Roboty mostowe Zad.B_2017

27 grudnia – 29 grudnia 2017

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wykonanie odwiertu i montaż pali,

 • odkopywanie gniazda próbnego na podporze 12,

 • prostowanie prętów pali kotwiących na podporze 12,

 • przygotowanie głowicy pala próbnego na podporze 12,

 • montaż koszy do pali kotwiących na podporze 12,

 • kontrola stanu wysokości stanu wody,

 • montaż ruchomego mostowego systemu szalunkowego.

18 grudnia – 22 grudnia 2017

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wykopy pod podpory,

 • wbijanie pali podpór,

 • montaż instalacji iniekcyjnych w koszach zbrojeniowych,

 • montaż kleszczy w komorach,

 • odbiór kleszczy i ściągów w komorze,

 • montaż wytyków korpusu przyczółka,

 • zbrojenie filarów,

 • montaż szalunków fundamentów, filarów,

 • szalunek ciosów pod łożyskowych na podporach,

 • betonowanie fundamentów, filarów,

 • montaż ruchomego mostowego systemu szalunkowego.

11 grudnia – 16 grudnia 2017

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wykopy pod podpory,

 • wbijanie pali podpór,

 • kruszenie głowic pali,

 • montaż instalacji iniekcyjnych w koszach zbrojeniowych,

 • montaż kleszczy w komorach,

 • spawanie kleszczy w komorze,

 • zbrojenie fundamentów, filarów,

 • montaż szalunków przyczółków,

 • rozbiórka szalunków fundamentów, korpusu przyczółków,

 • betonowanie filarów,

 • rozbiórka szalunków fundamentów, korpusu przyczółków,

 • montaż ruchomego mostowego systemu szalunkowego.

04 grudnia – 09 grudnia 2017

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wykopy pod pale,

 • wbijanie pali podpór,

 • montaż instalacji iniekcyjnych w koszach zbrojeniowych,

 • spawanie koszy zbrojeniowych,

 • montaż kleszczy,

 • spawanie kleszczy w komorze,

 • zbrojenie filarów, korpusów podpór,

 • szalowanie ławy, filarów,

 • betonowanie fundamentu, filara,

 • rozbiórka szalunków fundamentów,

 • montaż ruchomego mostowego systemu szalunkowego.

27 listopada – 02 grudnia 2017

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • pogłębianie nurtu Wisły,

 • zasypywanie rampy,

 • wykopy,

 • mobilizacja sprzętu i materiałów do wykonywania kleszczy,

 • usuwanie przeszkody gruntowej,

 • spawanie kleszczy w komorze pośredniej,

 • wbijanie pali podpór,

 • zbrojenie fundamentów, filarów, słupów, korpusów podpór,

 • montaż szalunków fundamentów, korpusów podpór,

 • szalowanie podpór,

 • betonowanie fundamentu,

 • montaż ruchomego mostowego systemu szalunkowego.

20 listopada – 25 listopada 2017

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • pogłębianie nurtu Wisły,

 • zasypywanie rampy,

 • wykopy pod podporę 13,

 • przygotowanie platformy roboczej w komorze południowej,

 • mobilizacja sprzętu do palowania,

 • wbijanie pali podpór,

 • czyszczenie zbrojenia,

 • zbrojenie fundamentów i filarów,

 • zasypywanie fundamentów,

 • montaż szalunków,

 • przygotowanie do betonowania,

 • szalowanie podpór,

 • pawanie kleszczy w komorze północnej,

 • betonowanie fundamentu, filarów,

 • montaż ruchomego mostowego systemu szalunkowego.

13 listopada – 18 listopada 2017

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • pogłębianie nurtu Wisły,

 • zasypywanie rampy,

 • przygotowanie platform roboczych,

 • wbijanie pali podpór,

 • zbrojenie podpór, fundamentów i filarów,

 • szalowanie podpór i fundamentów,

 • montaż rusztowań,

 • montaż instalacji do iniekcji w koszach zbrojeniowych pali,

 • betonowanie fundamentu podpór, filarów,

 • zasypywanie fundamentów.

06 listopada – 12 listopada 2017

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • pogłębianie nurtu Wisły,

 • montaż ścianek szczelnych z grodzic stalowych,

 • zasypywanie rampy,

 • wykonywanie odwiertów i montaż instalacji iniekcyjnej w koszach zbrojeniowych,

 • zbrojenie podpór, fundamentów i przyczółków,

 • szalowanie filarów,

 • montaż rusztowań,

 • betonowanie fundamentu,

 • izolacja fundamentów,

 • zasypywanie fundamentów.

30 października – 04 listopada 2017

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • pogłębianie nurtu Wisły,

 • wbijanie pali podpór,

 • wykopy na podporach,

 • skuwanie głowic pali,

 • zbrojenie podpór, fundamentów, filarów i przyczółków,

 • zasypywanie podpór,

 • montaż ścianek szczelnych z grodzic stalowych,

 • szalowanie podpór,

 • betonowanie podpór i filarów,

 • izolacja fundamentów,

 • odtwarzanie korony wału,

 • demontaż grodzic stalowych w komorze odbiorczej.

23 października – 28 października 2017

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • wycinka drzew,

 • zdejmowanie warstw humusu,

 • transport materiałów do budowy nasypów,

 • wykonywanie nasypów pod platformy robocze,

 • profilowanie podłoża pod plac manewrowy,

 • wykonywanie drogi technologicznej,

 • pogłębianie nurtu Wisły,

 • wykopy na podporach,

 • skuwanie głowic pali,

 • testy dynamiczne na podporach,

 • zbrojenie podpór, fundamentów, filarów,

 • zasypywanie komór podpór,

 • montaż kleszczy na podporach,

 • szalowanie podpór,

 • betonowanie filarów i przyczółków,

 • izolacja fundamentów,

 • demontaż grodzic stalowych w komorze pośredniej i odbiorczej,

 • montaż rur,

 • spawanie rurociągów,

 • zasypywanie rurociągu,

 • zasypywanie komór pośredniej i odbiorczej,

 • odtwarzanie korony wału,

 • budowa gazociągu na ul. Ruczaj i próby szczelności.

16 października – 21 października 2017

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • czynności środowiskowe i derogacyjne,

 • wycinka drzew i krzewów,

 • zdejmowanie warstw humusu,

 • prace rozbiórkowe,

 • transport materiałów do budowy nasypów,

 • wykonywanie nasypów pod platformy robocze

 • wykonywanie platform roboczych,

 • wbijanie pali podpór,

 • wykopy na podporach,

 • skuwanie głowic pali,

 • montaż ścianek szczelnych z grodzic stalowych na podporach,

 • zbrojenie fundamentów, filarów,

 • wykonanie betonu podkładowego,

 • zasypywanie grodzic stalowych,

 • szalowanie podpór i fundamentów,

 • betonowanie fundamentów i filarów,

 • przygotowywanie powierzchni pod izolację fundamentów,

 • izolacja podpór,

 • zasypywanie grodzic stalowych,

 • zasypywanie komór pośredniej i odbiorczej,

 • umartwianie przyłączy gazu średniego ciśnienia w rejonie ul. Ogórkowej,

 • budowa gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Wał Miedzeszyński.

09 października – 13 października 2017

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • czynności środowiskowe i derogacyjne, wycinka drzew i krzewów,

 • prace porządkowe – usuwanie karp i gałęzi,

 • prace rozbiórkowe,

 • transport materiałów do budowy nasypów,

 • wykonywanie nasypów pod platformy robocze

 • wykonywanie platform roboczych,

 • zdejmowanie warstw humusu,

 • wbijanie pali podpór,

 • wykopy na podporach,

 • wykonywanie testów statycznych i dynamicznych,

 • montaż ścianek szczelnych z grodzic stalowych na podporach,

 • spawanie kleszczy i blach usztywniających,

 • zbrojenie podpór, fundamentów,

 • zasypywanie komór na podporach,

 • szalowanie podpór i fundamentów,

 • betonowanie fundamentów podpór,

 • przygotowywanie powierzchni pod izolację fundamentów,

 • izolacja fundamentów,

 • demontaż rozparć w komorze pośredniej,

 • zasypywanie rurociągów w komorze pośredniej,

 • wyciąganie grodzic stalowych w komorze startowej.

02 października – 07 października 2017

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty mostowe:

 • czynności środowiskowe i derogacyjne, wycinka drzew i krzewów,

 • prace porządkowe – usuwanie karp i gałęzi,

 • wykonywanie platform roboczych do wykonania wzmocnienia podłoża,

 • zdejmowanie warstw humusu,

 • wbijanie pali podpór,

 • wykopy na podporach,

 • kruszenie głowic pali,

 • montaż ścianek szczelnych z grodzic stalowych na podporach,

 • spawanie kleszczy i blach usztywniających,

 • zbrojenie podpór, fundamentów, filarów i przyczółków,

 • piaskowanie zbrojenia,

 • zasypki podpór,

 • szalowanie podpór i fundamentów,

 • betonowanie fundamentów podpór,

 • montaż rur w komorze odbiorczej,

 • demontaż rozparć w komorze pośredniej,

 • zasypywanie rurociągów w komorze pośredniej,

 • wyciąganie grodzic stalowych w komorze startowej.

25 września – 30 września 2017

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty:

 • czynności środowiskowe i derogacyjne,

 • wycinka drzew i krzewów,

 • prace porządkowe – usuwanie karp i gałęzi,

 • zdejmowanie warstw humusu na polu próbnym,

 • transport materiałów do budowy nasypów,

 • układanie geowłókniny,

 • wykonanie warstwy odsączającej,

 • wykonanie nasypu, zagęszczanie podłoża,

 • wbijanie pali podpór,

 • kruszenie głowic pali,

 • montaż ścianek szczelnych z grodzic stalowych na podporach,

 • spawanie narożnika na podporę nr 2,

 • zbrojenie podpór, fundamentów, filarów i przyczółków,

 • zasypki podpór,

 • betonowanie fundamentów podpór,

 • montaż rur po stronie odwodniej,

 • spawanie rur,

 • zasypywanie rurociągów w komorze startowej,

 • wykonywanie podbudowy w komorze pośredniej,

 • prace przygotowawcze do rozbiórek,

 • prace rozbiórkowe.

18 września – 24 września 2017

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty:

 • czynności środowiskowe i derogacyjne,

 • wycinka drzew i krzewów,

 • prace porządkowe – usuwanie karp i gałęzi,

 • transport materiałów do budowy nasypów,

 • wbijanie pali podpór,

 • odkopywanie pali,

 • kruszenie głowic pali,

 • montaż ścianek szczelnych z grodzic stalowych na podporach,

 • spawanie stolików i kleszczy w komorach podpór,

 • zbrojenie ław fundamentów i filarów,

 • betonowanie fundamentów podpór,

 • przygotowanie podłoża pod rurociągi w komorze startowej,

 • zasypywanie rurociągów w komorze startowej,

 • spawanie dekli do rurociągów,

 • wykonanie izolacji zewnętrznej na rurociągach,

 • prace przygotowawcze do rozbiórek.

11 września – 16 września 2017

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty:

 • czynności środowiskowe i derogacyjne,

 • wycinka drzew i krzewów,

 • prace porządkowe – usuwanie karp i gałęzi,

 • odwierty geologiczne na podporze w osi 11,

 • wbijanie pali podpór,

 • wykonywanie testów statycznych i dynamicznych na podporach,

 • montaż ścianek szczelnych z grodzic stalowych na podporach,

 • montaż stolików pod kleszcze na ściankach szczelnych,

 • spawanie stolików i kleszczy w komorach podpór,

 • wykopy pod fundament podpór,

 • zbrojenie ław fundamentów, filarów i przyczółków podpór,

 • montaż szalunków,

 • betonowanie betonem podkładowym fundamentów podpór,

 • izolacja fundamentów podpór,

 • wykop otwarty po stronie odpowietrznej,

 • spawanie rurociągów do ścianki szczelnej w komorze odbiorczej,

 • spawanie rurociągu po stronie odpowietrznej,

 • demontaż ścianek szczelnej w komorach podporowych,

 • wykonanie podbudowy pod rurociągi.

04 września – 09 września 2017

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty:

 • czynności środowiskowe i derogacyjne,

 • wbijanie pali podpór,

 • kruszenie głowic pali podpór,

 • wykonywanie testów statycznych i dynamicznych na podporach,

 • montaż ścianek szczelnych z grodzic stalowych na podporach,

 • wykopy pod fundament podpór,

 • zbrojenie fundamentów podpór,

 • betonowanie fundamentów podpór,

 • montaż rurociągu od strony odpowietrznej,

 • wycinka drzew, usuwanie karp i sprzątanie terenu po wycince,

 • zdejmowanie warstw humusu terenu,

 • wykonywanie warstwy odsączającej, ułożenie geowłókniny oraz wykonanie warstwy z przekruszu betonowego na sięgaczu nr 5,

 • wykonywanie drogi technologicznej DT8,

 • montaż rur w komorze startowej oraz jego zasypka,

 • spawanie rurociągów do ściany szczelnej traconej (komora pośrednia),

 • demontaż ścianki szczelnej pomiędzy komorą startową a komorą pośrednią,

 • wykop szerokoprzestrzenny oraz profilowanie wykopu,

 • likwidacja komór podporowych,

 • demontaż maszyny przewiertowej na rurociągu 3.

28 sierpnia – 02 września 2017

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty:

 • czynności środowiskowe i derogacyjne,

 • zabezpieczenie pomnika przyrody siatką ostrzegawczą w rejonie przejętych działek,

 • wycinka drzew,

 • wyrywanie karp i sprzątanie terenu po wycince drzew,

 • przygotowania do usunięcia przeszkód gruntowych na podporze 10,

 • wbijanie pali podpór,

 • kruszenie głowic pali podpór,

 • montaż ścianki szczelnej z grodzic stalowych na podporach,

 • wykopy pod fundament podpór,

 • zbrojenie fundamentów podpór,

 • zbrojenie filarów,

 • zbrojenie konstrukcji korpusu przyczółka podpory 27,

 • wykonywanie betonu podkładowego,

 • wykonywanie sięgaczy podpór,

 • reorganizacja jednostek pływających w rejonie ścianki szczelnej na podporze 10,

 • wypalenie otworów w ścianach z grodzic w komorze stalowej,

 • spawanie rurociągu i monitoring spawów,

 • przewiert rurą przez Wał Zawadowski.

21 sierpnia – 26 sierpnia 2017

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty:

 • czynności środowiskowe i derogacyjne,

 • wyrywanie karp i sprzątanie terenu po wycince drzew,

 • przygotowania do usunięcia przeszkód gruntowych na podporze 10,

 • wbijanie pali podpór,

 • montaż ścianki szczelnej z grodzic stalowych na podporach,

 • wykopy pod fundament podpór,

 • zbrojenie fundamentów podpór,

 • zbrojenie filarów,

 • betonowanie podpór i filarów

 • wykonanie schodni na ściance szczelnej na podporze nr 10

 • montaż stolików pod kleszcze na ściance szczelnej na podporze nr 10,

 • spawanie stolików pod kleszcze ścianki szczelnej podpory nr10,

 • wykonanie podestu na schodni nad ścianką szczelną podpory nr 10,

 • wypalenie otworów w ścianach komory pośredniej,

 • spawanie rurociągu i monitoring spawów,

 • przewiert maszyną przez Wał Zawadowski.

14 sierpnia – 19 sierpnia 2017

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty:

 • czynności środowiskowe i derogacyjne,

 • wyrywanie karp i sprzątanie terenu po wycince drzew,

 • instalacja pala testowego,

 • wbijanie pali podpór,

 • zbrojenie podpór,

 • betonowanie,

 • montaż ścianki szczelnej z grodzic stalowych na podporach,

 • całkowity wykop w komorze odbiorczej,

 • wywóz urobku z rurociągu,

 • montaż rozparć w komorze podporowej,

 • wypalenie otworów w ścianach komory pośredniej,

 • wykonanie przewiertu z komory pośredniej do komory odbiorczej.

07 sierpnia – 12 sierpnia 2017

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty:

 • czynności środowiskowe i derogacyjne,

 • montaż ścianki szczelnej z grodzic stalowych na podporach 10 i 12,

 • montaż ścianki szczelnej z grodzic stalowych na komorach.

31 lipca – 05 sierpnia 2017

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty:

 • czynności środowiskowe i derogacyjne,

 • wycinka drzew,

 • usuwanie karp,

 • instalacja pali na podporach 7, 9,

 • testy dynamiczne na podporach 25, 26

 • montaż ścianki szczelnej z grodzic stalowych na podporach 10 i 12,

 • instalacja pali na podporach 16 i 17,

 • zbrojenie podpór 22, 24 i 27,

 • wykonywanie wykopu na podporze 20,

 • wykopy w komorach pośredniej i odbiorczej,

 • betonowanie i zacieranie fundamentu podpory 26,

 • szalowanie fundamentów podpór 24 i 25,

 • prace przy ściance szczelnej na podporze 10,

 • montaż elementów iniekcyjnych na zbrojeniach pali wielkośrednicowych.

24 lipca – 29 lipca 2017

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty:

 • czynności środowiskowe i derogacyjne,

 • wycinka drzew,

 • usuwanie karp,

 • instalacja pali na podporach 19, 20 i 21,

 • montaż ścianki szczelnej z grodzic stalowych na podporach 10 i 12,

 • instalacja pali na podporach 16 i 17,

 • zbrojenie podpór 24 i 26,

 • wykonywanie wykopów na podporach 22 i 23,

 • zbrojenie podpór 25, 26 i 27.

17 lipca – 22 lipca 2017

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty:

 • czynności środowiskowe i derogacyjne,

 • wbijanie grodzic stalowych na komorach,

 • montaż rozparć w komorach stalowych,

 • montaż ścianki szczelnej z grodzic stalowych,

 • wykopy na podporach,

 • wykopy w komorach,

 • instalacja pali na podporach,

 • kruszenie pali,

 • montaż wiertnicy,

 • wykonywanie testów statycznych na podporach,

 • pogłębianie dna Wisły,

 • zbrojenie podpór,

 • wykonywanie chudego betonu na podporach.

10 lipca – 15 lipca 2017

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty:

 • czynności środowiskowe i derogacyjne,

 • wbijanie grodzic stalowych na komorach,

 • montaż ścianki szczelnej z grodzic stalowych,

 • wykop na podporze 25,

 • instalacja pali na podporach,

 • kruszenie pali,

 • wykonywanie testów dynamicznych na podporach,

 • wykonywanie chudego betonu na podporach.

03 lipca – 08 lipca 2017

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty:

 • czynności środowiskowe i derogacyjne,

 • wycinka drzew,

 • mobilizacja jednostki pływającej Edmar,

 • rozładunek materacy i umacnianie nimi podłoża przy rampie tymczasowej,

 • montaż jednostki pływającej – ponton,

 • rozładunek grodzic na ponton,

 • wbijanie grodzic stalowych i grodzic stalowych traconych,

 • instalacja pali testowych i kotwiących.

26 czerwca – 01 lipca 2017

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty przygotowawcze:

 • karczowanie,

 • wycinka drzew,

 • zdejmowanie humusu,

 • wykonywanie dróg technologicznych,

 • niwelacja drogi technologicznej,

 • wykonywanie platform pod palownice,

 • wykopy pod fundamenty,

 • instalacja pali na podporach,

 • wbijanie grodzic stalowych,

 • mobilizacja materiałów na placu budowy – wyładunek grodzic na tymczasową ściankę szczelną,

 • wykonywanie testów statycznych.

19 czerwca – 24 czerwca 2017

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził natępujące roboty:

 • karczowanie i wycinka drzew,

 • uzupełnienie wygrodzeniaplacu budowy,

 • instalacja pali na podporach,

 • skuwanie głowic pali na podporach,

 • organizacja robót pod kątem wbicia grodzić rampy,

 • wykonywanie dróg technologicznych,

 • wykonywanie platform pod palownicę,

 • wykonywanie nasypu drogi technologicznej,

 • mobilizacja sprzętu i materiałów na placu budowy,

 • wykonywanie testów statycznych.

21.06.2017 rozpoczęła się budowa POW.

Symbolicznego rozpoczęcia robót dokonał Minister Adamczyk poprzez wciśnięcie czerwonego guzika uruchamiającego pracę palownicy.

12 czerwca – 18 czerwca 2017

Po obu stronach Wisły (Wawerskiej i Wilanowskiej) Wykonawca prowadził roboty przygotowawcze:

 • wycinka drzew,

 • odhumusowanie,

 • konstrukcje tymczasowe dróg technologicznych,

 • roboty saperskie,

 • platformy robocze.

 • prace porządkowe po wycince drzew,

 • konstrukcja tymczasowa nasypu,

 • transport materiałów do wykonywania nasypów,

 • mobilizacja sprzętu i materiałów na placu budowy,

 • wbijano pale testowe (po str. Wawra),

 • mobilizacja Wykonawcy – ścianki szczelne podpór nurtowych (po str. Wilanowa).

Ostatnia aktualizacja: 2022-08-08
-A +A