Ważne informacje Zadanie A

Wydanie pozwolenia na użytkowanie tunelu drogowego S2 Południowej Obwodnicy Warszawy

W dniu 20.12.2021r. Wojewoda Mazowiecki Decyzją nr 1/2021  wydał pozwolenie na użytkowanie tunelu drogowego S2 Południowej Obwodnicy Warszawy zlokalizowanego w ciągu drogi ekspresowej S2 Południowej Obwodnicy Warszawy na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.

Wydanie Decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie części  (kończącej całość) zamierzenia budowlanego

W dniu 17.12.2021r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Decyzją nr 1628/2021 udzielił Dyrektorowi Generalnemu Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia na użytkowanie części (kończącej całość) zamierzenia inwestycyjnego (poza zakresem, który uzyskał już decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Mazowieckiego WINB nr 979/2021 z dnia 10.08.2021r.) zrealizowanego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 521/II/2017 z dnia 28.12.2017r. (zmienionej decyzją nr 145/SPEC/2019 z dnia 28.11.2019r.) obejmującej budowę „(…) drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła Puławska do węzła Lubelska” – Zadanie „A” – Budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła) o długości ok. 4,6 km (…)”.

Wydanie Decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie części zamierzenia budowlanego

W dniu 10 sierpnia 2021r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał Decyzję nr 979/2021 o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie części zamierzenia budowlanego tj. obiektu kubaturowego – Centrum Zarządzania Tunelem i Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem wraz z dojazdem, parkingiem oraz niezbędną infrastrukturą (Odcinek 1).

Wydanie decyzji zamiennej ZRID

Dnia 26 listopada 2019r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję  zamienną o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej ZRID  zatwierdzającej „zamienny” projekt budowlany w zakresie:

  • włączenia do budynku Centrum Zarządzania Tunelem (CZT) pomieszczeń przeznaczonych na Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem (KCZR),
  • wprowadzenia lewoskrętu z ul. Gandhi w stronę Centrum Handlowego na skrzyżowaniu ulic Gandhi/Płaskowickiej.

Wydanie decyzji ZRID

Dnia 28 grudnia 2017r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej ZRID dla Zadania A - ostatniego odcinka S2 Puławska- Lubelska. Link do obwieszczenia: http://bip.mazowieckie.pl/notices/content/19648

Decyzja RDOŚ

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” Zadanie A – na odcinku od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6 km w dniu 20 października 2017r. wydał postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia.

Link do Postanowienia: http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/post2017/4200.10.2017.pdf

Udział społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko

W dniu 20.07.2017r. ukazało się OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Link do obwieszczenia: http://bip.mazowieckie.pl/notices/content/18723 

Zmiana terminu wydania postanowienia

W dniu 29.5.2017r., Obwieszczeniem WOOŚ-II.4200.10.2017.MW, Regionalny Dyrektor Ochony Środowiska poinformował o zmianie terminu wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S2 - POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska" - Zadanie „A” – Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła) o długości ok. 4,6 km.

Link do obwieszczenia: http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-warszawie-z-dnia-29-maja-2017-znak-woos-ii-4200-10-2017-mw

Wszczęcie postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

W Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ukazało się Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego informujące o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” - Zadanie „A” – Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła) o długości ok. 4,6 km”.

Link do obwieszczenia: http://bip.mazowieckie.pl/notices/content/18347

Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID

W dniu 13.04.2017r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  Wniosek o wydanie Decyzji o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla całego Zadania A.

Początek robót na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej z al. KEN

W dniu 01.03.2017r. Wykonawca Zadania A rozpoczął roboty na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej z al. KEN

Pierwsze pozwolenie na budowę

Pierwsze pozwolenie na budowę - w dniu 28.12.2016r. Wojewoda Mazowiecki wydał pierwszą decyzję zezwalającą na rozpoczęcie robót w rejonie przyszłej Południowej Obwodnicy Warszawy. Pozwolenie na budowę dotyczy wzmocnienia tunelu szlakowego I linii metra warszawskiego, pod którym przebiegać będzie tunel drogi ekspresowej S2 POW. Roboty będą wykonywane w rejonie skrzyżowania ul. Płaskowickiej z al. KEN.

Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Ostatnia aktualizacja: 2023-05-05
-A +A