Roboty drogowe Zad.A_2021

20 grudnia 2021 nastąpiło oddanie do użytkowania tunelu oraz wdrożenie stałej organizacji ruchu na ul. Płaskowickiej wraz ze skrzyżowaniami ul. Płaskowickiej/ul. Gandhi, ul. Płaskowickiej/ul. Pileckiego, ul. Płaskowickiej/ul. Stryjeńskich, ul. Płaskowickiej/ul. Braci Wagów, ul. Płaskowickiej/al. KEN, ul. Płaskowickiej/ul. Lanciego, ul. Płaskowickiej/ ul. Cynamonowa, ul. Płaskowickiej/ul. Rosoła  i przyległymi terenami.

13 grudnia – 19 grudnia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • tymczasowa organizacja ruchu: kontrola poprawności ustawienia znaków COR, prace wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe,
 • roboty drogowe: prace przygotowawcze do wdrożenia stałej organizacji ruchu, wycinanie pętli indukcyjnych sygnalizacji świetlnej na ul. Rosoła, wykonywanie oznakowania poziomego na ul. Cynamonowej oraz montaż progów zwalniających na jezdni na ul. Płaskowickiej,
 • roboty przezbrojeniowe: testowanie analityki na kamerach, kontrola i porządkowanie szaf teletechnicznych w tunelu, testowanie systemów klap, wentylatorów i system ppoż. w budynku CZT, uruchamianie i testowanie tablic zmiennej treści,
 • inne roboty: demontaż ogrodzeń terenu budowy, palikowanie drzew na ul. Rosoła.

06 grudnia – 12 grudnia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • tymczasowa organizacja ruchu: kontrola poprawności ustawienia znaków COR, prace wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe,
 • roboty przezbrojeniowe: testowanie analityki oraz ustawienie detekcji na kamerach, kontrola i porządkowanie szaf teletechnicznych w tunelu i stacjach transformatorowych, uruchamianie i testowanie systemów klap, wentylatorów i system ppoż. w budynku CZT, testowanie monitorowania pompowni, zbiorników po wschodniej i zachodniej str. tunelu,
 • inne roboty: palikowanie drzew przy budynkach CZT/ST1 oraz na ul. Rosoła.

29 listopada – 05 grudnia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • tymczasowa organizacja ruchu: kontrola poprawności ustawienia znaków COR, prace wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe,
 • roboty przezbrojeniowe: okablowanie monitorowania bramy, montaż stacyjek w szafkach na gaśnice w niszach alarmowych, testowanie analityki na kamerach, kontrola i porządkowanie szaf teletechnicznych w tunelu, podłączanie tablic zmiennej treści, uruchamianie i testowanie systemów klap, wentylatorów i system ppoż. w budynku CZT,
 • inne roboty: nasadzenia drzew i humusowanie stożków na węźle wschodnim, nasadzenia drzew przy budynkach CZT/ST1.

22 listopada – 27 listopada 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • tymczasowa organizacja ruchu: kontrola poprawności ustawienia znaków COR, prace wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe,
 • roboty przezbrojeniowe: okablowanie monitorowania bramy, montaż stacyjek w szafkach na gaśnice w niszach alarmowych, testowanie analityki na kamerach kontrola i porządkowanie szaf teletechnicznych w tunelu, uruchamianie tablic zmiennej treści, uruchamianie i testowanie systemów klap, wentylatorów i system ppoż. w budynku CZT,
 • inne roboty: sadzenie drzew przy drodze DD5 i DD7, nasadzenia drzew w rejonie ronda przy al. KEN, matowanie rabat matą kokosową, nasadzenia pnączy, krzewów i krzewów, przycinanie i taśmowanie palików drzew, prace porządkowe w zakresie zieleni - uprzątniecie kory oraz poszerzenie dołków na węźle wschodnim, oraz korowanie rabat palikowanie drzew przy budynkach CZT/ST1.

15 listopada – 21 listopada 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • tymczasowa organizacja ruchu: kontrola poprawności ustawienia znaków COR, prace wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe,
 • boty przezbrojeniowe: okablowanie monitorowania bramy, montaż stacyjek w szafkach na gaśnice w niszach alarmowych, kontrola i porządkowanie szaf teletechnicznych w tunelu, uruchamianie i podłączenie tablic zmiennej treści, uruchamianie i testowanie systemów klap, wentylatorów i system ppoż. w budynku CZT,
 • inne roboty: sadzenie drzew przy drodze DD5 i DD7, nasadzenia krzewów i pnączy oraz poprawa nasadzeń, koszenie i grabienie pokosu, prace porządkowe na węźle wschodnim, kopanie dołów pod nasadzenia i nasadzenia drzew oraz korowanie rabat przy budynkach CZT/ST1, nasadzenia krzewów przy budynku ST2. 

08 listopada – 13 listopada 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • tymczasowa organizacja ruchu: kontrola poprawności ustawienia znaków COR, prace wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe,
 • roboty przezbrojeniowe: okablowanie monitorowania bramy, montaż stacyjek w szafkach na gaśnice w niszach alarmowych, testowanie analityki kamer oraz kontrola i porządkowanie szaf teletechnicznych w tunelu, podłączenie tablic zmiennej treści, uruchamianie i testowanie systemów klap, wentylatorów i system ppoż. w budynku CZT,
 • inne roboty: sadzenie krzewów przy drodze DD7, sadzenie krzewów, matowanie i korowanie rabat oraz zbieranie pokosu na węźle wschodnim, sadzenie i palikowanie drzew, nasadzenia krzewów oraz matowanie i korowanie rabat przy budynkach CZT/ST1, sadzenie krzewów w rejonie skrzyżowań ul. Rosoła i Płaskowickiej oraz ul. Płaskowickiej i Cynamonowej.

02 listopada – 06 listopada 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • tymczasowa organizacja ruchu: kontrola poprawności ustawienia znaków COR, prace wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe,
 • roboty przezbrojeniowe: okablowanie monitorowania bramy, montaż stacyjek w szafkach na gaśnice oraz  ustawianie i testowanie analityki kamer w tunelu, podłączenie tablic zmiennej treści,
 • inne roboty: korowanie rabat i wykonywanie nasadzeń przy drodze DD7, koszenie skarp, układanie maty antyerozyjnej sadzenie drzew i krzewów przy pasie technologicznym PT02, palikowanie drzew przy pasie technologicznym PT03, koszenie oraz grabienie skarp i terenów płaskich, zbieranie pokosu traw, humusowanie terenów płaskich przy wylocie z tunelu strona południowa na węźle wschodnim, nasadzenia drzew i krzewów przy budynkach CZT/ ST1.

25 października – 30 października 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • tymczasowa organizacja ruchu: kontrola poprawności ustawienia znaków COR, prace wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe,
 • roboty przezbrojeniowe: okablowanie monitorowania bramy, kontrola i porządkowanie szaf teletechnicznych oraz  ustawianie i testowanie analityki kamer w tunelu, podłączenie tablic zmiennej treści, spawanie światłowodów w bramownicach, naprawa uszkodzonych kabli oświetlenia drogowego na węźle wschód, 
 • inne roboty: korowanie rabat i wykonywanie nasadzeń na rabatach przy drodze DD7 i DD5, palikowanie drzew w pasie technologicznym, szpilkowanie maty antyerozyjnej, profilowanie humusu w pasie rozdziału na węźle wschodnim, profilowanie humusu na terenach płaskich przy budynku CZT.

18 października – 23 października 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • tymczasowa organizacja ruchu: kontrola poprawności ustawienia znaków COR, prace wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe,
 • roboty przezbrojeniowe: okablowanie monitorowania bramy, kontrola i porządkowanie szaf teletechnicznych oraz  testowanie analityki kamer w tunelu, wykonanie pętli indukcyjnej, podłączenie tablic zmiennej treści, spawanie światłowodów w bramownicach, naprawa uszkodzonych kabli oświetlenia drogowego na węźle wschód, 
 • inne roboty: uzupełnianie nasadzeń krzewów na terenach miejskich, nasadzenia krzewów oraz korowanie na węźle zachodnim, profilowane terenu, uzupełnienie humusu, nasadzenia drzew oraz koszenie terenów płaskich przy budynku CZT, korowanie rabat, układanie maty, nasadzenia krzewów i pnączy, układanie siatki antyerozyjnej oraz wykonywanie rabat przy drogach DD7 i DD5 na węźle wschodnim.

11 października – 16 października 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • tymczasowa organizacja ruchu: kontrola poprawności ustawienia znaków COR, prace wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe,
 • roboty drogowe: układanie ścieków trójkątnych od strony pasa rozdziału (w miejscu wykonania nowej nawierzchni betonowej), ekrany akustyczne - usuwanie usterek oraz mycie ekranów akustycznych,
 • roboty przezbrojeniowe: kontrola i porządkowanie szaf oraz  testowanie analityki kamer w tunelu, okablowanie monitorowania bramy, podłączenie tablic zmiennej treści, spawanie światłowodów w bramownicach, naprawa uszkodzonych kabli oświetlenia drogowego na węźle wschód, 
 • inne roboty: koszenie trawników, pielenie rabat, uzupełnianie nasadzeń krzewów na terenach miejskich, uzupełnianie trawników przy al. KEN i ul. Płaskowickiej, nasadzenia drzew i krzewów, układanie maty pod nasadzenia, korowanie na węźle zachodnim oraz uzupełnianie nasadzeń krzewów przy stacji transformatorowej ST1, układanie siatki antyerozyjnej na łącznicy Ł2 oraz w pasie technologicznym PT02, wymiana drzew i krzewów, korowanie i pielenie rabat, koszenie oraz grabienie trawników na węźle wschodnim, montaż kratek do pnączy przy wschodnim wylocie z tunelu.

04 października – 09 października 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • tymczasowa organizacja ruchu: kontrola poprawności ustawienia znaków COR, prace wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe,
 • roboty przezbrojeniowe: kontrola i porządkowanie szaf oraz  testowanie analityki kamer w tunelu, okablowanie monitorowania bramy, podłączenie tablic zmiennej treści, spawanie światłowodów w bramownicach, naprawa uszkodzonych kabli oświetlenia drogowego na węźle wschód,  
 • inne roboty: koszenie trawników, pielenie rabat nasadzenia krzewów na terenach miejskich, uzupełnianie trawników przy al. KEN i ul. Płaskowickiej, pielenie rabat, koszenie terenów płaskich na węźle wschód, sadzenie drzew w pasie technologicznym.

27 września – 02 października 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • tymczasowa organizacja ruchu: kontrola poprawności ustawienia znaków COR, prace wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe,
 • roboty drogowe: pielęgnowanie warstwy betonu nawierzchniowego, prace porządkowe na pasie szybkim (km 3+605/4+0130),
 • roboty przezbrojeniowe: testowanie analityki w kamerach w tunelu, okablowanie monitorowania bramy, podłączenie tablic zmiennej treści, spawanie światłowodów w bramownicach, naprawa uszkodzonych kabli oświetlenia drogowego na węźle wschód,  
 • inne roboty: koszenie trawników, pielenie rabat na ul. Płaskowickiej na terenach miejskich, sadzenie drzew oraz krzewów, uzupełnianie nasadzeń pnączy, pielenie rabat, koszenie terenów płaskich na węźle wschód, uzupełnianie nasadzeń pnączy na węźle zachód.

20 września – 26 września 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • tymczasowa organizacja ruchu: kontrola poprawności ustawienia znaków COR, prace wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe,
 • roboty drogowe: przygotowywanie warstwy podbudowy do układania betonu nawierzchniowego, prace porządkowe, wykonywanie warstwy poślizgowej i warstwy betonu nawierzchniowego na pasie szybkim (km 3+605/4+0130),
 • roboty przezbrojeniowe: ustawianie i testowanie analityki w kamerach oraz przeróbki systemu alarmowego w tunelu, podłączenie tablic zmiennej treści, spawanie światłowodów w bramownicach, naprawa uszkodzonych kabli na węzłach,
 • inne roboty: koszenie trawników, pielenie rabat na ul. Płaskowickiej na terenach miejskich, palikowanie drzew na pasach technologicznych PT 03, PT 05 oraz al. KEN, uzupełnianie nasadzeń pnączy, poprawa humusu na terenach płaskich, sadzenie drzew oraz krzewów, korowanie rabat na węźle wschód.

13 września – 19 września 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • tymczasowa organizacja ruchu: kontrola poprawności ustawienia znaków COR, prace wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe,
 • roboty drogowe: wykonanie poprawek brukarskich na węźle Ursynów zachód,  wykonywanie oznakowania poziomego i poprawek brukarskich w zakresie miejskim,
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka nawierzchni betonowej w pasie środkowym trasy S2 (km 3+605/4+013),
 • roboty przezbrojeniowe: ustawianie i testowanie analityki w kamerach oraz przeróbki okablowania w tunelu, podłączenie tablic i spawanie światłowodów, naprawa uszkodzonych kabli na węzłach, podłączenie bramownic, kanalizacja deszczowa: czyszczenie kanalizacji KD15/KD16,
 •  inne roboty: uzupełnianie i pielęgnacja zieleni w rejonie budynku ST1, na węźle Ursynów wsch., i przy ul. Płaskowickiej, grabienie i poprawa trawników przy ul. Płaskowickiej.

06 września – 11 września 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • roboty drogowe: roboty wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe (km 0+000/5+086),
 • roboty ziemnie: roboty wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe.(km 0+000/5+086),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe (km 0+000/5+086).

30 sierpnia – 04 września 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • roboty drogowe: roboty wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe (km 0+000/5+086),
 • roboty ziemnie: roboty wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe.(km 0+000/5+086),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe (km 0+000/5+086).

23 sierpnia – 28 sierpnia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • roboty drogowe: roboty wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe (km 0+000/5+086),
 • roboty ziemnie: roboty wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe.(km 0+000/5+086),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe (km 0+000/5+086).

16 sierpnia – 21 sierpnia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • roboty ziemnie: roboty wykończeniowe, usuwanie usterek oraz prace utrzymaniowe.(km 0+000/5+086),

09 sierpnia – 14 sierpnia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: korytowanie pod konstrukcję placu i dojazdów do furtek, ustawianie krawężników, wykonanie ulepszonego podłoża, podbudowy z kruszywa i nawierzchni z kostki betonowej na placu do zawracania przy ul. Gruchacza, węzeł Ursynów wschód i zachód – prace porządkowe oraz naprawa usterek stwierdzonych podczas przeglądów, oznakowanie poziome – wykonanie oznakowania poziomego taśmami prefabrykowanymi w nawie płn. tunelu, usuwanie tymczasowego oznakowania poziomego i wykonywanie oznakowania poziomego zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu (km 0+700/0+000), oznakowanie pionowe – montaż oznakowania pionowego miejskiego systemu informacyjnego na terenie miejskim,
 • roboty rozbiórkowe – demontaż i zasypka zbiornika tymczasowego przy ul. Gruchacza,
 • roboty ziemnie: humusowanie terenów przyległych do dróg dojazdowych DD5 i DD7,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – przegląd kanalizacji odwodnienia trasy głównej, regulacja wpustów i studni, prace porządkowe (km 0+000/5+050), roboty elektroenergetyczne – uziemienie drabin i koryt, podłączenie kontraktronów, roboty teletechniczne – montaż telefonów alarmowych, kalibracja kamer i znaków zajętości pasów (LCS) w tunelu, wykonywanie podwiesia na obiekcie WG 03-06, prace porządkowe na węźle wsch., uzupełnienie przegród przeciwpożarowych w stacjach transformatorowych ST1 i ST2, oświetlenie drogowe – przeciąganie kabli, montaż tabliczek słupowych przy drodze DD7, prace poprawkowe przy drodze DD5,
 • inne roboty: sadzenie pnączy przy ogrodzeniu drogowym na węźle zachodnim, wykonywanie nasadzeń na skarpie z matą kokosową przy drogach dojazdowych DD1 i DD1C, montaż ogrodzeń dla pieszych i rowerzystów na ciągu pieszo-rowerowym przy ul. Ledóchowskiej, grabienie i profilowanie pasa rozdziału wraz z hydrosiewem na węźle Ursynów wsch., obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

02 sierpnia – 07 sierpnia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: czyszczenie nawierzchni pod wykonywanie warstwy ścieralnej wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej na ul. Ledóchowskiej, czyszczenie oraz prace naprawcze odwodnienia liniowego szlicrynnny w tunelu, montaż klap zabezpieczających na elementach rewizyjnych w nawie płn., węzeł Ursynów wschód i zachód – prace porządkowe oraz naprawa usterek stwierdzonych podczas przeglądów, oznakowanie poziome – wykonanie oznakowania poziomego taśmami prefabrykowanymi w nawie płd. tunelu, oznakowanie pionowe – montaż oznakowania pionowego miejskiego systemu informacyjnego na terenie miejskim,
 • roboty ziemnie: humusowanie skarpy południowej, terenów płaskich oraz skarpy przy Łącznicy Ł2 na węźle Ursynów wschód,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – przegląd kanalizacji odwodnienia trasy głównej, regulacja wpustów i studni, prace porządkowe (km 0+000/5+050), roboty elektroenergetyczne – uziemienie drabin i koryt, okablowanie nisz, pomiary przewodów w niszach, podłączenie szaf na gaśnice i kontraktronów, montaż opraw przy wlocie do tunelu, roboty teletechniczne – montaż telefonów alarmowych i kalibracja kamer w tunelu, wykonywanie podwiesia na obiekcie WG 03-06, oświetlenie drogowe – stawianie słupów przy budynku stacji transformatorowej ST2 i przy drodze dojazdowej DD5, przeciąganie kabli, podłączenia szaf i montaż tabliczek słupowych przy drodze DD5, prace porządkowe na węźle Ursynów wsch.,
 • inne roboty: przygotowywanie rabat pod nasadzenia i nasadzenia w rejonie budynków CZT i ST1, grabienie i profilowanie pasa rozdziału wraz z hydrosiewem na węźle Ursynów wsch., obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

26 lipca – 31 lipca 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy ścieralnej na drogach dojazdowych DD5, DD7, DD7a, DD7b, na dojazdach do urządzeń technicznych po stronie wschodniej, czyszczenie oraz prace naprawcze odwodnienia liniowego szlicrynnny w tunelu, roboty brukarskie, dokończenie wykonywania chodników i ciągów pieszo rowerowych oraz czyszczenie nawierzchni pod wykonywanie warstwy ścieralnej przy ul. Ledóchowskiej, dokończenie opaski po północnej stronie ronda w al. KEN, naprawa usterek stwierdzonych podczas przeglądów na odcinku ul. Gandhi – KEN, węzeł Ursynów wschód i zachód – prace porządkowe oraz naprawa usterek stwierdzonych podczas przeglądów z Inspektorem,
 • roboty ziemnie: humusowanie skarp na głównej S2 oraz terenów płaskich na łącznicy Ł2, w pasie technologicznym i przy Płaskowickiej po stronie wschodniej,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – przegląd kanalizacji odwodnienia trasy głównej, regulacja wpustów i studni, prace porządkowe (km 0+000/5+05), roboty elektroenergetyczne – uziemienie drabin i koryt, okablowanie nisz, pomiary przewodów w niszach, podłączenie szaf i kontraktronów, montaż telefonów alarmowych tunelu, wciąganie kabli na węźle Ursynów wsch., kopanie trasy kablowej przy ul. Nowoursynowskiej, montaż szafy, naprawa kabli na trasie głównej oraz stawianie słupów w rejonie ul. Branickiego, wykonywanie podwiesia na łącznicy Ł2 i obiektach WG 03-04, WG 03-05 oraz WG 03-06, oświetlenie drogowe – wstawianie fundamentów na drogach dojazdowych DD5 DD7, stawianie słupów perzy budynku stacji transformatorowej ST2 i przy ul. Nowoursynowskiej, sygnalizacja świetlna - montaż sygnalizatorów w portalu zachodnim, prace porządkowe na węzłach wsch. i zach.,
 • inne roboty: grabienie, profilowanie pasa rozdziału i terenów płaskich przy łącznicy Ł2, grabienie, profilowanie oraz obsiew terenów płaskich przy ciągu rowerowym CR-04 oraz hydroosiew skarp, sadzenie krzewów przy stacji transformatorowej ST2 po stronie wschodniej, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

19 lipca – 24 lipca 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty rozbiórkowe: demontaż konstrukcji bramowej na Łącznicy Ł4węzła Ursynów zach.,
 • roboty drogowe: prace porządkowe i naprawcze usterek stwierdzonych podczas przeglądów na obu węzłach, bramownice – montaż tablic na wysięgnikach bocznych i na słupkach na ul. Płaskowickiej przy ul. Gandhi i cynamonowej, montaż tablic na konstrukcji bramowej przy ul. Rosoła, montaż rygla poziomego konstrukcji wsporczej w trasie S2, tablice zmiennej treści – montaż tablic, podestów serwisowych i drabinek w trasie S2, oznakowanie pionowe – poprawa znaków przy wlotach do tunelu zgodnie z uwagami audytu BRD,
 • roboty ziemnie: humusowanie terenów płaskich wzdłuż pasa technologicznego i przy al. KEN, poprawa skarp przy ciągu rowerowym,
 • roboty przezbrojeniowe: roboty elektroenergetyczne – uziemienie szaf, drabin i koryt, okablowanie nisz, pomiary przewodów w niszach tunelu, kopanie trasy kablowej przy ul. Nowoursynowskiej, montaż szafy i naprawa kabli na trasie głównej w rejonie ul. Branickiego, wykonywanie podwiesia na łącznicy Ł2 i obiektach WG 03-04 oraz WG 03-05, zbiornik technologiczny ZT-4 – montaż szafy, roboty teletechniczne – montaż telefonów alarmowych, prace porządkowe na węźle Ursynów wsch. i zach., oświetlenie drogowe – stawianie słupów przy ul. Cynamonowej i Branickiego,
 • inne roboty: grabienie, profilowanie pasa rozdziału - poprawa po ulewnych deszczach oraz pielenie rabat na węźle Ursynów wsch., koszenie terenów płaskich, sadzenie krzewów i pielenie rabat przy al. KEN, sadzenie krzewów przy budynkach węzła wsch., grabienie, profilowanie terenów płaskich, montaż ogrodzeń dla pieszych i rowerzystów oraz montaż kratek przy wylocie z tunelu na węźle wsch., obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

12 lipca – 17 lipca 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: naprawy nawierzchni betonowej oraz prace naprawcze i porządkowe na węzłach wsch. i zach., profilowanie warstwy podbudowy z kruszywa w pasach technologicznych, prace wykończeniowe przy wykonywaniu utwardzonego pobocza z kruszywa w trasie S2 (km 3+455/3+700), tablice zmiennej treści – obrabianie kostki brukowej przy nogach konstrukcji tablic VMS, montaż prawego słupa konstrukcji VMS, montaż nóg konstrukcji bramowej VMS – montaż rygla poziomego i tablic ledowych w trasie S2, obrabianie kostki brukowej przy nodze konstrukcji VMS, montaż podestów serwisowych przy wysięgniku i wygrodzeń U12a na łącznicy Ł4 na węźle Ursynów wsch., oznakowanie poziome – montaż azyla i znaków na azylach dla pieszych na ul. Lanciego, dokończenie oznakowania poziomego w al. KEN, wykonywanie cienkowarstwowego oznakowania poziomego na odc. al. KEN/Lanciego,
 • roboty ziemnie: profilowanie humusu na węźle Ursynów wsch., reprofilacja terenu nad zbiornikiem ZT-5, humusowanie terenów płaskich przy parkingach i jezdniach manewrowych przy al. KEN,
 • roboty przezbrojeniowe: roboty elektroenergetyczne – wprowadzanie przewodów do szaf, okablowanie nisz i pomiary przewodów w niszach, uziemianie szaf zewnętrznych, montaż telefonów alarmowych oraz kalibracja kamer, podłączenie czujek w tunelu, przepięcie stacji transformatorowej ST1, montaż skrzynek sterowniczych, wciąganie kabla zasilającego oraz kabli do bramownic, podłączanie opraw, przeciąganie kabli na węźle wsch., przygotowanie pod przewierty na Zadanie B, wykonanie podwiesia przy obiekcie obiekt WG 03-04 i na łącznicy Ł2 przy ul. Branickiego, podłączanie opraw i przeciąganie kabli na łącznicy Ł1 oraz Ł2 na węźle Ursynów wsch., roboty teletechniczne – prace porządkowe na węźle Ursynów wsch. i zach., oświetlenie drogowe – montaż fundamentów i słupów na ul. Ledóchowskiej, prace poprawkowe przy słupach i montaż tabliczek słupowych przy drodze dojazdowej DD7,
 • inne roboty: montaż ogrodzeń trawnikowych przy ul. Gandhi i Płaskowickiej, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

05 lipca – 10 lipca 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: prace porządkowe i naprawcze na węzłach Ursynów zach. i wsch., przygotowanie podłoża jezdni i parkingów, wykonywanie warstwy podbudowy z kruszywa na jezdniach manewrowych, wykonywanie nawierzchni parkingów z kruszywa, ścieków z kostki i prefabrykatów oraz ścieków przykrawężnikowych oraz wykonywanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na rondzie, dojazdach zachodnich, wschodnich oraz północnych wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej na jezdni manewrowej w al. KEN, wykonanie podbudowy z kruszywa pod chodniki, ukadanie nawierzchni chodników oraz podbudowy wyniesionych przejść i skrzyżowań przy ul. Ledóchowskiej, wykonywanie wyniesionego skrzyżowania z kostki na drogach dojazdowych DD2a i DD5, tablice zmiennej treści – kopanie pod fundamenty konstrukcji tablic zmiennej treści (VMS) w pasie rozdziału trasy S2, oznakowanie poziome –wykonanie oznakowania poziomego na łącznicy Ł1 w. Ursynów wsch. i Łącznicy Ł4 w. Ursynów zach., uzupełnianie oznakowania pionowego i poziomego w trasie S2,
 • roboty rozbiórkowe: frezowanie nawierzchni na rondzie KEN oraz dojazdach do ronda oraz rozbiórka tymczasowego przejścia dla pieszych i tymczasowego zabrukowania na pasie rozdziału,
 • roboty ziemnie: profilowanie humusu na węźle Ursynów wsch., : uzupełnianie i profilowanie humusu po rozbiórce tymczasowych chodników przy ul. Stryjeńskich,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – przegląd kanalizacji odwodnienia trasy głównej, regulacja wpustów i studni, prace porządkowe (km 0+300/5+030), roboty elektroenergetyczne – wprowadzanie przewodów do szaf w tunelu, kopanie trasy kablowej, układanie rur, montaż fundamentów przy ul. Ledóchowskiej, podłączenie znaków zajętości pasów w tunelu (LCS), roboty teletechniczne – okablowanie nisz i systemów sygnalizacji alarmowej, pomiary przewodów w niszach, montaż urządzeń pomiaru stężenia spalin w tunelu i telefonów sygnalizacji alarmowej, oświetlenie drogowe – podłączanie opraw, montaż skrzynek sterowniczych, wciąganie kabla zasilającego na węźle Ursynów wsch., montaż słupów na drodze dojazdowej DD7 i na ul. Cynamonowej, zbiornik technologiczny ZT-5 – roboty przygotowawcze do montażu wyposażenia zbiornika (km 3+600), budowa kanału technologicznego – spawanie światłowodów na w. Ursynów zach.,
 • inne roboty: montaż ogrodzeń trawnikowych w al. KEN, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

28 czerwca – 03 lipca 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: układanie warstwy ścieralnej na drogach dojazdowych DD7a i DD8, układanie warstwy wiążącej na drogach dojazdowych DD7, DD7a i DD7b oraz na DD5 wraz ze zjazdami i dojazdami, wykonywanie utwardzonego pobocza z kruszywa (km 4+000/4+126), profilowanie warstwy podbudowy z kruszywa na drodze DD5, uzupełnianie robót brukarskich, prace porządkowe, na łącznicy Ł1 (w. Ursynów zach.), budowa chodników i ścieżek przy budynkach na w. Ursynów wsch., wykonanie podbudowy z kruszywa i podbudowy betonowo asfaltowej, wykonywanie ścieków z kostki oraz budowa chodników i ścieżek przy ul. Ledóchowskiej, bramownice – kopanie i szalowanie fundamentów, montaż konstrukcji bramowych i tablic „E” w trasie S2 na połączeniu istniejącej S2 z budowaną, montaż nóg konstrukcji bramowej - skręcanie rygla poziomego (km 0+236, 0+945, 3+650), montaż rygla poziomego i tablic zmiennej treści (km 3+650) i na łącznicy Ł4, montaż konstrukcji bramowych, konstrukcji wysięgnika bocznego i tablic oznakowania pionowego (km 4+100), montaż osłon słupów konstrukcji wsporczych w trasie głównej, oznakowanie poziome –wykonanie oznakowania poziomego na węźle Ursynów wsch. i na ul. Płaskowickiej, wykonywanie oznakowania poziomego w zakresie miejskim na ul. Pileckiego i Rosoła, oznakowanie pionowe – montaż oznakowania pionowego w tunelu, na węźle Ursynów wsch., na ul. Płaskowickiej i na drogach DD5 oraz DD7, uzupełnianie oznakowania pionowego w trasie S2,
 • roboty ziemnie: humusowanie pasa rozdziału w trasie S2 (km 3+600/4+120) i wzdłuż drogi dojazdowej DD7, frezowanie wschodniego wylotu z ronda ul. Płaskowickiej/al. KEN, nawożenie i rozłożenie humusu w rejonie parkingu przy al. KEN, humusowanie pasa rozdziału, likwidowanie zaplecza firmy PEBIS, porządkowanie terenu pod ułożenie krawężników i wykonanie parkingów w al. KEN,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – przegląd kanalizacji odwodnienia trasy głównej, regulacja wpustów i studni, prace porządkowe (km 0+300/5+030), montaż rur (km 1+140), zbiornik technologiczny ZT-5 – roboty przygotowawcze do montażu wyposażenia zbiornika (km 3+600), budowa kanału technologicznego – naprawa 1-otworowej kanalizacji - przewiert sterowany (km 4+730), montaż skrzynek zapasu na kable światłowodowe w stacji transformatorowej ST2, spawanie światłowodów na w. Ursynów zach.  Konotopa,
 • inne roboty: grabienie terenów płaskich, wykonywanie nasadzeń, korowanie i pielęgnacja rabat przy al. KEN, montaż ogrodzeń trawnikowych przy ul. Braci Wagów, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

21 czerwca – 26 czerwca 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: układanie warstwy ścieralnej (km 4+930/5+036) i na zjazdach dróg dojazdowych DD3a, b, c, układanie warstwy wiążącej na zjazdach i dojazdach do urządzeń technicznych, profilowanie warstwy podbudowy z kruszywa oraz układanie warstwy wiążącej na drodze dojazdowej DD8, pielęgnacja kruszywa, układanie krawężników i warstwy wiążącej na drodze DD7 oraz na dojazdach do urządzeń, roboty brukarskie przy portalu węzeł Ursynów wsch. kontynuacja robót brukarskich w pasie rozdziału po montażu barier na węźle zach., budowa chodników i ścieżek przy ul. ul. Ledóchowskiej, wykonywanie pobocza z kruszywa (km 3+900/4+200), bramownice – montaż tablicy na konstrukcji wsporczej (km 3+790), montaż konstrukcji bramowej składanie i przygotowanie tablic "E" przed montażem (km 4+219/4+725), oznakowanie poziome –wykonanie oznakowania poziomego na ul. Rosoła i Cynamonowej, oznakowanie pionowe – montaż oznakowania pionowego na węźle Ursynów wsch., na ul. Rosoła i al. KEN, montaż słupków prowadzących na węźle Ursynów zach., przyklejanie słupków prowadzących do płyt w tunelu, bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych na węźle wschodnim,
 • roboty ziemnie: profilowanie warstwy humusu na węźle wschodnim i przy budynku Centrum Zarządzania Tunelem,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni, prace porządkowe (km 0+300/5+030), montaż odwadniacza w studni (km 4+160), roboty elektroenergetyczne – demontaż kabli i oświetlenia etapu roboczego w tunelu, wprowadzanie przewodów do szaf, montaż instalacji elektrycznej w suwnicy zbiornika ZR-1 (km 1+050), roboty telekomunikacyjne – okablowanie i pomiary przewodów w niszach, spawanie światłowodów w niszach, konfiguracja systemów stacji transformatorowych ST1 i ST2, montaż okablowanie systemu sygnalizacji alarmowej w tunelu, oświetlenie – kopanie trasy kablowej, układanie rur, montaż fundamentów i montaż szaf rozdziału na węźle wschodnim, kopanie trasy kablowej, układanie rur i montaż fundamentów przy ul. Ledóchowskiej, montaż słupów oświetleniowych wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Branickiego, zbiornik technologiczny ZT-5 – roboty przygotowawcze do montażu wyposażenia zbiornika (km 3+600), budowa kanału technologicznego – budowa kanału 1 – otworowego od studni A2/75 do szafy (km 4+640), przesunięcie kanalizacji pod budowę barier ochronnych (km 3+570), wciąganie kabli światłowodowych na w. Konotopa,
 • inne roboty: koszenie terenów płaskich przy ul. Płaskowickiej, koszenie i grabienie skarp na węźle wschodnim, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

14 czerwca – 19 czerwca 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: układanie warstwy ścieralnej (km 3+897/4+131), profilowanie podbudowy z kruszywa i układanie warstwy wiążącej na drodze DD5, układanie warstwy wiążącej (km 0+013 - 0+420) i na zjazdach drogi  DD3a,  zagęszczanie i profilowanie podbudowy z kruszywa, wykonanie warstwy wiążącej i roboty brukarskie na drodze DD7, roboty brukarskie (km 0+700/1+096), wykonywanie ciągu pieszo rowerowego na ul. Ledóchowskiej oraz na drodze DD3a, wykonanie warstwy mrozoochronna pod fundament bariery betonowej oraz układanie ścieku korytkowego (km 3+580), wykonywanie pobocza z kruszywa (km 3+600/3+850,  4+500/4+700), frezowanie warstwy ścieralnej na jezdni prawej (km 4+936/5+086), bramownice – montaż konstrukcji wsporczych wysięgników bocznych na łącznicy Ł1 (w. Ursynów zach.), przy ul. Gandhi i Płaskowickiej oraz na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej/Rosoła, montaż konstrukcji bramowej (km 4+725), składanie i przygotowanie tablic "E" przed montażem (km 3+769, 4+219/4+725), montaż tablic "E" (km 3+886) i na łącznicy Ł1 (w. Ursynów zach.), oznakowanie poziome –wykonanie oznakowania poziomego na węzłach wsch. i zach., oznakowanie pionowe – montaż słupków do znaków i tarcz w trasie S2 (km 0+330/1+120), montaż oznakowania pionowego na ul. Rosoła i al. KEN,  bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych w  pasie rozdziału trasy S2 (km 0+800/1+096, 3+463/3+548),
 • roboty ziemnie: profilowanie skarp w trasie SW2 (km 3+900) i na ciągu rowerowym,  profilowanie skarp, profilowanie kruszywa w pasie technologicznym, humusowanie, grabienie oraz obsiew terenów płaskich wzdłuż ścieżki rowerowej, humusowanie terenów płaskich wzdłuż drogi dojazdowej DD3a,  humusowanie, humusowanie, grabienie oraz obsiew terenów płaskich wzdłuż pasa technologicznego, grabienie oraz obsiew terenów płaskich przy ul. Płaskowickiej, nasyp pod zabrukowanie  na poboczach oraz zasypka kruszywem (km 3+480/3+620), nasyp pod makroniwelacje i humusowanie wzdłuż drogi dojazdowej DD7, układanie siatki antyerozyjnej przy stożku obiektu WG 03-05,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni, prace porządkowe (km 0+300/5+030), przebudowa 6 wpustów (km 4+580/4+600), roboty elektroenergetyczne – demontaż kabla zasilającego w tunelu, montaż rozdzielnic elektrycznych, wciąganie kabli zasilających, montaż oświetlenia orientacyjnego krawężnikowego, oświetlenia ewakuacyjnego na ścianach i oświetlenia w niszach alarmowych w tunelu, wykonanie przecisku na ul. Branickiego, roboty telekomunikacyjne – okablowanie i pomiary przewodów w niszach, spawanie światłowodów w niszach, montaż rur i kabli systemu pomiaru stężenia spalin i oddymiania tunelu, stacja transformatorowa ST2 - wciąganie kabli, oświetlenie –montaż słupków oświetleniowych przy budynku CZT, kopanie trasy kablowej przy drodze DD7, kopanie trasy kablowej i układanie rur przy ul. Ledóchowskiej, montaż słupów i tabliczek na węźle Ursynów wsch., zbiornik technologiczny ZT-4 – wyposażenie i rozruch zbiornika, prace porządkowe (km 2+500), budowa kanału technologicznego – budowa kanału 1 – otworowego od studni A2/75 do szafy (km 4+640), przesunięcie kanalizacji pod budowę barier ochronnych (km 3+750), wciąganie kabli światłowodowych na w. Konotopa,
 • inne roboty: : sadzenie krzewów na w. Ursynów zach. i w al. KEN,  koszenie skarp oraz terenów płaskich na w. Ursynów wsch., grabienie terenów płaskich przy budynkach stacji wsch., obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

07 czerwca – 12 czerwca 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: układanie warstwy wiążącej oraz ścieralnej w zatoce awaryjnej na w. Ursynów zach. (km 0+963/1+118) i na wjeździe awaryjnym przy dojeździe do urządzeń technicznych oraz na ciągach rowerowych, wykop i profilowanie rowu oraz przyległego terenu wzdłuż dróg DD5, DD7, zagęszczanie kruszywa i układanie nawierzchni bitumicznej pod ścieżkę rowerową CR-12, profilowanie podłoża, wykonanie warstwy mrozoochronnej i podbudowy z kruszywa oraz układanie obrzeży na ciągach rowerowych, układanie krawężników przy ul. Ledóchowskiej i ścieku korytkowego przy stacji transformatorowej ST2, dokończenie brukowania w pasie rozdziału przy fundamentach bramownic (km 0+600/1+120), wykonywanie pobocza z kruszywa (km 3+500/4+000), profilowanie podbudowy z kruszywa pod drogę DD5, wykonanie i zagęszczanie warstwy podbudowy z kruszywa, układanie krawężników, obrzeży i nawierzchni z kostki na drodze DD7, bramownice – montaż konstrukcji bramowej (km 3+769, 4+219), oznakowanie pionowe – przygotowanie pod montaż znaków i uzupełnienie słupków prowadzących (km 0+330/1+120), bariery energochłonne – montaż barier w trasie S2 (km 3+463/3+548, 4+160/4+400), pasie dzielącym (km 0+405//1+120),
 • roboty rozbiórkowe: demontaż platformy roboczej (km 4+200),
 • roboty ziemnie: wykonywanie nasypu pod schody ewakuacyjne (km 3+630), stabilizacja i profilowanie podłoża przy ul. Ledóchowskiej, humusowanie pasa rozdziału pomiędzy obiektami WG 03-05 i WG 03-06, w rejonie budynków na węźle wsch., humusowanie wzdłuż dróg dojazdowych DD5 i DD7 i odcinka ul. Płaskowickiej od al. KEN w kierunku ul. Lanciego, makroniwelacja terenu przy zbiorniku ZR2,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni, prace porządkowe (km 0+300/5+030), montaż regulatora w studni (km 3+900/4+200), montaż odwadniacza w studni (km 4+160), roboty elektroenergetyczne – demontaż kabla zasilającego w tunelu, montaż rozdzielnic elektrycznych, wciąganie kabli zasilających, montaż oświetlenia orientacyjnego krawężnikowego, oświetlenia ewakuacyjnego na ścianach i oświetlenia w niszach alarmowych w tunelu, roboty telekomunikacyjne – okablowanie, oznaczanie i pomiary przewodów w niszach, spawanie światłowodów w niszach, montaż koryt do systemu pomiaru stężenia spalin w tunelu, montaż, kamer, montaż rurek do systemu pomiaru stężenia spalin w tunelu i lokalnego systemu sterowania, montaż przewodu liniowej czujki ciepła, wciąganie przewodów do szaf i połączenie szaf systemu oddymiania w tunelu, montaż szafy systemu alarmowego w portalu wsch., budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – przepięcie zasilania na stałe, stacja transformatorowa ST2 - wciąganie kabli, oświetlenie – montaż słupków oświetleniowych przy budynku CZT, montaż fundamentów, słupa i oprawy przy ciągu rowerowym, montaż słupów, tabliczek i skrzynek złączy kablowych wzdłuż trasy S2 po str. wsch., kopanie trasy kablowej, montaż fundamentów, słupów i opraw, wciąganie kabli wzdłuż drogi DD5, kopanie trasy kablowej i montaż fundamentów przy drodze DD7, zbiornik technologiczny ZT-4 – izolacja pozioma, wyposażenie i rozruch zbiornika (km 2+500), budowa kanału technologicznego – montaż pokryw na komory przy budynku ST2 (km 3+400), przesunięcie kanalizacji pod budowę barier ochronnych (km 3+570), wciąganie kabli światłowodowych na w. Konotopa,
 • rurociąg tłoczny: prace porządkowe po próbie szczelności, zasypka rurociągu tłocznego połączenie rurociągu z Zadaniem B (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: poprawa i ponowne ułożenie mat antyerozyjnych na skarpach, sadzenie roślin i drzew na węźle Ursynów wsch., koszenie skarp oraz terenów płaskich na węźle Ursynów zach., obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

31 maja – 05 czerwca 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: frezowanie nawierzchni w celu dowiązania do istniejącej przy ul. Płaskowickiej i Rosoła, wykonanie warstwy ścieralnej w trasie S2 (km  3+455/3+605), na przejeździe awaryjnym (km  0+967/1+065) oraz na ul. Rosoła i Płaskowickiej,  wykonywanie nasypu oraz warstwy podbudowy z kruszywa, roboty brukarskie na ciągach pieszych i pieszo rowerowych, bramownice – kopanie pod fundament konstrukcji wsporczej, szalowanie, zbrojenie i zalewanie fundamentów konstrukcji wsporczej (km 0+656, 0+911), zbrojenie, szalowanie i betonowanie konstrukcji wsporczej (km 0+886), zbrojenie i zalewanie fundamentów konstrukcji wsporczej (km  4+725), przygotowanie zbrojenia fundamentów bramownic na w. Ursynów wsch., oznakowanie poziome – wykonanie oznakowania poziomego na odc. próbnym (łącznica Ł2 w. Ursynów zach.), wykonanie oznakowania poziomego zgodnego z czas. Organizacją ruchu na ul. Rosoła,
 • roboty ziemnie: humusowanie terenu płaskiego między obiektem WG 03-04 a pasem technologicznym i układanie maty antyerozyjnej na w. Ursynów wsch., wykop rowu i profilowanie przyległego terenu w pasie technologicznym oraz przy drodze DD5, stabilizacja drogi DD7   oraz układanie warstwy podbudowy z kruszywa na zjazdach DD7, profilowanie terenu nad zbiornikiem ZT5 (km 3+600),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni, prace porządkowe (km 0+300/5+030), rozpoczęcie robót na odcinku i montaż rur (km 2+480/2+570), montaż wpustu (km 4+160), sieć cieplna – zasypka na ul. Ledóchowskiej, roboty elektroenergetyczne – demontaż kabla zasilającego w tunelu, montaż rozdzielnic elektrycznych, wciąganie kabli zasilających, montaż oświetlenia orientacyjnego krawężnikowego, oświetlenia ewakuacyjnego na ścianach i oświetlenia w niszach alarmowych w tunelu, kopanie trasy kablowej, montaż fundamentów oraz układanie rur i przepustów kablowych przy drodze DD5, kopanie trasy kablowej i montaż fundamentów przy drodze DD7, podłączenie zasilania w rozdzielniach i pompowni, podłączanie skrzynek zasilających i montaż tabliczek na w. Ursynów zach., wstawianie skrzynek zasilających i montaż tabliczek na w. Ursynów wsch., kopanie trasy kablowej i wciąganie kabli zasilających przy stacji transformatorowej ST2, montaż skrzynek podziału i złącz kablowych przy ul Płaskowickiej, roboty telekomunikacyjne – oznaczanie i pomiary przewodów w niszach, montaż koryt do systemu pomiaru stężenia spalin w tunelu, montaż, kamer, okablowanie nisz, okablowanie sygnalizacji alarmowej, montaż przewodu liniowej czujki ciepła, wciąganie przewodów do szaf i połączenie szaf systemu oddymiania w tunelu, budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – montaż stacji roboczych, zbiornik technologiczny ZT-4 – wykonanie próby szczelności (km 2+500), budowa kanału technologicznego – montaż skrzyń zapasu dla kabli światłowodowych w budynku CZT i wprowadzenie światłowodów do budynku CZT (km 1+160),
 • rurociąg tłoczny: prace porządkowe po próbie szczelności, zasypka rurociągu tłocznego (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: sadzenie roślin i korowanie przy drodze DD1a, sadzenie roślin na skarpie i odtwarzanie ogrodzenia przy ul. Rosoła, montaż siatki ogrodzeniowej przy drodze DD1c, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

24 maja – 29 maja 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonanie warstwy ścieralnej na łącznicach Ł1 i Ł4 na węźle Ursynów zach., warstwy wiążącej w trasie S2 (km 0+967/1+065, 3+561/3+605), na dojeździe do urządzeń technicznych z lewej jezdni ul. Płaskowickiej oraz na wjeździe awaryjnym i zjeździe DD4a, warstwy podbudowy asfaltowej w zatokach awaryjnych (km 0+963/1+1180), roboty brukarskie w pasie rozdziału i wzdłuż ścian zewnętrznych (km 0+600/1+020), zabrukowanie spocznika przy schodach skarpowych ewakuacyjnych wzdłuż północnej skarpy (km 4+299), stabilizacja podłoża pod jezdnię, wykonywanie warstwy podbudowy z kruszywa oraz układanie krawężników na drogach DD7/DD7c, wykonanie podbudowy, nawierzchni z kostki oraz ustawianie krawężników na zjazdach z dróg DD3a, 3b, 3c, wykonywanie warstwy podbudowy z kruszywa i układanie krawężników na drodze DD5, wykonywanie nasypu, warstwy podbudowy z kruszywa oraz układanie obrzeży na ciągach rowerowych, układanie krawężnika wyspy środkowej przy ul. Gandhi, bramownice – wykonywanie szalunków oraz skręcanie zbrojenia dla fundamentów konstrukcji wsporczych (km 0+886), montaż konstrukcji wsporczej bramownicy (km 4+220), oznakowanie pionowe – montaż oznakowania pionowego, montaż słupków prowadzących U1a oraz U1b na w. Ursynów wsch., montaż oznakowania pionowego wraz z korektą istniejącego na ul. Płaskowickiej,  bariery energochłonne – montaż barier w pasie dzielącym (km 3+800/3+600, 3+900/4+100), oznakowanie poziome – wykonywanie oznakowania poziomego grubowarstwowego przy ul. Stryjeńskich i Lanciego,
 • roboty ziemnie: wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża  pod drogi DD 3a,3bi 3c, profilowanie stożka jezdni lewej (km 4+126), humusowanie pasa rozdziału i wykonywanie utwardzonego pobocza z kruszywa w trasie S2 pomiędzy obiektami WG 03-05/WG 03-06, humusowanie skarpy i wykonywanie rowu wzdłuż drogi DD5,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni, prace porządkowe (km 0+300/5+030), rozpoczęcie robót na odcinku (km 2+480/2+570), układanie korytek odwodnienia liniowego w przejeździe awaryjnym (km 3+488/3+650), montaż rur i wpustu (km 4+130), sieć wodociągowa – montaż rur osłonowych na ul. Ledóchowskiej, sieć cieplna – zasypka na ul. Ledóchowskiej, roboty elektroenergetyczne – wstawianie skrzynek zasilających, wciąganie kabli zasilających, podłączenie skrzynek zasilających i podziału, podłączenie zasilania w rozdzielniach oraz w pompowni na w. Ursynów zach., montaż słupów i wciąganie kabli zasilających na w. Ursynów wsch., kopanie trasy kablowej przy drodze DD5, montaż słupów i tabliczek przy budynkach CZT i ST1, montaż rozdzielnic elektrycznych, oświetlenia ewakuacyjnego na ścianach, oświetlenia w niszach alarmowych i oświetlenia orientacyjnego krawężnikowego w tunelu, montaż fundamentów i słupów przy ul. Cynamonowej, wciąganie kabli i montaż tabliczek na parkingu przy ul. Cynamonowej i Rosoła, roboty telekomunikacyjne – montaż koryt do systemu pomiaru stężenia spalin w tunelu, montaż szaf, kamer, okablowanie nisz, układanie światłowodów między szafami, okablowanie sygnalizacji alarmowej, układanie światłowodów przewodu promieniującego, wiercenie otworów i montaż uchwytów pod liniową czujkę ciepła oraz przewodu liniowej czujki ciepła w tunelu, układanie światłowodu między budynkami CZT - ST1 i ST2, zbiornik technologiczny ZT-4 – demontaż szalunku ściany środkowej, szalowanie, montaż zbrojenia   betonowanie trzynastej płyty przykrywającej (km 2+500), budowa dodatkowego zakresu kanału technologicznego – wciąganie kabli światłowodowych (km 1+160),
 • rurociąg tłoczny: prace porządkowe po próbie szczelności (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: przygotowanie terenu pod nasadzenia i nasadzenia pnączy (łącznica Ł2 w. Ursynów zach.), korowanie rabat na w. Ursynów zach., usuwanie chwastów i układanie maty kokosowej na skarpie przy ul. Rosoła, sadzenie roślin na w. Ursynów wsch., montaż separatorów ruchu U25a na rondzie przy ul. Pileckiego, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

17 maja – 22 maja 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonanie warstwy ścieralnej w trasie S2 (km  0+368/0+684), warstwy wiążącej (km 3+455/3+544), warstwy podbudowy asfaltowej w zatokach awaryjnych (km 0+963/1+1180), układanie warstwy wiążącej i ścieralnej na ciągach pieszo – rowerowych CR08b i CR 13,  wykonywanie utwardzonego pobocza z kruszywa (między obiektami WG 03-05/WG 03-06), układanie krawężników kamiennych w trasie S2 (km 0+700/1+120) i ścieków przykrawężnikowych (km  3+430/3+600), wykonywanie warstwy mrozoochronnej, profilowanie warstwy podbudowy z kruszywa i układanie krawężników na drodze DD5, frezowanie tymczasowej przewiązki w pasie rozdziału (km 0+600/0+680), układanie krawężników kamiennych na lewej jezdni trasy głównej oraz w pasie rozdziału, obróbka brukarska studni oraz wpustów, roboty brukarskie przy ścianach oraz w pasie rozdziału (km 0+600/1+020), układanie krawężników, podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki na zjazdach dróg DD2, DD2c i jezdniach manewrowych, roboty brukarskie na ciągach rowerowych C-10, CR 12, CR-13, układanie krawężnika, podbudowy z kruszywa, obrzeży oraz nawierzchni  kostki na ul. Płaskowickiej przy Cynamonowej, bramownice – kopanie pod fundament wysięgnika przy ul. Płaskowickiej (km 0+138), kopanie pod fundament wysięgnika i szalowanie w trasie S2 (km 0+617) na łącznicy Ł4, na ul. Płaskowickiej i  Rosoła, wykonanie podbudowy pod fundament konstrukcji wsporczej bramownicy w trasie S2 (km 0+886, 0+900, 3+670, 3+770) i na łącznicy Ł4, wykonanie podbudowy i betonowanie fundamentu przy ul. Płaskowickiej (km 0+315), wykonanie podbudowy pod fundament, zbrojenie i betonowanie fundamentu konstrukcji przy ul. Płaskowickiej u Rosoła, kopanie pod fundamenty, szalowanie, wykonanie podbudowy i fundamentu przy ul. Gandhi, oznakowanie poziome – wykonywanie oznakowania poziomego grubowarstwowego na rondach przy ul. Pileckiego i Stryjeńskich oraz na ul. Braci Wagów,
 • roboty ziemnie: wykonywanie nasypu pod zabrukowanie w pasie rozdziału oraz przy ścianach (0+600/0+970), profilowanie i umacnianie skarpy południowej na węźle wsch., humusowanie terenów płaskich oraz skarp przy budynku CZT, wykonywanie nasypu wraz ze stabilizacją górnych warstw i makroniwelacją przy trasie głównej (droga DD7), wykop, profilowanie rowu przy drodze DD5,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni, prace porządkowe (km 0+300/5+030), regulacje wysokości nasypu nad rurami i prace porządkowe po zakończeniu robót prac (km 4+630/4+645), sieć wodociągowa – montaż rur osłonowych na ul. Ledóchowskiej, sieć cieplna – pompowanie wody po intensywnych opadach deszczu, montaż i zasypka rur na ul. Ledóchowskiej, montaż fundamentów pod zapory w portalu wsch., roboty elektroenergetyczne – demontaż kabli, montaż oświetlenia ewakuacyjnego na ścianach i orientacyjnego krawężnikowego w tunelu, montaż rozdzielnic i oświetlenia w niszach alarmowych tunelu, kopanie trasy kablowej na ul. Cynamonowej, montaż tabliczek na ul. Rosoła, roboty telekomunikacyjne – montaż koryt do systemu pomiaru stężenia spalin w tunelu, montaż szaf, tras kablowych i sygnalizatorów, układanie światłowodów między szafami, okablowanie kamery obrotowej,  montaż koryt i okablowanie sygnalizacji alarmowej, układanie światłowodów przewodu promieniującego, wiercenie otworów i montaż uchwytów pod liniową czujkę ciepła oraz przewodu liniowej czujki ciepła w tunelu, stacja transformatorowa ST1 i ST2 – przygotowanie stacji ST1 i ST2 do włączenia napięcia, oświetlenie drogowe – montaż słupów i opraw, wciąganie kabli i montaż tabliczek przy ul. Rosoła, zbiornik technologiczny ZT-4 – zbrojenie, szalowanie i betonowanie ścian wewnętrznych, betonowanie płyt przykrywających zbiornika (km 2+545), budowa dodatkowego zakresu kanału technologicznego – wciąganie kabli światłowodowych KT (km 1+160, 2+500, 3+400), wyprawianie studni A2/45, A2/46 (km 3+200),
 • rurociąg tłoczny: prace porządkowe po próbie szczelności (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

10 maja – 15 maja 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy podbudowy i warstwy wiążącej w trasie S2 (km 3+560/3+605), warstwy wiążącej w trasie S2 (km  3+455 do obiektu WG 03-04) i na drodze DD2c, wykonanie poboczy z kruszywa wzdłuż trasy S2 (km 3+950/4+120) i profilowanie podbudowy z kruszywa (km 3+560/3+610), wykonywanie nasypu i profilowanie podbudowy z kruszywa na dojeździe do urządzeń technicznych, układanie krawężników, podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni z kostki na zjazdach dróg DD2, DD2c i jezdniach manewrowych, wykonanie opaski wzdłuż łącznicy Ł1 (w. Ursynów wsch.), układanie ścieku z kostki (km 3+430/3+600) i krawężników kamiennych (km 0+700/1+120), układanie obrzeży, podbudowy, nawierzchni chodnika w rejonie al. KEN i ul. Płaskowickiej, ekrany akustyczne – montaż wypełnień (km 4+600/4+960), bramownice – kopanie pod fundamenty konstrukcji bramownic, szalowanie(km 0+315, 0+900, 4+040) i przy ul. Gandhi, montaż konstrukcji wsporczej bramownicy (0+440/0+387, 4+040),
 • roboty ziemnie: korytowanie pod drogę DD3a, wykonanie i profilowanie nasypu w pasie rozdziału (km 3+600/4+100), skarpowanie wzdłuż trasy głównej (km 3+900/4+120), wykonywanie nasypu pod konstrukcję drogi, stabilizacja, wykonanie warstwy mrozoochronnej i podbudowy z kruszywa pod drogę DD5, poprawa umocnienia skarp wzdłuż jezdni lewej na w. Ursynów wsch., humusowanie terenów wzdłuż ul. Rosoła i terenów przyległych do stacji transformatorowej wsch. (ST2) oraz do drogi DD1C i budynku CZT (węzeł zach.),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni, prace porządkowe (km 0+300/5+030), przygotowanie próby szczelności na odcinku rur (km 4+005/4+645), montaż rur na odcinku, zasypka węzła i połączenie pompowni P-3 z kanalizacją deszczową (km 4+630/4+645), sieć cieplna – montaż rur (km 4+150), roboty elektroenergetyczne – demontaż kabli, montaż oświetlenia ewakuacyjnego na ścianach i orientacyjnego krawężnikowego w tunelu, montaż rozdzielnic i oświetlenia w niszach alarmowych tunelu, montaż okablowania wewnętrznej linii zasilającej z budynku ST1 do tunelu, wstawianie fundamentów, montaż słupów oświetlenia drogowego i przeciąganie kabli przy ul. Rosoła, kopanie i naprawa kabli przy obiekcie WG 03-06, kopanie trasy kablowej i układanie rur przy ul. Nowoursynowskiej, montaż słupów, przeciąganie kabli, demontaż starych słupów przy al. KEN, roboty telekomunikacyjne – montaż szafki pod sygnalizację alarmową południe i okablowanie instalacji pod zapory w portalu zach., układanie kabli i montaż skrzynek sterujących pod instalację monitoringu (CCTV), montaż koryt i szaf w niszach alarmowych, układanie światłowodów przewodu promieniującego, podłączenie głośników, pomiary przewodów, okablowanie kamery obrotowej w tunelu, montaż uchwytów pod liniową czujkę ciepła w tunelu, budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – podłączenia szaf, zbiornik technologiczny ZT-4 – zbrojenie, szalowanie  i betonowanie ścian (km 2+545), budowa dodatkowego zakresu kanału technologicznego – wbudowanie studni przy wewnętrznych ścianach tunelu, obniżenie studni i przesunięcie studni (km 1+100), regulacja wysokościowa studni (km 1+200, 3+450), wyprawianie studni (km 3+200),
 • rurociąg tłoczny: przygotowanie próby szczelności i prace porządkowe po próbie szczelności (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: wycinanie i usuwanie krawędzi nawierzchni betonowej na jezdniach trasy S2 (km 0+600/1+120, 3+600/4+010), obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

04 maja – 08 maja 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy betonu nawierzchniowego w trasie S2 (km 0+640/1+120), układanie warstwy ścieralnej (km 3+898 do obiektu WG 03-05 i  km 4+012 do obiektu WG 03-05) na łącznicy Ł3 węzła Ursynów wsch. oraz na j. lewej ul. Rosoła, układanie podbudowy w al. KEN przy Płaskowickiej, wykonywanie nawierzchni z kostki oraz wymiana krawężników betonowych na kamienne w trasie S2 (km 3+455/3+550), układanie ścieku z kostki oraz krawężników w trasie S2 (km 3+500/3+700), ścieków trójkątnych (km 3+703/4+012), układanie krawężnika, obrzeży, wykonywanie podbudowy oraz nawierzchni z kostki przy budynku CZT i ST1, układanie krawężników, wykonywanie podbudowy z kruszywa, nawierzchni z kostki oraz warstwy wiążącej i ścieralnej na zjazd dróg DD2, DD2c  i jezdniach manewrowych, bramownice –wykop pod fundament, szalowanie i zalewanie fundamentu wysięgnika bocznego, wykonanie podbudowy (km 0+444), betonowanie fundamentów konstrukcji bramowych na węźle Ursynów wsch., montaż barier energochłonnych na w. Ursynów wsch., oznakowanie pionowe - ustawianie słupów i montaż znaków od ul Cynamonowej do ul. Rosoła i od al. KEN  do ul. Rosoła, 
 • roboty ziemnie: profilowanie skarpy i układanie maty antyerozyjnej na skarpie (km 3+500/3+700), humusowanie terenów przyległych do drogi DD1C oraz przy budynku CZT oraz na odcinku od ul. Cynamonowej od ul. Rosoła.,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni, prace porządkowe (km 0+300/5+030), montaż wpustu (km 4+645), montaż rur i przygotowanie próby szczelności na odcinku rur (km 4+005/4+645), sieć cieplna – montaż rur (km 4+150), roboty elektroenergetyczne – podłączenia przeciąganie kabli do stacji pod oświetlenie drogowe przy budynku CZT, rozładunek słupów latarni, podłączanie słupów na węźle wsch., wymiana fundamentu latarni al. KEN, roboty telekomunikacyjne – dołożenie kabli osłonowych i montaż fundamentów pod szafę wraz z montażem szafy aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPIA) dla zapór na węźle zach., montaż koryt w niszach, uzupełnienia koryt pod instalację monitoringu (CCTV), sygnalizatorów i monitorowania wentylatorów, montaż kabli i  skrzynek sterujących pod system monitoringu (CCTV, wiercenie otworów i montaż uchwytów pod przewody promieniujące oraz pod liniową czujkę ciepła w tunelu, budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – podłączenia do rozdzielni, stacja transformatorowa ST1 - wykop pod oświetlenie terenu, zbiornik technologiczny ZT-4 – zbrojenie płyty dennej i ścian (km 2+545), budowa dodatkowego zakresu kanału technologicznego – regulacja wysokościowa studni (km 1+020, 1+200), wbudowanie studni przy wjeździe do tunelu (km 3+450),
 • rurociąg tłoczny: przygotowanie próby szczelności (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: poprawa siatek antyerozyjnych na skarpach na węźle Ursynów wsch., korowanie rabat, sadzenie krzewów oraz pnączy przy przepompowni przy ul. Rosoła, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

26 kwietnia – 01 maja 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy betonu nawierzchniowego (km 0+640/1+120, 3+605/3+899), wykonywanie warstwy ścieralnej na ul. Płaskowickiej i drogach dojazdowych  DD1A, DD1B i DD1C, układanie warstwy wiążącej w trasie S2 (km 3+899/3+930, 4+012/4+022) i warstwy podbudowy asfaltowej (km 3+455/3+605), wykonywanie utwardzonego pobocza z kruszywa w trasie S2 (km 4+600/5+0860), układanie krawężników i nawierzchni z kostki w pasie rozdziału przy portalu wsch., układanie krawężnika i ścieku przykrawężnikowego przy ul. Płaskowickiej, układanie obrzeża, podbudowy z kruszywa oraz nawierzchni chodnika na ciągu rowerowym, wykonywanie krawężników na skrzyżowani al. KEN i Płaskowickiej, układanie obrzeży, podbudowy z kruszywa, nawierzchni chodnika oraz nawierzchni z kostki przy stacji transformatorowej (ST1), wykonywanie podbudowy z kruszywa, układanie krawężników i nawierzchni z kostki na zjazdach dróg DD2c, DD2, ekrany akustyczne – montaż paneli podwalinowych i wypełnień ekranów montaż drzwi ewakuacyjnych w ekranie na w. Ursynów wsch., bramownice – kopanie pod fundament konstrukcji bramowych, szalowanie wykopów, skręcanie zbrojeń, przygotowanie fundamentów konstrukcji bramowych do betonowania na w. Ursynów wsch., montaż barier energochłonnych na w. Ursynów wsch., sygnalizacja świetlna - montaż pętli indukcyjnych na węźle Ursynów zach. i na ul. Rosoła,
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka drogi technologicznej, profilowanie pod nasyp konstrukcji drogi DD5 oraz usunięcie gruntów nienośnych,
 • roboty ziemnie: profilowanie terenu płaskiego pod humus przy budynku Centrum Zarządzania Tunelem (CZT), humusowanie skarpy łącznicy Ł2 i terenów płaskich przy ul. Płaskowickiej oraz przy portalu wschodnim, humusowanie terenów płaskich przy ul. Rosoła, humusowanie wyspy dzielącej oraz przyległych terenów płaskich przy skrzyżowaniu ul. Cynamonowej i Rosoła,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni, prace porządkowe (km 0+300/5+030), montaż rur (km 4+540/4+645), sieć cieplna – wykop oraz montaż rur (km 4+150) i przy ul. Ledóchowskiej, roboty elektroenergetyczne – montaż okablowania oświetlenia przejazdowego, demontaż kabli zasilających, montaż koryt, rozdzielnic i szaf w  niszach alarmowych oraz koryt kablowych w tunelu, wykonanie okablowania sygnalizacji alarmowej na w. wschód,  roboty telekomunikacyjne – uzupełnienia koryt pod instalację monitoringu (CCTV), sygnalizatorów i monitorowania wentylatorów, uzupełnienia kabli i montaż skrzynek sterujących pod system monitoringu (CCTV), ułożenie okablowania dla znaków zmiennej treści i sygnalizatorów wschód, wiercenie otworów i montaż uchwytów pod przewody promieniujące oraz pod liniową czujkę ciepła w tunelu, regulacja wysokościowa studni (km 2+515), stacje transformatorowe ST1/ST2 – montaż czerpni wentylatorów chłodzących i osłon wirników wentylatorów chłodzących, okablowanie urządzeń UPS i baterii centralnej, oświetlenie drogowe – kopanie, układanie rur na łącznicy Ł1, wciąganie kabli (w. Ursynów wsch.), wstawianie fundamentów i montaż słupów przy ul. Rosoła, układanie rur osłonowych i wciąganie kabli przy al. KEN i ul. Cynamonowej, układanie rur, montaż fundamentów przy al. KEN, stacje transformatorowe ST1 – kopanie, układanie rur, wciąganie kabli, pompownia P-3 – montaż wyposażenia pompowni (km 4+640), zbiornik technologiczny ZT-4 – zbrojenie i szalowanie płyty dennej, montaż i zasypka zbiornika (km 2+545), budowa dodatkowego zakresu kanału technologicznego – demontaż górnych połówek studni na potrzeby budowy nawierzchni betonowej (km 1+000), wbudowanie studni przy wjeździe do tunelu (km 1+120), wykonanie kanalizacji 10 otworowej od studni 12Z do 14Z i 4 otworowej od studni A2/15 do tunelu (km 1+300), regulacja wysokościowa studni A2/44 (km 3+130),
 • rurociąg tłoczny: roboty porządkowe po zakończeniu zasypki rur, odtworzenie skarpy w rejonie bloku oporowego, przygotowanie próby szczelności (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: sadzenie krzewów, grabienie, profilowanie terenów płaskich oraz skarp przy ul. Płaskowickiej, sadzenie krzewów w pasie technologicznym, poprawa humusowania na skarpach, grabienie, profilowanie skarp i terenów płaskich oraz hydroobsiew na węźle Ursynów wsch., obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

19 kwietnia – 24 kwietnia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy betonu nawierzchniowego (km 0+646/1+120, 3+605/3+899), wykonywanie warstwy ścieralnej w trasie S2 (km 4+124/4+183, 4+929-5+086 wraz z obiektem WG 03-06), na łącznicy Ł2 W. Wschód i na ul. Płaskowickiej, wykonywanie podbudowy z kruszywa na drodze DD7, profilowanie podbudowy z kruszywa (km 3+455/3+605), roboty brukarskie w pasie dzielącym (km 3+455/3+485), wykonywanie chodnika po płn. wsch. stronie ronda KEN, odtwarzanie chodników po wschodniej stronie ul. Lanciego, wykonywanie podbudowy z kruszywa, układanie krawężników i nawierzchni z kostki na zjazdach dróg DD2c, DD2, ekrany akustyczne – montaż paneli podwalinowych i wypełnień ekranów, montaż drzwi ewakuacyjnych w ekranie na w. Ursynów wsch.,  wykonywanie schodów skarpowych ewakuacyjnych (km 4+299), bramownice – kopanie pod fundament konstrukcji bramowych, wykonanie podbudowy fundamentów wsporczych bramownic, skręcanie szalunków na w. Ursynów wsch.,
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka nawierzchni w celu wykonania chodnika i ścieżki oraz odtworzenia wyspy dzielącej w al. KEN, rozbiórka wyspy dzielącej przy ul. Płaskowickiej,
 • roboty ziemnie: korytowanie pod konstrukcję drogi, wykonywanie ulepszonego podłoża na jezdni prawej po wschodniej ronda, humusowanie terenów płaskich przy ul. Płaskowickiej,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni, prace porządkowe (km 0+300/5+030), prace porządkowe (km 1+500/2+000), udrożnienie kanalizacji (km 2+000), montaż rur i studni (km 2+395), montaż rur (km 4+375/4+540), montaż rur i wpustu (km 4+820), roboty wodociągowe – udrażnianie rur osłonowych dla instalacji ramp sieci wodociągowej w tunelu, roboty elektroenergetyczne – montaż okablowania oświetlenia wjazdowego i przejazdowego, demontaż kabli zasilających, montaż opraw kierunkowych oświetlenia awaryjnego na ścianach wewnętrznych, montaż koryt kablowych w tunelu i w niszach, wykonanie okablowania sygnalizacji alarmowej dla nisz zewnętrznych w portalu zach., roboty telekomunikacyjne – uzupełnienia koryt pod instalację monitoringu (CCTV), sygnalizatorów i monitorowania wentylatorów, uzupełnienia kabli i montaż skrzynek sterujących pod system monitoringu (CCTV), montaż okablowania dla rozdzielnic wentylacji i systemu nagłośnienia oraz do kamer luminacji, montaż głośników systemu nagłośnienia, sygnalizatorów ściany wewnętrznej oraz wiercenie otworów i montaż uchwytów pod przewody ppoż., wiercenie otworów i montaż uchwytów pod przewody promieniujące w tunelu, przebudowa kolizji (km 2+515), budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – ustawienie i uzbrajanie szaf w serwerowni, stacja transformatorowa ST2 – układanie rur pod kable oświetlenia drogowego, oświetlenie drogowe – montaż słupów latarni i wciąganie kabli pod oświetlenie drogowe na trasie głównej węzła Ursynów wsch. ul. Płaskowickiej przy Branickiego, demontaż słupa, układanie rur osłonowych pod kable, wciąganie kabli w al. KEN, pompownia P-3 – montaż wyposażenia pompowni (km 4+640), zbiornik technologiczny ZT-4 – wykop pod zbiornik, wykonanie betonu podkładowego oraz izolacja betonu (km 2+545), budowa kanału technologicznego – wbudowanie studni przy wjeździe do tunelu (km 3+450), budowa dodatkowego zakresu kanału technologicznego – naprawa uszkodzonej kanalizacji (km 1+100), wykonanie kanalizacji 10 otworowej od studni 2W do ST2 (km 3+380),
 • rurociąg tłoczny: roboty porządkowe po zakończeniu zasypki rur, odtworzenie skarpy w rejonie bloku oporowego (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: korowanie rabat, sadzenie krzewów przy drogach DD1B, DD1A, grabienie, profilowanie terenów płaskich i sadzenie krzewów przy drodze DD1A, przy łącznicy Ł2 i ul. Płaskowickiej,  sadzenie pnączy wzdłuż ekranów na w. Ursynów wsch., obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

11 kwietnia – 17 kwietnia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy betonu nawierzchniowego, dylatacji betonu nawierzchniowego oraz wklejanie kotew (km 3+605/3+908), wykonywanie warstwy wiążącej na drogach dojazdowych  DD1A i DD1C, roboty brukarskie w pasie w dzielącym (km 0+830/1+070),  układanie ścieków trójkątnych w trasie S2 (km 3+150/4+500), frezowanie nawierzchni w celu wykonania chodnika i ścieżki oraz odtworzenia wyspy dzielącej oraz wykonywanie chodników i ścieżek rowerowych w al. KEN, układanie warstwy wiążącej i ścieralnej ścieżki rowerowej, wykonywanie  nawierzchni chodnika przy ul. Płaskowickiej,  układanie krawężników na zjazdach dróg DD2c, DD2 i jezdni manewrowej, ekrany akustyczne – kopanie i montaż fundamentów przy ul Branickiego i Rosoła, poziomowanie fundamentów, przygotowanie do montażu słupów przy ul. Branickiego, montaż paneli podwalinowych i wypełnień ekranów na w. Ursynów wsch.,  uzupełnianie wypełnień paneli akustycznych oraz montaż drzwi ewakuacyjnych w ekranach na w. Ursynów zach., bramownice – kopanie pod fundament konstrukcji wsporczej, szalowanie wykonanie podbudowy, zbrojenia, zalewanie fundamentu (km 3+900j. lewa) i przy ul Płaskowickiej,   
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka zbiornika tymczasowego (km 4+200/4+960),
 • roboty ziemnie: wykonywanie nasypu pod konstrukcję drogi DD7, humusowanie pasa rozdziału (km 4+600/4+960) i wyspy dzielącej w rejonie ronda KEN, układanie siatki antyerozyjnej na łącznicy Ł2 (w. Ursynów wsch.),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni, prace porządkowe (km 0+300/5+030), naprawa uszkodzonej kanalizacji (km 2+000), wykop pod studnię, montaż rur i studni (km 2+395),montaż rur (km 4+375/4+540), roboty elektroenergetyczne – przygotowanie do montażu instalacji oświetlenia orientacyjnego, montaż okablowania oświetlenia wjazdowego i przejazdowego, montaż opraw kierunkowych oświetlenia awaryjnego na ścianach wewnętrznych, montaż koryt kablowych w tunelu, roboty telekomunikacyjne – uzupełnienia koryt pod instalację monitoringu (CCTV), sygnalizatorów i monitorowania wentylatorów, układanie kabli i skrzynek pod system monitoringu (CCTV), montaż koryt w niszach alarmowych, montaż okablowania dla sygnalizatorów i systemu nagłośnienia, montaż głośników systemu nagłośnienia, sygnalizatorów ściany wewnętrznej oraz skrzynki pod panel mikrofonu strażaka, wiercenie otworów i montaż uchwytów pod przewody promieniujące w tunelu, kopanie trasy kablowej pod oświetlenie drogowe przy łącznicy Ł1 na w. Ursynów wsch., budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – podłączenie sterowników do okna dla systemu oddymiającego klatkę schodową, stacja transformatorowa ST1 – wciąganie kabli, montaż okablowania rozdzielnic wentylacji, stacja transformatorowa ST2 – układanie rur i wciąganie kabli, montaż okablowania rozdzielnic wentylacji, zbiornik technologiczny ZT-4 – wykop pod zbiornik (km 2+545), budowa zbiornika ZR3 – zasypka zbiornika (km 4+600), budowa kanału technologicznego - – wykonanie kanalizacji 10 otworowej od studni od A2/36 do A2/35, budowa dodatkowego zakresu kanału technologicznego – wykonanie kanalizacji 4 otworowej od studni 1W do ST2 (km 3+370), 10 otworowej od studni 2W do 1W (km 3+390) i 10 otworowej  od studni 3W do ST2 i od studni 4W do ST2 (km 3+440), regulacja wysokościowa studni (km 4+700),
 • rurociąg tłoczny: zasypka rur i roboty porządkowe po zakończeniu zasypki, odtworzenie skarpy w rejonie bloku oporowego (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: sadzenie pnączy wzdłuż ekranów na w. Ursynów zach., przygotowanie rabat pomiędzy łącznicą Ł2 i trasą główną na w. Ursynów wsch., korowanie rabat przy drogach dojazdowych DD1A i DD1B oraz sadzenie krzewów przy DD1A, grabienie i profilowanie terenów płaskich oraz przygotowywanie rabat przy ul. Płaskowickiej, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

06 kwietnia – 10 kwietnia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy betonu nawierzchniowego w nawie płn. (km 1+510/3+455), warstwy podbudowy betonowej (km 3+605/3+800), wykonanie ścieku skarpowego na łącznicy Ł2 oraz ścieku przykrawężnikowego na łącznicy Ł3 (w. Ursynów wsch.), śrutowanie nawierzchni na lewej jezdni trasy głównej na obiektach WG 03-05,WG 03-06, roboty brukarskie przy ul. Rosoła i Płaskowickiej oraz na parkingach, wykonywanie podbudowy z kruszywa i roboty brukarskie na ciągu pieszo-rowerowym, wykonanie oznakowania poziomego na potrzeby czasowej organizacji ruchu w rejonie ronda KEN, uruchomienie ronda, frezowanie objazdu i rozbiórka krawężnika, układanie krawężnika, obrzeży oraz podbudowy z kruszywa (rondo KEN/Płaskowickiej), roboty brukarskie, wykonanie opaski i ścieku przykrawężnikowego oraz układanie warstwy wiążącej Płaskowickiej, frezowanie oraz układanie krawężnika na wyspie dzielącej po zach. str. ul.  Płaskowickiej, ekrany akustyczne – wiercenie pod pale, montaż słupów i betonowanie głowicy (w. Ursynów zach.), betonowanie głowic pali, montaż słupów i wypełnień, poprawa skarpy po montażu ekranów akustycznych (w. Ursynów wsch.),
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka zbiornika tymczasowego (km 4+200/4+960),
 • roboty ziemnie: wykonanie ulepszonego podłoża na zjazdach z drogi DD2c i DD2, humusowanie terenów płaskich przy stacji transformatorowej na w. Ursynów zach. pasa rozdziału (km 4+500/5+000), grabienie, profilowanie oraz obsiew terenów płaskich na odc. Braci Wagów/KEN,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni, prace porządkowe (km 0+300/5+028), udrażnianie kanalizacji (km 1+600), montaż rur (km 4+375/4+540), montaż rur, studni i wpustu (km 4+635/ 4+650), roboty elektroenergetyczne – przygotowanie do montażu instalacji oświetlenia orientacyjnego, montaż opraw kierunkowych oświetlenia awaryjnego na ścianach wewnętrznych w tunelu, roboty telekomunikacyjne – uzupełnienia koryt pod instalację monitoringu (CCTV), sygnalizatorów i monitorowania wentylatorów, układanie kabli pod system monitoringu (CCTV), montaż okablowania i głośników do systemu nagłaśniania w nawie południowej tunelu, wiercenie otworów i montaż uchwytów pod przewody promieniujące w tunelu, oświetlenie drogowe – wstawianie fundamentów pod oświetlenie drogowe na w. Ursynów wsch. oraz kopanie trasy kablowej na w. Ursynów wsch. i na al. KEN, kopanie trasy kablowej w rejonie ul. Cynamonowej, ustawianie latarni oświetlenia drogowego przy ul. Stryjeńskich, ustawianie szafy zasilającej (ZDM) oraz wstawianie fundamentów przy ul. Rosoła, montaż tabliczek przy ul. Stryjeńskich, Braci Wagów  i al. KEN, stacja transformatorowa ST1 – montaż okablowania wewnętrznej linii zasilającej, stacja transformatorowa ST2 – montaż okablowania wentylatorów bytowych, zbiornik technologiczny ZT-4 – przygotowanie do wykopu i wykop pod zbiornik,  przygotowanie płyt przykrywających do betonowania (km 2+545), budowa zbiornika ZR3 – zasypka zbiornika (km 4+600), budowa dodatkowego zakresu kanału technologicznego – wykonanie kanalizacji 10 otworowej od studni 1W do ST2 (km 3+370), 10 otworowej od studni 2W do 1W (km 3+390) i 10 otworowej  od studni 3W do 2W (km 3+430),
 • rurociąg tłoczny: montaż i zasypka rur (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: rozkładanie maty kokosowej na skarpach drogi DD1A, sadzenie krzewów na skarpach i terenach płaskich dróg dojazdowych DD1A, DD1B, korowanie rabat przy ul. Lanciego i al. KEN, przygotowanie terenu pod pnącza przy ul. Płaskowickiej i przygotowanie rabat przy ul. Rosoła, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

29 marca – 03 kwietnia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy poślizgowej (km 1+120/3+455) i warstwy betonu nawierzchniowego (km 1+120/1+510) w nawie płn.  tunelu, wykonywanie warstwy betonu nawierzchniowego w nawie płd. (km 1+120/2+375), wykonywanie warstwy ścieralnej na łącznicy Ł1 i obiekcie WL 03-03 oraz na obiekcie WG 03-05 wraz z dojazdem do obiektu, układanie podbudowy betonowej (km 3+800/4+012), podbudowy betonowo asfaltowej (km 3+455/3+605), profilowanie podbudowy z kruszywa na jezdni lewej (km 3+455/4+000), wykonywanie podbudowy z kruszywa i roboty brukarskie na ciągach pieszo-rowerowych, , wykonanie podbudowy i warstwy wiążącej oraz układanie opaski i ścieku przykrawężnikowego na ul. Płaskowickiej i Rosoła, wykonanie warstwy kruszywa, układanie nawierzchni z kostki na parkingach na odcinku pomiędzy ul. Lanciego a Rosoła, ekrany akustyczne – montaż wypełnień ekranów (km 3+500/5+000), prace porządkowe na skarpie przy ekranach (w. Ursynów wsch.), oznakowanie poziome – wykonanie oznakowania poziomego na potrzeby czasowej organizacji ruchu na rondzie oraz obu jezdniach odtwarzanej al. KEN,
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka nawierzchni po drodze technologicznej pomiędzy ul. Lanciego a ul. Rosoła, rozbiórka zbiornika tymczasowego (km 4+200/4+960),
 • roboty ziemnie: profilowanie warstwy podbudowy z kruszywa i skarpowanie nasypu na drodze DD1c i pasie technologicznym, zasypka stropu tunelu, humusowanie i prace porządkowe na skarpie przy łącznicy Ł3(w. Ursynów zach.), humusowanie pasa rozdziału (km 4+500/4+900) i terenów płaskich na odc. ul. Braci Wagów – al. KEN,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni, prace porządkowe (km 0+300/5+028), udrażnianie kanalizacji (km 1+600), wykop pod studnię, montaż rur i studni (km 4+635), montaż rur i studni (km 4+645/4+950), roboty wodociągowe – czyszczenie studni, płukanie wodociągu, pobór próbek do badania (km 4+900), roboty elektroenergetyczne – montaż okablowania oświetlenia przejazdowego, montaż koryt kablowych, opraw kierunkowych oświetlenia awaryjnego na ścianach wewnętrznych tunelu, kopanie kabli do zasilania przyłączy oraz układanie tras kablowych pod oświetlenie przy ST1 na węźle Ursynów zach., układanie kabli na obu węzłach, kopanie pod przepusty dla oświetlenia drogowego, montaż latarni z oprawami, tabliczek słupowych i podłączenie do sieci przy al. KEN, montaż opraw oświetlenia drogowego przy ul. Pileckiego, kopanie kabli oświetlenia drogowego pod parkingiem przy ul. Cynamonowej, roboty telekomunikacyjne – uzupełnienia koryt pod instalację monitoringu (CCTV), sygnalizatorów i monitorowania wentylatorów w nawie południowej, układanie przewodu dla panelu mikrofonu, system nagłośnienia oraz kabli pod system monitoringu (CCTV), montaż okablowania, wiercenie otworów i montaż uchwytów pod przewody promieniujące, stacja transformatorowa ST1 – montaż okablowania wewnętrznej linii zasilającej, prace podłączeniowe elementów instalacji centrali wentylacyjnej i wentylatorów stacja transformatorowa ST2 – montaż masztu radiowego, montaż okablowania wewnętrznej linii zasilającej, prace podłączeniowe elementów instalacji centrali wentylacyjnej i wentylatorów, montaż okablowania wentylatorów bytowych, budowa zbiornika ZR3 – zasypka zbiornika (km 4+600), budowa kanału technologicznego – regulacja wysokościowa studni (km 3+520), budowa dodatkowego zakresu kanału technologicznego – wykonanie kanalizacji 6 otworowej od studni A2/51 do A2/50, (km 3+350), 10 otworowej od studni 4W do 5W, od studni 4W do ST2 i od studni 15Z do wentylatorni (km 3+430 ),
 • rurociąg tłoczny: montaż i zasypka rur (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: nasadzenia krzewów na węźle Ursynów zach., przy drodze dojazdowej DD1A, oraz drzew wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego i drogi dojazdowej DD18, przygotowanie rabat w pasie technologicznym, grabienie, profilowanie oraz obsiew terenów płaskich, wykonywanie nasadzeń na odc. ul. Lanciego – al. KEN, nasadzenia na rondzie oraz przy jezdni lewej i sadzenie drzew przy al. KEN,  obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

22 marca – 27 marca 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy betonu nawierzchniowego w tunelu nawa północna (km 2+110/3+455) i nawa południowa (km 2+375/3+455), wykonywanie warstwy wiążącej i ścieralnej na ciągach rowerowych CR-10, CR-11, warstwy wiążącej na drogach dojazdowych DD1a, DD1b, na łącznicy Ł1 (w. Ursynów wsch.) oraz na ul. Rosoła, układanie warstwy wiążącej i ścieków w trasie S2 (km 3+900/4+150), wykonywanie warstwy podbudowy z betonu w trasie S2 (km 3+700/3+894), profilowanie podbudowy z kruszywa w trasie S2 (km 3+455 do obiektu WG 03-04, 3+830/3+950) oraz na drodze DD1c i w pasie technologicznym, układanie krawężnika wzdłuż trasy S2 (km 3+300/3+400), układanie ścieków korytkowych w pasie rozdziału i poprawa skarp oraz siatki antyerozyjnej (km 4+500/5+000), układanie ścieków skarpowych na łącznicy Ł2 (w. Ursynów wsch.), układanie warstwy kruszywa w pasie technologicznym, wykonywanie warstwy mrozoochronnej i podbudowy z kruszywa na drodze DD1c, profilowanie kruszywa i układanie ścieku trójkątnego na drodze DD1, układanie warstwy wiążącej i ścieralnej na ścieżkach rowerowych oraz warstwy wiążącej na jezdniach w al. KEN, wykonywanie warstwy mrozoochronnej, podbudowy z kruszywa i bitumicznej, roboty brukarskie oraz wykonanie betonu nawierzchniowego na zatoce autobusowej na ul. Rosoła, wykonywanie i zagęszczanie warstwy podbudowy z kruszywa, układanie podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej, montaż ścieków oraz roboty brukarskie na ul. Płaskowickiej, wykonanie warstwy mrozoochronnej, podbudowy z kruszywa, podbudowy betonowej oraz betonu nawierzchniowego na zatoce autobusowej na ul Płaskowickiej, układanie nawierzchni chodnika na ciągach pieszo-rowerowych (przed obiektem WD-03-02), wykonanie warstwy kruszywa, układanie krawężników i nawierzchni z kostki na parkingach na odcinku pomiędzy ul. Lanciego a Rosoła, ekrany akustyczne – zasypanie wypełnieniem ekranu ziemnego na ul. Płaskowickiej, kotwienie zbrojenia pali w fundamencie (km 3+500) montaż słupów (km 3+600/4+950), montaż belek podwalinowych i wypełnień ekranu (km 4+400,
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka nawierzchni po drodze technologicznej pomiędzy ul. Lanciego a ul. Rosoła, rozbiórka zbiornika tymczasowego (km 4+200/4+960),
 • roboty ziemnie: wykop na obszarze pomiędzy łącznicą Ł2 i trasą S2 (km 3+900), wykop materiału po drodze technologicznej na ul. Płaskowickiej (km 0+850/0+930), wykonywanie nasypu w pasie dzielącym (km 0+830/1+070) i nasypu za krawężnikiem (km 0+230/0+400), zasypka stropu tunelu wraz z osuszaniem zasypki, skarpowanie nasypu przy drodze DD1c oraz przy pasie technologicznym, humusowanie pasa rozdziału (km 4+500/4+900), grabienie, profilowanie oraz obsiew na terenie płaskim przy ul. Płaskowickiej,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni, prace porządkowe (km 0+300/5+028), przegląd studni przed odbiorem (km 2+450), montaż rur (km 3+150, 4+645/4+935, 4+950/4+970), regulacja włazów (km 3+500/3+650), roboty wodociągowe – wykop i montaż  odcinka, porządkowanie terenu (km 4+950), roboty elektroenergetyczne – montaż okablowania wewnętrznej linii zasilającej między niszami oraz okablowania oświetlenia przejazdowego, montaż koryt kablowych, opraw kierunkowych oświetlenia awaryjnego na ścianach wewnętrznych, kopanie fundamentów, wykonywanie trasy kablowej pod oświetlenie drogowe, podłączanie kabli na podwiesiach, stawianie słupów na w. Ursynów wsch., kopanie kabli pod parkingiem w rejonie ulic Cynamonowa, Rosoła i Płaskowickiej, wykonywanie przewiertów, układanie koryt w niszach alarmowych pod poziomem podłogi technicznej, roboty telekomunikacyjne – układanie koryt pod instalację monitoringu (CCTV) i system alarmowy, montaż studzienek kanalizacji teletechnicznej, montaż skrzynek pod kamery w nawie północnej, wiercenie otworów i montaż uchwytów pod przewody promieniujące, budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) - dostawa szaf do serwerowni, montaż okablowania do tablicy przeciwpożarowego wyłącznika prądu, stacje wentylatorowe (SWW/SWZ) – montaż wyposażenia wentylatorni, stacja wentylatorowa (SWZ) –  prace iniekcyjne, stacja transformatorowa ST1 – podłączanie wewnętrznej linii zasilającej, montaż okablowania wewnętrznej linii zasilającej na stacjach i wentylatorniach, stacja transformatorowa ST2 – montaż masztu radiowego, montaż okablowania wewnętrznej linii zasilającej na stacjach i wentylatorniach, zbiornik technologiczny ZT-4 – zbrojenie płyt przykrywających (km 2+450), budowa zbiornika ZR3 – zasypka zbiornika (km 4+600), budowa kanału technologicznego – wbudowanie studni (km 3+410, 3+420), budowa dodatkowego zakresu kanału technologicznego – wykonanie kanalizacji 1 otworowej od studni A2/54/1 do A2/54 , 10 otworowej od studni 7W do 6W, 10 otworowej od studni 7W do ST2 (km 3+440 ),
 • rurociąg tłoczny: montaż i zasypka rur (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: nasadzenia krzewów przy drodze dojazdowej DD1B i przy łącznicy Ł1 na w. Ursynów zach. oraz w rejonie rond przy Pileckiego i Dereniowej, sadzenie drzew na w. Ursynów zach., obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

15 marca – 20 marca 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy betonu nawierzchniowego w tunelu (km 1+120/3+455), prace przygotowawcze do układania warstwy betonu nawierzchniowego w nawie północnej (km 3+455/3+100), skropienie emulsją warstwy podbudowy bitumicznej na łącznicy Ł1 (w. Ursynów wsch.) oraz na drogach dojazdowych DD1A i DD1B, profilowanie warstwy podbudowy z kruszywa w trasie S2 (km 3+500/3+850), profilowanie podłoża gruntowego i wykonywanie warstwy mrozoochronnej na drodze DD1 (km 0+100/0+130), wykonywanie warstwy podbudowy z kruszywa na drogach dojazdowych DD1, DD1A, wykonywanie ulepszonego podłoża, wykonanie warstwy mrozoochronnej, wykonanie warstw konstrukcyjnych chodników, ułożenie nawierzchni chodnika z płytki i nawierzchni parkingów z kostki, ustawienie krawężników i obrzeży pod chodniki, jezdnie manewrowe i parkingi przy CZT (w. Ursynów zach.), układanie ścieków (km 3+150/5+500) oraz krawężników (km 3+455/3+550), wykonywanie warstwy mrozoochronnej, układanie opasek i obrzeży, betonowanie głowic pali oraz zabrukowanie przy ekranie akustycznym na ul. Płaskowickiej (km 0+053/0+250), układanie podbudowy bitumicznej w miejscu naprawy nawierzchni nad komorą kanalizacyjną na ul. Płaskowickiej, wykonywanie warstwy podbudowy z kruszywa, podbudowy betonowej, układanie obrzeży ścieżki rowerowej, wykonywanie nawierzchni chodników oraz wykonywanie ścieku przykrawężnikowego na al. KEN, przygotowanie podłoża pod stabilizację na ul. Płaskowickiej przy skrzyżowaniu z ul. Rosoła, wykonywanie warstwy mrozoochronnej, podbudowy z kruszywa oraz warstwy podbudowy betonowej w zatoce autobusowej na ul. Rosoła, korytowanie i układanie obrzeży na ciągu pieszo-rowerowym CR-11,  ekrany akustyczne – montaż konstrukcji ekranu ziemnego i zasypanie gruntem (km 3+430/3+530), wiercenie i betonowanie pali, montaż słupów (km 3+540/3+750), demontaż szalunku głowic, montaż belek podwalinowych, wypełnień ekranów, wiercenie i betonowanie pali, wiercenie kotew, prace porządkowe (km 4+000/5+000), oznakowanie pionowe – montaż słupków i tarcz znaków na w. Ursynów wsch., montaż bramownic – kopanie pod fundament konstrukcji wsporczej, szalowanie, wykonanie podbudowy, skręcanie zbrojenia, przygotowanie do betonowania,
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka pozostałości starej nawierzchni na jezdni północno-zachodniej ul. Rosoła, rozbiórka zbiornika tymczasowego (km 4+200/4+960),
 • roboty ziemnie: wykop na obszarze pomiędzy łącznicą Ł2 i trasą S2 (km 3+900), zasypka stropu tunelu, humusowanie skarpy oraz terenów płaskich przy drodze DD1A oraz terenów płaskich od ul. Lanciego do ul. Rosoła, profilowanie terenu pod jezdnie manewrowe oraz parkingi przy budynkach CZT na w. Ursynów zach., wykonanie i pielęgnacja górnej warstwy nasypu przy ul. Płaskowickiej (od obiektu WL 03-12 do km 1+040) oraz na drodze DD1C, pod montaż ogrodzenia, betonowanie i montaż ogrodzeń segmentowych przy ul. Rosoła,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – montaż rur (km 3+150, 4+645/4+935), montaż rur i studni (km 3+635), budowa kanalizacji sanitarnej – montaż włazów przy Płaskowickiej/ Cynamonowa, roboty wodociągowe – zasypka odcinka (km 1+150), wykop i montaż odcinka, wykonanie próby na odcinku (km 4+950), roboty elektroenergetyczne – montaż okablowania wewnętrznej linii zasilającej między niszami oraz oświetlenia przejazdowego, okablowanie opraw awaryjnych przy niszach alarmowych, montaż opraw kierunkowych oświetlenia awaryjnego na ścianach wewnętrznych, wykonanie przewiertu i wciąganie kabli do oświetlenia drogowego przy al. KEN, wykonywanie przewiertów, montaż skrzynek dla systemu kamer, montaż rozdzielnic i koryt kablowych niszach alarmowych, kopanie wraz z ułożeniem trasy kablowej dla oświetlenia terenu w rej. budynków CZT, ST1 (w. Ursynów zach.), kopanie fundamentów pod oświetlenie drogowe na trasie głównej, wykonywanie tras kablowych oświetlenia, stawianie słupów, montaż opraw oświetlenia drogowego na węźle Ursynów wsch., roboty telekomunikacyjne – układanie koryt pod instalację monitoringu (CCTV) i sygnalizatory, trasowanie głośników, montaż głośników i układanie kabla pod system nagłośnienia, wiercenie otworów pod przewody promieniujące, stacje wentylatorowe (SWW/SWZ) – montaż wentylatorów chłodzących, stacja transformatorowa ST1 – montaż i podłączanie wewnętrznej linii zasilającej do rozdzielnic, montaż i podłączanie wewnętrznej linii zasilającej od szaf, stacja transformatorowa ST2 – montaż i podłączanie wewnętrznej linii zasilającej do rozdzielnic, zbiornik technologiczny ZT-4 – zbrojenie płyt przykrywających, demontaż szalunku zabetonowanych płyt, budowa zbiornika ZR3 – demontaż ścianki szczelnej i rozparć, zasypka zbiornika (km 4+600), budowa dodatkowego zakresu kanału technologicznego – wykonanie kanalizacji 3 otworowej od studni A2/5 do CZT, 4 otworowej od A2/5 do czerpni i 10 otworowej od studni 15Z do stacja wentylatorowej(km 1+150), 18 otworowej od studni 11Z do ST1 (km 1+200), 10 otworowej od studni A2/9 do modułu i 4 otworowej od studni A2/10 do modułu (km 1+250), wbudowanie studni A2/51 (km 3+390),
 • rurociąg tłoczny: wykop pod rury i montaż rur, zbrojenie i betonowanie boku oporowego PV1/LV1, zasypka rur (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: nasadzenia drzew i krzewów przy drodze dojazdowej DD3 i przy ul. Lanciego, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

08 marca – 13 marca 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy mrozoochronnej pod drogę dojazdową DD1A, warstwy mrozoochronnej i podbudowy z kruszywa na zatoce autobusowej przy ul. Płaskowickiej, wykonywanie warstwy poślizgowej, geodezyjne tyczenie palików - przygotowanie do układania warstwy nawierzchniowej w nawie płd., korytowanie i układanie obrzeży na ciągu rowerowym, zasypka pod konstrukcję drogi DD1C,  układanie ścieku  trójkątnego, obróbka wpustów przy ściekach trójkątnych na jezdni lewej trasy głównej (km 4+970/4+548),  wykonywanie warstwy podbudowy z kruszywa pod chodniki i ścieżki rowerowe, układanie obrzeży, opasek i nawierzchni chodników przy ul. Rosoła, zabrukowanie wyspy dzielącej. układanie opaski i nawierzchni chodnika oraz wykonanie zabruku przy ekranie akustycznym na ul. Płaskowickiej, układanie obrzeży wzdłuż ścieżki rowerowej i wykonywanie nawierzchni chodników przy al. KEN, zabrukowanie spocznika na schodach ewakuacyjnych łącznica Ł3 (w. Ursynów zach., ekrany akustyczne – uzupełnianie paneli na ekranach ma w. Ursynów zach.,  wykonywanie podbudowy z kruszywa pod konstrukcję ekranu ziemnego, wiercenie i betonowanie pali, czyszczenie i szalowanie głowic, montaż słupów stalowych, belek podwalinowych, uzupełnienie paneli na ekranach na w. Ursynów wsch.,
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka drogi w zakresie od ul. Cynamonowej do ul. Rosoła, rozbiórka zbiornika tymczasowego (km 4+200/4+960),
 • roboty ziemnie: profilowanie terenu i wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża pod jezdnie manewrowe oraz parkingi przy budynkach CZT na węźle Ursynów Zachód, humusowanie skarpy łącznicach Ł1 (w. Ursynów wsch. i zach.) i terenów płaskich przy ul. Płaskowickiej oraz przy ścianie oporowej wzdłuż drogi DD1A, grabienie, profilowanie i humusowanie terenów płaskich przy łącznicy Ł4,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – montaż rur (km 4+645/4+935), roboty wodociągowe – wykonanie i odbiór próby na odcinku, montaż rury osłonowej (km 4+950, roboty elektroenergetyczne – montaż okablowania oświetlenia przejazdowego i wjazdowego oraz okablowania do klap odcinających w kanale wentylacyjnym, montaż okablowania wewnętrznej linii zasilającej, przewiert w ścianie oporowej dla sygnalizacji alarmowej wraz z rozprowadzeniem rur osłonowych, montaż koryt kablowych,  układanie rur osłonowych dla sygnalizatorów, roboty telekomunikacyjne – układanie koryt pod instalację monitoringu (CCTV), układanie rur osłonowych w niszach, montaż głośników i układanie kabla pod system nagłośnienia, trasowanie kamer i głośników, stacja transformatorowa ST2 – montaż wentylatorów oddymiających, zbiornik technologiczny ZT-4 – zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt przykrywających, budowa zbiornika ZR1 – montaż suwnicy w zbiorniku ZR-1 (km 1+050), budowa zbiornika ZR3 – demontaż ścianki szczelnej i rozparć, zasypka zbiornika (km 4+600), budowa dodatkowego zakresu kanału technologicznego – wyprawianie studni A1/16, A1/17 (km 0+950 ), studni A2/4, A2/14 (km1+140) oraz studni A2/16, A2/17 (km 1+400), wykonywanie  kanalizacji 10 otworowej od 9Z do ST1 oraz wyprawianie studni A1/15, A1/14 (km 1+050),
 • rurociąg tłoczny: wykop pod rury i montaż rur, betonowanie boków oporowych PRB6/PLB6, PV1/LV1 i PV2/LV2, zasypka rur (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

01 marca – 06 marca 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: profilowanie warstwy podbudowy z kruszywa pod drogi DD1B/DD1A, układanie obrzeży wraz z korytowaniem oraz wykonanie podbudowy z kruszywa pod ciągi pieszo-rowerowe CR-08b, CR-11, układanie ścieków półokrągłych i płyt na skarpie nad wlotem do tunelu od zachodu, układanie ścieków trójkątnych trasa główna jezdnia prawa (km 4+189/4+240), zabudowa wpustów przy ściekach trójkątnych (km 4+189/4+640), układanie krawężników przy ul. Płaskowickiej, rozbiórka i układanie krawężników oraz wykonywanie peronu z kostki i płytek na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej/Braci Wagów, układanie zabrukowanie w  pasie rozdziału, wykonywanie opaski, korytowanie oraz wykonanie ulepszonego podłoża pod chodniki i ścieżkę rowerową w al. KEN, wykonywanie warstwy podbudowy z betonu (km 3+200/3+455), ekrany akustyczne – montaż słupów, czyszczenie głowic przed betonowaniem i betonowanie głowic, montaż belek podwalinowych i wypełnień ekranów na w. Ursynów wsch., betonowanie głowic, montaż belek podwalinowych i wypełnień ekranów na w. Ursynów zach., 
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka zbiornika tymczasowego (km 4+200/4+960),
 • roboty ziemnie: wykonywanie warstwy nasypu pod drogę dojazdową DD1C, humusowanie terenów płaskich przy łącznicach Ł3 i Ł4 na w. Ursynów zach., korytowanie wraz z wykonywaniem ulepszonego podłoża i nasypu pod chodniki oraz ścieżkę rowerową na ul. Rosoła,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni (km 0+400/5+050), wykop pod rury i montaż rur (km 4+500, 4+645/4+935), montaż rur osłonowych (km 4+713/4+716), roboty wodociągowe – prace przygotowawcze do montażu odcinka wraz z montażem odcinka (km 1+150), wykonanie próby na odcinku (km 4+950), montaż odcinka i  hydrantów H-5 i H-6 (km 3+200/3+500), roboty elektroenergetyczne – układanie rur osłonowych pod łącznicą Ł4 na w. Ursynów zach., wykonanie i uszczelnianie przewiertów przy ścianach oporowych przewiertów PA06, PA07 układanie przewodów (zasilające, skrętka, światłowód) dla instalacji CCTV, sterowania wentylatorów i sygnalizatorów,  montaż okablowania oświetlenia przejazdowego i wjazdowego oraz przepustów rurowych w niszach, montaż okablowania wewnętrznej linii zasilającej rozdzielnic RUP i RBP, kopanie tras kablowych pod oświetlenie drogowe przy ul. Rosoła i al. KEN,  roboty telekomunikacyjne – układanie koryt pod instalację monitoringu (CCTV), sterowania wentylatorami i sygnalizatorami (odcinek PA04-PA05), montaż głośników pod system nagłośnienia, trasowanie kamer i głośników, montaż okablowania klap odcinających, stacja wentylatorowa zach. SWZ – montaż wyposażenia stacji wentylatorowej, stacja transformatorowa ST1 – montaż wentylatorów oddymiających, zbiornik technologiczny ZT-4 – przygotowanie do zbrojenia i zbrojenie płyt przykrywających, przygotowanie podłoża do betonowania płyt przykrywających, budowa zbiornika ZR1 – montaż przewodów wentylacyjnych  (km 1+050), budowa zbiornika ZR3 – próba szczelności, zabezpieczenie ścian zewnętrznych zbiornika i zasypka zbiornika (km 4+600), pompowniePT-3 i PT-4 – montaż rur osłonowych pod kable energetyczne, regulowanie włazów, budowa dodatkowego zakresu kanału technologicznego – wprawianie studni (km 0+450 ), kanalizacji 1 otworowej od studni A1/13 do modułu, od A2/1/1 do SOS i od A2/2/1 do pompowni, kanalizacji 18 otworowej od studni 2Z do 3Z (km 0+950/1+210),
 • rurociąg tłoczny: wykop pod rury, zbrojenie i betonowanie boku oporowego PRB6/PLB6, wykonanie betonu podkładowego pod blok oporowy i zbrojenie boku oporowego PV2/LV2, montaż i zasypka rur (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

22 lutego – 27 lutego 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • oboty drogowe: wykonywanie warstwy stabilizowanego podłoża, ułożenie warstwy odsączającej oraz warstwy podbudowy z kruszywa (km 3+425/3+455), zagęszczanie warstwy podbudowy z kruszywa (km 2+510/2+600), wykonywanie warstwy podbudowy z betonu w nawie południowej (2+350/2+550, 2+590/2+865, 3+275/3+455) i w nawie północnej (km 2+150/3+200) oraz w zatoce awaryjnej km 2+550, montaż wypełnień ekranów na w. Ursynów zach. i wsch., betonowanie głowic (km 4+200/4+800, 5+000), odkopanie stóp fundamentowych pod wykonanie pali, czyszczenie, szalowanie i betonowanie głowic ekranu, montaż słupów, belek podwalinowych i wypełnień ekranów (km 3+500), czyszczenie głowic przed betonowaniem, montaż słupów i belek podwalinowych (km 4+500), montaż słupów stalowych (km 4+600),
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka zbiornika tymczasowego (km 4+200/4+960),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni (km 0+400/5+050), montaż rur (km 4+500, 4+645/4+935), montaż rur osłonowych (km 4+713/4+716), roboty wodociągowe – montaż rur i rur osłonowych (km 4+950), roboty elektroenergetyczne – montaż okablowania oświetlenia awaryjnego informacyjnego przy przejściach awaryjnych, montaż opraw oświetlenia przejazdowego, wykonanie przewiertów, układanie rur osłonowych, montaż okablowania oświetlenia przejazdowego i wjazdowego, wiercenie otworów w przejściach awaryjnych i w niszach alarmowych, układanie przepustów rurowych w niszach awaryjnych, montaż rozdzielnic w pomieszczeniach elektrycznych w przejściach awaryjnych, wiercenie uchwytów pod montaż podwiesi wraz z wciąganiem kabli na w. Ursynów wsch. kopanie fundamentów i posadowienie słupów przy ul. Płaskowickiej/Stryjeńskich, montaż opraw oświetlenia dla pieszych na ul. Płaskowickiej, przygotowanie pod okablowanie instalacji p.poż (wiercenie otworów w stropie pod uchwyty), roboty telekomunikacyjne – układanie koryt i przewodów pod instalację monitoringu (CCTV), pod instalację sterowania wentylatorów i sygnalizatorów, układanie okablowania dla instalacji systemów ostrzegawczych (DSO), stacja wentylatorowa zach. SWZ – montaż wyposażenia wentylatorni oraz transport wentylatorów oddymiających, stacja transformatorowa ST1 – montaż klap i dyfuzorów, stacja transformatorowa ST2 – montaż uziemień i połączeń wyrównawczych w pomieszczeniu RGnN, malowanie bednarki oraz montaż klap i dyfuzorów, budowa zbiornika ZR3 – napełnianie zbiornika do próby szczelności ZR-3 (km 4+600), pompownia PT-4 – montaż wyposażenia, budowa dodatkowego zakresu kanału technologicznego – wprawianie studni (km 3+300, 3+500), kanalizacji 4 otworowej od studni A2/43 do A2/44, kanalizacji 4 otworowej od studni A2/44 do A2/45 – demontaż ścieżki rowerowej i chodnika na trasie wykopu (km 3+130),
 • rurociąg tłoczny: wykop pod rury i blok oporowy PRB6/PLB6, wykonanie betonu podkładowego pod bok oporowy PRB6/PLB6, montaż i zasypka rur, betonowanie boku oporowego PRB6/PLB6 i górnej części bloku oporowego PRB7/PLB7 (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: prace porządkowe - załadunek ziemi (km 4+000/5+000), obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

15 lutego – 20 lutego 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie i pielęgnacja warstwy odsączającej w nawie płd. (km 2+510/2+595), korytowanie pod konstrukcję drogi DD1C (w. Ursynów zach.), ekrany akustyczne – transport, przygotowanie do montażu oraz montaż belek podwalinowych na w. Ursynów wsch., montaż wypełnień i belek podwalinowych na w. Ursynów zach., montaż wypełnień ekranów przy ul. Płaskowickiej,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni (km 0+400/5+050), montaż rur i studni (km 4+375/4+935), montaż osłonowych (km  4+713), montaż rur (km 4+716), roboty wodociągowe – montaż rur osłonowych, roboty elektroenergetyczne – montaż przepustów rurowych i okablowania oświetlenia awaryjnego informacyjnego przy przejściach awaryjnych (nawa płn.), montaż tras kablowych oświetlenia, montaż opraw oświetlenia przejazdowego w nawie płd., wykonanie przewiertów, montaż przepustów rurowych w niszach, układanie rur osłonowych, wiercenie otworów w przejściach awaryjnych montaż okablowania do lamp wjazdowych i przejazdowych, przygotowanie pod okablowanie instalacji p.poż (wiercenie otworów w stropie pod uchwyty), roboty telekomunikacyjne – układanie koryt pod instalację monitoringu (CCTV) trasowanie i układanie okablowania dla instalacji systemów ostrzegawczych (DSO), stacja transformatorowa ST2 – montaż okablowania, klap i dyfuzorów, stacja transformatorowa ST2 – montaż uziemień, połączeń wyrównawczych i okablowania oraz montaż klap i dyfuzorów, zbiornik technologiczny ZT-1 – prace porządkowe (km 1+075), budowa zbiornika ZR1 – przygotowanie zbiornika do montażu wentylacji, usunięcie wody ze zbiornika, pompownia PT-3 – montaż wyposażenia,
 • rurociąg tłoczny: roboty przygotowawcze przy blokach oporowych i montaż zbrojenia na odkładzie, roboty porządkowe przy bloku oporowym PRB7/PLB7, zasypka rur (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: przewóz humusu w miejsce tymczasowego składowania w. Ursynów zach., obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

08 lutego – 14 lutego 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy podbudowy z kruszywa nawie płn. (km 2+460/2+600) i w nawie płd. (km 2+650/2+750), ekrany akustyczne – montaż słupów (km 4+800), oraz wypełnień ekranów (km 0+330/0+500) i przy ul. Płaskowickiej,
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka zbiornika tymczasowego (km 4+200/4+960),
 • roboty odwodnieniowe: wykonywanie i zasypka drenażu poprzecznego w nawie płn. i płd. tunelu,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni (km 0+400/5+050), przygotowanie do prac i montaż rur (km 4+375/4+935),  roboty przygotowawcze do rozpoczęcia prac i montaż rur (km 4+716), roboty wodociągowe – montaż węzła rur (km 4+950), roboty elektroenergetyczne – montaż opraw oświetleniowych w tunelu (nawa płn. i płd.), montaż przepustów rurowych, opraw oświetlenia przejazdowego i wjazdowego w tunelu (nawa płn.), montaż tras kablowych oświetlenia przejazdowego i wjazdowego w tunelu, układanie rur osłonowych oraz montaż tras kablowych oświetlenia w nawie płd., montaż instalacji gniazd 230V, okablowanie w kanale wentylacyjnym, wykonywanie przewiertów, roboty telekomunikacyjne – otworowanie w niszach, trasowanie instalacji monitoringu (CCTV) i systemów ostrzegawczych (DSO), stacja transformatorowa ST2 – montaż uziemień i połączeń wyrównawczych i montaż klap, budowa zbiornika ZR3 – montaż wyposażenia zbiornika - kominki, drabinki (km 4+600), pompownia P-5 – montaż wyposażenia pompowni (km 3+611), przepompownie w tunelu – prace przygotowawcze na przepompowniach i regulacja kominów włazowych w tunelu (km 2+550), pompownia PT-4 – układanie płyt przykrywających pod włazy (km 4+640), budowa dodatkowego zakresu kanału technologicznego – wprawianie studni (km 3+630),
 • rurociąg tłoczny: wykop pod rury, uruchomienie odwodnienia wykopu, zasypka (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: przewóz humusu w miejsce tymczasowego składowania w. Ursynów zach., obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

01 lutego – 06 lutego 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy odsączającej tunelu w nawie płd. (km 2+517/2+595, 2+650/2+750) oraz w nawie płn. (km 2+380/2+750), wykonywanie warstwy podbudowy z kruszywa nawie płn. (km 2+380/2+460, 2+600/2+900) i w nawie płd. (km 2+350/2+450, 2+650/2+900), układanie podbudowy cementowej w nawie południowej (km 2+100/2+420) oraz warstwy poślizgowej w nawie północnej, wklejanie kotew łączących drugą nitkę nawierzchni betonowej w nawie płn. (km 2+160/2+120), ekrany akustyczne – montaż słupów (km 4+500/4+800),
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka zbiornika tymczasowego (km 4+200/4+960),
 • roboty odwodnieniowe: wykonywanie drenażu poprzecznego w tunelu,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni (km 0+400/5+050), montaż rur (km 4+315/4+540 ), roboty wodociągowe – montaż rur (km 4+645/4+935), roboty elektroenergetyczne – montaż przepustów rurowych w chodnikach, opraw oświetlenia przejazdowego i wjazdowego w tunelu oraz instalacji gniazd 230V, okablowanie w kanale wentylacyjnym, montaż okablowania oświetlenia ewakuacyjnego w tunelu, wykonywanie przewiertów w nawach płd. i płn., roboty telekomunikacyjne –montaż rur osłonowych na ścianie oporowej przy niszy alarmowej w nawie płn., wyprowadzenie rur dla światłowodu na ścianie oporowej do szafki sterującej zaporami, budynek Centrum Zarządzania Tunelem (CZT+KCZR) – prace przygotowawcze do montażu odcinka pionowego przez strop tunelu, stacja transformatorowa ST1 – montaż uziemień, stacja transformatorowa ST2 - kontynuacja robót podłączeniowych i instalacyjnych, budowa zbiornika ZR3 – montaż zbiornika (km 4+600), pompownia P-1 – montaż wyposażenia pompowni (km 1+050), przepompownia w tunelu PT3 – montaż rurociągów w kanale instalacyjnym (km 2+550), pompownia PT-3 – układanie płyt przykrywających pod włazy (km 4+640), zbiornik technologiczny ZT-1 – prace porządkowe (km 1+075), budowa dodatkowego zakresu kanału technologicznego –  od studni do studni, do pompowni, do szafy, do meteo oraz wbudowanie studni (km 3+630),
 • rurociąg tłoczny: rozładunek rur i kształtek, wykop pod rury, montaż rur w wykopie, zbrojenie i betonowanie górnej części bloków oporowych, zasypka (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: produkcja warstwy mrozoochronnej na zapleczu budowy, usunięcie kolizji energetycznej zasilającej plac budowy i demontaż ogrodzenia budowy w rejonie ul. Pileckiego i Stryjeńskich, zasypywanie głowic ekranów (km 4+500), obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

25 stycznia – 30 stycznia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy odsączającej tunelu w nawie płd. (km  2+310/2+430, 2+880/3+000, 2+700/2+900) oraz w nawie płn. (km 2+700/2+900), wykonywanie warstwy podbudowy z kruszywa nawie płn. (km 2+200/2+400, 2+650/2+900) i w nawie płd. (km 2+160/2+450), układanie podbudowy cementowej w nawie południowej (km 1+120/1+450), wykonywanie warstwy betonu nawierzchniowego w nawie płn., układanie ścieku trójkątnego w trasie S2 (km 4+343/4+493), układanie ścieku korytkowego przy północnej ścianie KO 01-04/ WO 01-05 oraz ścieku trójkątnego na j. prawej pomiędzy obiektami WG 03-05 a WG 03-06, roboty brukarskie na w. Ursynów zach., układanie opaski w al. KEN, ekrany akustyczne – montaż słupów stalowych i betonowanie głowic (km 3+500, 4+500, 4+800), montaż słupów stalowych (km 3+600, 4+000, 4+100, 4+750), malowanie belek podwalinowych ekranów przy ul. Płaskowickiej, oznakowanie pionowe – montaż słupków i tarcz znaków w rejonie ul. Gandhi/Stryjeńskich, montaż azyli (wysepek) prefabrykowanych na rondzie Pileckiego i ul. Dereniowej,
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka zbiornika tymczasowego (km 4+200/4+960),
 • roboty odwodnieniowe: układanie odwodnienia w tunelu (szlicynna) w nawie południowej i północnej (km 2+555/2+585),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni (km 0+400/5+050), montaż rur (km 4+375/4+935), roboty wodociągowe – montaż rur (km 4+645/4+935), montaż węzła (km 5+025), drenaż – montaż i zasypka drenażu podłużnego w nawie płn. tunelu, roboty elektroenergetyczne – wkopywanie kabla zasilania budowy (km 1+400), montaż przepustów rurowych w nawie płn. tunelu i opraw oświetleniowych w nawie płd. i płn. oraz okablowania oświetlenia ewakuacyjnego, montaż instalacji gniazd 230V i okablowanie w kanale wentylacyjnym tunelu, montaż rur, przeciąganie kabla i montaż tabliczek na obiekcie WD 03-02, wykonywanie przecisków pod drogami dla kabli niskiego napięcia pomiędzy stacjami Trafo w rejonie ul. Pileckiego/Stryjeńskich, roboty telekomunikacyjne – przedłużanie rur osłonowych wychodzących ze studni telekomunikacyjnych oraz montaż rur osłonowych na ścianie oporowej przy niszy alarmowej w portalu zach., stacje transformatorowe ST1/ST2 i wentylatorowe SWW/SWZ – montaż urządzeń i instalacji elektrycznych, budowa zbiornika ZR3 – montaż zbiornika (km 4+600), pompownia P-1 – montaż wyposażenia pompowni, przepompownia w tunelu PT3 – montaż rurociągów w kanale instalacyjnym (km 2+550), pompownia PT-3 – wykop pod pompownię i montaż korpusu pompowni (km 4+640), budowa dodatkowego zakresu kanału technologicznego – zbiornik technologiczny ZT-1 – prace porządkowe (km 1+075), kanalizacji 3 otworowej przy ścianach oporowych z wbudowaniem studni (km 1+160, 3+475),
 • rurociąg tłoczny: rozładunek rur i kształtek, wykop pod rury, montaż rur w wykopie, zbrojenie górnej części bloku oporowego, szalowanie płyty dennej bloku oporowego, zasypka (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: inwentaryzacja studzienek w nawie płn. (ściana wewnętrzna i zewnętrzna), obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

18 stycznia – 23 stycznia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy odsączającej tunelu w nawie płn. (km 2+900/2+139) i płd. (km 2+160/2+390), wykonywanie warstwy podbudowy z kruszywa nawie płn. (km 2+150/2+200), profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa nawie płd. (km 2+980/3+150) i płn. (km 2+900/2+137), układanie ścieku trójkątnego na j. lewej trasy S2 (km 4+275/4+343), ekrany akustyczne – montaż słupów stalowych i betonowanie głowic (km 3+500), wiercenie i betonowanie pali ekranów akustycznych w trasie S2 (km 4+500), montaż słupów stalowych, szalowanie głowic, malowanie belek podwalinowych (km 4+750), montaż belek podwalinowych ekranów węzeł wsch. i zach., oznakowanie pionowe – montaż oznakowania na węźle Ursynów zach. oraz w rejonie ul. Gandhi/ Pileckiego,
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka zbiornika tymczasowego (km 4+200/4+960),
 • roboty odwodnieniowe: układanie odwodnienia w tunelu (szlicynna) w nawie południowej i północnej (km 2+602/2+562, 2+495/2+505),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni (km 0+400/5+050), prace przygotowawcze do montażu rur i montaż rur (km 4+315/4+540), wykop pod studnię i montaż studni (km 4+540), drenaż – montaż i zasypka drenażu podłużnego w tunelu (km 2+200/2+600), roboty elektroenergetyczne – montaż tras kablowych oświetlenia przejazdowego i przepustów rurowych w nawie płn. tunelu, montaż tras kablowych do zasilania wentylatorów rewersyjnych i opraw oświetleniowych w nawie płd., montaż instalacji oświetleniowej kanału wentylacyjnego i instalacja gniazd 230V w kanale wentylacyjnym, demontaż linii napowietrznych, inwentaryzacja przejść awaryjnych, sprawdzenie drożności rur kanalizacji teletechnicznej pomiędzy niszami oraz inwentaryzacja studzienek w płd., prace porządkowe i wykończeniowe w studniach kablowych nawach płd. i płn.,  demontaż słupów do linii napowietrznej przy ul. Pileckiego/Stryjeńskich, stacja transformatorowa ST1 – montaż okablowania układów pomiarowych w rozdzielnicach średniego napięcia i komorach transformatorowych, stacja transformatorowa ST2 – podłączenie kanalizacji deszczowej i wykonanie przejść pożarowych, przepompownia w tunelu PT3 – przykrycie przepompowni i prace porządkowe (km 2+500), budowa dodatkowego zakresu kanału technologicznego – wprowadzenie rur do komory (km 1+160), 6 otworowej (km 1+200), wbudowanie studni (km 1+250), budowa zbiornika ZR3 – montaż zbiornika i studni (km 4+600), pompownia P-3 - prace przygotowawcze do rozpoczęcia wykopu (km 4+640),
 • rurociąg tłoczny: rozładunek rur i kształtek, wykop pod rury, montaż rur w wykopie, szalowanie zbrojenia dna bloku oporowego, zbrojenie i betonowanie górnej części bloku oporowego, zasypka (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

11 stycznia – 16 stycznia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: układanie podbudowy zasadniczej z betonu w nawie północnej tunelu (km 2+150/1+995, 1+732/1+430), wykonywanie warstwy odsączającej w tunelu (km 2+210/2+310, 2+960/3+137, 2+900) oraz podbudowy z kruszywa w nawie płd. (km 1+450/1+650, 2+980/3+100), ekrany akustyczne – wiercenie i betonowanie pali ekranów akustycznych w trasie S2 (km 3+600, 4+500), montaż słupów stalowych (km 4+000, 4+750), betonowanie głowic pali, montaż słupów ekranów i belek podwalinowych na w. Ursynów zach.,
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka zbiornika tymczasowego (km 4+200/4+960),
 • roboty ziemne: wykop gruntów nienośnych pod ciąg rowerowy (w. Ursynów wsch.),  umusowanie pobocza na łącznicy Ł2 (w. Ursynów zach.) i terenów płaskich na ul. Płaskowickiej w rejonie rond przy Pileckiego i Stryjeńskich,
 • roboty odwodnieniowe: układanie odwodnienia w tunelu (szlicynna) w nawie południowej i północnej (km 2+784/2+690),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodociągowe - wykop, montaż i zasypka rur, montaż węzła (km 4+800/4+900), budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni (km 0+400/5+050), montaż rur (km 4+375, 4+545), montaż rur, studni, separatora i osadnika (km 4+545/4+550), roboty elektroenergetyczne – montaż rur osłonowych do oświetlenia orientacyjnego, przepustów rurowych w nawach płn. i płd. tunelu oraz instalacji oświetleniowej, montaż tras kablowych do zasilania, montaż opraw oświetleniowych w nawie płn., montaż wewnętrznych linii zasilających do rozdzielnic do zasilania rozdzielnic w nawie środkowej stacja transformatorowa ST2 – montaż okablowania układów pomiarowych w rozdzielnicach średniego napięcia i komorach transformatorowych, przepompownie w tunelu PT3, PT4 – betonowanie płyt przykrywających, demontaż szalunku, wykonywanie połączeń, prace porządkowe (km 2+500), budowa dodatkowego zakresu kanału technologicznego – kanalizacji 12 otworowej (km 1+160), 10 otworowej wraz z wbudowaniem (km 1+200), 6 otworowej wraz z wbudowaniem studni (km 1+250), budowa zbiornika ZR3 – montaż zbiornika i studni (km 4+600),
 • rurociąg tłoczny: rozładunek rur i kształtek, wykop pod rury, montaż rur w wykopie, szalowanie i zbrojenie dna bloku oporowego, zasypka (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: sadzenie i koronowanie drzew na ul Płaskowickiej, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

04 stycznia – 09 stycznia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: układanie podbudowy zasadniczej z betonu w nawie północnej tunelu (km 1+730/1+120), wykonywanie warstwy odsączającej w tunelu (km 1+550/1+960, 2+920/3+137), profilowanie warstwy odsączającej w nawie płn. tunelu (km 1+960/2+160), wykonywanie warstwy podbudowy z kruszywa w nawie płd. tunelu (km 1+120/1+850, 2+160/2+260), przy ul. Płaskowickiej oraz na pasie technologicznym PT05, montaż schodów skarpowych ewakuacyjnych na łącznicy Ł3 (w. Ursynów zach.), ekrany akustyczne – wiercenie i betonowanie pali ekranów akustycznych w trasie S2 (km 3+600, 4+500), betonowanie głowic pali akustycznych, montaż słupów na ul. Płaskowickiej/Rosoła, montaż belek podwalinowych ekranów na w. Ursynów zach.,
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka zbiornika tymczasowego (km 4+200/4+960),
 • roboty ziemne: humusowanie skarp w trasie S2 (km 5+000/5+086),
 • roboty odwodnieniowe: układanie odwodnienia w tunelu (szlicynna) w nawie południowej (km 2+403/2+774),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni (km 0+400/5+050), montaż rur (km 4+545), montaż studni (km 4+545/4+565), drenaż – układanie drenażu w tunelu (km 1+960/2+160), roboty elektroenergetyczne – montaż rur osłonowych do oświetlenia orientacyjnego oraz przepustów rurowych w nawach płn. i płd. tunelu, stacja transformatorowa ST2 – montaż okablowania układów pomiarowych w rozdzielnicach średniego napięcia i komorach transformatorowych, przepompownie w tunelu PT3, PT4 – betonowanie ścian i płyt przykrywających, demontaż szalunku, wykonywanie połączeń (km 2+500), budowa dodatkowego zakresu kanału technologicznego – wyprawienie studni (km 1+200), wbudowanie studni, kanalizacji 12 otworowej od studni 5Z do 6Z, kanalizacji 4 otworowej od 7Z do czerpni (km 1+160),
 • rurociąg tłoczny: rozładunek rur i kształtek, wykop pod rury, montaż rur w wykopie, zbrojenie dna bloku oporowego, zasypka (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: sadzenie drzew i krzewów na węźle Ursynów wsch., korowanie drzew i rabat na węźle Ursynów zach., sadzenie krzewów przy ul. Płaskowickiej/Rosoła, przygotowywanie rabat wzdłuż ul. Lanciego, sadzenie drzew wraz z palikowaniem przy drodze dojazdowej DD1B,  grabienie i profilowanie humusu na terenach płaskich na odcinku ul. Braci Wagów/KEN, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).
Ostatnia aktualizacja: 2022-08-08
-A +A