zaawansowanie finansowe Zadanie B

Zaawansowanie finansowe na dzień 30 kwietnia 2019r.

 

Lp.

Treść

Wartość netto [zł]

Zaawansowanie [%]

1

Wartość robót ogółem

615 970 000,00

2

Narastająco

328 830 242,22

 59,82%

3

W okresie rozliczeniowym    

 21 724 126,40

  3,52%

 

Ostatnia aktualizacja: 2019-06-26
-A +A