Roboty mostowe Zad.A_2018

24 grudnia – 30 grudnia 2018

Wykonawca nie prowadził robót na obiektach inżynierskich.    

17 grudnia – 22 grudnia 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: instalacja czujnika do pomiaru przewodnosci elektrolitycznej w piezometrach, konserwacja urządzeń pomiarowych, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, odczyt rysomierzy manualnych KEN 49, KEN 51 i KEN 54/56, Lanciego 16, pomiary tensometryczne i piezometryczne, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: wykonywanie ścian szczelinowych, montaż stali zbrojeniowej płyty stropowej oraz deskowanie płyty stropowej, betonowanie płyty stropowej,  montaż stali i deskowania wieńców ścian szczelinowych,  wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych,  betonowanie warstwy dociskowej, deskowanie i betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Zach.) – montaż zbrojenia i deskowania fundamentu podpora 5, montaż stali zbrojeniowej podpory 2 i 3, betonowanie słupów podpory 2, KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – wykonywanie ścian szczelinowych, montaż stali i deskowania wieńców ścian szczelinowych, szalowanie i betonowanie wieńców ścian szczelinowych strona lewa, KO 01-06 (ściana szczelinowa przy „zawrotce”) - wykonywanie ścian szczelinowych,

 • roboty ziemne: wykop pod stropem,

 • roboty odwodnieniowe: wiercenie i czyszczenie studni (km2+450/2+470), wypalenia trójników rurociągu (km 2+500/4+100),

 • roboty inne: przygotowanie terenu pod zbrojenie oczepów ścian szczelinowych przy obiekcie  KO 01-04/WS 01-05, montaż węży iniekcyjnych na oczepach i w przerwach kompensacyjnych, układanie maty bentonitowej, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, obsługa geodezyjna.  

10 grudnia – 15 grudnia 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: instalacja piezometru do pomiaru ciśnienia, konserwacja urządzeń pomiarowych, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, odczyt rysomierzy manualnych KEN 49, KEN 51 i KEN 54/56, Lanciego 16, pomiary tensometryczne i piezometryczne, serwis i wizja lokalna, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: wykonywanie ścian szczelinowych, montaż stali zbrojeniowej płyty stropowej oraz deskowanie płyty stropowej, betonowanie płyty stropowej,  montaż stali i deskowania wieńców ścian szczelinowych,  wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych,  betonowanie warstwy dociskowej i warstwy wyrównawczej z chudego betonu,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Zach.) – montaż zbrojenia i betonowanie fundamentu podpory 5, montaż stali zbrojeniowej i deskowania słupów podpora 2, WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 nad odcinkiem POW – montaż zbrojenia i deskowania korpusu podpory 5, betonowanie słupa podpory 2 i korpusu oś 5,  KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – wykonywanie ścian szczelinowych, szalowanie i betonowanie wieńców ścian szczelinowych strona lewa, KO 01-06 (ściana szczelinowa przy „zawrotce”) - wykonywanie ścian szczelinowych,

 • roboty ziemne: wykopy wstępne (km 2+700/2+800), wykop wstępny pod stropem (segm. 36),

 • roboty odwodnieniowe: wiercenie studni (km2+750/2+800), wiercenie piezometru P04 (km 2+750/4+000), wykonanie przewiertu pod ul. Rosoła,

 • roboty inne: montaż węży iniekcyjnych na oczepach i w przerwach kompensacyjnych, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, obsługa geodezyjna.  

03 grudnia – 09 grudnia 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: instalacja piezometru do pomiaru ciśnienia, konserwacja urządzeń pomiarowych, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, odczyt rysomierzy manualnych KEN 49, KEN 51 i KEN 54/56, Lanciego 16, pomiary tensometryczne i piezometryczne, serwis i wizja lokalna, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: wykonywanie ścian szczelinowych,  montaż zbrojenia i deskowania portalu, betonowanie portalu wjazdowego,  montaż stali zbrojeniowej płyty stropowej oraz deskowanie płyty stropowej,  betonowanie płyty stropowej,  wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych,  betonowanie warstwy dociskowej i warstwy wyrównawczej z chudego betonu,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Zach.) – montaż zbrojenia fundamentu podpory 4 i 5, betonowanie fundamentu podpory 4,  betonowanie fundamentu podpory 4, WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 nad odcinkiem POW – montaż zbrojenia i deskowania korpusu podpory 5 oraz słupa podpory P4a i P4b, betonowanie słupa podpory 4L,  KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – wykonywanie ścian szczelinowych, montaż stali wieńców ścian szczelinowych strona lewa i prawa,  szalowanie i betonowanie wieńca ścian szczelinowych strona lewa, KO 01-06 (ściana szczelinowa przy „zawrotce”) - wykonywanie ścian szczelinowych,

 • roboty ziemne: wykopy wstępne,

 • roboty odwodnieniowe: wiercenie studni (km0+650/0+850, 2+300/2+400), mobilizacja i ustawienie wiertnicy na studnię (km 2+700/2+800),uzbrojenie systemu odwodnienia przy obiekcie KO 01-04/WS 01-05,

 • roboty inne:

26 listopada – 01 grudnia 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: konserwacja urządzeń pomiarowych, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, odczyt rysomierzy manualnych KEN 49, KEN 51 i KEN 54/56, Lanciego 16, pomiary tensometryczne i piezometryczne, serwis i wizja lokalna, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia i deskowanie portalu, montaż stali zbrojeniowej płyty stropowej oraz deskowanie płyty stropowej,  wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych,  betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Zach.) – montaż zbrojenia i deskowania podpory 2 i 3, betonowanie fundamentu podpory 2 i 3, WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 nad odcinkiem POW – montaż zbrojenia i deskowania korpusu podpory 5 oraz słupa podpory P4b, montaż zbrojenia słupa podpory P4a,  KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – wykonywanie ścian szczelinowych, szalowanie i betonowanie wieńców strona lewa, montaż stali zbrojeniowej wieńców ścian szczelinowych strona lewa, wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych, KO 01-06 (ściana szczelinowa przy „zawrotce”) - wykonywanie ścian szczelinowych,

 • roboty ziemne: wykopy wstępne,

 • roboty odwodnieniowe: mobilizacja sprzętu,wiercenie studni (km 0+650/0+850), wiercenie piezometru (km 2+400/2+460),

 • roboty inne: przygotowanie terenu pod zbrojenie wieńców ścian szczelinowych strona lewa i prawa obiektu KO 01-04/WS 01-05, montaż dylatacji stropu, montaż węży na oczepach,  izolacja stropu - układanie maty bentonitowej i montaż listew dociskowych,  utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, obsługa geodezyjna.  

19 listopada – 24 listopada 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: konserwacja urządzeń pomiarowych, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, odczyt rysomierzy manualnych KEN 49, KEN 51 i KEN 54/56, Lanciego 16, pomiary tensometryczne i piezometryczne, serwis i wizja lokalna, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia i deskowania półki górnej strona zach., betonowanie półki górnej strona  (obszar Z1), montaż zbrojenia i deskowanie portalu, oczyszczanie i betonowanie przerw kompensacyjnych, betonowanie płyty stropowej,  montaż stali zbrojeniowej oraz deskowania płyty stropowej,  wykonywanie ścian szczelinowych i murków prowadzących ścian szczelinowych,  betonowanie warstwy dociskowej, szalowanie i betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Zach.) – kucie  głowic pali, przygotowanie pod próbne obciążenie i przeprowadzenie próbnego obciążenia pala (podp. 5), montaż zbrojenia i deskowania (podpora 2 i 3), betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu, betonowanie fundamentu podpory 2, WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 nad odcinkiem POW – betonowanie fundamentu podpory 4Pb,  montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie fundamentu (podpora 5),  KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – wykonywanie ścian szczelinowych, betonowanie ścian szczelinowych strona lewa, szalowanie i betonowanie wieńców strona lewa, montaż stali zbrojeniowej wieńców ścian szczelinowych strona lewa, KO 01-06 (ściana szczelinowa przy „zawrotce”) - wykonywanie ścian szczelinowych, KO 01-07 (wzdłuż ul. Rosoła) – zbrojenie i szalowanie oczepu ścian szczelinowych, betonowanie oczepu ścianek szczelnych,

 • roboty ziemne: wykopy wstępne, wykop przy obiekcie WD 03-02,

 • roboty odwodnieniowe: wiercenie studni, wiercenie piezometru (km 2+400/2+460), wiercenie studni (km 2+500/2+800),

 • roboty inne: montaż dylatacji stropu, montaż węży na oczepie,  izolacja stropu - układanie maty bentonitowej,  utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, obsługa geodezyjna.  

12 listopada – 17 listopada 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, odczyt rysomierzy manualnych KEN 49, KEN 51 i KEN 54/56, Lanciego 16, pomiary tensometryczne i piezometryczne, serwis i wizja lokalna, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia i deskowania półki górnej strona zach. i wsch., betonowanie 1/2 półki górnej strona wschodnia część północna i południowa (obszar Z1), montaż zbrojenia i deskowanie portalu, betonowanie płyty stropowej,  montaż stali zbrojeniowej oraz deskowanie płyty stropowej,  wykonywanie ścian szczelinowych i murków prowadzących ścian szczelinowych,  betonowanie warstwy dociskowej, deskowanie i betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu,

 • roboty mostowe: obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Zach.) – kucie  głowic pali, próbne obciążenie pala - podpora 2, montaż zbrojenia podpory 2, betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu, betonowanie fundamentu podpory 4Pa, WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 nad odcinkiem POW – próbne obciążenie pala (podpora 5), montaż zbrojenia i deskowanie fundamentu (podpora 4Pb i 5),  KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – wykonywanie ścian szczelinowych, szalowanie i betonowanie wieńców strona lewa, montaż stali zbrojeniowej wieńców ścian szczelinowych strona lewa, KO 01-06 (ściana szczelinowa przy „zawrotce”) - wykonywanie ścian szczelinowych, KO 01-07 (wzdłuż ul. Rosoła) – zbrojenie oczepu ścian szczelinowych,

 • roboty ziemne: wykopy wstępne, wykopy pod podpory przy obiekcie WL 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Zach.),

 • roboty odwodnieniowe: wiercenie studni (km 2+500/2+800),

 • roboty inne: montaż dylatacji, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, obsługa geodezyjna.  

05 listopada – 10 listopada 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, odczyt rysomierzy manualnych KEN 49, KEN 51 i KEN 54/56, Lanciego 16, pomiary tensometryczne i piezometryczne, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna,  opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia i deskowania półki górnej strona zach. i wsch., montaż deskowania i betonowanie ścian oraz żeber strona zachodnia,  betonowanie 1/2 półki górnej strona wschodnia część północna (obszar Z1), montaż zbrojenia i deskowanie portalu, szalowanie warstwy wyrównawczej, betonowanie płyty stropowej,  montaż stali zbrojeniowej oraz deskowania płyty stropowej,  betonowanie przerw kompensacyjnych,  wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych,  deskowanie i betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu,

 • roboty mostowe: obiekt WG 03-06 (nad ul. Rzeczypospolitej) – wykonywanie  izolacji cienkiej, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (nad ul. Płaskowickiej) – demontaż deskowania, roboty porządkowe, wykonywanie izolacji cienkiej, obiekt WD 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Zach.) – kucie  głowic pali, próbne obciążenie pala - podpora 2, badanie ciągłości pali, WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 nad odcinkiem POW – rozładunek stali zbrojeniowej podpór, montaż zbrojenia i deskowania podpory 4b, badanie ciągłości pali (podpora 4a i 4b),  KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – wykonywanie ścian szczelinowych, szalowanie wieńców strona lewa,

 • roboty ziemne: wykopy wstępne, wykopy przy obiekcie WL 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Zach.), wykonywanie zasypki konstrukcji,

 • roboty odwodnieniowe: prace organizacyjne, wiercenie studni (km 2+500/2+800),

 • roboty inne: montaż węży w przerwach stropu i na oczepie, izolacja stropu, ułożenie maty bentonitowej, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, obsługa geodezyjna. 

29 października – 03 listopada 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, odczyt rysomierzy manualnych KEN 49, KEN 51 i KEN 54/56, Lanciego 16, pomiary tensometrów i piezometrów, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia półki górnej strona wschodnia, montaż deskowania ścian i żeber strona zachodnia (obszar Z1), deskowanie portalu segmentu S1, szalowanie płyty stropowej za portalem, betonowanie płyty stropowej,  montaż stali zbrojeniowej oraz deskowania płyty stropowej,  wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych,  betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu, czyszczenie przerw kompensacyjnych płyty stropowej,

 • roboty mostowe: obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Zach.) – badanie pali, kucie głowic pali,  WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 nad odcinkiem POW – przygotowanie pod próbne obciążenie pali, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (nad ul. Płaskowickiej) – demontaż  deskowania skrzydełka, pielęgnacja betonu, KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – wykonywanie ścian szczelinowych,

 • roboty ziemne: wykopy wstępne, wykop przy obiekcie WL 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Zach.),

 • roboty odwodnieniowe: pompowanie oczyszczające studni (km 2+500/2+800),

 • roboty inne: montaż węży w przerwach stropu i  na oczepie,  usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, obsługa geodezyjna.  

22 października – 27 października 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: instalacja czujników do automatycznego pomiaru zwierciadła wody gruntowej w piezometrze, odczyt rysomierzy manualnych KEN 49, KEN 51 i KEN 54/56, Lanciego 16, pomiary tensometrów i piezometrów, serwis i wizja lokalna,  konserwacja urządzeń pomiarowych, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia półki górnej strona wschodnia, montaż deskowania belki zachodniej, pielęgnacja betonu (obszar Z1), wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych,  wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu, wykonanie warstwy dociskowej z betonu,  szalowanie i betonowanie płyt stropowych, izolacja stropu, montaż stali zbrojeniowej oraz deskowania płyty stropowej, czyszczenie i betonowanie przerw kompensacyjnych płyty stropowej,

 • roboty mostowe: obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – wykonywanie izolacji cienkiej podpory, obiekt WG 03-06 (nad ul. Rzeczypospolitej) – wykonywanie zasypek fundamentów w osi 1, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Zach.) – wykonanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod fundament, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (nad ul. Plaskowickiej) – zbrojenie,  szalowanie i betonowanie skrzydełek,  KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – wykonywanie ścian szczelinowych, montaż stali zbrojeniowej - wieniec ścian szczelinowych po str. lewej,

 • roboty ziemne: wykopy wstępne, wykop przy obiekcie WL 03-02 w ciągu łącznicy Ł2 (W. Ursynów Zach.),

 • roboty inne:usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, obsługa geodezyjna.

15 października – 20 października 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: odczyt rysomierzy manualnych KEN 49, KEN 51 i KEN 54/56, pomiary tensometrów i piezometrów, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy KEN 56 oraz Lanciego 19, serwis i wizja lokalna,  konserwacja urządzeń pomiarowych, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia półki górnej strona wschodnia, montaż deskowania oraz betonowanie ścian i żeber strona zachodnia (segment 1, 7, 9),  pielęgnacja betonu ścian i żeber strona zachodnia (segment 5, 9, 15), montaż deskowania belki zachodniej (segment 11,1) (obszar Z1), wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych,  wbijanie ścianek szczelnych, wykonanie warstwy chudego betonu, izolacja stropu, wykonanie warstwy dociskowej z betonu,  szalowanie i betonowanie płyt stropowych, montaż stali zbrojeniowej, czyszczenie i betonowanie przerw kompensacyjnych płyty stropowej,

 • roboty mostowe: obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – wykonywanie izolacji cienkiej podpór, obiekt WG 03-06 (nad ul. Rzeczypospolitej) – wykonywanie izolacji cienkiej podpór i zasypek fundamentów w osi 1 i 3, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 – zbrojenie,deskowanie i betonowanie skrzydełka,betonowanie korpusu, demontaż szalunku korpusu w osi 1 oraz słupów w osi 2, szalowanie i zbrojenie skrzydełka, KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – wykonywanie ścian szczelinowych, montaż stali zbrojeniowej - wieniec ścian szczelinowych po str. lewej,

 • roboty ziemne: wykopy wstępne, wykopy pod chudy beton, wykop przy obiekcie WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2,

 • roboty inne: montaż węży w przerwach stropu, usuwanie wody z wykopu, montaż węży iniekcyjnych w przerwach roboczych stropu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, obsługa geodezyjna.   

08 października – 13 października 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: odczyt rysomierzy manualnych KEN 49, KEN 51 i KEN 54/56, pomiary tensometrów i piezometrów, pomiar inklinometrów przy KEN 56 oraz Lanciego 19, serwis i wizja lokalna,  konserwacja urządzeń pomiarowych, instalacja czujników do automatycznego pomiaru zwierciadła wody gruntowej w piezometrze,  pomiar po 24h czujników do automatycznego pomiaru zwierciadła wody gruntowej w piezometrze,  instalacja łańcuchów inklinometrycznych, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż deskowania i deskowanie ścian i żeber strona zachodnia segmentów 1, 7 i 9, montaż zbrojenia półki górnej strona wschodnia, betonowanie ścian i żeber strona zachodnia (segment 5,9 i 15), pielęgnacja betonu (obszar Z1), wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych,  wbijanie ścianek szczelnych, wykonywanie ścian szczelinowych w trasie S2, szalowanie i betonowanie płyt stropowych, montaż stali zbrojeniowej, czyszczenie przerw kompensacyjnych płyty stropowej,

 • roboty mostowe: obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 – przygotowywanie pali do próbnego obciążenia,  obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – wykonywanie izolacji podpór, obiekt WG 03-06 (nad ul. Rzeczypospolitej) – demontaż szalunku skrzydełka,  wykonywanie izolacji fundamentów,   obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 – zbrojenie,  deskowanie i betonowanie korpusu,  zbrojenie, deskowanie i betonowanie słupów,  zasypywanie fundamentów,  KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – montaż stali zbrojeniowej - wieniec ścian szczelinowych po str. lewej,

 • roboty inne: wykopy wstępne, wykopy pod chudy beton, montaż taśmy Waterstop na tunelu metra, izolacja płyty stropowej,  usuwanie wody z wykopu, montaż węży iniekcyjnych w przerwach roboczych stropu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, obsługa geodezyjna.  

01 października – 06 października 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: odczyt rysomierzy manualnych KEN 49, KEN 51 i KEN 54/56, pomiary tensometrów i piezometrów, pomiar inklinometrów przy KEN 56 oraz Lanciego 19, konserwacja urządzeń pomiarowych, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż deskowania ścian i żeber strona zachodnia segmentów 5, 9 i 15 (obszar Z1), wykonywanie ścianek szczelnych, wykonywanie ścian szczelinowych w trasie S2, szalowanie, zbrojenie i betonowanie płyty stropowej, montaż stali zbrojeniowej, betonowanie warstwy dociskowej izolacji,

 • roboty mostowe: obiekt WG 03-06 (nad ul. Rzeczypospolitej) – zbrojenie, szalowanie skrzydełek, demontaż szalunku skrzydełka,wykonywanie izolacji fundamentów, zbrojenie i deskowanie skrzydełka 1P, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 – zbrojenie słupów, szalowanie korpusu, zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych, wykonywanie izolacji fundamentu, KO 01-07 (przy ściana oporowa ul. Rosoła) – wykonywanie ścianek szczelnych,

 • roboty inne: wykopy wstępne, usuwanie wody z wykopu, montaż węży iniekcyjnych w przerwach roboczych stropu, wykonywanie izolacji powłokowej stropu,  montaż taśm dylatacyjnych stropu, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, obsługa geodezyjna

24 września – 29 września 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: odczyt rysomierzy manualnych KEN 49, KEN 51 i KEN 54/56, instalacja czujników do automatycznego pomiaru zwierciadła wody gruntowej w piezometrze, pomiary tensometrów i piezometrów, pomiar inklinometrów przy KEN 56 oraz Lanciego 19, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż deskowania i betonowanie ścian i żeber strona wschodnia segmentów 3, 11, 13, montaż deskowania ścian i żeber strona zachodnia segmentów 5, 9, 15, montaż deskowania półki górnej belki wsch., (obszar Z1), wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych w trasie S2, wykonywanie ścian szczelinowych w trasie S2, szalowanie i betonowanie płyty stropowej, montaż stali zbrojeniowej, szalowanie i betonowanie warstwy wyrównawczej – chudy beton, betonowanie warstwy dociskowej izolacji, przygotowanie przerw kompensacyjnych do betonowania i betonowanie przerwy kompensacyjnej,

 • roboty mostowe: obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej – wykonywanie izolacji przyczółka, zabezpieczenie rys korpusu w osi 1, obiekt WG 03-06 (nad ul. Rzeczypospolitej) – zbrojenie, deskowanie i betonowanie korpusu, deskowanie i betonowanie skrzydełka, zasypywanie podpory 2P, przygotowanie fundamentu w osi 3 pod izolację, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 – wykonanie warstwy wyrównawczej, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 – zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu, zbrojenie ławy fundamentowej, KO 01-04/WS01 - 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – wykonywanie ścian szczelinowych, KO 01-07 (przy ściana oporowa ul. Rosoła) – wykonywanie ścianek szczelnych,

 • roboty inne: rozładunek stali zbrojeniowej,

17 września – 22 września 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: odczyt rysomierzy manualnych KEN 49, KEN 51 i KEN 54/56, instalacja czujników do automatycznego pomiaru zwierciadła wody gruntowej w piezometrze, pomiary tensometrów i piezometrów, pomiar inklinometrów przy KEN 56 oraz Lanciego 19, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż deskowania belki zachodniej segmentów 3, 11, 13, demontaż deskowania belki wschodniej (segment 8, 10), montaż deskowania półki górnej belki wsch.,  pielęgnacja betonu oraz prace porządkowe (obszar Z1), wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych w trasie S2, szalowanie i betonowanie płyty stropowej, montaż stali zbrojeniowej, szalowanie i betonowanie warstwy wyrównawczej, betonowanie warstwy dociskowej izolacji,  

 • roboty mostowe: obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej – wykonywanie izolacji cienkiej korpusów, obiekt WG 03-06 (nad ul. Rzeczypospolitej) – zbrojenie i szalowanie korpusów oraz ściany oporowej, demontaż szalunku korpusu i ściany oporowej, betonowanie korpusu, zasypywanie fundamentu, obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 – zbrojenie, szalowanie i betonowanie fundamentów ściany oporowej, wylewanie chudego betonu,

 • roboty inne: wykop pod chudy beton, profilowanie podłoża pod warstwę wyrównawczą, rozładunek stali zbrojeniowej, przezbrajanie maszyny na głębienie ścian o innej grubości (w trasie S2), wymiana gruntu pod fundamenty i prace odwodnieniowe (przy obiekcie WL 03-12).

10 września – 15 września 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: odczyt rysomierzy manualnych KEN 49, KEN 51, KEN 54/56 i Lanciego 16, instalacja łańcucha inklinometrycznego ,pomiary tensometrów i piezometrów, pomiar inklinometrów przy KEN 56 oraz Lanciego 19, konserwacja urządzeń pomiarowych, serwis i wizja lokalna, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż deskowania belki wschodniej segmentów 8 i 10, betonowanie belki wschodniej (segment 8,10), demontaż deskowania belki wschodniej (segment 12, 2, 8), montaż deskowania półki górnej belki wsch. (obszar Z1), wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych w trasie S2, wykonywanie ścian szczelinowych w trasie S2, zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty stropowej, ułożenie folii separacyjnej, montaż stali zbrojeniowej, zabezpieczanie skarp wykopu wstępnego,

 • roboty mostowe: obiekt WG 03-06 (nad ul. Rzeczypospolitej) – zbrojenie, deskowanie i betonowanie przyczółka, zbrojenie i betonowanie skrzydełka, KO 01-04/WS01 -05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – wykonywanie ścian szczelinowych,

 • roboty inne: rozładunek stali zbrojeniowej,

03 września – 08 września 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: odczyt rysomierzy manualny KEN 49, KEN 51, KEN 54/56 i Lanciego 16, instalacja i pomiary czujników do automatycznego pomiaru zwierciadła wody gruntowej w piezometrze (km 2+370, 3+080), pomiary tensometrów i piezometrów, pomiar inklinometrów przy KEN 56 oraz Lanciego 19, konserwacja urządzeń pomiarowych, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż deskowania belki wschodniej segmentów 2, 8, 10, 12, układanie płyt betonowych do wyparcia deskowania (segment 8 i 10), pielęgnacja betonu oraz prace porządkowe (obszar Z1), wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych w trasie S2, wykonywanie ścian szczelinowych w trasie S2, zbrojenie, szalowanie płyty stropowej i betonowanie stropu, montaż szalunku krawędziowego warstwy wyrównawczej z chudego betonu i betonowanie warstwy wyrównawczej, rozładunek i montaż stali zbrojeniowej,  demontaż ścianek szczelnych,

 • roboty mostowe: obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – przygotowywanie powierzchni pionowych korpusów w pod izolację cienką, obiekt WG 03-06 (nad ul. Rzeczypospolitej) – zbrojenie, szalowanie oraz betonowanie korpusu,

 • roboty inne: wykop pod chudy beton (km  1+462/1+512), wywóz gruntów nieprzydatnych (km 4+000/4+700), obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 – wykopy, prace odwodnieniowe oraz wymiana gruntu pod fundamenty, obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 – wbijanie pali CFA.

27 sierpnia – 01 września 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiar geodezyjny reperów na stropie metra, odczyt rysomierzy manualny KEN 49, KEN 51, KEN 54/56 i Lanciego 16, instalacja czujników do automatycznego pomiaru zwierciadła wody gruntowej w piezometrze (km 2+200, 3+240), pomiary tensometrów i piezometrów, pomiar inklinometrów przy KEN 56 oraz Lanciego 19, konserwacja urządzeń pomiarowych, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: demontaż deskowania belki wschodniej segmentów 2, 6, 8, 10, 12 i 16, betonowanie ściany belki wschodniej (segment 16,6,10),  przygotowanie podłoża pod kozły oporowe, pielęgnacja betonu oraz prace porządkowe (obszar Z1), wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych w trasie S2, wykonywanie ścian szczelinowych w trasie S2, zbrojenie, szalowanie płyty stropowej i betonowanie stropu, montaż szalunku i betonowanie warstwy wyrównawczej, montaż szalunku krawędzi stropu, przygotowywanie prowadnic,  rozładunek i montaż stali zbrojeniowej,  zabezpieczenie skarp (wbijanie ścianek szczelnych),

 • roboty mostowe: obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – zbrojenie, montaż szalunku betonowanie skrzydełek, betonowanie korpusu, przygotowywanie powierzchni pionowych korpusów w pod izolację cienką, obiekt WG 03-06 (nad ul. Rzeczypospolitej) – zbrojenie i szalowanie korpusu, zasypywanie fundamentów,

 • roboty inne: wywóz platformy po robotach konstrukcyjnych (km 2+611/2+663),  montaż pomp odwodnieniowych (obiekt WL 03-12 w ciągu łącznicy Ł2), wbijanie pali CFA, profilowanie terenu pod platformę roboczą (obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł,1 obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola wygrodzenia placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+000/5+000).

20 sierpnia – 25 sierpnia 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiar geodezyjny reperów na stropie metra, odczyt rysomierzy manualny KEN 49, KEN 51, KEN 54/56 i Lanciego 16, instalacja czujników do automatycznego pomiaru zwierciadła wody gruntowej w piezometrze (km 0+900, 1+000), pomiary tensometrów i piezometrów, pomiar inklinometrów przy KEN 56 oraz Lanciego 19, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż deskowania ścian belki wschodniej 6, 10 i 16,demontaż deskowania belki wschodniej segmentów 4, 12 i 14 (obszar Z1), wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych w trasie S2, wykonywanie ścian szczelinowych w trasie S2, zbrojenie i deskowanie płyty stropowej, montaż szalunku i betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu, betonowanie przerw kompensacyjnych, rozładunek i montaż stali zbrojeniowej,  

 • roboty mostowe: obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – zbrojenie skrzydełka, zbrojenie i szalowanie korpusu, demontaż szalunku skrzydełka,  obiekt WG 03-06 (nad ul. Rzeczypospolitej) – zbrojenie, szalowanie i betonowanie słupów, wykonywanie izolacji fundamentów, zasypywanie fundamentu, KO 01-04/WS01 -05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – wykonywanie ścian szczelinowych, obiekt WL 03-12 (w ciągu łącznicy Ł2 – nad ul. Płaskowickiej):  wykonywanie rurociągu odwodnieniowego, 

 • roboty inne: wywóz platformy po robotach konstrukcyjnych (km 1+120/1+462, 2+915/2+960),  usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola wygrodzenia placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+000/5+000).

13 sierpnia – 18 sierpnia 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: instalacja czujników do automatycznego pomiaru zwierciadła wody gruntowej w piezometrze (km 1+680, 1+870), pomiary rysomierzy , tensometrów i piezometrów, pomiar inklinometrów przy KEN 56 oraz Lanciego 19,  serwis i wizja lokalna,  opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż deskowania ścian strona wschodnia, betonowanie belki  wschodniej,  piaskowanie zbrojenia ściany belki transferowej, (obszar Z1), wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych w trasie S2, wykonywanie ścian szczelinowych w trasie S2, zbrojenie płyty stropowej, montaż szalunku i betonowanie warstwy wyrównawczej, montaż węży iniekcyjnych, przygotowanie do betonowania przerw kompensacyjnych,

 • roboty mostowe: obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – zbrojenie i betonowanie korpusu, wykonywanie izolacji fundamentów,  zbrojenie, szalowanie skrzydełka i betonowanie skrzydełka, obiekt WG 03-06 (nad ul. Rzeczypospolitej) – zbrojenie, szalowanie i betonowanie słupów, wykonywanie izolacji fundamentów, zasypka fundamentu, KO 01-04/WS01 -05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – wykonywanie ścian szczelinowych i murków prowadzących ścian szczelinowych,

 • roboty inne: wywóz platformy po robotach konstrukcyjnych (km 1+120/1+440),  usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola wygrodzenia placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+000/5+000), budowa zbiornika ZT-5 – montaż zbiornika prefabrykowanego, pielęgnacja betonu (km 3+600).

06 sierpnia – 11 sierpnia 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: instalacja czujników do automatycznego pomiaru zwierciadła wody gruntowej w piezometrze (km 1+500), instalacja rysomierzy manualnych do pomiaru rys w tunelu I linii metra, pomiary reperów na stropie metra, tensometrów i   piezometrów, pomiar inklinometrów przy KEN 56 oraz Lanciego 19 (km 0+000/3+700), instalacja czujników do automatycznego pomiaru zwierciadła wody gruntowej w piezometrze (km 1+260, 1+500), pomiar inklinometrów gruntowych (km 3+500), serwis i wizja lokalna,  opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych,

 • roboty konstrukcyjne: montaż deskowania ścian i żeber strona wschodnia, piaskowanie zbrojenia ściany belki transferowej strona wschodnia i zachodnia (obszar Z1), wykonanie tymczasowych ścianek szczelnych (km 2+000/2+100, 3+000), wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych w trasie S2, wykonywanie ścian szczelinowych w trasie S2, zbrojenie płyty stropowej, montaż szalunku i betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu, przygotowanie do betonowania przerw kompensacyjnych,

 • roboty mostowe: obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – zbrojenie i szalowanie korpusu, obiekt WG 03-06 (nad ul. Rzeczypospolitej) – zbrojenie i szalowanie skrzydełka, zbrojenie, szalowanie i betonowanie słupów, przygotowywanie powierzchni betonu fundamentów pod izolację cienką i wykonywanie izolacji fundamentów, KO 01-04/WS01 -05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – wykonywanie ścian szczelinowych i murków prowadzących ścian szczelinowych,

 • roboty inne: umocnienia skarp, podpięcie drenażu do sączka francuskiego, wywóz platformy po robotach konstrukcyjnych (km 1+120/1+762),  wycinka rur gazowych (km 1+860/2+300), usuwanie wody z wykopu, rozładunek stali zbrojeniowej, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola wygrodzenia placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+000/5+000).

30 lipca – 04 sierpnia 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: montaż łańcucha rury inklinometrycznej (km 2+360), pomiary reperów na stropie metra, pomiar rysomierzy, tensometrów i   piezometrów, pomiar inklinometrów przy KEN 54 oraz Lanciego 19 (km 0+000/3+700), instalacja czujników do automatycznego pomiaru zwierciadła wody gruntowej w piezometrze (km 0+670), serwis i wizja lokalna,  opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych,

 • roboty konstrukcyjne: przygotowanie platform pod wyparcie deskowania ścian belek transferowych, prace przygotowawcze do deskowania ścian i żeber (str. wsch.), przygotowywanie przed betonowaniem odsadzek przy podstawie żeber (str. zach. obszaru Z1), wykonanie tymczasowych ścianek szczelnych (km 2+160), wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych w trasie S2, wykonywanie ścian szczelinowych w trasie S2, szalowanie i betonowanie warstwy wyrównawczej, szalowanie i betonowanie płyty stropowej,

 • roboty mostowe: obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – zbrojenie i szalowanie i betonowanie korpusu, szalowanie i zbrojenie ściany oporowej, obiekt WG 03-06 (nad ul. Rzeczypospolitej) – zbrojenie, szalowanie i  betonowanie fundamentu skrzydełka, zbrojenie słupów,

 • roboty inne: rozbiórka murków prowadzących (km 1+310/1+415), wywóz platformy po robotach konstrukcyjnych (km 1+360/1+462),  wycinka rur gazowych (km 1+860/+300), usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola wygrodzenia placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+000/5+000).

23 lipca – 28 lipca 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: montaż łańcucha inklinometrycznego - inklinometr gruntowy (km2+620), pomiary reperów na stropie metra, pomiar rysomierzy, tensometrów i   piezometrów, pomiar inklinometrów przy KEN 54 oraz Lanciego 19 (km 0+000/3+700), serwis i wizja lokalna,  opracowanie danych monitoringu, konserwacja urządzeń pomiarowych,

 • roboty konstrukcyjne: zbrojenie ścian i żeber, deskowanie odsadzonych ścian i żeber (str. zachodnia obszaru Z1), wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych w trasie S2, wykonywanie ścian szczelinowych w trasie S2, wykonywanie tymczasowych ścianek szczelnych, szalowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu, montaż zbrojenia.  szalowanie płyty stropowej, betonowanie płyty stropowej,

 • roboty mostowe: obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – zbrojenie i szalowanie korpusu, obiekt WG 03-06 (nad ul. Rzeczypospolitej) – zbrojenie i szalowanie fundamentów skrzydełek, betonowanie fundamentu skrzydełka i pielęgnacja betonu,  KO 01-04/WS01 -05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych i wykonywanie ścian szczelinowych,

 • roboty inne: rozbiórka murków prowadzących (km 0+400, 1+200/1+260), wywóz platformy po robotach konstrukcyjnych montaż orurowania do studni (km 1+120/1+261),  wiercenie studni głębinowej tymczasowej do celów technicznych, umocnienia skarp, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola wygrodzenia placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+000/5+000).

16 lipca – 21 lipca 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary reperów na stropie metra, pomiar piezometrów, pomiar inklinometrów przy KEN 56 oraz Lanciego 19, serwis i wizja lokalna,  pomiar tensometrów, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: zbrojenie ścian i żeber strona zachodnia (w obszarze Z1), wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych w trasie S2, wykonywanie ścian szczelinowych w trasie S2, wykonywanie tymczasowych ścianek szczelnych, zbrojenie płyty stropowej, montaż bednarki płyty stropowej, betonowanie płyty stropowej, przygotowanie platform roboczych,

 • roboty mostowe: obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – zbrojenie i szalowanie korpusu, obiekt WG 03-06 (nad ul. Rzeczypospolitej) – zbrojenie ław fundamentowych, szalowanie i betonowanie ław fundamentowych, WD 03-12 (w ciągu łącznicy Ł2) – wiercenie studni głębinowych, KO 01-04/WS01 -05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych i wykonywanie ścian szczelinowych,

 • inne roboty: wiercenie studni głębinowej tymczasowej do celów technicznych, usuwanie wody z wykopu, wycinka rur gazowych (km 1+450/3+185), obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola wygrodzenia placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.

09 lipca – 14 lipca 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary reperów na stropie metra, pomiar piezometrów i rysomierzy, pomiar inklinometrów przy KEN 56 oraz Lanciego 19, serwis i wizja lokalna,  pomiar tensometrów, konserwacja urządzeń pomiarowych, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra , wiercenie otworów odpowietrzających w tunelu metra, zbrojenie ścian i żeber strona zachodnia, przygotowanie platform pod wyparcie deskowania ścian belek transferowych (w obszarze Z1), wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych w trasie S2, wykonywanie ścian szczelinowych w trasie S2, wykonywanie tymczasowych ścianek szczelnych, zbrojenie płyty stropowej, prefabrykacja szalunków płyty stropowej, montaż bednarki płyty stropowej; szalowanie płyty stropowej,

 • roboty mostowe: obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – zbrojenie i szalowanie korpusów, obiekt WG 03-06 (nad ul. Rzeczypospolitej) – wykopy pod chudy, wylewanie chudego betonu, zbrojenie i szalowanie ław fundamentowych, zbrojenie, szalowanie i betonowanie fundamentu ściany oporowej skrzydła,  WL 01-03 (wiadukt w ciągu łącznicy Ł3) – wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych,  KO 01-04/WS01 -05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych i wykonywanie ścian szczelinowych,

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, wycinka rur gazowych (km 1+450/3+185), obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola wygrodzenia placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.

02 lipca – 07 lipca 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary reperów na stropie metra, pomiar piezometrów i rysomierzy, pomiar inklinometrów przy KEN 54 oraz Lanciego 19, serwis i wizja lokalna,  konserwacja urządzeń pomiarowych, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra - strop, wiercenie otworów odpowietrzających w tunelu metra, wklejanie prętów w ściany tunelu metra (w obszarze Z1), wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych w trasie S2, wykonywanie ścian szczelinowych w trasie S2, rozładunek stali zbrojeniowej, montaż zbrojenia i zbrojenie płyty stropowej w trasie S2,

 • roboty mostowe: obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – izolacja fundamentu, zbrojenie korpusów, zasypywanie fundamentów, zakończenie odwodnienia fundamentu, obiekt WG 03-05 (nad ul. Rzeczypospolitej) – wykopy pod chudy, zbrojenie ławy fundamentowej, prace przygotowawcze pod wylewanie chudego betonu i wykonanie chudego betonu, betonowanie ławy fundamentowej,  KO 01-04/WS01 -05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych i wykonywanie ścian szczelinowych,

 • roboty ziemne: wykop wstępny pod segmenty (km 2+262/2+479, 3+060/3+112, 3+185/3+349),

 • inne roboty: wycinka rur gazowych (km 1+450/3+185), prace porządkowe.

25 czerwca – 30 czerwca 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary reperów na stropie metra, pomiar piezometrów, tensometrów i rysomierzy, pomiar inklinometrów przy KEN 54 oraz Lanciego 19, wizja lokalna,  opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra - strop, wiercenie otworów odpowietrzających w tunelu metra (w obszarze Z1), przygotowanie podłoża gruntowego przed ułożeniem betonu podkładowego i wykonywanie betonu podkładowego płyty stropowej oraz  rozładunek stali zbrojeniowej, ułożenie folii, montaż zbrojenia - segment 05, mobilizacja wykonawcy ścian szczelinowych w okolicach segmentu 40, wykonywanie tymczasowych ścianek szczelnych,  wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych w trasie S2, wykonywanie ścian szczelinowych w trasie S2,

 • roboty mostowe: obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – izolacja fundamentu, obiekt WD 03-02 (w ciągu ul. Płaskowickiej) – wykonywanie platform roboczych dla pali, przezbrajanie maszyny wykonującej pale CFA, wykonywanie pali CFA, obiekt WG 03-06 (nad ul. Rzeczypospolitej) - wylewanie chudego betonu, zbrojenie ławy fundamentowej,

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, wycinka rur gazowych (km 1+450/3+185), obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola wygrodzenia placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.

18 czerwca – 23 czerwca 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, pomiar piezometrów,  pomiary rysomierzy, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy budynku KEN 54 oraz Lanciego 19, serwis i wizja lokalna,  opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, wiercenie otworów odpowietrzających w tunelu metra, deskowanie i  betonowanie półki dolnej segmentu 7+9, demontaż dekowania  półki dolnej segmentu 7+9,  wykonywanie studni odwadniającej sączek francuski (w obszarze Z1), wykonywanie betonu podkładowego - strop górny - segment 05, wykonywanie tymczasowych ścianek szczelnych, wykonywanie ścian szczelinowych przesłony przeciwfiltracyjnej,  wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych w trasie S2, wykonywanie ścian szczelinowych w trasie S2,

 • roboty mostowe: obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – zbrojenie fundamentu,  betonowanie fundamentu, przygotowanie podłoża pod izolację fundamentu, zbrojenie fundamentu - oś 2P skrzydełka, obiekt WD 03-02 (w ciągu ul. Płaskowickiej) – wykonywanie platform roboczych dla pali, mobilizacja wykonawcy pali, wykonywanie pali CFA,

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, wycinka rur gazowych (km 1+450/3+185), utrzymanie dróg technologicznych, kontrola wygrodzenia placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.

11 czerwca – 16 czerwca 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, pomiar piezometrów,  pomiary rysomierzy, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy budynku KEN 56 oraz Lanciego 19, instalacja czujnika automatycznego w piezometrze, serwis i wizja lokalna,  opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, zbrojenie półki dolnej segmentu 7+9, (w obszarze Z1), wykonywanie tymczasowych ścianek szczelnych, wykonywanie ścian szczelinowych przesłony przeciwfiltracyjnej,  wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych w trasie S2, wykonywanie ścian szczelinowych w trasie S2, wykonywanie platformy roboczej w celu wykonania ścian szczelinowych,

 • roboty mostowe: obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej) – zbrojenie fundamentu,  betonowanie fundamentu, zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu skrzydełek,  wykop i profilowanie pod chudy beton, wylewanie chudego betonu,

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, wycinka rur gazowych (km 1+450/3+185), wiercenie otworów odpowietrzających w tunelu metra; wykonywanie studni odwadniającej sączek francuski (km2+500), wiercenie tymczasowej studni głębinowej do celów technicznych (km 3+330) oraz w okolicy obiektu WG 03-06, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola wygrodzenia placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.

04 czerwca – 09 czerwca 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, pomiar piezometrów,  instalacja i pomiary rysomierzy i tensometrów, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy budynku KEN 54 oraz Lanciego 19, instalacja czujnika automatycznego w piezometrze, serwis i wizja lokalna,  opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra -ściany wewnętrzne i strop, wiercenie otworów w płycie dennej tunelu metra, skuwanie chudego betonu i przygotowywanie powierzchni dna metra pod montaż węży iniekcyjnych segmentu 7 i 9, zbrojenie ścian i żeber strona zachodnia, zbrojenie półki dolnej segmentu 7, montaż węży iniekcyjnych segmentu 7 i 9, wylanie chudego betonu pod półkę dolną segmentu 7+9 - etap II (w obszarze Z1), mobilizacja wykonawcy obiektu WG 03-05, wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych, wylewanie chudego betonu, zbrojenie i betonowanie fundamentu pod obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej), wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych w trasie S2 i pod obiekt WL 01-01,  wykonywanie ścian szczelinowych w trasie S2,

 • inne roboty: wykonanie studni odwadniającej sączek francuski (km 1+450/1+910), wiercenie tymczasowej studni głębinowej do celów technicznych (km 3+330) oraz w okolicy obiektu WG 03-06, prace porządkowe.

28 maja – 02 czerwca 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, pomiar piezometrów,  instalacja i pomiary rysomierzy, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy budynku KEN 56 oraz Lanciego 19, instalacja czujnika automatycznego w piezometrze, opracowanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra -ściany wewnętrzne i strop, wykopy pod półką dolną segmentów, skuwanie chudego betonu i przygotowywanie powierzchni dna metra pod montaż węży iniekcyjnych segmentu 7, zbrojenie ścian i żeber strona zachodnia (w obszarze Z1), prace przygotowawcze pod wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych segmentu S34,wykonywanie ścian szczelinowych, wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych oraz wykonywanie chudego betonu pod obiekt WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej),

 • inne roboty: przygotowanie pod wykonanie studni sączka francuskiego, wycinka rur gazowych (km 2+800/3+200), wiercenie studni tymczasowych głębinowych do celów technicznych w okolicy obiektów WG 03-06 i WL 01-03, prace porządkowe.

21 maja – 26 maja 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, pomiar rysomierzy i piezometrów, instalacja łańcuchów inklinometrycznych w ścianach szczelinowych, instalacja ekstensometrów (km 2+300), serwis i konserwacja urządzeń pomiarowych opracowanie danych monitoringu (km 0+000/5+000)

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra - ściany wewnętrzne i strop, trasowanie otworów odpowietrzających w tunelu metra, zbrojenie ścian i żeber strona zachodnia, demontaż deskowania półki dolnej - segment 11, wykopy pod półką dolną segmentów, (w obszarze Z1), mobilizacja wykonawcy ścian szczelinowych segmentów S34-S44, wykonywanie ścian szczelinowych, wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych, wykonywanie tymczasowych ścianek szczelnych,

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, przygotowanie pod wykonanie studni sączka francuskiego, wycinka rur gazowych (km 2+800/3+200),  wiercenie studni tymczasowych głębinowych do celów technicznych w okolicy obiektów WG 03-05 i WL 01-03, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola wygrodzenia placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.

14 maja – 19 maja 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, pomiar rysomierzy i piezometrów, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 i KEN 56, serwis i wizja lokalna, opracowywanie danych monitoringu (km 0+000/5+000),

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra - ściany wewnętrzne i strop, zbrojenie ścian i żeber strona wschodnia, deskowanie i betonowanie odsadzek przyżebrowych - strona wschodnia, zbrojenie ścian oraz żeber usztywniających belki transferowe, deskowanie i zbrojenie półki dolnej segment 11, wiercenie pod sprężenie belek transefowych, (w obszarze Z1), mobilizacja wykonawcy ścian szczelinowych segmentów S34-S44, wykonywanie ścian szczelinowych, wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych, wykonywanie tymczasowych ścianek szczelnych (km 2+650/2+850 i 3+125),

 • inne roboty: wiercenie studni głębinowej tymczasowej do celów technicznych, usuwanie wody z wykopu, utrzymanie dróg technologicznych, budowa schodni do wykopu S33, wycinka rur gazowych, prace związane z drogą technologiczną, kontrola wygrodzenia placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe.

07 maja – 12 maja 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, serwis i wizja lokalna, opracowywanie danych monitoringu (km 2+500), pomiary piezometrów (km 0+000/3+700),

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra - ściany wewnętrzne i strop, skuwanie chudego betonu i przygotowywanie powierzchni dna metra pod montaż węży iniekcyjnych, montaż węży iniekcyjnych, zbrojenie ścian i żeber strona wschodnia i zachodnia, deskowanie i betonowanie odsadzek przyżebrowych, zbrojenie ścian oraz żeber usztywniających belki transferowe, przygotowywanie platform pod wiertnicę, zbrojenie prętami wklejanymi - strona zachodnia, wiercenie pod sprężenie belek transefowych (km 2+250), rozszalowanie i kosmetyka stropu segmentów, mobilizacja wykonawcy ścian szczelinowych segmentów (km 2+650/2+850 i 3+125),

 • inne roboty: prace porządkowe.

30 kwietnia – 05 maja 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, pomiary rysomierzy i piezometrów, serwis i wizja lokalna, opracowywanie danych monitoringu (km 2+500),

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, rozdeskowanie półki dolnej segmentów 8 i 10, betonowanie półki dolnej segmentu 8+10 belki transferowej, pielęgnacja betonu stropu, skuwanie chudego betonu i przygotowywanie powierzchni dna metra pod montaż węży iniekcyjnych segmentu 11, zbrojenie ścian i żeber strona wschodnia,  wklejanie prętów po stronie wschodniej,  przygotowywanie platform pod wiertnicę,

 • roboty ziemne: wywóz urobku z wykopu pod tunelem, wykop wstępny pod tunel trasy S2 (km 1+970/2+080, 2+650/2+780 i 2+810/2+960),

 • inne: usuwanie wody z wykopu Z1.

23 kwietnia – 28 kwietnia 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, pomiary rysomierzy, serwis i wizja lokalna, opracowywanie danych monitoringu km 2+500), instalacja rury inklinometrycznej segment S5 strona północna, wizja lokalna (km1+300),

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra – ściany wewnętrzne i strop, deskowanie i zbrojenie półki dolnej segmentu 8+10, wykop i podkop pod półkę dolną segmentu 11, betonowanie warstwy wyrównawczej segmentu 11- etap I, rozdeskowanie półki dolnej segmentów 3 i 1, przygotowanie do betonowania, betonowanie stropów i pielęgnacja betonu stropów – obszar Z, 1wykonywanie murków prowadzących, wykonanie ścian szczelinowych, 

 • roboty ziemne: wywóz urobku z wykopu pod tunelem metra, wykop wstępny pod tunel trasy S2 (km 1+665/1+860, 1+970/2+080, 2+810/2+960 i 3+640-3+762),

 • inne: usuwanie wody z wykopu Z1, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+000/5+000).

16 kwietnia – 21 kwietnia 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, pomiary piezometrów i rysomierzy, pomiary inklinometrów gruntowych zainstalowanych przy KEN 54/56 i Lanciego 19, serwis i wizja lokalna, opracowywanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra – ściany wewnętrzne i strop, wykop pod półkę dolną segmentu 8+10, zbrojenie ścian i żeber, skuwanie chudego betonu i przygotowywanie powierzchni dna metra pod montaż węży iniekcyjnych segmentu 8+10, betonowanie warstwy wyrównawczej segment 8 i 10 - warstwa II, montaż węży iniekcyjnych segmentu 8+10 belki transferowej, skuwanie koron baret C8 oraz C6 – obszar Z1, przygotowanie do betonowania stropu 2-ch segmentów (km2+555/2+610), wykonywanie murków prowadzących (km 1+120/1+150 i 1+565/1+665), wykonanie ściany szczelinowej (km 1+310/1+415),

 • roboty ziemne: wykop wstępny pod tunel trasy S2 (km 1+000/1+120, 1+665/1+860, 1+970/2+080 i 2+810/2+960).

09 kwietnia – 14 kwietnia 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, pomiary piezometrów i rysomierzy, pomiary inklinometrów gruntowych zainstalowanych przy KEN 54/56 i Lanciego 19, opracowywanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, wykop pod półkę dolną segmentu 8+10, betonowanie warstwy wyrównawczej segment 8 i 10 - etap I, skuwanie chudego betonu i przygotowywanie powierzchni dna metra pod montaż węży iniekcyjnych segmentu 8+10, skuwanie koron baret C8 oraz C6 – obszar Z1, zbrojenie i deskowanie stropu segmentu S33, deskowanie stropu segmentu S32, przygotowanie do betonowania przerw roboczych stropu segmentu S31 oraz I etapu stropu S32, montaż dylatacji stropu S32/S33, betonowanie stropu segmentu S31, betonowanie stropu segmentu S32- etap 1, montaż uziemienia stropu S33, pielęgnacja zabetonowanego stropu segmentu S32 (km 2+510/2+610), wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych (km 1+170/1+415),

 • roboty ziemne: wykop wstępny pod tunel trasy S2 (km 1+000/1+120 1+665/1+860 i 2+810/2+960),

 • inne: zakończenie usuwania odpadów z terenu dawnego targowiska "Na Dołku", montaż oświetlenia placu budowy, montaż słupów oświetleniowych (km 1+400/2+400).

03 kwietnia – 07 kwietnia 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, pomiary piezometrów i rysomierzy, odczytywanie danych z tensometrów manualnych, pomiary inklinometrów gruntowych zainstalowanych przy KEN 54/56 i Lanciego 19, kontrola sprzętu monitoringu, opracowywanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, zbrojenie ścian i żeber usztywniających belki transferowe – obszar Z1,zbrojenie i deskowanie stropu segmentu S33, rozdeskowanie zabetonowanego stropu segmentu S31, deskowanie stropu segmentu S32, skuwanie koron ścian szczelinowych segmentu S33, przygotowanie do betonowania przerw roboczych stropu segmentu S31, rozładunek stali (km 2+510/2+580), wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych (km 1+170/1+415), wykonanie ścian szczelinowych (km1+310/1+415),

 • roboty ziemne: wykop wstępny pod tunel trasy S2 (km 1+000/1+120 1+415/1+860 i 2+810/2+960),

 • inne: montaż słupów oświetleniowych - oświetlenie placu budowy (km 2+650/3+000).

26 marca – 31 marca 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • roboty konstrukcyjne: wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych segment S03-S04, wykonanie ściany szczelinowej (km 1+170/1+415),

 • roboty ziemne: wykop wstępny pod tunel trasy S2 (km 1+000/1+120 1+390/1+860),

 • inne: montaż zasilania placu budowy oraz zasilania oświetlenia placu budowy (km 0+600/1+400).

Ostatnia aktualizacja: 2022-08-08
-A +A