do betonowania MSS przęsło 15-14,zbrojenie, szalowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu 14 segmentu WFT, sprężanie 14 segmentu WFT, zbrojenie, szalowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu poprzecznicy w osi 19, zbrojenie poprzecznicy w osi 18 i 17, zbrojenie i szalowanie 15 segmentu WFT, wykonywanie zasypki za przyczółkiem 27P,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – deskowanie korpusów jezdnia Terespol w osi 1, wykonywanie drenażu za podporą 1, zbrojenie skrzydełek, demontaż deskowania korpusów, demontaż deskowania korpusów,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – naprawy i prace kosmetyczne powierzchni ustrojów nośnych (jezdnia Poznań i Terespol), demontaż deskowania ustroju nośnego (jezdnia łącznica), wykonywanie drenażu w osi 1, betonowanie podwaliny drenażu,

 • przepusty – wykonywanie warstwy ochronnej, przygotowanie powierzchni i wykonanie izolacji cienkiej płyt przejściowych (P-01, P-04), wykonywanie betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe, zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt przejściowych – strona płd., montaż rury drenażowej – strona płn. (P-13), wykonywanie izolacji cienkiej płyt przejściowych (PZ-02).

18 marca –24 marca 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe: 

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – demontaż szalunku ustroju nośnego, śrutowanie powierzchni pod wykonanie kap chodnikowych, betonowanie zamknięć ustroju nośnego przy zakotwieniach czynnych (jezdnia prawa), przygotowanie powierzchni spodu płyty i korpusu oś 1 do wykonania hydrofobizacji, wykonywanie programu naprawczego korpusu w osi 1, montaż paneli muru oporowego SO-2, szalowanie podwaliny pod mury oporowe SO-1, SO-2 i SO-4,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – wykonywanie programu naprawczego na fundamentach (osie 1 – 8), wykonywanie izolacji fundamentów (osie 9 i 10),

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego, przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu ustroju nośnego (nitka prawa),

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt przejściowych, wykonywanie kap chodnikowych – szalowanie, zbrojenie i ustawianie krawężników,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – demontaż szalunku ścianki zaplecznej w osi 1 i 5, montaż paneli i wklejanie kotew,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – wysuwanie segmentu 9, montaż zbrojenia segmentu 10, przygotowanie szalunku i wysuwanie zbrojenia segmentu 10, betonowanie segmentu 10, montaż szalunku stropu segmentu 10 (jezdnia prawa), wysuwanie segmentu 8, montaż zbrojenia segmentu 9, przygotowanie szalunku do wysuwania zbrojenia segmentu 9, betonowanie segmentu 9, montaż zbrojenia segmentu 10, montaż szalunku stropu segmentu 9, (jezdnia lewa), betonowanie ciosów 6P i podwyższenia filara 6L i 7P, kładki pieszo – rowerowe KL04-04 i KL04-05 – skuwanie pali i zbrojenie ław fundamentowych,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – montaż deskowania, zbrojenie i szalowanie Hammerhead’a etap IV, montaż podparcia pod FT (podpora P10L), zbrojenie podpór tymczasowych (podpora 11P), zbrojenie, betonowanie i pielęgnacja betonu Hammerhead'a etap IV, demontaż deskowania, montaż FT na segmencie startowym, sprężanie poprzeczne (podpora P11L), montaż wózka FT od strony wschodniej, prace porządkowe, demontaż dolnej płyty Hammerhead’a, wysunięcie konstrukcji głównego dźwigara wózka FT, montaż szalunków zewnętrznych FT po stronie zachodniej (podpora P12L),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – sprężanie XII segmentu WFT, betonowanie i pielęgnacja betonu poprzecznicy w osi 20, zbrojenie i szalowanie XIII segmentu WFT, zbrojenie i szalowanie MSS przęsło 15-14, betonowanie i pielęgnacja betonu segmentu XIII WFT, wykonywanie zasypki za przyczółkiem 27P,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG 05-01) – zbrojenie i deskowanie korpusów jezdnia Terespol i łącznica północ w osi 1, przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu korpusu jezdnia Terespol w osi 2, montaż zbrojenia ciosów, betonowanie skrzydła łącznica płd. Oraz korpusu łącznica płn., pielęgnacja betonu korpusu łącznica płn. Naprawa powierzchni betonowych korpusów,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG 05-02) – przygotowanie do wykonania izolacji cienkiej, wykonanie izolacji powierzchni poziomej i pionowej w skrzydła w osi 3 str. płn. oraz izolacji za przyczółkiem w osi 1 i 3, wykonanie warstwy filtracyjnej z kruszywa granitowego i geowłókniny za przyczółkiem w osi 3, wykonanie drenażu za przyczółkiem w osi 1,

 • wiadukt nad trasą S2 w węźle Wał Miedzeszyński (WL 05-08) – wykonanie podwaliny betonowej muru przy podporze 1,

 • przepusty – wykonywanie izolacji z papy na płycie zespalającej (P-01, P-04), wykonywanie betonu wyrównawczego pod płytę przejściową, zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty przejściowej – strona płd. (P-13), wykonywanie izolacji z papy i warstwy ochronnej izolacji na płycie zespalającej, izolacja płyt przejściowych (PZ-02).

11 marca –17 marca 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe: 

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – rozpoczęcie sprężania płyty ustroju nośnego, demontaż szalunku ustroju nośnego (nitka prawa), szalowanie i betonowanie zamknięć ustroju nośnego, przygotowanie powierzchni spodu płyty (nitka lewa), wykonywanie programu naprawczego korpusu w osi 1, montaż pasów i paneli na murach oporowychSO-1 i SO-2,

 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – montaż i obsypywanie rury drenarskiej,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego, czyszczenie powierzchni fundamentu skrzydła oś4, odpompowywanie wody oś 1,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – zbrojenie i szalowanie płyt przejściowych,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – szalowanie i betonowanie oczepu, demontaż szalunku ścianki zaplecznej w osi 1, betonowanie ścianki zaplecznej w osi 5,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – wysuwanie  segmentu  8, montaż  zbrojenia  segmentu 9, przygotowanie szalunku i wysuwanie zbrojenia segmentu 9, betonowanie segmentu 9, montaż zbrojenia segmentu 10, montaż szalunku stropu segmentu 9, betonowanie segmentu 9, pielęgnacja betonu segmentu 9 (jezdnia prawa), wysuwanie segmentu 7, montaż zbrojenia segmentu 8, przygotowanie szalunku i wysuwanie zbrojenia segmentu 8, wypchnięcie zbrojenia na wytwórni, montaż deskowania segmentu 8, montaż zbrojenia segmentu 9, betonowanie segmentu 8, montaż szalunku stropu segmentu 8, betonowanie segmentu 8 (jezdnia lewa), betonowanie ciosów 6P i podwyższenia filara 6P, kładka pieszo – rowerowa KL04-05 – zbrojenie i deskowanie ław fundamentowych (osie B, D, F),

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – prefabrykacja elementów podparcia FT, montaż wież pod Hammerhead’a etap IV, montaż deskowania i prefabrykacja deskowania Hammerhead’a etap IV (podpora P10L), deskowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu podpór tymczasowych (podpora 11P), montaż deskowania i zbrojenie oraz roboty przygotowawcze do betonowanie Hammerhead'a etap IV (podpora P11L), sprężanie Hammerhead’a, montaż trawelerów, demontaż deskowania Hammerhead'a etap IV, montaż FT (podpora P12L),

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) –sprężanie i pielęgnacja XI segmentu WFT, szalowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu poprzecznicy w osi 21, zbrojenie poprzecznicy w osi 20 i 19, sprężanie i pielęgnacja MSS przęsło 16-15, sprężanie segmentu WFT,zbrojenie i szalowanie XII segmentu WFT, zbrojenie i szalowanie MSS przęsło 15-14, betonowanie i pielęgnacja betonu segmentu XII WFT,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG05-01) – zbrojenie korpusu jezdnia Terespol w osi 2, betonowanie korpusu łącznica płd. i płn. wraz z pielęgnacja betonu, deskowanie skrzydła łącznica płd. i płn. przygotowanie do betonowania, betonowanie wraz z pielęgnacją betonu, wykonywanie izolacji ścian fundamentów,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02) – betonowanie ustroju nośnego i pielęgnacja betonu (jezdnia łącznica), układanie rury drenarskiej, betonowanie podmurówki rury drenarskiej za przyczółkiem oś 3, izolacja ścian korpusów,

 • przepusty – przygotowanie powierzchni płyty zespalającej pod wykonanie izolacji (P-01, P-04, P-08) śrutowanie powierzchni płyty zespalającej (P-01, P-04), kosmetyka powierzchni skrzydeł, szalunek pod beton podkładowy płyt przejściowych (P-13).

04 marca –10 marca 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe: 

 • wiadukt  nad  ul. Przyczółkową (WG 03-07)  –  betonowanie ustroju  nośnego  i pielęgnacja betonu,  przygotowanie  stref  zakotwień do sprężania  (nitka prawa),  demontaż  szalunku  ustroju nośnego przy zakotwieniach tylnych,  ustawianie  muru oporowego  SO-1 i SO-2,

 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – izolacja betonu spadkowego, montaż folii kubełkowej, obsypywanie drenażu,

 • most  nad rzeką  Wilanówka (MG 03-08) –  zbrojenie ustroju nośnego,  odpompowywanie wody oś 4,  izolacja  cienka fundamentu oś 1,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – prace porządkowe,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – zbrojenie i szalowanie oczepu w osi 1 i 5, ustawianie muru oporowego,

 • most  główny  po stronie Wilanowa (WG 04-01) –  wysuwanie segmentu 7,  montaż zbrojenia  segmentu 8, przygotowanie szalunku i wysuwanie zbrojenia segmentu 8, betonowanie segmentu 8, betonowanie ciosów pod podpory 5P, montaż zbrojenia segmentu 9,  montaż szalunku stropu segmentu 8,  (jezdnia prawa), wysuwanie segmentu 6, montaż zbrojenia segmentu 7, przygotowanie szalunku do wysuwania zbrojenia segmentu 7, betonowanie segmentu 7 i podwyższenia słupa 5L, montaż zbrojenia segmentu 8, montaż szalunku stropu segmentu 7, betonowanie stropu segmentu 7,  

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – prefabrykacja elementów FT, przygotowanie powierzchni styku betonu, zbrojenie Hammerhead’a etap III, montaż rusztowania Hammerhead'a etap III (podpora P10L), montaż rusztowanie podpór tymczasowych (podpora 11P), czyszczenie styków betonu, montaż deskowania i zbrojenie Hammerhead'a etap III, poprawki zbrojenia Hammerhead'a etap III,  montaż elementów FT (podpora P11L), demontaż deskowania Hammerhead’a etap III,  montaż szalunków Hammerhead'a etap IV,  prefabrykacja elementów FT (podpora P12L), rekonstrukcja ścianki szczelnej na podporze 12,

 • most  główny  po str. Wawra  (WG 04-03)  –  zbrojenie i szalowanie  MSS  przęsło  16-15, sprężanie   X segmentu  WFT, zbrojenie i szalowanie XI segmentu WFT, przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu MSS przęsło 16-15,  betonowanie i pielęgnacja betonu segmentu XI WFT, wykonywanie warstwy drenażowej za przyczółkiem 27P,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG05-01) – deskowanie skrzydła płn. w osi 2 i korpusu łącznicy płd. w osi 1, wykonanie izolacji cienkiej pionowej powierzchni ław fundamentowych w osi 1, demontaż  deskowania korpusu łącznicy płd. i skrzydła płd. w osi 2, betonowanie i pielęgnacja betonu skrzydła płn. w osi 2, demontaż deskowania ściany od strony zasypki inżynierskiej łącznica płn. w osi 2,   

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02) – zbrojenie ustroju nośnego, przygotowanie do betonowania (jezdnia łącznica), przygotowanie do wykonania fundamentu pod dren odwodnienia przyczółka w osi 3, przygotowanie powierzchni korpusu oś 3 pod izolację cienką, przygotowanie płyty do śrutowania, wykonanie izolacji cienkiej na poziomych powierzchniach fundamentów, skrzydeł oraz powierzchni pionowych skrzydeł, montaż dodatkowych sączków odwodnienia płyty,

 • przepusty – przygotowanie szalunku do wykonania warstwy ochronnej, betonowanie warstwy ochronnej izolacji (PZ-02).

25 lutego – 03 marca 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe: 

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – montaż splotów dolnych kabli przęsła, rur osłonowych i zbrojenie ustroju nośnego, przygotowanie do betonowania ustroju nośnego (nitka prawa), montaż pasów (mur oporowy SO-1),

 • wiadukt nad drogą lokalną (WG 03-13) – izolacja betonu spadkowego, montaż folii kubełkowej,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – ustawianie muru oporowego, śrutowanie płyty ustroju nośnego, zbrojenie oczepu w osi 1,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – wykonywanie izolacji fundamentów osie 2 - 7, betonowanie oczepu w osi 2 i słupa w osi 10, pielęgnacja betonu,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – wsuwanie zbrojenia i ustawianie blatów wewnętrznych segmentu 7, zbrojenie segmentu 8, szalowanie ciosów pod podpory 5P, betonowanie i pielęgnacja betonu segmentu 7, demontaż szalunków wewnętrznych i ustawianie szalunków stropu segmentu 7, montaż zbrojenia i rur osłonowych sprężania poprzecznego segm. 7 (jezdnia prawa), betonowanie segmentu 6, ustawianie blatów i podłogi do wysunięcia zbrojenia, wysuwanie segmentu 5, zbrojenie i szalowanie podwyższenia słupa podpory 5L, wysunięcie zbrojenia na 6 wytwórni segmentów, montaż zbrojenia i szalunków wewnętrznych ścian oraz poprzecznic segm. 7, montaż łożysk ślizgowych, montaż deskowania płyty górnej segmentu 6, zbrojenie i montaż poprzecznych kabli sprężających segmentu 6, betonowanie segmentu 6 (jezdnia lewa), kładka pieszo – rowerowa KL04-04 – szalowanie pod chudy beton, układanie chudego betonu, szalowanie i betonowanie słupa oś B, kładka pieszo – rowerowa KL04-05 – szalowanie pod chudy beton i układanie chudego betonu (3, A, B),

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – montaż elementów FT i prefabrykacja wózków FT, betonowanie i pielęgnacja betonu Hammerhead’a etap III, demontaż deskowania Hammerhead'a etap III, prace porządkowe, prefabrykacja i montaż wież pod Hammerhead'a etap IV (podpora P10L), montaż rusztowań podpór tymczasowych, zbrojenie podpór tymczasowych (podpora P10P), prefabrykacja zbrojenia i montaż wież pod  Hammerhead'a etap IV, prefabrykacja i montaż deskowania, zbrojenie  Hammerhead'a etap IV, montaż elementów FT (podpora P11L), montaż szalunku Hammerhead’a etap IV, montaż platformy dolnej FT, montaż elementów trawelerów na odkładzie,  zbrojenie Hammerhead'a etap IV,  prefabrykacja zbrojenia strefy zakotwień sprężenia poprzecznego, montaż rusztu deskowania płyty górnej w zakresie skrzynki, zbrojenie płyty górnej Hammerhead'a etap IV, montaż osłon kabli sprężających, deskowanie czoła dewiatorów, montaż głowic zakotwień w dewiatorach (podpora P12L), wycięcie rozpór skośnych kleszcza,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie i szalowanie MSS przęsło16-15, sprężanie IX segmentu WFT, zbrojenie, betonowanie i pielęgnacja betonu X segmentu WFT, wykonanie izolacji cienkiej za przyczółkiem 27P,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG05-01) – demontaż szalunków korpusu i deskowania skrzydła płn. w osi 1, deskowanie korpusu łącznicy płd., deskowanie skrzydła płd. w osi 1, betonowanie skrzydła płd. w osi 2, prace naprawcze na powierzchni fundamentów -wykonywanie izolacji, przygotowanie do betonowania i betonowanie korpusu łącznicy płd. w osi 2, deskowanie skrzydła płn. i korpusu łącznicy płd., pielęgnacja betonu skrzydła płd. i korpusu łącznicy płd. w osi 2, deskowanie korpusu łącznicy płd. W osi 1, prace porządkowe, przygotowanie powierzchni korpusów pod wykonanie izolacji,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02) – zbrojenie ustroju nośnego (jezdnia łącznica), prace naprawcze na powierzchni korpusu w osi 3, przygotowanie do wykonania izolacji,

 • wiadukt nad trasą S2 i łącznicą Ł4 (WL05-08) – prace kosmetyczne przed wklejeniem dodatkowych sączków odwodnienia ustroju nośnego,

 • przepusty – betonowanie podwaliny rury drenarskiej, zasypka drenażu grysem jezdni prawej (P-01), śrutowanie płyty zespalającej, obsypywanie rury drenarskiej, układanie geowółkniny (P-03), betonowanie podwaliny rury drenarskiej (P-04), betonowanie podwaliny rury drenarskiej, śrutowanie płyty zespalającej (P-08),  wykonanie izolacji skrzydeł (P-13), śrutowanie płyty zespalającej, wykonanie izolacji grubej, przygotowanie szalunku do wykonania warstwy ochronnej (PZ-02).

18 lutego – 24 lutego 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe: 

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – montaż splotów dolnych kabli przęsła, montaż zbrojenia wpustów, montaż rur spiro, montaż zbrojenia przęsła 1-2, ustawianie muru oporowego SO-2 – układanie geowłókniny i pasów,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – montaż belek, zbrojenie płyty ustroju nośnego, klejenie papy na belkach, betonowanie skrzydeł i pielęgnacja betonu,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – ustawianie muru oporowego, betonowanie podwaliny muru oporowego w osi 5,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – zbrojenie i szalowanie poprzecznic w osiach 2 i 8, wykonywanie izolacji fundamentów osie 5, 6, 6a, 6b, 6d i 7, demontaż szalunku słupów 6c i 9, szalowanie słupa w osi 10,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – montaż zbrojenia i rur osłonowych sprężania poprzecznego segm. 6, betonowanie segmentu 6, montaż kabli sprężających, sprężanie i wysuwanie segmentu 6, demontaż szalunku ścian wewnętrznych i dewiantów poprzecznic segmentu 6, przygotowanie zbrojenia na stanowisku prefabrykacji segm. 7, zbrojenie segmentu 7, ustawianie szalunków, czyszczenie i przygotowanie do wysunięcia zbrojenia segmentu 7, betonowanie podwyższenia słupa podpory 5P (jezdnia prawa), montaż zbrojenia na wytwórni segmentu 5, montaż deskowania środków i poprzecznic segmentu5, montaż szalunku płyty górnej segmentu 5, montaż rur poprzecznych sprężania poprzecznego i betonowanie segmentu 5, montaż zbrojenia segmentu 6, betonowanie ciosów podpory 4L (jezdnia lewa),

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – zbrojenie Hammerhead’a etap III, deskowanie Hammerhead'a etap III, montaż elementów FT (podpora P10L), montaż rusztowań podpór tymczasowych, zbrojenie podpór tymczasowych (podpora P10P), demontaż Hammerhead'a etap III, prefabrykacja zbrojenia i wież pod  Hammerhead'a etap IV (podpora P11L), montaż  rusztowania podpór tymczasowych (podpora P11P), montaż szalunku Hammerhead’a etap IV, montaż wież, zbrojenie dewiatorów, montaż zastrzałów FT, prefabrykacja i montaż dolnej platformy FT  (podpora P12L), rekonstrukcja ścianki szczelnej na podporze 10, obsługa, korekta ustawienia i czyszczenie mostu pontonowego, 

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie i szalowanie MSS przęsło16-15, zbrojenie IX segmentu WFT, zbrojenie poprzecznicy w osi 20, 19, betonowanie i pielęgnacja betonu IX segmentu WFT,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG05-01) – demontaż szalunków korpusów w osi 2, wykonywanie deskowania korpusu łącznicy płd., wykonywanie izolacji cienkiej pionowej powierzchni ław fundamentowych, zbrojenie korpusu łącznica płd. i płn., przygotowanie do betonowania, betonowanie i pielęgnacja betonu korpusu w osi 1 (jezdnia Poznań), betonowanie i pielęgnacja betonu skrzydła północnego, deskowanie skrzydła południowego,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02) – deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego (jezdnia łącznica), deskowanie poprzecznic,

 • przepusty – montaż rury drenarskiej i betonowanie podwaliny rury drenarskiej (P-01), wykonanie izolacji cienkiej płyt przejściowych, zasypka drenażu grysem (P-03), przygotowanie powierzchni skrzydeł do wykonania izolacji (P-13), zasypka drenażu grysem (PZ-01), montaż rur drenażowych i wykonywanie warstwy ochronnej izolacji (PZ-02).

11 lutego – 17 lutego 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:  

 • wiadukt nad drogą lokalną w dz. Wilanów (WL 03-13) – wykonywanie izolacji – układanie papy na dylatacji płyty,

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – zbrojenie ustroju nośnego (nitka prawa), montaż rur spiro, szalowanie poprzecznic (nitka prawa),

 • most    nad   rzeką   Wilanówka  (MG 03-08) – zbrojenie   płyty   ustroju nośnego,   szalowanie   i    betonowanie   poprzecznicy,   zbrojenie i szalowanie skrzydeł oś 1,

 • wiadukt nad ul. Sytą (WD 03-09) – ustawianie muru oporowego,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – demontaż szalunku słupów osie 6, 6a, 6b, 7 i 8, montaż szalunku słupów 6c, betonowanie przyczółka oś 1 i słupów 6c i 9, przygotowanie powierzchni pod izolację i wykonywanie izolacji fundamentów osie 2, 3, 4,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – zbrojenie stropu płyty segmentu 5 etap II, montaż rur sprężenia poprzecznego segmentu 5, betonowanie, zacieranie płyty górnej i pielęgnacja betonu segmentu 5 etap II, wysuwanie segmentu 5, zbrojenie segmentu 6 etap I, przygotowanie szalunków do wsunięcia zbrojenia, przesunięcie zbrojenia i rozpoczęcie szalowania segmentu 6, betonowanie ciosów filara 4P, przygotowanie zbrojenia na stanowisku prefabrykacji i rozpoczęcie zbrojenia segmentu 7 etap I (jezdnia prawa), zbrojenie stropu płyty segmentu 4 etap II, zbrojenie, układanie  kabli poprzecznych, przygotowanie  do  betonowania, betonowanie  i pielęgnacja  betonu  segmentu 4 etap II, nasuwanie  segmentu 4, zbrojenie  segmentu 5, szalowanie  i zbrojnie podwyższenia słupa 4L, betonowanie podwyższenia filara 4L,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – zbrojenie Hammerhead’a etap III, prefabrykacja elementów FT, deskowanie ścian Hammerhead'a etap III (podpora P10L), deskowanie i betonowanie Hammerhead'a etap III wraz z pielęgnacją betonu, montaż elementów FT, demontaż deskowania Hammerhead’a III etap, prefabrykacja rusztowania Hammerhead'a etap IV (podpora P11L), montaż wież MK, czyszczenie zbrojenia Hammerhead'a, montaż szalunku Hammerhead’a etap IV (podpora P12L), rekonstrukcja ścianki szczelnej na podporze 10,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie poprzecznicy w osi 21, 20 i 20, 19 szalowanie poprzecznicy w osi 21, betonowanie i pielęgnacja betonu poprzecznicy w osi 22, betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie MSS (przęsło 17-16), zbrojenie i szalowanie MSS przęsło16-15 betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie VIII segmentu WFT, zbrojenie IX segmentu WFT,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG05-01) – montaż szalunku i betonowanie korpusów oraz pielęgnacja betonu w osi 2, przygotowanie zamknięcia korpusu oś 1, wykonywanie deskowania strony pilastrów oraz deskowania korpusu w osi 1 (jezdnia Poznań), przygotowanie styków roboczych dla pozostałych korpusów, zbrojenie skrzydeł i korpusu łącznicy północnej oś 2, przygotowanie powierzchni pod izolację fundamentów oś 1, przygotowanie powierzchni pionowej ławy fundamentowej oś 1,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02) – ustawianie rusztowań i rozpoczęcie montażu deskowania ustroju nośnego (jezdnia łącznicy),

 • przepusty – demontaż szalunku płyt przejściowych (P-01), wykonanie izolacji z papy, montaż rur drenarskich za płytą przejściową, betonowanie podwaliny pod drenaż i warstwy ochronnej izolacji (P-03), przygotowanie powierzchni do wykonania izolacji (P-13), montaż rury drenarskiej (PZ-02).

04 lutego – 10 lutego 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – montaż szalunku ustroju nośnego – nitka prawa,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego, szalowanie poprzecznic oś 1 oraz betonowanie poprzecznicy 1P, zbrojenie skrzydeł oś1,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – demontaż szalunku ścianek zaplecznych,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – szalowanie słupów osie 6c, 9 i 10, betonowanie słupów, zbrojenie przyczółka oś 1, przygotowanie powierzchni fundamentów pod izolację osie 2, 3, 4,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – sprężanie i wysuwanie segmentu 4, przygotowanie szalunku wytwórni segmentu 5 przed montażem, demontaż szalunku płyty górnej segmentu 4 etap II, montaż zbrojenia segmentu 6 etap I, montaż deskowania i rur osłonowych segm. 5 etap I, betonowanie segm. 5 etap I, demontaż szalunków wewnętrznych segm. 5 etap I, czyszczenie styków betonu i ustawianie szalunków stropu segm. 5, montaż szalunku podwyższenia słupa oś 4 (jezdnia prawa), betonowanie segmentu 3 etap II, zbrojenie segmentu 4, betonowanie ciosów filar 3L, demontaż szalunku obstawienia płyty górnej segm. 3, sprężanie i wysuwanie segmentu 3, demontaż szalunku stropu płyty segm. 3, przygotowanie formy do wyjazdu zbrojenia segm. 4 etap I, zbrojenie segmentu 5 etap I, montaż szalunków wewnętrznych i rur osłonowych segmentu 4 etap I, szalunek ciosów podpora 4L, betonowanie segmentu 4 (jezdnia lewa), montaż rusztowań do obsługi łożysk ślizgowych (podpora 8 i 9),

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – montaż rusztowania i zbrojenie Hammerhead’a etap III, prefabrykacja elementów FT, przygotowanie powierzchni styku betonu (podpora P10L), czyszczenie styku betonu, montaż zbrojenia i deskowania Hammerhead’a III etap (podpora P11L), montaż rusztowania podpór tymczasowych (podpora 11 P), demontaż deskowania Hammerhead’a etap III, prefabrykacja elementów FT, montaż szalunku Hammerhead’a etap IV (podpora P12L), rekonstrukcja ścianki szczelnej na podporach 12,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie poprzecznicy w osi 21 i 20, szalowanie, poprzecznicy w osi 22, montaż zbrojenia, szalowanie oraz przygotowanie do betonowania MSS (przęsło 17-16), szalowanie i zbrojenie VIII segmentu WFT,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG05-01) – montaż szalunku korpusów (jezdnia Poznań), betonowanie i pielęgnacja betonu skrzydła stopy fundamentowej w osi 2,

 • przepusty – montaż szalunku i betonowanie płyt przejściowych (P-01), wykonanie drenażu, betonowanie podwaliny pod drenaż  i warstwy ochronnej izolacji, wykonywanie izolacji cienkiej płyt przejściowych (PZ-01).

28 stycznia – 03 lutego 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – montaż szalunku ustroju nośnego nitki prawej,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – betonowanie ciosów, zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego przęsło 2 i 3 nitki prawej, montaż łożysk i szalunku poprzecznicy oś 1,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – betonowanie ścianki zaplecznej, demontaż szalunku ścianek zaplecznych,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – betonowanie fundamentu oś 1, demontaż szalunku słupów osie 2-5, szalowanie słupów schodni, zbrojenie słupów osie 8-10,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – betonowanie segmentu 4 etap I, zbrojenie segmentu 4 etap II i 5 etap I, demontaż szalunku ścian wewnętrznych i poprzecznic segmentu 4, montaż deskowania stropu segmentu 4 etap II, przygotowanie do betonowania i betonowanie ciosów podłożyskowych podpory w osi 3, montaż łożysk ślizgowych i wykonanie podlewki pod łożyska podpory 3, montaż rur osłonowych na kable sprężające segment 4, zbrojenie nadbudowy filara 4P, betonowanie i demontaż szalunku segmentu 4 etap II (jezdnia prawa), czyszczenie formy, przygotowanie do betonowania i betonowanie segmentu 3 etap I, zbrojenie segmentu 3 etap II i segmentu 4 etap I, betonowanie podwyższenia filara 3P i słupa 3L, demontaż deskowania ścian wewnętrznych i poprzecznic segmentu 3 etap I, deskowanie stropu płyty górnej, montaż rur osłonowych segmentu 3 etap II, zbrojenie segmentu 3 etap II (jezdnia lewa),

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – betonowanie, pielęgnacja betonu i demontaż deskowania Hammerhead’a etap II (podpora P10L), demontaż deskowania filara (podpora P10P), montaż zbrojenia i deskowania Hammerhead’a III etap (podpora P11L), montaż deskowania i rusztowania podpór tymczasowych etap I Hammerhead’a etap III (podpora 11 P), demontaż szalunku Hammerhead’a etap III, zbrojenie i montaż szalunku Hammerhead’a etap IV (podpora P12L), prefabrykacja elementów FT, rekonstrukcja ścianki szczelnej na podporach 10 i 12,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie poprzecznicy w osi 23, 22 i 21, szalowanie, betonowanie i pielęgnacja betonu poprzecznicy w osi 23, montaż zbrojenia i szalowanie MSS (przęsło 17-16), sprężanie MSS etap II (przęsło 18-17), sprężanie IV segmentu WFT, betonowanie i pielęgnacja betonu segmentu VII WFT,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG05-01) – montaż szalunku korpusów o osi 2,

 • przepusty – zbrojenie płyt przejściowych (P-01), izolacja płyt przejściowych (P-02), montaż drenażu i układanie izolacji (PZ-01).

21 stycznia – 27 stycznia 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – montaż szalunku ustroju nośnego – nitka prawa, przestawianie wież z nitki lewej na prawą,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – demontaż szalunku przyczółka P1L, szalowanie i betonowanie skrzydła P4P, pielęgnacja betonu skrzydła, betonowanie ciosów, zbrojenie ustroju nośnego przęsło 2 i 3 nitki prawej,

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – szalowanie ścianek zaplecznych, zbrojenie płyt przejściowych, demontaż szalunku ścianek zaplecznych,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – demontaż szalunku fundamentów, szalowanie słupów schodni, betonowanie słupów osie 2,3,4 i 5,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – sprężanie i wysuwanie segmentu 3, składanie szalunków na wytwórni, wsuwanie zbrojenia segmentu 4, ustawianie blatów wewnętrznych segmentu 4, montaż szalunku podwyższenia słupa oś 3, zbrojenie segmentu 5 etap I, ustawianie szalunków wewnętrznych i rur osłonowych segmentu 4 etap I (jezdnia prawa), betonowanie segmentu 2 etap II, sprężanie segmentu 2, wysuwanie konstrukcji segmentu 2, przywracanie formy szalunku zewnętrznego, przygotowanie do montażu i montaż szalunku segmentu 3 etap I montaż rur osłonowych i zakotwień segmentu 3, rozpoczęcie zbrojenia segmentu 4 (jezdnia lewa),

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – montaż deskowania Hammerhead’a etap II (podpora P10L), montaż zbrojenia i deskowania Hammerhead’a III etap (podpora P11L), montaż szalunku Hammerhead’a etap IV,betonowanie i pielęgnacja betonu Hammerhead’a etap III, demontaż szalunku Hammerhead’a etap III, prace porządkowe (podpora P12L), prefabrykacja elementów FT i transport na podporę P11L, uzupełnianie ścianki szczelnej P10,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – sprężanie MSS (przęsło 18-17), montaż zbrojenia i szalowanie  segmentu VI WFT, szalowanie i betonowanie poprzecznicy w osi 24, pielęgnacja betonu poprzecznicy, zbrojenie poprzecznicy w osi 23 i 22, przygotowania do betonowania segmentu VI WFT, betonowanie i pielęgnacja betonu segmentu VI WFT, montaż zbrojenia i szalowanie  MSS (przęsło 17-16)

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02) – demontaż szalunku ustroju nośnego (jezdnaTerespol),

 • przepusty – montaż szpilek i zbrojenia płyt przejściowych (P-01), układanie geowłókniny, zasypywanie drenażu, izolacjana płytach przejściowych (P-02), przygotowanie do układania izolacji z papy, montaż odwodnienia za płytami przejściowymi (PZ-01), demontaż szalunku płyt przejściowych (PZ-02).

14 stycznia – 20 stycznia 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – demontaż szalunku ustroju nośnego – nitka lewa, przestawianie wież rusztowań, montaż szalunku ustroju nośnego – nitka prawa,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – montaż szalunku, przygotowanie do betonowania, betonowanie oraz pielęgnacja betonu (przyczółek P1L), zbrojenie skrzydełka P4P, zbrojenie i szalowanie ustroju nośnego (nitka prawa),

 • wiadukt nad planowaną ul. Czerniakowska bis (MG 03-10) – szalowanie ścianek zaplecznych (nitka prawa), betonowanie ścianki zaplecznej (nitka lewa),

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – betonowanie fundamentów 9 i 10, szalowanie słupów schodni i fundamentów,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – betonowanie segmentu 3 etap I, demontaż szalunków ścian wewnętrznych segm. 3 etap I, zbrojenie segmentu 4 etap I i podwyższenia filara oś 3, deskowanie stropu segmentu 3, montaż kabli sprężających, zbrojenie stropu płyty górnej i betonowanie stropu płyty segmentu 3, (jezdnia prawa), montaż szalunków wewnętrznych i rur osłonowych segmentu 2 etap I, betonowanie segmentu 2 etap I, demontaż szalunku ścian wewnętrznych segm. 2 etap I, betonowanie podwyższenia słupa podpory 2, zbrojenie i deskowanie stropu płyty segm. 2 etap. II, montaż i podlewanie łożysk ślizgowych segm. 2, zbrojenie segmentu 3 etap I, betonowanie ciosów podłożyskowych (jezdnia lewa), ustawianie rusztowań do obsługi wysuwania ustroju nośnego,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – zbrojenie i montaż deskowania Hammerhead’a etap II (podpora P10L), deskowanie i betonowanie filara(podpora P10P), montaż zbrojenia Hammerhead’a III etap (podpora P11L), rekonstrukcja ścianki szczelnej (podpora P11LiP), zbrojenie, montaż szalunku i przygotowanie Hammerhead’a do betonowania etap III (podpora P12L), prefabrykacja elementów FT,    

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – przygotowanie do betonowania, betonowanie oraz pielęgnacja betonu MSS (przęsło 18-17), betonowanie, pielęgnacja betonu i sprężanie V segmentu WFT, zbrojenie i szalowanie segmentu VI WFT, szalowanie poprzecznicy w osi 24, zbrojenie poprzecznicy w osi 23 i 22,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG05-01) – zbrojenie korpusów w osi 2 i skrzydeł stóp fundamentowych w osi 1, betonowanie skrzydeł fundamentów w osi 1,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02) – demontaż szalunku ustroju nośnego (jezdna Poznań),

 • przepusty – montaż szalunku oraz układanie chudego betonu pod płyty przejściowe (P-01), montaż rur drenarskich, wykonywanie izolacji z papy na płytę zespalającą, układanie betonu ochronnego, izolacji i podwaliny rury drenarskiej (P-02), ogrzewanie szalunku i zbrojenia przed betonowaniem i betonowanie płyt przejściowych (PZ-02).

07 stycznia – 13 stycznia 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – demontaż szalunku ustroju nośnego – nitka lewa, przestawianie wież podparcia szalunku,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – montaż szalunku P1L, demontaż szalunku P1P, klejenie papy na stykach belek, szalowanie ciosów i zbrojenie skrzydełek,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) – betonowanie fundamentów 6d, 7 i 8,

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – wciąganie zbrojenia, deskowanie ścian i montaż rur osłonowych segmentu 3, ustawianie szalunków wewnętrznych segmentu 2, zbrojenie segmentu 4 (jezdnia prawa), wciąganie zbrojenia, deskowanie ścian, ustawianie szalunków wewnętrznych i montaż rur osłonowych segmentu 2, zbrojenie segmentu 3 (jezdnia lewa), montaż rusztowań do wykończenia wysuniętego segmentu oraz rusztowań do obsługi łożysk ślizgowych podpór 7 i 8,

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – zbrojenie i betonowanie Hammerhead’a etap I (podpora P10L), deskowanie filara (podpora P10P), spawanie ścianki szczelnej, demontaż elementów deskowania II etapu Hammerhead’a, montaż zbrojenia III etap Hammerhead’a (podpora P11L), zbrojenie podpór tymczasowych, montaż rusztowania rozpór (podpora P11P), prace porządkowe oraz pompowanie wody przy podporze P11,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie i szalowanie oraz przygotowanie do betonowania MSS (przęsło 18-17), sprężanie i pielęgnacja betonu IV segmentu WFT, zbrojenie i szalowanie segmentu V WFT oraz poprzecznic w osi 23 i 24,

 • wiadukt nad ul. Ogórkową (WG05-01) – zbrojenie korpusów w osi 2 i skrzydeł stóp fundamentowych w osi 1,

 • wiadukt nad ul. Wał Miedzeszyński (WG05-02) – demontaż szalunku ustroju nośnego (jezdna Poznań),

 • przepusty – montaż szpilek do odwodnienia płyt przejściowych (P-02), zbrojenie płyt przejściowych i przygotowanie ich do betonowania (PZ-02), demontaż szalunku skrzydeł (P-13).

31 grudnia 2018 – 06 stycznia 2019

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wiadukt nad ul. Przyczółkową (WG 03-07) – ustawianie muru oporowego, demontaż szalunku ustroju nośnego – nitka lewa,

 • most nad rzeką Wilanówka (MG 03-08) – szalowanie przyczółka P1P, demontaż szalunku przyczółka P1L, klejenie papy na belkach,

 • kładka pieszo – rowerowa nad ul. Przyczółkową (KL03-11) –

 • most główny po stronie Wilanowa (WG 04-01) – stanowisko do nasuwania: montaż kabli sprężających segmentu 1L, sprężanie awenbeka i segmentu I, prefabrykacja zbrojenia segmentu II, montaż rusztowania pod stanowisko do nasuwania, przygotowanie szalunku przed montażem zbrojenia, usuwanie i czyszczenie szalunków, zbrojenie, deskowaniei betonowanie segmentu 2P - II etap, prefabrykacji zbrojenia segmentu III, pielęgnacja betonu płyty górnej (segm.2),

 • most główny na Wiśle (WG 04-02) – montaż podłogi pod Hammerhead’a, regulacja deskowania i kontrola geodezyjna, zbrojenie przeciwskurczowe na wierzchu podpór tymczasowych, szalowanie wypełnienia wierzchu podpór tymczasowych, przygotowanie deskowań Hammerhead’a, montaż łożysk (podpora P10L), zbrojenie filara (podpora P10P), zbrojenie i deskowanie III etap Hammerhead’a (podpora P11L), demontaż deskowania filara, montaż rusztowania podpór tymczasowych (podpora P11P), montaż szalunku i zbrojenie III etapu Hammerhead’a(podpora P12L), rekonstrukcja ścianki szczelnej na podporach P11P i P11L, montaż konstrukcji stalowej wózka-szalunku, demobilizacja zaplecza budowy,

 • most główny po str. Wawra (WG 04-03) – zbrojenie i szalowanie MSS (przęsło 18-17), zbrojenie i szalowanie IV segmentu WFT, przygotowanie do betonowania i betonowanie IV segmentu WFT, pielęgnacja betonu WFT.

Ostatnia aktualizacja: 2022-08-08
-A +A