Roboty mostowe Zad. C

24 grudnia – 30 grudnia 2018

Wykonawca nie prowadził robót na obiektach inżynierskich.    

17 grudnia – 22 grudnia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie izolacji, układanie betonu wyrównawczego, wykonywanie ścian szczelinowych i żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD05-10 (ul. Tawułkowa): głębokie fundamentowanie,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): wykonywanie kap chodnikowych,

 • WG 06-102 (estakada): budowa ustroju nośnego, sprężanie ustroju nośnego,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): budowa ustroju nośnego,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): budowa i sprężanie ustroju nośnego,

 • PG06-02 (przejazd gospodarczy): wykonywanie konstrukcji przepustu,

 • budowa przepustu P-04b.

10 grudnia – 16 grudnia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): wykonywanie kap chodnikowych,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie izolacji, układanie betonu wyrównawczego, wykonywanie ścian szczelinowych i żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD05-10 (ul. Tawułkowa): prace organizacyjne,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): wykonywanie kap chodnikowych,

 • WG 06-102 (estakada): budowa ustroju nośnego, wykonywanie izolacji,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): budowa i sprężanie ustroju nośnego,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): budowa ustroju nośnego, wykonywanie podpór, prace organizacyjne,

 • PG06-02 (przejazd gospodarczy): wykonywanie konstrukcji przepustu,

 • budowa przepustu P-04b,

 • budowa zbiorników żelbetowych podziemnych - zbiornik ZB 23.

03 grudnia – 09 grudnia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): wykonywanie kap chodnikowych,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): wykonywanie izolacji,wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): wykonywanie kap chodnikowych,

 • WD 05-11 (ul. Zabawna): wykonywanie kap chodnikowych,

 • WG 06-102 (estakada): budowa i sprężanie ustroju nośnego,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): budowa i sprężanie ustroju nośnego,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): budowa ustroju nośnego, wykonywanie podpór, montaż łożysk,

 • PG06-02 (przejazd gospodarczy): wykonywanie konstrukcji przepustu,

 • budowa przepustu P-04b,

 • budowa zbiorników żelbetowych podziemnych - zbiornik ZB 23.

26 listopada – 02 grudnia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): wykonywanie kap chodnikowych,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): głębokie fundamentowanie, wykonywanie izolacji, wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): budowa ustroju nośnego, wykonywanie kap chodnikowych,

 • WD 05-11 (ul. Zabawna): wykonywanie kap chodnikowych,

 • WG 06-102 (estakada): budowa i sprężanie ustroju nośnego,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): budowa ustroju nośnego,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): budowa ustroju nośnego, wykonywanie podpór,

 • PG06-02 (przejazd gospodarczy): wykonywanie konstrukcji przepustu,

 • budowa przepustu P-04b,

 • budowa zbiorników żelbetowych podziemnych - zbiornik ZB 23.

19 listopada – 25 listopada 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD05-03 (ul. Mozaikowa): wykonywanie kap chodnikowych,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): głębokie fundamentowanie, wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): budowa ustroju nośnego, wykonywanie kap chodnikowych,

 • WG 06-102 (estakada): budowa i sprężanie ustroju nośnego,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): budowa ustroju nośnego, wykonywanie podpór, montaż łożysk,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): budowa ustroju nośnego, wykonywanie podpór,

 • PG06-02 (przejazd gospodarczy): wykonywanie konstrukcji przepustu,

 • budowa przepustu P-04b, PZ-03,

 • budowa zbiorników żelbetowych podziemnych - zbiornik ZB 23.

12 listopada – 18 listopada 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): głębokie fundamentowanie, wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, wykonywanie izolacji, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): wykonywanie kap chodnikowych,

 • WD 05-11 (ul. Zabawna) : wykonywanie kap chodnikowych,

 • WG 06-102 (estakada): budowa i sprężanie ustroju nośnego,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): budowa ustroju nośnego, wykonywanie podpór, montaż łożysk,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): budowa ustroju nośnego, montaż łożysk, wykonywanie podpór, prace organizacyjne,

 • PG02-62 (przejazd gospodarczy): wykonywanie konstrukcji,

 • budowa przepustu P-04b, PZ-03,

 • budowa zbiorników żelbetowych podziemnych - zbiornik ZB 23.

05 listopada – 11 listopada 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD 05-03 (Mozaikowa): wykonywanie kap chodnikowych,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): głębokie fundamentowanie, wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, wykonywanie izolacji, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu, budowa zbiorników żelbetowych podziemnych,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): wykonywanie kap chodnikowych,

 • WD 05-11 (ul. Zabawna) : wykonywanie kap chodnikowych,

 • WG 06-102 (estakada): budowa ustroju nośnego,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): budowa ustroju nośnego, wykonywanie podpór, prace organizacyjne,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): budowa ustroju nośnego, wykonywanie podpór, wbijanie ścianek szczelnych,

 • PG02-62 (przejazd gospodarczy): wykonywanie konstrukcji przejazdu,

 • budowa przepustu P-04b,

 • budowa zbiorników żelbetowych podziemnych - zbiornik ZB 23.

29 października – 04 listopada 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD 05-03 (Mozaikowa): układanie krawężników, wykonywanie kap chodnikowych,

 • WS 05-09 (ul. Patriotów): głębokie fundamentowanie, układanie betonu wyrównawczego, wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej,całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): wykonywanie podpór, układanie krawężników,

 • WD 05-11 (ul. Zabawna) : wykonywanie płyt przejściowych,

 • WG 06-102 (estakada): budowa ustroju nośnego,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): budowa ustroju nośnego, wykonywanie podpór,

 • WG 06-04 (estakada na ter. gm. Wiązowna): wykonywanie podpór, wbijanie ścianek szczelnych,

 • PG02-62 (przejazd gospodarczy): wykonywanie konstrukcji,

 • budowa przepustów – wykonywanie konstrukcji przepustu, (P-04b), układanie betonu ochronnego (PM-7b),

 • budowa zbiorników żelbetowych podziemnych - zbiornik ZB 23.

22 października – 27 października 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD 05-03 (Mozaikowa): układanie krawężników,

 • WS 06-09 (ul. Patriotów): wykonywanie izolacji, wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej,całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): wykonywanie podpór,

 • WD 05-11 (ul. Zabawna) : układanie betonu wyrównawczego, wykonywanie płyt przejściowych,

 • WG 06-102 (estakada): budowa ustroju nośnego, wykonywanie stanowiska do nasuwania,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): budowa ustroju nośnego, wykonywanie podpór,

 • WG 06-04 (estakada gm. Wiązowna): wykonywanie podpór, wykonywanie zasypek, wbijanie ścianek szczelnych,

 • PG02-62 (przejazd gospodarczy): wykonywanie konstrukcji

 • budowa przepustów – wykonywanie konstrukcji przepustu, (P-04), wykonywanie konstrukcji przepustu (PG06-02),

 • budowa zbiorników żelbetowych podziemnych: zbiornik ZB 25A.

15 października – 20 października 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 06-09 (ul. Patriotów): wykopy, układanie betonu wyrównawczego, wykonywanie żelbetowej konstrukcji wanny szczelnej, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): budowa ustroju nośnego, wykonywanie izolacji,

 • WD 05-11 (ul. Zabawna) : budowa ustroju nośnego, wykonywanie stożków i umacnianie skarp,

 • WG 06-102 (estakada): budowa ustroju nośnego, prace organizacyjne,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): budowa ustroju nośnego, montaż łożysk, wykonywanie podpór, prace organizacyjne,

 • WG 06-04 (estakada gm. Wiązowna) – wykonywanie podpór, wykonywanie zasypek, wbijanie ścianek szczelnych, prace organizacyjne,

 • budowa przepustów – wykonywanie konstrukcji przepustu, układanie betonu wyrównawczego (P-04), wykonywanie konstrukcji przepustu (PG06-02),

 • budowa zbiorników żelbetowych podziemnych: zbiornik ZB 25A.

08 października – 14 października 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 06-09 (ul. Patriotów): głębokie fundamentowanie, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): budowa ustroju nośnego,

 • WD 05-11 (ul. Zabawna) : wykonywanie zasypek,

 • WG 06-102 (estakada): budowa ustroju nośnego,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): budowa ustroju nośnego, wbijanie ścianek szczelnych, wykonywanie podpór, prace organizacyjne,

 • WG 06-04 (estakada gm. Wiązowna) – wykonywanie podpór, wykonywanie zasypek, prace organizacyjne,

 • budowa przepustów – wykopy, montaż systemu odwadniania wykopów (P-04),wykonywanie konstrukcji przepustu (PG06-02),

 • budowa zbiorników żelbetowych podziemnych: zbiornik ZB 25A.

01 października – 06 października 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 06-09 (ul. Patriotów): głębokie fundamentowanie, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): budowa ustroju nośnego,

 • WD 05-11 (ul. Zabawna):  wykonywanie zasypek,

 • WG 06-102 (estakada): budowa ustroju nośnego, wykonywanie podpór,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): prace organizacyjne,

 • WG 06-04 (estakada gm. Wiązowna):  wykonywanie podpór, wykonywanie zasypek, prace organizacyjne,

 • budowa przepustów:  wbijanie ścianek szczelnych (P-04),wykonywanie konstrukcji przepustu (PG06-02), kontynuacja wykonywania zasypek ( PZ-03),

 • budowa zbiorników żelbetowych podziemnych przy ul. Patriotów (wsch.), zbiornik ZB 23 – montaż systemu odwadniania wykopów.

24 września – 30 września 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 06-09 (ul. Patriotów): głębokie fundamentowanie, całodobowe odwodnienie wykopów w obrębie obiektu,

 • WD 05-03 (ul. Mozaikowa): montaż kap chodnikowych, wykonywanie podpór,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): budowa ustroju nośnego, wykonywanie izolacji,

 • WD 05-11 (ul. Zabawna) – wykonywanie zasypek,

 • WG 06-102 (estakada): wykonywanie podpór, wykonywanie stanowiska do nasuwania,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wykopy, wykonywanie podpór, wbijanie ścianek szczelnych,

 • WG 06-04 (estakada gm. Wiązowna) –wykopy, wykonywanie podpór, wykonywanie zasypek, prace organizacyjne,

 • budowa przepustów – wykonywanie zasypek (P-04),wykonywanie konstrukcji przepustu (PG06-02), wykonywanie zasypek ( PZ-03),

 • budowa zbiorników żelbetowych podziemnych - zbiornik ZB 23 – montaż systemu odwadniania wykopów.

17 września – 23 września 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WD 05-03 (ul. Mozaikowa): wykonywanie podpór,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): budowa ustroju nośnego, sprężanie ustroju nośnego, wykonywanie izolacji,

 • WD 05-11 (ul. Zabawna) – wykonywanie zasypek,

 • WG 06-102 (estakada): wykonywanie podpór, wykonywanie stanowiska do nasuwania,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wykonywanie podpór i zasypek, prace organizacyjne,

 • WG 06-04 (estakada gm. Wiązowna) – prace organizacyjne, wykopy, wykonywanie podpór, układanie betonu wyrównawczego,

 • budowa przepustów – wykonywanie zasypek (P-04), wykonywanie konstrukcji przepustu (PG06-02), prace wykończeniowe ( PZ-03),

 • budowa zbiorników żelbetowych podziemnych - zbiornik ZB 39.

10 września – 16 września 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 06-09 (ul. Patriotów): głębokie fundamentowanie, wykonywanie ścian szczelinowych, roboty odwodnieniowe,

 • WD 05-03 (ul. Mozaikowa): wykonywanie podpór,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): budowa ustroju nośnego,

 • WG 06-102 (estakada): wykonywanie podpór, wykonywanie stanowiska do nasuwania,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wykonywanie podpór,

 • WG 06-04 (estakada gm. Wiązowna) – prace organizacyjne, wykonywanie podpór, wykonywanie zasypek,

 • budowa przepustów – wykonywanie zasypek (P-04), układanie betonu wyrównawczego, wykonywanie konstrukcji przepustu (PG06-02), wykonywanie izolacji (PM-7b),

 • budowa zbiorników żelbetowych podziemnych - zbiornik ZB 39.

03 września – 08 września 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 06-09 (ul. Patriotów): wbijanie ścian szczelinowych, montaż systemu odwadniania wykopów,

 • WD 05-03 (ul. Mozaikowa): wykonywanie podpór, budowa ustroju nośnego,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): budowa ustroju nośnego,

 • WG 06-102 (estakada): wykonywanie podpór, wykonywanie stanowiska do nasuwania, montaż żurawia wieżowego,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wykonywanie podpór,

 • WG 06-04 (estakada gm. Wiązowna) –wbijanie ścianek szczelnych, wykopy, wykonywanie podpór, układanie betonu wyrównawczego,

 • budowa przepustów (P-04, PZ-03),

 • budowa zbiorników żelbetowych podziemnych - zbiornik ZB 39.

27 sierpnia – 02 września 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 06-09 (ul. Patriotów): wbijanie ścian szczelinowych, montaż systemu odwadniania wykopów,

 • WD 05-03 (ul. Mozaikowa): wykonywanie podpór, wykonywanie izolacji, budowa ustroju nośnego,

 • WD 05-11 (ul. Zabawna): wykonywanie kap chodnikowych,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): budowa ustroju nośnego, wykonywanie podpór,

 • WG 06-102 (estakada): wykonywanie podpór, zasypki, wykonywanie stanowiska do nasuwania,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): montaż systemu odwadniania wykopów, wykonywanie podpór, wykopy, układanie betonu wyrównawczego,

 • WG 06-04 (estakada gm. Wiązowna) – montaż systemu odwadniania wykopów, wbijanie ścianek szczelnych, wykopy,

 • budowa przepustów (P-04, PZ-03),

 • budowa zbiorników żelbetowych podziemnych - zbiornik ZB 39.

20 sierpnia – 26 sierpnia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 06-09 (ul. Patriotów): wykonywanie przesłony pionowej slurry trench,

 • WD 05-03 (ul. Mozaikowa): prace organizacyjne, wykonywanie podpór,

 • WD 05-11 (ul. Zabawna): montaż dylatacji,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): budowa ustroju nośnego, wykonywanie podpór,

 • WG 06-102 (estakada): wbijanie ścianek szczelnych, wykonywanie podpór, zasypki, wykonywanie stanowiska do nasuwania,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): prace organizacyjne, głębokie fundamentowanie, wykonywanie podpór, wykopy,

 • WG 06-04 (estakada gm. Wiązowna) – prace organizacyjne, wbijanie ścianek szczelnych, wykopy,

 • budowa przepustów,

 • budowa zbiorników żelbetowych podziemnych - zbiornik ZB 39.

13 sierpnia – 19 sierpnia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 06-09 (ul. Patriotów): wykonywanie przesłony pionowej trench, montaż systemu odwodnienia wykopów,

 • WD 05-03 (ul. Mozaikowa): budowa ustroju nośnego,

 • WD 05-11 (ul. Zabawna): układanie kap chodnikowych,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): budowa ustroju nośnego,

 • WG 06-102 (estakada): wbijanie ścianek szczelnych, wykonywanie podpór, zasypki, wykonywanie stanowiska do nasuwania,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wykopy, prace organizacyjne, głębokie fundamentowanie, montaż systemu odwodnienia wykopów, układanie betonu wyrównawczego, wykonywanie podpór,

 • WG 06-04 (estakada gm. Wiązowna) – wbijanie ścianek szczelnych,

 • budowa przepustów,

 • budowa zbiorników żelbetowych podziemnych - zbiornik ZB 39 – budowa pompowni kanalizacji deszczowej.

06 sierpnia – 12 sierpnia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 06-09 (ul. Patriotów): wykonywanie przesłony pionowej trench, wbijanie ścianek szczelnych, głębokie fundamentowanie, montaż systemu odwodnienia wykopów,

 • WD 05-03 (ul. Mozaikowa): budowa ustroju nośnego, prace odwodnieniowe,

 • WD 05-11 (ul. Zabawna): układanie kap chodnikowych,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): budowa ustroju nośnego, wykonywanie podpór,

 • WG 06-102 (estakada): wbijanie ścianek szczelnych, wykonywanie podpór, zasypki, wykonywanie stanowiska do nasuwania,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wykopy, głębokie fundamentowanie, montaż systemu odwodnienia wykopów, układanie betonu wyrównawczego, wykonywanie podpór.

30 lipca – 05 sierpnia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

23 lipca – 29 lipca 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 06-09 (ul. Patriotów): wykonywanie przesłony ze ścianek szczelnych,

 • WD 05-03 (ul. Mozaikowa): budowa ustroju nośnego,

 • WD 05-11 (ul. Zabawna): budowa nasypu, układanie kap chodnikowych, układanie krawężników, wykonywanie izolacji,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): budowa ustroju nośnego,

 • WG 06-102 (estakada): wykonywanie podpór, zasypki,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wbijanie ścianek szczelnych.

16 lipca – 22 lipca 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • WS 06-09 (ul. Patriotów): wykonywanie przesłony ze ścianek szczelnych,

 • WD 05-03 (ul. Mozaikowa): budowa ustroju nośnego, wykonywanie podpór,

 • WD 05-11 (ul. Zabawna): wykonywanie podpór,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): budowa ustroju nośnego,

 • WG 06-102 (estakada): wykonywanie podpór, zasypki,

 • WG 06-03 (teren Maz. Parku Krajobraz.): wbijanie ścianek szczelnych.

09 lipca – 15 lipca 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

02 lipca – 08 lipca 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • Węzeł Patriotów:wykonywanie przesłony ze ścianek szczelnych, wykonywanie ścian szczelinowych

 • WD 05-03 (ul. Mozaikowa): budowa ustroju nośnego, montaż łożysk, wykonywanie podpór,

 • WD 05-11 (ul. Zabawna): budowa ustroju nośnego,

 • WD 05-07 (ul. Izbicka): wykonywanie podpór,

 • WG 06-102 (estakada): wykonywanie podpór, zasypki,

 • WG 06-03 (teren MPK): w bijanie ścianek szczelnych.

25 czerwca – 30 czerwca 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wiadukt nad ul. Mozaikową: budowa ustroju nośnego, wykonywanie podpór, wbijanie ścianek szczelnych,

 • wiadukt nad ul. Zabawną: budowa ustroju nośnego, wykonywanie podpór,

 • estakada: wykonywanie podpór, zasypki.

18 czerwca – 24 czerwca 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wanna szczelna przy ul. Patriotów: montaż systemu odwodnienia wykopów, wykonywanie przesłony pionowej, wykonywanie ścian szczelinowych,

 • wiadukt nad ul. Mozaikową: wykonywanie podpór,

 • wiadukt nad ul. Zabawną: budowa ustroju nośnego, sprężanie ustroju nośnego,

 • wiadukt nad ul. Izbicką: wykonywanie podpór,

 • estakada: wykonywanie podpór, wykonywanie stanowiska do nasuwania, zasypki .

11 czerwca – 16 czerwca 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wanna szczelna przy ul. Patriotów: wykonywanie przesłony pionowej,

 • wiadukt nad ul. Mozaikową: wykonywanie podpór, zasypki,

 • wiadukt nad ul. Zabawną: budowa ustroju nośnego,

 • wiadukt nad ul. Izbicką: wykonywanie podpór,

 • estakada: wykonywanie podpór.

04 czerwca – 10 czerwca 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • węzeł przy ul. Patriotów (zachód): wykonywanie ścian szczelinowych,

 • wanna szczelna przy ul. Patriotów: wykonywanie przesłony pionowej,

 • wiadukt nad ul. Mozaikową: wykonywanie podpór,

 • wiadukt nad ul. Zabawną: budowa ustroju nośnego,

 • wiadukt nad ul. Izbicką: wykonywanie podpór,

 • estakada: układanie betony wyrównawczego, wykonywanie podpór, wykopy i zasypki.

28 maja – 02 czerwca 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • węzeł przy ul. Patriotów (zachód): głębokie fundamentowanie, wykopy,

 • wiadukt nad ul. Mozaikową: wykonywanie podpór, prace organizacyjne,

 • wiadukt nad ul. Zabawną: budowa ustroju nośnego,

 • wiadukt nad ul. Izbicką: wykonywanie podpór,

 • estakada: głębokie fundamentowanie, wykonywanie podpór, wykopy i zasypki.

21 maja – 27 maja 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • węzeł przy ul. Patriotów (zachód): głębokie fundamentowanie,

 • wiadukt nad ul. Mozaikową: wykonywanie podpór, prace organizacyjne,

 • wiadukt nad ul. Zabawną: budowa ustroju nośnego,

 • wiadukt nad ul. Izbicką: wykonywanie podpór,

 • estakada: głębokie fundamentowanie, wykonywanie podpór, wykopy i zasypki.

14 maja – 20 maja 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • głębokie fundamentowanie w okolicy ul. Patriotów (zachód),

 • wykonywanie podpór przy ul. Izbickiej i Mozaikowej,

 • budowa ustroju nośnego przy ul. Zabawnej,

 • prace organizacyjne, głębokie fundamentowanie, układanie betonu wyrównawczego, wykonywanie podpór, wykopy i zasypki pod estakadę.

05 maja – 12 maja 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wykonywanie podpór przy ul. Izbickiej i Mozaikowej,

 • budowa ustroju nośnego przy ul. Zabawnej,

 • prace organizacyjne, głębokie fundamentowanie, wbijanie ścianek szczelnych oraz wykonywanie podpór pod estakadę.

30 kwietnia – 02 maja 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wykonywanie podpór przy ul. Izbickiej i Mozaikowej,

 • budowa ustroju nośnego przy ul. Zabawnej,

 • prace organizacyjne, wbijanie ścianek szczelnych, układanie betonu wyrównawczego oraz prace organizacyjne na placu budowy estakady.

23 kwietnia – 28 kwietnia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • głębokie fundamentowanie przy ul. Izbickiej,

 • wykonywanie podpór pod estakadę.

16 kwietnia – 21 kwietnia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wykonywanie podpór pod wiadukt, zasypywanie fundamentów przy ul. Mozaikowej,

 • wykonywanie podpór pod wiadukt, głębokie fundamentowanie przy ul. Zabawnej,

 • wykonywanie podpór przy ul. Izbickiej,

 • budowa ustroju nośnego przy ul. Sztygarów,

 • wykopy, wbijanie ścianek szczelnych i prace organizacyjne na placu budowy estakady.

09 kwietnia – 14 kwietnia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wykonywanie podpór pod wiadukt, zasypywanie fundamentów przy ul. Mozaikowej,

 • budowa ustroju nośnego, wykonywanie podpór pod wiadukt przy ul. Zabawnej,

 • wykonywanie podpór przy ul. Izbickiej,

 • wykopy i prace organizacyjne na placu budowy estakady.

03 kwietnia – 07 kwietnia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wykonywanie izolacji i podpór pod wiadukt, zasypywanie fundamentów przy ul. Mozaikowej,

 • budowa ustroju nośnego, wykonywanie podpór pod wiadukt przy ul. Zabawnej,

 • wykopy, wykonywanie podpór przy ul. Izbickiej,

 • organizacja placu budowy przy estakadzie.

26 marca – 31 marca 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wykopy, głębokie fundamentowanie, wykonywanie podpór pod wiadukt przy ul. Mozaikowej,

 • budowa ustroju nośnego, wykonywanie podpór pod wiadukt przy ul. Zabawnej,

 • wykopy, układanie betonu wyrównawczego przy ul. Izbickiej.

19 marca – 24 marca 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wykopy, głębokie fundamentowanie, wykonywanie podpór pod wiadukt przy ul. Mozaikowej,

 • wykonywanie podpór pod wiadukt, budowa ustroju nośnego, wykonywanie izolacji przy ul. Zabawnej,

 • głębokie fundamentowanie, wykonywanie podpór pod wiadukt przy ul. Izbickiej.

12 marca – 17 marca 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wykonywanie podpór pod wiadukt przy ul. Zabawnej,

 • wykonywanie podpór pod wiadukt przy ul. Mozaikowej.

05 marca – 10 marca 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wykonywanie podpór pod wiadukt przy ul. Zabawnej.

26 lutego – 03 marca 2018

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca nie wykonywał robót  mostowych.

19 lutego – 25 lutego 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wykonywanie podpór pod wiadukt przy ul. Zabawnej.

12 lutego – 17 lutego 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wykonywanie podpór pod wiadukt przy ul. Zabawnej.

05 lutego – 10 lutego 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wykonywanie podpór pod wiadukt przy ul. Zabawnej.

29 stycznia – 03 lutego 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • prace organizacyjne i wykonywanie podpór pod wiadukt przy ul. Zabawnej.

22 stycznia – 27 stycznia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wykonywanie podpór pod wiadukt przy ul. Zabawnej.

15 stycznia – 21 stycznia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • kontynuacja zbrojenia i deskowania podpór pod wiadukt przy ul. Zabawnej.

08 stycznia – 14 stycznia 2018

Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zbrojenie i deskowanie podpór pod wiadukt przy ul. Zabawnej.

Ostatnia aktualizacja: 2022-08-08
-A +A