Prace projekowe Zadanie B 2016 rok

26 – 31 grudnia 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i mostowych:

 • prace nad ostateczną weryfikacją Projektu Budowlanego dla odcinka 1 (od ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę tj. od km 5+086,05 do km 8+523,19),

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • trwa procedura w ośrodku geodezyjnym w sprawie zatwierdzenia podziałów nieruchomości dla Zadania B.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • przekazanie wyjaśnień do uwag do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla odcinka 1,

 • przygotowywanie odpowiedzi na wnioski dotyczące lokalizacji ekranów akustycznych.

19 – 25 grudnia 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i mostowych:

 • przygotowanie załączników do Wniosku o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka 3

 • uzupełniono Wniosek o Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka 2 (most) zgodnie ze wskazaniami Urzędu Wojewódzkiego,

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • uzyskano pozwolenie wodnoprawne na most główny,

 • trwa procedura w ośrodku geodezyjnym w sprawie zatwierdzenia podziałów nieruchomości dla Zadania B.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • korekta Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla całego Zadania B w zakresie uwag zgłoszonych przez Weryfikatorów Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego,

 • przekazanie skorygowanych Raportów w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla odcinka 2 (most) i 3 (od Wału Miedzeszyńskiego od km 10+291,61 do km 11+789,51).

12 – 18 grudnia 2016

W dniu 13.12.2016 r. Wykonawca złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wniosek  o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla odcinka 3 (od Wału Miedzeszyńskiego od km 10+291,61 do km 11+789,51).

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i mostowych:

 • przygotowanie załączników do Wniosku o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka 3

 • złożenie Wniosku o Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka 3.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • trwa procedura administracyjna w sprawie uzyskania pozwoleń wodnoprawnych,

 • trwa procedura w ośrodku geodezyjnym w sprawie zatwierdzenia podziałów nieruchomości dla Zadania B.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • korekta Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla całego Zadania B w zakresie uwag zgłoszonych przez Weryfikatorów Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

05 – 11 grudnia 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i mostowych:

 • przygotowanie załączników do Wniosku o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka 3

  Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • trwa procedura administracyjna w sprawie uzyskania pozwoleń wodnoprawnych,

 • trwa procedura w ośrodku geodezyjnych w sprawie zatwierdzenia podziałów nieruchomości dla Zadania B.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • korekta Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko dla odcinka 1 (od ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę od km 5+086,05 do km8+523,19) i 3 (od Wału Miedzeszyńskiego od km 10+291,61 do km 11+789,51) w zakresie uwag zgłoszonych przez Weryfikatorów Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

28  listopada – 04 grudnia 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad poprawą Projektu Budowlanego dla odcinka 1 (od ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę od km 5+086,05 do km8+523,19) i 3 (od Wału Miedzeszyńskiego od km 10+291,61 do km 11+789,51) w zakresie uwag zgłoszonych przez Weryfikatorów Inżyniera Kontraktu.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • trwa procedura administracyjna w sprawie uzyskania pozwoleń wodnoprawnych,

 • trwa procedura w ośrodku geodezyjnym w sprawie zatwierdzenia podziałów nieruchomości dla Zadania B.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • korekta Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla odcinka 1 (od ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę od km 5+086,05 do km8+523,19) i 3 (od Wału Miedzeszyńskiego od km 10+291,61 do km 11+789,51) w zakresie uwag zgłoszonych przez Weryfikatorów Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

21 – 27 listopada 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad poprawą Projektu Budowlanego dla odcinka 1 (od ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę od km 5+086,05 do km8+523,19) i 3 (od Wału Miedzeszyńskiego od km 10+291,61 do km 11+789,51) w zakresie uwag zgłoszonych przez Weryfikatorów Inżyniera Kontraktu.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • trwa procedura administracyjna w sprawie uzyskania pozwoleń wodnoprawnych,

 • trwa procedura w ośrodku geodezyjnym w sprawie zatwierdzenia podziałów nieruchomości dla Zadania B,

 • trwa procedura w ośrodku geodezyjnym w sprawie matematycznej korekty granic.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • korekta Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko dla odcinka 1 (od ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę od km 5+086,05 do km8+523,19) i 3 (od Wału Miedzeszyńskiego od km 10+291,61 do km 11+789,51) w zakresie uwag zgłoszonych przez Weryfikatorów Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

14 – 20 listopada 2016

Plan Zagospodarowania Terenu dla odcinka 2 (most przez Wisłę od km 8+523,19 do km 10+291,61)

                                                                                    

część 1 (od str. Wilanowa)                   część 2                                         część 3 (od str. Wawra)

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • poprawa Projektu Budowlanego dla odcinka 1 (od ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę od km 5+086,05 do km8+523,19) i 3 (od Wału Miedzeszyńskiego od km 10+291,61 do km 11+789,51) w zakresie uwag zgłoszonych przez Weryfikatorów Inżyniera Kontraktu,

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • trwa procedura administracyjna w sprawie uzyskania pozwoleń wodnoprawnych,

 • trwa procedura w ośrodku geodezyjnych w sprawie zatwierdzenia podziałów nieruchomości dla Zadania B,

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • korekta Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla odcinka 1 (od ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę od km 5+086,05 do km8+523,19) i 3 (od Wału Miedzeszyńskiego od km 10+291,61 do km 11+789,51) w zakresie uwag zgłoszonych przez Weryfikatorów Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

07 – 13 listopada 2016

W dniu 10.11.2016 r. Wykonawca złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wniosek  o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla odcinka 2 (most przez Wisłę od km 8+523,19 do km 10+291,61).

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • uzgodnienie linii czasowego zajęcia dla odcinka 2 (most przez Wisłę od km 8+523,19 do km 10+291,61),

 • uzgodnienie Wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka 2 z GDDKIA i Urzędem Wojewódzkim,

 • omówienie z weryfikatorami Inżyniera wprowadzonych zmian do Projektu Budowlanego dla odcinka 2, w zakresie zgłoszonych uwag,

 • przygotowanie wydruków Projektu Budowlanego dla odcinka 2 do w Wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka 2,

 • skompletowanie Wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka 2,

 • złożenie do Urzędu Wojewódzkiego Wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka 2,

 • przekazanie poprawionego Projektu konstrukcji nawierzchni dla całego Zadania B.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • Wprowadzenie korekt i omówienie z weryfikatorami Inżyniera uwag do Projektu obiektów inżynierskich dla odcinka 1 (od ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę od km 5+086,05 do km8+523,19) i 3 (od Wału Miedzeszyńskiego od km 10+291,61 do km 11+789,51).

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • wystąpienie o aktualizacje warunków technicznych telekomunikacyjnych,

 • trwa procedura administracyjna w sprawie uzyskania pozwoleń wodnoprawnych,

 • trwa procedura w ośrodku geodezyjnych w sprawie zatwierdzenia podziałów nieruchomości dla Zadania B,

 • przekazanie projektu geotechnicznego dla odcinka 2 (most przez Wisłę od km 8+523,19 do km 10+291,61).

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • analiza uwag weryfikatorów dotyczących branży ochrona środowiska,

 • udział w spotkaniach z weryfikatorami w celu omówienia uwag do Raportów w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla Zadnia B,

 • korekta Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla odcinka 2 (most przez Wisłę od km 8+523,19 do km 10+291.61) zgodnie z uwagami Inżyniera i Zamawiającego.

31 października –06 listopada 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • analiza uwag weryfikatorów do Projektu Budowlanego dla odcinka 1 (od ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę od km 5+086,05 do km 8+523,19) i odcinka 3 (od mostu przez Wisłę do Wału Miedzeszyńskiego od km 10+291,61 do km 11+478,520),

 • analiza uwag weryfikatorów do Projektu Budowlanego dla odcinka 1 i 3,

 • udział w spotkania z weryfikatorami w celu omówienia uwag do Projektu Budowlanego odcinka 1 i 3,

 • przygotowanie planszy do uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej dla odcinka 1,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • analiza uwag weryfikatorów do Projektu Budowlanego dla odcinka 1 (od ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę od km 5+086,05 do km 8+523,19)i odcinka 3 (od mostu przez Wisłę do Wału Miedzeszyńskiego od km 10+291,61 do km 11+478,520),

 • wprowadzenie zmian do Projektów Budowlanych odcinka 1 i 3.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • poprawa Projektów geotechnicznych,

 • przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,

 • dokonywanie uzupełnień do Wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych,

 • kontynuacja prac geodezyjnych związanych z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno –prawnej związanej z przejęciem nieruchomości.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • trwają prace związane z korekta Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla odcinka 2 (most przez Wisłę od  km 8+523,19 do km 10+291,61), zgodnie z uwagami Inżyniera i Zamawiającego,

 • analiza uwag weryfikatorów dotyczących branży ochrona środowiska,

 • spotkania z weryfikatorami w celu omówienia uwag do Raportów w framach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla odcinka 1 (od ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę od km 5+086,05 do km 8+523,19)i odcinka 3 (od mostu przez Wisłę do Wału Miedzeszyńskiego od km 10+291,61 do km 11+478,520).

24 października – 30 października 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • udział w posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych w dniu 25/10/2016,

 • analiza uwag weryfikatorów do projektu budowlanego dla odcinka 1 i 3,

 • uzyskanie uzgodnienia na Naradzie Koordyncyjnej dla odcinka 3,

 • prowadzenie prac związanych z uzgodnieniem styków z Zadaniem C,

 • uzgadnianie Projektów sygnalizacji świetlnej i Projektów stałej organizacji ruchu z ZDM i Inżynierem Ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • udział w posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w dniu 25/10/2016

 • analiza uwag weryfikatorów do Projektu Budowlanego dla odcinka 1 i 3.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • prace nad dodatkiem do dokumentacji geologiczno- inżynierskiej,

 • wprowadzenie uwag do Projektu robót geologicznych na wykonanie piezometrów i przekazanie do akceptacji Inżyniera,

 • dokonywanie uzupełnień do Wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych,

 • kontynuacja prac geodezyjnych związanych z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno –prawnej związanej z przejęciem nieruchomości,

 • przygotowanie danych do uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • prace związane z korektą Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla odcinka 2, zgodnie z uwagami Inżyniera i Zamawiającego,

 • analiza uwag weryfikatorów dotyczących branży ochrona środowiska.

17 października – 23 października 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac projektowych w branży drogowej,

 • prowadzenie prac związanych z uzgodnieniem styków a Zadaniami  A i C,

 • uzgadnianie projektów sygnalizacji świetlnej i Projektów stałej organizacji Ruchu z ZDM i Inżynierem Ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • powadzenie analiz obliczeniowych i statyczno-wytrzymałościowych w tym dla mostu przez Wisłę, opracowywanie operatu wodno-prawnego dla mostu na Wiśle,

 • opracowywanie rysunków i opisów technicznych do Projektu Budowlanego dla obiektów inżynierskich.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • kontynuacja prac projektowych w zakresie odwodnienia,

 • opracowywanie Projektu Budowlanego branży gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, przebudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej,

 • przygotowywanie planszy do wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

 • dokonywanie uzupełnień do Wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych,

 • kontynuacja prac geodezyjnych związanych z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno –prawnej związanej z przejęciem nieruchomości i okazywanie granic nieruchomości w terenie,

 • zakończenie prac geologicznych i badań sprawdzających prowadzonych na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego,

 • przygotowanie danych do uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • opracowanie analizy akustycznej, prowadzenie uzgodnień na styku Zadań A i B , B i C

 • opracowywanie Projektów zieleni i Projektów gospodarki zieleni.

10 października – 16 października 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • prowadzenie prac związanych z uzgodnieniem styków z Zadaniami A i C,

 • kontynuacja prac projektowych w zakresie odwodnienia,

 • opracowywanie Projektu Budowlanego branży gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, przebudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej,

 • przygotowywanie planszy do Wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

 • dokonywanie uzupełnień do Wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych,

 • kontynuacja prac geodezyjnych związanych z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno –prawnej związanej z przejęciem nieruchomości i okazywanie granic nieruchomości w terenie,

 • uzgadnianie Projektów sygnalizacji świetlnej i Projektów stałej organizacji Ruchu z ZDM i Inżynierem Ruchu,

 • wykonanie na podstawie decyzji Urzędu Marszałkowskiego prac geologicznych, w tym roboty na Wiśle,

 • przygotowanie danych do uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • powadzenie analiz obliczeniowych i statyczno-wytrzymałościowych w tym dla mostu przez Wisłę, opracowywanie operatu wodno-prawnego dla mostu na Wiśle,

 • opracowywanie rysunków i opisów technicznych do Projektu Budowlanego dla obiektów inżynierskich.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • opracowanie analizy akustycznej, prowadzenie uzgodnień na styku Zadań A i B , B i C

 • opracowywanie Projektów zieleni i Projektów gospodarki zieleni,

 • prace związane z opracowywaniem Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

03 października – 09 października 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych: 

 • prowadzenie prac związanych z uzgodnieniem styków z Zadaniami A i C.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • powadzenie analiz obliczeniowych i statyczno-wytrzymałościowych w tym dla mostu przez Wisłę, opracowywanie operatu wodno-prawnego dla mostu na Wiśle,

 • opracowywanie rysunków i opisów technicznych do Projektu Budowlanego dla obiektów inżynierskich.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac projektowych w zakresie odwodnienia,

 • opracowywanie Projektu Budowlanego branży gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, przebudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej,

 • przygotowywanie planszy do Wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

 • dokonywanie uzupełnień do Wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych,

 • kontynuacja prac geodezyjnych związanych z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno –prawnej związanej z przejęciem nieruchomości i okazywanie granic nieruchomości w terenie,

 • uzgadnianie Projektów sygnalizacji świetlnej i Projektów stałej organizacji Ruchu z ZDM i Inżynierem Ruchu,

 • przygotowanie danych do uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • opracowanie analizy akustycznej, prowadzenie uzgodnień na styku Zadań A i B , B i C

 • opracowywanie Projektów zieleni i Projektów gospodarki zieleni.

26 września – 02 października 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych: 

 • kontynuacja prac projektowych – wprowadzanie korekt i uzupełnień,

 • prowadzenie prac związanych z uzgodnieniem styków z Zadaniami A i C.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • powadzenie analiz obliczeniowych i statyczno-wytrzymałościowych w tym dla mostu przez Wisłę, opracowywanie operatu wodno-prawnego dla mostu na Wiśle,

 • opracowywanie rysunków i opisów technicznych do Projektu Budowlanego dla obiektów inżynierskich.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • kontynuacja prac projektowych w zakresie odwodnienia,

 • opracowywanie Projektu Budowlanego branży gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, przebudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej,

 • przygotowywanie planszy do Wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

 • dokonywanie uzupełnień do Wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych,

 • kontynuacja prac geodezyjnych związanych z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno –prawnej związanej z przejęciem nieruchomości i okazywanie granic nieruchomości w terenie,

 • uzgadnianie Projektów sygnalizacji świetlnej i Projektów stałej organizacji Ruchu z ZDM i Inżynierem Ruchu,

 • przygotowanie danych do uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • opracowanie analizy akustycznej, prowadzenie uzgodnień na styku Zadań A i B , B i C,

 • opracowywanie Projektów zieleni i Projektów gospodarki zieleni.

19 września – 25 września 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych: 

 • kontynuacja prac projektowych – wprowadzanie korekt i uzupełnień,

 • prowadzenie prac związanych z uzgodnieniem styków z Zadaniami A i C.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • powadzenie analiz obliczeniowych i statyczno-wytrzymałościowych w tym dla mostu przez Wisłę, opracowywanie operatu wodno-prawnego dla mostu na Wiśle,

 • opracowywanie rysunków i opisów technicznych do Projektu Budowlanego dla obiektów inżynierskich.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • kontynuacja prac projektowych w zakresie odwodnienia,

 • opracowywanie Projektu Budowlanego branży gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, przebudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej,

 • przygotowywanie planszy do Wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

 • dokonywanie uzupełnień do Wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych,

 • kontynuacja prac geodezyjnych związanych z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno –prawnej związanej z przejęciem nieruchomości i okazywanie granic nieruchomości w terenie,

 • uzgadnianie Projektów sygnalizacji świetlnej i Projektów stałej organizacji Ruchu z ZDM i Inżynierem Ruchu,

 • przygotowanie danych do uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • opracowanie analizy akustycznej, prowadzenie uzgodnień na styku Zadań A i B , B i C

 • opracowywanie Projektów zieleni i Projektów gospodarki zieleni.

12 września – 18 września 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych: 

 • kontynuacja prac projektowych – wprowadzanie korekt i uzupełnień,

 • prowadzenie prac związanych z uzgodnieniem styków z Zadaniami A i C.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • powadzenie analiz obliczeniowych i statyczno-wytrzymałościowych w tym dla mostu przez Wisłę, opracowywanie operatu wodno-prawnego dla mostu na Wiśle,

 • opracowywanie rysunków i opisów technicznych do Projektu Budowlanego dla obiektów inżynierskich.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • kontynuacja prac projektowych w zakresie odwodnienia,

 • opracowywanie Projektu Budowlanego branży gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, przebudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej,

 • przygotowywanie planszy do Wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

 • dokonywanie uzupełnień do Wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych,

 • kontynuacja prac geodezyjnych związanych z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno –prawnej związanej z przejęciem nieruchomości i okazywanie granic nieruchomości w terenie,

 • uzgadnianie Projektów sygnalizacji świetlnej i Projektów stałej organizacji Ruchu z ZDM i Inżynierem Ruchu,

 • przygotowanie danych do uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • opracowanie analizy akustycznej, prowadzenie uzgodnień na styku Zadań A i B , B i C

 • opracowywanie Projektów zieleni i Projektów gospodarki zieleni.

Zadanie B zostało podzielone na 3 odcinki: 

odc. 1 – od  ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę od km 5+086,05 do km  8+523,19

odc. 2 – dla mostu przez Wisłę od  km 8+523,19 do km 10+291,61

odc. 3 – od mostu przez Wisłę do Wału Miedzeszyńskiego od km 10+291,61 do km 11+478,52

Wykonawca przygotowuje Wniosek o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla odcinka 2 – most przez Wisłę od  km 8+523,19 do km 10+291,61.

05 września – 11 września 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca kontynuował prowadzenie analiz obliczeniowych i statyczno-wytrzymałościowych w tym mostu przez Wisłę, opracowywał rysunki i opisy techniczne do Projektu Budowlanego obiektów inżynierskich, pracował także nad operatem wodno-prawnym dla mostu na Wiśle. Kontynuował również prace nad Projektem Budowlanym i Projektami branż towarzyszących: teletechnicznej elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej. Wykonawca prowadził nadal prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno –prawnej koniecznej dla przejęcia nieruchomości (badanie operatów archiwalnych, pozyskiwanie danych numerycznych znajdujących się w zasobach ODGiK, wykonanie badań hipotecznych). W terenie kontynuował proces okazywania granic nieruchomości. Wykonawca prowadził także prace związane z uzgodnieniem styków z Zadaniami A i C. Kontynuował opracowanie operatów wodno-prawnych oraz uzupełniał wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych. Kontynuował także prace projektowe w zakresie odwodnienia. Z Inżynierem Ruchu i Zarządem Dróg Miejskich uzgadniał Projekt sygnalizacji świetlnej i projekt stałej organizacji ruchu. Ponadto przygotowywał planszę do Wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. W zakresie prac związanych z ochroną środowiska kontynuował prace nad opracowywaniem Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko oraz nad Projektem zieleni i gospodarki zielenią.

29 sierpnia  – 04 września 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca kontynuował prowadzenie analiz obliczeniowych i statyczno-wytrzymałościowych w tym mostu przez Wisłę, opracowywał rysunki i opisy techniczne do Projektu Budowlanego obiektów inżynierskich, pracował także nad operatem wodno-prawnym dla mostu na Wiśle. Kontynuował również prace nad Projektem Budowlanym i projektami branż towarzyszących: teletechnicznej elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej. Wykonawca prowadził nadal prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno –prawnej koniecznej dla przejęcia nieruchomości (badanie operatów archiwalnych, pozyskiwanie danych numerycznych znajdujących się w zasobach ODGiK, wykonanie badań hipotecznych). W terenie kontynuował proces okazywania granic nieruchomości. Wykonawca prowadził także prace związane z uzgodnieniem styków z Zadaniami A i C. Kontynuował opracowanie operatów wodno-prawnych oraz uzupełniał Wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych. Z Inżynierem Ruchu i Zarządem Dróg Miejskich uzgadniał Projekt sygnalizacji świetlnej i Projekt stałej organizacji ruchu. Ponadto przygotowywał materiały do uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, w tym planszę w celu uzgodnienie na Naradzie Koordynacyjnej. Wykonawca przygotowywał także materiały do prezentacji do Wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej. W dalszym ciągu prowadził prace projektowe w zakresie odwodnienia. W zakresie prac związanych z ochroną środowiska kontynuował prace nad opracowywaniem Raportu  w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz prowadzono analizy akustyczne. Ponad to pracował nad Projektem zieleni i gospodarki zielenią.

22 sierpnia  – 28 sierpnia 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca kontynuował prowadzenie analiz obliczeniowych i statyczno-wytrzymałościowych w tym mostu przez Wisłę, opracowywał rysunki i opisy techniczne doProjektu Budowlanego obiektów inżynierskich, pracował także nad operatem wodno-prawnym dla mostu na Wiśle. Kontynuował również prace nad Projektem Budowlanym i Projektami branż towarzyszących: teletechnicznej elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej. Wykonawca prowadził nadal prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno –prawnej koniecznej dla przejęcia nieruchomości (badanie operatów archiwalnych, pozyskiwanie danych numerycznych znajdujących się w zasobach ODGiK, wykonanie badań hipotecznych). W terenie kontynuował proces okazywania granic nieruchomości. Wykonawca prowadził także prace związane z uzgodnieniem styków z Zadaniami A i C. Kontynuował opracowanie operatów wodno-prawnych oraz uzupełniał Wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych. Z Inżynierem Ruchu i Zarządem Dróg Miejskich uzgadniał Projekt sygnalizacji świetlnej i Projekt stałej organizacji ruchu. Ponadto przygotowywał materiały do uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, w tym planszę w celu uzgodnienie na Naradzie Koordynacyjnej. W dalszym ciągu prowadził prace projektowe w zakresie odwodnienia. W zakresie prac związanych z ochroną środowiska kontynuował prace nad opracowywaniem Raportu  w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonywano analizy akustyczne. Pracował także nad Projektem zieleni i gospodarki zielenią.

15 sierpnia  – 21 sierpnia 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca kontynuował prowadzenie analiz obliczeniowych i statyczno-wytrzymałościowych w tym mostu przez Wisłę, opracowywał rysunki i opisy techniczne do projektu budowlanego obiektów inżynierskich, pracował także nad operatem wodno-prawnym dla mostu na Wiśle. Kontynuował również prace nad Projektem Budowlanym i Projektami branż towarzyszących: teletechnicznej elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej. Wykonawca prowadził nadal prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno –prawnej koniecznej dla przejęcia nieruchomości (badanie operatów archiwalnych, pozyskiwanie danych numerycznych znajdujących się w zasobach ODGiK, wykonanie badań hipotecznych). W terenie kontynuował proces okazywania granic nieruchomości. Wykonawca prowadził także prace związane z uzgodnieniem styków z Zadaniami A i C. Kontynuował opracowanie operatów wodno-prawnych oraz uzupełniał Wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych. Z Inżynierem Ruchu i Zarządem Dróg Miejskich uzgadniał Projekt sygnalizacji świetlnej i Projekt stałej organizacji ruchu. Ponadto przygotowywał materiały do uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, w tym planszę w celu uzgodnienie na Naradzie Koordynacyjnej. W dalszym ciągu prowadził prace projektowe w zakresie odwodnienia. W zakresie prac związanych z ochroną środowiska kontynuował prace nad opracowywaniem Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz przeprowadzano analizy akustyczne. Pracował równiż nad Projektem zieleni i gospodarki zielenią.

08 sierpnia  – 14 sierpnia 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca kontynuował prowadzenie analiz obliczeniowych i statyczno-wytrzymałościowych w tym mostu przez Wisłę, opracowywał rysunki i opisy techniczne do Projektu Budowlanego obiektów inżynierskich, pracował także nad operatem wodno-prawnym dla mostu na Wiśle. Kontynuował również prace nad Projektem Budowlanym i Pprojektami branż towarzyszących: teletechnicznej elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej. Wykonawca prowadził nadal prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno –prawnej koniecznej dla przejęcia nieruchomości (badanie operatów archiwalnych, pozyskiwanie danych numerycznych znajdujących się w zasobach ODGiK, wykonanie badań hipotecznych). W terenie kontynuował proces okazywania granic nieruchomości. Wykonawca prowadził także prace związane z uzgodnieniem styków z Zadaniami A i C. Kontynuował opracowanie operatów wodno-prawnych oraz uzupełniał Wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych. Z Inżynierem Ruchu i Zarządem Dróg Miejskich uzgadniał Projekt sygnalizacji świetlnej i Projekt stałej organizacji ruchu. Ponadto przygotowywał materiały do uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, w tym planszę w celu uzgodnienie na Naradzie Koordynacyjnej. W dalszym ciągu prowadził prace projektowe w zakresie odwodnienia. W zakresie prac związanych z ochroną środowiska kontynuował prace nad opracowywaniem Raportu w ramach  ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonywano analizy akustyczne. Ponad to pracował nad Projektem zieleni i gospodarki zielenią.

01 sierpnia - 07 sierpnia 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca kontynuował prowadzenie analiz obliczeniowych i statyczno-wytrzymałościowych w tym mostu przez Wisłę, opracowywał rysunki i opisy techniczne do Projektu Budowlanego obiektów inżynierskich, przygotowywał także operat wodno-prawny dla mostu na Wiśle. Kontynuował prace nad Projektem Budowlanym i Projektami branż towarzyszących: teletechnicznej elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej. Z Inżynierem Ruchu i ZDM uzgadniano Projekt sygnalizacji świetlnej i Projekt stałej organizacji ruchu. Ponadto przygotowywano materiały do uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, w tym planszę w celu uzgodnienie na Naradzie Koordynacyjnej. Kontynuowano opracowania operatów wodno-prawnych oraz uzupełniano Wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych. Prowadzono również prace związane z uzgodnieniem styków z Zadaniami A i C. Wykonawca nadal prowadził prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno –prawnej koniecznej dla przejęcia nieruchomości (badanie operatów archiwalnych, pozyskiwanie danych numerycznych znajdujących się w zasobach ODGiK, wykonanie badań hipotecznych). W terenie kontynuowano proces okazywania granic nieruchomości. W zakresie prac związanych z ochroną środowiska kontynuowane były prace nad opracowywaniem Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz prowadzono analizy akustyczne. Wykonawca kontynuował również opracowywanie Projektów zieleni i Projektów gospodarki zielenią.

25 lipca – 31 lipca 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca kontynuował prowadzenie analiz obliczeniowych i statyczno-wytrzymałościowych w tym mostu przez Wisłę, opracowywał rysunki i opisy techniczne do Projektu Budowlanego obiektów inżynierskich, przygotowywał także operat wodno-prawny dla mostu na Wiśle. Kontynuowane były prace nad Projektem Budowlanym i Projektami branż towarzyszących: telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej. Z Inżynierem Ruchu i ZDM uzgadniano Projekt sygnalizacji świetlnej i Projekt stałej organizacji ruchu. Ponadto przygotowywano materiały do uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi, w tym planszę w celu uzgodnienie na Naradzie Koordynacyjnej. Wykonawca prowadził dalsze prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno –prawnej koniecznej dla przejęcia nieruchomości (badanie operatów archiwalnych, pozyskiwanie danych numerycznych znajdujących się w zasobach ODGiK, wykonanie badań hipotecznych). W terenie kontynuowano proces okazywania granic nieruchomości. Kontynuowano opracowania operatów wodno-prawnych oraz uzupełniano Wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych. Prowadzono również prace związane z uzgodnieniem styków z Zadaniami A i C. W zakresie prac związanych z ochroną środowiska kontynuowane były prace nad opracowywaniem Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz prowadzono analizy akustyczne. Wykonawca kontynuował również opracowywanie projektów zieleni i projektów gospodarki zielenią.

18 lipca – 24 lipca 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca kontynuował prowadzenie analiz obliczeniowych i statyczno-wytrzymałościowych, wykonywał rysunki i opisy techniczne do Projektu Budowlanego obiektów inżynierskich w tym mostu przez Wisłę, przygotowywał także operat wodno-prawny dla mostu na Wiśle. Z Inżynierem Ruchu i ZDM uzgadniano Projekt sygnalizacji świetlnej i Projekt stałej organizacji ruchu. Ponadto przygotowywano materiały do uzgodnień instytucjami zewnętrznymi. Kontynuowane były prace nad Projektem Budowlanym i Projektami branż towarzyszących: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, energetycznej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Wykonawca prowadził dalsze prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno –prawnej koniecznej dla przejęcia nieruchomości (badanie operatów archiwalnych, pozyskiwanie danych numerycznych znajdujących się w zasobach ODGiK, wykonanie badań hipotecznych). W terenie kontynuowano proces okazywania granic nieruchomości. Kontynuowano opracowania operatów wodno-prawnych oraz uzupełniano Wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych. Prowadzono również prace związane z uzgodnieniem styków z Zadaniami A i C. W zakresie prac związanych z ochroną środowiska kontynuowane były prace nad opracowywaniem Raportu  w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz analizy akustycznej. Wykonawca kontynuował również opracowywanie Projektów zieleni.

11 lipca – 17 lipca 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca kontynuował prowadzenie analiz obliczeniowych i statyczno-wytrzymałościowych, wykonywał rysunki i opisy techniczne do Projektu Budowlanego obiektów inżynierskich w tym mostu przez Wisłę, przygotowywał także operat wodno-prawny dla mostu na Wiśle. Kontynuowane były prace nad Projektem Budowlanym i Projektami branż towarzyszących: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, energetycznej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Wykonawca prowadził dalsze prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno –prawnej koniecznej dla przejęcia nieruchomości (badanie operatów archiwalnych, pozyskiwanie danych numerycznych znajdujących się w zasobach ODGiK, wykonanie badań hipotecznych). W terenie kontynuowano proces okazywania granic nieruchomości. Z Inżynierem Ruchu i ZDM uzgadniano Projekt sygnalizacji świetlnej i Projekt stałej organizacji ruchu. Ponadto przygotowywano materiały do uzgodnień instytucjami zewnętrznymi. Prowadzono również prace związane z uzgodnieniem styków z Zadaniami A i C oraz wykonywano Projekt konstrukcji nawierzchni sztywnej POW dla Zadania B. Kontynuowano opracowania operatów wodno-prawnych oraz uzupełniano Wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych. W zakresie prac związanych z ochroną środowiska kontynuowane były prace nad opracowywaniem Raportu  w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz analizy akustycznej. Wykonawca kontynuował również opracowywanie Projektów zieleni.

04 lipca – 10 lipca 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca kontynuował prowadzenie analiz obliczeniowych i statyczno-wytrzymałościowych, wykonywał rysunki i opisy techniczne do Projektu Budowlanego obiektów inżynierskich w tym mostu przez Wisłę i przygotowywał operat wodno-prawny dla mostu na Wiśle. Kontynuowane były również prace nad Projektem Budowlanym i Projektami branż towarzyszących: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, energetycznej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Wykonawca prowadził dalsze prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno –prawnej koniecznej dla przejęcia nieruchomości (badanie operatów archiwalnych, pozyskiwanie danych numerycznych znajdujących się w zasobach ODGiK, wykonanie badań hipotecznych). W terenie kontynuowano proces okazywania granic nieruchomości. Uzgadniano Projekt sygnalizacji świetlnej i Projekt stałej organizacji ruchu z ZDM i Inżynierem Ruchu. Ponadto przygotowywano materiały do uzgodnień instytucjami zewnętrznymi. Prowadzono również prace związane z uzgodnieniem styków z Zadaniami A i C oraz wykonywano projekt konstrukcji nawierzchni sztywnej POW dla Zadania B. W zakresie prac związanych z ochroną środowiska kontynuowane były prace nad opracowywaniem Raportu  w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz analizy akustycznej. Wykonawca przystąpił do opracowywania Projektów zieleni.

27 czerwca – 03 lipca 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca kontynuował prowadzenie analiz obliczeniowych i statyczno-wytrzymałościowych, wykonywał rysunki i opisy techniczne do Projektu Budowlanego obiektów inżynierskich w tym mostu przez Wisłę i przygotowywał operat wodno-prawny dla mostu na Wiśle. Wykonawca kontynuował także prace nad Projektem Budowlanym i Projektami branż towarzyszących: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, energetycznej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Wprowadzał dalsze korekty do układu drogowego w rejonie osiedla „Pod Dębami” oraz korekty do przebiegu linii rozgraniczającej. Prowadzono dalsze prace związane z uzgodnieniem styków z Zadaniami A i C, zmianą Projektu  łącznic oraz Projektem konstrukcji nawierzchni sztywnej na Zadaniu B. W dalszym ciągu Wykonawca prowadził prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno –prawnej koniecznej dla przejęcia nieruchomości (badanie operatów archiwalnych, pozyskiwanie danych numerycznych znajdujących się w zasobach ODGiK, wykonanie badań hipotecznych). W terenie kontynuowano proces okazywania granic nieruchomości. Przystąpiono do uzgadniania Projektów sygnalizacji świetlnej i Projektów stałej organizacji ruchu z ZDM i Inżynierem Ruchu, przygotowywano także dane do uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi. W zakresie prac związanych z ochroną środowiska kontynuowane były prace nad opracowywaniem Raportu  w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz analizy akustycznej. Przystąpiono do opracowywania Projektów zieleni. Zakończono prace terenowe w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej.

20 czerwca – 26 czerwca 2016

Wykonawca kontynuował prace nad Projektem Budowlanym i Projektami branż towarzyszących: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, energetycznej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Po przeprowadzonej analizie uwag otrzymanych od mieszkańców osiedla „Pod Dębami” - wprowadził dalsze korekty do układu drogowego. Wprowadzane były również korekty do przebiegu linii rozgraniczającej i Projektu stałej organizacji ruchu. Kontynuowano prace związane z uzgodnieniem styków z Zadaniami A i C, zmianą Projektu  łącznic oraz prace nad Projektem sygnalizacji świetlnej. W dalszym ciągu Wykonawca prowadził prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno –prawnej koniecznej dla przejęcia nieruchomości (badanie operatów archiwalnych, pozyskiwanie danych numerycznych znajdujących się w zasobach ODGiK, wykonanie badań hipotecznych). W terenie kontynuowano proces okazywania granic nieruchomości. Przystąpiono do wykonywania projektu konstrukcji nawierzchni sztywnej na zadaniu B.W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca kontynuował prowadzenie analiz obliczeniowych i statyczno-wytrzymałościowych, wykonywał rysunki i opisy techniczne do Projektu Budowlanego obiektów inżynierskich w tym mostu przez Wisłę i przygotowywał operat wodno-prawny dla mostu na Wiśle.  Prowadzone były również prace terenowe w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej. Ponad to w  zakresie prac związanych z ochroną środowiska kontynuowane były prace nad Raportem  w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także opracowywanie analizy akustycznej.

13 czerwca – 19 czerwca 2016

Wykonawca kontynuował prace nad Projektem Budowlanym i Projektami branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, energetycznej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Po przeprowadzonej analizie uwag otrzymanych od mieszkańców osiedla „Pod Dębami” - wprowadził korekty do układu drogowego. Wprowadzane były również korekty do przebiegu linii rozgraniczającej i Projektu stałej organizacji ruchu. Wykonawca kontynuował prace związane z uzgodnieniem styków z Zadaniami A i C, prace nad Projektem sygnalizacji świetlnej a także prowadził dalsze uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczące rurociągu tłocznego. W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca kontynuował prowadzenie analiz obliczeniowych i statyczno-wytrzymałościowych, wykonywał rysunki i opisy techniczne do Projektu Budowlanego obiektów inżynierskich w tym mostu przez Wisłę i przygotowywał operat wodno-prawny dla mostu na Wiśle. Kontynuowane były także prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno –prawnej koniecznej dla przejęcia nieruchomości (badanie operatów archiwalnych, pozyskiwanie danych numerycznych znajdujących się w zasobach ODGiK, wykonanie badań hipotecznych). W terenie kontynuowano proces okazywania granic nieruchomości.  Prowadzone były również prace terenowe w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej. Ponad to w  zakresie prac związanych z ochroną środowiska kontynuowano prace nad Raportem  w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także opracowywanie analizy akustycznej.

06 czerwca – 12 czerwca 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca prowadził dalsze analizy obliczeniowe i statyczno-wytrzymałościowe, wykonywał rysunki i opisy techniczne do Projektu Budowlanego obiektów inżynierskich w tym mostu przez Wisłę.  Pracował również nad Projektem Budowlanym i Projektami branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, energetycznej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Prowadził szczegółową analizę uwag otrzymanych od mieszkańców osiedla „Pod Dębami” oraz prace związane z uzgodnieniem styków z Zadaniami A i C. Kontynuowano prace nad Projektem sygnalizacji świetlnej oraz prowadzono dalsze uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczące rurociągu tłocznego. Wykonawca opracowywał operaty wodno-prawne oraz wprowadzał uwagi do Projektu stałej organizacji ruchu. Kontynuowane były także prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno –prawnej koniecznej dla przejęcia nieruchomości (badanie operatów archiwalnych, pozyskiwanie danych numerycznych znajdujących się w zasobach ODGiK, wykonanie badań hipotecznych). W terenie kontynuowano proces okazywania granic nieruchomości.  Prowadzone były również prace terenowe w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej. Ponad to w  zakresie prac związanych z ochroną środowiska kontynuowano prace nad raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

30 maja– 05 czerwca 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca prowadził dalsze analizy obliczeniowe i statyczno-wytrzymałościowe, wykonywał rysunki i opisy techniczne do Projektu Budowlanego obiektów inżynierskich. Pracował również nad Projektem Budowlanym i Projektami branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, energetycznej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. W dalszym ciągu  pracował nad Projektem sygnalizacji świetlnej i opracowaniem analizy akustycznej. Wykonawca kontynuował również uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczącej rurociągu tłocznego.  Nadal pracowano nad opracowaniem Wniosków o zwolnienie z zakazów Prawa Wodnego (art. 88l,88n), zabraniających naruszania struktury istniejących wałów przeciwpowodziowych między innymi: wykonywania robót, urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych. Prowadzono również prace związane z uzgodnieniem styków z Zadaniami A i C. W terenie kontynuowano proces okazywania granic nieruchomości  oraz inwentaryzację przyrodniczą. Ponad to w  zakresie prac związanych z ochroną środowiska kontynuowane były prace nad raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

23 maja – 29 maja 2016

W zakresie mostowych prac projektowych prowadzono dalsze analizy obliczeniowe i statyczno-wytrzymałościowe, wykonywano rysunki i opisy techniczne do projektu budowlanego obiektów inżynierskich. Wykonawca zakończył prace projektowe  przebudowy rowów melioracyjnych. Pracował również nad Projektem Budowlanym i projektami branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, energetycznej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Kontynuował  prace nad projektem sygnalizacji świetlnej i opracowaniem analizy akustycznej. Wykonawca kontynuował również uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczącej rurociągu tłocznego.  Nadal pracowano nad opracowaniem wniosków o zwolnienie z zakazów Prawa Wodnego (art. 88l,88n), zabraniających naruszania struktury istniejących wałów przeciwpowodziowych między innymi: wykonywania robót, urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych. Prowadzono prace związane z uzgodnieniem styków z odcinkami  A i C. W terenie kontynuowano proces okazywania granic nieruchomości  oraz inwentaryzację przyrodniczą. Ponad to w  zakresie prac związanych z ochroną środowiska kontynuowane były prace nad raportem  ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

16 maja – 22 maja 2016

W zakresie mostowych prac projektowych prowadzono dalsze analizy obliczeniowe i statyczno-wytrzymałościowe, wykonywano rysunki i opisy techniczne do Projektu Budowlanego obiektów inżynierskich, a także kontynuowano prace związane z projektowaniem przepustów melioracyjnych. Wykonawca pracował również nad Projektem Budowlanym i Projektami branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, energetycznej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Wprowadzał korektę linii rozgraniczających i planu podziału kompetencji, pracował nad Projektem sygnalizacji świetlnej. Ponadto analizowano możliwości wprowadzenia korekty niwelety trasy głównej na styku Zadania A i B. Wykonawca kontynuował również uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczącej rurociągu tłocznego.  Nadal pracowano nad opracowaniem Wniosków o zwolnienie z zakazów Prawa Wodnego (art. 88l,88n), zabraniających naruszania struktury istniejących wałów przeciwpowodziowych między innymi: wykonywania robót, urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych. Wykonawca kontynuował również prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej powiązanej z przejęciem nieruchomości oraz proces okazywania granic nieruchomości w terenie. W zakresie prac związanych z ochroną środowiska kontynuowane były prace nad Raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz prowadzono dalsze prace terenowe w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej. Zakończono prace projektowe związane z przebudową rowów melioracyjnych.

09 maja – 15 maja 2016

W zakresie mostowych prac projektowych prowadzono dalsze analizy obliczeniowe i statyczno-wytrzymałościowe, wykonywano rysunki i opisy techniczne do Projektu Budowlanego obiektów inżynierskich, a także kontynuowano prace związane z projektowaniem przepustów melioracyjnych. Wykonawca pracował również nad Projektem Budowlanym i Projektami branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, energetycznej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Wprowadzano korektę linii rozgraniczających, pracowano nad przebudową rowów melioracyjnych i Projektem sygnalizacji świetlnej. Wykonawca kontynuował również uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczącej rurociągu tłocznego.  Prowadzone były także dalsze prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej powiązanej z przejęciem nieruchomości oraz proces okazywania granic nieruchomości w terenie. Wykonawca nadal pracował nad opracowaniem Wniosków o zwolnienie z zakazów Prawa Wodnego (art. 88l,88n), zabraniających naruszania struktury istniejących wałów przeciwpowodziowych między innymi: wykonywania robót, urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych. W zakresie prac związanych z ochroną środowiska Wykonawca kontynuował prace nad Raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania przdsięwzięcia na środowisko oraz prowadził dalsze prace terenowe w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej.

02 maja – 08 maja 2016

W dalszym ciągu prowadzone były prace nad Projektem Budowlanym, a także prace projektowe branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, energetycznej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Wprowadzano korektę linii rozgraniczających. Wykonawca pracował nad Projektem    przebudowy rowów melioracyjnych i projektem sygnalizacji świetlnej. W zakresie mostowych prac projektowych prowadzono dalsze analizy obliczeniowe i statyczno-wytrzymałościowe, wykonywano rysunki i opisy techniczne do Projektu Budowlanego obiektów inżynierskich oraz projektowano przepusty melioracyjne. Wykonawca kontynuował również uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczącej rurociągu tłocznego. W zakresie prac związanych z ochroną środowiska opracowywano Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz prowadzono prace terenowe w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej. Prowadzone były również prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej powiązanej z przejęciem nieruchomości oraz proces okazywania granic nieruchomości w terenie. Wykonawca nadal pracował nad opracowaniem Wniosków o zwolnienie z zakazów Prawa Wodnego (art. 88l,88n), zabraniających naruszania struktury istniejących wałów przeciwpowodziowych między innymi: wykonywania robót, urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych.

25 kwietnia - 01 maja 2016

W zakresie mostowych prac projektowych kontynuowano prowadzenie analiz obliczeniowych i statyczno-wytrzymałościowych oraz wykonywanie rysunków i opisów technicznych do Projektu Budowlanego obiektów inżynierskich oraz projektowanie przepustów melioracyjnych. W dalszym ciągu prowadzone były prace nad Projektem Budowlanym, a także prace projektowe branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, energetycznej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Wykonawca opracowywał Projekt przebudowy rowów melioracyjnych i Projekt sygnalizacji świetlnej. Kontynuował także uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczącej rurociągu tłocznego oraz prace terenowe w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej, a także prace związane z opracowaniem Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wykonawca nadal pracował nad opracowaniem Wniosków o zwolnienie z zakazów Prawa Wodnego (art. 88l,88n), zabraniających naruszania struktury istniejących wałów przeciwpowodziowych między innymi: wykonywania robót, urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych. Prowadzone były również prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej powiązanej z przejęciem nieruchomości oraz proces okazywania granic nieruchomości w terenie.

18 kwietnia - 24 kwietnia  2016

Wykonawca w dalszym ciągu prowadził prace projektowe branży drogowej oraz branż towarzyszących, opracowywał projekt przebudowy rowów melioracyjnych i Projekt sygnalizacji świetlnej. Nadal prowadzone były prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej powiązanej z przejęciem nieruchomości oraz proces okazywania granic nieruchomości w terenie. Wykonawca kontynuował uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczącej rurociągu tłocznego oraz prace terenowe w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej, a także prace związane z opracowaniem Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwziecia na środowisko. Wykonawca kontynuował również prace związane z opracowaniem Wniosków o zwolnienie z zakazów Prawa Wodnego (art. 88l,88n), zabraniających naruszania struktury istniejących wałów przeciwpowodziowych między innymi: wykonywania robót, urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych. W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca kontynuował prowadzenie analiz obliczeniowych i statyczno-wytrzymałościowych, wykonywanie rysunków i opisów technicznych do Projektu Budowlanego dla obiektów inżynierskich oraz projektowanie przepustów melioracyjnych.

11 kwietnia - 17 kwietnia  2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca kontynuował prowadzenie analiz obliczeniowych i statyczno-wytrzymałościowych, wykonywanie rysunków i opisów technicznych do Projektu Budowlanego dla obiektów inżynierskich oraz projektowanie przepustów melioracyjnych. W dalszym ciągu prowadził prace projektowe w branży drogowej oraz branż towarzyszących, opracowywał Projekt przebudowy rowów melioracyjnych i Projekt sygnalizacji świetlnej. Nadal prowadzone były prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej powiązanej z przejęciem nieruchomości oraz proces okazywania granic nieruchomości w terenie. Wykonawca kontynuował uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczącej rurociągu tłocznego oraz prace terenowe w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej a także prace związane z opracowaniem Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wykonawca kontynuował także prace związane z opracowaniem Wniosków o zwolnienie z zakazów Prawa Wodnego (art. 88l,88n), zabraniających naruszania struktury istniejących wałów przeciwpowodziowych między innymi: wykonywania robót, urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych.

04 kwietnia - 10 kwietnia  2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca kontynuował prowadzenie analiz obliczeniowych i statyczno-wytrzymałościowych, wykonywanie rysunków i opisów technicznych do Projektu Budowlanego dla obiektów inżynierskich oraz projektowanie przepustów melioracyjnych. W dalszym ciągu prowadził prace projektowe w branży drogowej oraz branż towarzyszących, opracowywał Projekt przebudowy rowów melioracyjnych i Projekt sygnalizacji świetlnej. Nadal prowadzone były prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej powiązanej z przejęciem nieruchomości oraz proces okazywania granic nieruchomości w terenie. Wykonawca kontynuował uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczącej rurociągu tłocznego oraz prace terenowe w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej a także prace związane z opracowaniem Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wykonawca zajmował się także opracowaniem Wniosków o zwolnienie z zakazów Prawa Wodnego (art. 88l,88n), zabraniających naruszania struktury istniejących wałów przeciwpowodziowych między innymi: wykonywania robót, urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych.

28 marca – 03 kwietnia  2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca kontynuował prowadzenie analiz obliczeniowych i statyczno-wytrzymałościowych, wykonywanie rysunków i opisów technicznych do Projektu Budowlanego dla obiektów inżynierskich oraz projektowanie przepustów melioracyjnych. W dalszym ciągu prowadził prace projektowe w branży drogowej oraz branż towarzyszących, opracowywał Projekt przebudowy rowów melioracyjnych i projekt sygnalizacji świetlnej. Nadal prowadzone były prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej powiązanej z przejęciem nieruchomości oraz proces okazywania granic nieruchomości w terenie. Wykonawca kontynuował uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczącej rurociągu tłocznego oraz prace terenowe w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej a także prace związane z opracowaniem Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wykonawca zajmował się także opracowaniem Wniosków o zwolnienie z zakazów Prawa Wodnego (art. 88l,88n), zabraniających naruszania struktury istniejących wałów przeciwpowodziowych między innymi: wykonywania robót, urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych.

21 marca – 27 marca 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca przeprowadzał dalsze analizy obliczeniowe i statyczno-wytrzymałościowe, kontynuował opracowywanie rysunków oraz opisów technicznych do Projektu Budowlanego dla obiektów inżynierskich. Prowadził także prace projektowe przepustów melioracyjnych. W dalszym ciągu kontynuowane były prace projektowe w branży drogowej oraz branż towarzyszących, opracowywał Projekt przebudowy rowów melioracyjnych i Projekt sygnalizacji świetlnej. W dalszym ciągu prowadził prace geodezyjne powiązane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej z przejęciem nieruchomości oraz kontynuował proces okazywania granic nieruchomości w terenie. Wykonawca prowadził także uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczącej rurociągu tłocznego oraz prace terenowe w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej a także prace związane z opracowaniem Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

15 marca – 21 marca 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca przeprowadzał dalsze analizy obliczeniowe i statyczno-wytrzymałościowe, kontynuował opracowywanie rysunków oraz opisów technicznych do Projektu Budowlanego dla obiektów inżynierskich. Prowadził także prace projektowe przepustów melioracyjnych. W dalszym ciągu kontynuowane były prace projektowe w branży drogowej oraz branż towarzyszących. Wykonawca pracował również nad Projektem stałej organizacji ruchu i Projektem sygnalizacji świetlnej, opracowywał i przekazał do akceptacji prognozy ruchu. Wykonawca kontynuował również prace geodezyjne powiązane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej z przejęciem nieruchomości oraz rozpoczął proces okazywania granic nieruchomości w terenie. Przeprowadzał także prace terenowe w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej oraz prace związane z opracowaniem Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Na podstawie wyników nowych prognoz ruchu opracowywał analizę akustyczną. Wykonawca prowadził także uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczącej rurociągu tłocznego.

08 marca – 14 marca 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca przeprowadzał dalsze analizy statyczno-wytrzymałościowe, obliczeniowe oraz  analizy obiektów w zakresie technologii budowy.  Ponadto Wykonawca kontynuował opracowywanie rysunków i opisów technicznych do Projektu Budowlanego dla obiektów inżynierskich oraz prace Projektowe przepustów melioracyjnych. W dalszym ciągu kontynuowane były prace projektowe w branży drogowej oraz branż towarzyszących. Prowadzone były analizy rozwiązań kolizji gazowych, energetycznych, wodociągowo-melioracyjnych i telekomunikacyjnych. Jednocześnie wykonawca pracował nad Projektem stałej organizacji ruchu i Projektem sygnalizacji świetlnej. W oparciu o nowe wyniki prognoz ruchu prowadzono dalsze analizy akustyczne. Wykonawca kontynuował również prace geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej, prace terenowe w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej oraz prace związane z opracowaniem Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsizięcia na środowisko.

01 marca – 07 marca 2016

Odbyły się spotkania Wykonawców Zadania B i C z Zamawiającym w sprawie omówienia styków odcinków pod względem procedury ZRID. W zakresie mostowych prac projektowych prowadzone były analizy statyczno- wytrzymałościowe, analizy obliczeniowe dla obiektów inżynierskich. Ponadto Wykonawca opracowywał rysunki i opisy techniczne do projektu budowlanego dla obiektów inżynierskich oraz  przeprowadzał analizę obiektów  w zakresie technologii budowy.  Kontynuowane są prace projektowe w branży drogowej oraz branż towarzyszących, analiza rozwiązań kolizji gazowych, energetycznych, wodociągowo-melioracyjnych i telekomunikacyjnych. Jednocześnie wykonawca pracował nad Projektem stałej organizacji ruchu i Projektem sygnalizacji świetlnej. Trwają prace terenowe w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej oraz prace związane z opracowaniem Raportu w ramachch ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Na podstawie wyników nowych prognoz ruchu prowadzona jest wstępna analiza akustyczna. Trwa opracowywanie wyników inwentaryzacji dendrologicznej, która wykonywana była w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły.

23 lutego – 29 lutego 2016

Odbyły się spotkania z gestorami sieci gazowej, wodno-kanalizacyjnej i energetycznej w sprawie planowanych przez gestorów inwestycji kolidujących z budową trasy S2. Trwają prace projektowe w zakresie obiektów mostowych. Prowadzone są analizy obliczeniowe obiektów mostowych, analiza mostu głównego w zakresie technologii budowy oraz analiza przejść dla zwierząt.  Wykonawca dokonuje korekt rozwiązań wysokościowych w rejonie mostu głównego. Jednocześnie kontynuuje prace projektowe branży drogowej i branż towarzyszących, stałej organizacji ruchu, Projektu ruchowego sygnalizacji świetlnej oraz Projektu Budowlanego Obwodu Utrzymania Zimowego. Wykonawca opracowuje także Wnioski o wydanie opinii nt. rozwiązań projektowych w rejonie wałów przeciwpowodziowych oraz kontynuuje prace terenowe w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej.  

16 lutego – 22 lutego 2016

Trwają prace projektowe dotyczące rurociągu tłocznego. Wykonawca uzgadnia z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sposoby rozwiązań projektowych. Odbywają się również spotkania z Wykonawcą Zadania A w sprawie koordynacji prac projektowych rurociągu. Prowadzone są także rozmowy z gestorami sieci w sprawie planowanych przez nich inwestycji w obszarze budowy POW. Spotkania te mają na celu ewentualne uwzględnienie w projekcie Wykonawcy planów rozbudowy poszczególnych sieci.

09 lutego – 15 lutego 2016

Wykonawca nanosi poprawki do przedstawionej wersji roboczej Projektu Budowlanego. Wykonawca pracuje nad Projektem w zakresie odwodnienia.

02 lutego – 08 lutego 2016

Prowadzone są prace geodezyjne oraz inwentaryzacyjne. Trwają prace nad kontynuacją Projektów w zakresie drogowym i obiektów mostowych. Wykonawca pracuje nad Projektem przejścia rurociągu tłocznego przez Zawadowski Wał Przeciwpowodziowy. Prowadzone są prace projektowe linii rozgraniczających. Wykonawca złożył Program badań geologicznych.

25 stycznia 2016 - 01 lutego 2016

Trwają prace nad kontynuacją Projektów branży drogowej (Projekt Budowlany) oraz branży mostowej (Projekt Architektoniczno – Budowlany). Wykonawca analizuje możliwość wykonania dodatkowych zatok autobusowych na ul. Przyczółkowej – sprawa zgłoszona przez ZTM. Prowadzone są także prace projektowe branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geodezyjnej, melioracyjnej i geologicznej. Wykonawca opracował 3 warianty przejścia rurociągu tłocznego przez Zawadowski Wał Przeciwpowodziowy. Ostateczna decyzja dotycząca wyboru koncepcji zostanie podjęta po uzgodnieniach z Zarządem Mienia oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji.

24 stycznia 2016

Zespół Konsultanta przygotował opinię do przedstawionej przez Wykonawcę Koncepcji projektu budowlanego. Stanowisko Inżyniera dotyczy zgodności Koncepcji z wymogami, które Zamawiający przedstawił w "Dokumentacji przetargowej". Uwagi zostały przekazane Zamawiającemu i omówione z Wykonawcą.

Ostatnia aktualizacja: 2023-05-05
-A +A