Roboty drogowe Zad.B_2017

27 grudnia – 29 grudnia 2017

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • prace porządkowe – sprzątanie skrzyżowania ul. Bruzdowej z ul. Metryczną.

18 grudnia – 22 grudnia 2017

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • transport materiałów do budowy nasypów,

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,

 • prace porządkowe po wyburzaniu obiektów przy ul. Przyczółkowej,

 • budowa gazociągu przy ul. Sytej – rozładunek rur, tyczenie trasy gazociągu, wykonanie przecisku pod ulicą, montaż rury osłonowej, zgrzewanie rur, zasypywanie wykopów wraz z zagęszczaniem,

 • budowa rurociągu tłocznego – rozładunek rur przy ul. Przyczółkowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 2) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wycinka drzew i wyrywanie karp

 • wywóz drewna z magazynu,

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wywóz drzew i gałęzi z magazynów,

 • rozbiórki obiektów,

 • prace porządkowe po rozbiórkach.

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej'

 • płytka wymiana gruntu.

11 grudnia – 16 grudnia 2017

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wyrywanie karp przy ul. Przyczółkowej,

 • transport materiałów do budowy nasypów,

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,

 • rozbiórki obiektów przy ul. Przyczółkowej,

 • wykonywanie nasypów pod platformy robocze i pod chodnik,

 • wykonywanie warstwy zabezpieczającej – droga dojazdowa,

 • sprzątanie skrzyżowania ulic Metryczna/Bruzdowa,

 • komisyjna próba szczelności gazociągu na ul. Przyczółkowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 2) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wywóz drewna z magazynu,

 • transport materiałów na nasypy,

 • wzmacnianie podłoża kolumnami,

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wywóz drzewa,

 • rozbiórki obiektów,

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,

 • wzmacnianie podłoża kolumnami,

 • wykopy dla wykonania platform roboczych i wzmocnienia podłoża pod obiekt inżynierski przy Wale Miedzeszyńskim,

 • budowa kanalizacji otworowej i posadowienie studni.

04 grudnia – 09 grudnia 2017

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wycinka drzew i krzewów, prace porządkowe po wycince wzdłuż ul. Sytej i na skrzyżowaniach Sytej/Metrycznej                              i Metrycznej/Bruzdowej,

 • wyrywanie karp pomiędzy ul. Bruzdową i Sytą,

 • transport materiałów do budowy nasypów,

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,

 • rozbiórki obiektów przy ul. Sytej i Karuzela,

 • zasypywanie kolumn,

 • skuwanie głowic pali,

 • wykonywanie nasypów pod platformy robocze i pod chodnik,

 • profilowanie platformy

 • utwardzanie drogi do wagi,

 • wykop rowu przy ul. Sytej,

 • zakończenie budowy gazociągu na ul. Przyczółkowej,

 • technologiczna próba szczelności,

 • przebudowa przyłącza gazu do Bricomana wraz z przełączeniem.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 2) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • transport materiałów na nasypy,

 • wzmacnianie podłoża kolumnami,

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • czynności środowiskowe i derogacyjne,

 • wywóz drzewa,

 • rozbiórki obiektów,

 • transport materiałów,

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,

 • wzmacnianie podłoża kolumnami,

 • wykopy dla wykonania platform roboczych i wzmocnienia podłoża pod obiekt inżynierski przy Wale Miedzeszyńskim,

 • przełączenie gazociągu naul. Wał Miedzeszyński,

 • budowa rurociągu, posadowienie studni nr 1 i 2.

27 listopada – 02 grudnia 2017

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wycinka drzew i krzewów,

 • prace porządkowe po wycince,

 • transport materiałów do budowy nasypów,

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,

 • wykonywanie rowu odwadniającego,

 • skuwanie głowic pali,

 • wykonywanie platformy roboczej,

 • przebudowa linii wysokiego napięcia – osuszanie gruntu pod budowę fundamentu słupa, wykop pod fundament słupa, montaż ścianek szczelnych,

 • budowa gazociągu na ul. Przyczółkowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 2) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • transport materiałów na nasypy,

 • wzmacnianie podłoża kolumnami,

 • przejście przez Wał Zawadowski – plantowanie humusu na wale, zakończenie prac,

 • transport materiałów do budowy nasypów,

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wycinka drzew,

 • wyrywanie karp,

 • wywóz drzewa,

 • oczyszczanie terenu po rozbiórkach,

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,

 • wzmacnianie podłoża kolumnami,

 • wykop dla wykonania platformy i wzmocnienia podłoża pod obiekt inżynierski przy Wale Miedzeszyńskim,

 • budowa gazociągu wzdłużul. Wał Miedzeszyński i próby szczelności – zakończenie prac,

 • budowa przyłączy gazu na ul. Ogórkowej.

20 listopada – 25 listopada 2017

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wycinka drzew i krzewów,

 • wyburzanie obiektów kubaturowych,

 • transport materiałów do budowy nasypów,

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,

 • wykopy pod podpory,

 • skuwanie głowic pali,

 • nasypy pod platformy robocze,

 • przebudowa linii wysokiego napięcia – osuszanie gruntu pod budowę fundamentu słupa,

 • wykonywanie oświetlenia drogowego – montaż słupów oświetleniowych, montaż lamp, podłączenie instalacji,

 • budowa gazociągu na ul. Przyczółkowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 2) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • przejście przez Wał Zawadowski – odtwarzanie korony wału, ułożenie kostki na koronie wału,

 • plantowanie humusu,

 • transport materiałów do budowy nasypów,

 • nasyp pod platformę roboczą i pod rampę,

 • wykonywanie platformy roboczej,

 • zbrojenie filarów,

 • wzmacnianie podłoża.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wycinka drzew,

 • prace porządkowe po wycince,

 • oczyszczanie terenu po rozbiórkach,

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,

 • wzmacnianie podłoża,

 • wykonywanie objazdu,

 • wykonywanie poboczy oraz chodnika,

 • frezowanie nawierzchni pod obiekt na ul. Wał Miedzeszyński i Podbiałowa,

 • budowa gazociągu wzdłuż ul. Wał Miedzeszyński i próby szczelności,

 • budowa przyłączy gazu na ul. Ogórkowej.

13 listopada – 18 listopada 2017

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wycinka drzew i krzewów,

 • transport materiałów do budowy nasypów,

 • przebudowa linii wysokiego napięcia – osuszanie gruntu pod budowę fundamentu słupa i budowa drewnianej drogi dojazdowej,

 • wykonanie fundamentów pod słup latarni,

 • ułożenie rur osłonowych,

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,

 • wykonywanie drogi tymczasowej przez rzekę Wilanówkę – ułożenie rur przepustowych i wykonanie nasypów,

 • wykopy pod podpory,

 • nasypy pod platformy robocze,

 • wzmacnianie podłoża,

 • odtworzenie korony wału przy ul. Wał Zawadowski.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 2) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • transport materiałów do budowy nasypów,

 • wykonywanie nasypów pod rampę i drogę dojazdową do wagi,

 • wykonywanie platformy roboczej,

 • wzmacnianie podłoża,

 • kruszenie głowic pali,

 • czyszczenie i poprawa oznakowania na ul. Wała Zawadowski.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • prace porządkowe po wycince,

 • oczyszczanie terenu po rozbiórkach,

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,

 • wykonywanie objazdu – warstwy nawierzchni,

 • budowa gazociągu wzdłuż ul. Wał Miedzeszyński.

06 listopada – 12 listopada 2017

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wycinka drzew i krzewów,

 • transport materiałów do budowy nasypów,

 • przebudowa linii wysokiego napięcia – osuszanie gruntu pod budowę fundamentu słupa i budowa drewnianej drogi dojazdowej,

 • przyłączenie gazociąguna ul. Ruczaj,

 • budowa gazociągu na ul. Przyczółkowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 2) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • transport materiałów do budowy nasypów,

 • wykonywanie nasypów pod platformę roboczą, drogę dojazdową i drogę tymczasową do wagi,

 • wykonywanie platformy roboczej,

 • czyszczenie i poprawa oznakowania na ul. Wał Zawadowski,

 • odtworzenie korony wału przy ul. Wał Zawadowski.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • transport materiałów pod budowę nasypów – Węzeł Wał Miedzeszyński,

 • wzmocnienie podłoża kolumnami,

 • prace porządkowe po wycince,

 • rozbiórki obiektów,

 • oczyszczanie terenu po rozbiórkach,

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,

 • roboty ziemne pod objazdy obiektów,

 • wykonywanie objazdu,

 • wznowienie prac prze budowie gazociągu na ul. Wał Miedzeszyński.

30 października – 04 listopada 2017

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wycinka drzew i krzewów,

 • transport materiałów do budowy nasypów,

 • przebudowa linii wysokiego napięcia,

 • przyłączenie gazociągu na ul. Ruczaj,

 • budowa gazociągu na ul. Przyczółkowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 2) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,

 • transport materiałów do budowy nasypów,

 • wykonywanie nasypów,

 • wzmocnienie podłoża.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wycinka drzew i krzewów,

 • prace porządkowe – usuwanie karp i gałęzi,

 • rozbiórki obiektów,

 • oczyszczanie terenów rozbiórkowych,

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,

 • wzmocnienie podłoża,

 • zgrzewanie rury osłonowej gazociągu na ul. Wał Miedzeszyński.

23 października – 28 października 2017

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wycinka drzew i krzewów,

 • prace porządkowe – usuwanie karp i gałęzi.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wycinka drzew i krzewów,

 • prace porządkowe – usuwanie karp i gałęzi,

 • prace przygotowawcze do rozbiórek obiektów,

 • rozbiórki obiektów

 • oczyszczanie terenów rozbiórkowych,

 • wykonywanie platformy roboczej pod wzmocnienie podłoża.

16 października – 21 października 2017

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wycinka drzew i krzewów,

 • prace porządkowe – usuwanie karp i gałęzi,

 • przepust przez rzekę Wilanówkę,

 • budowa drogi technologicznej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • czynności środowiskowe i derogacyjne,

 • wycinka drzew i krzewów,

 • prace porządkowe – usuwanie karp i gałęzi,

 • prace przygotowawcze do rozbiórek obiektów,

 • oczyszczanie terenów rozbiórkowych.

09 października – 13 października 2017

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • czynności środowiskowe i derogacyjne,

 • wycinka drzew i krzewów,

 • prace porządkowe – usuwanie karp i gałęzi,

 • prace przygotowawcze do rozbiórek obiektów,

 • oczyszczanie terenów rozbiórkowych,

 • przeprowadzanie ścisłego nadzoru archeologicznego.

02 października – 07 października 2017

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

Ostatnia aktualizacja: 2022-08-08
-A +A