Prace projekowe Zadanie C 2017 rok

27 grudnia – 29 grudnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych:

 • bieżące wprowadzanie uwag do dokumentacji i przygotowanie odpowiedzi na zgłaszane uwagi oraz przekazanie poprawionych materiałów,

 • korekta Projektu pn. Plan Działań Ratowniczych,

 • oczekiwanie na zatwierdzenie Projektów Wykonawczych wszystkich branż,

 • oczekiwanie na akceptację Projektu Podziału Kompetencji,

 • przekazanie kompletu Projektów Wykonawczych do ostatecznej weryfikacji i odbioru,

 • przekazanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do ostatecznej weryfikacji i odbioru,

 • oczekiwanie na Klauzulę zatwierdzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Czasowej Organizacji Ruchu dla poszczególnych faz budowy.

18 grudnia – 24 grudnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych:

 • bieżące wprowadzanie uwag do dokumentacji i przygotowanie odpowiedzi na zgłaszane uwagi oraz przekazanie poprawionych materiałów,

 • korekta Projektu pn. Plan Działań Ratowniczych,

 • oczekiwanie na akceptację Projektu Podziału Kompetencji,

 • przekazanie Projektów teletechnicznych i kolejowych,

 • przekazanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • oczekiwanie na Klauzulę zatwierdzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Czasowej Organizacji Ruchu dla poszczególnych faz budowy.

11 grudnia – 17 grudnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych:

 • bieżące wprowadzanie uwag do dokumentacji i przygotowanie odpowiedzi na zgłaszane uwagi oraz przekazanie poprawionych materiałów,

 • oczekiwanie na akceptację Projektu pn. Plan Działań Ratowniczych,

 • oczekiwanie na akceptację Projektu Podziału Kompetencji,

 • oczekiwanie na Klauzulę zatwierdzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Czasowej Organizacji Ruchu dla poszczególnych faz budowy.

04 grudnia – 10 grudnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych:

 • bieżące wprowadzanie uwag do dokumentacji i przygotowanie odpowiedzi na zgłaszane uwagi oraz przekazanie poprawionych materiałów,

 • kompletowanie opracowań geologicznych i geotechnicznych do protokolarnego przekazania,

 • korekta dokumentacji geodezyjno-prawnej dotyczącej ograniczenia użytkowania nieruchomości,

 • oczekiwanie na akceptację Projektu pn. Plan Działań Ratowniczych,

 • oczekiwanie na akceptację Projektu Podziału Kompetencji,

 • oczekiwanie na Klauzulę zatwierdzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Czasowej Organizacji Ruchu dla poszczególnych faz budowy.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • uzyskanie pozytywnej opinii dot. ZRID od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

 • uzyskanie uzgodnienia od PKP Zakład Linii Kolejowych dotyczącego układu wiaduktu kolejowego.

27 listopada – 03 grudnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych:

 • oczekiwanie na weryfikację dokumentacji i protokoły odbioru,

 • bieżące wprowadzanie uwag do dokumentacji i przygotowanie odpowiedzi na zgłaszane uwagi oraz przekazanie poprawionych materiałów,

 • kompletowanie opracowań geologicznych i geotechnicznych do protokolarnego przekazania,

 • przekazanie opisu stanu nieruchomości na podstawie wydanej decyzji ZRID,

 • korekta dokumentacji geodezyjno-prawnej dotyczącej ograniczenia użytkowania nieruchomości,

 • przekazanie poprawionego Projektu pn. Plan Działań Ratowniczych,

 • przekazanie poprawionego zgodnie z uwagami Projektu Podziału Kompetencji,

 • wprowadzanie uwag do Projektu Stałej Organizacji Ruchu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Czasowej Organizacji Ruchu dla poszczególnych faz budowy.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • złożenie Projektu Wykonawczego w zakresie wiaduktu kolejowego,

 • oczekiwanie na uzgodnienie przez PKP Zakład Linii Kolejowych układu wiaduktu kolejowego.

20 listopada –26 listopada 2017

Postęp w zakresie prac projektowych:

 • przygotowywanie wersji elektronicznej dokumentacji zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlanym,

 • oczekiwanie na weryfikację dokumentacji i protokoły odbioru,

 • bieżące wprowadzanie uwag do dokumentacji i przygotowanie odpowiedzi na zgłaszane uwagi oraz przekazanie poprawionych materiałów,

 • kompletowanie opracowań geologicznych i geotechnicznych do protokolarnego przekazania,

 • bieżące wykonywanie prac związanych z opisem stanu nieruchomości na podstawie wydanej decyzji ZRID,

 • korekta dokumentacji geodezyjno-prawnej,

 • przekazanie poprawionego Projektu pn. Plan Działań Ratowniczych,

 • wprowadzanie uwag do Projektu Stałej Organizacji Ruchu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Czasowej Organizacji Ruchu.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • oczekiwanie na uzgodnienie przez PKP Zakład Linii Kolejowych układu wiaduktu kolejowego.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przekazanie kompletnej dokumentacji.

13 listopada – 19 listopada 2017

Postęp w zakresie prac projektowych:

 • przygotowywanie wersji elektronicznej dokumentacji zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlanym,

 • oczekiwanie na weryfikację dokumentacji i protokoły odbioru,

 • oczekiwanie na zatwierdzenie Projektów Wykonawczych obiektów mostowych,

 • analiza uwag do projektu w zakresie geodezyjnym,

 • kompletowanie opracowań geologicznych i geotechnicznych do protokolarnego przekazania,

 • bieżące wykonywanie prac związanych z opisem stanu nieruchomości na podstawie wydanej decyzji ZRID,

 • przekazanie wykonanej na podstawie wydanej decyzji ZRID dokumentacji geodezyjno-prawnej,

 • przekazanie, po wprowadzaniu uwag, Projektu Podziału Kompetencji,

 • kontynuacja prac nad Projektem Czasowej Organizacji Ruchu.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • oczekiwanie na uzgodnienie przez PKP Zakład Linii Kolejowych układu wiaduktu kolejowego.

06 listopada – 12 listopada 2017

Postęp w zakresie prac projektowych:

 • przygotowywanie wersji elektronicznej dokumentacji zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlanym,

 • kompletowanie opracowań geologicznych i geotechnicznych do protokolarnego przekazania,

 • bieżące wykonywanie prac związanych z opisem stanu nieruchomości na podstawie wydanej decyzji ZRID,

 • wykonanie na podstawie wydanej decyzji ZRID dokumentacji geodezyjno-prawnej do protokolarnego przekazania,

 • oczekiwanie na weryfikację dokumentacji i protokoły odbioru,

 • analiza i wprowadzanie uwag do Projektu Podziału Kompetencji,

 • kontynuacja prac nad Projektem Czasowej Organizacji Ruchu.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • oczekiwanie na uzgodnienie przez PKP Zakład Linii Kolejowych układu wiaduktu kolejowego.

30 października – 05 listopada 2017

Postęp w zakresie prac projektowych:

 • kompletowanie opracowań geologicznych i geotechnicznych do protokolarnego przekazania,

 • bieżące wykonywanie prac związanych z opisem stanu nieruchomości na podstawie wydanej decyzji ZRID,

 • wykonanie na podstawie wydanej decyzji ZRID dokumentacji geodezyjno-prawnej do protokolarnego przekazania,

 • oczekiwanie na weryfikację dokumentacji i protokoły odbioru,

 • analiza uwag do Projektu Podziału Kompetencji,

 • kontynuacja prac nad Projektem Czasowej Organizacji Ruchu.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • oczekiwanie na uzgodnienie przez PKP Zakład Linii Kolejowych układu wiaduktu kolejowego.

23 października – 29 października 2017

Postęp w zakresie prac projektowych:

 • bieżące wprowadzanie uwag i przygotowanie odpowiedzi na zgłaszane uwagi Inżyniera,

 • kompletowanie opracowań geologicznych i geotechnicznych do protokolarnego przekazania,

 • bieżące wykonywanie prac związanych z opisem stanu nieruchomości na podstawie wydanej decyzji ZRID,

 • wykonanie na podstawie wydanej decyzji ZRID dokumentacji geodezyjno-prawnej do protokolarnego przekazania,

 • oczekiwanie na weryfikację dokumentacji i protokoły odbioru,

 • oczekiwanie na akceptację Projektu Podziału Kompetencji,

 • kontynuacja prac nad Projektem Czasowej Organizacji Ruchu.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • oczekiwanie na uzgodnienie przez PKP Zakład Linii Kolejowych układu wiaduktu kolejowego.

16 października – 22 października 2017

Postęp w zakresie prac projektowych:

 • kompletowanie Projektu Budowlanego do protokolarnego przekazania do Inżyniera,

 • oczekiwanie na weryfikację dokumentacji i protokoły odbioru,

 • przekazanie Projektu Podziału Kompetencji,

 • kontynuacja prac nad Projektem Czasowej Organizacji Ruchu.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • oczekiwanie na uzgodnienie przez PKP Zakład Linii Kolejowych układu wiaduktu kolejowego.

09 października – 15 października 2017

Wykonawca przekazał do weryfikacji komplet dokumentacji projektowej wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarami wszystkich branż.

02 października – 08 października 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • uuzyskano Decyzję o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

 • wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego,

 • kontynuacja prac nad poprawą Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • prace nad wprowadzaniem uwag do przedmiarów drogowych,

 • prace nad Planem podziału kompetencji,

 • korekta Planu działań ratowniczych,

 • kontynuacja prac nad Projektem Czasowej Organizacji Ruchu,

 • przygotowania do protokolarnego przekazania Projektów wszystkich branż.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego,

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót w zakresie zieleni,

 • korekta Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branży wodno-kanalizacyjnej,

 • analiza uwag oraz wprowadzanie korekt do poszczególnych opracowań Projektu Wykonawczego w zakresie energetyki.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • oczekiwanie na uzgodnienia przez PKP Oddział Gospodarki Nieruchomościami układu wiaduktu kolejowego.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowanie Projektu do protokolarnego przekazania celem zatwierdzenia.

25 września – 01 października 2017

W dniu 26 września 2017 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejBudowa drogi ekspresowej S2 - Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” - Zadanie „C” na odcinku od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła) do węzła Lubelska (bez węzła) o długości ok. 7,5 km odcinek od km 11+789,51 do km 18+949,95.

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego,

 • kontynuacja prac nad poprawą Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • prace nad wprowadzaniem uwag do przedmiarów drogowych,

 • prace nad Planem podziału kompetencji,

 • korekta Planu działań ratowniczych,

 • kontynuacja prac nad Projektem Czasowej Organizacji Ruchu,

 • przygotowania do protokolarnego przekazania Projektów wszystkich branż.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego,

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót w zakresie zieleni,

 • korekta Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branży wodno-kanalizacyjnej,

 • analiza uwag oraz wprowadzanie korekt do poszczególnych opracowań Projektu Wykonawczego w zakresie energetyki.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • oczekiwanie na uzgodnienia przez PKP Oddział Gospodarki Nieruchomościami układu wiaduktu kolejowego.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowanie Projektu do protokolarnego przekazania celem zatwierdzenia.

18 września – 24 września 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego,

 • kontynuacja prac nad poprawą Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • prace nad wprowadzaniem uwag do przedmiarów drogowych,

 • kontynuacja prac nad Projektem Czasowej Organizacji Ruchu,

 • bieżąca korekta oznakowania,

 • przygotowania do protokolarnego przekazania Projektów wszystkich branż.

  Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego,

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarami w zakresie zieleni, wodno-kanalizacyjnej,

 • wprowadzanie uwag do przedmiarów branży wodno-kanalizacyjnej,

 • wprowadzanie korekt do opracowań Projektów Wykonawczych branży energetycznej,

 • oczekiwanie na uzgodnienie Projektów Wykonawczych branży telekomunikacyjnej.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • opracowywanie odpowiedzi na uwagi dotyczące przebudowy trakcji elektrycznej.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowanie Projektu do protokolarnego przekazania celem zatwierdzenia.

11 września – 17 września 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • przygotowanie Projektu Architektoniczno-Budowlanego uwzględniającego uwagi zawarte w Postanowieniu Urzędu Wojewódzkiego,

 • kontynuacja prac nad poprawą Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • prace nad wprowadzaniem uwag do przedmiarów drogowych

 • kontynuacja prac nad Projektem Czasowej Organizacji Ruchu,

 • przygotowania do protokolarnego przekazania Projektów wszystkich branż.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac projektowych związanych z budową wiaduktu kolejowego,

 • wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarami w zakresie zieleni,

 • przekazanie Projektu Wykonawczego branży telekomunikacyjnej

 • przygotowanie i przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego materiałów związanych z ograniczeniem korzystania z nieruchomości,

 • analiza uwag Weryfikatora i wprowadzanie korekt do opracowań Projektów Wykonawczych branży energetycznej,

 • oczekiwanie na uzgodnienie Projektu przez operatorów sieci Inogy i PGE.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • prace nad Projektem Wykonawczym wiaduktów kolejowych.

04 września – 10 września 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • przygotowanie Projektu Architektoniczno-Budowlanego uwzględniającego uwagi zawarte w Postanowieniu Urzędu Wojewódzkiego,

 • kontynuacja prac nad poprawą Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • prace nad wprowadzaniem uwag do przedmiarów drogowych,

 • kontynuacja prac nad Projektem Czasowej Organizacji Ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac projektowych związanych z budową wiaduktu kolejowego,

 • wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarami w zakresie zieleni,

 • poprawa Specyfikacji Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branży telekomunikacyjnej,

 • przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego materiałów związanych z ograniczeniem korzystania z nieruchomości,

 • wprowadzanie korekt do opracowań Projektów Wykonawczych branży energetycznej.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • przygotowanie materiałów do uzgodnienia przez PKP Nieruchomości, Projektu Budowlanego dla wiaduktów kolejowych,

 • prace nad Projektem Wykonawczym wiaduktów kolejowych.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • weryfikacja zgodności Projektu Architektoniczno-Budowlanego z wydanym Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

28 sierpnia – 03 września 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • przygotowanie Projektu Architektoniczno-Budowlanego uwzględniającego uwagi zawarte w Postanowieniu Urzędu Wojewódzkiego,

 • kontynuacja prac nad poprawą Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • prace nad wprowadzaniem uwag do przedmiarów drogowych,

 • kontynuacja prac nad Projektem Czasowej Organizacji Ruchu,.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

< > prac projektowych związanych z budową wiaduktu kolejowego,

 • wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarami w zakresie zieleni,

 • poprawa Specyfikacji Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branży telekomunikacyjnej,

 • przekazanie do Urzędu Wojewódzkiego materiałów związanych z ograniczeniem korzystania z nieruchomości,

 • analiza uwag oraz wprowadzanie korekt do opracowań Projektów Wykonawczych branży energetycznej.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • uzyskanie uzgodnienia wanny szczelnej, drogi i odwodnienia,

 • uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego dla wiaduktów kolejowych,

 • prace nad Projektem Wykonawczym wiaduktów kolejowych.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • uzyskanie Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na realizację całego Zadania C.

21 sierpnia – 27 sierpnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego,

 • kontynuacja prac nad poprawą Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • prace nad wprowadzaniem uwag do przedmiarów drogowych,

 • kontynuacja prac nad Projektem Czasowej Organizacji Ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac projektowych związanych z budową wiaduktu kolejowego,

 • wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarami w zakresie zieleni,

 • aktualizacja Projektu Budowlanego branży wodno-kanalizacyjnej,

 • poprawa Specyfikacji Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branży telekomunikacyjnej,

 • analiza uwag oraz wprowadzanie korekt do opracowań Projektów Wykonawczych branży energetycznej.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • oczekiwanie na uzgodnienie Projektu Budowlanego dla wiaduktu kolejowego,

 • poprawa Projektu Wykonawczego zgodnie z uwagami Weryfikatora,

 • poprawa Specyfikacji Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zgodnie z zaleceniami Weryfikatora.

14 sierpnia – 20 sierpnia 2017

W dniu 18.08.2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po przeprowadzeniu ponownego postępowania  w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wydał Postanowienie uzgadniające realizację Zadania „C” – Budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła, km ok. 11+500,00) do węzła Lubelska (bez węzła, km ok. 18+950,00) o długości ok. 7,5 km odcinek od km 11+789,51 do km 18+949,95 określając jednocześnie warunki realizacji przedsięwzięcia.

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego,

 • kontynuacja prac nad poprawą Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • prace nad wprowadzaniem uwag do przedmiarów drogowych,

 • wprowadzanie uwag Inżyniera Ruchu do Czasowej Organizacji Ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac projektowych związanych z budową wiaduktu kolejowego,

 • wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • analiza uwag do opracowań Projektów Wykonawczych branży energetycznej,

 • oczekiwanie na uzgodnienie Projektów Wykonawczych przez operatorów sieci Inogy i Polską Grupę Energetyczną,

 • kontynuacja prac nad załącznikiem mapowym czasowych zajęć terenu,

 • oczekiwanie na prolongatę przedawnionych warunków technicznych od Orange,

 • poprawa Projektu Wykonawczego i wprowadzanie uwag do Specyfikacji Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branży wodno-kanalizacyjnej,

 • wprowadzanie uwag do Specyfikacji Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów w zakresie zieleni.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • oczekiwanie na uzgodnienie wanny szczelnej, drogi i odwodnienia,

 • poprawa Projektu Budowlanego dla wiaduktu kolejowego.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • uzyskanie Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na realizację całego Zadania C.

07 sierpnia – 13 sierpnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego,

 • kontynuacja prac nad poprawą Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • prace nad wprowadzaniem uwag do przedmiarów drogowych,

 • kontynuacja opracowania Projektu Czasowej Organizacji Ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac projektowych związanych z budową wiaduktu kolejowego,

 • wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • analiza uwag Inżyniera i Weryfikatorado Projektu Wykonawczego oraz korekta projektu w zakresie branży energetycznej,

 • oczekiwanie na uzgodnienie Projektów Wykonawczych przez operatorów sieci Inogy i Polską Grupę Energetyczną,

 • kontynuacja prac nad załącznikiem czasowych zajęć terenu,

 • oczekiwanie na prolongatę przedawnionych warunków technicznych od Orange,

 • ontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie zieleni.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • oczekiwanie na uzgodnienie wanny szczelnej, drogi i odwodnienia,

 • poprawa Projektu Budowlanego wiaduktu kolejowego,

 • udzielenie odpowiedzi na uwagi Inżyniera do poszczególnych opracowań Projektu Budowlanego, Wykonawczego i Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • oczekiwanie na uzgodnienie Raportu ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

31 lipca – 06 sierpnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego,

 • kontynuacja prac nad poprawą Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • prace nad wprowadzaniem uwag do przedmiarów drogowych,

 • kontynuacja opracowania Projektu Czasowej Organizacji Ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac projektowych związanych wiaduktem kolejowym,

 • wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży wodno-kanalizacyjnej,

 • analiza uwag Inżyniera i Weryfikatorado Projektu Wykonawczego oraz korekta projektu w zakresie branży energetycznej,

 • kontynuacja prac nad załącznikiem czasowych zajęć terenu,

 • oczekiwanie na prolongatę przedawnionych warunków technicznych od Orange,

 • prace nad przedmiarami w zakresie zieleni,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie zieleni i wodno-kanalizacyjnej.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • oczekiwanie na uzgodnienie wanny szczelnej, drogi i odwodnienia,

 • poprawa Projektu Budowlanego wiaduktu kolejowego,

 • odpowiedź na uwagi Inżyniera do poszczególnych opracowań Projektu Budowlanego, Wykonawczego i Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowanie odpowiedzi na uwagi społeczeństwa zgłoszone w ramach konsultacji społecznych.

24 lipca – 30 lipca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego,

 • kontynuacja prac nad poprawą Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • prace nad wprowadzaniem uwag do przedmiarów drogowych,

 • kontynuacja opracowania Projektu Czasowej Organizacji Ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • prace projektowe związane z wiaduktem kolejowym,

 • wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży wodno-kanalizacyjnej,

 • kontynuacja prac nad poprawą Projektów Wykonawczych w związku z uwagami MPWiK,

 • analiza uwag Inżyniera i korekta Projektu Wykonawczego w zakresie branży energetycznej,

 • kontynuacja prac nad załącznikiem czasowych zajęć terenu,

 • oczekiwanie na prolongatę przedawnionych warunków technicznych od Orange,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie zieleni i wodno-kanalizacyjnej.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • uzgadnianie wanny szczelnej, drogi i odwodnienia,

 • poprawa Projektu Budowlanego dla wiaduktów kolejowych,

 • analiza uwag do poszczególnych opracowań Projektu Budowlanego, Wykonawczego i Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowanie odpowiedzi na uwagi społeczeństwa w ramach postępowania ZRID.

17 lipca – 22 lipca 2017

19.07.2017 uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka od km 10+291,61 do km 11+789,51 Zadanie B i C.

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja wprowadzania uwag do Projektu Wykonawczego na połączeniu Zadań B i C,

 • kontynuacja prac nad poprawą Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • kontynuacja opracowania Projektu Czasowej Organizacji Ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży wodno-kanalizacyjnej,

 • kontynuacja prac nad poprawą Projektów Wykonawczych w związku z uwagami MPWiK,

 • analiza uwag Inżyniera i korekta Projektu Wykonawczego w zakresie branży energetycznej,

 • kontynuacja prac nad załącznikiem czasowych zajęć terenu,

 • oczekiwanie na prolongatę przedawnionych warunków technicznych od Orange,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie zieleni i wodno-kanalizacyjnej.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • poprawa przedmiarów,

 • uzgadnianie wanny szczelnej, drogi i odwodnienia,

 • uzgadnianie dokumentacji wiaduktu kolejowego.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowanie odpowiedzi na uwagi społeczeństwa w ramach postępowania ZRID.

10 lipca – 16 lipca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego na połączeniu Zadań B i C,

 • poprawa Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • wprowadzanie zmian w zakresie barier.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży wodno-kanalizacyjnej,

 • poprawa Projektów Wykonawczych w związku z uwagami MPWiK,

 • analiza uwag Inżyniera i korekta Projektu Wykonawczego w zakresie branży energetycznej,

 • prace nad załącznikami dotyczącymi czasowych zajęć terenu,

 • oczekiwanie na prolongatę przedawnionych warunków technicznych od Orange,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie zieleni i wodno-kanalizacyjnej.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • poprawa przedmiarów,

 • uzgadnianie wanny szczelnej, drogi i odwodnienia,

 • uzgadnianie dokumentacji wiaduktem kolejowym.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowanie odpowiedzi na uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych.

03 lipca – 09 lipca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży wodno-kanalizacyjnej,

 • prace nad załącznikami dotyczącymi czasowych zajęć terenu,

 • kontynuacja prac nad przedmiarami robót oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie zieleni i wodno-kanalizacyjnej,

 • analiza uwag i korekta Projektu Wykonawczego branży energetycznej.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • przygotowanie materiałów do uzgodnień dla Projektu Budowlanego z wiaduktem kolejowym,

 • uzgadnianie dokumentacji z wiaduktem kolejowym.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowanie odpowiedzi na uwagi społeczeństwa zgłoszone w ramach konsultacji.

26 czerwca – 02 lipca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego,

 • kontynuacja prac nad projektem podziału kompetencji,

 • kontynuacja prac nad planszą zbiorczą,

 • kontynuacja prac nad projektem konstrukcji nawierzchni,

 • prace nad Planem Działań Ratowniczych,

 • kontynuacja prac nad Projektem Czasowej Organizacji Ruchu,

 • analiza oznakowania eksperymentalnego i knwencjonalnego.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • oczekiwanie na Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

19 czerwca – 25 czerwca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego,

 • kontynuacja prac nad projektem podziału kompetencji,

 • kontynuacja prac nad planszą zbiorczą,

 • kontynuacja prac nad projektem konstrukcji nawierzchni,

 • prace nad Planem Działań Ratowniczych,

 • kontynuacja prac nad Projektem Czasowej Organizacji Ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Architektoniczno Budowlanym dla trzeciej nitki wiaduktu kolejowego,

 • wprowadzanie uwag do poszczególnych opracowań Projektu Wykonawczego.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży wodno-kanalizacyjnej,

 • kontynuacja prac nad przedmiarami robót oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie zieleni,

 • oczekiwanie na uzgodnienia Projektów Wykonawczych przez gestorów sieci telekomunikacyjnych,

 • analiza uwag i korekta Projektu Wykonawczego branży energetycznej,

 • kontynuacja prac nad opracowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wodno-kanalizacyjnej.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • wprowadzanie uwag weryfikatora do Projektu Wykonawczego.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • oczekiwanie na Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska..

12 czerwca – 18 czerwca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego,

 • kontynuacja prac nad projektem podziału kompetencji,

 • kontynuacja prac nad planszą zbiorczą,

 • prace nad projektem konstrukcji nawierzchni,

 • prace nad Planem Działań Ratowniczych,

 • kontynuacja prac nad Projektem Czasowej Organizacji Ruchu,

 • analiza dobory barier przy podporach obiektów i na przejazdach awaryjnych.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Architektoniczno Budowlanym dla trzeciej nitki wiaduktu kolejowego,

 • opracowywanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych,

 • wprowadzanie uwag do poszczególnych opracowań Projektu Wykonawczego.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży wodno-kanalizacyjnej,

 • kontynuacja prac nad przedmiarami robót oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie zieleni,

 • oczekiwanie na uzgodnienia Projektów Wykonawczych przez gestorów sieci,

 • analiza uwag do Projektu Wykonawczego branży energetycznej,

 • kontynuacja prac nad opracowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wodno-kanalizacyjnej.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • oczekiwanie na Protokół z Narady Koordynacyjnej.

05 czerwca – 11 czerwca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego,

 • kontynuacja prac nad projektem podziału kompetencji,

 • kontynuacja prac nad planszą zbiorczą,

 • prace nad projektem konstrukcji nawierzchni,

 • prace nad Planem Działań Ratowniczych.

 • kontynuacja prac nad Projektem Czasowej Organizacji Ruchu,

 • korekta Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie barier.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży wodno-kanalizacyjnej,

 • oczekiwanie na uzgodnienia Projektów Wykonawczych przez gestorów sieci,

 • analiza uwag do Projektu Wykonawczego branży energetycznej,

 • wprowadzanie uwag do Szczegółowych Specyfikacji Technicznych branży telekomunikacyjnej,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót w zakresie branży zieleni.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • kontynuacja prac nad Projektem Architektoniczno Budowlanym dla trzeciej nitki wiaduktu kolejowego,

 • oczekiwanie na uzgodnienie Projektu Wykonawczego z PKP Energetyka, PKP PLK.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • oczekiwanie na wydanie decyzji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

29 maja – 04 czerwca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego,

 • kontynuacja prac nad projektem podziału kompetencji,

 • kontynuacja prac nad planszą zbiorczą,

 • prace nad projektem konstrukcji nawierzchni,

 • prace nad Planem Działań Ratowniczych.

 • kontynuacja prac nad Projektem Czasowej Organizacji Ruchu,

 • korekta Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie barier.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Architektoniczno Budowlanym dla trzeciej nitki wiaduktu kolejowego,

 • wprowadzanie uwag do poszczególnych opracowań Projektu Wykonawczego.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży wodno-kanalizacyjnej,

 • oczekiwanie na uzgodnienia Projektów Wykonawczych przez gestorów sieci,

 • analiza uwag do Projektu Wykonawczego branży energetycznej,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót w zakresie branży zieleni, wodno-kanalizacyjnej.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • oczekiwanie na uzgodnienie Projektu Wykonawczego z PKP Energetyka, PKP PLK.

21 maja – 28 maja 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • kontynuacja prac nad projektem podziału kompetencji,

 • kontynuacja prac nad planszą zbiorczą,

 • kontynuacja prac nad Projektem Czasowej Organizacji Ruchu,

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Architektoniczno Budowlanym dla trzeciej nitki wiaduktu kolejowego,

 • udzielenie odpowiedzi na uwagi weryfikatora,

 • kontynuacja prac nad przedmiarami Robót.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • analiza uwag do poszczególnych opracowań Projektu Wykonawczego branży energetycznej,

 • wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego branży wodno-kanalizacyjnej,

 • oczekiwanie na uzgodnienia Projektów Wykonawczych przez gestorów sieci,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży wodno-kanalizacyjnej,

 • analiza uwag gestorów sieci branży energetycznej do Projektu Wykonawczego i udzielenie odpowiedzi,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót w zakresie branży zieleni, wodno-kanalizacyjnej.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • oczekiwanie na uzgodnienie Projektu Wykonawczego z PKP Energetyka, PKP PLK,

15 maja –21 maja 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • kontynuacja prac nad projektem podziału kompetencji,

 • kontynuacja prac nad planszą zbiorczą,

 • kontynuacja prac nad Projektem Czasowej Organizacji Ruchu,

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Architektoniczno Budowlanym dla trzeciej nitki wiaduktu kolejowego,

 • udzielenie odpowiedzi na uwagi weryfikatora,

 • kontynuacja prac nad przedmiarami Robót.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • analiza uwag do poszczególnych opracowań Projektu Wykonawczego branży energetycznej,

 • wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego branży wodno-kanalizacyjnej,

 • oczekiwanie na uzgodnienia Projektów Wykonawczych przez gestorów sieci,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży wodno-kanalizacyjnej,

 • analiza uwag gestorów sieci branży energetycznej do Projektu Wykonawczego i udzielenie odpowiedzi,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót w zakresie branży zieleni, wodno-kanalizacyjnej.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • oczekiwanie na uzgodnienie Projektu Wykonawczego z PKP Energetyka, PKP PLK,

  Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • oczekiwanie na zatwierdzenie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

08 maja –14 maja 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • kontynuacja prac nad projektem podziału kompetencji,

 • kontynuacja prac nad planszą zbiorczą,

 • kontynuacja prac nad przekrojami poprzecznymi,

 • kontynuacja prac nad Projektem Czasowej Organizacji Ruchu,

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • przygotowywanie odpowiedzi na uwagi weryfikatora,

 • kontynuacja prac nad przedmiarami Robót.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • analiza uwag do poszczególnych opracowań Projektu Wykonawczego branży energetycznej,

 • oczekiwanie na uzgodnienia Projektów Wykonawczych przez gestorów sieci,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży wodno-kanalizacyjnej,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót w zakresie branży wodno-kanalizacyjnej.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • oczekiwanie na uzgodnienie Projektu Wykonawczego z PKP Energetyka, PKP PLK,

 • przygotowywanie materiałów dla Komisji z Zakładu Linii Kolejowych w sprawie zmniejszenia minimalnej widoczności semafora A,

 • przekazanie do weryfikacji przedmiarów Robót kolejowych.

  Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • wyjaśnienia i przesłanie do przesłanych droga elektroniczną, zapytań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odpowiedzi na uwagi do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

01 maja –07 maja 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • kontynuacja prac nad projektem podziału kompetencji,

 • kontynuacja prac nad planszą zbiorczą,

 • kontynuacja prac nad przekrojami poprzecznymi,

 • kontynuacja prac nad Projektem Czasowej Organizacji Ruchu,

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • prace nad Projektem Architektoniczno Budowlanym dla trzeciej nitki wiaduktu kolejowego,

 • kontynuacja prac nad przedmiarami Robót,

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • przygotowywanie odpowiedzi na uwagi do Projektu Wykonawczego branży zieleni i telekomunikacyjnej,

 • analiza uwag do poszczególnych opracowań Projektu Wykonawczego branży energetycznej,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót w zakresie telekomunikacji.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • oczekiwanie na uzgodnienie Projektu Wykonawczego z PKP Energetyka, PKP PLK,

 • przekazanie odpowiedzi na uwagi do Projektu Wykonawczego.

  Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • wyjaśnienie do przesłanych droga elektroniczną, zapytań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

24 kwietnia –30 kwietnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • prace nad projektem podziału kompetencji,

 • prace nad planszą zbiorczą,

 • prace nad przekrojami poprzecznymi,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót w zakresie organizacji ruchu,

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • prace nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • przekazanie do weryfikacji przedmiaru robót,

 • przekazanie odpowiedzi na uwagi do Projektu Wykonawczego.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • analiza uwag do Projektu Wykonawczego branży zieleni,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót w zakresie telekomunikacji, wodno-kanalizacyjnej,

 • przekazanie poprawionej dokumentacji w zakresie nieruchomości przeznaczonych pod projekt pasa drogowego,

 • kontynuacja prac nad przedmiarami robót branży melioracyjnej i energetycznej,

 • przekazanie do weryfikacji przedmiaru robót branży zieleni i melioracyjnej.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • oczekiwanie na uzgodnienie Projektu Wykonawczego z PKP Energetyka, PKP PLK,

 • przekazanie odpowiedzi na uwagi do Projektu Wykonawczego.

  Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • oczekiwanie na uzgodnienie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięciaprzez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

17 kwietnia – 23 kwietnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • prace nad projektem podziału kompetencji,

 • prace nad planszą zbiorczą,

 • prace nad przekrojami poprzecznymi,

 • kontynuacja prac nad Projektem Czasowej Organizacji Ruchu,

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • prace nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót,

 • analiza uwag do poszczególnych opracowań Projektu Wykonawczego.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót w zakresie zieleni,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży wodno-kanalizacyjnej,

 • korekta dokumentacji w zakresie nieruchomości przeznaczonych pod projekt pasa drogowego,

 • monitoring zwierciadła wód podziemnych,

 • analiza uwag dotyczących Projektu pomiaru jakości wody.

w zakresie współpracy z PKP:

 • oczekiwanie na uzgodnienie Projektu Wykonawczego z PKP Energetyka, PKP PLK.

  Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • oczekiwanie na uzgodnienie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięciaprzez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

10 kwietnia – 16 kwietnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • prace nad projektem podziału kompetencji,

 • prace nad przekrojami poprzecznymi,

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • prace nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót w zakresie zieleni i energetycznej,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży wodno-kanalizacyjnej oraz w zakresie usunięcia kolizji telekomunikacyjnych,

 • korekta Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branży melioracyjnej,

w zakresie współpracy z PKP:

 • prace nad Projektem Wykonawczym branży trakcji, sterowania ruchem kolejowym i teletechnicznej, związane z budową objazdu kolejowego (bypass’u).

  Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • uzupełnienie odpowiedzi na uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięciana środowisko.

03 kwietnia – 09 kwietnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót,

 • prace nad przekrojami poprzecznymi,

 • kontynuacja opracowania Projektu w zakresie czasowej organizacji ruchu,

 • kontynuacja praca nad Planem Działań Ratowniczych,

 • kontynuacja prac nad Projektem podziału kompetencji.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • analiza uwag do poszczególnych opracowań Projektu Wykonawczego,

 • kontynuacja prac nad opracowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót w zakresie zieleni, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej,

 • korekta projektu monitoringu wód podziemnych,

 • kontynuacja prac projektowych związanych z usunięciem kolizji branży telekomunikacyjnej,

 • uzyskiwanie uzgodnień Projektu Wykonawczego od operatorów branży telekomunikacyjnej,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży wodno-kanalizacyjnej.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • prace nad Projektem Wykonawczym branży trakcji, sterowania ruchem kolejowym i teletechnicznej, związane z budową objazdu kolejowego (bypass’u),

 • przygotowywanie materiałów do uzgodnienia z PKP.

  Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowywanie odpowiedzi na uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięciana środowisko.

27 marca – 02 kwietnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót,

 • kontynuacja opracowania Projektu w zakresie czasowej organizacji ruchu,

 • kontynuacja praca nad Planem Działań Ratowniczych,

 • kontynuacja prac nad Projektem podziału kompetencji.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • analiza uwag do poszczególnych opracowań Projektu Wykonawczego,

 • kontynuacja prac nad opracowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót w zakresie zieleni, telekomunikacji, wodno-kanalizacyjnej, melioracyjnej, energetycznej,

 • kontynuacja prac projektowych związanych z usunięciem kolizji branży telekomunikacyjnej,

 • uzyskiwanie uzgodnień Projektu Wykonawczego od operatorów branży telekomunikacyjnej,

 • uzgadnianie dokumentacji dotyczącej czasowych zajęć i ograniczonego korzystania z nieruchomości,

 • przekazanie do weryfikacji Projektu Wykonawczego branży energetycznej,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży wodno-kanalizacyjnej.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • prace nad Projektem Wykonawczym branży trakcji, sterowania ruchem kolejowym i teletechnicznej, związane z budową objazdu kolejowego (bypass’u),

 • kontynuacja prac nad opracowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót.

  Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przekazanie odpowiedzi na uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięciana środowisko.

20 marca – 26 marca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót,

 • kontynuacja prac nad katalogiem szczegółów technicznych,

 • prace nad Planem Działań Ratowniczych,

 • prace nad projektem podziału kompetencji.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • analiza uwag do poszczególnych opracowań Projektu Wykonawczego,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót w zakresie zieleni, telekomunikacji, wodno-kanalizacyjnej, melioracyjnej, energetycznej,

 • kontynuacja prac projektowych związanych z usunięciem kolizji branży telekomunikacyjnej,

 • uzyskiwanie uzgodnień Projektu Wykonawczego od operatorów branży telekomunikacyjnej,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej i wodno-kanalizacyjnej.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • prace nad Projektem Wykonawczym branży trakcji, sterowania ruchem kolejowym i teletechnicznej, związane z budową objazdu kolejowego (bypass’u),

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót.

  Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przekazanie odpowiedzi na uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięciana środowisko.

13 marca – 19 marca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót,

 • prace nad katalogiem szczegółów technicznych,

 • kontynuacja prac nad projektem w zakresie czasowej organizacji ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • analiza uwag do poszczególnych opracowań Projektu Wykonawczego,

 • przekazanie do weryfikacji Projektu Wykonawczego,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych robót.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót w zakresie zieleni, telekomunikacji, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej

 • kontynuacja prac projektowych związanych z usunięciem kolizji branży telekomunikacyjnej,

 • uzyskiwanie uzgodnień Projektu Wykonawczego od operatorów branży telekomunikacyjnej,

 • uzgodnienie dokumentacji dotyczącej czasowych zajęć i ograniczonego korzystania z nieruchomości,

 • prace nad korektą Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych robót branży melioracyjnej,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej i wodno-kanalizacyjnej.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • prace nad Projektem Wykonawczym branży trakcji, sterowania ruchem kolejowym i teletechnicznej, związane z budową objazdu kolejowego (bypass’u),

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarów robót.

  Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przekazanie ostatecznej wersji Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięciana środowisko.

06 marca – 12 marca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • bieżąca korekta projektu w zakresie organizacji ruchu,

 • przekazanie do weryfikacji Projektu Wykonawczego.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • analiza uwag do poszczególnych opracowań Projektu Wykonawczego,

 • przekazanie do weryfikacji Projektu Wykonawczego.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • przekazanie do weryfikacji Projektu Wykonawczego w zakresie zieleni,

 • kontynuacja prac projektowych związanych z usunięciem kolizji branży telekomunikacyjnej,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej i wodno-kanalizacyjnej,

 • przekazanie do weryfikacji Projektu Wykonawczego branży wodno-kanalizacyjnej i energetycznej,

 • przekazanie dokumentacji dotyczącej podziałów nieruchomości,

 • kontynuacja opracowywania Projektu w zakresie czasowej organizacji ruchu,

 • prace związane z przebudową oświetlenia drogowego stanowiącego własność Zarządu Dróg Miejskich.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • prace nad Projektem Wykonawczym branży trakcji, sterowania ruchem kolejowym i teletechnicznej, związane z budową objazdu kolejowego (bypass’u),

  Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • kontynuacja prac nad korektą lokalizacji ekranów akustycznych w rejonie węzła Patriotów wynikająca z audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wykonywanie dodatkowej analizy akustycznej w tym zakresie,

 • weryfikacja uzyskanych decyzji od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

27 lutego – 05 marca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • bieżąca korekta projektu w zakresie organizacji ruchu,

 • opracowywanie przedmiarów z zakresie oznakowania poziomego,

 • kontynuacja opracowywania Projektu czasowej organizacji ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

 • analiza zgłoszonych przez Weryfikatorów uwag do opracowań Projektu Wykonawczego.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac projektowych związanych z usunięciem kolizji branży telekomunikacyjnej,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym kanału technologicznego,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej i wodno-kanalizacyjnej,

 • wykonywanie dokumentacji geologicznej z odwiertów pod piezometry,

 • prace związane z przebudową oświetlenia drogowego stanowiącego własność Zarządu Dróg Miejskich.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • uzgodnienie z PKP projektu torowego objazdu kolejowego (bypass’u),

 • prace nad Projektem Wykonawczym branży trakcji, sterowania ruchem kolejowym, związane z budową objazdu kolejowego (bypass’u),

 • oczekiwanie na stanowisko PKP w sprawie wystąpienia o uzgodnienie infrastruktury kolejowej.

   Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • kontynuacja prac nad korektą lokalizacji ekranów akustycznych w rejonie węzła Patriotów wynikająca z audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wykonywanie dodatkowej analizy akustycznej w tym zakresie,

 • przygotowanie odpowiedzi na uwagi dotyczące Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

20 lutego – 26 lutego 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • wprowadzanie zmian rozwiązań drogowych wynikających z audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

 • kontynuacja opracowywania Projektu czasowej organizacji ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektem w zakresie branży zieleni,

 • kontynuacja prac projektowych związanych z usunięciem kolizji branży telekomunikacyjnej,

 • kontynuacja uzgadniania dokumentacji związanej z czasowymi zajęciami terenu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej i wodno-kanalizacyjnej,

 • prace związane z przebudową oświetlenia drogowego stanowiącego własność Zarządu Dróg Miejskich,

 • prace projektowe związane z przebudową linii kablowej wysokiego napięcia.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • prace nad Projektem Wykonawczym branży sterowania ruchem kolejowym, telekomunikacyjnej i trakcji związane z budową objazdu kolejowego (bypass’u),

 • oczekiwanie na stanowisko PKP w sprawie wystąpienia o uzgodnienie infrastruktury kolejowej.

   Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • korekta lokalizacji ekranów akustycznych w rejonie węzła Patriotów wynikająca z audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wykonywanie dodatkowej analizy akustycznej w tym zakresie,

 • przygotowanie odpowiedzi na uwagi dotyczące Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

13 lutego – 19 lutego 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • korekta lokalizacji ekranów akustycznych,

 • kontynuacja opracowywania Projektu czasowej organizacji ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektem w zakresie branży zieleni,

 • uzyskiwanie szczegółowych warunków technicznych związanych z przebudową kanalizacji Orange,

 • kontynuacja prac projektowych związanych z usunięciem kolizji telekomunikacyjnych,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej i wodno-kanalizacyjnej,

 • wykonywanie szczegółowych rysunków przebudowy kolizji sieci energetycznych,

 • prace związane z przebudową oświetlenia drogowego stanowiącego własność Zarządu Dróg Miejskich,

 • prace projektowe związane z przebudową linii kablowej wysokiego napięcia.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • prace nad Projektem Wykonawczym branży sterowania ruchem kolejowym, telekomunikacyjnej i trakcji związane z budową objazdu kolejowego (bypass’u),

 • oczekiwanie na stanowisko PKP w sprawie wystąpienia o uzgodnienie infrastruktury kolejowej.

   Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowanie odpowiedzi na uwagi dotyczące Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

06 lutego – 12 lutego 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • kontynuacja opracowywania Projektu czasowej organizacji ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektem w zakresie branży zieleni,

 • uzyskiwanie szczegółowych warunków technicznych związanych z przebudową kanalizacji Orange,

 • kontynuacja prac projektowych związanych z usunięciem kolizji telekomunikacyjnych,

 • kontynuacja uzgadniania dokumentacji związanej z czasowymi zajęciami terenu,

 • wprowadzanie poprawek do Projektu Wykonawczego branży melioracyjnej,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej i wodno-kanalizacyjnej,

 • wykonywanie szczegółowych rysunków rozdzielnicy średniego napięcia oraz przebudowy kolizji sieci energetycznych,

 • prace projektowe związane z przebudową linii kablowej wysokiego napięcia,

 • zakończenie montażu piezometrów.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowanie odpowiedzi na uwagi dotyczące Raportu w ramach do ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

30 stycznia – 05 lutego 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • prace nad katalogiem szczegółów konstrukcyjnych,

 • kontynuacja uzgadniania Projektu czasowej organizacji ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • kontynuacja prac nad Projektem w zakresie branży zieleni,

 • uzyskiwanie szczegółowych warunków technicznych związanych z przebudową kanalizacji Orange,

 • kontynuacja prac projektowych związanych z usunięciem kolizji telekomunikacyjnych,

 • kontynuacja uzgadniania dokumentacji związanej z czasowymi zajęciami terenu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej i wodno-kanalizacyjnej,

 • wykonywanie szczegółowych rysunków rozdzielnicy średniego napięcia oraz przebudowy kolizji sieci energetycznych,

 • prace związane z przebudową linii kablowej wysokiego napięcia,

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • wykonywanie odwiertów pod piezometry i montaż piezometrów.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • weryfikacja uwag RDOŚ i przygotowanie odpowiedzi na uwagi dotyczące Raportu w ramach ponownej oceny przedsięwzięcia na środowisko .

23 – 29 stycznia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • prace nad Projektem stałej organizacji ruchu,

 • kontynuacja prac nad Projektem czasowej organizacji ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • kontynuacja prac nad Projektem w zakresie branży zieleni,

 • kontynuacja prac projektowych projektu kanału technologicznego,

 • prace projektowe związane z usunięciem kolizji telekomunikacyjnych,

 • kontynuacja uzgadniania dokumentacji związanej z czasowymi zajęciami terenu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej i wodno-kanalizacyjnej,

 • wykonywanie szczegółowych rysunków rozdzielnicy średniego napięcia oraz przebudowy kolizji sieci energetycznych,

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • wykonywanie odwiertów pod piezometry.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • monitoring prac postępowania administracyjnego – dokumentacja złożona w Urzędzie.

16 – 22 stycznia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • prace nad uwagami do Projektu stałej organizacji ruchu, wykonywanie rysunków i uzupełnienie opisu technicznego,

 • kontynuacja prac nad Projektem czasowej organizacji ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • kontynuacja prac nad Projektem w zakresie branży zieleni,

 • kontynuacja prac projektowych projektu kanału technologicznego,

 • prace projektowe związane z usunięciem kolizji telekomunikacyjnych,

 • uzgadnianie dokumentacji związanej z czasowymi zajęciami terenu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej i wodno-kanalizacyjnej,

 • wykonywanie szczegółowych rysunków rozdzielnicy średniego napięcia oraz przebudowy kolizji sieci energetycznych,

 • wykonywanie odwiertów pod piezometry,

 • opracowywanie projektu monitoringu jakości i poziomu wód gruntowych dla piezometrów.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • uzgodnienia z PKP Zakładem Linii Kolejowych w zakresie rozwiązań technicznych,

 • uzgodnienia z PKP Zakładem Linii Kolejowych Projekt uwzględniającego tor objazdowy (bypass),

 • prace nad projektem branży torowej, sieci trakcyjnej, sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacyjnej.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • monitoring prac postępowania administracyjnego – dokumentacja złożona w Urzędzie.

09 – 15 stycznia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • prace nad Planem Działań Ratowniczych,

 • prace nad uwagami do Projektu stałej organizacji ruchu i uzupełnienie opisu technicznego,

 • kontynuacja prac nad Projektem czasowej organizacji ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • kontynuacja prac nad Projektem w zakresie branży zieleni,

 • kontynuacja prac projektowych projektu kanału technologicznego,

 • uzgadnianie dokumentacji związanej z czasowymi zajęciami terenu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, melioracyjnej,

 • wykonywanie szczegółowych rysunków rozdzielnicy średniego napięcia,

 • kontynuacja prac nad szczegółowymi rysunkami przewiertu w ul. Patriotów.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • uzgodnienia PKP Zakładu Linii Kolejowych w zakresie rozwiązań technicznych,

 • złożenie do PKP Projekt uwzględniającego tor objazdowy (bypass),

 • prace nad projektem branży torowej, sieci trakcyjnej, sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacyjnej.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • monitoring prac postępowania administracyjnego – dokumentacja złożona w Urzędzie.

02 – 08 stycznia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • prace nad Planem Działań Ratowniczych,

 • prace nad uwagami do Projektu rtałej organizacji ruchu,

 • kontynuacja prac nad Projektem czasowej organizacji ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • kontynuacja prac nad Projektem w zakresie branży zieleni,

 • kontynuacja prac projektowych projektu kanału technologicznego,

 • inwentaryzacja kanalizacji Orange, wystąpienia o szczegółowe warunki techniczne do poszczególnych użytkowników kanalizacji,

 • monitoring złożonego w Urzędzie Marszałkowskim Projektu robót geologicznych do budowy piezometrów,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, melioracyjnej,

 • prace nad rysunkami wykonawczymi rozdzielnic wód opadowych,

 • kontynuacja prac nad Projektem przebudowy linii wysokiego napięcia,

 • kontynuacja prac nad szczegółowymi rysunkami przewiertu w ul. Patriotów.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • uzgodnienia PKP Zakładu Linii Kolejowych w zakresie rozwiązań technicznych,

 • prace nad projektem branży torowej, sieci trakcyjnej, sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacyjnej.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • monitoring prac postępowania administracyjnego – dokumentacja złożona w Urzędzie.

Ostatnia aktualizacja: 2022-08-08
-A +A