Ważne informacje Zadanie C

Wydanie Decyzji „Pozwolenie na użytkowanie”

Decyzją nr 1470/2020 dnia 21 grudnia 2020 r., Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie odcinka drogi ekspresowej od km 11+789,51 do km 18+949,95 zlokalizowanego w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy wraz z obiektami inżynierskimi.

X Forum Gospodarcze Gminy Wiązowna

5 grudnia 2019r. w Majdanie odbyło się X Forum Gospodarcze Gminy Wiązowna. Przybyłych gości powitał wójt gminy Wiązowna, podkreślając, że celem spotkania jest kształtowanie i zacieśnianie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami tworzącymi lokalny rynek a samorządem. Dzięki temu gmina będzie się rozwijała gospodarczo i naukowo.

Budowa dróg przyczynia się do rozwoju gospodarczego, dlatego też GDDKiA została zaproszona do wygłoszenia prelekcji dotyczącej realizowanych zadań na terenie gminy Wiązowna. Zastępca dyrektora ds. inwestycji Bartłomiej Ratyński przedstawił stan istniejący sieci dróg na Mazowszu oraz dodał ile tras jest obecnie w budowie i przygotowaniu. Następnie zaprezentował przebieg i postęp prac na realizowanych odcinkach tras S17 węzeł, Lubelska; S17 w.  Zakręt-w. Lubelska, S17 w. Lubelska – Kołbiel; S2 w. Wał Miedzeszyński – w. Lubelska i A2 w. Lubelska – obwodnica Mińska Maz.

Forum zakończyło się wręczeniem nagród „Zasłużony dla gminy Wiązowna”.

Wydanie decyzji przez MIiR

W dniu 11.06.2018r. Minister Inwestycji  i Rozwoju wydał zamienną decyzję ZRiD w zakresie 3 wiaduktu kolejowego i  utrzymującą w mocy zaskarżoną Decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.09.2017r.

Wydanie decyzji ZRID

W dniu 26.09.2017r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 370/II/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi ekspresowej S2 - Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” - Zadanie „C” - Budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła) do węzła Lubelska (bez węzła) o długości ok. 7,5 km odcinek od km 11+789,51 do km 18+949,95. Link do obwieszczenia: http://bip.mazowieckie.pl/notices/content/19110

Postanowienie RDOŚ

W dniu 18.08.2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po przeprowadzeniu ponownego postępowania  w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wydał Postanowienie uzgadniające realizację Zadania „C” – Budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła, km ok. 11+500,00) do węzła Lubelska (bez węzła, km ok. 18+950,00) o długości ok. 7,5 km odcinek od km 11+789,51 do km 18+949,95 określając jednocześnie warunki realizacji przedsięwzięcia.

Wydanie decyzji ZRID

W dniu 19.07.2017r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 284/II/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Lubelska” (bez węzła) Zadanie „B” i Zadanie „C” ODCINEK od km 10+291,61 do km 11+789,51”. Link do obwieszczenia: http://bip.mazowieckie.pl/notices/content/18724

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

W Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ukazało się Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego informujące o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” - Zadanie „C” – Budowa drogi ekspresowej S2 –POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła, km około 11+500,00) do węzła Lubelska (bez węzła, km około 18+950,00) o długości ok. 7,5 km. odcinek od km 11+789,51 do km 18+949,95”. Link do obwieszczenia: http://bip.mazowieckie.pl/notices/content/17536

Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID

W dniu 26.10.2016 r. Wykonawca Zadania "C" złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wniosek  o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla obszaru od km 11+789.5 (ul. Celulozy)  do km 18+949.9 - Węzeł Lubelska (bez Węzła).

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Ostatnia aktualizacja: 2023-05-05
-A +A