kalendarium Zadanie A

ZADANIE A

WYKONAWCA: Astaldi S.p.A.

Prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu 41 miesięcy od daty rozpoczęcia tj. od 11.12.2015 ( do Czasu na Ukończenie nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca).

20.12.2021r.  - wydanie przez Wojewodę Mazowieckiego Decyzji nr 1/2021  zezwalającej na użytkowanie tunelu drogowego S2 Południowej Obwodnicy Warszawy zlokalizowanego w ciągu drogi ekspresowej S2 Południowej Obwodnicy Warszawy na terenie Miasta Stołecznego Warszawy 

17.12.2021r.wydanie przez Mazowiecki WINB Decyzji nr 1628/2021 pozwolenia na użytkowanie części (kończącej całość) zamierzenia inwestycyjnego

13.10.2021r. wydanie Świadectwa Przejęcia części robót Subklauzula 10.2 dla obiektu kubaturowego Centrum Zarządzania Tunelem i Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem wraz z dojazdem

10.08. 2021r.  -  wydanie przez Mazowiecki WINB Decyzji nr 979/2021 o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie części zamierzenia budowlanego tj. obiektu kubaturowego – Centrum Zarządzania Tunelem i Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem wraz z dojazdem,          parkingiem oraz niezbędną infrastrukturą (Odcinek 1).

26.11.2019 r. - wydanie  zamiennej decyzji ZRID zatwierdzającej „zamienny” projekt budowlany w zakresie:

  • włączenia do budynku Centrum Zarządzania Tunelem (CZT) pomieszczeń przeznaczonych na Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem (KCZR),

  • wprowadzenia lewoskrętu z ul. Gandhi w stronę Centrum Handlowego na skrzyżowaniu ulic Gandhi/Płaskowickiej.

28.12.2017r. - wydanie decyzji ZRID dla Zadania A

20.10.2017r.  - wydanie postanowienie  Postanowienia RDOŚ uzgadniającego realizację Zadania A

20.07.2017r.  - rozpoczęcie udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji ZRID zakończenie - 21.08.2017

27.04.2017r. – przebudowa tunelu 1 linii metra – czas trwania 1,5 roku (do 10.12.2018r.)

29.03.2017r. – prace przygotowawcze – zakończono 26.04.2017r.

13.04.2017r.  - złożenie Wniosku o wydanie decyzji o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla całego Zadania A.

01.03.2017r. – wdrożenie czasowej org. ruchu  na  skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej z al. KEN -  zakończono 28.03.2017r.

01.03.2017r. - rozpoczęcie robót na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej z al. KEN - km ok. 2,500

28.12.2016r.  - pierwsza decyzja zezwalająca na rozpoczęcie robót w rejonie przyszłej POW. Pozwolenie na budowę dotyczy wzmocnienia tunelu szlakowego I linii metra warszawskiego, pod którym przebiegać będzie tunel drogi ekspresowej S2 POW.  Roboty będą wykonywane w obszarze Z1 (rejon skrzyżowania ul. Płaskowickiej i al. KEN).

Ostatnia aktualizacja: 2023-05-05
-A +A