Prace projektowe Zadanie A 2018 rok

17 grudnia – 23 grudnia 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie celem zatwierdzenia Kart Nadzoru Autorskiego dotyczących korekty stali sprężającej i ściany oporowej,

 • wprowadzanie poprawek do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru.

10 grudnia – 16 grudnia 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie celem zatwierdzenia Karty Nadzoru Autorskiego w zakresie korekty zbrojenia.

03 grudnia – 09 grudnia 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie celem zatwierdzenia Karty Nadzoru Autorskiego w zakresie korekty zbrojenia.

26 listopada – 02 grudnia 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie celem zatwierdzenia Kart Nadzoru Autorskiego w zakresie budowy zbiornika i oczepu,

 • wystąpienie do Innogy o uzgodnienie lokalizacji stacji transformatorowej.

12 listopada – 18 listopada 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie celem zatwierdzenia Karty Nadzoru Autorskiego dotyczącej przebudowy kanalizacji deszczowej,

 • przekazanie Raportu miesięcznego monitoringu i Raportu z wizji lokalnej tunelu metra za październik 2018,

 • przekazanie Projektu sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowania trasy S2 – POW z ul. Puławską i Żołny.

05 listopada – 11 listopada 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie celem zatwierdzenia Karty Nadzoru Autorskiego dotyczącej konstrukcji tunelu,

29 października – 04 listopada 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie odpowiedzi na uwagi zawarte w Protokole z Weryfikacji w sprawie budowy stacji meteorologicznych i zapobiegania gołoledzi.

22 października – 28 października 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

  Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • przekazanie celem zatwierdzenia Kart Nadzoru Autorskiego dotyczących zmian w Projektach Wykonawczych elementów obiektów inżynierskich.

15 października – 21 października 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie wyjaśnień do uwag dot. do dokumentacji „Monitoring zasadniczy obiektów w strefie oddziaływania tunelu POW”.

08 października – 14 października 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie raportu z wizji lokalnej tunelu metra za wrzesień 2018,

  Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • przekazanie celem zatwierdzenia Kart Nadzoru Autorskiego dotyczących ciągów pieszo – rowerowych na obiektach inżynierskich.

01 października – 06 października 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie Kart Nadzoru Autorskiego w zakresie zmiany długości nisz alarmowych.

24 września – 30 września 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • przekazanie celem zatwierdzenia Kart Nadzoru Autorskiego z zakresu robót inżynierskich.

17 września – 23 września 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

09 września – 15 września 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

03 września – 08 września 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A,

 • przekazanie celem zatwierdzenia Karty Nadzoru Autorskiego dotyczącej ujednolicenia rozwiązań technologicznych komór sanitarnych,

 • przekazanie odpowiedzi na uwagi do Protokołu z weryfikacji w zakresie próbnego obciążenia pali.

27 sierpnia – 02 września 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A,

 • przekazanie odpowiedzi na pismo dotyczące projektu konstrukcji nawierzchni drogi ekspresowej w celu uzyskania opinii Zamawiającego,

 • przekazanie odpowiedzi na pismo inwestora prywatnego dotyczące budowy stacji paliw płynnych w rejonie Węzła Ursynów Wschód.

20 sierpnia – 26 sierpnia 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

13 sierpnia – 19 sierpnia 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A

06 sierpnia – 12 sierpnia 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A

30 lipca – 05 sierpnia 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A

 • przekazanie odpowiedzi na uwagi z weryfikacji Projektu Wykonawczego w zakresie budowy kanalizacji deszczowej,

  Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych – uszczegóławianie dokumentacji,

 • przekazanie Karty Nadzoru Autorskiego dotyczącej korekty zbiornika Z1.

23 lipca – 29 lipca 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A,

  Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych – uszczegóławianie dokumentacji.

16 lipca – 22 lipca 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A,

  Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych – uszczegóławianie dokumentacji.

09 lipca – 15 lipca 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A,

  Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych – uszczegóławianie dokumentacji.

02 lipca – 08 lipca 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A,

  Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych – uszczegóławianie dokumentacji.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przekazanie dokumentacji pn. „Operat ochrony powietrza dla instalacji eksploatowanej przez GDDKiA”.

25 czerwca – 01 lipca 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie odpowiedzi na uwagi zawarte w Protokole z Weryfikacjiw zakresie: instalacji urządzeń obcych i budowy sieci kanalizacji deszczowej trasy S2,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A,

  Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych – uszczegóławianie dokumentacji.

18 czerwca – 24 czerwca 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A,

  Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych – uszczegóławianie dokumentacji.

11 czerwca – 17 czerwca 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie odpowiedzi na uwagi dotyczące Projektu Stałej Organizacji Ruchu w zakresie Zadania A,

 • przekazanie skoordynowanego rysunku styku pomiędzy Zadaniem A i B,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A,

  Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych – uszczegóławianie dokumentacji,

04 czerwca – 10 czerwca 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A,

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych – uszczegóławianie dokumentacji,

 • przekazanie celem zatwierdzenia Projektu Wykonawczego kolejnego obiektu mostowego.

28 maja – 02 czerwca 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A,

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych – uszczegóławianie dokumentacji,

 • przekazanie celem zatwierdzenia Projektu Wykonawczego kolejnego obiektu mostowego.

21 maja – 27 maja 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A,

 • odpowiedzi na uwagi zatarte w Protokole z weryfikacji dotyczące Programu Zapewnienia Jakości w zakresie robót betonowych,

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych – uszczegóławianie dokumentacji,

 • przekazanie celem zatwierdzenia Projektu Wykonawczego kolejnego obiektu mostowego,

 • przekazanie odpowiedzi na uwagi zatarte w Protokole z weryfikacji Projektu Wykonawczego dla jednego obiektu mostowego.

14 maja – 20 maja 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • odpowiedzi na uwagi zawarte w Protokole z weryfikacji dotyczące Programu Zapewnienia Jakości w zakresie robót betonowych,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A,

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych – uszczegóławianie dokumentacji,

 • przekazanie celem zatwierdzenia Projektu Wykonawczego kolejnego obiektu mostowego,

 • przekazanie odpowiedzi na uwagi zatarte w Protokole z weryfikacji Projektu Wykonawczego dla jednego obiektu mostowego.

07 maja – 12 maja 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • przekazanie wyjaśnień do zgłoszonych uwag dotyczących Projektu Stałej Organizacji Ruchu,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A,

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych – uszczegóławianie dokumentacji,

 • przekazanie Kart Nadzoru Autorskiego dotyczących dwóch obiektów.

30 kwietnia – 05 maja 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • przekazanie w wersji elektronicznej dokumentacji pn. Opis stanu nieruchomości na terenie m. st. Warszawy zajętych pod POW zatwierdzonych decyzją ZRID,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych – uszczegóławianie dokumentacji.

23 kwietnia – 29 kwietnia 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych – uszczegóławianie dokumentacji,

 • przekazanie odpowiedzi na uwagi Nadzoru Autorskiego dotyczące Projektu Wykonawczego obiektu WL 03-04 oraz zabudowy chodnikowej,

 • przekazanie do zatwierdzenia Projektów Technologicznych dla dwóch obiektów mostowych.

16 kwietnia – 22 kwietnia 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • przekazanie odpowiedzi na uwagi zawarte w Protokole z Weryfikacji dotyczące Programu Zapewnienie Jakości w zakresie wzmocnienia podłoża oraz kilku Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych – uszczegóławianie dokumentacji,

 • przekazanie odpowiedzi na uwagi Nadzoru Autorskiego dotyczące Projektu Wykonawczego obiektu WL 03-03,

 • przekazanie Kart Nadzoru Autorskiego w zakresie zabudowy chodników i układu współrzędnych wysokościowych obiektu WG 03-03.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przekazanie stanowiska Wykonawcy do przekazanego korespondencją e-mailową odwołania Stowarzyszenia Ekologicznego Ursynów.

09 kwietnia – 15 kwietnia 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegółowienie Projektu Stałej Organizacji Ruchu,

 • przekazanie Kart Nadzoru Autorskiego w zakresie zmiennej grubości płyty dennej dla dokumentacji dotyczącej tunelu,

 • uszczegółowienie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych – uszczegółowienie dokumentacji,

 • przekazanie Projektu Wykonawczego kolejnego obiektu inżynierskiego,

 • przekazanie Kart Nadzoru Autorskiego w zakresie zabudowy chodników i układu współrzędnych wysokościowych obiektu               WG 03-04.

03 kwietnia – 08 kwietnia 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegółowienie Projektu Stałej Organizacji Ruchu,

 • uszczegółowienie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A,

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • przekazanie Projektu Wykonawczego kolejnego obiektu inżynierskiego.

26 marca – 31 marca 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uszczegółowienie Projektu Stałej Organizacji Ruchu,

 • przekazanie Projektu Wykonawczego w zakresie budowy zbiornika retencyjnego ZR4, budowy pompowni i zbiorników wód technicznych z akcji ppoż. oraz przebudowy sieci wodociągowej,

 • uszczegółowienie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A,

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • uszczegółowienie Projektów Wykonawczych obiektów mostowych,

 • przygotowanie do przekazania Projektów Wykonawczych kolejnych dwóch obiektów inżynierskich.

19 marca – 25 marca 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przygotowanie do przekazania celem zatwierdzenia Projektów Wykonawczych w zakresie: oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowania ul. Płaskowickiej z ul. Gandhi i ul. Płaskowickiej z ul. Rosoła,

 • uszczegółowienie Projektu Stałej Organizacji Ruchu,

 • przekazanie wyjaśnień do uwag dotyczących Projektu Wykonawczego w zakresie budowy zbiornika retencyjnego ZR4,

 • przekazanie dokumentacji pn. Koncepcja architektoniczna Centrum Zarządzania Tunelem oraz Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem,

 • uszczegółowienie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A,

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

12 marca – 18 marca 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie wyjaśnień do uwag dotyczących Projektów Wykonawczych w zakresie przebudowy sieci wodociągowej,

 • uszczegółowienie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • uszczegółowienie Projektów Wykonawczych obiektów mostowych,

 • przygotowanie do przekazania Projektów Wykonawczych kolejnych trzech obiektów inżynierskich,

 • przekazanie odpowiedzi na uwagi zawarte w Protokole z weryfikacji dla dwóch obiektów mostowych .

05 marca – 11 marca 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uszczegółowienie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • uszczegółowienie Projektów Wykonawczych obiektów mostowych,

 • przygotowanie do przekazania Projektów Wykonawczych kolejnych dwóch obiektów inżynierskich,

 • przekazanie odpowiedzi na uwagi zawarte w Protokole z weryfikacji.

26 lutego – 03 marca 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie po dokonaniu uzupełnień Projektu Wykonawczego Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia orazPrzebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia,

 • uszczegółowienie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych,

 • przekazanie Projektów Wykonawczych kolejnych dwóch obiektów inżynierskich.

19 lutego – 25 lutego 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie dokumentacji pn. Opis stanu nieruchomości na terenie m.st. Warszawy zajętych pod Południową Obwodnicę Warszawy zatwierdzonych decyzją o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowych,

 • przekazanie odpowiedzi na uwagi Weryfikatorów dotyczące Programy zapewnienia Jakości – Zasypywanie wykopów i wykonanie nasypów wraz z zagęszczaniem,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych,

 • przekazanie Projektów Wykonawczych dwóch obiektów inżynierskich.

12 lutego – 17 lutego 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przygotowanie do przekazania Projekty Wykonawczego w zakresie robót drogowych, odwodnienia, kanalizacji deszczowej, budowy przepompowni i zbiorników wód technicznych z akcji p.poż.,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

05 lutego – 11 lutego 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych.

29 stycznia – 04 lutego 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przekazanie odpowiedzi na uwagi dot. budowy nasypów i wzmocnień skarp nasypów,

 • przekazanie odpowiedzi na uwagi dot. Projektu Wykonawczego w zakresie rurociągu tłocznego,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych.

22 stycznia – 28 stycznia 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przygotowanie do przekazania Projektów Wykonawczych w zakresie architektury i konstrukcji Centrum Zarządzania Tunelem, przebudowy sieci ciepłowniczej i sieci teletechnicznych,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych.

15 stycznia – 21 stycznia 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • przygotowanie do przekazania w celu zatwierdzenia Projektów Wykonawczych p.n.: Przebudowa sieci ciepłowniczej, Oświetlenie drogowe, Budowa przepompowni i zbiorników wód technicznych z akcji ppoż., Budowa przepompowni wód drenażowych i Budowa zbiornika retencyjnego ZR4,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych,

 • przekazanie odpowiedzi na uwagi zawarte w Protokole z Weryfikacji.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przekazanie Raportu w ramach ponownej oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z kompletem uzupełnień wynikających z wezwań Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska .

08 stycznia – 14 stycznia 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie dokumentacji Projektu Wykonawczego – wprowadzanie uwag Inżyniera,

 • przygotowywanie do przekazania w celu zatwierdzenia Projektów Wykonawczych: przebudowy sieci ciepłowniczej, oświetlenia drogowego, instalacji sanitarnych oraz konstrukcji Centrum Zarządzania Tunelem i stacji transformatorowych,

 • przygotowywanie do przekazania do MPiK celem uzgodnienia Projektów Wykonawczych pn. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Płaskowickiej,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych.

02 stycznia – 05 stycznia 2018

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie dokumentacji Projektu Wykonawczego – wprowadzanie uwag Inżyniera,

 • przygotowywanie do przekazania w celu zatwierdzenia dokumentacji pn. Projekt Wykonawczy przebudowy sieci i Projekt Wykonawczy oświetlenie drogowe,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych,

 • przekazanie do zatwierdzenia Projektu Wykonawczego obiektu mostowego.

Ostatnia aktualizacja: 2022-08-08
-A +A