kalendarium Zadanie B

ZADANIE B

WYKONAWCA: Gülermak i PBDiM

Prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu 41 miesięcy od daty rozpoczęcia tj. od 11.12.2015 ( do Czasu na Ukończenie nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca).

19.08.2021 r. - wydanie Świadectwa Przyjęcia Robót realizowanych w ramach Zadania "B" Budowa drogi ekspresowej S2 Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła Przyczółkowa (z węzłem) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem) o długości 6,5 km

03.10.2017 r. - wydanie decyzji ZRID dla  odcinka 1 (od  ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę tj. od km 5+086,05 do km  8+523,19)

12.09.2017 r. - wydanie Postanowienia RDOŚ uzgadniającego realizację Zadania „B” odcinek 1 – od km 5+086,05 do km 8+523,19

19.07.2017 r. - wydanie decyzji ZRID dla odcinka na styku Zadania B i C od km 10+291,61 do km 11+789,51

21.06.2017 r.  - uroczyste, oficjalne rozpoczęcie robót na POW

25.05.2017 r. - wydanie decyzji ZRID dla odcinka 2 (most przez Wisłę od km 8+523,19 do km 10+291,61) 

10.02.2017 r.złożenie  wniosku o wydanie decyzji ZRID (odcinek 1 od  ul. Przyczółkowej do mostu przez Wisłę tj. od km 5+086,05 do km  8+523,19)

13.12.2016 r.złożenie  wniosku o wydanie decyzji ZRID (odcinek 3 od Wału Miedzeszyńskiego od km 10+291,61 do km 11+789,51)

10.11.2016 r.złożenie  wniosku o wydanie decyzji ZRID (odcinek 2 most przez Wisłę od km 8+523,19 do km 10+291,61)

Ostatnia aktualizacja: 2023-05-05
-A +A