Ważne informacje Zadanie C

Wydanie decyzji przez MIiR

W dniu 11.06.2018r. Minister Inwestycji  i Rozwoju wydał zamienną decyzję ZRiD w zakresie 3 wiaduktu kolejowego i  utrzymującą w mocy zaskarżoną Decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.09.2017r.

Wydanie decyzji ZRID

W dniu 26.09.2017r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 370/II/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi ekspresowej S2 - Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” - Zadanie „C” - Budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła) do węzła Lubelska (bez węzła) o długości ok. 7,5 km odcinek od km 11+789,51 do km 18+949,95. Link do obwieszczenia: http://bip.mazowieckie.pl/notices/content/19110

Postanowienie RDOŚ

W dniu 18.08.2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po przeprowadzeniu ponownego postępowania  w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wydał Postanowienie uzgadniające realizację Zadania „C” – Budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła, km ok. 11+500,00) do węzła Lubelska (bez węzła, km ok. 18+950,00) o długości ok. 7,5 km odcinek od km 11+789,51 do km 18+949,95 określając jednocześnie warunki realizacji przedsięwzięcia.

Wydanie decyzji ZRID

W dniu 19.07.2017r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 284/II/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Lubelska” (bez węzła) Zadanie „B” i Zadanie „C” ODCINEK od km 10+291,61 do km 11+789,51”. Link do obwieszczenia: http://bip.mazowieckie.pl/notices/content/18724

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

W Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ukazało się Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego informujące o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” - Zadanie „C” – Budowa drogi ekspresowej S2 –POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła, km około 11+500,00) do węzła Lubelska (bez węzła, km około 18+950,00) o długości ok. 7,5 km. odcinek od km 11+789,51 do km 18+949,95”. Link do obwieszczenia: http://bip.mazowieckie.pl/notices/content/17536

Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID

W dniu 26.10.2016 r. Wykonawca Zadania "C" złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wniosek  o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla obszaru od km 11+789.5 (ul. Celulozy)  do km 18+949.9 - Węzeł Lubelska (bez Węzła).

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Ostatnia aktualizacja: 2019-10-10
-A +A