Prace projekowe Zadanie B 2017 rok

27 grudnia – 29 grudnia 2017

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do przedmiarów na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do przedmiarów dla obiektów mostowych,

 • wprowadzanie poprawek do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na podstawie uwag Inżyniera.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzenie odczytów piezometrów.

18 grudnia – 24 grudnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do przedmiarów na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do przedmiarów dla obiektów mostowych,

 • wprowadzanie poprawek do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na podstawie uwag Inżyniera.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzenie odczytów piezometrów.

11 grudnia – 17 grudnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do przedmiarów na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do przedmiarów dla obiektów mostowych,

 • wprowadzanie poprawek do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na podstawie uwag Inżyniera.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzenie odczytów piezometrów.

04 grudnia – 10 grudnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do przedmiarów na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do przedmiarów dla obiektów mostowych,

 • wprowadzanie poprawek do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na podstawie uwag Inżyniera.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzenie odczytów piezometrów.

27 listopada – 03 grudnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do przedmiarów na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do przedmiarów dla obiektów mostowych,

 • wprowadzanie poprawek do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na podstawie uwag Inżyniera.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzenie odczytów piezometrów.

20 listopada –26 listopada 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do przedmiarów na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do przedmiarów dla obiektów mostowych,

 • wprowadzanie poprawek do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na podstawie uwag Inżyniera.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzenie odczytów piezometrów.

13 listopada – 19 listopada 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do przedmiarów na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do przedmiarów dla obiektów mostowych,

 • wprowadzanie poprawek do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na podstawie uwag Inżyniera.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzenie odczytów piezometrów.

06 listopada – 12 listopada 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do przedmiarów dla obiektów mostowych,

 • wprowadzanie poprawek do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na podstawie uwag Inżyniera.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzenie odczytów piezometrów.

30 października – 05 listopada 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do przedmiarów na podstawie uwag Inżyniera,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wprowadzanie poprawek do Specyfikacji Technicznych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych oraz wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie przedmiarów dla obiektów mostowych oraz wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzenie odczytów piezometrów.

23 października – 29 października 2017

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do przedmiarów na podstawie uwag Inżyniera,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wprowadzanie poprawek do Specyfikacji Technicznych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych oraz wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie przedmiarów dla obiektów mostowych oraz wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzenie odczytów piezometrów.

16 października – 22 października 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do przedmiarów na podstawie uwag Inżyniera,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wprowadzanie poprawek do Specyfikacji Technicznych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych oraz wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie przedmiarów dla obiektów mostowych oraz wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzenie odczytów piezometrów.

09 października – 15 października 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • prowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do przedmiarów na podstawie uwag Inżyniera,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wprowadzanie poprawek do specyfikacji technicznych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi,

 • przekazanie do zatwierdzenia kompletnej Dokumentacji Projektowej w zakresie Projektu Wykonawczego, przedmiarów i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • wystąpienie do Stołecznego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych w zakresie odcinka 1

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzenie odczytów piezometrów,

02 października – 08 października 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uzyskano Decyzję o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla odcinka 1,

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do przedmiarów na podstawie uwag Inżyniera,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wprowadzanie poprawek do specyfikacji technicznych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych oraz wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie przedmiarów dla obiektów mostowych oraz wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzenie odczytów piezometrów.

03 października 2017r.

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Nr 385/II/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” Zadanie „B” - od węzła Przyczółkowa (z węzłem km około 5+050,00) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem km ok. 11+500,00) o długości ok. 6,5 km  ODCINEK 1 od km 5+086,05 do km 8+523,19”.

25 września – 01 października 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • trwa procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla odcinka 1,

 • uzyskano Postanowienie Wojewody Mazowieckiego dotyczące obowiązku uzupełnienia Projektu Budowlanego,

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do przedmiarów na podstawie uwag Inżyniera,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wprowadzanie poprawek do specyfikacji technicznych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych oraz wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie przedmiarów dla obiektów mostowych oraz wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzenie odczytów piezometrów,

18 września – 24 września 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • trwa procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla odcinka 1,

 • uzyskano Postanowienie RDOŚ dotyczące uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia,

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do przedmiarów na podstawie uwag Inżyniera,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wprowadzanie poprawek do specyfikacji technicznych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych oraz wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie przedmiarów dla obiektów mostowych oraz wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzenie odczytów piezometrów,

11 września – 17 września 2017

W dniu 12 września 2017 r. uzyskano Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia dla odcinka 1 (od km 5+086,05 do km 8+523,19)

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • trwa procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla odcinka 1,

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do przedmiarów na podstawie uwag Inżyniera,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wprowadzanie poprawek do specyfikacji technicznych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych oraz wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie przedmiarów dla obiektów mostowych oraz wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzenie odczytów piezometrów,

04 września – 10 września 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • trwa procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla odcinka 1,

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do przedmiarów na podstawie uwag Inżyniera,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wprowadzanie poprawek do specyfikacji technicznych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych oraz wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie przedmiarów dla obiektów mostowych oraz wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzenie odczytów piezometrów,

28 sierpnia – 03 września 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • trwa procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla odcinka 1,

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do przedmiarów na podstawie uwag Inżyniera,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wprowadzanie poprawek do specyfikacji technicznych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych oraz wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie przedmiarów dla obiektów mostowych oraz wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • odpowiedź Wykonawcy na pisma, które wpłynęły w ramach udziału społeczeństwa dla odcinka 1,

 • prowadzenie płoszenia ptaków na podstawie decyzji derogacyjnej,

 • prowadzenie odczytów piezometrów.

21 sierpnia – 27 sierpnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • trwa procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla odcinka 1,

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie przedmiarów i wprowadzanie poprawek na podstawie uwag Inżyniera,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wprowadzanie poprawek do specyfikacji technicznych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych :

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych oraz wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie przedmiarów dla obiektów mostowych oraz wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • wprowadzanie uwag do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko na wezwania Wojewody w ramach procedury uzyskiwania decyzji ZRID,

 • prowadzenie płoszenia ptaków na podstawie decyzji derogacyjnej,

 • prowadzenie odczytów piezometrów.

14 sierpnia – 20 sierpnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych i wprowadzanie poprawek na podstawie uwag Inżyniera,

 • przedmiarów i wprowadzanie poprawek na podstawie uwag Inżyniera,

 •  kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wprowadzanie poprawek do specyfikacji technicznych na podstawie uwag Inżyniera,
 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych :

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych oraz wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie przedmiarów dla obiektów mostowych

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzenie płoszenia ptaków na podstawie decyzji derogacyjnej

 • prowadzenie odczytów piezometrów.

07 sierpnia – 13 sierpnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • trwa procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla odcinka 1,

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do przedmiarów na podstawie uwag Inżyniera,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wprowadzanie poprawek do specyfikacji technicznych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu,

 • uzgadnianie Projektów Czasowej Organizacji Ruchu,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych :

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi oraz wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie przedmiarów dla obiektów mostowych do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzenie odczytów piezometrów.

31 lipca – 06 sierpnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • trwa procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla odcinka 1,

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do przedmiarów na podstawie uwag Inżyniera,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wprowadzanie poprawek do specyfikacji technicznych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu,

 • uzgadnianie Projektów Czasowej Organizacji Ruchu,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych :

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi oraz wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie przedmiarów dla obiektów mostowych do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzenie odczytów piezometrów.

24 lipca – 30 lipca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • trwa procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla odcinka 1,

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie poprawek do przedmiarów na podstawie uwag Inżyniera,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wprowadzanie poprawek do specyfikacji technicznych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu,

 • uzgadnianie Projektów Czasowej Organizacji Ruchu,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych :

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi oraz wprowadzanie do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie przedmiarów dla obiektów mostowych do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do nich poprawek na podstawie uwag Inżyniera.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzenie odczytów piezometrów,

 • na podstawie decyzji derogacyjnej WPN-I.6401.410.2016.EB, prowadzenie płoszenia ptaków.

17 lipca – 22 lipca 2017

19.07.2017 uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka od km 10+291,61 do km 11+789,51 Zadanie B i C.

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi i wprowadzanie poprawek zgodnie z uwagami Inżyniera,

 • kontynuacja prac nad przedmiarami drogowymi i wprowadzanie poprawek do przedmiarów na podstawie uwag Inżyniera,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wprowadzanie poprawek do specyfikacji technicznych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu,

 • uzgadnianie Projektów Czasowej Organizacji Ruchu,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych :

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi,

 • opracowywanie przedmiarów dla obiektów mostowych,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • Przygotowywanie dokumentacji odbiorowych dla robót fundamentowych na podporach zalewowych.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • w ramach uzyskiwania decyzji ZRID, na wezwania Wojewody, wprowadzenie uwag do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

 • prowadzenie odczytów piezometrów,

 • na podstawie decyzji derogacyjnej WPN-I.6401.410.2016.EB, prowadzenie płoszenia ptaków.

10 lipca – 16 lipca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi i wprowadzanie poprawek zgodnie z uwagami Inżyniera,

 • kontynuacja prac nad przedmiarami drogowymi i wprowadzanie poprawek do przedmiarów na podstawie uwag Inżyniera,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wprowadzanie poprawek do specyfikacji technicznych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu,

 • uzgadnianie Projektów Czasowej Organizacji Ruchu,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych :

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi,

 • opracowywanie przedmiarów dla obiektów mostowych,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzenie odczytów piezometrów,

 • na podstawie decyzji derogacyjnej WPN-I.6401.410.2016.EB, prowadzenie płoszenia ptaków.

03 lipca – 09 lipca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi i wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie przedmiarów drogowych i wprowadzanie poprawek do przedmiarów na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wprowadzanie poprawek do specyfikacji technicznych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu,

 • uzgadnianie Projektów Czasowej Organizacji Ruchu,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych :

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzenie odczytów piezometrów,

 • na podstawie decyzji derogacyjnej WPN-I.6401.410.2016.EB, prowadzenie płoszenia ptaków,

 • w ramach uzyskiwania decyzji ZRID, na wezwania Wojewody, wprowadzenie uwag do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

26 czerwca – 02 lipca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi i wprowadzanie poprawek do projektów wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie przedmiarów drogowych i wprowadzanie poprawek do przedmiarów na podstawie uwag Inżyniera,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wprowadzanie poprawek do specyfikacji technicznych na podstawie uwag Inżyniera,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu,

 • uzgadnianie Projektów Czasowej Organizacji Ruchu,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych :

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi,

 • opracowywanie przedmiarów dla obiektów mostowych,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • prowadzenie odczytów piezometrów,

 • na podstawie decyzji derogacyjnej WPN-I.6401.410.2016.EB, prowadzenie płoszenia ptaków,

 • w ramach uzyskiwania decyzji ZRID, na wezwania Wojewody, wprowadzenie uwag do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

19 czerwca – 25 czerwca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi,

 • opracowywanie przedmiarów drogowych,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu,

 • uzgadnianie Projektów Czasowej Organizacji Ruchu,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi,

 • prowadzenie odczytów piezometrów.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych :

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi,

 • opracowywanie przedmiarów drogowych

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • uzgadnianie projektu korpusów podpór i filarów.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • na podstawie decyzji derogacyjnej WPN-I.6401.410.2016.EB, prowadzenie płoszenia ptaków,

 • w ramach uzyskiwania decyzji ZRID, na wezwania Wojewody, wprowadzenie uwag do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

12 czerwca – 18 czerwca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi,

 • opracowywanie przedmiarów drogowych,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu,

 • uzgadnianie Projektów Czasowej Organizacji Ruchu,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi,

 • prowadzenie odczytów piezometrów.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych :

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi,

 • opracowywanie przedmiarów drogowych

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • uzgadnianie projektów, przedmiarów i specyfikacji niezbędnych do rozpoczęcia robót fundamentowych.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • na podstawie decyzji derogacyjnej WPN-I.6401.410.2016.EB, prowadzenie płoszenia ptaków,

 • w ramach uzyskiwania decyzji ZRID, na wezwania Wojewody, wprowadzenie uwag do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

 • uzyskanie postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia dla Odcinka 3 (odcinek od km 10+291,61 do km 11+789,51).

05 czerwca – 11 czerwca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi,

 • opracowywanie przedmiarów drogowych,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu,

 • uzgadnianie Projektów Czasowej Organizacji Ruchu,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi,

 • prowadzenie odczytów piezometrów.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych :

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • na podstawie decyzji derogacyjnej WPN-I.6401.410.2016.EB, prowadzenie płoszenia ptaków,

 • w ramach uzyskiwania decyzji ZRID, na wezwania Wojewody,wprowadzenie uwag do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

29 maja – 04 czerwca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi,

 • opracowywanie przedmiarów drogowych,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu,

 • uzgadnianie Projektów Czasowej Organizacji Ruchu,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi,

 • przekazanie projektu wykonawczego wraz z przedmiarami i specyfikacjami dla odcinka 2 do Inżyniera Kontraktu,

 • prowadzenie odczytów piezometrów.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych :

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • przekazanie projektu wykonawczego wraz z przedmiarami i specyfikacjami dla odcinka 2 do Inżyniera Kontraktu,

 • opracowywanie przedmiarów.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • na podstawie decyzji derogacyjnej WPN-I.6401.410.2016.EB, prowadzenie płoszenia ptaków,

 • w ramach uzyskiwania decyzji ZRID, na wezwania Wojewody,wprowadzenie uwag do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

21 maja – 28 maja 2017

W dniu 25.05.2017 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej: „budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWEJ OBWODNICY WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” Zadanie „B” – od węzła Przyczółkowa (z węzłem km około 5+050,00) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem km około 11+500,00) o długości ok. 6,5 km ODCINEK 2 OD KM 8+523,19 DO KM 10+291,61”.

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi,

 • opracowywanie przedmiarów drogowych,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu,

 • uzgadnianie Projektów Czasowej Organizacji Ruchu,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi,

 • prowadzenie odczytów piezometrów.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych :

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi,

 • przekazanie uzupełnień do projektu wykonawczego dla fundamentów oraz części ogólnej obiektu MG04,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • opracowywanie przedmiarów.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • na podstawie decyzji derogacyjnej WPN-I.6401.410.2016.EB, prowadzenie płoszenia ptaków,

 • w ramach uzyskiwania decyzji ZRID, na wezwania Wojewody,wprowadzenie uwag do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 • udział społeczeństwa w trakcie procedury ZRID.

15 maja –21 maja 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi,

 • opracowywanie przedmiarów drogowych,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu,

 • uzgadnianie Projektów Czasowej Organizacji Ruchu,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi,

 • prowadzenie odczytów piezometrów.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych :

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • opracowywanie przedmiarów.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • na podstawie decyzji derogacyjnej WPN-I.6401.410.2016.EB, prowadzenie płoszenia ptaków,

 • w ramach uzyskiwania decyzji ZRID, na wezwania Wojewody,wprowadzenie uwag do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

08 maja –14 maja 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi,

 • opracowywanie przedmiarów drogowych,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • przekazanie Projektu Wykonawczego dla przejścia rurociągu tłocznego przez Wał Zawadowski,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu,

 • uzgadnianie Projektów Czasowej Organizacji Ruchu,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi,

 • prowadzenie odczytów piezometrów.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych :

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • opracowywanie przedmiarów,

 • przekazanie skorygowanego Projektu Wykonawczego dla fundamentów i podpór obiektu MG04.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • na podstawie decyzji derogacyjnej WPN-I.6401.410.2016.EB, prowadzenie płoszenia ptaków,

 • w ramach uzyskiwania decyzji ZRID, na wezwania Wojewody,wprowadzenie uwag do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

01 maja –07 maja 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi,

 • opracowywanie przedmiarów drogowych,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu,

 • uzgadnianie Projektów Czasowej Organizacji Ruchu,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi,

 • prowadzenie odczytów piezometrów.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych :

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • opracowywanie przedmiarów,

 • wyjaśnianie uwag Inżyniera do przekazanych projektów wykonawczych dla obiektu MG04.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • na podstawie decyzji derogacyjnej WPN-I.6401.410.2016.EB, prowadzenie płoszenia ptaków,

 • w ramach uzyskiwania decyzji ZRID, na wezwania Wojewody,wprowadzenie uwag do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

24 kwietnia –30 kwietnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi,

 • opracowywanie przedmiarów drogowych,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu,

 • uzgadnianie Projektów Czasowej Organizacji Ruchu,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi,

 • prowadzenie odczytów piezometrów.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych :

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • opracowywanie przedmiarów,

 • wyjaśnianie uwag Inżyniera do przekazanych projektów wykonawczych dla obiektu MG04.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • na podstawie decyzji derogacyjnej WPN-I.6401.410.2016.EB, prowadzenie płoszenia ptaków,

 • w ramach uzyskiwania decyzji ZRID, na wezwania Wojewody,wprowadzenie uwag do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

17 kwietnia – 23 kwietnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi,

 • opracowywanie przedmiarów drogowych,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • uzgadnianie Projektów Stałej Organizacji Ruchu,

 • uzgadnianie Projektów Czasowej Organizacji Ruchu,

 • prowadzenie odczytów piezometrów,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych :

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • opracowywanie przedmiarów.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • na podstawie decyzji derogacyjnej WPN-I.6401.410.2016.EB, prowadzenie płoszenia ptaków,

 • w ramach uzyskiwania decyzji ZRID, na wezwania Wojewody,wprowadzenie uwag do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

10 kwietnia – 16 kwietnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych :

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • opracowywanie przedmiarów.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • na podstawie decyzji derogacyjnej WPN-I.6401.410.2016.EB, prowadzenie płoszenia ptaków,

 • w ramach uzyskiwania decyzji ZRID, na wezwania Wojewody,wprowadzenie uwag do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

03 kwietnia – 09 kwietnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi,

 • opracowywanie przedmiarów drogowych,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • uzgadnianie Projektów stałej organizacji ruchu,

 • uzgadnianie koncepcji czasowej organizacji ruchu,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych :

 • kontynuacja prac nad Projektami Wykonawczymi,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • opracowywanie przedmiarów.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • na podstawie decyzji derogacyjnej WPN-I.6401.410.2016.EB, prowadzenie płoszenia ptaków,

 • w ramach uzyskiwania decyzji ZRID, na wezwania Wojewody,  wprowadzenie uwag do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

27 marca – 02 kwietnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych,

 • opracowywanie przedmiarów drogowych,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • przygotowanie Projektów stałej organizacji ruchu,

 • przygotowanie koncepcji czasowej organizacji ruchu,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych :

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • opracowywanie przedmiarów.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • na podstawie decyzji derogacyjnej WPN-I.6401.410.2016.EB, prowadzenie płoszenia ptaków.

 • w ramach uzyskiwania decyzji ZRID, na wezwania Wojewody,wprowadzenie uwag do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

20 marca – 26 marca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych,

 • opracowywanie przedmiarów drogowych,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • przygotowanie projektów stałej organizacji ruchu,

 • przygotowanie koncepcji czasowej organizacji ruchu,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych :

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • opracowywanie przedmiarów.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • na podstawie decyzji derogacyjnej WPN-I.6401.410.2016.EB, prowadzenie płoszenia ptaków.

 • w ramach uzyskiwania decyzji ZRID, na wezwanie Wojewody,wprowadzenie uwag do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

13 marca – 19 marca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych,

 • opracowywanie przedmiarów drogowych,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych :

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • opracowywanie przedmiarów.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • w ramach uzyskiwania decyzji ZRID, na wezwania Wojewody,wprowadzenie uwag do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

06 marca – 12 marca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych,

 • opracowywanie przedmiarów drogowych,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych :

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • opracowywanie przedmiarów.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • w ramach uzyskiwania decyzji ZRID, na wezwania Wojewody,wprowadzenie uwag do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

 • udział w konsultacjach z mieszkańcami Wilanowa w zakresie zabudowy ekranów akustycznych.

27 lutego – 05 marca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych,

 • opracowywanie przedmiarów drogowych,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych :

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • opracowywanie przedmiarów.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • na wezwania Wojewody,wprowadzenie uwag do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

 • udział w konsultacjach z mieszkańcami Wilanowa w zakresie zabudowy ekranów akustycznych.

20 lutego – 26 lutego 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych,

 • opracowywanie przedmiarów drogowych,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi,

 • kontynuacja prac geodezyjnych dotyczących przygotowania dokumentacji geodezyjno – prawnej związanej z przejęciem nieruchomości.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych :

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • opracowywanie przedmiarów.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • w związku z wezwaniem Wojewody Mazowieckiego, przygotowanie i złożenie Aneksu nr 1 do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla odcinka 2 (most),

 • kontynuacja prac nad korektą Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla odcinka 1 (odul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę tj. od km 5+086,05 do km8+523,19).

13 lutego – 19 lutego 2017

Plan Zagospodarowania Terenu załączony do Wniosku o Zezwolenie

na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka 1 Zadania B 

                    

 część 1           część 2           część 3        część 4        część 5         część 6

                  

 część 7           część 8         część 9       część 9.1     część 9.2       legenda

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych,

 • opracowywanie przedmiarów drogowych,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi,

 • kontynuacja prac geodezyjnych dotyczących przygotowania dokumentacji geodezyjno – prawnej związanej z przejęciem nieruchomości.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych :

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • opracowywanie przedmiarów.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • w związku z wezwaniem Wojewody Mazowieckiego, przygotowanie i złożenie Aneksu nr 1 do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla odcinka 2 (most),

 • kontynuacja prac nad korektą Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla odcinka 1 (odul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę tj. od km 5+086,05 do km8+523,19).

06 lutego – 12 lutego 2017

W dniu 10.02.2017 r. Wykonawca złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wniosek o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla odcinka 1 (od ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę tj. od km 5+086,05 do km 8+523,19).

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • przygotowywanie dokumentacji i złożenie Wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka 1 (od  ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę tj. od km 5+086,05 do km  8+523,19),

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych,

 • opracowywanie przedmiarów drogowych,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi,

 • kontynuacja prac geodezyjnych dotyczących przygotowania dokumentacji geodezyjno – prawnej związanej z przejęciem nieruchomości.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych :

 • przygotowywanie dokumentacji i złożenie Wniosku o  Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka 1 (od  ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę tj. od km 5+086,05 do km  8+523,19),

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • opracowywanie przedmiarów.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • kontynuacja prac nad korektą Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla odcinka 2 zgodnie z uwagami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

 • kontynuacja prac nad korektą Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla odcinka 1 (od ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę tj. od km 5+086,05 do km 8+523,19).

30 stycznia – 05 lutego 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • przygotowywanie dokumentacji do złożenia Wniosku o  Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka 1 (od  ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę tj. od km 5+086,05 do km  8+523,19),

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych,

 • opracowywanie przedmiarów drogowych,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi,

 • kontynuacja prac geodezyjnych dotyczących przygotowania dokumentacji geodezyjno – prawnej związanej z przejęciem nieruchomości,

 • uzupełnienie Wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka 3 (od Wału Miedzeszyńskiego od km 10+291,61 do km 11+789,51).

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych : 

 • przygotowywanie dokumentacji do złożenia Wniosku o  Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka 1 (od  ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę tj. od km 5+086,05 do km  8+523,19),

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • opracowywanie przedmiarów.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • korekta Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla odcinka 2 zgodnie z uwagami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

 • kontynuacja prac nad korektą Raportu wramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla odcinka 1 (od ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę tj. od km 5+086,05 do km8+523,19.

23 – 29 stycznia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • przygotowywanie dokumentacji do złożenia Wniosku o  Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka 1 (od  ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę tj. od km 5+086,05 do km  8+523,19),

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych,

 • opracowywanie przedmiarów,

 • kontynuacja prac geodezyjnych dotyczących przygotowania dokumentacji geodezyjno – prawnej związanej z przejęciem nieruchomości,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych : 

 • przygotowywanie dokumentacji do złożenia Wniosku o  Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka 1 (od  ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę tj. od km 5+086,05 do km  8+523,19),

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • opracowywanie przedmiarów.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • korekta Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla odcinka 1 (od ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę tj. od km 5+086,05 do km8+523,19.

16 – 22 stycznia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • przygotowywanie dokumentacji do złożenia Wniosku o  Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka 1 (od  ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę tj. od km 5+086,05 do km  8+523,19),

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych,

 • opracowywanie przedmiarów

 • kontynuacja prac geodezyjnych dotyczących przygotowania dokumentacji geodezyjno – prawnej związanej z przejęciem nieruchomości.

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych : 

 • przygotowywanie dokumentacji do złożenia Wniosku o  Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka 1 (od  ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę tj. od km 5+086,05 do km  8+523,19),

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych w zakresie mostowym,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

 • opracowywanie przedmiarów.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • korekta Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla odcinka 1 (od ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę tj. od km 5+086,05 do km8+523,19.

09 – 15 stycznia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i mostowych:

 • przygotowywanie dokumentacji do złożenia Wniosku o  Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka 1 (od  ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę tj. od km 5+086,05 do km  8+523,19),

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych w zakresie drogowym,

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych w zakresie mostowym,

 • opracowywanie przedmiarów

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • kontynuacja prac geodezyjnych dotyczących przygotowania dokumentacji geodezyjno – prawnej związanej z przejęciem nieruchomości.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • korekta Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla odcinka 1 (od ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę tj. od km 5+086,05 do km8+523,19),

 • przygotowywanie odpowiedzi w sprawie ekranów akustycznych.

02 – 08 stycznia 2017

Plan Zagospodarowania Terenu załączony do Wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej 

dla odcinka 3 Zadania B 

                                                

         1                         2                          3                         4                    legenda

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i mostowych:

 • przygotowywanie dokumentacji do złożenia Wniosku o  Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka 1 (od  ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę tj. od km 5+086,05 do km  8+523,19),

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych w zakresie mostowym,

 • prowadzenie uzgodnień z instytucjami zewnętrznymi.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • kontynuacja prac geodezyjnych dotyczących z przygotowaniem dokumentacji geodezyjno – prawnej związanej z przejęciem nieruchomości.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • analiza uwag weryfikatorów dotyczących branży ochrona środowiska,

 • korekta Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsiąwziącia na środowisko dla odcinka 1 i 3 (od Wału Miedzeszyńskiego od km 10+291,61 do km 11+789,51),

 • przygotowywanie odpowiedzi w sprawie ekranów akustycznych.

Ostatnia aktualizacja: 2023-05-05
-A +A